Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos strategija

  Valdymo funkcijos. Strateginis planavimas. Tikslai. Strateginės alternatyvos. Strateginio plano įgyvendinimas. Kaip taisyklės ir procedūros padeda siekti tikslų. Strateginio plano įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Išvados. Darbo organizavimas. Tikslai. Rekomendaciniai įgaliojimai. Funkciniai įgaliojimai. Išvados. Klausimai temai pakartoti. Klausimai diskusijoms.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadybos teorijos objektas

  Vadybos teorijos objektas. Jo sandara. Vadybos teorijos atsiradimas, raida ir reikšmė pasauliui bei Lietuvai. Valdymo teorijos mokyklos. Valdymo principai. Pagrindiniai vadybos teorijos atstovai ir jų mintys. Vadybos raida Lietuvoje.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-07
 • Vadybos teorijų raida (2)

  Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. teorija. Teorijų svarba. Valdymo teorijų nauda. Valdymo mokyklos (teorijos). Veiksnių apibūdinimai. Vadybos raidos eros. Klasikinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Teorijos pagrindas. F. Taylor. F.Tayloro filosofijos principai. F. Taylor nuopelnai. M.Vėberio koncepcijos esmė. L. Gilberth ir F. Gilberth. Fordizmas. H.L. Gantt. G.Emersonas. G. Emerson "Dvylika našumo principų". Mokslinio valdymo teorijos ribotumas. Administracinė valdymo teorija. Administravimo principai. "Bendrasis ir pramonės valdymas". Klasikinės mokyklos trūkumai. Valdymo teorijos. Žmogiškųjų santykių mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Nauji būdai darbo našumui didinti. Autoriai. Žmogiškųjų santykių mokykla. E.Mayo "Žmonėms patinka jausti savo reikšmę". Č. Bernardas "Pareigūno funkcijos". D. McGregor 1960 metų "Įmonės žmogiškoji pusė". Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Žmogiškųjų santykių teorijos probleminės sritys. Valdymo teorijos. Kiekybinių metodų mokykla. Pradininkai. Kiekybinių metodų mokykla. Matematinės vadybos privalumai. Trūkumai. Naujos vadybos teorijos. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Situacinis požiūris. Sistemų klasifikacija. Organizacijos apibrėžimas sisteminiu požiūriu. Valdymas sisteminiu požiūriu. Procesinis požiūris. Vadybos ciklas procesiniu požiūriu. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Partisipatyvinė teorija (K. Keras, V. Gelermanas). Sėkmingų organizacijų teorijos (T. Pitersas ir R. Votermanas). Visuotinės kokybės vadyba. Sudedamieji kokybės elementai. Trys esminės nuostatos. Penki principai. Dešimt vadybos priemonių. Klausimai.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Vadovas ir jo funkcijos

  Vadovas ir jo funkcijos. Valdžia ir autoritetas (M. Folet). Valdžios formos. Prievarta pagrįsta valdžia. Atlygiu pagrįsta valdžia. Teisės valdžia. Ekspertinė valdžia. Pavyzdžio valdžia. Valdžia ir atsakomybė. Vadybinis darbas kaip profesija. "Mokslinis valdymas" ir "vadybos mokslas". Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai (Folkas, Njumenas). Njumeno suformuluoti principai. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. Vadovavimo stiliai. Autoritarinis (autokratinis) vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Keturios Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal Vrumą. Vadovo veiklos sąsaja su jo asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis. Vadovo bruožai (silpno ir stipraus). Vadovo kvalifikacija. Vadovo mąstymo tipas. Vadovo rengimo planavimas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Vadovas ir lyderiavimas

  Vadovas ir jo lyderiavimas. Populiarūs vadovų tipai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo stiliai. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. K. Levino vadovavimo stiliai. Stilių suderinamumas. Valdymo lygiai. Individualus valdymo stilius. Įvairūs vadovavimo stiliai. F. Friedlerio pasiūlyti vadovavimo stiliai. Vadovavimas tušinuku. Vadovavimo stiliaus parinkimas. Įvertinant vadovo asmenybę. Įvertinant darbuotojų charakteristikas.
  Vadyba, konspektas(16 puslapių)
  2007-02-22
 • Vadovavimas (15)

  Autorių indėlį į bendrą darbą atspindinti lentelė. Vadovo asmenybė. Pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Motyvacija. Vadovo kalba. Klausymas. Elgesio teorija. Vadovo veiklos analizė. Veiklos sėkmės priežastys. Faktoriai lemiantys sėkmingą vadovavimą. Patarimai norint tapti dar geresniu vadovu.
  Psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-12-10
 • Vadovavimas (8)

  Šiuolaikinė valdymo samprata. visuotinės kokybės vadybos teorija. Vadovavimo prigimtis. Lyderiavimas. Lyderiavimo teorijos. Vadovo darbo stiliai. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Komunikaciniai procesai ir jų įtaka valdymo efektyvumui. Koordinavimas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Vadovo vaidmuo personalo valdyme

  Vadovo veiklos ypatumai, pagrindines vadovo funkcijos. Personalo tarnybos vadovas vykdo tris skirtingas funkcijas. Linijiniai vadovai. Vadovo darbas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupės simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės "nešėjas". Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris.
  Personalo vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-08-18
 • Vadovui keliami reikalavimai

  Profesinės etikos laikymasis. Bendravimas. Psichologinė nuostata. Pirmas įspūdis. Apranga. Aplinka. Lankytojų sutikimas. Pasisveikinimas. Kreipimosi maniera. Asmeninės vadovo savybės. Nuotaika. Emocijos. Valdymas - darbas su žmonėmis.
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2008-10-21
 • Vagonai ir lokomotyvai

  Vagonai. Vagonų klasifikacija ir pagrindiniai tipai. Techninės vagonų charakteristikos. Prekiniai vagonai. Dengtasis vagonas. Pusvagonis. Platforminis vagonas. Izoterminiai vagonai. Specialiosios cisternos. Cisterna pienui. Cisterna cementui gabenti. Keleiviniai vagonai. Atvirojo tipo vagonas. Kupė tipo vagonas. Dviaukštis vagonas. Pašto vagonas. Bagažo vagonas. Pašto-bagažo vagonas. Vagonas-restoranas. Keleivinių vagonų įranga ir sistemos. Keleivinio vagono kėbulas. Keleivinio vagono sanitarinis mazgas. Ne kupė vagonų vandentiekio sistema. Kupė vagono vandentiekio sistema. Keleivinio vagono šildymo sistema. Ventiliacijos sistema. Oro kondicionavimo sistema. Keleivinio vagono elektros tiekimo įranga. Konteineriai. Dyzelinio traukinio sandara. Prikabinamasis vagonas. Aušinimo sistema. Tepimo sistema. Degalų sistema. Elektrovežis. Elektros įranga. Automotrisės ir autodrezinos.
  Inžinerija, konspektas(54 puslapiai)
  2007-04-19
 • Vaikystės psichologija

  Sensomotorinis vystymosi periodas. Refleksų taikymas. Pirminės ciklinės reakcijos. Antrinės ciklinės reakcijos. Įdomių įspūdžių pratęsimo būdai. Antrinių ciklinių reakcijų derinimas tarpusavyje. Aktyvus dingusio objekto ieškojimas. Tretinės ciklinės reakcijos. Aktyvus eksperimentavimas. Galvojimo pradžia. Naujų reikšmių suradimas protinių operacijų pagalba. Ikioperacinio mąstymo periodas. Vidinių simbolių susiformavimas. Žodžiai. Simbolinis žaidimas. Vaikų piešiniai. Kalba. Loginiai-priežastiniai ryšiai. Mąstymas. Konkrečių operacijų periodas. Formalių operacijų periodas.
  Raidos psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-23
 • Vaiko kalbos raida (2)

  Pirmieji vaiko žodžiai. Sakiniai. Kalba ir mąstymas.
  Raidos psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-06-28
 • Vaiko socializacija (2)

  Socializacijos samprata. Teorijų sutelktumas, aiškinant socializaciją vaiko psichosocialinės raidos aspektu. Socializacijos kontekstai. Aš koncepcija arba savęs identiteto paieškos. Formuojant tapatumo jausmą. Psichoanalitinė teorija. Socialinio išmokimo teorijos. Identiteto įgijimas. Internalizacija. Eksternalizacija. Legitimacija. Pirminė ir antrinė socializacija. Asmenybės socializaciją nulemiantys veiksniai. Vertybių internalizacijos svarba socializacijoje. Internalizacijos, eksternalizacijos ir legitimacijos esmė. Internalizacijos rūšys. Vertybių internalizacijos ir eksternalizacijos lygmenys. Internalizavimo ir eksternalizacijos mechanizmai. Internalizavimo ir eksternalizavimo galimybės vaikystėje. Vaiko socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Vaiko teisės ir socializacija. Vaiko samprata. Vaiko teises reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos teisės aktai. Socializacija ir socialinis vystymasis. Žmogaus apibrėžimo problema personalizme. Asmenybių socialinio vystymosi parametrai. Susitelkimo ir atvirumo prieštaringumas personalizmo filosofijoje. Laisvė kaip pamatinis asmenybės bruožas. Vertybės kaip asmenybės dinamikos veiksniai. Žmogaus veiklos prasmę sąlygojantys socialiniai veiksniai. Personalizmo socialinių strategijų taisyklės. Nesėkmingos vaiko socializacijos prielaidos.
  Socialinis darbas, konspektas(36 puslapiai)
  2010-03-02
 • Vaikų anemija ir cukrinis diabetas

  Vaikų anemijos. Hemopoetinių faktorių stokos anemijos. Fe deficito anemija. Klinika. Tyrimai. Diagnostika. Gydymas. Megaloblastinė anemija. Gydymas. Aplazinė ir hipoplazinė anemija. Klasifikacija. Aplazinės anemijos formos. Diagnostikos kriterijai. Patologinė anatomija. Neurologinė simptomatika. Komplikacijos. Rizikos faktoriai. Gydymas. Profilaktika. Vaikų cukrinis diabetas. Etiologija. Patogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Skysčiai. Mityba. Diabetinė (ketoacidozinė) koma. Hipoglikeminė koma. Hiperosmoliarinė koma.
  Ligos ir traumos, konspektas(23 puslapiai)
  2005-10-24
 • Vaikų chirurgija

  Vaikų chirurgijos ypatumai, tikslai ir organizacija Lietuvoje: vaikų chirurginių ligų bei traumų skirtumai nuo suaugusiųjų, šiuolaikinė vaiko chirurgijos būklė ir organizacija Lietuvoje; bendros praktikos gydytojų taktika sergant vaikams chirurginėmis ligomis ir traumomis, jų ryšys su vaikų chirurgais. Šiuolaikinė vaikų chirurgijos būklė ir organizacija Lietuvoje. BPG taktika sergant vaikams chirurginėmis ligomis ir traumomis, jų ryšys su vaikų chirurgais. Ūminis apendicitas ir jo komplikacijos: vaikų apendicito klinika, diagnostikos ypatumai, diferencinė diagnostika; mažų vaikų apendicito, klinikos ir diagnostikos ypatumai; perforuoto apendicito komplikacijos: peritonitas, infiltratai, abscesai. Vaikų peritonitai: apendicitinio peritonito klinika, diagnostika, gydymo principai; pirminio peritonito klinika, diagnostika, gydymo principai; kitos peritonito priežastys (opinis kolitas, opaligė, trauminis); naujagimių ir kūdikių peritonitų priežastys, klinikinė simptomatika, diagnostika. Įgytas žarnų nepraeinamumas: klasifikacija; žarnų invaginacija, jos priežastys, formos, klinika, diagnostika; konservatyvaus ir operacinio gydymo principai; sąauginis žarnų nepraeinamumas, jo priežastys formos diagnostika ir gydymo principai. Vaikų išvaržos. Įstrigusi išvarža: kirkšnies, bambos, pilvo baltosios linijos išvarža, diagnostika, gydymo principai; įstrigusios išvaržos klinika, diagnostika, gydymo principai. Krūtinės, pilvo ir retroperitoninių organų trauma: atviri ir uždari krūtinės ląstos sužalojimai, diagnostika, pirmoji pagalba, gydymo principai; atviri pilvo ertmės sužeidimai, pirmoji pagalba, gydymo principai; uždari pilvo ertmės organų (blužnies, kepenų, kasos, žarnų, šlapimo pūslės) sužalojimai, jų priežastys, klinika, diagnostika, gydymo principai; vaikų inkstų traumos, jų klinika diagnostika, gydymo principai. Virškinamojo trakto svetimkūniai (stemplės, skrandžio, žarnyno) jų klinika, diagnostika, gydymo taktika. Vaikų odos ir poodžio pūlinės ligos, jų diagnostika, gydymo principai: ūminis pūlinis limfadenitas; landuonis; paraproktitas; naujagimių pūlinės ligos (nekrozinė naujagimių flegmona, pseudofurunkuliozė, omfalitas). Vaikų osteomielitai, jų klinika, diagnostika, gydymo principai: ūminis hematogeninis osteomielitas; naujagimių osteomielito ypatumai; lėtinis osteomielitas; trauminis osteomielitas. Plaučių– pleuros pūlinės ligos, jų klinika, diagnostika, gydymo principai: destrukcinė pneumonija ir jos komplikacijos; pleuros empiema; piopneumotoraksas; plaučio abscesas. Įgimtos anomalijos, jų operacinio gydymo terimai: faktoriai, nulemiantys įgimtų anomalijų operacijų laiką (anatomija, funkcija, psichologiniai, kosmetiniai ir kt.); indikacijos dažniausių įgimtų anomalijų (išvaržų, sėklidės, vandenės, kriptorchizmo, hipospadijos, meningocelės ir kt.) operaciniam gydymui, optimalus jų gydymo laikas; profilaktinių vaikų medicininių apžiūrų tikslai, tvarka ir metodika. Įgimtas aukštas VT nepraeinamumas, jo klinikiniai požymiai, diagnostika, gydymo principai: stemplės atrezija; ezofagotrachėjinė fistulė; dvylikapirštės žarnos atrezija; įgimta pilorostenozė. Įgimtas žemas VT nepraeinamumas, jo klinikiniai požymiai, diagnostika, gydymo principai: plonųjų žarnų atrezija; išangės ir tiesiosios žarnos atrezija. Vaikų obstipacijos dėl įgimtų anomalijų, jų priežastys, klinikiniai požymiai, diagnostika, gydymo principai: dolichosigma; megacolon congenitum idiopathicum; Hiršprungo liga. Naujagimių ir vaikų įgimtos kvėpavimo sistemos anomalijos, jų klinika, diagnostika, gydymo principai: diafragmos išvarža; įgimtos plaučių ir bronchų anomalijos. Bronchektazinė liga: klinikiniai požymiai, diagnostika; indikacijos bronchologiniam tyrimui. Įgimtos išorinės urogenitalinės sistemos anomalijos, jų diagnostika, gydymo principai: hipospadija; epispadija; šlapimo pūslės ekstrofija; kriptorchizmas; varikocelė; sėklidės ir virželio vandenė; fimozė, parafimozė. "Ūminio kapšelio" sindromas, jo priežastys, klinikiniai požymiai, diagnostika, gydymo principai: sėklidės ir jos priedų užsisukimas; orchitas; epididimitas. Indikacijos vaikų urologiniam tyrimui ir jo metodika: klinikinis tyrimas; laboratorinių tyrimų metodai ir vertė; echoskopinis tyrimas; retgenokontrastiniai tyrimai; radioizotopiniai tyrimai. Šlapimo takų obstrukcija, refliuksas, jų klinikinė simptomatika, diagnostikos ir gydymo principai: pielureterinė, supravezikinė obstrukcijos; vezikoureterinis refliuksas; šlapimo takų akmenligė, pirmoji pagalba esant inkstų kolikai. Vaikų navikų diagnostikos ir gydymo ypatumai. Gerybiniai navikai: vaikų navikų histomorfologiniai ypatumai; vaikų navikų diagnostikos ir gydymo principai; hemangiomos, limfangiomos, teratomos. Vaikų piktybinių navikų diagnostikos ir gydymo principai: krūtinės ląstos navikai, nefroblastoma; kalų navikai. Vaikų traumatologijos ypatumai: vaikų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ypatumai; vaikų traumų priežasčių ir pobūdžio ypatumai, traumatizmo profilaktika; vaikų traumų klinikos ir diagnostikos ypatumai; vaikų traumų gijimo ir gydymo principai. Vaikų kaulų lūžių diagnostika, gydymo principai, dažniausi vaikų galūnių kaulų lūžiai: klinikinė ir rentgenologinė kalų lūžių diagnostika; rankos kaulų lūžiai; kojos kaulų lūžiai; transportinė imobilizacija lūžus kaulams. Dubens kaulų ir stuburkaulio lūžimai, jų klinika, diagnostika, gydymo principai: šių lūžių priežastys ir mechanizmas; dubens kaulų ir stuburkaulių lūžių klinikiniai simptomai ir galimos komplikacijos. Kaukolės kaulų lūžiai. Neurotrauma: šių lūžių klinikiniai simptomai, diagnostika, gydymo taktika; galvos smegenų sukrėtimas, sutrenkimas, suspaudimas, jų klinikiniai simptomai, diagnostika, gydymo taktika. Subduralinių ir epiduralinių hematomų klinikiniai požymiai. Vaikų nudegiminė liga: vaikų nudegimų priežastys, pobūdis, jų profilaktika; pirmoji pagalba nudegus; diagnostikos ir gydymo principai. Stuburo iškrypimas, netaisyklinga laikysena: skoliozė; kifozė; lordozė; skoliozinė laikysena. Kitos dažniausios ortopedinės anomalijos (kreivakaklystė, įgimtas šlaunikaulio išnirimas, įgimtos pėdos bei kitos galūnių deformacijos, plokščiapadystė).
  Medicina, konspektas(80 puslapių)
  2010-03-14
 • Vaikų farmakologija

  Vaikų gydymas maistais. Vaikų farmakokinetika ir farmakodinamika. Farmakokinetika. Farmakodinamika. Vaikų klinikinė farmakologija. Vaikų farmakokinetikos ir farmakodinamikos ypatumai. Farmaciniai veiksniai. Farmakokinetiniai veiksniai. Absorbcija. Vaistų pasiskirstymas. Vaistų metabolizmas. Vaistų ekskrecija per inkstus. Farmakodinaminiai veiksniai. Praktikiniai klausimai, susiję su vaikų medikamentiniu gydymu. Vaistų dozavimas vaikams. Vaistų dozavimas lydinčių ligų metu.
  Farmakologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-18
 • Vaiku globos namų istorinė raida

  Vaikų globos ir rūpybos Lietuvoje istorinės pedagoginės raidos apžvalga. Globa, rūpyba ir labdara tarpukario Lietuvoje 1918–1940 metais. Privačios vaikų globos ir labdaros organizacijos ir jų veikla. Lietuvos moterų globos komitetas. Kūdikių gelbėjimo draugija. Pieno lašo draugija. Vilniaus krašto lietuvių globos ir rūpybos draugijos ir organizacijos. Kitos vaikų globos ir rūpybos organizacijos ir draugijos. Kūdikių globos problemos 1918–1940 metais. Vaikų globa Lietuvoje 1940-1945 metais. Vaikų globa 1945 – 1990 metais Lietuvoje. Vaikų globos problemos 1945–1956 metais. Vaikų namai ir mokyklos–internatai 1956–1990 metais. 1990m. Lietuvoje veikė. Išvados. 1945-1990 metai. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Vaikų integracijos į šeimą programa yra vykdoma.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2008-10-30
 • Vaikų ir jaunimo skaitybos teorijos ir metodikos paveldas Lietuvoje

  Vaikų skaitymo tyrimai Lietuvoje iki 1940 m. Knygnešystės vaidmuo platinant lietuvišką knygą. Knygų platinimas. Lietuviškų mokyklų kūrimasis XX a. pradžioje. Mokyklų bibliotekos ir vaikų literatūra jose. Užklasinio skaitymo vieta mokyklų ir gimnazijų programose. Vaikų lektūros šaltiniai. Diskusija dėl pasakų vaikų lektūroje.
  Bibliotekininkystė, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-02
 • Vaikų ligos

  Natūralus kūdikių maitinimas, Laktacijos fiziologija, Maitinimo krūtimi taisyklės, Hipogalaktijos profilaktika, Žindymo skatinimo programa, Mišrus ir dirbtinas kūdikio maitinimas. Tarptautinis motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodeksas, Papildomi maisto produktai: jų įvedimo principai ir terminai, Bėrininės infekcijos , Parotitas, difterija, kokliušas, Vaikų infekcinių ligų profilaktika, Tuberkuliozės ypatumai vaikų amžiuje, profilaktika, Streptokokinės infekcijos reikšmė glomerulonefrito išsivystymui, Inkstų ligomis sergančių dispanserinis sekimas ir reabilitacija, Reumato etiologija, Juvenilinės hipertenzijos priežastys, profilaktika, Rachito priežastys, pagrindiniai klinikiniai požymiai, profilaktika, Priežastys perdisponuojančios lėtinį gastroduodenitą, opaligę, Anemija: priežastys, požymiai, profilaktika, Nutukimas: priežastys, profilaktika, Veiksniai sąlygojantys sergamumą kvėpavimo organų infekcijomis vaikų amžiuje, Kvėpavimo organų infekcijos (faringitas, laringitas, bronchitas, pneumonija) – pagrindiniai klinikiniai požymiai, Kvėpavimo organų infekcijų profilaktika, Veiksniai predisponuojantys alerginių ligų atsiradimą vaikų amžiuje, Atopinis dermatitas, Šienligė, Bronchų astma, Maisto alergija. Antialerginės dietos reikšmė alerginių ligų profilaktikoje.
  Ligos ir traumos, konspektas(29 puslapiai)
  2005-12-17
 • Vaikų ligos (2)

  Ūmus tonzilitas: formos, etiologija, klinika, diferencinė diagnostika, komplikacijos, antibakterinis gydymas. Ūminis sinusitas ir ūminis otitas vaikų amžiuje: ūminio sinusito formos, diagnostika, antibakterinis gydymas; ūminio otito klinika ir diagnostika, komplikacijos, gydymas. Ūminis vidurinės ausies uždegimas - ūminis otitas. Sinusito gydymas (pagal Raugalę). Sinusitis acuta antibakterinis gydymas. Sekreto drenažo pro sinusų angas gerinimas. Otitis media acuta antibakterinis gydymas. Otitis media acuta papildomas gydymas. Ūminis bronchitas. Obstrukcinis bronchitas. Bronchiolitas. Obstrukcinis bronchitas. Bronchiolitas. Obstrukcinis bronchitas. Ūminės pneumonijos klasifikacijos. Vaikų ūminė nekomplikuota pneumonija: etiologija, klinika, diagnostika, antibakterinis gydymas. Nenustatytos etiologijos visuomenėje įgytos veikų pneumonijos gydymas antibiotikais (pagal Raugalę). Vaikų ūminė komplikuota pneumonija: segmentinė destrukcinė, toksinė pneumonijos; pleuritas, pleuros empyema, pneumotoraksas; antibakterinis gydymas, intensyvi terapija Atipinė pneumonija: mikoplazminė pneumonija, chlamidinė pneumonija, gydymo principai Mikoplazminė pneumonija. Klinika. Diagnostika. Diferencinė diagnostika. Gydymas. Klinika. Bronchinės astmos ypatumai vaikų amžiuje. Astminė būklė. Gastroezofaginio refliukso liga. Etiologija: GER mechanizmai sudėtingi. Gydymas. Vaikų vėmimo diferencinė diagnostika: pilorospazmas,pilorostenozė, acetoneminis vėmimas. Acetoneminis vėmimas. Etiologija ir patogenezė. Klinika. Gydymas. Cistinė fibrozė. Patofiziologiniai-patomorfologiniai pakitimai. Klinika. Kvėpavimo organų rentgenologiniai pakitimai. Bronchoskopiniai duomenys. Plaučių funkcijos vertinimas. Arterinio kraujo įsotinimo deguonimi tyrimų klinikinė – diagnostinė reikšmė. Kvėpavimo organų bakterinė infekcija, sergant CF. Ankstyvos plaučių ligos komplikacijos. Pagrindiniai virškinimo trakto bei mitybos pažeidimai. CF diagnostika. Prakaito elektrolitų tyrimas. Kasos funkcijos tyrimas. Prenatalinės diagnostikos metodai. Pagrindiniai CF diagnostiniai kriterijai. Gydymas. Skreplius mobilizuojančios ir evakuojančios priemonės. Atsikosėjimą lengvinančios priemonės. Aerozolių terapija. Krūtinės ląstos fizinės terapijos metodai. Antibakterinė terapija. Celiakija. Kūdikių hipotrofija ir paratrofija. Anoreksija. Patogenezė. Klasifikacija. Diagnostika. Gydymas. Paratrofija. Anoreksija. Rachitas. TBC spondilitas – stuburas iškrypsta krūtinės srityje, kifozė su aštriu kampu. Kupra išlieka. Antenatalinė profilaktika. Spazmofilija. Klinika. Diagnostika. D hipervitaminozė. Etiologija. Atopinis dermatitas. Vaikų egzema. Vaikų egzema.
  Medicina, konspektas(35 puslapiai)
  2011-09-20
Puslapyje rodyti po