Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ūkio valdymas ekstremaliomis sąlygomis

  Galimos ekstremalios sąlygos Lietuvoje ir jų poveikis valstybės ūkiui. Civilinė sauga. Sustiprintoji ar visiška civilinės saugos parengtis. Avarijų likvidavimo priemonių planavimas ir vadovavimas jų vykdymui apima. Gyventojų evakavimas. Gyventojų evakavimo būdai. Gyventojus perspėja ir informuoja.
  Sauga, konspektas(11 puslapių)
  2006-11-19
 • Ukmergės urboekologinė situacija

  Bendra apžvalga. Vanduo. Oras. Dirvožemis. Rekreacija. Išvados.
  Lietuvos geografija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-17
 • Ultragarsas

  Kas yra garsas, ultragarsas. ultragarso šaltiniai, Pjezoelektrinis keitiklis, Elektrodinaminis keitiklis, Elektromagnetinis keitiklis, ultragarso technika, Ultragarsinė diagnostika, Ultragarso terapija, Ultragarsinė lokacija, Ultragarsinės staklės, Ultragarsiniai matavimo prietaisai, Ultragarsinis apdirbimas, Ultragarsinis dispergavimas, Ultragarsinė defektoskopija, Ultragarsinis litavimas, Ultragarsinė vizualizacija, Ultragarsinis suvirinimas, Ultragarsinis valymas.
  Klasikinė mechanika, konspektas(10 puslapių)
  2005-03-14
 • UNIX komandos

  UNIX komandų sąrašas.
  Programos, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-10
 • Unix pagrindai

  Apžvalga. Leidimai. FreeBSD katalogų struktūra. Procesai. Deamonai, signalai ir signalų išjungimas. Vartotojai ir jų tvarkymas. FTP serviso konfigūravimas. Programinės įrangos įdiegimas. Paketai. Portų kolekcija.
  Programos, konspektas(12 puslapių)
  2005-11-23
 • Uolienos ir gaminiai iš jų

  Uolienų klasifikacija. Nuosėdinės uolienos. Mineralai. Magminės uolienos. Nuosėdinės uolienos.
  Statyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-09
 • Uolienos ir gaminiai iš jų (2)

  Medžiagos ir gaminiai iš gamtinių uolienų. Apdaro ir architektūriniai gaminiai. Įvairios paskirties akmens medžiagos. Uolienų gavyba ir apdirbimas.
  Statyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-11-09
 • Urbanistika

  Urbanistikos teorijos ir praktikos apibrėžimas. Miesto sąvokos apibrėžimas. Urbanizacijos mastai pasaulyje ir Lietuvoje. Miestų dydžiai. Miestų (gyvenviečių) skirstymas pagal funkcijas. Optimalūs miestų dydžiai įvairiais požiūriais. Miesto plano struktūros sąvoka. Statiška ir dinamiška miesto plano struktūra. Statiškos miesto plano struktūros trūkumai. Dinamiškos miesto plano struktūros modifikacijos. Miesto gyventojų grupės. Miesto generalinis (bendrasis) planas, jo sudėtis. Miesto funkcinės zonos, tarpusavio plotai ir proporcijos. Gyvenamoji teritorija mieste. Jos parinkimo principai. Gyvenamosios teritorijos struktūriniai vienetai, jų nustatymo metodiniai principai. Namų aukštingumo ir bendrojo naudingo ploto kiekio į ha parametrų kaitos ypatumai. Gyvenamųjų namų tipai pagal būsto standartą. Gyvenamųjų namų tipai pagal užstatymo pobūdį. Gyvenamosios teritorijos kompozicija. Miesto pramonės teritorijoms reikalingas plotas, teritorijos modulis. Pramonės zonos sudėtis, sudėtinių elementų lyginamasis svoris. Pramonės zonos dislokavimo mieste reikalavimai, teritorijos parinkimo principai. Pramonės įmonių klasės pagal kenksmingumą, apsauginių zonų plotis, jų funkcijos. Sandėlių teritorijos apskaičiavimo normatyvai, sandėlių tipai, jų dislokacijos reikalavimai. Miesto komunalinė zona, jos dislokacija mieste, sudėtinės dalys, plotų normatyvai. Geležinkelio linijų parametrai, kreivių spinduliai, išilginiai nuolydžiai. Miesto keliai ir gatvės - principiniai skirtumai. Ką reiškia "nepertraukiamo eismo gatvė"? Jos ypatumai. Visuomeninio transporto parinkimo miestui metodika. Miesto visuomeninio transporto rūšys ir jų pagrindiniai rodikliai. Parko kelių paskirtis, parametrai. Greitkeliai. Jų bruožai. Ką reiškia "greitėjimo-lėtėjimo" zona? Jos parametrų esmės paaiškinimas. Ką reiškia transporto priemonių palyginimo koeficientas? Šaligatvių pločiai ties svarbiausiais miestų traukos taškais. Automobilių parkavimo vietos mieste. Aptarnavimo įstaigų poreikis, normatyvinio ir sąlyginio pertekliaus lygmuo. Ikimokyklinių vaikų įstaigų poreikis vakar, šiandien ir rytoj. Argumentacija. Bendrojo lavinimo mokyklos koncepcijos evoliucija pereinant iš planinio ūkio į rinkos ekonomiką. Amatų, specialių vidurinių ir aukštųjų mokyklų sukūrimo sąlygos. Trys aptarnavimo įstaigų pakopos pagal lankomumą. Kuo matuojamas sveikatos įstaigų pajėgumas? Standartai Lietuvai. Miesto želdynai. Riboto ir viešo naudojimo želdynų sąvoka ir standartai. Miesto centrų turinys, tipai. Transporto klausimai ir jų sprendimo būdai miestų centruose. Prekybinių centrų sudėtis, planavimo schemos. Grafikai, paveiksliukai, schemos, lentelės.
  Statyba, konspektas(9 puslapiai)
  2005-11-25
 • Urbanistika (2)

  Urbanistikos teorijos ir praktikos apibrėžimas. Miesto sąvokos apibrėžimas. Urbanizacijos mastai pasaulyje ir Lietuvoje. Miestų dydžiai. Miestų (gyvenviečių) skirstymas pagal funkcijas. Optimalūs miestų dydžiai įvairiais požiūriais. Miestų plano struktūros sąvoka. Statiška ir dinamiška miesto plano struktūra. Dinamiškos miesto plano struktūros modifikacijos. Statiškos miesto plano struktūros trūkumai. Miesto gyventojų grupės A, B, ir C. Miesto generalinis planas. Miesto funkcinės zonos, tarpusavio plotai ir proporcijos. Miesto gyventojų A grupės struktūra. Gyvenamoji teritorija mieste. Jos parinkimo principai. Gyvenamosios teritorijos struktūriniai vienetai, jų nustatymo metodiniai principai. Namų aukštingumo ir bendrojo naudingojo ploto kiekis į ha parametrų kaitos ypatumai. Gyvenamųjų namų tipai pagal būsto standartą. Gyvenamųjų namų tipai pagal užstatymo pobūdį. Mikrorajono, gyvenamojo rajono apibrėžimas. Gyvenamosios teritorijos kompozicija. Pramonės rajono ir pramonės mazgo apibrėžimas. Miesto pramonės teritorijoms reikalingas plotas, teritorijos modulis. Pramonės zonos sudėtis, sudėtinių elementų lyginamasis svoris. Pramonės zonos dislokavimo mieste reikalavimai, teritorijos parinkimo principai. Pramonės įmonių klasės pagal kenksmingumą, apsauginių zonų plotis, jų funkcijos. Pramonės sandėlių apsauginės zonos funkcijos. Sandėlių Teritorijos apskaičiavimo normatyvai, sandėlių tipai, jų dislokacijos reikalavimai. Miesto komunalinė zona, jos dislokacija mieste, sudėtinės dalys, plotų normatyvai. Geležinkelio linijų parametrai, kreivių spinduliai, išilginiai nuolydžiai. Miesto keliai ir gatvės – principiniai skirtumai. Kelio pajėgumas. Nepertraukiamo eismo gatvė. Visuomeninio transporto parinkimo miestui metodika. Greitkeliai. Jų bruožai. Ką reiškia "greitėjimo-lėtėjimo" zona? Jos parametrų esmės paaiškinimas. Ką reiškia transporto priemonių palyginimo koeficientas? Šaligatvių pločiai ties svarbiausiais miestų traukos taškais. Automobilių parkavimo vietos mieste. Nustatymo metodika prie stadiono, parduotuvės, geležinkelio stoties ir mikrorajone. Aptarnavimo įstaigų poreikis. Ikimokyklinių įstaigų poreikis. Bendro lavinimo mokyklos. Amatų, specialiųjų vidurinių ir aukštųjų mokyklų sukūrimo sąlygos. Trys aptarnavimo įstaigų pakopos. Miesto želdynai riboto ir viešo naudojimo. Buitinio aptarnavimo įstaigų pajėgumai mieste pagal lankomumo pakopas. Miesto centrų turinys, tipai. Transporto klausimai ir jų sprendimo būdai miestų centruose. Prekybinių centrų sudėtis, planavimo schemos. Sociologijos mokslo apibrėžimas. Miestų sociologijos mokslo apibrėžimas. Miestų sociologijos objektas. Sociologinių žinių nauda urbanistiniam ir architektūriniam projektavimui. Kas iššaukė sociologijos ( miestų sociologijos ) poreikį pastaraisiais dešimtmečiais? Utopinių teorijų reikšmė nūdienos požiūriu. Tomas Moras "Utopija". Tomazas Kompanela "Saulės miestas" (Soliaris). Roberto Oveno indėlis į visuomenės teritorinės organizacijos sampratą. Šarlis Furjė ir jo idėjos. Ekologinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. R. Parko ir E. Berdžeso teorijos ribotumas. Istorinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. Socialinė – psichologinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. Miesto tipo gyvensenos ypatumai. Kaimo tipo gyvensenos ypatumai. Miestiečio antropogeninis ir psichinis tipažas. Formalios ir neformalios grupės visuomenės organizacijoje. Miestų teritorijų charakteristika: centras, senamiestis. Miestų teritorijų charakteristika: nauji gyvenamieji rajonai. Miestų teritorijų charakteristika: priemiesčiai. Miestų teritorijų charakteristika- priemiestinė zona. Urbanizacijos mąstai XX amžiuje (20 amžiuje), perspektyvos, pasėkmės. Urabanizacijos kriterijai: demografinė urbanizacija. Urbanizacijos kriterijai: ekonominė urbanizacija. Urbanizacijos kriterijai - socialinė urbanizacija. Lietuvos urbanizacija tarptautiniu kontekstu. Ypatumai. Migracija ir jos šaltiniai. Švytuoklinė migracija, jos šaltiniai, reikmės dalyviai. Švytuoklinė migracija ir miesto gyvensenos populiarinimas kaime. Švytuoklinės migracijos arealas. Švytuoklinės migracijos privalumai ir trūkumai. Migrantų apgyvendinimo mieste problemos ir tendencijos. Migrantų adaptacijos problemos. Miesto centro dienos gyventojai. Miesto teritorijų funkcinė ir socialinė evoliucija. Lietuvos šeimų sociologijos bruožai. Įvairaus dydžio šeimų apgyvendinimo pobūdis. Būsto atitikimo šeimų sudėčiai problemos. Viengungiai, jų apgyvendinimas. Gyvenamojo rajono funkcinis zonavimas, pastatų aukštis, butų sudėtis. Naujų ir senų rajonų gyvensenos bruožai. Gyventojų identifikacija su gyvenamąja vieta ir jos prasmė. Naujų gyvenamųjų rajonų sociologinių tyrimų rezultatai. Naujų masinės statybos gyvenamųjų rajonų sociologinis vertinimas. Sociologiniai tyrimai: anketavimo būdai, anketos sudarymo metodika. Respondentai, praba, jos nustatymo būdai. Gyvenimo aukštuminiuose namuose specifika. Gyvenimo sodybinio užstatymo namuose specifika.
  Statyba, konspektas(25 puslapiai)
  2006-10-12
 • Urbanistika ir architektūra (3)

  Kraštotvarka. Kraštotvarkos kilmė ir reikšmė. Urbanistika. Pastatų skirstymas pagal paskirtį. Šalčio tiltai. Akustinės medžiagos. Natūralusis pagrindas. Pamatas. Juostiniai pamatai. Ištisiniai pamatai. Atskirieji pamatai. Poliniai pamatai. Medinės sienos. Sąramos. Deformacinės siūlės. Monolitinio betono sienos. Perdangų ir aukšto pakėlimo metodo esmė monolitinėje statyboje. Stambiaplokščiai namai. Stogo laikančiosios konstrukcijos. Gegninė santvara. Sutapdinti stogai. Perdangos. Komunikaciniai ryšiai. Statinio techninis projektas. Pastato projektinių sprendinių sudėtis. Miestotvarka. Lėšų pasiskirstymas planinės ekonomikos sąlygomis. Specialusis planavimas. Detalusis planavimas. Teritorijų planavimo dokumentai. Bendrasis planas. Specialusis planas. Detalusis planas. Inžinerinio teritorijų tvarkymo darbai įgyvendinami šiomis priemonėmis. Aukščio plano sudarymo principai. Aukščių plano. Paviršinių nuotėkų. Pavirš vandens šalinimo sistema. Apsaugos nuo užtvindymų metodai. Drenažai. Drenažo konstrukcijos. Uždarojo ir atvirojo tipo. Stačiųjų drenažų konstrukcija. Apsaugos nuo potvynių metodai. Užpelkėjusios teritorijos. Griovų susidarymo priežastys Karstas. Želdiniai. Miesto želdynų skirstymas pagal naudojimo pobūdį. Gamtinis karkasas. Pagrindinė susisiekimo erdvių paskirtis. Svarbiausi susisiekimo erdves apibūdinantys terminai. Kraštovaizdis, pagal Europos kraštotvarkos konvenciją. Sukultūrinto kraštovaizdžio funkciniai tipai. Nekilnojamojo kultūros paveldo struktūros duomenys Lietuvos kaimo kraštovaizdyje. Paveldosauga. Kultūros paveldo apsaugos tikslai. Vietose saugotinų kultūros vertybių teritorinės ir aksiologinės sistemos sudarymo principai. Kultūros vertybių kompleksinio vertinimo kriterijai. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo režimai.
  Inžinerija, konspektas(7 puslapiai)
  2009-06-16
 • Urbanistikos istorija ir filosofija

  Pirmųjų pastovių gyvenviečių atsiradimas pasaulyje. Jų atsiradimo priežastys, laikas ir vietos. Žemdirbystės atsiradimas ir plitimas Europoje 7-4 tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Gyvenviečių charakteris Viduržemio jūros šiaurėje. Juodosios jūros vakarinėse pakrantėse ir Šiaurės vakarų Europoje. Indoeuropiečių ateivių įtaka gyvenviečių raidai Europoje 4-3 tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Tarpupio gyvenviečių planinės struktūros evoliucija 3 tūkstantmetis prieš mūsų era - VI amžius po mūsų eros. Šumerai–Akadai, senasis Babilonas. Naujasis Babilonas. Sienų Naujasis Babilonas. Senojo Egipto sostinės, El-Lahun (Kachun) ir Tel-el Amarnos gyvenvietės. VI amžius prieš mūsų erą. Tarpupio miestų ir antikinės Graikijos miestų planinės ir funkcinės struktūrų skirtumai. Senovės Graikijos miestų planavimo principų pokyčiai V amžiuje po mūsų eros. Akropolio funkcijos ir tūrinės-erdvinės organizacijos raida 2 tūkstantmetis prieš mūsų erą - V amžius prieš mūsų erą. Antikinės Graikijos agoros ir Romos imperijos aikščių – forumų tūrinės-erdvinės organizacijos skirtumai. Naujų senosios Graikijos miestų, suplanuotų po V amžiaus po Kristaus ir naujų romėnų miestų–karo stovyklų planinės struktūros skirtumai. Miesto vystymosi sąlygos Europoje ir Mažojoje Azijoje, žlugus Romos imperijai. Miesto vystymosi sąlygos Europoje. Miestų vystymosi sąlygų ir jų planinės struktūros raida VI – XIII amžiuje vakarų ir centrinėje Europoje. Miestų gynybinės sistemos pokyčiai XIII – XVII amžiuje. Europoje. Miestų planinės struktūros pokyčiai XIII – XVII amžiuje, Romos rekonstrukcija, Versalis. Romos miesto rekonstrukcija. XVI amžiaus Versalio miestas ir parkas. Parkų ir miestų erdvės formavimo idealų raida Anglijoje XVII – XIX amžiuje. Miestų vystymosi prielaidos ir jų problemos XVIII amžiaus Europoje. "Liberalus" miestas Europoje: laikmetis, sąlygos ir ideologija. Liberalaus miesto koncepcijos taikymo pasekmės. "Postliberalus" miestas, Paryžiaus rekonstrukcija XIX amžiuje. Gyvenimo sąlygos XIX amžiaus Europos miestuose. Urbanizacijos problemos ir jų sprendimo idėjos XIX amžiaus gale. Pirmųjų žmonių atsikraustymo į dabartinę Lietuvos teritoriją laikas. Ūkio evoliucija paleolite – neolite – žalvario amžiuje ir gyvenviečių dislokacijos pokyčiai. Žemdirbystės naujovės Lietuvoje geležies amžiuje ir jų įtaka gyvenviečių tipų raidai ir paplitimo geografijai. Socialiniai ekonominiai pokyčiai Lietuvoje II-ojo mūsų eros tūkstantmečio pirmos pusės ir jų įtaka gyvenvietės formai. Lietuvos miestų istorijos periodizacija pagal A. Miškinį. Miestų bei kaimų planavimo principų pokyčiai Lietuvoje XVI amžiuje. Sąlygos miestams plėtotis XVII amžiaus Lietuvoje ir Prancūzijoje. Miestų planų bruožai XIX amžiaus Lietuvoje. Žemės ūkio teritorijų apgyvendinimo tendencijos XIX – XX amžiaus Lietuvoje.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(19 puslapių)
  2007-04-25
 • Urgentinės būklės reabilitacijos etape

  Autonominė disrefleksija. Atpažinti autonominės disrefleksijos (AD) požymius ir simptomus. Patikrinti AKS. Arterinė hipotenzija. Ūminės hipotonijos priežastys. Ūminės hipotenzijos gydymas. Ortostatinė hipotenzija. Miokardo infarktas.
  Medicina, konspektas(18 puslapių)
  2009-07-22
 • Urogenitalinė C. trachomatis infekcija

  Istorija. Etiologija. Epidemiologija. Patogenezė. Klinikiniai pasireiškimai. Vyrų uretritas. Vyrų C. trachomatis epididimo-orchitas. Moterų endo-cervicitas. Moterų uretritas. Moterų endometritas ir salpingitas arba dubens uždegiminė liga (DUL). Reiterio sindromas. C. trachomatis infekcijos diagnostika. C. trachomatis infekcijos gydymas. Partnerių gydymas ir profilaktika.
  Ligos ir traumos, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-26
 • Urologija

  Urologijos istorinė raida. Urologijos atsiradimas ir vystymasis Lietuvoje. Klinikiniai, laboratoriniai inkstų funkcijos vertinimo būdai. Ūmus ir lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas, gydymo principai. Inkstų vystymosi anomalijos, diagnostika, gydymas. Inkstų skaičiaus ir dydžio anomalijos. Inkstų padėties anomalijos. Inkstų santykio anomalijos. Inkstų struktūros anomalijos. Geldelių ir šlapimtakių (ŠT) vystymosi anomalijos, diagnostika, gydymas. Šlapimo pūslės ir šlaplės vystymosi anomalijos, diagnostika, gydymas. Vyrų lytinės sistemos vystymosi anomalijos, diagnostika, gydymas. Inkstų akmenligės(IA) priežastys, diagnostika, gydymo principai. Urogenitalinės sistemos TBC, diagnostika, gydymo principai. Ūminis pielonefritas(ŪPN), etiopatogenezė, diagnostika, konservatyvus ir chirurginis gydymas. Inksto abscesas, karbunkulas, aposteminis PN.Priežastys, diagnostika, gydymo principai. Lėtinis pielonefritas(LPN), priežastys, diagnostika, gydymo principai. Ūminis ir lėtinis cistitas. Prostatitas, priežastys, klinika, diagnostika, gydymas. Ūminis ir lėtinis epididimitas. Orchitas. Uždegiminės varpos ligos. Inkstų piktybiniai navikai, klinika, diagnostika, gydymas. Šlapimo pūslės piktybiniai navikai, klinika, diagnostika, gydymas. Prostatos vėžys, epidemiologija, klasifikacija, klinika, diagnostika, gydymo principai. Sėklidės navikai, klinika, diagnostika, gydymas. Inkstų ir šlapimtakių traumos ir sužalojimai, klasifikacija, diagnostika, gydymas. Šlapimo pūslės traumos, klinika, diagnostika, gydymas. Šlaplės traumų ir sužalojimų mechanizmas, klinika, diagnostika, gydymas. Sėklidės vandenė, priežastys, diagnostika ir gydymas. Gėrybinė prostatos hiperplazija, (GPH)etiopatogenezė, klasifikacija, klinika. GPH Diagnostika, medikamentinis ir chirurginis gydymas. Bendras supratimas apie inkstų transplantacijos metodiką, imunosupresinį gydymą po transplantacijos, transplantato atmetimo reakcija.
  Medicina, konspektas(36 puslapiai)
  2007-01-29
 • Urologija (2)

  Nefrogeninė ir vazorenalinė hipertenzija, diferencinė diagnostika, gydymas. Inkstų vystymosi anomalijos, diagnostika, gydymas. Geldelių ir šlapimtakių (ŠT) vystymosi anomalijos, diagnostika, gydymas. Šlapimo pūslės ir šlaplės vystymosi anomalijos, diagnostika, gydymas. Vyrų lytinės sistemos vystymosi anomalijos, diagnostika, gydymas. Inkstų akmenligės (IA) priežastys, klinikiniai variantai. IA diagnostika, gydymo principai. Urogenitalinės sistemos TBC, diagnostika, gydymas. Ūminis pielonefritas(ŪPN), klasifikacija, etiologija, patogenezė. ŪPN diagnostika, konservatyvus ir chirurginis gydymas. Nėščiųjų pielonefritas (NPN), patogenezė, diagnostika, gydymas. Inksto abscesas, karbunkulas, aposteminis PN. Priežastys, diagnostika, gydymo principai. Lėtinis pielonefritas (LPN), priežastys, diagnostika, gydymo principai. Ūminis ir lėtinis cistitas. Ūminis prostatitas, priežastys, klinika, diagnostika, gydymas. Lėtinis prostatitas, klasifikacija, priežastys, klinika, gydymo principai. Ūminis ir lėtinis epididimitas. Orchitas. Uždegiminės varpos ligos. Inkstų piktybiniai navikai, klinika, diagnostika, gydymas. Šlapimo pūslės piktybiniai navikai, klinika, diagnostika, gydymas. Prostatos vėžys, epidemiologija, klasifikacija, klinika. Prostatos vėžio diagnostika, gydymo principai. Sėklidės navikai, klinika, diagnostika, gydymas. Inkstų traumų klasifikacija, diagnostika, gydymas. Šlapimtakio (ŠT)traumos, sužalojimai, diagnostika, gydymo principai. Šlapimo pūslės traumos, klinika, diagnostika, gydymas. Šlaplės traumų ir sužalojimų mechanizmas, klinika, diagnostika, gydymas. Kapšelio ir varpos traumos. Sėklidės vandenė, priežastys, diagnostika ir gydymas. Varikocelė, priežastys, diagnostika, gydymas. Gėrybinė prostatos hiperplazija, (GPH)etiopatogenezė, klasifikacija, klinika. GPH Diagnostika, medikamentinis ir chirurginis gydymas.
  Ligos ir traumos, konspektas(28 puslapiai)
  2007-06-01
 • Utenos rajono reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas

  Utenos apylinkių žemėlapis. Įvadas. Žemės paviršius. Moreniniai masyvai ir aukščiausios kalvos. Plokščiakalvės. Šiuolaikiniai procesai. Žemės gelmės. Geologinė-paleogeografinė praeitis. Naudingos iškasenos.
  Lietuvos geografija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-12-06
 • Uždegimo etiologija

  Uždegimas. Etiologija. Uždegimo etiologija. Egzogeniniai. Endogeninės. Ūmus uždegimas. Serozinis uždegimas. Fibrininis uždegimas. Pūlinis uždegimas. Hemoraginis uždegimas. Lėtinis uždegimas. Granuliominiui uždegimui.
  Medicina, konspektas(6 puslapiai)
  2011-11-28
 • Užimtumo ir nedarbo tyrimas

  Užimtumo ir nedarbo tyrimas. Statistinio tyrimo (rodiklio) atlikimo (sudarymo) metodikos parengimo tvarkos aprašas. Bendrosios nuostatos. Metodikos rengimo schema. Metodikos rengimo schemos paaiškinimai. Metodikos derinimas. Metodikos tvirtinimas ir platinimas.
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-31
 • Užimtumo terapija (2)

  Užimtumo terapijos samprata. Svarbiausių sąvokų analizė. Veiklos rūšys užimtumo terapijoje.
  Socialinis darbas, konspektas(13 puslapių)
  2008-11-24
 • Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje

  Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečio sąvoka Lietuvos konstitucinėje teisėje. Užsieniečių buvimo Lietuvoje teisiniai modeliai (variantai, režimai). Laikinai (ne ilgiau kaip 90 dienų per metus) atvykusieji. Viza. Laikinas apsigyvenimas (iki 5metų). Nuolat gyvenantieji (ne trumpiau kaip 5 metus). Išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Užsieniečių teisės, laisvės, pareigos. Tarptautinės sutartys dėl užsieniečių teisinės padėties. Prieglobsčio teisė ir ją įgyvendinančių pabėgėlių teisinės padėties pagrindai.
  Administracinė teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-21
Puslapyje rodyti po