Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautiniai ekonominiai ryšiai (2)

  Tarptautinių ekonominių santykių raida. Technologijų ir darbo jėgos tarptautinė migracija. Internacionalizacija (verslo). Internacionalinės vertės susidarymas. Pasaulinė kaina, jos formavimosi būdai. Veiksniai, nulemiantys nacionalinių ūkių tarptautinius ryšius. Veiksniai, formuojantys žaliavų, žemės ūkio produkcijos bei pramoninių prekių pasiūlą, paklausą bei kainas pasaulinėje rinkoje. Pasaulinio ūkio raidos etapai ir bruožai. Tarptautinių ekonominių santykių struktūra. Tarptautinių ekonominių santykių ideologija. Tarptautinis darbo pasidalijimas. Absoliutus ir lyginamasis pranašumai. Investicijos: migracijos priežastys, pasekmės, formos, teorijos. Ekonominė integracija: tipai, formos. Tarptautinė prekyba: būtinumas, formos, priemonės, kliūtys. Laisvosios prekybos formos ir reguliavimas. Mokėjimo balansas: struktūra, subalansavimo metodai, priemonės deficitui dengti. Muitų teorija: įtaka vartotojams, gamintojams. Faktinis muitas. "Vartojamo efekto" ir "Gamybinio efekto" ekonominė prasmė. Optimalus muitas. Naudos ir netekties priklausomybė įvedus muitą. Argumentai, pateisinantys muitų naudojimą. Netarifiniai prekybos ribojimo būdai. Importo kvotos. Importo kvotų palyginimas su importo muitais, esant laisvai ir monopolinei konkurencijai. Sąlygos, prie kurių kvota tampa pavojingesnė už muitą. Importo licenzijos ir jų paskirstymo būdai. Muitų sąjungos teorija. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Socialinis ir valiutinis dempingas. Dempingo finansavimo būdai. Antidempinginiai muitai, jų taikymas, įtaka šalies gerovei. Valiutų rinka, jos teikiamos paslaugos, kursai, išankstinis kursas. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutos kursai. Valiutos arbitražas, palūkanų arbitražas, perkamosios galios lygybės hipotezė. Valiutinė intervencija. Monetarinė sistema.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2006-02-01
 • Tarptautiniai ekonominiai santykiai

  Tarptautinių ekonominių santykių elementai. Santykių užuomazga. Vidaus ir užsienio prekyba. Valstybių skirtumai pagal kriterijus. Kodėl tarptautiniai santykiai yra būtini? Ūkinės veiklos industrializacija. Pasaulio ūkio gamybos internacionalizacija. Pasaulinė kaina ir kainų mechanizmas. Pasaulinė prekių kaina priklauso nuo... Rinkos mechanizmą įtakoja muitų politika. Ryšys tarp ŽU ir pasiūla. Žaliavos ir kuras. Jų pateikimas rinkai. Pasaulinis ūkis. PŪ formavimosi etapai. Investicijos. Priežastys skatinančios kapitalo judėjimą. Kapitalo migravimas spartina... Kapitalo pervedimo formos. Investicijų teorijos. Rizikų kvalifikacijos. Kapitalo investicijų formos. Naujos kapitalo investicijų formos. Lizingas. Eksporto lizingas. Importo lizingas. Sublizingas. Faktoringas. Įmonės kreditorius. Fortfeitingas. Tarptautinė prekyba. Palyginimo pranašumo dėsnis. Tarptautinės prekybos santykiai. Ričardo teorija. Hekšeris Oblinas. Leontjevo paradoksas. Šių laikų prekių mainų specifiniai bruožai. Po II karo. Protekcionistinė prekyba. Neoprotekcionizmas. Protekcionizmas reikalingas...
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-10
 • Tarptautiniai finansai (3)

  Tarptautinių finansų samprata. Finansų rinkų globalizacija. Globalizacijos esmė. Globalizacijos požymiai (ekonominis, politinis, visuomeninis aspektai, rinkų liberalizavimas. Globalizacijos plėtros veiksniai (technologinė pažanga, transnacionalinių kompanijų plėtra. Finansų rinkų globalizacijos bruožai - Tarptautinių finansinių institucijų dalyvavimas finansų rinkose; Tarptautinė finansų rinkų integracija. Finansinių inovacijų plėtra. TVF vaidmuo finansų rinkose. Globalizacijos privalumai ir trūkumai Tarptautinių finansų aplinka. Pasaulio ekonomikos aplinkos pokyčių tendencijos po II-ojo pasaulinio karo. Pasaulio ekonomikos struktūros pokyčiai. Pasaulio finansų aplinkos pokyčiai. Finansų krizės : Finansų krizių esmė - Įsipareigojimų nevykdymas; Argentinos valiutų krizė; Valiutos kurso mechanizmo (ERM) 1992-1993 metų krizė; 1982 metų mažai išsivysčiusių šalių skolos krizė; 1994-1995 metų Meksikos krizė (Tekila krizė); 1997-1998 metų Azijos krizė; 1998 metų Rusijos krizė; Brazilijos krizė. Krizių tipai: Makroekonominės politikos sukelta krizė; Finansų politikos sukelta krizė; Burbulo žlugimas; Moralinės spekuliacijos krizė; Priverstinis nutraukimas; Valiutos devalvacijos efektai; Valiutų krizių koncentracijos laike priežastys: musono efektas, išsiliejimo efektas, užkrėtimo efektas, investuotojų bandos efektas; Užkrėtimo ir išsiliejimo efektų sklidimo kanalai: bendri ekonomikos šokai, prekybos išsiliejimai, finansiniai sąryšiai, investuotojų sentimentų pokyčiai; Užkrėtimo kanalai: fundamentalaus arba išmokimo užkrėtimas, panikos užkrėtimas, balanso arba sverto sumažinimo užkrėtimas, numatymo užkrėtimas; Manijos ir panikos. Krizių rodikliai: makroekonominiai kintamieji, išoriniai kintamieji, skolos kintamieji, finansiniai kintamieji, užsienio kintamieji, imitaciniai kintamieji; Krizių priežastys. Fundamentalioji analizė. Fundamentaliosios analizės samprata. Šalies ekonomikos analizė: Finansų sistema, Centrinis bankas; Nacionalinis produktas, Bendrasis vidaus produktas, Pinigų politika; Nominalus ir realus BVP; Infliacija, Nedarbas; Mokėjimų balansas; Valstybės skola, Užsienio prekyba; Kiti šalies ekonominiai ir finansiniai rodikliai. Ūkio šakos analizė. Įmonės analizė. Techninė analizė.
  Finansai, konspektas(39 puslapiai)
  2006-05-07
 • Tarptautiniai finansai (4)

  Finansų institucijos: Depozitinės finansinės institucijos: komerciniai bankai; taupymo ir paskolų asociacijos; kredito unijos. Nedepozitinės finansinės institucijos: draudimo bendrovės; pensijų fondai; investicijų (savitarpio finansavimo) fondai; finansiniai brokeriai. Finansų bendrovės: vartotojiškos finansų bendrovės, pardavimų finansų bendrovės ir komercinės finansų bendrovės, investiciniai bankai. Finansų sistemos: Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos finansų sistemos. Nacionaliniai centriniai bankai: Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Japonijos, Anglijos, Vokietijos centriniai bankai, Europos centrinis bankas, Lietuvos centrinis bankas, Ofšoriniai bankai. Tarptautinės finansinės institucijos: Tarptautinis atsiskaitymų bankas, Tarptautinis valiutos fondas; Pasaulio bankas; Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas; Tarptautinė finansų korporacija; Tarptautinė investicijų draudimo agentūra; Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas Europos investicinis bankas. Kitos institucijos. Tarptautinė finansų sistema: Finansų rinkų skirstymo kriterijai; Pinigų rinka; Kapitalo rinka. Finansų rinkų struktūra produktų rūšis; Finansų rinkų struktūra pagal finansų rinkų atvirumą; Finansų rinkų struktūra pagal prekybą vertybiniais popieriais; Finansų rinkų struktūra pagal finansinių sandorių vykdymo laiką. Veiksniai, jungiantys visas finansų rinkas. Kapitalo rinka: vertybinių popierių (VP) rinkų struktūra emitento požiūriu. vertybinių popierių (VP) rinkų struktūra pagal ekonominę vertybinių popierių prigimtį. Vertybinių popierių (VP) rinkų struktūra emisijos požiūriu. Vertybinių popierių (VP) struktūra pagal naudojamus prekybos technologijos būdus. Skolos (kredito) vertybiniai popieriai: Vyriausybinė, municipalinė obligacija; Kupono obligacija; Vardinė obligacija; Hipotekos obligacija; Beužstatinės obligacijos; Konvertuojama obligacija; Akcijos: Materialios ir nematerialios akcijos; Vardinės ir pareikštinės akcijos; Paprastos ir privilegijuotos akcijos; Specialūs privilegijuotųjų akcijų tipai. Išvestiniai vertybiniai popieriai: Varantai. Pasirinkimo sandoriai. Indeksų pasirinkimo sandoriai. Ateities sandorių pasirinkimo sandoriai. Kreditų rinka: Tarptautinis skolinimas. Komercinė rizika. Šalies rizika, šalies rizikos analizė. Skolinimas silpnos ekonomikos šalims: Suverenumo rizika. Paskolų portfelio požiūris. Pagrindinės šalių skolininkių strategijos: Skolų vengimas mažinant importą ir didinant eksportą. Valiutos devalvavimas. Tiesioginių užsienio investicijų skatinimas. Skolų mainymas į vertybinius popierius. Kredituojančių bankų strategijos. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) kreditai. Pasaulio banko kreditai: Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko kreditai; Tarptautinės finansų korporacijos kreditai; Tarptautinė investicijų draudimo agentūra; Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko kreditai. Europos investicijų banko kreditai. Pinigų rinka: Pinigų rinkos esmė. Pinigų rinkos priemonės: Indėliai. Čekiniai indėliai. Indėlių sertifikatai. Atpirkimo sandoriai. Komerciniai vertybiniai popieriai. Iždo vekseliai. Pinigų rinkos struktūra: diskonto rinka; Tarpbankinė rinka; Indėlių sertifikatų rinka; Komercinių vertybinių popierių rinka; Bankų akceptų rinka; Atpirkimo sandorių rinka; Centrinių bankų fondų rinkos; Vietinės valdžios institucijų kredito rinka; Eurorinka. Valiutų rinka: Valiutų rinkos esmė. Valiutų rinkos subjektai. Valiutos kursas. Tiesioginė kotiruotė. Netiesioginė kotiruotė. Oficialus, oficialusis vidutinis, fiksuotas, lankstus valiutos keitimo kursai. Kryžminiai (cross), juodosios rinkos, ofšoriniai valiutos keitimo kursai. Valiutos pirkimo ir valiutos pardavimo kursai. Grynųjų ir negrynųjų pinigų valiutos keitimo kursai. Čekių pirkimo kursas. Dabarties (spot) ir ateities (forward). Valiutų kursai. Valiutų kursų prognozavimas. Pagrindiniai valiutos kursą sąlygojantys veiksniai. Nedelsiamųjų sandorių rinkos. Išankstinių sandorių rinka. Apsikeitimo sandoriai (Swap) Valiutiniai pasirinkimo sandoriai (option) Ateities sandorių rinka. Valiutų rizikos valdymas: Valiutų rizikos valdymo esmė. Operacinė valiutų rizika. Transliacinė valiutų rizika. Ekonominė valiutų rizika. Procentinės valiutų rizikos struktūra. Apsidraudimas. Valiutų rizikos valdymo strategijas: visai nesidrausti; draustis išankstiniais sandoriais; draustis pasirinkimo sandoriais; sąmoningai derinti finansinius srautus (įplaukas ir išlaidas) pagal valiutas; kombinuoti visas aukščiau išvardintas priemones.
  Finansai, konspektas(37 puslapiai)
  2006-05-07
 • Tarptautiniai finansai (7)

  Valiutine rinka. Šalies mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso samprata ir sąskaitos. Mokėjimų subalansavimo metodai. Sandorių valiutinės rizikos valdymas. Valdymo būdai. Privalumai ir trūkumai. Europos valiutų rinka. Europos pinigų sistema. Tarptautinis grynųjų pinigų valdymas. Tarptautiniai pervedimai. Pinigų plovimą tarptautiniu mastu galima apibūdinti tokia seka. Valstybės įtaka valiutų keitimo kursui. Tarptautinis arbitražas. Laisvai plaukiojantis valiutos kursas. Ofšoriniai bankai ir kompanijos. Tarptautine pinigu sistema.
  Finansai, konspektas(22 puslapiai)
  2008-09-09
 • Tarptautiniai finansai (8)

  Tarptautinės finansų sistemos kitimas globalizacijos bei integracijos sąlygomis. Kapitalo judėjimo liberalizavimo raida Lietuvos Respublikoje. Valiutų kursų sistemos, jų pranašumai ir trūkumai. R. Mundell optimalios valiutų zonos teorija. Europos piniginio bendradarbiavimo fondo veikla. Europos pinigų sistemos valiutų kursų mechanizmas. Europos valiutinis vienetas Ekiu. Modifikuotos valiutų valdybos sistemos ribotumas. Pagrindiniai Europos pinigų sistemos funkcionavimo sunkumai. Prisijungimo prie valiutų sąjungų pliusai ir minusai. Prisijungimo prie Europos pinigų sąjungos perspektyvos(Danija, Švedija ir Jungtinė Karalystė). Euro zonos įtaka tarptautinei finansų sistemai. Europos pinigų sistema II, jos pagrindiniai bruožai. Dalyvavimo Europos pinigų sistemoje II nauda ir rizika. Valiutos kurso reguliavimo politika narystės ES siekiančiose šalyse. Prisijungimo prie euro zonos įtaka Lietuvos ekonomikai. Stabilumo ir augimo paktas, jo įgyvendinimo sunkumai euro zonos šalyse. Valiutos rizika ir jos rūšys. Valiutos kurso kitimą lemiantys veiksniai. Valiutos rizikos valdymo instrumentai ir procedūros. Rizikuojamosios vertės (VAR) metodo taikymas valiutos kurso rizikos valdyme. Išankstinių (forward) ir ateities sandorių panašumai ir skirtumai. Pardavimo ir pirkimo pasirinkimo sandorių vertę lemiantys veiksniai. Einamosios sąskaitos deficito priimtinumo kiekybiniai rodikliai. Ilgo laikotarpio mokėjimų balanso nukrypimus nuo pusiausvyros sąlygojantys veiksniai. Lietuvos Respublikos 2006 metų mokėjimo balanso tendencijos, jų vertinimas. Produktyvumo augimas ir realus valiutos kursas. Euro ir USD tendencijos 2006 metais. Investicijos ir einamosios sąskaitos deficitas. Intervencijos valiutų rinkose: tikslai, pasekmės. Užsienio skolos krizių reguliavimo sistema. Veiksniai, sąlygojantys nukrypimus nuo perkamosios galios pariteto. Komercinio banko valiutos rizikos valdymo sistema. Atsiskaitymo akredityvu procedūra. Atsiskaitymo akredityvu privalumai ir trūkumai. Faktoringas ir užsienio operacijų finansavimas. Faktoringo ir forfeitingo skirtumai. Tarptautinių atsiskaitymų bankinė technika: atsiskaitymas čekiais. Valstybės užsienio skolos valdymo sistema Lietuvoje. Valstybės kredito reitingas, jo reikšmė. Užsienio prekybos finansavimas naudojant komercinius vekselius. Besivystančių šalių antrinė užsienio skolos rinkos ypatumai. Tarptautinės bankininkystės plėtra, jos bruožai. Tarptautinis atsiskaitymų bankas: bankų priežiūros komiteto veikla. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko tikslai, finansavimo šaltiniai ir operacijos. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko veikla Lietuvoje. Tarptautinio valiutos fondo(TVF) kreditinės operacijos. Tarptautinio valiutos fondo veikla Lietuvoje. Tarptautinio valiutos fondo veiklos trūkumai. Specialių skolinamųjų teisių (SDR) vaidmuo tarptautiniuose rezervuose. Europos Centrinių Bankų Sistemos funkcijų praktinio įgyvendinimo problemos. Pasaulio banko operacijos naujose ES šalyse. Pasaulio banko projektų vykdymo ciklas. Stabilios tarptautinės finansų sistemos pagrindai. Sindikuoto skolinimo(si) užsienio rinkose pranašumai. Dokumentų inkasavimas kaip tarptautinių atsiskaitymų būdas.
  Finansai, konspektas(73 puslapiai)
  2010-04-01
 • Tarptautiniai prekybiniai susitarimai

  Preferenciniai prekybiniai susitarimai. Laisvos prekybos susitarimas tarp Jungtinių Amerikos valstijų (JAV), Kanados ir Meksikos (NAFTA). Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN). Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA). Bendroji prekybos politika ir Muitų sąjunga. Pagrindiniai punktai. Išorės ryšiai: pasaulinis įsipareigojimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Išorės paramos programos.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Tarptautiniai santykiai

  Politologijos konspektai. Apie tarptautinius santykius. Valstybių modeliai, analizės lygiai, tarptautinė sistema, užsienio politikos priemonės, tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautinės organizacijos.
  Politologija, konspektas(38 puslapiai)
  2005-06-05
 • Tarptautiniai santykiai (2)

  Objektyvus tarptautinių santykių teorijos reikšmės išaugimas. Tarptautinių santykių studijų istorija. TST kaip atskiros ir savarankiškos mokslinės disciplinos atsiradimas ir raida. Sisteminių tarptautinių santykių pobūdis (2 tradicijos: iš vidaus ir iš išorės). Politinis idealizmas TST. Politinis realizmas TST. Biheviorizmas. Transnacionalizmas ir tarpusavio priklausomybė. Neorealizmas. Tarptautinių santykių kriterijų svarba. Geopolitinio kriterijaus svarba. Nūdiena (šiuolaikinė tarptautinių santykių raida). Nuostatos į veikėjus, procesus ir jų rezultatus. Tarptautinė visuomenė. Jos esmė, tautos ir valstybės ryšio modeliai. Tarptautinių santykių sistema, jos esmė (XX amžiaus kūdikis). Dvipolė ir daugiapolė tarptautinių santykių sistema. Tradicinė TSS (ikiindustrinė). Nūdienos tarptautinių santykių ypatybės. Tarptautinis konfliktas. Konflikto samprata: galia, karas, taika. Tarptautinis konfliktas. Tipologija ir klasifikacija. Tarptautinių konfliktų valdymas. Tarptautinių konfliktų sprendimas.
  Politologija, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-23
 • Tarptautiniai standartai

  Kokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos principai. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos sistemų tikslingumas. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir produktams. Požiūris į kokybės vadybos sistemas. Procesinis požiūris. Kokybės politika ir kokybės tikslai. Aukščiausiosios vadovybės vaidmuo kokybės vadybos sistemoje. Dokumentacija. Dokumentavimo reikšmė. Kokybės vadybos sistemose naudojamų dokumentų tipai. Kokybės vadybos sistemų įvertinimas. Nuolatinis gerinimas. Statistinių metodų vaidmuo. Kokybės vadybos sistemų ir kitų vadybos sistemų dėmesio centrai. Kokybės vadybos sistemų reikalavimai. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistema. Vadovybės atsakomybė. Kokybės politika. Planavimas. Atsakomybė, įgaliojimai ir ryšiai. Vadovybinė vertinamoji analizė. Išteklių vadyba. Produkto realizavimas. Gamyba ir paslaugų teikimas.
  Kokybės vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2005-12-19
 • Tarptautiniai valiutiniai santykiai

  Tarptautiniai valiutiniai, atsiskaitymų ir kreditiniai santykiai. Mokėjimų balansas. Dvigubo įrašo principas mokėjimų balanse. Klaidos ir praleidimai. Tarptautiniai atsiskaitymai. Tarptautinės mokėjimo priemonės. Valiutų paritetai ir kursai. Valiutinio reguliavimo metodai. Tarptautinis valiutinis reguliavimas. Šiuolaikinė valiutos sistema. Tarptautinis ilgalaikis kreditas.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2006-09-12
 • Tarptautinio marketingo samprata (2)

  Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Verslo papročiai ir praktika tarptautiniame marketinge, etika ir tarptautinė verslo moralė. Įmonės veiklos užsienio rinkose tikslingumo įvertinimas. Veiklos užsienio rinkoje būdai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Prekė. Kainų politikos užsienio rinkose formavimas. Paskirstymas tarptautinėse rinkose. Rėmimo strategijos užsienio rinkose formavimas. Tarptautinio marketingo tyrimai. Tarptautinio marketingo valdymas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2009-04-24
 • Tarptautinio verslo ekonominė aplinka (2)

  Kaip valiutos kursas įtakoja verslą. Vienos kainos taisyklė. Big Mac‘o Indeksas/ Big Mac‘o valiuta. Valstybių klasifikavimas pagal pajamas. Mažai išsivysčiusios šalys. Naujos industrinės šalys. Industrinės šalys. Regioninės ekonominės integracijos. Ekonominės integracijos lygiai. Ekonominės integracijos argumentai. Prekybos kūrimas ir prekybos nukrypimai. Sumažėja importo kaina. Padidėjusi konkurencija ir masto ekonomija. Aukštesni produktyvumo veiksniai. Pagalba pasaulinei integracijai. Suvereniteto praradimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-12-03
 • Tarptautinio verslo esmė ir aplinka

  Tarptautinio verslo esmė ir motyvai. Tarptautinio verslo formos. Eksporto ir importo galimybės. Eksporto tikslai ir motyvai. Eksporto galimybių įvertinimas ir rinkų parinkimas. Verslo aplinka. Verslo aplinkos formavimo veiksniai. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-04
 • Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka

  Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka. Kultūros apibrėžimas. Kultūros elementai. Kalba. Neverbalinė kalba. Religija. Vertybės ir požiūriai. Manieros ir papročiai. Estetika ir suvokimas. Materialūs elementai. Mokslas. Socialinės institucijos.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-01
 • Tarptautinis marketingas (4)

  Tarptautinio marketingo samprata. Marketingo vieta užsienio ekonominių ryšių sistemoje. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinka. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta tarptautinio marketingo tyrimų sistemoje. Pagrindiniai tarptautinio marketingo aplinkos elementai. Tarptautinio marketingo makro aplinka. Klausimai makro aplinkos tyrimui. Tarptautinio marketingo mikro aplinka. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų organizavimas. Priedai (6).
  Rinkodara, konspektas(20 puslapių)
  2008-03-05
 • Tarptautinis marketingas (6)

  Pagrindinės prielaidos tarptautiniam marketingui atsirasti? Vidiniai agresyvieji motyvatoriai veiklai užsienyje pradėti. Tarptautinės plėtros kliūtys. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Tarptautinio marketingo svarba šiuolaikiniame versle. Ką reiškia įmonės internacionalizacija? Neigiami skverbimo į užsienio rinkas motyvatoriai. Įėjimo į užsienio būdai (pagrindinės trys grupės). Eksporto apribojimai makro lygmenyje. Eksporto apribojimai mikro lygmenyje. Tarptautinių marketingo tyrimų aktualumas. Tarptautinių marketingo tyrimų pritaikymo įvairovė. Tyrimų tipai produkto sprendimo srityje. Klaidos tarptautiniuose marketingo tyrimuose. Tarptautiniai marketingo tyrimai internetu. Tarptautinio marketingo mikroaplinkos samprata. Tarptautinio marketingo makroaplinkos elementai. Socialinė – kultūrinė aplinka. Esmė, trumpas apibūdinimas. Kalba. Esmė, trumpas apibūdinimas. Religija. Esmė, trumpas apibūdinimas. Kultūra. Esmė, trumpas apibūdinimas. Politinė aplinka. Esmė, trumpas apibūdinimas. Teisinė aplinka. Esmė, trumpas apibūdinimas. Bostono konsultacinės matricos padalinių (prekių) tipai. Pagrindiniai strategijų rengimo būdai (modeliai) pagal R. Jucevičių. Pozicionavimo samprata. Pagrindiniai segmentavimo elementai. Pozicionavimo būdai (pagal P. Kotler). Svarbiausi pozicionavimo proceso arba pozicionavimo strategijos sudarymo etapai. Kam būdinga išplėstinė ekonomika. Pereinamosios ekonomikos šalys. Kokios galimybės atsiveria besiformuojančioms rinkoms? Kodėl? Į ką reikia atsižvelgti, vertinant tikrąsias paklausos galimybes? Besikuriančių rinkų rizika. Besiformuojančių rinkų strategijos. Naujo gaminio suvokimas. Naujo gaminio tipai. Vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių sąsaja. Vartotojų analizės kriterijai. Įterpimo stadijoje naudojamos marketingo strategijos.
  Rinkodara, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-18
 • Tarptautinis protokolas

  Protokolinė elgsena automobilyje. Vizitinės kortelės. Konferencijų ir derybų etika. Derybų etiketas. Klausinėjimo ir klausimo etika ir etiketas. Bendravimo etika ir etiketas. Apibendrinimas.
  Etiketas, konspektas(6 puslapiai)
  2007-12-20
 • Tarptautinis protokolas (2)

  Protokolo ir etiketo samprata. Renginiai, jų organizavimas. Vizitų vadyba. Vizitų rūšys. Svečių sutikimas, pristatymas ir prisistatymas. Protokolinė elgsena automobilyje. Vizitinės kortelės. Konferencijų ir derybų etika. Derybų etiketas. Apibendrinimas.
  Etiketas, konspektas(10 puslapių)
  2007-12-20
 • Tarptautinis protokolas (3)

  Kvietimai. Oficialūs priėmimai. Priėmimų tipai. Kiti iškilmingi protokoliniai priėmimai. Atvykimas į priėmimus. Svečių sodinimas prie stalo. Stalo serviravimas. Elgesio prie stalo etiketas (taisyklės). Stalo etiketas. Telefoniniai pokalbiai. Tarptautinio etiketo normos. Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Patarimai tarptautinio bendravimo vadybininkui. Protokoliniai aprangos reikalavimai. Kostiumėlių tipai.
  Etiketas, konspektas(9 puslapiai)
  2007-12-20
Puslapyje rodyti po