Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (28)

  Strategijos įgyvendinimas: strateginių pokyčių valdymas. Darbuotojų atranka ir motyvavimas. Atlyginimo už darbą organizavimas įmonėje. Apsirūpinimas darbo ištekliais statybose. Strateginių pokyčių valdymas. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Darbuotojų atranka ir motyvavimas. Personalo atranka. Personalo motyvavimas. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialiniai motyvai. Atlyginimo už darbą organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Šiuolaikiniai atlyginimo už darbą organizavimo ypatumai. Apsirūpinimas darbo ištekliais statybose. Statybos įmonės darbo išteklių sistema. Apsirūpinimas darbo ištekliais. Strategijos įgyvendinimas: valdžios ir autoriteto sąveika. Valdymo stiliaus formavimas ir valdymo kontrolė. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Valdžios ir autoriteto sąveika. "Didžiojo žmogaus" teorijos požiūris į vadovavimą. Vadovo autoritetas. Valdymo stiliaus formavimas ir kontrolė. Valdymo stilių klasifikavimas. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Kontrolė. Tikrinimai. Auditas. Auditorius. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Darbo įvertinimas. Darbo įvertinimo metodų klasifikacija. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnų palyginimo metodas. Darbo normavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Darbo normatyvai. Organizacijos esmė, organizacijų tipai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Valdymas per tikslus teorijos raida. Organizacijos esmė, organizacijų tipai. Įmonės sąvoka. Įmonių tipai ir rūšys. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Tikslinis valdymas.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-03-07
 • Vadyba (3)

  Vadybos mokslo objektas. Vadybos proceso turinys ir lygiai. Vadovo ir vadovavimo proceso apibūdinimas. Valdymo lygiai. Vadyba ir organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Išorinė organizacijos aplinka. Planavimas. Strateginio planavimo procesas. Sprendimų priėmimas. Organizavimas. Personalo vadyba. Kontrolė. Vadovavimas, lyderystė ir valdymo stiliai. Motyvacija. Komunikacijos procesas. Konfliktai ir jų valdymas. Svarbiausi vadybos mokslo etapai.
  Vadyba, konspektas(46 puslapiai)
  2005-01-30
 • Vadyba (31)

  Sisteminis požiūris. Organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2006-03-24
 • Vadyba (37)

  Sistemos požiūris į organizaciją. Organizacija kaip socialinė-ekonominė sistema. Organizacijos aplinka. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(36 puslapiai)
  2006-04-22
 • Vadyba (39)

  Vadybos teorijų evoliucija. Valdymo funkcijų apibrėžimai. Mokslinio valdymo mokykla. F. Taylor principai. H. Ford. G. Emerson metodika. Klasikinės organizacijos teorijos. H. Fayol. M. Weberis. Žmoniškųjų santykių mokykla. Nauji būdai darbo našumui didinti. E. Mayo išvados. Šiuolaikinės teorijos. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Sisteminė organizacijų teorija. Visuotinės kokybės vadyba. Trys esminės nuostatos. Vadybos ištakos Lietuvoje. Organizacija, jos vidinė ir išorinė aplinka. Klasikinis biurokratinis modelis. Elgsenos modelis. Organinis modelis. "Organizacinio ūkio" modelis. Neformalios organizacijos. Privalumai. Trūkumai. Valdymo lygiai. Valdymo įgūdžiai. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Organizacinė kultūra. 7 organizacinės kultūros charakteristikos. Organizacinės kultūros auditas. Biurokratinė kultūra. Linkusi į riziką kultūra. Išoriniai tiesioginio poveikio elementai. Išoriniai netiesioginio poveikio elementai. Vadovavimo stiliai. Planavimas ir strateginis valdymas. Išorinės aplinkos analizė.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-13
 • Vadyba (4)

  Vadybos pagrindų dalyko samprata, esmė bei struktūra, Planavimas, Planavimo proceso tikslai ir etapai, Organizavimas, Koordinavimas, Motyvavimas, Kontrolė.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2005-03-08
 • Vadyba (40)

  Organizacinė komunikacija. Komunikacijos sistema. Komunikacija organizacijoje. Formalios komunikacijos organizacijoje. Neformalios komunikacijos. Informacijos aukštyn rūšys. Komunikacijos proceso barjerai. Vertikalios komunikacijos barjerai. Horizontalios komunikacijos barjerai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Kontrolė. Kontrolės procesas. Standartai. Kontrolės metodai. Pagrindinės klaidos. Ataskaitos. Matavimo problemos. Nukrypimų korekcija. Kontrolės sąlygos. Koks turi būti kontrolės mastas? Socialinė atsakomybė ir etika. Argumentai už organizacijos socialinę atsakomybę. Argumentai prieš socialinę atsakomybę. Etika. Etikos teorijos. Deontologinė filosofijos teorija. Auksinė taisyklė. Utilitarizmas. Egoizmo teorija. Teisingumo teorija. Etiniai principai vadovams. Konfliktų valdymas. Organizacinių konfliktų klasifikavimas. Organizacinio konflikto vystymosi procesas. Konflikto valdymo procesas. Organizacinių konfliktų valdymo strategijos.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Vadyba (41)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Gamybos proceso vadyba. Gamybos proceso schema. Darbo objektai. Operacijos. 3 procesų rūšys. Pagrindinių procesų fazės. Gamybos proceso organizavimas. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos specializavimas. Gamybos organizavimo principai. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Gamybos proceso organizavimas erdvėje. Srovinės gamybos organizavimas. Srovinei gamybai būdingi požymiai. Srovinių linijų klasifikavimas. Sinchronizuotos srovinės linijos. Srovinių linijų transporto priemonės. Srovinės gamybos efektyvumas. Srovinės gamybos trūkumai. Marketingas ir naujų gaminių kūrimas. Marketingo samprata ir turinys. Naujų gaminių kūrimo organizavimas. Rinkos poreikių matavimas ir prognozavimas, marketingo strategijos kūrimas. Gamyklinis techninis gamybos rengimas. Pardavimų vadyba. Pardavimų planavimas ir prognozavimas. Pardavimų organizavimas. Prekių pateikimas. Pardavimų motyvavimas, analizė, apskaita ir kontrolė. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetinio ūkio organizavimas. Medžiagų ir transporto ūkio organizavimas. Pagalbinių tarnybų darbo efektyvumo įvertinimas ir darbo organizavimo tobulinimas. Planavimas, apskaita, kontrolė, koregavimas. Planavimo samprata ir svarba. Planų sistema organizacijoje. Kaštai, jų klasifikavimas ir planavimas. Apskaitos objektas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. Kontrolės samprata, pagrindiniai metodai ir formos. Koregavimas, dispečeriavimas, kontrolingas.
  Vadyba, konspektas(167 puslapiai)
  2006-05-31
 • Vadyba (43)

  Vadovavimo esmė. Vadovavimas. Bruožų teorija. Šeši bruožai, skiriantys lyderius nuo nelyderių. Elgsenos teorija. Charizmatinis vadovavimas. Komunikavimo kliūtys. Filtravimas. Selektyvus suvokimas. Informacijos perteklius. Lyčių stiliai. Emocijos. Kalba. Bendravimo tobulinimas. Socialinė atsakomybė, kultūra, vertybės. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Bendravimo problemos.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-06-07
 • Vadyba (46)

  Sisteminis požiūris. Organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Strateginio valdymo modelis. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2006-09-08
 • Vadyba (49)

  Įvadas. Samprata. Vadybos kryptys. Vadyba – menas ar mokslas? Menedžmento evoliucija. Atsakomybė ir etika. Aplinka ir valdymo sistema. Organizacinė kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo procesas. Funkcijos (čia turėtų būti keturios dalys). Planavimas (I funkcija). Sprendimai valdymo sistemoje. Sprendimų logika, procesas. Klasifikavimas. Organizavimas (II funkcija). Organizacijos. Organizacijų modeliai. Elgsenos modelis. Organinis modelis. Organizacinio ūkio modelis. Organizacijos projektavimas. Įgaliojimų delegavimas. Pasiskirstymo formos. Funkcinis pasiskirstymas. Pasiskirstymas pagal produktą. Geografinis pasiskirstymas (pagal rizikas). Tinklinis pasiskirstymas (struktūra). Matricinė struktūra. Organizacinių struktūrų aspektai. Valdymo organizacinė struktūros aukštis. Centralizavimo decentralizavimo problema. Projektavimas. Modeliai akcinių bendrovių valdyme. Geležinis oligarchijos dėsnis. Akcinių bendrovių valdymo modeliai. Stebėtojų taryba. Direktorių valdyba. Administracija. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Valdžia grindžiami principai. Valdžios formos. Prievarta. Apdovanojimas. Pavyzdžio valdžia. Eksperto valdžia. Tradicijų valdžia. Motyvavimas (III funkcija). Maslow. D.Mclelland. Frederikas Herzbergas. Lūkesčių modelis (profesinės doktrinos). Vadovavimo stiliai (lyderiavimo stiliai). Mc Gregor. R. Likert. Lake & Mauton (Molton). Vadovavimo ciklo teorija (Hersey & Blancard). Šiuolaikiniai požiūriai į vadovavimą. Lyderiavimas. Kontrolė (IV funkcija). Kontrolės procesas. Kūrybiškumas valdymo sistemoje. Komunikacijos valdymo sistemoje. Konfliktų valdymas. Konfliktų tipai/priežastys. Pagrindiniai konflikto valdymo metodai. Konflikto sprendimo žingsniai. Valdymo kultūros. Kultūrų geografija. Trys pagrindiniai valdymo kultūros arealai. Lietuviškojo menedžmento vieta.
  Vadyba, konspektas(28 puslapiai)
  2006-10-04
 • Vadyba (5)

  Įvadas. Vadybos mokslo raida. Įmonė kaip socialinė- ekonominė. Socialinė atsakomybė. Įmonės (organizacijos aplinka). Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Pagrindinės vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Kokybės laidavimo sistema. Komunikacija ( bendravimas). Komunikacijos esmė ir rūšys. Komunikacijos procesas. Efektyvaus bendravimo kliūtys. Bendravimo tobulinimo būdai. Informacinė valdymo sistema. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Derybos: jų organizavimas ir vedimas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų esmė ir rūšys. Sprendimo priėmimo procesas. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų esmė ir įtaka organizacijai. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymas. Stresų valdymas. Pokyčių ir inovacijų valdymas. Pokyčių esmė. Pokyčio procesas. Planuoto pokyčio tipai. Organizacinis vystymas.
  Vadyba, konspektas(95 puslapiai)
  2005-05-19
 • Vadyba (50)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Biurokratijos koncepcijos esmė. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Uždaviniai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacinei struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Kokybės supratimas ir jos vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2006-10-09
 • Vadyba (51)

  Vadyba kaip veiklos filosofija - šiuolaikinės vadybos pėdsakais. Vadybos raida integracijos ir globalizacijos laikotarpiu. Organizacija – kas tai? Organizacijų valdymas (vadyba) - kam to reikia? Kodėl reikia studijuoti organizacijas ir valdymą? Vadovo pasaulis 20-ojo amžiaus pabaigoje ir dabar. Vadybos teorijos ir praktikos raida. Vadybos globalizacija ir konkurencingumas. Vadybos mokslas pagrindinį dėmesį skiria vadovui. Lietuvos dabarties aktualijos. Valdymo procesas įmonės strateginio vystymo aspektu. Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje. Valdymo procesas. Valdymo funkcijos. Valdymo proceso realijos. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinkos, jų poveikis valdymui. Organizacijos strateginio vystymo poreikis. Organizacijos strateginio vystymo plano struktūros matmenys.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Vadyba (53)

  Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė. Motyvacijos proceso raida. Pasitenkinimas darbu. Darbo įvertinimo ir atlyginimo poveikis. Organizacijų elgesio modifikacijos modelis. Vadovavimas ir organizaciniai pasikeitimai. Vadovavimo prigimtis, modelis, stilius. Darbuotojų dalyvavimas grupinės veiklos situacijose. Grupės narių narystės ir tarpusavio priklausomybės supratimas. Organizacijos vystymas siekiant planuojamų pasikeitimų. Vidinė organizacijos aplinka. Pagrindinės organizacijos dalys ir jų ryšiai. Komunikacijos procesų valdymas. Privatumo teisių bei drausmės problemos organizacijoje. Neformalios organizacijos.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-11-08
 • Vadyba (55)

  Valdymo prigimtis. Sisteminis valdymo požiūris. Valdymo užduoties prigimtis. Vadybos samprata. Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. Valdymo elementai. Organizacijos, jų darbo technologijos. Šiuolaikinės vadybos kryptys. Vadovo vaidmuo. Verslas ir išorinė aplinka. Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Šalies ūkio struktūra, pramonės išsidėstymas. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas. Planavimas. Planavimas. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Padėties ir situacijos analizė. Uždaviniai jų prigimtis. Bendrieji ir konkretūs uždaviniai. Organizacijos veiklos politika. Politikos formavimas. Planavimo principai ir praktika. Planų hierarchija. Strateginis planavimas. Valdymas pagal uždavinius. Sprendimų rūšys, sprendimų priėmimo procesas. Duomenų rinkimas. Informacijos analizė diagramos ir grafikai.. Valdymo informacinės sistemos. Organizavimas. Organizavimas. Organizavimo struktūra. Formalios ir neformalios organizacijos. Organizavimo lygiai ir principai. Kontrolės apimtis. Organizacinių valdymo struktūrų tipai organizacijų schemos. Valdžios delegavimas ir decentralizavimas. Organizaciniai pokyčiai. Pokyčių valdymas. Organizacinis vystymas. Organizacija kaip sistema. Vadovavimas. Šiuolaikinė valdymo samprata. Visuotinės kokybės vadybos teorija. Vadovavimo prigimtis. Lyderiavimas. Lyderiavimo teorijos. Vadovo darbo stiliai. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Komunikaciniai procesai ir jų įtaka valdymo efektyvumui. Koordinavimas. Kontrolė. Kontrolės principai. Kontrolės rūšys. Požiūris į apskaitą. Apskaita.
  Vadyba, konspektas(42 puslapiai)
  2006-11-15
 • Vadyba (56)

  Vadybos mokslo raida Lietuvoje. A.Graičiūnas, P. Lesauskis ir kt. Organizavimo esmė ir žingsniai. A. Maslow poreikių teorija ir jos taikymas motyvacijai. Kokybės laidavimo sistema. Darbo vietų aprašymas ir idealaus darbuotojo modelis.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-22
 • Vadyba (61)

  Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Idealios organizacijos charakteristikos. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis, administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T.Pitersas, R. Vuotemanas). Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L.Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos ir valdymas. Valdymo metodai. Strateginis valdymas. Vadovas ir jo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2007-01-11
 • Vadyba (68)

  Pagrindinės vadybos kategorijos. Valdymo samprata. Socialinė organizacija kaip valdymo objektas. Socialinės organizacijos aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Socialinė atsakomybė. Etika. Etikos priemonės. Informacinis valdymo proceso aspektas. Organizacinė valdymo struktūra kaip valdymo veiklos realizavimo forma. OVS samprata ir pagrindiniai elementai. OVS tipai. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimai ir jų vieta valdymo procese. Valdymo sprendimų klasifikavimas. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo sprendimų priėmimo metodai. Planavimo pagrindai. Planavimo esmė ir tikslai. Organizacijos tikslų svarba. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso turinys. Planų sistema. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Korporacijos portfelio koncepcija. Organizavimo pagrindai. Visa apimantis organizavimo funkcijos pobūdis. OVS formavimo turinys. OVS valdymo tipai. Vadovavimo pagrindai. Kontrolės funkcija. Kontrolės esmė ir principai. Kontrolės formos ir sistemos.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2007-03-02
 • Vadyba (7)

  Vadybos mokslo raida. Vadybos vystymosi tendencijos Amerikoje ir Europoje XX amžiaus pradžioje. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje 1918 - 1940 m. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos (vadybos požiūriai). Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Procesinis požiūris. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba. Vadybos funkcijos. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Planavimo veiklos apimtis. Strateginis planavimas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Organizavimo tikslai ir objektas. Delegavimas. Valdymo organizavimas. Linijinė valdymo struktūrinė schema. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. "Aukštos ir žemos" struktūros. Motyvacija. Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas. Vadovavimas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Kontrolė. Informacija vadyboje. Informacijai keliami reikalavimai. Komunikacijos proceso esmė. Informacijos perdavimo kanalai. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo būdai. Mažumos sprendimas. Ekspertinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Konsensuso metodas. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai.
  Vadyba, konspektas(66 puslapiai)
  2005-09-11
Puslapyje rodyti po