Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tiesinės, kvadratinės ir racionaliosios lygtys

  Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos reikalavimai. Minimalūs reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai. Aukštesni reikalavimai. Darbo turinys. Tiesinės lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Kvadratinės lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Lygtys su moduliu. Racionaliosios lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Lygčių sistemos.
  Algebra, konspektas(32 puslapiai)
  2006-02-28
 • Tikimybių teorija (10)

  Tikimybių erdvė. Elementariųjų įvykių erdvė. Atsitiktiniai įvykiai. Statistinis tikimybės apibrėžimas. Aksiominis tikimybės apibrėžimas. Klasikinis tikimybės apibrėžimas (atskiras aksiominio apibrėžimo atvejis). Geometrinis apibrėžimas (atskiras aksiominio apibrėžimo atvejis). Atskiras aksiominio apibrėžimo atvejis). Fundamentaliosios tikimybės teoremos. Tikimybių sudėties teorema. Sąlyginės tikimybės. Tikimybių daugybos teorema. Pilnosios tikimybės formulė. Bejeso formulė. Nepriklausomi įvykiai. Nepriklausomieji eksperimentai. Bernulio formulė. Atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktinio dydžio sąvoka. Skirstinio funkcija. Skirstinio funkcijos savybės. Diskretieji atsitiktiniai dydžiai. Tolydieji atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktiniai vektoriai. Atsitiktinio vektoriaus sąvoka ir skirstinio funkcija. Atsitiktinių vektorių klasifikacija. Nepriklausomumas.
  Matematika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-06-04
 • Tikimybių teorija (2)

  Atsitiktinis įvykis. Elementarieji atsitiktiniai įvykiai. Tikimybių savybės ir veiksmai su tikimybėmis. Kelios kombinatorikos Formulės. Gretiniai. Nekartotiniai gretiniai. Nekartotiniai kėliniai. Nekartotiniai deriniai. Kartotiniai kėliniai. Kartotiniai deriniai. Sąlyginės tikimybės. Pagrindinės sąvokos. Pilnosios tikimybės formulė. Bejeso formulės. Priklausomieji ir nepriklausomieji įvykiai. Atsitiktiniai dydžiai ir jų skaitinės charakteristikos. Diskrečiųjų atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos. Dispersija ir vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dvimačiai diskretieji atsitiktiniai dydžiai. Dvimatis skirstinys. Veiksmai su atsitiktiniais dydžiais. Laplaso integralinė teorema. Bernulio teorema. Pasikliautinasis intervalas tikimybei. Puasono atsitiktinis dydis. Normalusis skirstinys. Fišerio skirstinys (Fskirstinys). Stjudento t skirstinys. Teorinis vidurkis. Kvantiliai. Dispersija. Koreliacijos teorijos elementai. Koreliacijos koeficientas. Matematinė statistika. Statistikų skirstinių grafinis vaizdavimas. Imties skaitinės charakteristikos. Empirinis vidurkis ir jo savybės. Empirinė dispersija ir jos savybės. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Įverčių klasifikacija. Statistinis kriterijus.
  Kombinatorika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-01-18
 • Tikimybių teorija (5)

  Elementarieji įvykiai. Atsitikt įvykiai. Veiksmai. Statistinė tikimybė. Pagrindinės tikimybių savybės. Tikimybių sudėties teorema. Tikimybių daugybos teorema. Nepriklausomi įvykiai. Pilnosios tikimybės formulė. Bejeso teorema. Nepriklausomi eksperimentai. Bernulio formulė. Bernulio formulės asimptotika. Atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktiniai dydžiai. Pasiskirstymo funkcija. Pasiskirstymo funkcijos savybės. Diskretieji atsitiktiniai dydžiai ir jų pasiskirstymai. Absoliučiai tolydieji atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktų dydžių funkcijos. Apibrėžimai. Vienmatis atvejis. Dvimatis atvejis. Atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Vidurkio savybės. Dispersija. Aukštesnių eilių momentai.
  Kombinatorika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-26
 • Tikimybių teorija (8)

  Įvykiai ir jų tikimybės. Sąlyginė tikimybė. Pilnosios tikimybės formulė. Bejeso formulės. Bernulio teorema. Atsitiktiniai dydžiai. Dydžių pasiskirstymas, tankio funkcija. Atsitiktinių dydžių vidurkis, dispersija, jų savybės. Skirstiniai. Vienmačių atsitiktinių dydžių matematinė statistika. Imtis. Duomenų grupavimas. Histograma. Poligonas. Empirinė pasiskirstymo funkcija. Imties empirinės charakteristikos. Statistiniai parametrų įverčiai. Taškiniai įverčiai. Intervaliniai įverčiai. Įvykio tikimybės pasikliautinasis intervalas. Imties tūrio nustatymas. Statistinių hipotezių tikrinimas. Parametrinių hipotezių tikrinimas.
  Matematika, konspektas(34 puslapiai)
  2007-04-25
 • Tikslios ekspozicijos nustatymas

  Sudėtingos apšvietimo sąlygos. Ekspokorekcija. Ekspozicijos kompensavimas. Papildomas ekspozicijos matavimas. Ekspozicijos užfiksavimas (funkcija AEL-auto exposure lock). Kokybės sugretinimas (bracketing).
  Fotografija, konspektas(4 puslapiai)
  2009-09-24
 • Tinklinės organizacijos

  Ieškant sinergijos ir sintezės. Informacijos ir informacinių sistemų paremianti rolė. Išvados.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-06
 • Tinklinis

  Tinklinio apibūdinimas. Pagrindinės žaidimo taisyklės. Laisvasis gynėjas (libero). Tinklinio istorija. Tinklinis Lietuvoje. Kamuolio valdymo technika ir mokymo metodika.
  Sportas, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-31
 • Tyrimo metodai (2)

  Mokslinis ir kasdieninis žinojimas. Pažinimo procesas. Pažinimo samprata. Pažinimo būdai. Empirinis ir teorinis pažinimas. Mokslo samprata. Mokslo prielaidos ir funkcijos. Mokslo klasifikacija. Tyrimai. Moksliniai tyrimai. Mokslinio metodo žingsniai. Tyrimo samprata. Tyrimo eiga. Tyrimo tipai. Tyrimo duomenų šaltiniai. Tyrimo tipai ir jų tyrimo objektai. Duomenų rūšys. Tyrimo plano sudarymas. Užduotys, kurias reikia atlikti planuojant tyrimą. Tyrimų etika. Etikos problemos. Taikomųjų tyrimų metodologija ir metodas. Metodologijos samprata. Terminai. Tyrimo procesas. Tyrimo principai. Literatūros studijavimas. Apklausa. Apklausos vedėjui keliami reikalavimai bei elgesio taisyklės. Klausimai. Anketa. Interviu. Apklausų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų samprata. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų palyginimas. Imties tūris ir jo pasirinkimo būdai. Imties tūrio nustatymas. Imties tūrio pasirinkimo būdai. Tikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai. Netikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(24 puslapiai)
  2007-03-15
 • Tyrimo metodai (3)

  Tyrimo metodai socialiniuose moksluose. Tyrimo metodai trukmės atžvilgiu. Sudėtingesnieji tyrimo būdai ir metodai. Etnologinis (etnografinis) tyrimas. Fenomenologinis tyrimas. Turinio analizė. Metaanalizė. Pagrindiniai tyrimų metodai. Stebėjimas. Pagal stebėtojo pozicijas. Stebėjimo rūšys. Pagal standartizacijos lygį. Stebėjimo rūšys. Pagal vietą. Stebėjimo rūšys. Pagal laiką. Eksperimentas. Testavimas. Testų tipai. Apklausa. Apklausos rūšys.
  Mokslinė metodologija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-06-13
 • Tirpalai. Koncentracijos. Tirpimo procesas. Koligatyvinės savybės

  Tirpalas. Tirpalo koncentracijos reiškimo būdai. Tirpumas. Kritinė temperatūra ir kritinis slėgis. Koligatyvinės tirpalų savybės. Garų slėgio depresija. Osmosinis slėgis. Koligatyvinės savybės elektrolitų tirpalams.
  Farmakologija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-23
 • Tirpalų pH ir jo matavimas

  Tirpalų pH ir jo matavimas. Rūgštys ir bazės. Vandenilio jonų koncentracija ir pH. Buferiniai tirpalai. Fiziologinės buferinės sistemos pH matavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Chemija, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-12
 • Toksikologija (9)

  Nuodų charakteristika, terminologija, veikimo faktoriai. Toksikokinetika. Toksikodinamika. Nuodų ir apsinuodijimų klasifikacija. Letalinės sintezės supratimas. Antidotinės ir detoksinės terapijos principai. Apsinuodijimai alkoholio surogatais. Apsinuodijimai korozinėmis medžiagomis. Apsinuodijimai dujomis. Apsinuodijimai medikamentais. Apsinuodijimai fosforo organiniais junginiais. Apsinuodijimai sunkiųjų metalų organiniais ir neorganiniais junginiais. Apsinuodijimas augalinės ir gyvulinės kilmės nuodais.
  Chemija, konspektas(12 puslapių)
  2010-05-19
 • Topografija (4)

  Topografija. Vietovės nuotrauka, jos sudarymo būdų skirstymas. Geodezinių matavimų skirstymas. Aukštoji geodezija ir jos naudojimo metodai. Topografija ir jos naudojimo metodai. Inžinerinė geodezija ir jos naudojami metodai. Erdvės vaizdavimas pirmykštėse bendruomenėse ir senųjų civilizacijų epochoje: Kinija, Mesopotamija ir Egiptas. Erdvės vaizdavimas antikinėse ir viduramžių visuomenėse. Topografiniai kūriniai renesanso, naujųjų amžių ir naujausių laikų epochose. Lietuvos kartografijos raida. Žemės forma ir jos dydis: realus paviršius, geoido paviršius, elipsoido paviršius. Elipsoidą apibūdinantys parametrai. Astronominis Žemės formos ir dydžio nustatymo metodas. Trianguliacinis linijų matavimo matavimo būdas. Geofizinis Žemės formos ir dydžio nustatymo metodas. Kosminiai Žemės formos ir dydžio nustatymo metodai. Žemės paviršiaus perkėlimo į plokštumą etapai. Kartografinių projekcijų apibūdinimas. Pagalbinių kūnų taikymas perkeliant Žemės paviršių į plokštumą. Cilindrinės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Kūginės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Azimutinės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Topografinių žemėlapių masteliai, jų pateikimo būdai. Geografinė koordinačių sistema. Stačiakampės koordinatės. Polinės koordinatės. Tiesioginis ir atvirkštinis geodeziniai matavimai. Linijų orientavimas geodezijoje ir meridianų suartėjimo kampas. Direkcinio kampo, geografinio ir magnetinio azimutų apibrėžimai. Rumbai, tiesioginis ir atvirkštinis azimutai. Ryšys tarp geografinio ir magnetinio azimutų bei direkcinio kampo. Matavimų rūšys. Metrinės ir nemetrinės matų sistemos, metrinės matų sistemos kartotiniai dydžiai. Matavimų klaidos, jų klasifikacija. Matavimo klaidų savybės,Matavimo klaidas sukeliantys faktoriai. Matavimo klaidų įvertinimas. Apytiksliai skaičiai, aritmetinių veiksmų taisyklės su apytiksliais skaičiais. Žemės sferiškumo įtaka paviršiaus vaizdavimui. Topografinių žemėlapių sudarymo metodai. Žmogaus skiriamoji galia. Linijų ilgio redukcija. Tiesioginiai atstumų matavimo prietaisai. Teodolitiniai ėjimai ir kampų matavimai juose. Niveliacija ir jos būdai. Geodezinių matavimų duomenų apdorojimo principinė schema. Taškų planinių koordinačių nustatymo formulės. Azimutų skaičiavimo formulės. Niveliacijos duomenų skaičiavimo formulės. Aeronuotrauka, jos panaudojimas topografijoje. Aeronuotraukų persidengimas. Kosminė Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo sistema. Kosminė ir antžeminė Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo sistemos dalys. Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo tikslumas. Geografinio žemėlapio apibrėžimas. Topografinių žemėlapių klasifikacija. Topografinių žemėlapių skilčiavimas ir nomenklatūra. Topografinių žemėlapių sutartinių ženklų grupės. Reljefo vaizdavimas topografiniame žemėlapyje. Hidrografinio tinklo vaizdavimas. Augalijos ir grunto vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose. Gyvenviečių vaizdavimas. Komunikacijų vaizdavimas. Administracinių ir politinių ribų vaizdavimas. Lietuvos teritorijos XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus topografiniai žemėlapiai. Lietuvos teritorijos XX amžiaus pabaigos ir XXI amžiaus topografiniai žemėlapiai.
  Geologija, konspektas(53 puslapiai)
  2009-06-25
 • Tourism (3)

  Konspektas anglų kalba. Turizmas. An introduction to tourism. Defining tourism. Towards an agreed definition. The tourist product. The nature of a tour. The motivation for touring. The characteristics of the tour. Mode of tour organisation. The characteristics of the tourists. The tourist destination. Varieties of destination. Attractions, amenities and accessibility. The successful destination. The history of tourism: from its origins to the age of steam. Early guides and guidebooks. Travel in the middle ages. Developments in road transport in the 17 to early 19 centuries. The grand tour. Political hindrance to travel. The development of the spas. Seaside resort. The conditions favouring the expansion of travel in the 19 century. The age of steam. The railways. Steamships. Tourism in the 20 century. The first 50 years. The origins of mass tourism. The arrival of the holiday camp. The growth of government involvement. Visitor attraction and visitor management. Introduction. Seaside resorts. The British pier. Spa tourism. Urban tourism. Rural tourism. The structure and role of public sector tourism. Introduction. The nature of government involvement. Financial aid for tourism. Social tourism. Control and supervision in tourism.
  Turizmas, konspektas(5 puslapiai)
  2007-05-29
 • Traktorinio agregato skaičiavimas

  Agregatų sudarymas. Traktoriniai agregatai. Traktorinių agregatų sudėties skaičiavimas. Traktoriaus ir darbo mašinų parinkimas. Skaičiavimas kultivavimui. Agregato darbinis greitis. Traktoriaus traukos jėga. Darbo mašinų pasipriešinimas traukai. Darbo mašinų skaičius agregate ir agregato pasipriešinimas traukai. Traktoriaus traukos jėgos panaudojimo laipsnis. Traktorinių agregatų darbo įvertinimas. Agregatų važiavimo būdai. Agregatų darbo eksploataciniai rodikliai. Skaičiavimas sėjamajai. Agregato darbinis greitis. Darbo analize ir išvados.
  Mechanika, konspektas(19 puslapių)
  2005-12-28
 • Traktorių stabdžių sistemos

  Traktorių stabdžių sistemos. Sandara. Veikimas. Gedimai. Trinkelinis stabdžių mechanizmas. Juostinių stabdžių schemos. Traktoriaus T – 25 stabdys. Traktoriaus MTZ – 80 diskinis stabdys. Traktoriaus MTZ – 80 pneumatinė stabdžių sistema. Traktoriaus Case 621B stabdžių hidraulinė sistema. Traktoriaus Case 621B hidraulinis stabdžių mechanizmas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Mechanika, konspektas(8 puslapiai)
  2008-06-13
 • Transformatoriai (2)

  Įvadas. Svarbiausios žinios apie transformatorius. Transformatoriaus darbo proceso fizikiniai pagrindai. Transformatoriaus apibrėžimas ir bendros pastabos. Galios transformatorių klasifikacija. Transformatorių sandara. Magnetolaidžiai. Apvijos. Izoliacija. Transformatorių įvadai. Aušinimo įrenginiai. Apsaugos įrenginiai. Transformatoriaus veikimas. Elektrovarų lygtys. Magnetovarų lygtys. Redukuotasis transformatorius. Transformatoriaus atstojamoji elektrinė schema. Transformatoriaus vektorinė diagrama. Trifazis transformatorius. Reiškiniai, vykstantys įmagnetinant transformatorių. Transformatorių atstojamosios elektrinės schemos, parametrų nustatymas bandymo būdu. Tuščiosios veikos bandymas. Trumpojo jungimo bandymas. Supaprastinta transformatoriaus vektorinė diagrama. Antrinės įtampos kitimas. Transformatoriaus išorinė charakteristika. Transformatoriaus nuostoliai ir naudingumo koeficientas. Transformatorių įtampos reguliavimas. Apvijų jungimo grupės ir lygiagretus transformatorių darbas. Įžanginės pastabos. Apvijų jungimo grupės. Lygiagretus transformatorių darbas. Pereinamieji procesai transformatoriuje. Pereinamųjų procesų bendroji charakteristika. Transformatoriaus jungimas į tinklą. Transformatorių trumpasis jungimas. Transformatorių viršįtampiai. Viršįtampių pobūdis ir jų atsiradimo priežastys. Transformatoriaus atstojamoji schema viršįtampiams. Pradinės įtampos pasiskirstymas transformatoriaus apvijose. Elektromagnetiniai virpesiai pereinamojo proceso metu. Transformatoriaus apsauga nuo viršįtampių. Specialieji transformatoriai. Trijų apvijų transformatoriai. Autotransformatorius. Suvirinimo transformatorius. Įtampos ir srovės matavimo transformatoriai. Kintamosios srovės fazių skaičiaus keitimo transformatoriai. Dažnio keitimo transformatorius. Darbas iliustruotas paveikslėliais (57).
  Elektronika, konspektas(55 puslapiai)
  2008-06-12
 • Transportavimas (3)

  Transportavimo sprendimų strategija. Žinybinis transportas. Privalumai. Trūkumai. Automobilių parinkimas. Tarptautinių vežimų kelių transportu organizavimas. Transportavimo auditas. Sandėlių reikšmė logistikos sistemai. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėlių tipai. Bendrojo naudojimo ir privačių sandėlių lyginimas. Bendrojo naudojimo sandėlių privalumai. Privačių sandėlių privalumai ir trūkumai. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Strateginiai sandėliavimo sprendimai.
  Transportas ir logistika, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-03
 • Transporto eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos

  Chimotologija. Naftos cheminė sudėtis. Naftos produktų savybės. Angliavandenilių grupės (alkanai, cikloalkanai, arenai, nesotieji angliavandeniliai). Deguonies, sieros, azoto, metalų ir kiti junginiai. Fiziniai naftos perdavimo būdai. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Cheminiai naftos produktų (degalų ir tepalų) valymo būdai. Fiziniai naftos produktų (degalų ir tepalų) valymo būdai. Prekinių degalų ir tepalų ruošimas. Sintetiniai tepalai. Kuro klasifikacija. Kuro elementinė sudėtis. Kuro šilumingumas. Kuro degimas. Oro kiekis, reikalingas kurui sudeginti. Degalų savybių įtaka variklio rodikliams. Kuro kaitrumas. Benzininių ir dyzelinių variklių deginių nuodingumas, jo mažinimas. Degalų tekumas, jį apibūdinantys rodikliai. Klampa. Drumstimosi, ribinė filtravimosi ir stingimo temperatūros. Filtravimo koeficientas. Mechaninių priemaišų ir vandens kiekis degaluose. Degalų garingumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų užsidegamumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų korozingumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų stabilumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų fizikinės savybės. Degalų ekologinės savybės. Benzino sudėtis ir jo pagrindinės savybės. Benzino tekumas. Benzino garingumas. Benzino frakcinė sudėtis. Benzino degimas. Benzino oktaninis skaičius. Benzino antidetonacinių savybių gerinimas. Benzino korozingumas. Benzino cheminis stabilumas. Benzino priedai. Benzino asortimentas ir jo markės parinkimas automobiliui. Dyzelinio variklio darbo ypatumai. Dyzelinių degalų sudėtis ir jų pagrindinės savybės. Dyzelinių degalų klampuminės savybės. Dyzelinių degalų filtravimosi savybės. Degiojo mišinio ruošimas dyzeliniame variklyje. Degimas dyzeliniame variklyje. Dyzelinių degalų cetaninis skaičius. Dyzelinių degalų gaisrinės savybės. Dyzelinių degalų korozingumas ir nuodegos. Dyzelinių degalų priedai. Dyzelinių degalų asortimentas. Katilų, lėtaeigių variklių ir buitinis kuras. Dujinių variklių privalumai. Degiųjų dujų klasifikacija ir savybės. Suskystintos naftos dujos. Suslėgtosios dujos. Alternatyvūs degalai. Ateities degalai. Degalų sandėliavimas, transportavimas ir gaisrinės savybės.
  Inžinerija, konspektas(20 puslapių)
  2006-10-30
Puslapyje rodyti po