Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinis verslas

  Tarptautinės organizacijos valdymo struktūros dinamika (TOVS). Hierarchinė ir horizontali koordinacija. Tarptautinio verslo esmė. Tarptautinio verslo vystymosi periodai. Veiklos efektyvumo valdymas. Tarptautinis ir lyginamasis valdymas. Tarptautinės firmos tikslinė orientacija. Tarptautinio valdymo uždaviniai. Tradicijų vertinimas. Pokyčių valdymas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Tarptautinis verslas (3)

  Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Regioniniai prekybos blokai. Regioninis ekonominis grupavimas. Ekonominio grupavimo tipai. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos. Demografinė aplinka. Tarptautinės darbo jėgos rinka. Konkurencinė aplinka. Ekonominės aplinkos svarba. Ekologinė aplinka. Aplinkos apsaugos priemonės. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Patentai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Tarptautinis verslas (5)

  Tarptautinio verslo samprata ir vystymosi etapai. Tarptautinės verslo aplinkos analizės priemonė: SEPTEmber modelis. Tarptautinės verslo aplinkos analizės priemonė: institucinis ideologinis modelis. Verslo, vyriausybės ir visuomeninės institucijos. Ekonominės, politinės ir socialinės ideologijos. Ekonominė ideologija. Politinė ideologija. Socialinė ideologija. Ideologijų ir institucijų sąveika. Technologinė ir ekologinė šerdis. Sąveika tarp ideologijų, institucijų ir šerdies. Institucinės, ideologinės ir socialinės problemos. Tarptautinio verslo politinė aplinka. Vietinės valstybės aplinka. Užsienio valstybės aplinka. Politinė rizika. Prekybos barjerų tipai. Tarifiniai barjerai. Netarifiniai barjerai. Importo apribojimo pasekmės. Eksporto apribojimai. Bendra tarptautinė aplinka. Vidinės politikos įtakos sumažėjimas. Tradicinių pasaulinių institucijų susilpnėjimas. Konflikto tarp išsivysčiusių šalių ir besivystančių šalių paaštrėjimas. Tarptautinio verslo ekonominė aplinka. Kaip valiutos kursas įtakoja verslą. Vienos kainos taisyklė. Big Mac‘o Indeksas/ Big Mac‘o valiuta. Valstybių klasifikavimas pagal pajamas. Mažai išsivysčiusios šalys. Naujos industrinės šalys. Industrinės šalys. Regioninės ekonominės integracijos. Ekonominės integracijos lygiai. Ekonominės integracijos argumentai. Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka. Kultūros apibrėžimas. Kultūros elementai. Kalba. Neverbalinė kalba. Religija. Vertybės ir požiūriai. Manieros ir papročiai. Estetika ir suvokimas. Materialūs elementai. Mokslas. Socialinės institucijos. Vernon‘o produkto ciklo teorija. Williamson‘o sandėrio sąnaudų teorija. Dunning‘o eklektinė tiesioginių užsienio investicijų paradigma. Strateginiai aljansai tarptautiniame versle. Jų tipai ir pagrindiniai bruožai. Licencija. Licencijavimo privalumai. Licencijavimo trūkumai. Frančizė. Frančizės trūkumai ir privalumai. Valdymo kontraktai. Gamybos kontraktai ar tarptautiniai subkontraktingai. Kontraktai "Po užraktu" (Turnkey operations). Komplementarus (papildomas) marketingas. Kiti kontraktiniai susitarimai.
  Vadyba, konspektas(50 puslapių)
  2007-11-12
 • Tarptautinių organizacijų teisė

  Tarptautinių organizacijų sąvoka, prigimtis, požymiai. Tarptautinių organizacijų vystymosi istorija. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarptautinių organizacijų ir valstybių santykiai. Tarptautinės vyriausybinės organizacijos požymiai. Europos Sąjunga. Tikslai. Ypatumai. Susikūrimo istorija. Svarbiausios sutartys. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos Taryba. Europos Sąjungos Komisija. Europos Parlamentas. Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Patariamosios Europos Sąjungos (ES) institucijos. Kitos Europos Sąjungos (ES) institucijos. Piliečių teisės. Simboliai. Sprendimų priėmimas. Teisės aktai. Jungtinių tautų organizacija. Generalinė asamblėja. Saugumo taryba. Ekonominė ir socialinė taryba. Globos taryba. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautinis teismas (Pasaulio Teismas). Generalinis sekretorius. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) specializuotos įstaigos. NATO. NATO kūrimosi istorija. Lietuva ir NATO.
  Teisė, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-18
 • Tarpukario demokratijos ir diktatūros

  Europa. Diktatūrinis režimas. Parlamentinė santvarka. Naujos Europos ateities sprendimas. Italija. Fašizmas. Komunizmo ir fašizmo skirtumai. Vokietija. Veimaro respublika 1919-1932. JAV. Prancūzija ir Didžioji Britanija. Rusija.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-03
 • Tarpukario Lenkija

  Lenkija tarpukario metais. Testas. Asmenybės: Juzefas Pilsudskis, E. Kviatkovskis, Dokumento nagrinėjimo atmintinė. Sąvokos.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-08
 • Tarpukario Lietuvos darbo įstatymai

  Vieni svarbiausių tarpukario Lietuvoje galiojusių darbo įstatymų: Žemės ūkio darbininkų samdos įstatymas, 1929 m. rugpjūčio mėn. 12 d. ir Pramonės darbininkų samdos įstatymas, priimtas 1933 m. Lapkričio mėn. 11 d.
  Teisė, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-13
 • Tautinis sąjūdis ir savimonės raida Lietuvoje XIX amžiuje

  Priežastys. Eiga. Pasekmės. Reikšmė. Kovos pobūdis. "Aušra". "Varpas". Motiejus Valančius. Simonas Daukantas.
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-05-21
 • Teatro istorija (2)

  Lietuvos ir pasaulio teatro istorija. Teatrai. Režisieriai. Spektakliai.
  Teatras, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-17
 • Teatro teorija

  Teatro vadovėlio konspektas, parengtas pagal Robert W. Corrigan knygą "The World of the theatre" ("Teatro pasaulis"). Teatrinis įvykis. Kasdienybės teatrališkumas. Visas pasaulis yra scena. Teatrinės metaforos prigimtis. Teatrinis įvykis. Gyvas aktoriaus buvimas. Amžinas dabarties laikas. Lemties būdas. Mitas, ritualas ir teatras. Kuo teatras skiriasi nuo ritualo. Drama yra veiksmo imitacija. Imitacijų kilmė. Draminio veiksmo apibrėžimas. Veiksmo formos. Dramos formos. Tragedija. Tragiškas požiūris į gyvenimą. Tragedija ir nekaltumas. Skirtumai, pasirinkimai ir atsakomybė. Melodrama: nelaimės drama. Melodramos muzika. Komedija. Komiškas pasaulio vaizdas. Apsaugotas komedijos pasaulis. Komizmo ribos. Farsas. Farso dvasia. Tragikomedija. Tragikomedija ir modernus teatras. Čechovas ir tragikomiškoji vizija. Aktorius ir vaidmuo. Keturi aktoriaus asmenys. Žmogus realiame pasaulyje. Išgalvoto personažo perteikėjas. Atliekamo vaidmens sąveika su kitų aktorių atliekamais vaidmenimis. Surogatas pavyzdys arba gyvas menininko paveikslas publikai. Vaidinimo dinamika. Vaidybos pobūdis. Kūno svarba vaidinant. Aktorius lyg šamanas. Aktoriaus kelionė. Transformacija. Aktoriaus grįžimas. Aktorystės menas. Aktorių paruošimas. Kalba - dramaturgo priemonė. Režisierius ir spektaklis. Režisieriaus profesijos gimimas. Teatras tampa dideliu verslu. Režisieriaus-vadovo darbas. Pjesė - išeities taškas. Aktoriai. Režisierius-svarbiausias vadovas. Režisierius kaip gidas. Scenografas ir teatrinė erdvė. Erdvės transformacija. Scenografijos kūrimo procesas. Scenografo ir aktoriaus bendradarbiavimas. Dekoracijos. Kostiumai. Dekoracijos. Apšvietimas. Garsas ir muzika. Scenos ar vaidybinės erdvės vystymasis. Publika ir teatro veiksmas. Publika ir teatrinis įvykis. Muzikinis teatras. Avangardinis teatras. Segmentai ir vaizdingi pateikimai kaip struktūra. Serijinė struktūra. Reziumė. Teatras ir visuomenė. Kritiko vaidmuo.
  Teatras, konspektas(85 puslapiai)
  2005-10-31
 • Technikos istorija

  Technikos sąvoka. Technikos vystymosi varomosios jėgos ir jos vystymosi dėsningumai, Elektrotechnikos vystymosi etapai, Elektrinė ir magnetinė reikšmė tyrimo pradžia, Leibnico, Grėjaus, Diufė, Mušenbrucho, Nolė bandymai, Atmosferos statinės elektros tyrimas, Elektros krūvių sąveikos dėsnio nustatymas, Elektros srovės šaltinio sukūrimas, Elektrolizės atradimas, H. Erstedo ir A. Ampero bandymai, Omo dėsnio atradimas, Gustavo Roberto Kirchhofo elektros grandinių tyrimai, Elektromagnetinės indukcijos dėsnio atradimas, Džeimso Klarko Maksvelo elektromagnetinių reiškinių teorija, Elektromagnetinių bangų atradimas, Pirmojo elektros variklio sukūrimas, Pirmojo elektros generatoriaus sukūrimas, Sukamojo magnetinio lauko atradimas, Trifazės sistemos ir asinchroninio variklio sukūrimas, Transformatoriaus sukūrimas ir konstrukcijos tobulinimas, Pirmosios elektrinės Lietuvoje.
  Elektronika, konspektas(18 puslapių)
  2005-10-31
 • Technikos istorija (3)

  Technikos sąvoka. Technikos vystymosi varomosios jėgos ir jos vystymosi dėsningumai. Elektrotechnikos vystymosi etapai. Elektrinė ir magnetinė reikšmė tyrimo pradžia. Leibnico, Grėjaus, Diufė, Mušenbrucho, Nolė bandymai. Atmosferos statinės elektros tyrimas. Elektros krūvių sąveikos dėsnio nustatymas. Elektros srovės šaltinio sukūrimas. Elektrolizės atradimas. H. Erstedo ir A. Ampero bandymai. Omo dėsnio atradimas. Gustavo Roberto Kirchhofo elektros grandinių tyrimai. Elektromagnetinės indukcijos dėsnio atradimas. Džeimso Klarko Maksvelo elektromagnetinių reiškinių teorija. Elektromagnetinių bangų atradimas. Pirmojo elektros variklio sukūrimas. Pirmojo elektros generatoriaus sukūrimas. Sukamojo magnetinio lauko atradimas. Trifazės sistemos ir asinchroninio variklio sukūrimas. Transformatoriaus sukūrimas ir konstrukcijos tobulinimas. Pirmosios elektrinės Lietuvoje.
  Elektronika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-14
 • Techninė mechanika (4)

  Įvadas. Statika. Pirma statikos aksiomos. Jėga. Jėgos momentas. Jėgų pora. Plokščiųjų jėgų sistema. Erdvinė jėgų sistema. Ryšiai ir jų reakcijos. Trintis. Išskirstytas krūvis. Svorio centras. Kinematika. Pagrindinės kinematikos sąvokos. Taško judėjimo dėsnis. Taško greitis. Taško pagreitis ir jo projekcijos Dekarto koordinačių sistemoje. Natūraliosios ašys. Normalinis ir tangentinis pagreičiai. Judesių rūšys. Dinamika. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. Pagrindiniai dinamikos uždaviniai. D’Alambero principas. Judėjimo dėsnio teorema. Kinetinis momentas. Kinetinio momento teorema.Darbas ir galingumas. Svorio, trinties ir tamprumo jėgų darbas. Medžiagų atsparumas. Skaičiuojamosios schemos. Išorinės ir vidinės jėgos. Įtempiai. Deformacijos ir poslinkiai. Įtempių ir deformacijos ryšis. Huko dėsnis. Tempimas ir gniuždymas. Įrąžos. Įtempiai. Deformacijos, pailgėjimai ir poslinkiai. Tempimo diagrama. Sukimas. Grynoji šlytis. Apvalaus strypo sukimas. Skerspjūvių geometrinės charakteristikos. Skerspjūvio statiniai momentai. Skerspjūvio inercijos momentai. Svarbiausios ašys ir svarbiausi inercijos momentai. Lenkimas. Savikontrolės klausimai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mechanika, konspektas(46 puslapiai)
  2008-05-10
 • Techninės analizės indikatoriai

  Indikatoriai. Osciliatoriai. Impulsas = C - Cn. Apimties indikatoriai. Rinkos nuomonės (konsensuso) indikatoriai. Fibonači skaičiai. Fibonači arkos, vėduoklės ir laiko zonos. Elioti bangos teorija. Pagrindinė Elioto bangos koncepcija. Elioto bangos. Prekybos sistemos.
  Kita, konspektas(11 puslapių)
  2006-11-06
 • Techninio sprendinio paieškos metodai

  Bandymų ir klaidų metodas. Kontrolinių klausimų metodas. Proto šturmo metodas. Sinektikos metodas. Morfologinė analizė. Fokalinių objektų metodas. G. Bušo septynkartės paieškos metodas. Atsitiktinumų ir asociacijų girliandos metodas. Kombinatorikos metodas. Tobulinamo objekto (uždavinio) modelis. Atitikimo principas. Geometrinė forma. Struktūra. Dalių mechaninis judesys.
  Inžinerija, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-23
 • Techninis ir taktinis sportininkų rengimas

  Technika. Techninis sportininko rengimas. Bendrasis techninis rengimas. Specialusis techninis rengimas. Pagrindinių judesių technikos veiksmai. Papildomųjų judesių technikos veiksmai. techninio rengimo sąlygos. Taktinis sportininkų rengimas. Taktika. Sportinė taktika. Taktiniai veiksmai. Treniruočių proceso valdymas, kontrolė, modeliavimas. Treniruotės kontrolė. Treniruotės valdymo kontrolė. Treniruotės modeliavimas. Fizinių ypatybių charakteristikos.
  Sportas, konspektas(13 puslapių)
  2005-11-09
 • Technologija ir žmogus

  Žmogaus ir darbo aplinkos santykis. Darbo aplinkos reikšmė. Sistema "žmogus - aplinka - veikla". Švarios gamybos plėtros galimybės. Pavojingos darbo aplinkos medžiagos. Aplinkos apsauga. Technologijų be atliekų kūrimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Radiacinė aplinkos tarša. Triukšmas. Virpesiai. Šiluminė tarša.
  Sauga, konspektas(5 puslapiai)
  2007-05-11
 • Technologijos dalis

  Lietuvoje augančios medžių veislės. Medžio ir medienos sandara. Mikrostruktūra. Medienos fizinės savybės. Atsparumas gniuždymui išilgai pluoštų. Atsparumas statiniam lenkimui. Atsparumas tempimui. Medienos kelias ir jos apdirbimas. Miškas. Medžio pjovimas. Medienos džiovinimas. Drėgnumas. Natūralus medienos džiovinimas. Dirbtinis medienos džiovinimas. Medienos trūkumai ir ydos. Medienos apsauga nuo irimo. Darbo vieta ir įrankiai. Staliaus darbo vieta. Įrankiai. Medžio dirbinių detalių jungimas. Darbo vieta. Metalo darbų įrankiai. Bendrosios saugaus darbo taisyklės. Braižybos pradmenys. Linijos ir ženklai. Matavimo įrankiai ir jų naudojimas. Žymėjimo įrankiai ir jų naudojimas. Metalų, lydinių rūšys ir profiliai. Metalų atpažinimas ir jų rūšies nustatymas. Rankinis metalo pjūklelis. Pjovimas rankiniu metalo pjūkleliu. Metalo kirtimas. Kirstuko paruošimas. Kirstuko naudojimas. Skardos kirpimas ir įrankiai. Kirpimas tiesia linija. Vidinių lenktų kontūrų kirpimas. Kniedės ir kniedijimas. Kniedžių gaminimas. Galimos kniedijimo klaidos. Metalų suvirinimas. Metalų suvirinimas dujomis. Suvirinimo viela ir fliusas. Detalių suvirinimas bronzine viela arba kietuoju lydmetaliu. Metalų suvirinimas elektros lanku. Suvirinimo elektros lanku aparatas. Metalų virinimas elektros lanku. Taškinis suvirinimas elektra. Metalų litavimas. Litavimo įrankiai. Sujungimo vietų, skardos dirbinių siūlių litavimas. Laidų sulitavimas. Sriegiai. Metrinė sriegių sistema. Sriegikliai ir sriegpjovės. Sriegimas. Mechaninis sriegimas. Varžtai. Metalų terminis apdirbimas. Metalo įkaitimo temperatūra ir ją atitinkanti spalva. Plieno paviršiaus nykstančios spalvos ir jų priklausomybė nuo temperatūros. Metalų ir lydinių atkaitinimo temperatūra ir aušinimo terpė. Atkaitinimas ir ėsdinimas. Metalo dirbinių liejimas. Liejimo būdai. Liejimo įrankiai ir priemonės. Formavimo medžiagos (žemės). Modelių medžiagos. Formavimas. Metalo arba lydinio paruošimas liejimui. Meniniai metalų darbai ir dirbiniai. Šaltasis metalų kalinėjimas (metaloplastika). Metalų kalinėjimas, spaudimas, štampavimas. Kontūrinis kalinėjimas. Metalo pjaustinėjimas. Fasoninis bei tūrinis metalų kalinėjimas. Kalinėtų dirbinių puošimas. Graviravimas kaip meno rūšis. Graviravimas. Meninio dirbinio paviršiaus ėsdinimas. Emaliavimas. Meninių dirbinių apdaila emaliavimo būdu. Meninis dirbinių juodinimas. Nėriniai iš vielos (filigranas). Metalo dekoratyvinių dirbinių gaminimas rotaciniu spaudimu. Mašinos, įrankiai, ruošiniai ir medžiagos. Dirbinio rotacinis spaudimas. Mechaninis metalų apdirbimas. Tekinimas. Tekinimo – sriegimo staklių pagrindiniai duomenys. Tekinimo peiliai. Centravimas. Kūginių paviršių tekinimas. Pjovimo režimai. Paviršiaus rifliavimas. Špindelio griebtuvas. Gręžimas tekinimo sriegimo staklėmis. Drožimas. Frezavimas. Horizontalaus frezavimo staklės. Pagrindinės saugaus darbo taisyklės. Frezos. Frezavimas ir jo sudėtinės dalys. Frezavimo staklių technologiniai įtaisai ir jų naudojimas. Grąžtai ir gręžimas. Gręžtuvai ir grąžtai. Grąžto galandimas. Gręžimas rankiniu gręžtuvu. Gręžimas stalinėmis gręžimo staklėmis. Didelio skersmens skylių gręžimas. Detalės tvirtinimo būdai. Išgręžtų skylių gilinimas ir plėtimas. Išgręžtų skylių plėtimas. Gręžimas. Metalų dildės ir dildymas. Dildžių skirstymas pagal jų profilį. Dildžių priežiūra. Dildymas. Metalo dirbinių šlifavimas ir įrankių galandimas. Saugaus darbo taisyklės šlifuojant. Paviršiaus apdirbimas.
  Kita, konspektas(76 puslapiai)
  2005-07-24
 • Technologiniai matavimai (2)

  Įvadas. Mechaniniai kontaktiniai atstumo ir posūkio kampo matuokliai. Elektrokontaktiniai ilgio matuokliai. Rezistoriniai ilgio ir kampo matuokliai. Kondensatoriniai padėties matuokliai. Induktyviniai padėties matuokliai. Transformatoriniai padėties matuokliai. Ferodinaminiai kampo matuokliai. Kampo matavimas pasukamuoju transformatoriumi. Padėties pokyčio matavimas induktosinais. Kampo matavimas selsinais. Fotoelektriniai ilgio ir kampo matuokliai. Sūkuriniai indukciniai ilgio ir kampo matuokliai. Interferometriniai atstumo matuokliai. Lokaciniai ilgio matuokliai. Pneumatiniai padėties pokyčio matuokliai. Radioaktyvieji padėties matuokliai. Skaitmeninis kampų matuoklis. Ką vadiname slėgiu? Slėgį juntantys elementai. Slėgio matavimo prietaisai. Skystiniai plėtimosi termometrai. Varžiniai termometrai. Termoelektriniai termometrai. Optiniai temperatūros matavimo metodai. Teodolitas. Geometrinių sąlygų tikrinimas, reguliavimas. Žemės paviršiaus plotų niveliavimas. Nivelyrų tikrinimas. Aikštelės nužymėjimas. Aikštelės niveliavimas. Ploto niveliavimo žurnalo skaičiavimas. Stočių kontrolė. Puslapio kontrolė. Vertikalinė nuotrauka. Projektinės altitudės ir darbo aukščių skaičiavimas. Nulinių žemės darbų taškų atstumų skaičiavimas Horizontalių brėžimo būdai. Žemės darbų tūrio skaičiavimas. Šiuolaikiniai nivelyrai.
  Mechanika, konspektas(27 puslapiai)
  2009-01-16
 • Teisė (12)

  1928 metų konstitucija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistema. Teismų reformos priežastys ir eiga. Teisinio reguliavimo pagrindai. Viešoji teisė Lietuvos statutuose.
  Teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2006-02-08
Puslapyje rodyti po