Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šokiai (2)

  Šokių istorija. Lotynų Amerikos šokiai. Ča ča ča. Rumba. Samba. Džaivas. Pilietiškumo ugdymas šokio pamokoje supažindinant su pasaulio tautų kultūra. Afrikiečių pasisveikinimas "Funga alafja. Ashay Ashay". Indėnų ritualinis "Kiškio šokis". Japonų šokis "Sakura". Žydų šokis "Chora Medura". Italų šokis "Sicilietiška tarantela". Vokiečių šokis "Linksmoji polka". Amerikiečių šokis "Mažasis batsiuvys". Žemaičių choreografija. Indų šokis. Danų šokio raida (baletas). Tadžikų choreografijos istorija.
  Muzika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-28
 • Šokio žanrų charakteristika

  Lentelė: Šokio žanras, Kilmės šalis, Laikotarpis, Apibūdinimas. Naujasis prancūzų šokis. Jaunasis šiuolaikinis šokis. Džiazo (džiazinis) šokis. Pramoginiai šokiai. Klasikiniai (standartiniai) šokiai. Vienos (greitas) valsas. Lėtasis valsas. Tango. Ritminis fokstrotas. Kvikstepas. Lotynų Amerikos šokiai. Čia čia čia. Rumba. Samba. Salsa. Pasodoblis. Džaivas.
  Muzika, konspektas(5 puslapiai)
  2009-12-14
 • Šunų ligos

  Paveldimi nervų sistemos defektai. Centrinės nervų sistemos ligos. Neuroraumenų sutrikimai. Periferinių nervų defektai. Miopatija. Širdies ir kraujagyslių defektai. Hematologiniai defektai. Imuniteto sutrikimai. Inkstų sutrikimai. Kepenų sutrikimai. Žarnyno sutrikimai. Lytinės sistemos sutrikimai.Endokrininiai sutrikimai.
  Veterinarija, konspektas(4 puslapiai)
  2011-05-30
 • Švedijos švietimas

  Švedijos švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Privalomoji bendrojo lavinimo mokykla. Aukštesnioji vidurinė mokykla. Aukštasis mokslas.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(7 puslapiai)
  2008-02-21
 • Šviečiamoji epocha ir jos idėjų nulemti politiniai pokyčiai. Pasaulis XIX amžiuje. Lietuva Rusijos imperijos valdžioje

  Nurodyti švietimo idėjas. Kokias reformas ir kodėl XVIII amžiuje vykdė Europos valstybių monarchai? Kokius žinome Šviečiamosios epochos žmogaus teisių dokumentus? Kokia jų reikšmė pilietinės visuomenės formavimuisi? Kokie valstybės organizavimo principai atsispindėjo 1791 metų gegužės 3-iosios Konstitucijoje? Kokį poveikį Europos raidai turėjo Napoleono Bonaparto epocha? Apibūdinti Šviečiamojo amžiaus visuomenę. Kokios priežastys sukėlė XVIII amžiaus pabaigos įvykius Prancūzijoje? Kokią įtaką Prancūzijos revoliucija turėjo kitų šalių vystymuisi? Po kokių įvykių Prancūzijos revoliucija įgavo pilietinio karo bruožų? Kokią reikšmę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) švietimo epochoje turėjo Edukacinės komisijos įkūrimas? Kokios buvo Šiaurės Amerikos anglų kolonijų Nepriklausomybės karo priežastys? Nurodyti Amerikos Nepriklausomybės karo rezultatus ir reikšmę. Kada ir kodėl atsirado liberalizmas? Kokia pagrindinė liberalizmo doktrina? Kodėl Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje nebuvo sąlygų liberalizmui plėtotis? Nurodyti esminius skirtumus tarp konservatizmo ir liberalizmo. Už kokią nuosavybės formą pasisakė socialistai? Kada vyko pramonės perversmas? Kokius pokyčius jis sukėlė? Paaiškinti nacionalizmo sąvoką. Koks nacionalizmo poveikis politiniam visuomenės gyvenimui? Kodėl 1848-1849 metai (revoliucijų metai) dar vadinami Tautų pavasariu? Apibūdinti pagrindinius konservatizmo principus. Nurodyti kolonializmo priežastis XIX amžiuje. Kokia nauja politinė jėga atsirado XIX amžiuje? Išskirti teigiamus ir neigiamus kolonializmo padarinius. Kada ir kodėl Lietuvoje buvo panaikinta baudžiava? Kodėl baudžiavos panaikinimo sąlygos Lietuvoje buvo lengvesnės nei kitose Rusijos imperijos dalyse? Paaiškinti tautinio sąjūdžio sąvoką. Nurodyti tautinio sąjūdžio atsiradimo priežastis. Kada jis kilo? Ar lietuvių tautinio sąjūdžio siekiai skyrėsi nuo bajorų politinės tautos siekių? Atsakymą pagrįsti. Kas rodė, kad XIX amžiuje formavosi modernioji lietuvių tauta? Kokie reikalavimai buvo keliami Didžiajame Vilniaus Seime? Kada jis buvo sušauktas? Kada susiformavo politinė lietuvių tauta? Kas tą rodė? Įrodyti, kad Lietuvai patekus į Rusijos imperijos sudėtį lietuviai tapo engiama tauta. Dėl kokių priežasčių žlugo carinė spaudos draudimo politika? Kokių tikslų, prasidėjus Napoleono karui su Rusija, siekė dauguma Lietuvos bajorų? Nurodyti 1830–1831. sukilimo reikšmę. Išvardyti 1863–1864 metų sukilimo padarinius ir nurodyti jo reikšmę. Apibūdinti Lietuvos visuomenės raidą XIX amžiaus II pusėje. Didysis Vilniaus Seimas buvo itin reikšmingas plečiant nacionalinį išsivaduojamąjį judėjimą. Įrodyti.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Šviesos interferencija ir poliarizacija

  Poliarizuotoji šviesa. Šviesa, kurioje elektrinio lauko virpesiai vyksta tik vienoje plokštumoje. Poliarizuotoji šviesa. Šviesos poliarizacija. Šviesos bangų poliarizacija. Interferencija. Bangų susitikimas.
  Elektromagnetizmas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-06
 • Šviesos šaltiniai optinėms ryšių sistemoms

  Optinio ryšio sistemos. Injekcinė liuminescencija. Vidinis kvantinis našumas. Dviguba heterosandūra. Išorinis kvantinis našumas. Optinio ryšio šviesos diodai. Fotonų ir elektronų sąveika.
  Elektromagnetizmas, konspektas(12 puslapių)
  2005-11-07
 • Švietimo ekonomika (2)

  Švietimo ekonomika. Ekonomika. Ekonomiškumo principas. Paradigmos liečiančios Lietuvos ekonomikos vystymąsi. Švietimo metodologija. Švietimo kategorijos. Švietimo produkcija. Mokomojo proceso organizavimo būdai. Švietimo politika Lietuvoje. Švietimo principai. Teisinė aukštojo mokslo bazė ir reguliavimas. Mokymosi visą gyvenimą memorandumai. Švietimo vystymosi prognozavimas. Metodai prognozuojant švietimo sferą. Švietimo reforma. Švietimo reformos problemos. Švietimo ekonomikos efektyvumo rodikliai. Rodikliai. Skyriai. Negauti mokesčiai. Švietimo nauda gali būti. Nauda, kurią suteikia švietimas. Intelektualus kapitalas. Mikro intelektualaus kapitalo vertiniai rodikliai. Japonijos sistema. Švietimo finansavimas. Aukštojo mokslo studijų finansavimas. Valstybinis studijų finansavimas pagal kriterijus. Aukštųjų mokyklų finansavimo alternatyvos. Čekis, krepšelis. Čekio dydis įvairiose šalyse skiriasi. Teigiama pusė.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(17 puslapių)
  2009-09-29
 • Švietimo epocha (3)

  Tikėjimas proto šviesa. Šviečiamasis klasicizmas. Prozos populiarumas. Sentimentalizmas.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-02
 • Švietimo epocha (4)

  Tikėjimas proto šviesa. Šviečiamasis klasicizmas. Prozos populiarumas. Sentimentalizmas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2007-07-03
 • Švietimo ir mokslo valdymas

  Švietimo, mokslo, kultūros, kūno kultūros ir sporto valdymas. Švietimo ir mokslo valdymo samprata. Švietimo ir mokslo valdymo institucijos, uždaviniai, funkcijos. Ikimokyklinio, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigos. Aukštesniosios ir aukštosios mokyklos. Mokslo ir studijų sistema. Aukštųjų mokyklų tipai, jų steigimas ir valdymo organizavimas. Nevalstybinės aukštosios mokyklos. Lietuvos mokslų akademija. Mokslo laipsniai ir vardai, jų suteikimo tvarka. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys švietimo ir mokslo valdymą.
  Administracinė teisė, konspektas(16 puslapių)
  2007-01-11
 • Švietimo literatūra

  Švietimas ir mokslo raida. XVIII amžiaus filosofija. Natūralaus (prigimtinio) žmogaus idėja. Švietimo literatūros bruožai. XVIII amžiaus proza. Klasicizmas. Sentimentalizmas. Preromantizmas. Švietimo epochos literatūros nacionaliniai savitumai. Žymiausi lietuvių rašytojai švietėjai.
  Literatūra, konspektas(8 puslapiai)
  2005-06-10
 • Švietimo organizacijų įvaizdžio formavimas

  Viešoji informacija. Reklama. Visuomeninė veikla. Lobizmas. Santykiai su rėmėjais. Formuojant teigiamą mokyklos įvaizdį, svarbų vaidmenį atlieka šios interesų grupės. Aukštosios mokyklos įvaizdžio formavimo procese dalyvauja šios interesų grupės. Mokyklos bendruomenė. Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus auditas. Mokyklos veiklos rodikliai vidaus audito metodikoje.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(9 puslapiai)
  2007-10-07
 • Švietimo politika Lietuvoje

  Trys pagrindiniai švietimo politikos uždaviniai. Švietimo politikos modeliai. Lietuvos politinių partijų švietimo politika.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-24
 • Švietimo politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) principai, formuojantys Lietuvos švietimo politiką. Lisabonos procesas ir jį sąlygojantys veiksniai. Kopenhagos deklaracija ir jos uždaviniai. Mastrichto komunikatas. EUROPASS programa ir būtini dokumentai kvalifikacijų skaidrumui užtikrinti.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-21
 • Švietimo vadyba

  Kas yra švietimo vadyba? Kas yra strategija, vizija, misija ir filosofija? Švietimo sistema. Kokių šalių švietimo sistemas žinote? SWOT metodas. Švietimo sistemos ryšys su aplinka. Švietimo sistemos vertinimo kriterijai ir indikatoriai. Švietimo vadybos raida Lietuvoje. Švietimo sistemos gairės 2003-2012m.m. Švietimo sistemos funkcijos. Švietimo vadybos kokybė. Mokyklos vadovas, funkcijos, vadybinės kategorijos. Auditas. Išorinis ir vidinis. Inovacijos Lietuvos švietimo sistemoje. Koks vadovo vaidmuo didelėje ir mažoje organizacijoje? Švietimo vadybos vieta ir ryšys su kitais mokslais.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-05
 • Švietimo vadyba (2)

  Švietimo vadybos kilmė, vadybos pradininkai. Švietimo vadybos raida Lietuvoje. Mokyklos ir kitų organizacijų vadybos skirtumai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(4 puslapiai)
  2006-12-05
 • Taikomieji makroekonominiai modeliai

  Taikomieji makroekonominiai modeliai. Trumpai apie bendros pusiausvyros modelius. RMSM.X modelis. LAM modelis. KOSMOS modeliai. MODAG modelis. BOK97 modelis.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-31
 • Taikomieji tyrimai

  Taikomųjų tyrimų kolio atsakymai. Taikomųjų tyrimų paskirtis. Mokslinis pažinimas. Taikomųjų tyrimų metodologija. Mokslinio pažinimo tikslas. Mokslinio mąstymo formos. Be mąstymo taip pat svarbu. Skirtumai tarp mokslinio ir kasdieninio pažinimų. Hipotezė. Hipotezės rūšys. Tyrimų paskirtis ir esmė. Lygiai, kuriuose atliekami tyrimai: Taikomųjų tyrimų atlikimo principai ir etikos problemos. Principai. Etinės problemos. Išvados. Tyrimo kintamieji. Tyrimo matavimo. metodologinės kokybės charakteristikos. Tyrimo kintamieji. Kintamųjų rūšys. Kintamųjų matavimo lygmenys (skalės). Aprašomoji statistika. Tyrimo matavimo metodologinės kokybės charakteristikos. Tiriamųjų imtis. Grupių parinkimo būdai. Formavimo principai. Tyrimo dalyvių skaičiaus pasirinkimas. Tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Tiriamosios imties sudarymo modelis. Tyrimo procesas. Problema. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo planavimas bei organizavimas tyrimo duomenų rinkimas. Kiekybinė, kokybinė rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbo ataskaitos rengimas.
  Mokslinė metodologija, konspektas(10 puslapių)
  2011-03-15
 • Taikomoji kūno kultūra

  Taikomoji kūno kultūra. Sąvokos. Taikomieji kūno kultūros (TKK) istoriniai raidos aspektai. Neįgaliųjų sporto organizacijos. Tarptautinis parolimpinis komitetas – ICP. Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas – CISS. Kitos organizacijos – Les Autres. Funkcinė neįgaliųjų klasifikacija. Tarptautinių neįgaliųjų sporto organizacijų medicininės funkcinės klasifikacijos sistemos. Sutrikusio intelekto ir psichikos. Taikomoji fizinė veikla. Taikomosios kūno kultūros. Organizavimo ypatumai. Regos neįgaliųjų fizinė veikla. Regos neįgaliųjų ypatumai ir mokymo strategija. Pagrindiniai sutrikusios regos asmenų judėjimo įgūdžiai. Regos neįgaliųjų taikomosios fizinės veiklos pakeitimai ir reikalavimai.
  Kineziterapija, konspektas(10 puslapių)
  2009-10-22
Puslapyje rodyti po