Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Užsienio bibliografija

  Bibliografinės veiklos atsiradimas ir raida. Nacionalinė ir valstybinė bibliografija: pagrindinės sąvokos ir bibliografijos raidos tendencijos. Einamoji ir retrospektyvinė nacionalinė bibliografija: istorinė apžvalga. Enciklopedinė renesanso laikotarpio bibliografija. K. Gesnerio "Visuotinė biblioteka". Privalomasis egzempliorius: nuo cenzūros iki visuotinės bibliografinės apskaitos. Valstybinės bibliografijos tarnybos ir privalomasis egzempliorius. Karolio Estreicherio "Bibliografija Polska": Lenkijos raštijos bibliografijos rodyklė.
  Bibliotekininkystė, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-03
 • Užsienio investicijos

  Užsienio kapitalo investavimo esmė ir etapai. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Veiksniai, sąlygojantys užsienio kapitalo investicijas. Pagrindiniai investavimo metodai. Investavimo rizika. Užsienio kapitalo investavimo etapai. Užsienio kapitalo investavimo būdai. Bendrų įmonių steigimas. Užsienio kapitalo įmonių steigimas. Užsienio investicijų skatinimas ir apsauga.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2005-12-04
 • Užsienio prekybos reguliavimo priemonės

  Muitai. Ekonominis muitų vaidmuo. Muitų įvedimo įtaka. Muitus pateisinantys argumentai. Muitų neigiamos pasekmės. Išlaidos. Sandorio vertės metodas. Prekės vertės elementai, kurie turi būti pridėti prie sandorio kainos. Talpyklos ir pakuotė. Pirkėjo tiekiamų prekių ir paslaugų, susijusių su importuojamų prekių gamyba, vertė. Mokesčiai už patentus ir licencijas, susiję su prekėmis, kurių nustatoma muitinė vertė. Importuojamų prekių transportavimo, krovos ir draudimo išlaidos. Išlaidos, atskaitomos iš prekių sandorio kainos. Asmenys laikomi tarpusavyje susiję tik tuomet, jei. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Panašios prekės. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu metodu. Iš prekių vieneto kainos išskaičiuojama. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Savikontrolės klausimai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-15
 • Užsienio teisės istorija (2)

  Senovės rytų teisė. Bizantijos teisė. Antikos teisė. Genčių teisė. Kanonų teisė. Romėnų teisė. Lenų ir dvarų teisė. Miestų ir prekybos teisė. Karalių teisė. Prancūzija. Vokietija. Anglija. Rusijos teisė. Naujausių laikų teisė. Anglijos teisė. Civilinė teisė. Prancūzijos teisė. Vokietijos teisė.
  Teisė, konspektas(31 puslapis)
  2007-01-04
 • Užsienio teisės istorija (4)

  Senovės Rytų teisė. Antikos teisė. Genčių teisė. Salijų įstatymas. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Alfredo įstatymas. Etelstano įstatymas. Knuto įstatymai. Kanonų teisė. Romėnų teisė. Romėnų teisės renesansas XI a. Ir pirmieji universitetai. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų teisėje. Senjoriniai teismai. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą. Prekybos teisės centrai ir šaltiniai. Karalių teisė. Prancūzija. Vokietija. Anglija.
  Teisė, konspektas(16 puslapių)
  2009-05-05
 • Užsieno prekyba

  Tarptautinės prekybos (TP) prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos struktūra ir jos skatinimas. Tarptautiniai integraciniai procesai. Ekonominės integracijos Europos Sąjungoje (ES) aspektai. Produktų rinka. Grūdinės kultūros. Gyvi gyvuliai, mėsos, pieno produktai. Žemės ūkio (ŽŪ) žaliavų rinka (miško pr., medvilnė, vilna, kaučiukas). Kuro rinka (nafta, benzinas, gamtinės dujos, anglis). Pasaulio rinkos prekių struktūra. Prekių biržos. Biržų operacijos. Finansiniai prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Arbitražiniai sandoriai. Aukcionai. Sandėriai. GATT veiklos apžvalga. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įkūrimas, struktūra, veiklos principai ir sritys. Svarbiausių Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimų apibūdinimas (tarifai, žemės ūkis, tekstilė). Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) kooperacija su tarptautinėmis organizacijomis. Prekybos politikos (PP) instrumentai. Muitai ir jų rūšys. Ekonominis muitų vaidmuo. Muitai paslaugų sektoriuje. Muitai, jų tarifų formavimo principai. Kiekybiniai prekybos politikos metodai. Kvotiravimas. Paslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybos politikos metodai (subsidijos). Eksporto kreditas ir dempingas. Kiekybiniai prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Lietuvos prekybos politikos raida. Lietuvos stojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO). Lietuvos dalyvavimas regioniniuose prekybos susitarimuose.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2004-03-25
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly"

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" turinio aprašymas pagal romano skyrius.
  Lietuvių literatūra, konspektas(14 puslapių)
  2005-08-01
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" (16)

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" turinio santrauka.
  Lietuvių literatūra, konspektas(2 puslapiai)
  2006-11-28
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" (7)

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" detalus atpasakojimas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-15
 • Vabzdžiai (2)

  Vabalai. Drugiai. Skruzdėlės ir termitai. Bitės. Vabzdžio vidus. Sudėtinė akis. Tarakonas. Mityba. Antenos. Meilinimasis. Metamorfozė. Vabzdžių grupės.
  Zoologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-15
 • Vadyba (10)

  Samprata ir kryptys. Vadybos evoliucija. Socialinė atsakomybė ir etika. Vidinė ir išorinė valdymo sistemos aplinka. Organizacijos kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo procesas. Planavimas. Valdymo sprendimai. Organizavimas. Organizaciniai modeliai. Elgsenos modelis. Organinis modelis. "Organizacinio ūkio" modelis. Įgaliojimų delegavimas. Pasiskirstymo formos. Funkcinis pasiskirstymas. Pasiskirstymas pagal produktą. Geografinis pasiskirstymas. Matricinė struktūra. Tinklinis pasiskirstymas. Esminiai organizacijų struktūrų parametrai. Valdymo organizacinės struktūros aukštis. Centralizavimo – decentralizavimo dilema. Projektavimas. Organizacinės struktūros keitimo sąlygos. Komitetai. Geležinis oligarchijos dėsnis. Akcinių bendrovių valdymo organai. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Valdžia grindžiami principai. Valdžios formos. Motyvavimas. Vadovavimo stiliai, lyderiavimas. Kontrolė. Kūrybiškumas valdymo sistemoje. Komunikacijos valdymo sistemoje. Konfliktų valdymas. Valdymo kultūrų geografija. Schemos.
  Vadyba, konspektas(44 puslapiai)
  2005-11-26
 • Vadyba (102)

  1 Paskaita. Vadybos samprata, objektas, subjektas ir inovacinės vadybos turinys. 2 paskaita. Vadybos mokslo raida ir pagrindinės vadybos teorijos. 3 Paskaita . Vadybos tikslai, dėsniai, principai ir stilius. 4 paskaita. Bendravimas ir valdymo metodai. 5 paskaita. Vadybos sprendimai, jų esmė ir formavimo eiga. 6 paskaita. Organizacijos kultūra, vadovo darbo turinys ir funkcijos šiuolaikinėmis sąlygomis. 7 paskaita. Organizavimas. 8 paskaita. Planavimas. 9 paskaita. Prognozavimas. 10 paskaita. Reguliavimas. Valdymo apskaitos paskirtis. 11 paskaita. Kontroliavimas. 12 paskaita. Vadovavimas. 13 paskaita. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. 14 paskaita. Organizacijų vadybos projektavimas.
  Vadyba, konspektas(43 puslapiai)
  2009-10-14
 • Vadyba (104)

  Vadybos mokslo objektas. Vadybos teorijos raida. Organizacijos ir natūrali aplinka. Vadybos proceso turinys ir lygiai. Vidinė organizacijos aplinka. Išorinė organizacijos aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo schema. Planavimas. Strateginio planavimo procesas. Strategijos išrinkimas. Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos vertinimas. Organizavimas. Organizacinių struktūrų formavimo eiliškumas. Organizacinių struktūrų tipai. Centralizavimas ir decentralizavimas. Galia ir valdžios paskirstymas. Vadovo ir vadovavimo proceso apibūdinimas. Valdymo lygiai. Motyvacija. Vadovavimas, lyderystė ir valdymo stiliai. Komunikacijos procesas. Kontrolė.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2010-01-13
 • Vadyba (109)

  Valdymo samprata. Socialinė organizacija kaip valdymo objektas. Organizacijos aplinka. Socialinės organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Etikos priemonės. Informacijos valdymo proceso aspektas. Organizacinė valdymo struktūra kaip valdymo. veiklos realizavimo forma. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata ir pagrindiniai elementai. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) tipai. Naujos valdymo struktūros. Susisiekiančių grupių formavimas. Planavimo pagrindai. Planavimo esmė ir tikslai. Organizacijos tikslų svarba. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso turinys. Organizacijos planų sistema. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Korporacijos portfelio koncepcija.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2010-04-28
 • Vadyba (111)

  Pagrindiniai vadybos apibrėžimai: organizacija, vadybos objektas, subjektas, vadybos tikslas, proceso rezultatas. Situacinis vadybos pobūdis ir jos priklausomybė nuo organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos. Trys klasikinės organizacijos teorijos ir jų apibūdinimai. Trys klasikinės socialinės psichologinės vadybos teorijos ir jų apibūdinimas. Valdymo raida Lietuvoje: 1918-1940, 1940-1990, 1990-2004. Vadybinės situacijos bruožai šiandiena Lietuvoje; vadybos patirtis, jų siekiai, realizavimo galimybės. Organizacijos vidinė aplinka: tikslai, struktūra, technologija ir žmonės. Organizacijos išorinės aplinkos apibūdinimas, dinamiškumas, sudėtingumas, neapibrėžtumas. Socialinė atsakomybė, valdymo etika, kultūra ir multikultūra. Bendradarbiavimas, ryšiai ir priėmimas sprendinių valdyboje. Planavimo funkcija vadyboje: strateginis, praktinis ir operatyvinis planavimas. Strategijų įgyvendinimo planai: taktika, politika, procedūros ir taisyklės. Viską apimantis organizavimo funkcijos pobūdis: veiklos organizavimas, įgaliojimų formulavimas ir atsakomybė. Organizacinės valdymo struktūros ir jų apibūdinimas: linijinė, funkcinė ir matricinė struktūros. Aplinkos analizė ir įvertinimas, planuojant organizacijos darbą. Motyvavimas kaip valdymo proceso dalis: poveikis žmonių elgesiui ir pasitenkinimas darbu. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorija. Žmogaus elgesio reguliavimo teorija. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys darbo motyvavimą: individualių žmonių skirtumai, atliekamo darbo pobūdis ir aplinka. Vadovų asmeninės įtakos formos: pavyzdys, įstatymas, prievarta. Vadovavimo stiliai, situacijos ir efektyvumas. Kontrolės funkcija vadyboje, jos esmė, prasmė ir nauda. Kontrolės rūšys ir jų apibūdinimas:priešlaikinė, operatyvinė ir galutinė kontrolė. Trys tradiciniai vadybos metodai ir jų apibūdinimas. Šiuolaikinių vadybos metodų šeimos ir jų apibūdinimai. Pagrindinės ekonominės veiklos rušys ir jų apibūdinimas: gavyba, gamyba, aptarnavimas. Trys pagrindinai gamybos tipai ir jų apibūdinimai. Gamybos valdymo operacijų sistemos sudarymas. Mikro lygio svarbiausi veiksniai. Gamybos valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Kokybės valdybos raida ir visuotinės kokybės samprata. Gera vadybos praktika ir jos esmė siekiant konkuruoti Europos Sąjungos (ES) rinkoje.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2010-06-30
 • Vadyba (12)

  Vadybos samprata ir esmė. Organizacija. Valdymo procesas. Valdymo ypatumai laiko bei žmonių tarpusavio santykių aspektu. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovų tipai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Vadybos teorijos raida. Organizacija ir aplinka. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Vidiniai įtaką darantys asmenys. Netiesioginio poveikio aplinkos veiksniai. Tarptautinė aplinka ir jos veiksniai. Globalizacija ir valdymas. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Globalinis verslas. Organizacijų kūrimas. Įmonės apibūdinimas. Įmonių klasifikavimo požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybių įmonės. Kitos verslo organizavimo formos. Smulkusis verslas. Stambaus verslo organizavimo formos. Įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Planavimas. Tikslų ir priemonių numatymas. Strateginis planavimas. Strategijos samprata, jos būtinybė, rengimo etapai. Strateginė analizė. Konkurencinės padėties įvertinimas. Operatyvusis planavimas. Sprendimų priėmimo procesas. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Organizavimas. Struktūrų formavimas. Individualios darbo vietos organizavimas. Veiklos koordinavimo būdai. Organizavimo tobulinimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Kontrolė. Kontrolės esmė. Kontrolės proceso etapai. Kontrolės pavyzdžiai. Operacijų valdymas. Konkurenciniai pranašumai. Operacijų sistemų projektavimas. Atsargų valdymas. Valdymo informacinės sistemos. Kas tai yra valdymo informacinės sistemos. Valdymo informacinės sistemos (struktūra). Informacinių valdymo sistemų tipai. Informacinių valdymo sistemų plėtra. Gamybos (paslaugų) valdymas. Šiuolaikinė aplinka ir jos įtaka gamybos organizavimui. Šiuolaikinės aplinkos pokyčiai. Modernios gamybos organizavimo koncepcijos. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Įmonės gamybos struktūra. Įmonės gamybos struktūros samprata. Įmonės gamybos struktūros tipai. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas ir valdymas. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetikos ūkio organizavimas. Sandėlių ūkio organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Transporto ūkio uždaviniai ir sudėtis. Krovinių pervežimo organizavimas. Finansinių išteklių valdymas. Finansinių išteklių valdymo funkcijų realizavimas. Finansinių išteklių valdymo įvairiose įmonėse ypatybės. Marketingas. Marketingo samprata. Marketingo vadyba. Žmonių išteklių valdymas. Atranka. Orientavimas. Mokymas ir tobulinimas.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2005-11-30
 • Vadyba (15)

  Įvadas. Organizacijos, vadovai ir sėkmingas valdymas. Vadybos teorijos raida 5 testai. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Sprendimų priėmimas. Testai. Bendravimo procesai. Strateginis planavimas. Organizavimas ir organizacinių struktūrų projektavimas. Darbuotojų motyvavimas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Testai. Kontrolė. Darbo išteklių valdymas. Socialinė atsakomybė ir etika. Gamybos valdymas.
  Vadyba, konspektas(57 puslapiai)
  2005-12-17
 • Vadyba (2)

  Vadybos ir menedžmento supratimas, Vadybos proceso turinys ir lygiai, Organizacijos grupavimas, Vadybai būdingi bruožai, Vadybos funkcijos, Vadovų lygiai, Organizacijos sėkmės elementai, Organizacinės sistemos vertinimo kriterijai, Svarbiausia – žmonių asmeninės savybės, Žmonių elgesys grupėje, Lyderystė arba vadovų tipai, Tiesioginio ir netiesioginio poveikio rezultatai, Planavimas, Rinka, Organizacijos stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimas, Alternatyvų pasirinkimas, Galimybių prekių požiūriu matrica, Strategijos realizavimas, Sprendimų priėmimas, Tipiniai sprendimai vadybos funkcijose, Sprendimų priėmimo proceso elementai, eiliškumas, Stilių priklausomybė nuo vadovo mažesnio ar didesnio dėmesio pavaldiniams, pačiai gamybai, Vadybos valdymo tinklelis, Vadybos skyrių išskyrimas situaciniu požiūriu, F.Fiedler.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2004-11-13
 • Vadyba (23)

  Įvadas. Vadyba, jos ištakos. Vadybos raidos etapai. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Senovės valstybių organizavimas. Vadybos raida Lietuvoje. 1920 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Sisteminis požiūris ir organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(57 puslapiai)
  2006-01-27
 • Vadyba (24)

  Vadyba. Technologinis darbo pasidalijimas. Delegavimas ir kontrolė. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslou poreikių hierarchijos teorija. K. Alderferio modifikuota poreikių hierarchijos teorija. D. Maklelando poreikių teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Pasikalbėjimas, darbo vertinimas, motyvavimas pačiu darbu. Statybos proceso dalyvių pareigos, teisės, atsakomybė. Pirmosios pagalbos priemonės.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-02-02
Puslapyje rodyti po