Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymo apskaita (19)

  Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Valdymo apskaitos apibrėžimas, tikslai. Valdymo apskaitos informacija. Informacijos vartotojai. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Valdymo sistema ir valdymo apskaita. Išlaidos, jų klasifikavimas ir elgesys. Produkcijos/paslaugų savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų įskaitymo į savikiną mastą. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal gamybos tipą. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų normavimo mastą. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistema. Kompleksinės gamybos produkcijos savikainos kalkuliavimas. Netiesioginių išlaidų paskirstymo metodika. Išlaidų analizės ir valdymo sistemos. Atsakomybės centrai. Biudžetai ir standartai apskaitos ir valdymo procesuose.
  Vadyba, konspektas(61 puslapis)
  2010-01-25
 • Valdymo apskaita (3)

  Pratarmė. Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Įmonės valdymo sistema. Valdymo apskaitos apibrėžimas, paskirtis ir vidinė struktūra. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Valdymo apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Informacijos vertingumas, Interpretavimas. Valdymo apskaitos objektų tyrimo būdas. Valdymo apskaitos reglamentavimas ir politika. Valdymo apskaitos sistemos. Išlaidos, jų klasifikavimas ir elgesys. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Produkto ir laikotarpio išlaidos. Gamybos išlaidų elementai. Pagamintos ir parduotos produkcijos savikainos apskaičiavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Reikšmingumo sritis. Atsakomybės centrai. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Išlaidų – apimties – pelno analizės reikšmė ir tikslai. Lūžio taškas. Lūžio taško apskaičiavimas lyginamuoju, dalinio pelno ir grafiniu metodais. Dalinio pelno ir bendrojo pelno palyginimas. Dalinio pelno rodikliai. Dalinio pelno rodiklio naudojimas, priimant valdymo sprendimus. Pelno – apimties grafikas. Išlaidų – apimties – pelno analizės sąlygos (prielaidos). Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Natūriniai ir vertiniai duomenys išlaidų – apimties – pelno analizėje. Biudžetiniai standartai apskaitos ir valdymo procesuose. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonių valdyme. Biudžetų rengimas. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinis biudžetas ir jo struktūra. Biudžeto įvykdymo analizė ir kontrolė. Standartai. Standartų ir biudžetų skirtumai.
  Apskaita, konspektas(72 puslapiai)
  2005-09-20
 • Valdymo apskaita (6)

  Apskaitos sistema teikia informaciją trims tikslams. Vidinės ataskaitos. Dviejų buhalterinės apskaitos rūšių išskyrimas turi privalumų ir trūkumų. Vidinė (valdymo) apskaita. Išorinė (finansinė) apskaita. Valdymas. Valdymo objektai. Valdymo organai. Valdymo produktai. Pagrindinis valdymo tikslas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Apskaita. Rodikliai. Organizavimas. Motyvacija. Etatų skirstymas. Kontrolė Koordinavimas. Įgaliojimai. Direktorių taryba. Pagrindiniai įgūdžiai. Techniniai valdymo įgūdžiai. Santykių su žmonėmis įgūdžiai. Nuovokumo įgūdžiai. Valdymo apskaita sprendžia tokius uždavinius. Valdymo apskaitos sritys. Racionalusis požiūris. Elgesio arba psichologinė sprendimo priėmimo teorija. Valdymo sprendimų priėmimo, įgyvendinimo, kontrolės ir reguliavimo procesas. Užduoties (tikslo) nustatymas. Pagrindiniai valdymo sprendimai. Ilgalaikis turtas. Veiksnių, lemiančių nusidėvėjimą yra dvi grupės. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Pagreitinto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Atsargų apskaita ir jų įvertinimo metodai. Atsargų apskaita ir jų įvertinimo reikšmė. Inventorizacija. Prekių atsargų vertė. Atsargų įvertinimo metodai. Įvertinimo metodai. Specifines identifikacijos metodas. Vidutinės kainos metodas. FIFO. LIFO. LOFO. GIFO. GILO. Normatyvinis savikainos metodas. Atsargų inventorizavimo sistemos. Išlaidos ir jų apskaitos reikšmės didėjimas. Tipinė kalkuliacinių straipsnių nomenklatūra. Pastovių išlaidų klasifikacija. Absorbcinis ir ribinis išlaidų kalkuliavimas. Absorbcinio išlaidų kalkuliavimo apibūdinimas ir esmė. Bendrų išlaidų paskirstymo principai ir būdai. Išlaidų – apimties – pelno (IAP) analizė. IAP analizės esmė ir tikslai. Standartai. Biudžetai. Planavimas.
  Apskaita, konspektas(23 puslapiai)
  2006-05-15
 • Valdymo apskaita (7)

  Valdymo apskaita ir valdymo sistema. Valdymo apskaitos esmė. Finansinės ir valdymo apskaitų palyginimas. Valdymo apskaitos vieta Lietuvos įmonėse. Valdymo apskaitos reglamentavimas. Išlaidos ir jų klasifikacija. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Pagamintos produkcijos savikainos ir pajamų ataskaitos paruošimas. Išlaidų elgesys. Išlaidų elgesio samprata. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos. Mišrios išlaidos. Mišrių išlaidų analizė. Mišrių išlaidų analizės reikšmė. Mišrių išlaidų išskyrimas sąskaitų tyrimo metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas aukščiausio - žemiausio lygio metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas vizualiniu metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas mažiausių kvadratų metodu. Ribinis pelnas ir jo rodikliai. Ribinio pelno esmė. Ribinio pelno ataskaita. Ribinio pelno koeficientas. Vieno gaminio ribinis pelnas. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Kritinio pelningumo taško analizė. Algebrinis kritinio pelningumo taško apskaičiavimo metodas. Kritinio pelningumo taško apskaičiavimas ribinio pelno metodu. Kritinio pelningumo taško apskaičiavimas grafiškai. Planuojamos pajamos. Išlaidų, apimties ir pelno priklausomybė. Saugumo riba. Įvairaus asortimento gaminių KPT ir IAP analizė. Savikainos kalkuliavimo sistemų analizė. Produkcijos savikainos esmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos apskaičiavimo elementai. Užsakyminis savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinio savikainos kalkuliavimo esmė. Produkcijos savikainos nustatymas taikant procesinį savikainos kalkuliavimo metodą. Gamybos išlaidų paskirstymas taikant svertinio vidurkio ir FIFO metodus. Produkcijos savikainos kalkuliavimo sistemos. Modernieji savikainos kalkuliavimo metodai. Išlaidų paskirstymas. Išlaidų paskirstymo tikslai ir principai. Išlaidų paskirstymo esmė ir tikslai. Išlaidų paskirstymo bazės pasirinkimai. Pridėtinių išlaidų paskirstymo metodika. Pridėtinių išlaidų paskirstymas tarp gamybos ir paslaugų išlaidų centrų. Paslaugų išlaidų centrų pridėtinių išlaidų priskyrimas gamybiniams išlaidų centrams. Pridėtinių išlaidų priskyrimas gaminiams. Iš anksto nustatyti pridėtinių išlaidų koeficientai. Viršytos ir nepaskirstytos pridėtinės išlaidos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas ABC metodu. ABC sistemos esmė. ABC sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įmonėje principai. ABM (veikla pagrįsta vadyba). Išlaidų priskyrimas kompleksiniams produktams. Kompleksinės gamybos esmė. Išlaidų paskirstymo kompleksiniams produktams metodika. Kompleksinės gamybos problema: parduoti ar toliau apdoroti. Įmonės veiklos planavimas. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonės valdyme. Biudžetų rūšys. Veiklos biudžeto elementai. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Pardavimo ir administracinių sąnaudų biudžetas. Pinigų biudžetas. Atsargų valdymas ir planavimas. Atsargų planavimo reikšmė. Optimalus užsakymo kiekis. Atsargų papildymo taškas. Draustinės atsargos. Įmonės veiklos kontroliavimas. Decentralizacija ir atsakomybės centrai. Decentralizacijos reikšmė. Atsakomybės centrų koncepcija. Nukrypimų nuo normų (standartų) analizė. Standartinių išlaidų apskaitos sistemos reikšmė. Tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidų nukrypimai. Tiesioginio darbo išlaidų nukrypimai. Pastovių pridėtinių išlaidų nukrypimai. Kintamų pridėtinių išlaidų nukrypimai. Pardavimų nukrypimai.
  Apskaita, konspektas(81 puslapis)
  2006-09-12
 • Valdymo apskaitos sistemos kūrimas ir taikymas

  Valdymo apskaitos sistemos kūrimo pagrindiniai reikalavimai ir variantai. Valdymo apskaitos informacijos rinkimas, klasifikavimas ir naudojimas. Valdymo apskaitos informacijos vertingumas. Vidaus atskaitomybės rengimas. Buhalterių vaidmuo tvarkant valdymo apskaitą.
  Apskaita, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-24
 • Valdymo procesas. Vadybos teorijos

  Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadybos teorijos raidos etapai. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Vadybos mokslo mokykla. Organizacijos aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Organizacijų natūralios aplinkos valdymai. Socialinė atsakomybė ir etika. Kintanti socialinės atsakomybės koncepcija. Etikos priemonės. Sprendimų priėmimas. Valdymo sprendimo priėmimo procesas. Individualūs ir grupiniai valdymo sprendimai. Planavimas ir strateginis valdymas. Planavimo svarba. Planavimo procesas. Strategijos lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Organizavimas. Organizacinių valdymo struktūrų tipai, įgyvendinimas. Galia ir valdžios paskirstymas. Galios šaltiniai. Valdžios šaltiniai. Delegavimas. Decentralizavimas ir centralizavimas. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Lyderiavimas, vadovavimo stiliai. Valdymo tinklelis. Situacinis modelis. Fiedlerio modelis. Komunikacija. Komunikacijos procesas. Komunikacijos procesų gerinimas. Kontrolės samprata. Kontrolės procesas. Kontrolės metodai.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2006-04-26
 • Valdymo psichologija (2)

  Valdymo veiklos esmė. Valdymo veiklos psichologinė analizė. Grupės veikla valdymo sistemose. Bendravimas ir asmeniniai santykiai valdymo sistemose. Asmenybės grupės santykiai valdymo sistemose. Valdymas ir lyderiavimas valdymo struktūrose. Vadovo valdymo veiklos psichologiniai aspektai. Valdymo poveikių psichologija. Psichologinio poveikio metodai. Konfliktai kariniame kolektyve. Valdymo veikla ekstremaliose situacijose.
  Organizacinė psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Valdymo psichologija (3)

  Personologinės vadovavimo teorijos: bruožų teorijų apžvalga, vadovavimo poreikių teorijos. Darbo grupės organizacijoje. Grupės organizacijoje apibrėžimas. Formalios grupės organizacijoje. Neformalios grupės organizacijoje. Grupių formavimo priežastys. Grupių formavimosi priežastys. Grupių vystymosi stadijos. Grupinio elgesio ypatybės. Grupės efektų rinkiniai. Grupės charakteristika. Grupės dydis. Grupės kilmė. Grupės organizacijoje rūšis pagal narių tarpusavio priklausomybę. Grupės vystymosi keliai pagal narių tarpusavio priklausomybės pobūdį. Grupės vertybės ir normos. Grupės atmosfera. Statusas. Darbuotojo vaidmuo. Suvoktas vaidmuo. Tariamas vaidmuo. "Popierinis" vaidmuo. Grupės narių vaidmenys.
  Organizacinė psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-12-06
 • Valdymo teisėtumo užtikrinimas

  Teisėtumo samprata. Teisėtumo užtikrinimas viešajame valdyme. Teisėtumo užtikrinimo viešajame valdyme garantijos. Teisėtumo viešajame valdyme užtikrinimas organizaciniais teisiniais teisėtumo užtikrinimo būdais. Kontrolė. Viešojo valdymo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo valdymo srityje. Piliečių ir kitų asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo ir kitose institucijose.
  Administracinė teisė, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-31
 • Valdžia

  Valdžios formos. Valstybės sandara. Valdymo formos. Valdžios funkcijos. Politinė sistema.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Valdžia (2)

  Valdžia, įtaka, lyderystė. Vadovavimas, paremtas lyderyste. Vadovavimo "tikslai-keliais" modelis. Vadovavimo stiliaus modeliai. Rūpinimasis rezultatais.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-05
 • Valdžia. Valdžios formos

  Valdžia. Valdžios formos. Politinė valdžia. Valdžios pagrindai ir resursai. Politinės valdžios legitimumas (teisėtumas). Politinės valdžios funkcijos. Teisminė valdžia.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-11-08
 • Valiutų rinkos

  Valiutų rinkos, valiutų kursai, valiutų mainų operacijos. Valiutos kurso sąvoka. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Valiutos kurso sistemos. Valiutos rinkos ir jų dalyviai. Valiutos mainų operacijos. Neatidėliotini pirkimo ir pardavimo sandoriai (SPOT). Išankstiniai (FORWARD) sandoriai. Apsikeitimo sandoris (SWAP). Valiutos pasirinkimo sandoris (OPTION). Valiutos ateities (FUTURES) sandoriai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2006-09-27
 • Valstybės archyvų ir elektroninių dokumentų valdymas

  Valstybės archyvų veiklos Lietuvoje aplinkos analizė. Dokumentų ir archyvų srities teisinis reglamentavimas Lietuvoje 1990−2006 metais. Elektroninių dokumentų valdymas Lietuvoje.
  Teisė, konspektas(16 puslapių)
  2010-01-11
 • Valstybės biudžetas (6)

  Valstybės biudžetas. Biudžeto raida ir principai. Nacionalinis biudžetas. Nacionalinio biudžeto esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Kaip skirstomos Lietuvos valstybės biudžeto pajamos asignavimams?
  Finansai, konspektas(14 puslapių)
  2007-06-20
 • Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti

  Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti. Pagalba prekybos žmonėmis aukoms ir jų apsauga. Prekybos žmonėmis prevencija.
  Civilinė teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2006-04-19
 • Valstybės ekonominė politika

  Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime, valstybės ekonominė politika (VEP), Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai, Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime, Lietuvos Respublikos ekonominės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai, VEP formavimo veiksniai, Ekonominės politikos formavimo ir realizavimo institucijos Lietuvoje, Ekonomikos augimo tikslai ir veiksniai, Lietuvos makroekonominiai pokyčiai 1990 – 2000 m., Ekonomikos augimo galimybės, Struktūrinės politikos tikslas ir priemonės. Lietuvos ūkio struktūra, jos kitimas, Struktūrinė politika, Lietuvos ūkio struktūra ir jos kitimas, Regioninė struktūrinė politika, Regioninė politika Lietuvoje, Aplinkos apsaugos politika, Pagrindiniai ekonominiai metodai, Lietuvos aplinkos apsaugos politika, 1996 m. aplinkos apsaugos strategija, Inovacinė politika, Inovacinė politika Lietuvoje, Investicijų politika, Antimonopolinė politika, Konkurencija rinkos ekonomikoje ir antimonopolinė valstybės politika, Konkurencingos rinkos formavimas ir antimonopolinė politika Lietuvoje, Valstybės vaidmuo investiciniame procese, Investicinė politika Lietuvoje, Socialinė politika, Socialinės apsaugos ir socialinės politikos samprata, Socialinės apsaugos sistema ir socialinė politika Lietuvoje, socialinis draudimas, socialinė parama, Lietuvos Respublikos ekonominės politikos raidos etapai 1918 – 2000 m. Jų pagrindiniai bruožai, Valstybės ekonominės politikos esmė, valstybės ekonominės politikos tikslai, ekonominio augimo tikslas ir veiksniai, struktūrinė valstybės politika, Lietuvos struktūrinės politikos tikslai ir priemonės, Lietuvos ūkio struktūra ir struktūrinė politika, užsienio ekonominė politika.
  Makroekonomika, konspektas(51 puslapis)
  2005-05-01
 • Valstybės ekonominė politika (2)

  Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija. Valstybės ekonominė sistema. Valstybės ekonominė politika. Šalies socialinės-ekonominės plėtros strategija. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos modeliai. Pereinamojo laikotarpio ekonomika. Monetarinis-liberalusis ekonomikos modelis. Socialiai orientuota rinka ir Europinės gerovės modelis. Naujoji ekonomika – žinių visuomenės modelis. Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje.
  Makroekonomika, konspektas(41 puslapis)
  2005-09-12
 • Valstybės ekonominė politika (5)

  Valstybės ekonominės politikos įvadas. Valstybės bei jos politikos esmė ir funkcijos. Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės ekonominės politikos kurso turinys, tyrimo metodai ir informacijos šaltiniai. Valstybės reguliuojamoji funkcija ir šalies ūkio sistemos. Planinio (komandinio) ir rinkos ūkio funkcionavimo skirtumai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Valstybės ekonominės politikos įgyvendinimo instrumentai. Gamintojų ir vartotojų paramos ekvivalentas, jo veiksniai ir ekonominė bei socialinė reikšmė. Paramos vertinimas. Darbo jėgos pakeitimas kapitalu. Valstybės pinigų (monetarinė) politika. Valstybės pinigų (monetarinės) politikos principai. Centrinis bankas ir Valiutų taryba, funkcijos, pranašumai ir trūkumai. Valiutų Taryba ir jos funkcijos. Centrinio banko ir Valiutų tarybos skirtumai. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Finansų politika.
  Makroekonomika, konspektas(26 puslapiai)
  2006-03-03
 • Valstybės ekonominis reguliavimas

  4 kryptys, kuriomis pasireiškia valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės ekonominis reguliavimas. Privatizavimas. Privatizavimo tikslai. Privatizavimo būdai. Privatizavimo formos. Privatizavimo ypatumai. Privatizavimo eiga. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos reguliavimas. Kainų liberalizavimas. Kainų liberalizavimo etapai. Įmonių reforma. Įmonių reformos tikslai. Įmonių reformos esmė. Veiklų grupės. Mokesčiai, bendros nuostatos apie mokesčių politiką. Mokesčių sistema, jos reforma Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė integracija, jos etapai. Kainų liberalizavimo etapai.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-31
Puslapyje rodyti po