Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (8)

  Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo ir vadovų darbo apibūdinimas - pagrindinių koncepcijų samprata. Organizacija, jų tipai ir bruožai. Darbo pasidalijimo būdai. Vadovų tipai ir kategorijos. Organizacijos sėkmės komponentai ir priklausomybė nuo aplinkos. Valdymo koncepcijų raida. Vadybos praktikos ir mokslo evoliucija. Organizacijos ir jų valdymas senovėje. Valdymo teorijų ir koncepcijų raida. Vadybos raida Lietuvoje. Klasikinės vadybos mokyklos. Šiuolaikinės vadybos mokyklos. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinę aplinką formuojantys veiksniai. Žmogus – pagrindinis organizacijos vidinės aplinkos elementas. Išorinės aplinkos veiksniai. Tiesioginė ir netiesioginė aplinka. Tarptautinė aplinka. Atsakomybė vadyboje, valdymo etika, kultūra ir multikultūra. Juridinė ir socialinė atsakomybė. Vadovo vertybių ir socialinės atsakomybės tarpusavio ryšys. Tarptautinio verslo atsakomybė ir etika. Etika ir šiuolaikinis valdymas. Organizacijos kultūra ir pagrindiniai jos elementai. Multikultūra. Bendravimas, ryšiai ir sprendimų priėmimas. Bendravimo svarba, procesas ir priemonės. Bendravimo menas ir technologijos. Valdymo sprendimų priėmimo tvarka. Racionalus problemų sprendimas. Operacijų tyrimas ir modeliavimas. Metodai sprendimams priimti. Veiksniai, darantys įtaką valdymo sprendimams priimti. Valdymo sprendimų priėmimo negatyvūs reiškiniai. Planavimas. Planavimo rūšys ir jų apibūdinimas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo procesas ir funkcijos. Strategijos plano įgyvendinimas. Planavimo ir kontrolės tarpusavio ryšys. Biudžetas, jo sudarymo etapai ir rodikliai. Tikslinis valdymas. Strateginio plano ir strategijos įvertinimas. Vyksmo organizavimas Organizavimo funkcijos pobūdis. Įgaliojimų delegavimas. Efektyvus įgaliojimų paskirstymo organizavimas. Linijiniai įgaliojimai, komandų grandinė ir administracijos aparato tipai. Aparatiniai arba štabų įgaliojimai. Linijinės vadovybės ir štabų aparato tarpusavio santykiai. Organizacijų kūrimas. Organizacinių valdymo struktūrų kūrimo teoriniai pagrindai. Biurokratinė organizacijos struktūra. Organizacinės struktūros priklausomybė nuo aplinkos pokyčių tempo. Centralizuotos ir decentralizuotos organizacijos. Linijinė, funkcinė, mišri (štabinė) ir matricinė organizacijos struktūros bei jų orientacijos. Struktūros orientavimasis į atskirą gaminį, pirkėją ir pan. Adaptyvinės struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo samprata, evoliucija ir pradinės koncepcijos. Šiuolaikinės motyvavimo teorijos. Procesinės motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Vadovavimas. Valdžia, asmeninė įtaka ir lyderis - organizacijos vadovas. Valdžios būtinybė ir balansas vadyboje Valdžios ir asmeninės įtakos formos. Organizacijos vadovo valdžia formaliuose ir neformaliuose tarpusavio santykiuose. Įtikinimo metodas vadyboje. Lyderiškumo (pirmavimo) samprata. Autokratinės ir demokratinės vadovybės. Vadovavimo stiliai. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Kontrolės esmė ir prasmė. Kontrolės rūšys ir procesas. Vadybos metodai ir jų taikymas. Tradiciniai valdymo metodai. Grupės ir jų reikšmė organizacijoje. Formalios ir neformalios grupės. Neformalių organizacijų valdymo principai. Vadybos metodų šeimos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių formavimas ir vystymas. Vadovų rengimas. Darbo kokybės gerinimas. Gamybos valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo sisteminis pobūdis. Operacijų sistemos. Gamybos strategija ir firmos. konkurentiškumas. Produktų ir procesų projektavimas gamybos sferoje. Paslaugų valdymo ypatumai. Gamybiniai pajėgumai, gamybos programa ir projektiniai sprendimai. Gamybos operatyvinis valdymas. Atsargų valdymas. Gamybos paruošimo operatyvinis valdymas ir projektų vadybos būdai. Kokybės valdymas. Kompleksinis našumo pobūdis. Našumas ir kokybė. Našumas ir kokybės kontrolė. Našumas ir organizacijos aplinka.
  Vadyba, konspektas(63 puslapiai)
  2005-10-07
 • Vadyba (89)

  Įvadas. Vadyba, jos ištakos. Vadybos raidos etapai. Vadyba senovėje. 1900 metų mokslinio valdymo mokykla. 1920 metų klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. 1940 metų bihevioristinė (žmogiškųjų santykių) mokykla. 1950 metų naujoji vadybos mokykla. 1970 metų empirinė valdymo mokykla. 1990 metų situatyvinio ir inovacinio požiūrio mokykla. Senovės valstybių organizavimas. Vadybos raida Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Šio laikotarpio pagrindinės tyrinėjimų kryptys. Sisteminis požiūris ir organizacija. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L. Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Sistemų teorijos ir kibernetikos ryšys. Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Vertybės ir jų rūšys. Vertybių rūšys. Nuostatos ir jų formavimas(-is). Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos, jų priežastys bei būdai joms taisyti. Socialinio suvokimo ypatybės. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Socialinė organizacijos sandara. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Pirminės ir antrinės grupės. Grupių organizacijoje sąvoka. Grupių organizacijoje sąvoka. Formalių ir neformalių grupių funkcijos. Formalios grupės organizacijoje. Neformalios grupės organizacijoje. Grupių formavimo priežastys. Grupių formavimosi priežastys. Grupinio elgesio ypatybės organizacijoje. Socialinis palengvinimas. Socialinis apsunkinimas. Sinergijos efektas. Ringelmano efektas arba socialinis dykinėjimas. Psichofiziologinis grupės efektas. Švytuoklės efektas. Darbingumo bangavimas arba pulso efektas. Efektas "mes ir jie". Mėgdžiojimas. Favoritizmas. Grupinis egoizmas. Aureolės efektas. Sniego gniūžtės efektas. Bumerango efektas. Konformizmas. Grupės efektų rinkiniai. Grupės atmosfera. Grupių dinamika (grupių gyvavimo ciklas). Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandų rūšys. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Streso samprata. Stresų organizacijoje šaltiniai. Streso psichofiziologija. Darbuotojų elgsena streso atveju. Streso šaltiniai. Streso pasekmės. Darbo efektyvumo ir streso koreliacija. Organizacijos programos darbuotojų stresams valdyti. Konsultavimas. Idealios organizacijos charakteristikos. Laikerto idealios organizacijos charakteristikos. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų organizacijų atžvilgiu, elgsenos ypatybės viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos valdymas. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo parengimas ir priėmimas. Efektyvaus sprendimo kriterijai. Sprendimo priėmimo etapai. Sprendimo parengimo svarba. Klasikiniai sprendimo parengimo metodai. Šiuolaikiniai grupiniai sprendimo parengimo metodai. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo metodai. Motyvavimo programos organizacijoje. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Valdymo metodų grupės. Ekonominiai metodai, užtikrinantys darbuotojo fiziologinių poreikių realizavimą. Organizacijos galimybės ekonominiams metodams įgyvendinti. Psichologiniai metodai (E. Meijo), užtikrinantys pagarbos ir saviraiškos poreikių realizavimą. Filosofiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo gyvenimo prasmės poreikių realizavimą. Teisiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo saugumo poreikių realizavimą. Administraciniai organizaciniai metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Organizacijos raida. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymasį. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės– darbo derinimas prie darbuotojo – esmė. Darbuotojų elgsena ir jos modifikavimas. B. Skinerio operacijų A-B-C (praeitis – elgsena – pasekmė) modelis. Organizacijos valdymo tobulinimas. Teorija 3-R. Integralinė organizacijos veiklos priklausomybė nuo daugelio vadybos elementų (teorija 7-S). Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T. Pitersas, R. Vuotermanas). Strateginis valdymas (A. Čandleris, V. Benis). Strateginis planavimas kaip strateginio valdymo pagrindas. Strategijos numatymo, sudarymo metodologijos. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo modelis. Vadybos vystymosi tendencijos. Valdymo organizavimo mobilumas. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, konspektas(59 puslapiai)
  2008-01-10
 • Vadyba (9)

  Vadybos funkcijos, jų trumpa charakteristika. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Motyvavimas. Lyderiavimas. Strateginio planavimo proceso etapai. Kontrolės esmė, kontrolės reikšmė, kontrolės rūšys. Bendravimo tobulinimo būdai: informacijos siuntimo gerinimas. Vertikali komunikacija. Horizontali komunikacija.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-18
 • Vadyba (90)

  Įvadas. Vadybos pokyčių varomosios jėgos. Socioekonominių veiksnių įtaka vadybai. Veiksniai sąlygojantys vadybos pokyčius. Europietiškas vadybos modelis. Eurovadybos formavimosi priežastys. Išskirtiniai Eurovadybos bruožai. Eurovadybos adaptacija Lietuvoje. Organizacijos ir natūrali aplinka. Išoriniai organizacijos elementai. Vidiniai organizacijos elementai. Netiesioginio poveikio aplinka. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Vadybos mokslo mokykla. Naujausios vadybos teorijos. Sprendimų priėmimas. Problemos ir galimybės sprendimo priėmimo procese. Planavimas kaip vadybos funkcija. Organizacinis struktūrų projektavimas. Organizacinio projektavimo požiūriai. Valdymo proceso esmė. Pagrindinės vadybos funkcijos. Valdymo procesas. Vadovavimo kaip vadybos funkcijos pasireiškimas įmonėje. Vadovų valdymo stiliai. Vadovavimas: valdžios formos. Darbo motyvacija vadybos procese. Motyvacijos proceso esmė. Motyvacijos ir motyvo samprata. Motyvavimo uždaviniai ir būdai. Šiuolaikinių motyvavimo priemonių taikymas. Kontrolė kaip vadybos funkcija.
  Vadyba, konspektas(63 puslapiai)
  2008-01-13
 • Vadyba (91)

  Organizacijų įkūrimo esmė ir principai. Organizacijos forma ir natūralioji aplinka. Įmonės veiklos planavimas. Verslo plano paskirtis, sudarymo metodika. Verslo plano sudėtinės dalys. Įmonės veiklos organizavimas. Darbo užmokesčio formos, atlyginimas už darbą. Sprendimų priėmimo svarba, paieškos būdai. Sprendimo būdo pasirinkimas, įgyvendinimas. Derybų vedimo tvarka. Įmonės veiklos motyvacija. Informacinė valdymo sistema. Valdymo sprendimų priėmimas. Įmonės veiklos kokybės nustatymas. Verslo kontrolė. Kokybės vadyba. Komunikacija įmonėje. Valdymas ir vadovavimas įmonėje. Vadovo darbo stilius. Komandų formavimas ir darbas komandose. Lyderiavimas kolektyve. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Konfliktai organizacijose ir jų valdymo pagrindai. Organizacijų pokyčių ir inovacijų valdymas.
  Vadyba, konspektas(62 puslapiai)
  2008-02-18
 • Vadyba (92)

  Vadybos mokyklų ir valdymo teorijų raida. Vadybos prielaidos. Valdymo teorijos ir vadybos mokyklų raida. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės nuostatos. Vadybos mokyklų ir valdymo teorijų raida. Naujausios ir šiuolaikinės valdymo teorijos. Vadybos funkcinė struktūra ir apibrėžtys. Valdymo metodų klasifikavimas. Vadybos dėsnių ir principų priklausomybė. Planavimas, jo esmė ir principai, planavimo žingsniai bei planavimo valdymas. Planų pavidalai, tipai ir hierarchija. Strategija, strateginis valdymas ir strateginis planavimas. Strategijų tipai ir hierarchija. Korporacinės strategijos kompetencijos. Biznio strategijos ribos. Biznio strategija, kaip galimybių ir firmos grėsmių sugebėjimų panaudojimas. Vertės – kaštų grandinė. Žmogiškųjų išteklių vadybos tikslų ir uždavinių sistema. Marketingo strategiją lemiantys veiksniai. Organizavimo samprata ir tikslas bei organizaciniai valdymo lygiai. Valdymo lygiai. Valdymo organizavimas. Darbuotojų ir organizacijos interesų bendrinimas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Linijinė organizacijos valdymo struktūra. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Funkcinė organizacijos valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Įgaliojimų organizavimas ir delegavimas. Centralizuota valdymo struktūra. Decentralizuota valdymo struktūra. Organizacinės struktūros koncepcija (H. Mintzbergas). H. Mintzbergo organizacinė struktūra. Vadovavimas. Galia ir valdžios paskirstymas. Vadovavimo stiliai. Motyvavimas. Vadovavimo elgesio skalė. Poreikių hierarchija. Kontrolė, jos tipai ir kontrolės proceso eiga. Pagrindiniai kontrolės proceso žingsniai. Visuotinė kokybės vadyba. E. Demingo tobulinimo ciklas. Informacijos esmė ir informacijos klasifikavimas. Informacijos vertė ir išlaidos. Informacijos pasiūlos ir paklausos santykis. Komunikacijos proceso modelis. Prognozavimas, prognozavimo priemonės ir metodai. Valdymo apskaita ir jos funkcijos. Valdymo apskaitos ir išlaidų apskaitos priklausomybė. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Valdymo apskaitos sritys. Finansinės, išlaidų ir valdymo apskaitos ryšys. Vidinių ir išorinių valdymo situacijų palyginimas. Signalinių rodiklių pavyzdžiai. Valdymo apskaitos funkcijos organizacijos veikloje. Žmoniškieji ištekliai ir personalo valdymas. Žmonių išteklių valdymo teritorijos žemėlapis. Konfliktai, konfliktų tipai ir valdymas. Derybos. Konflikto modelis. Sprendimų priėmimas ir sprendimų priėmimo metodai. Valdymo sprendimų vieta valdymo veikloje. Sprendimų priėmimo žingsniai.
  Vadyba, konspektas(41 puslapis)
  2008-10-14
 • Vadyba (94)

  Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo raidos etapai. Machiavelli ir Sun Tzu: ankstyvieji strategai. Praktinė krikščionių bažnyčios organizavimo nauda. Mokslinio valdymo mokykla. Frederickas W. Tayloras. Henris L. Gantas (Henry L. Gantt). Gilbrethai. H. Emersonas. H. Fordas. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris Fayolis. Maksas Vėberis (Max Weber). Mary Parker Follett. Chesteris I. Barnardas. Bihevioristinė mokykla: organizacija yra žmonės. Vadybos mokslo mokykla. Vadybos ištakos senovės Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje 1918-1940 metais. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2008-11-07
 • Vadyba (95)

  Valdymo samprata. Valdymas. Vadyba. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas sistema. Valdymo objektas. Valdančioji dalis. Vadybos raida. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Valdymo sprendimai. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo struktūros. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose reglamentavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Organizacijos vizijos ir misijos svarba. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai, jų klasifikacija. Klasifikacijos kriterijai. Valdymo funkcijų samprata, klasifikacija, ryšys tarp jų. Įmonės strateginis valdymas. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos planavimas. Strategijos realizavimo planavimas organizavimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Delegavimo, atsakomybės ir įgaliojimų esmė. Organizavimas. delegavimas. Atsakomybė. Įgaliojimas. Linijiniai ir aparato (štabo) įgaliojimai. Įgaliojimų paskirstymo organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros samprata ir pagrindiniai elementai. Planavimas. Planavimas — vadybos ciklo pradžia. Operatyvusis planavimas sprendimo priėmimo. procesas. Sprendimo priėmimo etapai. Kiekybiniai sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo kokybiniai metodai. Vieno veikėjo modelis. Organizacijos modelis. prognozavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Prognozavimo priemonės ir metodai. Statistinio prognozavimo esmė. Ekspertinio prognozavimo esmė. Kokybiniai prognozavimo metodai. Vadovų komisijos nuomonių tyrimas. Tyrimas ekspertinio vertinimo pagrindu. Grupinės ekspertizės metodai:Prekybos darbuotojų nuomonė. Vartotojų ketinimų tyrimas . Kiekybiniai prognozavimo metodai. Reguliavimas. Kiekybės vertinimui sukurta 11 rodiklių sistema. Psichologiniai valdymo metodai. Bendravimas ir ryšiai. motyvavimas. Vadybos metodų trūkumai ir privalumai. Darbo skatinimo būdai. Leidimas darbuotojams dalyvauti. Darbo skatinimas pinigais. Yra 2 darbo užmokesčio sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Laikinė darbo užmokesčio forma. Valstybės valdymas. Įmonių (organizacijų) steigimas. Įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Įmonių (organizacijų) valdymas. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Savininkų vaidmuo valdyme. Įmonių valdymo ypatybės. Valdymo ypatybes taip pat nulemia pasirinktas vadovavimo stilius. gamybos organizavimas. Gamybos procesu rūšys. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Vienetinės gamybos įmonėje. Serijines gamybos įmonėje. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos struktūrą sudaro. Cechas. Pagrindiniai cechai. Įmonės gamybos struktūros tipai. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo įvertinimas. Du sąlygojantys veiksniai. Kokybės valdymas. Kokybė. kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas įmonės materialinis aprūpinimas. Materialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.
  Vadyba, konspektas(35 puslapiai)
  2008-11-25
 • Vadyba (98)

  Pagrindiniai vadybos terminai, sąvokų atskyrimas. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2009-02-28
 • Vadyba: planavimas, organizavimas, kontrolė

  Vadybos konspektas apimantis planavimą, organizavimą, vadovavimą bei kontrolę. Ruoštas pagal Stoner knygą "Vadyba". Planavimas. Organizavimas. Organizacinio vystymo tipai. Biudžetas. Darbo projektavimas. Darbo perprojektavimas. Delegavimas. Decentralizavimas ir centralizavimas. Derybos. Galia. Informacinės sistemos. Kontrolė. Komanda. Komunikacija. Lyderiavimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu.) Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. J.M.Kouzeso ir B.Z.Posnerio elgesio požiūris: dinamiški santykiai. Lyderiavimo teorijos ateitis. Motyvacija. Poreikių teorija. Teisingumo teorija. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. Tikslų nustatymo teorija. Operatyviniai planai. Organizacinis vystymas. Projektinė valdymo struktūra. Strateginiai planai.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-07
 • Vadybiniai sprendimai (2)

  Vadybiniai sprendimai: bendrieji klausimai. Valdymo sprendimo samprata, vieta valdyme. Požiūriai į valdymo sprendimų priėmimą. Racionalus modelis. Carnegie modelis. Organizacinė aplinka ir VSP. Elgesio (subjektyvių) veiksnių įtaka VSP procesui. Individualaus elgesio veiksniai. Grupinio elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui. Formali grupė. Neformalios grupės. Organizacinio elgesio įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui. Komunikacijos formos. Pagrindiniai OVS elementai. Komunikacijos įtaka VSP procesui. Pagrindiniai rezultatyvaus komunikavimo veiksniai. Komunikavimo barjerai. Valdymo sprendimų klasifikacija, pagrindiniai tipai. Valdymo sprendimo tipas. Valdymo sprendimų klasifikacija. Valdymo sprendimo priėmimo būsenos.
  Vadyba, konspektas(20 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadybos atsiradimas ir raida

  Vadybos apibrėžimo problemos. F. Taylor suformavo terminą "management". Valdymas procesiniu požiūriu. Valdymo turinys. Valdymo kokybė. Tolerantyvizmo 14-a valdymo principų pagal Foyal: Bendrumo jausmas. Organizacija. Žinių sistema. Modernios vadybos bruožai. Valdymo mokslinis metodas. Vadybos funkcijos. Marketingas – rinkodara. 4 gamyklų tipai. Sinchronizavimo problema. Racionalumas – žmonės elgiasi kaip racionalūs veikėjai. Racionalumas. Pozityvus pastiprinimas. Vadybos Sikstai. TOC- apribojimo teorija. Įgyvendinimas. Racionalioji filosofija. Išvados. Racionalaus požiūrio trūkumai. I epocha R. Scot vadybos vystymosi schemoje. II epocha Howtorn. III etapas. Racionalus veiksnys bet atvira sistema. IV etapas. 1970m. iki šiol.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2008-04-17
 • Vadybos informacinės sistemos koncepcija

  Informacinės sistemos koncepcija (specifikavimas). Bendros nuostatos. Pagrindinė dalis. Informacinės sistemos paskirtis ir kūrimo tikslai. Informacinės sistemos paskirtis. Informacinės sistemos (IS) pagrindiniai tikslai. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujama būsena. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas. Informacinių sistemų (IS)informacijos srautai. Srautų grafinis vaizdavimas. Informacinėse sistemose (IS) laikoma informacija. Informacinių sistemų (IS) vartotojams teikiama informacija. Informacinės sistemos efektyvumas. Informacinės sistemos kūrimo sąnaudos. Informacinės sistemos aptarnavimo (einamosios) sąnaudos. Informacinės sistemos prognozuojama nauda. Informacinėms sistemoms (IS) keliami reikalavimai. Informacinių sistemų (IS) projekto valdymas.
  Vadyba, konspektas(26 puslapiai)
  2008-05-29
 • Vadybos mokyklos

  Visuotinio dalyvavimo valdyme teorija. Profesionalaus menedžerizmo teorija. Sisteminis požiūris. Naujausios pastarųjų dešimtmečių teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos. Japonijos vadybos fenomenas. Vakarietiškoji vadyba. Vadybos raida Lietuvoje 1920–1940 m. Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. F.W. Taylor (1856-1915). Henry L. Ganttas (1861-1919). Frankas (1868-1924) ir Lilian (1878-1972). Gilbrethai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris fayolis (1841-1925). Maxas weberis (1864-1920). Mary Parket Follett (1868-1933). Garingtonas Emersonas (1853-1931). Demmingo 14 efektyvaus valdymo principų. Bihevioristinė mokykla. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorijos. McGregor teorija "X". McGregor teorija "Y"
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2009-03-02
 • Vadybos mokslo raida (2)

  Vadyba senovėje. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokyklos ypatumai. Bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio ypatumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Socialinių sistemų mokykla. Empirinė (situacinė) vadybos teorija. Socialinių sistemų vadybos teorija.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-12
 • Vadybos pagrindai (7)

  Vadybos teorijos. Vadybos samprata praktine ir moksline prasme. Kodėl reikia studijuoti organizacijas ir vadybą? Vadybos praktika senosiose civilizacijose. Vadybinė mintis senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. XVII – XIX amžiaus mąstytojų darbai. Mokslo, technikos ir gamybos vystymasis XIX a. pabaigoje. "Amerikos inžinierių-mechanikų sąjunga" ir pranešimai. Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos. Klasikinė vadybos mokykla. Teilorizmo principai. Fordizmo principai. F. ir L. Gilbreth. H. Gantas. H. Emersonas. A. Fajolio indelis i vadybos mokslą. Žmogiškųjų santykių mokykla. Hotorno eksperimentas. A.Maslow motyvavimo teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvavimo teorija. McGregor X Y teorija. Chrisas Argyris. Matematinė vadybos mokykla. Šiuolaikinės vadybos bruožai. Ouchi Z teorija. Judėjimo į tobulumą (7 S teorija). Organizacijos kultūros teorija. Multikultūra, subkultūra, kontrkultūra. Galios ir politikos teorija. Galios formos pagal Dž. Frenčą ir B. Reiveną.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2009-05-11
 • Vadybos principai

  Vadybos principai. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Aukštos ir žemos struktūros.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-04
 • Vadybos raida Lietuvoje (2)

  Vadybos raida Lietuvoje. Vadybos mokslo populiarintojai. P. Vileišis. P.V.Raulinaitis. Vadyba pokarinėje Lietuvoje. Vilniaus universitetas. Vadyba atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Vystymosi tendencijos.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-21
 • Vadybos samprata (3)

  Valdymo principai. Valdymo prigimtis. Sisteminis valdymo požiūris. Tema.Valdymo užduoties prigimtis. Vadybos samprata. Vadybos samprata. Ar valdymas – profesija? Ar valdymas universalus procesas? Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. Ankstyvosios įtakos. Mokslinis valdymas. Administracinis valdymas. Žmonių santykių valdymas. Vadybos mokyklos. Valdymo elementai. Organizacijos, jų darbo technologijos. Šiuolaikinės vadybos kryptys. Vadovo vaidmuo. Verslas ir išorinė aplinka. Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Ekonominės sistemos. Šalies ūkio struktūra. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Tarptautinio verslo konkurentinių galimybių panaudojimas. Išorinė organizacijų aplinka.Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2009-11-11
 • Vadybos samprata. Objektas, subjektas

  Vadybos sampratos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Vadybos mokslo raida pagrindinės vadybos teorijos. Šiuolaikinės vadybos mokslo teorijos. Vadybos mokslo ir praktikos raida Lietuvoje. Vadybos tikslų sistema ir tikslų turinio permainos ekonomikos globalizacijos sąlygomis. Vadybos dėsniai principai ir stilius. Vadybos principų charakteristika. Vadybos stiliai. Vadybos stiliai pagal pobūdį. Bendravimas ir valdymo metodai. Vadybos metodai. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos potencialas. Vadybos sprendimai jų esmė ir formavimo eiga. Veiksniai įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Valdymo sistemos modelis. Globalizacijos ir transformacijos vadyboje. Valstybės galios transformacija globalioje erdvėje.
  Vadyba, konspektas(32 puslapiai)
  2008-05-08
Puslapyje rodyti po