Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisė (53)

  Teisinio reguliavimo metodai. Teisės realizavimas. Teisės taikymas. Teisės taikymo aktas. Teisėkūra. Įstatymo leidykla įstatymo projekto registravimas. Įstatymo projekto pateikimas seimui. Įstatymo projekto svarstymas. Įstatymo priėmimas. Įstatymų paskelbimas ir pasirašymas. Prezidento dekretai. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Centrinių valdymo organų teisės norminiai aktai. Vietos savivaldos institucijų norminiai teisės aktai. Teisinės technikos reguliavimai. Norminių teisės aktų sisteminimas. Teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo būtinumo priemonės. Teisės normų spragos konkurencija ir kolizija. Teisės santykis. Civilinė teisė. Subjektinių teisių ir pareigų sąrašas. Teisės pažeidimas. Teisėtas elgesys ir jo rūšys. Teisinė atsakomybė.
  Teisė, konspektas(20 puslapių)
  2006-11-12
 • Teisė (55)

  Privatinė ir viešoji teisė. Privatinė ir civilinė teisė. Privatinės teisės dualizmas. Privatinės teisės taikymo sfera. Privatinės teisės paskirtis. Privatinės teisės reglamentavimo dalykas. Turtiniai santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai. Privatinės teisės reglamentavimo metodas. Privatinės teisės reglamentavimo metodo bruožai. Privatinės teisės principai. Privatinės teisės šaltiniai Lietuvoje. Spragos įstatymuose. Įstatymo ir teisės analogija. Privatinės teisės unifikavimas ir harmonizavimas. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės, asmenų atžvilgiu. Privatinės teisės sistema. Privatinės teisės sistemos elementai. Privatinės teisės sistemos. Privatinės teisės struktūra. Daiktinė teisė. Prievolių teisė. Tarptautinės privatinės teisės samprata. Užsienio teisės taikymas. Fizinių asmenų civiliniam teisiniam statusui taikytina teisė. Juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms taikytina teisė. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė. Daiktinėms teisėms taikytina teisė. Intelektinei nuosavybei taikytina teisė. Kitoms prievolėms taikytina teisė. Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Daiktų rūšys. Privatinės teisės subjektai. Juridinių asmenų rūšys.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2006-12-01
 • Teisė (60)

  Teisės teorijos pagrindai. Valstybės ir teisės kilmė. Pirmykštės visuomenės bendri bruožai, pirmykštės visuomenės irimo požymiai, valstybės funkcijos, valstybės ir teisės santykis, teisė ir dorovė. Teisės esmė ir pagrindiniai elementai. Pagrindinės viešosios teisės šakos. Konstitucinė teisė. Konstitucijos teisės samprata bei atsiradimo prielaidos. Konstitucija - pagrindinis teisės šaltinis, jos struktūra. Žmogaus teisės ir laisvės, asmens pareigos, valdžios valdymo struktūra. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Privačiosios teisės šakos. Darbo teisė.
  Teisė, konspektas(35 puslapiai)
  2007-01-24
 • Teisė (61)

  Socialinės normos. Valstybės forma. Pozityviosios teisės požymiai. subjektyvinė ir objektyvinė teisė. Teisės aktai ir jų rūšys. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Norminių teisės aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės aktų retroaktyvumas. Teisėkūra. Teisingumas ir jo vykdymas. Teisiniai santykiai. Teisėtas elgesys, teisės pažeidimai ir jų rūšys. Teisinė atsakomybė. Nusikalstamos veikos stadijos ir formos. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Bausmė, jos paskirtis ir rūšys. Nusikaltimai aplinkai. Administracinė atsakomybė.
  Teisė, konspektas(23 puslapiai)
  2007-01-30
 • Teisė (65)

  Teisė. Teisės požymiai. Teisiniai metodai. Teisės principai. Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Struktūra. Konstitucijos priežiūros funkcijos. Seimas. Žmogaus teisės. Prezidentas. Civilinė teisė. Juridinis asmuo. Teisnumas. Organai. Atstovavimas. Įgaliojimas. Nuosavybės teisė. Daiktinė teisė. Prokūra. Hipoteka. Nuosavybės rūšys. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartis. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbo teisė. Tarptautinė teisė. Servitutas. Uzufruktas.
  Teisė, konspektas(13 puslapių)
  2007-03-21
 • Teisė (66)

  Kas yra teisės norminis aktas? Kokios jo rūšys? Kokios yra įstatymų rūšys pagal teisinę galią? Apibūdinti įstatymų leidybos proceso stadijas. Išvardinti poįstatyminius aktus. Kas yra teisės norma? Apibūdinti teisės normos struktūrinius elementus. Kas yra teisinis santykis? Kokie pagrindiniai jo elementai? Apibūdinti juos. Kas yra teisės pažeidimas? Kokios yra rūšys? Apibūdinti jas. Kokios yra teisinės atsakomybės rūšys? Kokie jų ypatumai? Kokios pagrindinės konstitucinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos? Apibūdinkit jas. Kur gali būti ginamos žmogaus pažeistos teisės? Kokie yra valdžių padalijimo principai? Apibūdinti referendumo sąvoką. Kokios yra referendumo rūšys? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Kas skelbia referendumą? Apibūdinti rinkimų teisės sąvoka. Kas yra pasyvioji ir aktyvioji rinkimų teisė. Kokios yra rinkimų sistemos. Kas gali būti ir negali būti renkamas Seimo nariu? Kokios sudaromos rinkimų apygardos? Kiek renkama jose Seimo narių? Kokiu principu sudaromos rinkimų apylinkės? Kokios yra rinkimų komisijos? Kokia Seimo narių kėlimo tvarka? Apibūdinti Seimo rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Apibūdinti Seimo struktūrą. Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokie pirmininko įgaliojimai? Kokius teisės aktus jis leidžia? Kas jį pavaduoja? Apibūdinti Seimo sesijų rūšis. Jų sušaukimo ir vadovavimo joms tvarką. Išvardinti Seimo kompetenciją. Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Apibūdinti Lietuvos respublikos Prezidento rinkimų rezultatų nustatymą. Išvardinti Lietuvos respublikos Prezidento kompetenciją. Kas ir kuriais atvejais pavaduoja Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokius teisės aktus leidžia? Ką reiškia kontrasignacija? Kokia Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetenciją. Kas steigia ir panaikina ministerijas? Išvardinti jas. Kas joms vadovauja? Vyriausybės įstaigos. Kokie yra administraciniai teritoriniai vienetai? Išvardinti apskritis. Kas skiria apskrities viršininką? Kokius klausimus sprendžia? Kas gali būti ir negali būti savivaldybės tarybos nariu? Kokia jų kėlimo tvarka? Kiek turi būti renkama savivaldybės tarybos narių? Apibūdinkite rinkimų rezultatų nustatymą. Kokios vietos savivaldos institucijos? Apibūdinti jų formavimo tvarką, kompetenciją. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kas gali būti teisėju? Kokia kompetencija? Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kas sudaro teismų sistemą? Kas sudaro prokuratūros sistemą? Apibūdinti administracinės atsakomybės sampratą. Kokios yra administracinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka?
  Teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-03-22
 • Teisė (67)

  Kas yra teisės norminis aktas? Kokios jo rūšys? Kokios yra įstatymų rūšys pagal teisinę galią? Apibūdinti įstatymų leidybos proceso stadijas. Išvardinti poįstatyminius aktus. Kokie yra valdžių padalijimo principai? Apibūdinti referendumo sąvoką. Kokios yra referendumo rūšys? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Kas skelbia referendumą? Kokios sudaromos rinkimų apygardos? Kiek renkama jose Seimo narių? Kokiu principu sudaromos rinkimų apylinkės? Kokios yra rinkimų komisijos? Kokia Seimo narių kėlimo tvarka? Apibūdinti Seimo rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokie pirmininko įgaliojimai? Kokius teisės aktus jis leidžia? Kas jį pavaduoja? Apibūdinti Seimo sesijų rūšis. Jų sušaukimo ir vadovavimo joms tvarką. Išvardinti Seimo kompetenciją. Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Apibūdinti Lietuvos respublikos Prezidento rinkimų rezultatų nustatymą. Išvardinti Lietuvos respublikos Prezidento kompetenciją. Kas ir kuriais atvejais pavaduoja Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokius teisės aktus leidžia? Ką reiškia kontrasignacija? Kokia Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetencija. Kas gali būti ir negali būti savivaldybės tarybos nariu? Kokia jų kėlimo tvarka? Kiek turi būti renkama savivaldybės tarybos narių? Apibūdinkite rinkimų rezultatų nustatymą. Kokios vietos savivaldos institucijos? Apibūdinti jų formavimo tvarką, kompetenciją. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kas gali būti teisėju? Kokia kompetencija? Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kas sudaro prokuratūros sistemą? Apibūdinti administracinės atsakomybės sampratą. Kokios yra administracinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka? Apibūdinti kolektyvinės sutarties sąvoką. Kas gali būti šalimis? Kas sudaro turinį? Kokie yra sutarties galiojimo terminai?
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-22
 • Teisė (69)

  Teisė. Pagrindiniai teisės požymiai. Teisės samprata, kilmė ir raida. Teisės atsiradimas ir raida. Teisės samprata ir požymiai. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės norma, jos sudėtinės dalys. Teisės normų samprata ir požymiai. Požymiai: formalieji ir turiningieji. Teisės normos ir kitos socialinės normos. Teisės normų struktūra ir jos ypatybės. Teisės normos rūšys. Teisės forma. Teisės forma ir jos rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Specifinės teisės normos. Norminiai teisės aktai. Norminio teisės akto samprata ir požymiai. Norminių teisės aktų struktūra ir klasifikacija. Įstatymų samprata, rūšys bei ypatumai. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu, teritorijoje ir asmenims. Teisės įgyvendinimas arba realizavimas. Teisės įgyvendinimo samprata. Teisės taikymas ir jo požymiai. Teisės taikymo stadijos ir principai. Teisės taikymo aktai ir jų rūšys. Įstatymo teisės analogija.
  Teisė, konspektas(18 puslapių)
  2007-05-08
 • Teisė (7)

  Socialinis reguliavimas ir jo priežastys. Teisinio reguliavimo sąvoka ir vieta socialinio reguliavimo sistemoje. Teisinio reguliavimo objektas (sfera) ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodai: imperatyvinis ir dispozityvinis. Teisinio reguliavimo metodo priklausomybė nuo vyraujančios teisės sampratos ir politinio režimo. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Teisinių idėjų samprata. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės rūšys. Teisinės sąmonės struktūra ir funkcija. Teisinė psichologija ir teisinė ideologija, jų santykis. Teisėkūros samprata. Teisėkūros subjektai, būdai ir rūšys. Teisėkūros samprata. Teisėkūros principai ir stadijos. Teisėkūros samprata. Teisėkūros juridinė technika. Teisės norma: formalieji ir turiningieji teisės normos požymiai. Socialinės normos sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Teisės normų ir moralės normų sutampantys ir besiskiriantys požymiai. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Teisės normų ir korporatyvinių normų santykis. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis priežastys ir sąlygos. Teisės normos struktūros sąvoka. Teisės funkcijų vaidmuo nustatant teisės normos struktūrą. Hipotezė, dispozicija, sankcija. Loginė ir tektinė teisės normos struktūros, jų tarpusavio santykis. Teisės normų klasifikavimo reikšmė. Teisės normų klasifikavimo pagrindai ir rūšys. Teisės normų kolizija ir kolizinės teisės normos. Teisės normų kolizijos įveikimo taisyklės. Teisės normų išreiškimo forma. Diskusija dėl "teisės formos" ir "teisės šaltinio" skirtumų. Termino "teisės šaltinis" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir teisinės minties" šaltinis. Teisės formos rūšys: teisinis paprotys, teisinis precedentas, norminės sutartys, teisės normų aktas, piliečių civilinės sutartys, testamentai. Teisės normų akto sąvoka ir rūšys. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai. Įstatymai ir įstatymo galią turintys teisės aktai, jų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Teisinės tvarkos hierarchija. Teisės normų aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Teisės normų sisteminimo poreikis. Teisės normų sisteminimo lygmenys. Teisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų kodifikacija. Teisės normų aiškinimas: jo sąvoka, priežastys ir stadijos. Teisės normų prasmė ir reikšmė. Teisės normų aiškinimo būdai ir rūšys. Teisės samprata kaip metodologinis teisės normų aiškinimo pagrindas. Teisės normų aiškinimas kaip teisėkūros aktas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Skirtumas tarp teisnumo ir subjektinės teisės įgyvendinimo. Piliečio ir pareigūno teisinio statuso įgyvendinimo specifika. Teisės taikymas kaip valstybės pagelbėjimas ir kaip teisingumo vykdymas. Teisės taikymo priežastys. Teisės taikymo aktas ir jo struktūra. Teisės taikymo aktų rūšys. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės arba įstatymo analogiją. Teisės taikymo principai ir stadijos. Teisinių santykių sąvoka. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos: teisiniai faktai ir jų rūšys. Teisės subjektas ir teisinių santykių subjektas. Teisinių santykių rūšys. Teisėtas elgesys: sąvoka ir rūšys. Teisės pažeidimas. Bendrieji teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Atsakomybė apskritai. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Deliktinė teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Deliktinės teisinės atsakomybės rūšys. Deliktinės atsakomybės taikymo principai. Valstybės deliktinė atsakomybė savo piliečiams. Teisės veiksmingumo sąvoka. Teisinis ir socialinis teisės veiksmingumas, jo kriterijai. Teisinės kultūros sąvoka ir rūšys. Teisinis nihilizmas ir jo priežastys.
  Teisė, konspektas(45 puslapiai)
  2006-01-20
 • Teisė (73)

  Teisės pagrindai. Teisės samprata ir teisės normos. Teisės raida. Socialinės normos. Techninės normos. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Europos sąjungos norminiai teisės aktai. Teisėkūra. Konstitucijos keitimas. Teisės sistema. Teisės šakos. Teisės normų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės normų galiojimas asmenims. Teisės normos spragos. Kolizija. Konkurencija. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas, pasibaigimas. Teisės pažeidimai. Teisinė atsakomybė.
  Teisė, konspektas(14 puslapių)
  2007-09-21
 • Teisė (74)

  Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžia. Lietuvos respublikos valstybės valdžios institucijų valdžia. Valdžių padalijimas – svarbiausias demokratinės valstybės valdžios organizacijos ir veiklos principas. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Lietuvos Respublikos valstybės valdžios institucijų sistema. Darbo drausmė ir jos reikšmė. Darbo drausmės užtikrinimo būdai. Darbuotojų drausminė atsakomybė ir jos rūšys. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. Paskolos sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė.
  Teisė, konspektas(15 puslapių)
  2007-12-03
 • Teisė (77)

  Šeimos teisė. Santuoka. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos pabaiga. Pasekmės. Separacija. Sutuoktinio turto teisinis režimas. Vaiko kilmė. Tėvų teisės ir pareigos vaikams. Civilinė teisė: bendrieji nuostatai. Požymiai. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės objektai. Ieškinio senatis. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Civilinės teisės gynimo būdai. Civilinio kodekso 2 knyga. Fizinių asmenų veiksnumas. Nepilnamečiai nuo 14-18 metų. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Pasekmės pripažinimas ribotai veiksniu. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta. Gyvenamoji vieta. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu ar skelbimas mirusiu. Pasekmės asmens pripažinto nežinia kur esančio. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Darbo teisė. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąlygos. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Darbo ir poilsio laikas. Viršvalandžiai. Kai dirbami visuomenei būtini darbai ir šalinamos. Atsiradusios dėl avarijos. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo užmokestis. Darbuotojų darbo drausmės pažeidimai. Paveldėjimo teisė testamentas. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė. Palikimo priėmimas. Atvejai kada galima palikimo atsisakyti. Sutarčių ir prievolių teisė (civilinis kodeksas 6 knyga) prievolių rūšys. Kreditoriaus interesų gynimas, būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas, būdai. Sutarties samprata. Sutarčių sudarymas. Sutarčių pabaiga. Civilinė atsakomybė. Tiek sutartinė, tiek deliktinė atsakomybei yra būtinos šios atsakomybės sąlygos.
  Teisė, konspektas(20 puslapių)
  2008-06-13
 • Teisė (78)

  Teisės samprata. Teisė ir įstatymas. Etatistinė teisės koncepcija. Sociotarinė teisės koncepcija. Teisė ir visuomenė. Socialinės normos. Požymiai. Socialinių normų rūšys. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata, požymiai. Teisės normos struktūra, elementai. Teisės sistemos samprata. Teisės šakos. Teisinės sistemos samprata. Teisinių sistemų klasifikavimo kriterijai. Kontinentinė (Romanų – Germanų) teisės sistema. Anglosaksų (bendrosios teisinės sistemos) požymiai. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinių hierarchija skirtingų teisinių sistemų valstybėse. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jų hierarchija. Teisės doktrina kaip teisės šaltinis. Bendrųjų teisės principų, kaip teisės šaltinio svarba. Teisinių santykių samprata, požymiai, atsiradimo pagrindai. Teisinių santykių struktūra. Teisinių faktų samprata ir klasifikavimas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinės atsakomybės samprata, požymiai, teisinės atsakomybes rūšys. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinė atsakomybė. Ieškinio ir arbitražinė pažeistų civilinių tiesių gynimo tvarka. Šeimos teisė. Santuokos sudarymo sąlygos. Bažnytinė santuokos registracija. Santuokos nutraukimo pagrindai ir tvarka. Santuokos metu įgyto turto teisinis režimas. Paveldėjimo teisė kaip civilinės teisės pošakis. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Oficialieji testamentai. Asmeniniai testamentai. Palikimo priėmimo būdai. Įpėdinių atsakomybė už skolas. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Sutarčių teisės principai. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Negaliojančios sutartys. Konstitucinės teisės reguliavimo dalykas. Konstitucingumo raida Lietuvoje. Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Baudžiamosios teisės reguliavimo dalykas. Nusikaltimo sąvoka, požymiai. Nusikaltimo sudėtis, elementai. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo stadijos. Aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės skiriant bausmę.
  Teisė, konspektas(19 puslapių)
  2009-02-21
 • Teisė (8)

  Teisės samprata, teisės principai. Valstybės ir teisės santykis. Teisinės sistemos. Teisės šaltiniai. Teisės normos, jų rūšys. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas, teisinė atsakomybė. Konstitucinės teisės esmė. Konstitucinė teisė kaip teisės šaka ir mokslas. Įstatymų leidyba. Norminiai aktai, jų rūšys. Pilietybė, jos įgijimas, netekimas. Užsienietis. Prieglobsčio teisė. Civilinės teisės esmė. Civilinės teisės principai, šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas. Prievoliniai santykiai. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartys, jų rūšys. Sutarties sudarymo stadijos. Sutarties nutraukimas. Sutarties negaliojimas. Nuosavybės teisė. Servitutas. Uzufruktas. Sandorio samprata. Sandorių formos. Negaliojantys sandoriai. Įmonė. Įmonių rūšys. Įmonių filialai ir atstovybės. Bendrovės steigimas. Bendrovės valdymas. Bendrovės kapitalas. Finansai ir pelno paskirstymas. Arbitražo samprata.
  Teisė, konspektas(81 puslapis)
  2006-01-26
 • Teisė (83)

  Kuriais atvejais verslo teisės subjektams gali būti taikomos užsienio šalies įstatymų ar tarptautinių sutarčių nuostatos? Kokie gali būti ginčų tarp verslo subjektų sprendimo būdai? Kas yra komercinis arbitražas ir kokios yra ginčų sprendimo jame ypatybės? Kuo skiriasi institucinis arbitražas nuo "ad hoc" arbitražo? Kokia gali būti tarptautinės komercinės sutarties (kontrakto) struktūra ir turinys. Apmokėjimo sąlygos ir atsiskaitymų formos. Prekių įpakavimas, ženklinimas. Prekių pristatymo, darbų atlikimo, paslaugų suteikimo terminai. Šalių atsakomybė. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai. Kokios gali būti mokėjimų sąlygos ir atsiskaitymų formos pagal tarptautines komercines sutartis? Kokios yra šalių teisės, pareigos ir atsakomybė pagal Jungtinių Tautų konvenciją "Dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo sutarčių"? Kada netaikoma Jungtinių Tautų konvencija "Dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo sutarčių"? Kokios yra transportavimo sutarčių pagrindinės sąlygos pagal "Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)"? Kokia yra vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją? Kokios yra vežimo geležinkeliu ypatybės? Kas yra INCOTERMS? Kokios yra INCOTERMS sąlygų grupės? Kokie yra INCOTERMS E grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS F grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS C grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS D grupės sąlygų ypatumai?
  Teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2010-02-25
 • Teisė į privatumą

  Informacijos laisvė. Teisė į informaciją. Teisė žinoti. Valstybės valdžios informacija. Teisė į valstybės institucijų veiklos informaciją. Valstybės institucijų veiklos informacijos viešos sklaidos ribojimas. Teisė į teisingumo vykdymo informaciją. Visuomenei reikšmingas įvykis. Lietuvos visuomenei itin reikšmingi įvykiai. Informavimas apie itin reikšmingus įvykius. Minties laisvė. Saviraiškos laisvė. Saviraiškos laisvės tikslai. Politiniai debatai. Valstybės tarnautojų saviraiška. Viešojo asmens kritika. Viešas asmuo. Viešo asmens samprata Lietuvoje: asmens pareigos ir padėtis visuomenėje. Informacijos laisvės ribojimas. Cenzūra. Cenzūros rūšys. Saviraiškos laisvės ribojimas demokratinėje valstybėje. Informacijos vertinimas. Neskelbtina informacija. Pornografinė informacija. Pornografinės informacijos sklaida Lietuvoje. Smurtą propaguojanti, skatinanti informacija. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Ribotos sklaidos informacija. Valstybės paslaptis. Tarnybos paslaptis. Įslaptinta informacija skirstoma. Slaptos informacijos kategorijos. Informacijos įslaptinimo terminas. Darbas su valstybės paslaptį sudarančia informacija. Atsakomybės už valstybės paslapties atskleidimą. Neteisėtas disponavimas valstybės paslaptimi. Valstybinės paslapties sunaikinimas, praradimas ar sugadinimas. Atsakomybė už tarnybos paslapties išviešinimą ir atsakomybė už tarnybos paslapties pagrobimą ar neteisėtą įgijimą. Komercinė paslaptis. Civilinė atsakomybė už komercinės paslapties išviešinimą. Baudžiamoji atsakomybė už komercinės paslapties išviešinimą. Profesinė paslaptis. Žmogaus teisė į privatumą. Privačios informacijos apsauga. Privatumas. Privatus gyvenimas. Teisė į privatumą. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis. Privataus gyvenimo samprata. Privataus gyvenimo ribojimas Lietuvoje. Privataus gyvenimo pažeidimai (pagal Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teisę). Privatumo viešinimas. Informacijos apie asmenį rinkimas. Informacijos apie privatų asmenį skelbimas. Visuomenės informavimo įstatyme numatyti informacijos apie privatų asmens gyvenimą viešinimo pagrindai. Viešo asmens privataus gyvenimo gynimas. Teisė į vardą. Teisė naudotis vardu, pavarde suteikimas. Teisės į vardą gynimas. Disponavimas išvaizda. Teisė į atvaizdą Lietuvoje. Lietuvoje, pažeidus teisę į atvaizdą, asmuo, kurio teisę pažeista, gali teismo reikalauti.
  Civilinė teisė, konspektas(18 puslapių)
  2008-05-14
 • Teisė ir kiti elgesio reguliatoriai (2)

  Normos samprata. Normatyviniai ir nenormatyviniai elgesio reguliatoriai. Techninės ir socialinės normos. Teisės normos socialinių normų sistemoje: panašumai ir skirtumai.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2010-05-03
 • Teisė ir tekstas. Teisės šaltiniai. Norminė sutartis

  Teisės tekstas kaip ženklų sistema Teisės išraiškos formos: išorinis ir vidinis aspektai. Teisės šaltiniai, kaip vienas iš požymių, pagal kuriuos klasifikuojamos nacionalinės teisės sistemos. Teisės šaltiniai: materialinis, doktrininis ir formalusis aspektai. Teisės šaltinių rūšys. Konstitucinės teisės šaltiniai. Teisinis paprotys. Norminė sutartis. Doktrina. Precedentas. Konstitucinis teismas. Religija.
  Teisė, konspektas(12 puslapių)
  2009-10-13
 • Teisė ir valstybė

  Valstybė. Tauta. Teritorija. Valdžia. Suverenitetas. Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. Politinis /valstybinis režimas. Etatistizmas. Sociatarinė teisė. Šiuolaikinė koncepcija. Socialinės normos. Teisės ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra, teisės normos elementai. Sankcija. Teisės normų rūšys. Teisės pošakis. Teisės ir įstatymų santykis. Teisinės sistemos samprata. Bendrosios teisės sistema. Teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių klasifikavimas. Teisėkūros samprata. Teisinė sąmonė. Teisinių santykių samprata. Teisinių santykių struktūra. Teisiniai faktai. Teisės aiškinimas. Teisės realizavimo samprata. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisinis režimas. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo aktas. Teisėto elgesio samprata. Teisės pažeidimo (TP) samprata. Teisės spragų samprata. Įstatymo analogijos ir teisės analogijos samprata. Teisinės atsakomybės (TA) atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės klasifikacija. Teisės akto samprata. Rūšys. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Norminių aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės norminių aktų įsigaliojimas Lietuvos Respublikoje (LR). Kada teisės norminiai aktai netenka galios. Aktų galiojimas erdvėje. Teisės norminių aktų galiojimas asmenims. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Teisinė technika. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas Lietuvoje. Teisės funkcijos.
  Teisė, konspektas(33 puslapiai)
  2005-10-23
 • Teisė ir valstybė. Teisės atsiradimas ir teisinio reguliavimo kilmė

  Teisė ir valstybė. Valstybės funkcijos. Valstybės formos. Žmogaus asmuo ir valstybė. Valstybės valdžia. Valstybės mechanizmas. Vyriausybės tarnyba. Teisės atsiradimas ir teisinio reguliavimo kilmė. Teisės skirstymas. Teisės funkcijos. Teisė norminio reguliavimo sistemoje. Įstatymų klasifikacija. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Prezidento dekretai. Vyriausybės nutarimai. Teisės mokslas. Teisės interpretacija. Teisės aktų sisteminimas. Teisės normos ir jų rūšys. Teisės normų klasifikavimas. Teisės sistema. Teisiniai (juridiniai) faktai.
  Teisė, konspektas(18 puslapių)
  2006-05-23
Puslapyje rodyti po