Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendravimo psichologija (11)

  Bendravimas. Bendravimo formos. Bendravimo aspektai. Bendravimo komponentai. Bendravimo lygmenys. Bendravimo epizodo etapai. Komunikacijos procesas. Kiekvienas pranešimas turi. Komunikacinės priėmimo priemonės. "Triukšmas". Pranešimo struktūra. Bendravimo poreikis. Poreikių grupės. Pagal Verderber ir Verderber (2003) bendraudami žmonės patenkina poreikius. Bendravimo ypatybės. Etinis bendravimo aspektas. Komunikacinė kompetencija. Bendravimo įgūdžių tobulinimo schema. Komunikacinio bendravimo aspekto etapai. Kalba naudojama. Kiekvienas žodis turi. Žodžio komponentai. Pokalbis. Neformalaus pokalbio ypatybės. Dalykinio pokalbio struktūra. Pokalbio taisyklių ypatybės. Efektyviausios pokalbio taisyklės. Efektyvaus pokalbio įgūdžiai. Klausimai. Efektyvaus pokalbio įgūdžiai. Efektyvus pašnekovas. Bendrauti ir suprasti kitą žmogų trukdo. Klausymas. Klausymo komponentai. Empatija. Empatijos komponentai. Atspindėjimo komponentai. Gero klausytojo bruožai. Nežodinis (neverbalinis) bendravimas. Iš neverbalinio elgesio galima. Neverbalinio elgesio formos. Tarpasmeninė erdvė. Konfliktų psichlogija. Konfliktas. Konfliktų tipai. Vidinės struktūros. Vidinių konfliktų reiškimosi sferos. Vidinių konfliktų tipai. Vidinių konfliktų sprendimo būdai. Situacinė konfliktinė. Konflikto dinamika (eiga). Elgesio konfliktinėse situacijose stiliai. Konkurencija reikalinga (tinkama), kai. Kompromisas pasitelkiamas, kai. Prisitaikymas tinkamas, kai. Vengimas tinkamas, kai. Bendradarbiavimas tinkamas, kai. Konfliktų sprendimai bendradarbiaujant. Savęs atskleidimas bendravime. Savęs atskleidimas. Savęs atskleidimo priežastys. Atsiskleidimo pavojai. Savęs atskleidimo normos. Savęs atskleidimo principai. Jausmų atskleidimas. Jausmus galima. Nesugebėjimo įvardinti jausmus priežastys.
  Socialinė psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2010-04-16
 • Bendravimo psichologija (3)

  Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Stresas ir bendravimas. Smurtas ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas.
  Socialinė psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-04
 • Bendravimo psichologija (4)

  Dalykinis pokalbis. Pokalbių funkcijos. Psichologinio konsultavimo pradmenys. Efektyvaus psichologinio konsultavimo prielaidos. Trijų interesantų problema. Konsultanto asmenybės bruožai. Kontakto elementai. Penki kopimo iš konflikto būdai. Konflikto sąvoka. Konfliktų lygiai. Konflikto analizė. Konflikto ciklas. Konflikto psichologinės savybės. Konfliktų rūšys. Konfliktų dinamika. Tarpininkavimo funkcijos. Tarpininkavimo taisyklės.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-04
 • Bendravimo psichologija (5)

  Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Stresas ir bendravimas. Smurtas ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Asmeninės erdvės valdymas. Verbalinė komunikacija. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Kritika bendravime. Konfliktus – susidūrimas. Bendravimo orientacijos. Kai kurie bendravimo šeimoje aspektai.
  Socialinė psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-10
 • Bendriausi reikalavimai verslo plano formai ir turiniui

  Referatas kaip valdyti verslą. Išvaizda. Apimtis. Viršelis ir titulinis lapas. Apibendrinimas. Turinys. Rekomendacijos verslo plano paruošimui. Savo sumanymą išdėstykite glaustai. Parinkite tinkamą plano formą ir turinį. Orientuokite planą į ateitį. Venkite perdėjimo. Nurodykite kritines sumanymo vietas. Nesistenkite aprėpti per daug. Nustatykite tikslinę rinką. Planą rašykite trečiu asmeniu. Stenkitės sudominti skaitytoją. Verslo plano pagrindinės dalys. Biznio plano struktūra. Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Marketingo veiklos kaštai. Tyrimai, projektavimas ir produkto sukūrimas. Gamyba. Valdymas. Kritinė rizika. Šioje dalyje taip pat reikia išryškinti tokio pobūdžio riziką. Finansai. Pinigų srauto prognozė. Pajamų (pelno) ataskaita. Prognostinis balansas. Jautrumo analizė. Pagrindinių darbų grafikas. Bibliografija. Priedai.
  Verslo planai, konspektas(11 puslapių)
  2007-10-22
 • Bendrieji bausmės skyrimo pradmenys

  Bausmės skyrimas. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Bausmių ribos.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-13
 • Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai

  Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai ir rekvizitų išdėstymo tvarka. Oficialiųjų dokumentų ypatybės. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Informaciniai siunčiamieji dokumentai. Kitų dokumentų ir neoficialių raštų ypatybės. Pavyzdžiai.
  Raštvedyba, konspektas(54 puslapiai)
  2005-09-21
 • Bendrieji pedagogikos pagrindai. Didaktika

  Edukologija ir pedagogika. Jų objektai ir šakos. Ugdymas ir kitos pagrindinės pedagoginės sąvokos. Pedagogikos mokslo raida. Žymesnieji pedagogai. Asmenybės vystymasis ir ugdymas, ugdymo vieta ir vaidmuo asmenybės raidoje. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Ugdytinis, jo pažinimo svarba ugdymo procese. Šių dienų vaikas, laikmečio įtaka jo savijautai ir asmenybei. Lietuvos švietimo sistema, svarbesnieji jos raidos etapai. Pedagogikos mokslinio tyrimo metodai. Didaktika. Didaktikos samprata. Senoji ir šiuolaikinė didaktika. Mokymo procesų esmė: struktūra, grandys, funkcijos. Išorinės ir vidinės sėkmingo mokymo sąlygos. Mokymo principai kaip pedagoginė problema. Didaktikos samprata (senoji ir šiuolaikinė didaktika). Valstybiniai dokumentai, reglamentuojantys ir atskleidžiantys ugdymo turinį. Vadovėliai, kaip valstybinis dokumentas, didaktiniai reikalavimai jiems. Mokymo metodai ir būdai, jų klasifikacijos problema.
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2009-03-24
 • Bendrieji psichiniai procesai

  Pojūčiai. Pojūčių klasifikacija. Jutimų rūšys pagal kontaktą su dirgikliais. Suvokimas. Dėmesys. Dėmesio ypatybės. Dėmesio savybės. Atmintis. Mąstymas. Mąstymo rūšys. Vaizduotė. Vaizduotės procesas. Vaizduotės rūšys. Vaizduotės funkcijos.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-09-19
 • Bendrinė kalba ir jos kultūra

  Bendrinė kalba ir jos kultūra. Kalbos kultūra ir stilistika. Taisyklingos kalbos ugdymas. Kalbos kultūros tobulinimo priemonės. Žodyno normų pažeidimai. Žodyno klaidos.
  Lietuvių kalba, konspektas(5 puslapiai)
  2007-03-27
 • Bendroji antropologija ir antropogenezė

  Bendroji antropologija. Antropologijos objektas ir santykis su kitais mokslais. Antropologijos metodai. Antropologijos istorijos bruožai. Antropologija Lietuvoje. Filogenezė ir antropogenezė - bendrieji dėsningumai. Biologinės evoliucijos principai. Primatų vieta gyvojoje gamtoje. Pagrindinės primatų morfologinės ir fiziologinės adaptacijos. Primatų būrio klasifikacija. Primatų socialinis elgesys. Primatų grupių formos. Antropogenezė. Geologinis datavimas. Terciaro (tretinio periodo) primatai. Pliocenas. Australopitekai. Pleistoceno hominidai. Kultūros evoliucija ir žmogaus biologija. Demografijos elementai. Demografinė situacija medžiotojų-rinkėjų kultūros fazėje. Demografinė situacija ankstyvosios žemdirbystės (neolito) kultūros fazėje. Demografinė situacija urbanizacijos (ankstyvosios civilizacijos) fazėje. Demografinė situacija industrinėje (aukštos energijos) fazėje.
  Visuotinė istorija, konspektas(32 puslapiai)
  2007-04-25
 • Bendroji chirurgija

  Chirurgijos vystymosi istorija. Lietuvos chirurgija. Aseptika. Antiseptika. Sterilizatorius, autoklavas, biksai. Antiseptinės medžiagos. Žaizdos infekcija ir jos profilaktika, operacinio bloko sandara ir darbo režimas jame, oro lašelines infekcijos profilaktika, operacinė, ligonio priešoperacinis paruošimas. Ligonio pooperacinis slaugymas. Chirurginiai siūlai, jų paruošimas, audinių siuvimas, siūlės, žaizdų rūšys, žaizdų gijimo būdai, žaizdų gijimas. Abscesas. Flegmona (phlegmone). Rožė (erysipelas). Furunkulas. Mastitas. Bendra pūlinga infekcija - sepsis, stabligė, dujinė gangrena. Specifinė chirurginė infekcija: AIDS, grybelinė infekcija, įkandimo infekcija. Anaerobinė infekcija. Hospitalinė infekcija. Etiologija. Kraujavimas, jo rūšys, vidinio kraujavimo rūšys, požymiai, kraujo grupės ir rezus faktorius. Kraujo perpylimo būdai ir metodika. Kraujo "pakaitalai". Atviri sužalojimai. Uždari sužalojimai. Priešvėžiniai susirgimai. Karcinoidai, gydymas ir profilaktika. Vėžinių susirgimų klasifikacija, tromboembolinių komplikacijų profilaktika chirurgijoje, nedarbingumas, ligonio reabilitacija po operacijos, ambulatorinė chirurgija.
  Ligos ir traumos, konspektas(65 puslapiai)
  2005-02-09
 • Bendroji chirurgija (3)

  Chirurgijos vystymosi istorija. Priešistorinė chirurgija. Chirurgija, žlugus antikinei Graikijai. Viduramžių chirurgija. XVII ir XVIII amžiaus chirurgija. XIX ir XX amžiaus pradžios chirurgija. Nuskausminimas. Transplantologija. Lietuvos chirurgija. Aseptika. Rankų priežiūra ir paruošimas prieš operaciją. Operacinio lauko paruošimas. Pagrindiniai medicininių instrumentų ir medžiagų sterilizavimo būdai. Tvarsliavos ir operacinės medžiagos sterilizavimas. Antiseptika. Antiseptinės ir dezinfekuojančios medžiagos. Sterilizatorius, autoklavas, biksai. Antiseptinės medžiagos. Žaizdos infekcija ir jos profilaktika. Profilaktinės priemonės prieš žaizdos supūliavimą. Pirminis chirurginis žaizdos sutvarkymas. Operacinio bloko sandara ir darbo režimas jame. Oro lašelinės infekcijos profilaktika. Operacinė. Oro lašelinės infekcijos profilaktika. Ligonio priešoperacinis paruošimas. Bendras ištyrimas. Pagrindiniai bendro ištyrimo etapai. Laboratoriniai tyrimai. Ligonio sutikimas operacijai. Gydytojas turi paaiškinti pacientui. Bendri paruošimo operacijai principai. Ligonio pooperacinis slaugymas. Ankstyvas pooperacinis periodas. Prieš perkeliant ligonį į skyrių, reikia atlikti. Chirurginiai siūlai, jų paruošimas, audinių siuvimas, siūlės. Žaizdų rūšys. Žaizdų gijimo būdai. Abscesas. Flegmona (phlegmone). Rožė (erysipelas). Furunkulas. Mastitas. Bendra pūlinga infekcija – sepsis. Stabligė. Dujinė gangrena. Specifinė chirurginė infekcija: AIDS, grybelinė infekcija, įkandimo infekcija. Hospitalinė infekcija. Kraujavimas, jo rūšys. Vidinio kraujavimo rūšys, požymiai. Kraujo grupės ir rezus faktorius. Kraujo perpylimo būdai ir metodika. Komplikacijos po kraujo (eritrocitų masės) perpilimo. Donorystė. Kraujo "pakaitalai". Uždari sužalojimai. Priešvėžiniai susirgimai. Karcinoidai. Gydymas ir profilaktika. Vėžinių susirgimų klasifikacija. Tromboembolinių komplikacijų profilaktika chirurgijoje. Nedarbingumas. Ligonio reabilitacija po operacijos. Ambulatorinė chirurgija.
  Medicina, konspektas(56 puslapiai)
  2007-01-24
 • Bendroji chirurgija (4)

  Chirurgijos vystymosi istorija. Chirurgija, žlugus antikinei Graikijai. Viduramžių chirurgija. XVII ir XVIII amžiaus chirurgija. XIX ir XX amžiaus pradžios chirurgija. Nuskausminimas. Transplantologija. Lietuvos chirurgija. Aseptika. Rankų priežiūra ir paruošimas prieš operaciją. Operacinio lauko paruošimas. Pagrindiniai medicininių instrumentų ir medžiagų sterilizavimo būdai. Tvarsliavos ir operacinės medžiagos sterilizavimas. Pirštinių sterilizavimas. Antiseptika. Antiseptinės ir dezinfekuojančios medžiagos. Antibakterinių preparatų klasifikacija. Antibiotikai. Sterilizatorius, autoklavas, biksai. Antiseptinės medžiagos. Žaizdos infekcija ir jos profilaktika. Profilaktinės priemonės prieš žaizdos supūliavimą. Pirminis chirurginis žaizdos sutvarkymas. Operacinio bloko sandara ir darbo režimas jame. Oro lašelinės infekcijos profilaktika. Operacinė. Oro lašelinės infekcijos profilaktika. Ligonio priešoperacinis paruošimas. Bendras ištyrimas. Pagrindiniai bendro ištyrimo etapai. Laboratoriniai tyrimai. Ligonio sutikimas operacijai. Gydytojas turi paaiškinti pacientui. Bendri paruošimo operacijai principai. Ligonio pooperacinis slaugymas. Ankstyvas pooperacinis periodas. Prieš perkeliant ligonį į skyrių, reikia atlikti. Chirurginiai siūlai, jų paruošimas, audinių siuvimas, siūlės. Adatos. Siuvimo technika. Specialūs žaizdų uždarymo būdai. Žaizdų rūšys. Žaizdų gijimo būdai. Žaizdų gijimas. Pūlinga infekcija, chirurginė infekcija. Pūlingas uždegimas. Bendriniai chirurginės infekcijos gydymo principai. Abscesas. Flegmona (phlegmone). Specifiniai flegmoninio tipo uždegimai. Rožė (erysipelas). Furunkulas. Mastitas. Bendra pūlinga infekcija – sepsis. Stabligė. Dujinė gangrena. Specifinė chirurginė infekcija: AIDS, grybelinė infekcija, įkandimo infekcija. Anaerobinė infekcija. Hospitalinė infekcija. Kraujavimas, jo rūšys. Kraujavimo požymiai. Kraujavimo gydymas. Vidinio kraujavimo rūšys, požymiai. Kraujo grupės ir rezus faktorius. Kraujo perpylimo būdai ir metodika. Kraujo (eritrocitų masės) perpylimo eiga. Komplikacijos po kraujo (eritrocitų masės) perpylimo. Donorystė. Masyvių kraujo perpylimų komplikacijos. Kraujo "pakaitalai". Atviri sužalojimai. Uždari sužalojimai. Priešvėžiniai susirgimai. Karcinoidai. Gydymas ir profilaktika. Vėžinių susirgimų klasifikacija. Tromboembolinių komplikacijų profilaktika chirurgijoje. Nedarbingumas. Ligonio reabilitacija po operacijos. Ambulatorinė chirurgija.
  Medicina, konspektas(58 puslapiai)
  2007-02-13
 • Bendroji chirurgija (5)

  Chirurgija. Antiseptika: apibrėžtis, prielaidos, kūrėjai. Antiseptikos rūšys ir metodai. Antiseptinės medžiagos, klasifikacija, jų vartojimo sritys. Šiuolaikinė antiseptika. Dabar vartojami antiseptiniai preparatai. Diagnostinis laikotarpis: trukmė, tikslai, paruošimas operacijai. Subjektyvus chirurginio ligonio tyrimas. Fizinis ligonio tyrimas. Laboratoriniai ligonio tyrimai metodai. Instrumentiniai ligonio tyrimo metodai: endoskopija, biopsija (klasifikacija, metodai, tikslai). Ligonio tyrimo metodai spinduliuote: rentgeniniai, KT, BMR, radiologiniai (radioizotopiniai) ir ultragarsiniai tyrimai. Pilvo ertmės chirurginėmis ligomis sergančiojo tyrimas. Ligonio, sergančiojo kraujagyslių ligomis, tyrimas. Tiesiosios žarnos tyrimo metodai. Ikioperacinis laikotarpis, etapai, trukmė. Bendrinis ir vietinis paciento paruošimas planinei ir skubiai operacijai. Operacija, indikacijos, kontraindikacijos, klasifikacija. Operacinis audinių perskyrimas. Operacijos rizika, pagrindiniai veiksniai ir jų vertinimas (ASA fizinės būklės klasifikacija, širdies sistemos ir tromboembolijos rizikų veiksniai). Audinių traumavimo, mikrocirkuliacijos sutrikdymo, kraujavimo sustabdymo reikšmė žaizdos gijimui. Operacinės blokas. Rankų paruošimas operacijai (chirurginis rankų plovimas). Tvarsliava. Jos sterilizavimas. Kova su infekcija operacinėje. Operacinės valymas. Pooperacinis laikotarpis, fazės, komplikacijų profilaktika. Parenterinis maitinimas, indikacijos, principai, komplikacijos, privalumai. Žaizda, požymiai, rūšys. Žaizdos klasifikacija. Žaizdos anamnezė. Žaizdų gijimas, laikotarpių apibūdinimas, gijimo būdai, veiksniai, turintys įtakos žaizdoms gyti. Pūliuojančios žaizdos gijimo laikotarpiai, stadijos. Pūliuojančios žaizdos gijimo laikotarpiai, stadijos. Bakterinės žaizdų komplikacijos: stabligė, pasiutligė, požymiai, profilaktika, gydymo principai. Fistulės, klasifikacija, priežastys, požymiai, diagnostika, gydymo principai. Opos, klasifikacija, priežastys, požymiai, diagnostika, gydymo principai. Diabetinės angiopatijos. "Diabetinė pėda", požymiai, diagnostika, gydymo principai. Žaizdų ir ertmių drenavimo indikacijos, būdai, galimos komplikacijos. Ligonių maitinimo principai. Enterinis maitinimas, indikacijos, principai, komplikacijos, privalumai. Žaizda, požymiai, rūšys. Žaizdos klasifikacija. Žaizdos anamnezė. Žaizdų gijimas, laikotarpių apibūdinimas, gijimo būdai, veiksniai, turintys įtakos žaizdoms gyti. Pooperacinis laikotarpis, fazės, komplikacijų profilaktika. Operacinės žaizdos priežiūra, galimos komplikacijos ir jų profilaktika. Pooperacinė kvėpavimo sistemos priežiūra, galimos komplikacijos ir jų profilaktika. Pooperaciniai virškinamojo kanalo funkciniai sutrikimai, jų profilaktika ir gydymas. Šlapinimosi sutrikimai po operacijų, jų profilaktika ir gydymo principai. Pooperacinė trombozė ir trombinė embolija, jų profilaktika. Pragulos ir jų profilaktika. Infekcijos plitimo grandinė. Veiksniai, turintys įtakos infekcijos plitimui. Universalios ir standartinės ligonių ir personalo apsaugos nuo infekcijos priemonės. Aseptika: apibrėžtis, prielaidos, kūrėjai. Medicininė aseptika: apibrėžtis, pagrindiniai medicininės aseptikos principai. Medicinos personalo rankų higiena. Higieniškas rankų plovimas: tikslas, metodai, būdai. Medicininės pirštinės: rūšys, jų mūvėjimo indikacijos. Personalo ir pacientų apsaugos nuo infekcijų priemonės. Chirurgijos skyriaus patalpų valymas. Infekcijos kontrolės metodai. Dezinfekcija: apibrėžtis, lygiai, metodai. Sterilizacija: apibrėžtis, metodai, būdai. Dezinfekcijos ir sterilizacijos etapai. Spauldingo klasifikacija. Chirurginių instrumentų, aparatų sterilizavimas. Tvarsliava. Jos sterilizavimas. Chalatų, kaukių, kepuraičių, operacinio lauko, apklojimo priemonių sterilizavimas. Vienkartinės medicinos priemonės, jų naudojimo pranašumai ir trūkumai. Sterilizavimo proceso ir sterilumo kontrolės metodai. Sterilių medžiagų transportavimas, saugojimas, sterilumo terminai. Medicininės atliekos, jų rūšiavimas, keliamas pavojus, laikymas ir tvarkymas. Chirurginė aseptika: apibrėžtis, "sterilios"ir "septinės"technikos sąvokos. Pagrindiniai chirurginės aseptikos principai. Operacinio bloko personalas, jo funkcijos, apranga, darbo taisyklės. Šiuolaikinės operacinės pirštinės. Pirštinių mūvėjimo tikslai. Pirštinių rūšys (sterilios – latekso, nitrilo; nesterilios – latekso, vinilo, polietileninės ir kt.), jų paskirtis, savybės. Pirštinių sterilizavimas. Dvigubos ir trigubos pirštinės, jų mūvėjimo indikacijos. Pirštinių užsimovimo būdai. Pirštinių plovimo, keitimo indikacijos. Pirštinių plovimo arba pakeitimo indikacijos. Pirštinių keitimas joms prakiurus. Veiksmai mikrotraumos atveju. Pirštinių numovimas po operacijos. Rankų priežiūra. Alergija lateksui. Kaukės, kepuraitės, avalynė, apranga, akių ir veido apsaugos priemonės, naudojamos operacinėje. Operacinio ploto paruošimas ir izoliavimas. Aseptika operacijos metu. Šiuolaikinė antiseptika. Dabar vartojami antiseptiniai preparatai. Organizmo baltymų ir energijos atsargos. Sveiko ir sergančio organizmo energijos poreikiai. Nepakankamos mitybos priežastys, pagrindiniai požymiai: anamnezė, antropometriniai ir laboratoriniai. Pooperacinis karščiavimas, jo priežastys, profilaktika. Temperatūros, pulso, svorio, diurezės pokyčių vertinimas pooperaciniu laikotarpiu. Pirmoji pagalba esant žaizdai. Žaizdos pavojai. Šautinė žaizda. Infekuotos žaizdos ir įkandimai, požymiai, pirmoji pagalba, gydymo principai. Infekuotos žaizdos. Ūminė arterijų ir venų užakimas(okliuzija), jo priežastys, požymiai, diagnostika, pirmoji pagalba ir gydymo principai. Obliteruojamasis endarteritas, etiologija, priežastys, požymiai, diagnostika, gydymo principai. Ligos, sukeliančios kojų arterijų užakimą, priežastys, požymiai, diagnostika, gydymo principai. Paviršinių kojų venų varikozė, etiologija, patogenezė, požymiai, diagnostika, gydymo principai. Paviršinis flebitas ir tromboflebitas; etiologija, požymiai, diagnostika, gydymo principai, profilaktika. Flebotrombozė; etiologija, patogenezė, požymiai, diagnostika, gydymo principai, profilaktika. Audinių mitybos pokyčiai; nekrozė/gangrena; formos, priežastys, požymiai, diagnostika, gydymo principai. Pragulos. Audinių gyvybingumas. Išorinės ir vidinės priežastys. Nekrozės. Sausoji ir šlapioji nekrozės. Požymiai, gydymas, baigtys. Gangrena. Formos, subjektyvūs ir objektyvūs požymiai. Medikamentinis ir chirurginis gydymas. Baigtys. Pragulos. Atsiradimo mechanizmas, požymiai, gydymas, profilaktika, slauga.
  Medicina, konspektas(123 puslapiai)
  2011-04-27
 • Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga (2)

  Ekologinė niša. Aplinkos veiksniai. Abiotiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai veiksniai. Organizmų reakcija į besikeičiančią aplinką. Bestuburių reikšmė ir nykimo priežastys. Ozono sluoksnio nykimo priežastys.
  Ekologija, konspektas(10 puslapių)
  2008-03-27
 • Bendroji fizika (2)

  Paaiškinkite, kas yra kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu, kokia jo fizikinė prasmė. Paaiškinkite, nuo ko priklauso kūno inercijos momento skaitinė vertė. Paaiškinkite, 2 ir 3 formulių prasmę, dydžių Δmiri 2 ir dm r2 fizikinę prasmę. Paaiškinkite Heingenso-Šteinerio teoremą. Pateikite jos taikymo pavyzdį. Paaiškinkite atsitiktinių įvertinimo (Sjudento būdu, Gauso būdu) formules ir metodiką. Paaiškinkite,kaip suderinamas skaitmenų(ženklų) skaičius,užrašant matavimo rezultatą kartu su paklaida,pateikite pavyzdžių. Paaiškinkite pagrindinį sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį. Pateikite brėžinį ir paaiškinkite jėgos momento ašies atžvilgiu sąvoką. Kaip apibrėžiamas kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu, kokia yra jo fizikinė prasmė. Kaip kūno inercijos momentas nustatomas iš jo svyravimų? Išveskite ir paaiškinkite (12) ir (13) formules.Paaiškinkite atsitiktinių paklaidų įvedimo būdus (Stjudento ir Gauso metodu). Išveskite ΔI02P, ΔI2P formules. Paaiškinkite, kaip yra sudaroma laisvųjų svyravimų diferencialinė lygtis. Kaip užrašomas jos sprendinys. Paaiškinkite kas yra amplitudinė ir momentinė poslinkio vertės svyravimų periodas, dažnis, ciklinis dažnis, fazė, pradinė fazė, ir jų matavimo vienetai. Paaiškinkite kaip sudaroma slopinamųjų svyravimų diferenialinė lygtis, kaip užrašomas jos sprendinys. Nubraižykite slopinamųjų svyravimų grafiką, paaiškinkite, kas yra momentinė poslinkio vertė, momentinė amplitudė, pradine amplitudė ir parodykite visus šiuos dydžius lygties sprendinyje ir grafike. Paaiškinkite eksperimentą. Kaip buvo nustatytas slopinimo koeficientas β, pasipriešinimo koeficientas r? Supratimas apie spektrus (linijinius, juostinius ir kt.). Spinduliavimo ir absorbcijos spektrai. Kirchhofo dėsnis. Bugerio dėsnis, absorbcijos koeficiento fizikinė prasmė. Bero dėsnis. Šviesos sąveika su medžiaga. Absorbcija, priverstinis spinduliavimas. Savaiminis spinduliavimas. Bolcmano pasiskirstymas. Medžiaga inversinės būsenos (terpė su neigiama absorbcija). Kodėl šia terpe sklindančios šviesos intensyvumas didėja? OKG veikimo principas. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Planko hipotezė ir formulė. Fotono energija, masė, impulsas. Paaiškinkite elektrostatinio lauko stiprio ir potencialo sąvokas. Koks yra elektrostatinio lauko stiprio ir potencialo ryšys? Užrašyti šį ryšį naudojant gradientą. Lauko stiprio formulės. Paaiškinkite ir skilimus, e-pagavimą. Kurių elementariųjų dalelių virsmų išdava yra šie procesai? (Įrodymo sakė nereikia). Kurie šių izotopų yra nestabilūs ir kodėl? Paaiškinkite tai remdamiesi formule (1). Kokį jie skilimą patirs? Užrašykite skilimo lygtis. Užrašykite - spindulių absorbcijos dėsnį, nusakykite absorbcijos koeficiento fizikinę prasmę. Nuo ko priklauso jo skaitinė vertė? Kokie procesai lemia - spindulių absorbciją? Kaip absorbcijos koeficiento dydis priklauso nuo - kvantų energijos? Pakomentuokite paveiksle pateiktas priklausomybes.
  Fizika, konspektas(8 puslapiai)
  2012-01-20
 • Bendroji geologija

  Geologija bendroje mokslų sistemoje. Geologija ir jos objektas. Geologijos tikslai. Geologijos sandara. Geologijos metodai. Dabartinė geologijos organizacinė sandara.Geologijos istorijos ir raidos apžvalga. Mokslo ištakos. Mitologija. Lernos Hidra ir šaltiniai. Azijos ir Europos viduramžiai. Herojinis geologijos amžius - šiuolaikinės geologijos pradžia. Geologijos raida Lietuvoje. Geologija Kauno ir Vilniaus universitete. Žemė kosminėje erdvėje. Žemė saulės sistemoje. Žemės dydis ir savybės. Žemės pavidalas. Žemės sudėtinės dalys. Cheminiai elementai. Žemės cheminė sudėtis. Kristalai ir mineralai. Mineralų skirstymas (sistematika). Uolienos. Magminės uolienos. Supaprastinta paplitusių magminių uolienų skirstymo lentelė. Paplitusios uolienų rūšys. Plutoninių uolienų kūnai. Nedarnūs intruzinių uolienų kūnai. Vulkaninių uolienų kūnai. Nuosėdinės uolienos. Nuolaužinės (terigeninės, detritinės, klastinės, nuotrupinės). Nuosėdinių uolienų kūnai. Dirvožemis. Metamorfinės uolienos. Metamorfizmo veiksniai. Temperatūra. Slėgis. Litostatinis slėgis. Kryptingas slėgis. Fluidai. Metamorfizmo rūšys. Metamorfinių uolienų skirstymas (sistematika). Metamorfinių uolienų skirstymas pagal sandarą. Metamorfinių uolienų skirstymas pagal mineralinę sudėtį. Specifiniai arba tradiciniai uolienų pavadinimai. Metamorfizmo facijos. Geosferos. Hidrosfera. Atmosfera. Žemės potencialieji laukai. Magnetinis laukas. Šiluminis laukas. Gelmių temperatūros reikšmė. Gelmių šiluma, kaip energijos šaltinis. Slėgis. Tektoninės struktūros – žemės plutos sandara. Tektoninės struktūros. Raukšlės. Lūžiai ir skalūnavimo zonos. Žemynai ir vandenynai. Vandenynas. Kontinentai ir žemynai. Kalnai ir kalnynai (orogenai). Litosferos plokštės. Geologiniai reiškiniai ir procesai. Litosferos plokščių tektonikos teorijos pagrindinės sąvokos. Magmatizmas. Žemės drebėjimai. Egzogeniniai procesai. Vėjo (eolinė) veikla. Paviršinio tekančio vandens veikla. Požeminis vanduo. Ledynų veikla. Kriogeniniai reiškiniai. Amžino įšalo. Jūrų ir vandenynų veikla. Kosminiai smūgiai. Kosminių smūgių reikšmė. Metalogenija - naudingųjų iškasenų susidarymas. Egzogeniniai telkiniai. Endogeniniai telkiniai. Metamorfiniai telkiniai. Svarbiausiųjų NI pramoniniai genetiniai tipai. Geoterminė energija. Gelmių ertmės. Laikas geologijoje. Santykinis laikas. "Absoliutinis" radiologinis laikas. Stratigrafiniai padaliniai. Žemė susidarymas ir raida. Archėjus. Hidrosfera. Atmosfera. Klimatas. Gyvybė. Proterozojus. Pluta. Hidrosfera. Atmosfera. Fanerozojus. Paleozojus. Mezozojus. Kainozojus. Žmogus žemėje. Bendri žemės raidos dėsningumai.
  Geologija, konspektas(179 puslapiai)
  2006-12-19
 • Bendroji geologija (2)

  Įvadas. Bendrosios geologijos dalyko tikslas. Kas yra geologija? Mokslas ir jo sandara. Geologija, jos objektas ir sandara. Geologijos tikslai ir uždaviniai. Apsirūpinimas ištekliais. Apsisaugojimas nuo stichinių pavojų. Žmogaus gyvenamos aplinkos kūrimas. Aplinkos kitimo pobūdžio ir mastų numatymas. Geologijos metodai. Geologinių tyrimų organizavimas. Geologijos istorijos ir raidos apžvalga. Mokslo ištakos. Antikos geologija. Azijos ir Europos viduramžiai. Herojinis geologijos amžius - šiuolaikinės geologijos pradžia. Geologijos raida Lietuvoje. Prarastoji karta. Geologija Stepono Batoro Universitete. Geologija Kauno ir Vilniaus universitete. Žemė kosminėje erdvėje. Žemė Visatoje. Žemė Saulės sistemoje. Žemės sudėtinės dalys. Cheminiai elementai. Kristalai ir mineralai. Mineralų pavadinimai (nomenklatūra). Uolienos. Magminės uolienos. Paplitusios uolienų rūšys. Granitas. Johanas Volfgangas Gete. Deimantas. Nesilikatinės magminės uolienos. Piroklastinės uolienos. Magminių uolienų kūnai. Plutoninių (intruzinių) uolienų kūnai. Vulkaninių uolienų kūnai. Nuosėdinės uolienos. Nuolaužinės (terigeninės, detritinės, klastinės, nuotrupinės). Chemogeninės ir biochemogeninės uolienos. Organinės uolienos arba kaustobiolitai. Nuosėdinių uolienų kūnai. Metamorfinės uolienos. Dirvožemis. Žemės vidinė sandara. Žinios apie vidinę Žemės sandarą. Seisminė tomografija. Gravitaciniai metodai. Meteoritai. Geosferos. Hidrosfera. Atmosfera. Biosfera. Žemės potencialieji laukai. Magnetinis laukas. Žemės gelmių šiluma. Gelmių temperatūros reikšmė. Slėgis Žemės gelmėse. Žemės plutos sandara. Tektoninės struktūros. Litosferos plokštės. Okeanai. Kontinentai. Kalnai ir kalnynai. Tektoninės struktūros. Sudėtinės su lūžiais susijusios struktūros. Geologiniai reiškiniai ir procesai. Litosferos plokščių tektonikos teorija. Litosferos plokščių tektonikos teorijos pagrindinės sąvokos. Magmatizmas. Magmos susidarymas. Magmos susidarymas. Riftų magmatizmas. Subdukcinis magmatizmas. Vulkanizmas. Vulkanų tektoninė padėtis ir pasiskirstymas Žemėje. Vulkanizmą lydintieji reiškiniai. Magmatizmo geologinė reikšmė. Ekologinė magmatizmo reikšmė. Žemės drebėjimai. Žemėdrebų nustatymas ir matavimas. Merkalio skalė. Kalnodara. Egzogeniniai procesai. Ardymas. Pernešimas. Klostymas (sedimentacija). Vėjo (eolinė) veikla. Vėjo veikla. Paviršinio tekančio vandens veikla. Ekologinė tekančio vandens reikšmė. Požeminis vanduo. Geologinė reikšmė. Ledynai ir jų veikla. Ledynų geologinė veikla. Amžinasis įšalas ir kriogeniniai reiškiniai. Jūrų ir vandenynų veikla. Priekrantinės arba litoralinės nuogulos. Šelfo arba sublitoralinės nuogulos. Kontinentinio šlaito bei pašlaitės (batialinės) nuogulos. Vandenynų guolio giliavandenės nuogulose (abisalinės arba pelaginės). Ekologinė vandenyno reikšmė. Facijos sąvoka. Geologiniai procesai atmosferoje. Kosminiai smūgiai. Kosminių smūgių reikšmė. Naudingosios iškasenos susijusios su smūginiu metamorfizmu. Žemės gelmių ištekliai. Požeminis vanduo. Gėlas vanduo. Geoterminė energija. Gelmių ertmės. Egzogeniniai telkiniai. Dūlėjimo telkiniai. Sedimentaciniai telkiniai. Auksas. Kaustobiolitų arba degiųjų naudingųjų iškasenų telkiniai. Naftos ištekliai. Endogeniniai telkiniai. Postamagminiai tekiniai. Metamorfiniai telkiniai. Laikas geologijoje. Santykinis laikas. "Absoliutinis" radiologinis laikas. Stratigrafiniai padaliniai. Žemė susidarymas ir raida (istorinė geologija). Pradžia. Plutos raida. Hidrosfera. Atmosferos raida. Klimatas. Gyvybė. Žmogus žemėje. Žmogaus atsiradimas.
  Geologija, konspektas(282 puslapiai)
  2007-02-20
 • Bendroji ir diferencinė psichologija

  Psichologija. Psichika. Sąmonės būsenos. Psichoanalizė. Gynybos mechanizmai. Froido raidos teorija. Humanistinė teorija. Gestalt psichologija. Kognityvinė teorija. Biheiviorizmas. Psichologijos tyrimo strategijos ir metodai. Pažinimo procesai. Dėmesio funkcijos. Dėmesio rūšys. Dėmesio ypatybės. Dėmesio skirtumai. Jutimas ir suvokimas. Suvokimo ypatybės. Suvokimo iliuzijos. Atmintis. Individualūs atminties skirtumai. Mąstymas. Mąstymo operacijos. Mąstymo struktūra. Mąstymas kaip uždavinio sprendimas. Mąstymo ypatybės. Vaizduotė. Individualūs vaizduotės skirtumai. Emocijos ir jausmai. Jausmų funkcijos. Jausmų rūšys. Aukštesnieji jausmai.
  Psichologija, konspektas(14 puslapių)
  2006-07-27
Puslapyje rodyti po