Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendroji ir diferencinė psichologija (2)

  Psichologija – mokslas apie psichikos reiškinius. Psichologijos samprata. Psichologijos šakos, ryšiai su kitais mokslais. Psichologijos kryptys: psichoanalizė, geštalpsichologija; biheviorizmas, humanistinė ir kognityvinė psichologija. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai: procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir savimonė, pasąmonė. Psichika ir smegenys. Didžiųjų pusrutulių specializacija. Psichologijos metodai. Tyrimo strategijos, technikos ir metodikos. Specifiniai diferencinės, raidos, pedagogikos, socialinės psichologijos tyrimo metodai. Pažinimo psichologija. Pojūčių rūšys. Bendrieji jutimo dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezijos. Suvokimo savybės. Suvokimo rūšys. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Suvokimo iliuzijos. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Vaizdinė, emocinė, verbalinė, motorinė atmintis. Atminties procesai: įsiminimas, saugojimas ir užmiršimas, atsiminimas. Vaizdinis, žodinis – abstraktus ir mišrus atminties tipai. Atminties lavinimo galimybės. Mąstymo ir jutiminio pažinimo ryšys ir sąveika. Mąstymo ir kalbos santykis. Mąstymo lygiai: ikisąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Veiksminis, vaizdinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji. Vaizduotė ir emocijos. Vaizdinių kūrimo būdai. Dėmesys. Dėmesio rūšys, funkcijos: atrankos, fono slopinimas ir kontrolė. Dėmesio veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Individualūs dėmesio skirtumai. Emocijos ir jausmai. Emocijų funkcijos: signalinė, mobilizacinė, reguliacinė, komunikacinė. Emocijų modalumas. Verbalinė ir neverbalinė emocijų raiška. Išgyvenimų formos: emocinis tonas, nuotaikos, afektai, aistros, stresas ir frustracija. Jausmų rūšys. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė. Motyvacija. Poreikis, motyvas, motyvacija. Poreikių rūšys ir hierarchija. Įsisąmoninti motyvai: interesai, įsitikinimai, vertybės, gyvenimo tikslai. Neįsisąmoninti motyvai: potraukiai, aspiracijos, nuostatos. Išorinė ir vidinė motyvacija. Psichologinis temperamento apibūdinimas. Morfologinės (somatinės) savybės ir temperamentas (Pavlovo, Kremerio, Šeldono tipologija). Temperamento savybės ir tipai. Charakterio bruožai. Charakterio tipai. Charakterio akcentuacijos. Sugebėjimų struktūra, jų matavimo ir nustatymo problema. Intelekto samprata. Intelekto rūšys. Intelektą įtakojantys veiksniai.
  Psichologija, konspektas(23 puslapiai)
  2007-03-15
 • Bendroji ir diferencinė psichologija (3)

  Psichologijos objektas ir dalykas. Psichologijos šakos. Bihevioristinė psichologija. Geštaltinė psichologija. Psichoanalitinė psichologija. Humanistinė psichologija. Kognityvinė psichologija. Psichologijos raida. Psichologijos raida Lietuvoje. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Biologiniai psichologijos pagrindai. Psichika ir smegenys. Sąlyginis refleksas. Psichikos raida. Psichikos filogenezė ir ontogenezė. Ontogenetinė psichikos raida. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai: procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir savimonė, pasąmonė. Žmogaus psichika. Psichika. Psichikos procesai. Psichinės būsenos. Psichinės savybės. Pasąmonė. Sąmonė. Savimonė. Miegas. Sapnai. Froidas. Meditacija. Hipnozė. Pakitusios sąmonės būsenos. Depresantai. Alkoholis. Haliucinogenai. Psichologiniai tyrimo metodai. Duomenų rinkimo būdai. Šiuolaikinių tyrimų taktikos ir strategijos. Asmenybės psichologija. Asmenybės samprata, struktūra. Asmenybė, individas, individualybė. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė. Asmenybės teorijos. Asmenybės teorija pagal Lietuvos pedagogą L. Jovaišą. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Id, Ego ir Superego. Analitinė psichologija (C. Jungas). Asmenybės struktūra. Asmeninė pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Archetipas. Asmenybės tipologija. Asmenybės vystymasis. Asmenybės bruožų teorija (G. Allport, R. Cattell, H. Eysenk). Socialinė- kognityvinė teorija (A. Bandura) Humanistinė teorija (A. Maslow, C. Rogers) Motyvacijos samprata, motyvų rūšys. Poreikių rūšys ir hierarchija. Emocijų samprata. Emocijų funkcijos. Pagrindinės emocijas aiškinančios teorijos. Emocijų išraiška. Emocinių reiškinių klasifikacijos problema. Temperamentas. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Pavlovo, Krečmerio, Šeldono temperamento tipologija. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Asmenybių tipai pagal Krečmerį. Charakteris, jo bruožai. Charakterio formavimąsi įtakojantys veiksniai. Charakterio vientisumas. Charakterio akcentuacijos. Gabumai, sugebėjimai, gebėjimai. Sugebėjimų kokybinė ir kiekybinė charakteristikos. Sugebėjimų rūšys. Sugebėjimų matavimo ir nustatymo problema. Sugebėjimų lavinimo galimybės. Intelekto samprata ir teorijos. Valia. Valios veiksmas ir jo struktūra. Valios procesas ir savybės. Valios ugdymas. Pažintiniai procesai. Jutimas ir pojūčiai, jų rūšys, fiziologiniai pagrindai. Jutimų dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezija. Dėmesys, jo funkcijos. Dėmesio rūšys, ypatybės, veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Išsiblaškymas ir jo rūšys. Individualūs dėmesio skirtumai. Suvokimas. Pagrindiniai suvokimo ypatumai. Suvokimo apercepcija. Suvokimo iliuzijos. Spalvų suvokimas. Suvokimo interpretacija. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Atmintis. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Mąstymas. Mąstymo lygiai: ikisąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys, tipai. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Vaizduotės funkcijos. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji. Vaizdinių perdirbimo vaizduotėje būdai. Lyčių (vyrų ir moterų ) psichiniai panašumai ir skirtumai. Psichologiniai ypatumai. Kultūriniai (etniniai, rasiniai) skirtumai. Psichikos sutrikimai.
  Psichologija, konspektas(43 puslapiai)
  2010-02-26
 • Bendroji ir socialinė psichologija

  Bendrosios ir socialinės psichologijos egzamino klausimai (konspektas) VU. Labiausiai tinka neakivaizdinių socialinio darbo studijų studentams. Asmenybė, jos vystymasis asmenybės teorijos. Socialinės sąlygos. Priešpriešinės teorijos. Pasąmonė. Pastiprinimo formos. Reakcijos nebuvimas. Socialinio vaidmens samprata, vaidmens etapai. Vaidmens apibrėžtumo problema. Socialiniai vaidmenys ir bendravimas. Vaidmenų konfliktas ir jų sprendimas. Poreikio ir motyvo samprata. Biologiniai ir socialiniai poreikiai. Monistinės tendencijos aiškinant žmogaus elgesį. Siekių motyvas. Jo prieštaringumas. Socialinis spaudimas ir siekių motyvas. Trukdymo sau psichologija. Motyvų sąveika ir konfliktas. Žmogus – reagavimo objektas. Žmogaus socialinio dirgiklio ypatumai. Prožektoriaus efektas. Prisistatymo samprata. Įvaizdžio kūrimas ir valdymas. Grėsmė įvaizdžiui. Įvaizdžio kūrimo strategijos. Aukos strategija. Produkto asmenybė. Atgalinis ryšys ir savojo elgesio tikrinimas. Informacija, reaguojant į žmogų. Informaciniai požymiai. Konfliktinė informacija. Vertinimai reaguojant į žmogų. Stebėjimo įtaka vertinimo baimė. Elgesio priežasčių aiškinimas (atribucija), vidinė – išorinė atribucija. Ketinimo atribucija. Savęs vaizdas. Vertinimo standartai. Socialinio palyginimo reiškinys. Savęs vaizdo formos: faktiškasis, idealusis, privalomasis, nepageidaujamas, veidrodinis, parodomasis Aš. Savęs vaizdo turinys. Vertikalusis savęs vaizdo modelis. Socialinis stereotipas. Ego gynyba. Asmenybės identiškumo samprata. Identiškumo, užbaigtumo simbolis. Grėsmė identiškumui. Savęs vertinimo lygiai. Savęs priėmimo problema. Stigma. Vertybinės orientacijos, jų funkcijos Nuostatos samprata. Nuostata ir suvokimas. Nuostatos centriškumas. Nuostatos kitimas ir poveikis. Poveikis ir apeliacijos. Specifiniai poveikio metodai. Verbavimas. Komunikacija informacija, informacijos kodavimas. Empatija, jausmo identifikavimas, empatijos ugdymas. Prieraišumas. Prieraišumo stiliai. Bendravimas ir sąveika. Socialinis tinklas. Socialinė įtaka. Bendravimas socialinių mainų požiūriu. Socialinė kaina. Socialinis teisingumas. Skirstymo, atstatomasis, eigos teisingumas. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktus skatinančios ir stabdančios jėgos. Konkurencinis konfliktas. Pavydo psichologija. Emocinis priėmimas – atmetimas. Socialinė parama.
  Socialinė psichologija, konspektas(35 puslapiai)
  2005-11-01
 • Bendroji ir teisės psichologija

  Psichologija. Pagrindinės psichologijos kryptys. Pažinimas kaip socialinės informacijos apdorojimas. Organizacija (informacijos reprezentacija atmintyje). Informacijos atkūrimas ir sprendimo priėmimas. Atmintis. Užmiršimas. Atminties sutrikimai. Atminties gerinimas. Mokymasis. Išmokimo tipai. Asmenybės teorijos. William H. Sheldon. S. Freud. Asmenybės struktūra. Įtampos šalinimo būdai. Vystymosi stadijos. Socialinis elgesys. Tarpasmeniniai konfliktai ir jų sprendimas. Pagrindinės tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Pagalbos psichologija. Liudytojų psichologija. Papildomos apklausos priemonės. Įtariamųjų apklausa. Melagingo prisipažinimo tipai. Melo atskleidimas. Meluojama dėl kelių priežasčių. Informacija perduodama trim būdais. Poligrafai (melo detektoriai). Procedūrinis teisingumas.
  Psichologija, konspektas(26 puslapiai)
  2010-09-17
 • Bendroji ir teisės psichologija (2)

  Įvadinė paskaita. Psichologijos istorija. Pagrindinės psichologijos kryptys. Psichologijos šakos (sritys). Teisės psichologija. Šiuolaikinės teisės psichologijos praktinio pritaikymo sritys. Psichologijos tyrimo metodas. Tyrimo metodų sistema. Tyrimo technikos. Testų tipai. Tyrimo strategijos. Tyrimo etapai. Psichologinių tyrimų etika. Psichologo profesinė etika. Teisės psichologo profesinė etika. Pagrindinės teisės psichologo profesinės etikos dilemos. Psichika. Ypatingosios sąmonės būsenos – miegas. Psichikos struktūra. Freud psichikos sandaros samprata. Psichinių reiškinių rūšys. Ypatingos sąmonės būsenos – miegas. Pažinimas kaip socialinės informacijos apdorojimas. Pažinimas. Pojūčių klasifikacija. Jutimas – pagrindiniai dėsniai. Socialinės informacijos apdorojimo etapai. Kategorizacija. Organizacija (informacijos reprezentacija atmintyje). Kognityvinės reprezentacijos pavyzdžiais modelis. Suskirstytos rezprezentacijos modelis. Informacijos atkūrimas ir sprendimo priėmimas. Kognityvinis disonansas. Perdėta savikliova. Euristikos. Atmintis. Mokymasis. Freud. Freud psichikos samprata. Neįsisamoninti psichiniai reiškiniai. Asmenybės struktūra. Asmenybės varomosios jėgos. Įtampos šalinimo būdai. Gynybiniai mechanizmai. Ego gynybinių mechanizmų bruožai. Gynybiniai mechanizmai. Vystymosi stadijos. Tyrimo metodai. Socialinis elgesys. Socialinis vaidmuo. Aplinkybės, kurios didina konformistiškumą. Stanley Milgram eksperimentas ir paklusimo priežastys. Kodėl piliečiai paklūsta arba nepaklūsta įstatymams? Pagalbos psichologija. Pagrindinės tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Liudytojų apklausa. Liudytojų parodymų tyrimo metodai. Standartinės liudytojo apklausos trūkumai. Kognityvinis interviu. Kognityvinio interviu etapai. Ar įsiminta informacija prarandama amžiams? Liudytojų parodymų tikslumo ir patikimumo samprata ir vertinimas. Parodymų patikimumo vertinimo būdai. Realybės požymiai, taikomi atliekant parodymų turinio analizę. Liudytojų parodymus veikiantys veiksniai. Situacijos veiksniai. Veiksniai, susiję su liudytoju. Veiksniai, lemiantys įtariamojo atpažinimo tikslumą. Vaikų apklauso ypatumai. Įtariamųjų psichologija. Įtariamųjų prisipažinimo motyvai. Melo atskleidimas. Fiziologinės reakcijos ir melas: poligrafo panaudojimas. Veiksniai, įtakojantys melo išaiškinimą. Tipiškos klaidos atskleidžiant melą. Vaikų melas.
  Psichologija, konspektas(35 puslapiai)
  2011-06-27
 • Bendroji ir žmogaus genetika

  DNR struktūra. Fosfodiesterinė jungtis. Vandenilinė jungtis. RNR struktūra. DNR ir RNR panašumai ir skirtumai. Genetiniai zondai. DNR ląstelėje. Jos susivijimo lygiai eukariotų ląstelės branduolyje. DNR dvigubėjimas (replikacija) prokariotuose ir eukariotuose. Dvigrandės DNR sintezė 5‘-> 3‘ kryptimi. Genas – DNR molekulės dalis. Genų struktūros ypatumai. Žmogaus branduolio genomo charakteristika. Žmogaus genomo sandara. Žmogaus mitochondrijų genomo organizacijos ypatumai. Geno raiška ir jos etapai. Genetinės informacijos nurašymas (transkripcija). Pagrindiniai DNR ir RNR sintezės panašumai ir skirtumai. RNR brendimas. Genetinis kodas. Jo ypatybės. Genetinio kodo lentelės. Transportinė RNR (tRNR). Ribosoma. Pagrindiniai baltymo sintezės etapai. Polipeptidinės grandinės sintezės pradžia. Polipeptidinės grandinės ilgėjimas. Polipeptidinės grandinės sintezės pabaiga. Prokariotų genų raiškos reguliavimas. Operonas ir jo reguliavimas. Eukariotų genų raiškos reguliavimas ir jo lygmenys. Ląstelės ciklas (prokariotų ir eukariotų). Molekulinė chromosomos sandara. Chromosomų struktūra ir morfologija. Kariotipas ir jo analizės principai. Ląstelių mitozė. jos fazės. Pagrindinė mitozės savybė. Lytinis dauginimasis – organizmų genetinės įvairovės šaltinis. Chromosomos per mejozę. Svarbiausios mejozės savybės. Pirmasis mejozinis dalijimasis. Pirmosios mejozės profazės stadijos ir jų ypatumai. Mejozės ir mitozės panašumai ir skirtumai. Ryšys tarp mejozės ir lytinių ląstelių susidarymo. Žmogaus spermatogenezė, oogenezė ir apvaisinimas. Vyrų ir moterų gametogenezės skirtumai. Mejozės įtaka kombinaciniam kintamumui. Aleliniai ir nealeliniai genai. Genotipas. Fenotipas.
  Medicina, konspektas(24 puslapiai)
  2007-04-26
 • Bendroji kalbotyra

  Kalbos klausimai senovės graikų filosofų darbuose. Romėnų kalbotyra. Viduramžių mokslas. Arabų viduramžių kalbotyra. Renesanso kalbotyra. Loginės ir universalios idėjos šviečiamojoje epochoje. Istorinės - lyginamosios kalbotyros priešaušris. Istorinės-lyginamosios kalbototyros pradžia. A. Šleicheris ir jo mokslinė veikla. W. von Humboldt. Jaunagramatikiai. Prielaidos ir teoriniai principai. Struktūralizmo ištakos.
  Kalbų studijos, konspektas(19 puslapių)
  2005-08-06
 • Bendroji psichologija (2)

  Įvadas. Mokslinė ir buitinė psichologija. Trumpa psichologijos mokslo raida. W. Wundt'o psichologijos programa. Bihevioristinė psichologija. Psichodinaminė kryptis. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimų strategijos. Kūno ir psichikos ryšio problema. Nervų sistemos sandara ir funkcijos. Pažinimo procesai. Jutimai ir suvokimas. Jutimų rūšys. Suvokimas. Suvokimo dėsniai. Dėmesys. Atmintis. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Mąstymas. Problemų sprendimas. Kūrybinis mąstymas. Intelektas. Motyvai. Emocijos. Asmenybės psichologija. Asmenybės samprata. Asmenybės teorijos samprata. S. Freud'o (1856-1939) asmenybės teorija. Asmenybės raida. C.G.Jung (1875-1952) asmenybės teorija. Analitinė psichologija. K. Horney (1885-1952). E. Fromm (1900-1980). G. Allport (1897-1967). C. Rogers (1902-1987). F.Skinner (1904-1990) Operantinio mokymosi teorija. A. Bandura. Socialinio-kognityvinio išmokimo teorija. Socialinė psichologija. Socialinis elgesys. Socialiniai vaidmenys. Socialinis suvokimas. Atribucijos teorija. Nuostatos. Ar elgesys tikrai priklauso nuo nuostatų? Ar elgesys veikia nuostatas? Stereotipai. Stereotipų vaidmuo. Bendravimo psichologija. Emocinis bendravimo aspektas. Bendravimas kaip komunikacija. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Žodinio bendravimo būdai. Klausimai. Dominuoti ar nusileisti? Kokius jausmus sunkiausia išsakyti bendraujant? Klausymasis. Kodėl nesiklausome? Klausymosi lygiai. Kas svarbu klausantis. Kas yra aktyvus klausymasis. Aktyvaus klausymosi metodai. Konfliktai. Konflikto signalai. Socialinė įtaka. Konformizmas ir paklusnumas. Konformizmo priežastys. Paklusnumas. Grupės įtaka. Elgesys stebint kitiems. Socialinis palengvinimas. Socialinis dykinėjimas. Deindividuacija. Socialiniai santykiai. Altruizmas, pagalba. Patrauklumas. Artimumas. Fizinis patrauklumas. Panašumas. Aistringoji meilė. Organizacinės psichologijos apibūdinimas. Darbo motyvacija. Komunikacija organizacijose. Vadovavimo psichologija. Vadovavimo bruožų teorijos. Vadovavimo stilių teorijos. Situacinės vadovavimo teorijos. Darbuotojų atranka.
  Psichologija, konspektas(76 puslapiai)
  2005-11-01
 • Bendroji psichologija (6)

  Psichikos komponentai. Psichiniai reiškiniai skirstomi. Psichologijos šakos. Asmenybės samprata, jos struktūra. Konfliktas. Individualumas. Jaudinimo ir slopinimo procesai. Hierarchinių sugebėjimų struktūra. Asmenybės pažinimo procesai. Asmenybės emocinės - valios sferos apibūdinimas. Įžanga. Įkyriosios būsenos. Baimė. Nerimas. Afektas. Fobijos. Agorofobija. Akrofobija. Arachnofobija. Dismorfobija. Eritrofobija. Hidrofobija. Klaustrofobija. Klitrofobija. Ligų baimė. Kancerofofija. Kardiofobija. Venerofobija. Tanatofobija. Nekrofobija. Pirofobija. Noktofobija.
  Psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-18
 • Bendroji psichologija (8)

  Emocijų klasifikacija pagal K. Izardą (C. Izard, 1977). Emocijų funkcijos. Bendravimo būdai. Proksemika. Okuletika. Asmenybės sutrikimai. Nerimo sutrikimai. Fobijos. Somatoforminiai sutrikimai. Disociaciniai sutrikimai. Nuotaikos sutrikimai. Schizofreniniai sutrikimai. Asmenybės sutrikimai. Stresas ir jo įveikimo būdai. Asmenybės struktūra. Postruktūrės. Temperamento skirstymas į tipus. Temperamento skirstymas pagal I. Pavlovą. Svarbu. Charakterio akcentuacijos ir nukrypimai. Charakterio tipai. Psichologija. Psichologijos tikslas. Parapsichologijos ir psichologijos santykis. Psichikos samprata, struktūra ir rūšis. Rūšys. Filogenetinė ir ontogenetinė psichikos raida. Ontogenezinė žmogaus raida pagal Eriką Eriksoną. Laikotarpiai. Psichologijos tyrimo stadijos ir metodai. Mokslinio tyrimo stadijos. Miegas. Meditacija. Hipnozė. Psichika ir smegenys. Trys neuronų rūšys. Funkcinė žmogaus nervų sistemos sandara. Smegenų tyrimai. Smegenų žievė. Jutimas ir suvokimas. Pojūčiai ir jų rūšys. Jutimo slenksčiai. Dėmesys. Suvokimas. Suvokimo organizavimas ir pastovumas. Erdvė. Laikas. Mąstymas. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo struktūra. Mąstymo ypatybės. Išmokimas. Socialinio išmokimo teorija. Kognityvinė teorija. Psichologijos kryptys. Sąvokos.
  Psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2009-02-06
 • Bendroji psichologija (9)

  Psichikos struktūra. Fizinių ir psichinių reiškinių ryšys. Psichologijos tyrimo metodai: tyrimo strategijos. Psichologijos tyrimo metodai: tyrimo technikos. Jutimas ir suvokimas. Pojūčių ir suvokimų rūšys, jų klasifikavimas. Bendrieji pojūčių dėsningumai. Bendrieji suvokimo ypatumai. Dėmesys. Dėmesio rūšys.Dėmesio veiksniai. Dėmesio ypatybės, individualūs dėmesio skirtumai. Atmintis. Atminties rūšys. Atminties veiksniai. Individualūs atminties skirtumai (veiksniai). Atminties procesai. Užmiršimas. Mąstymas. Mąstymo turinio formos (vaizdiniai, sąvokos, sprendimai). Mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys, tipai ir raidos stadijos. Emocijos ir jausmai. Emocinių reiškinių savybės, funkcijos ir raiškos formos. Emocijų teorijos. Emocijų ir jausmų formos: elementarios emocijos, afektai, aistros, nuotaikos, stresas, frustracija, aukštesnieji jausmai. Asmenybės aktyvumas ir kryptingumas. Juos įtakojantys veiksniai; poreikiai, motyvai, nuostatos, vertybės ir vertybinės orientacijos, interesai, tikslai, aspiracijos. Temperamentas. Temperamento tipo klasifikacija. Aukštosios nervinės veiklos tipai ir temperamentas. Temperamento tipai ir jų psichologinė charakteristika. Temperamento kintamumo problema. Charakterio bruožai ir asmenybės nuostatos. Charakterio formavimasis. Charakterio akcentuacijos. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelektas. Intelektą įtakojantys veiksniai. Intelektas ir amžius. Intelektas ir kūrybiškumas. Intelekto kraštutinumai. Psichologijos mokslo kryptis – psichoanalizė. Z. Froido (Sigmund Freud) asmenybės teorija. Z. Froido (Sigmund Freud) psichikos samprata. Humanistinė psichologija. Masto ir Rodžersas. Klinikinės psichologijos tyrimas. Naujas požiūris į asmenybę. Psichologijos mokslo atsiradimas; objektas, tikslas, uždaviniai. Psichologijos mokslo šakos, ryšiai su kitais mokslais.
  Psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2009-08-05
 • Bendroji pusiausvyra. Išoriniai poveikiai

  Grynųjų mainų analizė. Edgeworth’o dėžė šiame modelyje. Pagal Pareto efektyvūs pasiskirstymai ir bendrosios pusiausvyros efektyvumo sąlyga. Gamybos efektyvumas. Bendroji pusiausvyra. Gerovės maksimizavimas. Pirmoji gerovės ekonomikos teorema. Antroji gerovės ekonomikos teorema. Išoriniai poveikiai vartotojui. Išoriniai poveikiai gamintojui. Išorinių poveikių sąlygojamas ekonominis neefektyvumas. Vyriausybės vaidmuo tvarkant išorinius poveikius. Laisvanoriški šalių susitarimai esant mažiems sandorių kaštams.
  Ekonominės teorijos, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-19
 • Bendroji teisė

  Administracinė teisė, kaip teisės šaka. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai. Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Viešojo administravimo principai. Vykdomosios valdžios institucijos. Lietuvos Respublikos (LR) prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybė. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės bei jų sampratos. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Valstybės tarnyba, valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojo sąvoka, klasifikacija, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinės organizacijos. Viešojo administravimo formų ir metodų samprata ir rūšys. Viešojo administravimo aktai. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime sąvoka ir būdai. Viešojo administravimo kontrolė. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Administracinių ginčų komisijos. Administraciniai teisiniai režimai.
  Teisė, konspektas(25 puslapiai)
  2006-12-13
 • Bendros žinios apie siuvimo mašinas

  Bendros žinios apie siuvimo mašinas. Pramonės siuvimo mašinos sudėtinės dalys. Siuvimo mašinos galvutė. Siuvimo mašinų aprūpinimas automatikos elementais. Siuvimo mašinų adatos. Siuvimo adatos. Dar apie adatas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5 psl.).
  Kita, konspektas(12 puslapių)
  2009-10-12
 • Bendrosios nagrinėjimo nuostatos: pirmosios instancijos teismas

  Bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje ir bendrųjų nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatų samprata. Teisiamojo posėdžio organizavimas ir tvarkos klausimai. Asmenų dalyvavimas bylos nagrinėjime. Teismo nutartys, priimamos teisiamojo posėdžio metu. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas.
  Teisė, konspektas(10 puslapių)
  2009-10-15
 • Bendrosios praktikos slauga: slaugos technika

  Gydymo įstaigų struktūra. Sveikatos priežiūros įstaigų higieninis, sanitarinis, gydomasis apsauginis režimas. Medicininių priemonių ir inventoriaus dezinfekcija. Sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, inventoriaus, slaugos priemonių ir instrumentų sanitarinis rėžimas. Vidaus tvarkos taisyklės. Ligonio priėmimas į stacionarą. Priėmimo kambarys. Antropometrija. Budėjimo priėmimas ir perdavimas. Asmens higiena. Utėlėtumas. Termometrija. Karščiuojančių ligonių slauga. Termometrų skalių ir laipsnių perskaičiavimas. Pulso skaičiavimas ir žymėjimas. Kraujospūdžio matavimas ir žymėjimas. Kraujotaką veikiančios priemonės. Vandens procedūros. Garstyčių trauklapiai. Garstyčių vonios. Garstyčių vonios kojoms. Taurės. Dėlės. Termoforai. Ledo pūslės. Šildomieji kompresai. Šaldomieji kompresai. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis slauga. Naujausi radiologiniai diagnostiniai tyrimai. Kompiuterinė tomografija. Magnetinis rezonansas. Gama kamera. Ultragarsinis tyrimas. Vaistai. Vartojimo būdai. Slaugytojo atsakomybė. Vaistų laikymo taisyklės. Antibiotikų atskiedimas. Injekcijos. Vaistų įsiurbimas. Į odą. Diagnostiniai odos mėginiai. Į poodį. Insulinas. Heparinas. Į raumenis. Į veną. Injekcijų komplikacijos. Kraujo paėmimas vakuuminiu mėgintuvėliu. Intraveninės infuzijos. Periferiniai kateteriai. Jų įvedimas ir priežiūra. Hepatitas B. Saugumo taisyklės. Venų punkcijos komplikacijos. Sergančių kvėpavimo sistemos ligomis slauga. Skreplių rinkimas tirti. Pleuros punkcija. Bronchoskopija. Oksigenoterapija. Sergančiųjų inkstų ir šlapimo takų ligomis slauga. Kateterizavimas. Moters šlapimo pūslės kateterizavimas. Maitinimo būdai. Klizmos. Valomoji klizma. Riebalinė klizma. Hipertoninė klizma. Sifoninė klizma. Lašelinė klizma. Vaistų klizma.
  Slauga, konspektas(34 puslapiai)
  2007-01-16
 • Bendrosios žemės ūkio politikos principai, prielaidos ir tikslai

  Principai. Vieningos rinkos principas. Bendrijos pirmenybė. Finansinis solidarumas. Bendrosios gamintojų finansinės atsakomybės principas. Prielaidos. Tikslai. Žemės ūkio produkcijos gamybos efektyvumo padidinimas. Atitinkamo gyvenimo lygio kaimo bendruomenei užtikrinimas. Rinkų stabilizavimas. Tiekimo garantavimas. Prieinamos žemės ūkio produktų kainos vartotojams. Bendrosios žemės ūkio politikos I–oji ašis: kainų politika ir žemės ūkio produktų rinkų reguliavimas. Rinkų reguliavimo priemonės. Bendrų kainų sistema. Pagrindinės bendros kainos. Intervencinio pirkimo mechanizmas. Intervencinės agentūros slenkstinės kainos. Bazinė kaina. Referencinė kaina. Minimalios kainos. Privataus sandėliavimo išmokos. Privataus saugojimo išmokų mechanizmas. Žemės ūkio produkcijos gamybos ribojimo instrumentai. Dirbamos žemės pūdymavimas. Išmokos už ekstensyvią gamybą. Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Tiesioginių išmokų sistema. Moduliacija. Kryžminė atitiktis. Žemės ūkio produktų vartojimo ir perdirbimo subsidijos. Instrumentai, skirti reguliuoti prekybą su trečiomis valstybėmis. Ribojantys importą instrumentai. Nukreipti į eksportą instrumentai. Pridėtinės vertės mokestis. Preferenciniai mokesčiai. Išlyginamieji mokesčiai. Importo kvotos. Eksporto subsidijos. Eksporto priemokos. Eksporto mokesčiai. Importo ir eksporto licencijos. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansavimas. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. BŽŪP finansavimas iki 2007 m. BŽŪP finansavimas nuo 2007 m. Išankstinio perspėjimo sistema. Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF). EŽŪGF finansuoja. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP). EŽŪFKP finansuoja. Finansiniai nusižengimai.
  Politologija, konspektas(20 puslapių)
  2008-01-15
 • Bendrosios žinios apie kompiuterius ir informacines technologijas

  Įvadas. Informacinės visuomenės kūrimas ir jos plėtros procesai Lietuvoje. Informatikos mokslas ir jo objektas.Kompiuterinės sistemos, informacinės sistemos ir informacinės technologijos samprata. Kompiuterio techninė įranga. Kompiuterių galimybės. Informacijos sistemos samprata. Informacinės technologijos samprata.
  Kompiuteriai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

  Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 3 d. įsakymo Nr.14 (nuo 1998 m. kovo 14 d.) (Žin., 1998, Nr.25 - 665) redakcija. Dokumento saugojimo terminas. Dokumento rūšis. Institucijose, perduodančiose dokumentus valstybiniam saugojimui. Institucijose, neperduodančiose dokumentų valstybiniam saugojimui. Organizacinė - tvarkomoji veikla. Kontrolė. Teisė. Raštvedyba ir dokumentų saugojimas. Finansavimas, buhalterinė apskaita ir atskaitomybė. Kadrai. Sauga darbe. Institucijų ūkis, statyba ir remontas. Institucijų apsauga, priešgaisrinė, civilinė sauga.
  Raštvedyba, konspektas(22 puslapiai)
  2005-10-06
 • Bendruomenės socialinė veikla

  Bendruomenių samprata. Bendruomenės samprata. Terminai ir sąvokos. Bendruomenių tipai. Bendruomenės socialinė veikla kaip socialinio darbo metodas. Socialinio darbo metodų -individualaus socialinio darbo, darbo su grupe ir bendruomene - skirtumai ir jų santykis.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-05
Puslapyje rodyti po