Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Stylistics

  Anglų kalbos stilistikos konspektas. Aspects of stylistics. Artistic message. Practical scheme of stylistic analysis. Phonemic level of foregrounding. Graphemic level of foregrounding. Graphon as means of personage characterization. Morphemic level. Morpheme. Types of morphemes. Foregrounding on morphemic level. Lexical level of analysis. The context of style. Stylistically unmarked stratum of words. Stylistically marked layer of words. Literary words. Special literary vocabulary. Terms. Barbarisms Literary coinages. Stylistically marked layer. Special colloquial vocabulary. Slang characteristics. Special colloquial vocabulary. Dialectal words. Special colloquial vocabulary. Vulgar words. Language expressive. In lexical stylistic devices. Aristotle. Beardsley’s four approaches to metaphor. Black’s Substitution View concerning metaphor. Principles of metaphor classification. Lakoff’s classification of metaphors. Original metaphors. Inappropriate metaphors by Fowler. Conceptual metaphors. Metonymy. Irony. Functions of irony. Reconstruction of ironic meaning. Agents in the process of ironic speech. Types of irony victims. Components of ironic happening. Debatable points concerning the processing of literal meaning. Syllepsis. Paronomasia. The epithet. Oxymoron. Antonomasia. Hyperbole. Syntactical Stylistic devices. Parallel constructions. Inversion. Suspense. Detachment. One member sentences. The arrangement of the sentence members and the completeness of sentence structure. Climax (gradation). Simile. Litotes. Periphrasis. Newspaper. The headline.
  Anglų kalba, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-17
 • Stilistika (2)

  Kalbos priemonių konkurencija. Variantai. Sinonimų sąvoka ir skirstymas. Semantiniai ir stilistiniai sinonimai, jų skirtybės. Frazeologiniai sinonimai. Sinonimų funkcijos ir vartojimas. Morfologinių sinonimų samprata. Laikų sinonimika. Dabarties veiksmo reikšmė. Nuosakų sinonimika. Pirmojo asmens reikšmė. Antrojo asmens reikšmė. Sintaksinių sinonimų sąvoka, požymiai, tipai. Žodžių junginių sinonimika. Sakinių sinonimika. Tiesioginiai, skatinamieji ir klausiamieji sakiniai. Teigiamieji ir neigiamieji sakiniai. Sudėtinių ir vientisinių sakinių sinonimika.
  Lietuvių kalba, konspektas(6 puslapiai)
  2009-04-01
 • Stilistika (3)

  Stilistikos objektas. Stilistika ir kiti kalbos mokslai. Objektas. Ryšys su kt.mokslais. Stilistika ir morfologija. Stiliaus samprata. Stilistikos šakos ir skyriai. Aprašomoji stilistika. Funkcinė stilistika. Diachroninė stilistika. Stilistiniai atspalviai ir stilistinė reikšmė. Stilių normos. Stilių sąveika. Bendroji stiliaus kultūra. Funkcinio stiliaus apibrėžtis, svarbiausi skyrimo kriterijai. Publicistinio stiliaus apibrėžtis, kalbos funkcijos. Publicistinio stiliaus diferenciacija. Publicistinio stiliaus morfologinės ypatybės. Publicistinio stiliaus sintaksinės ypatybės. Mokslinio stiliaus intertekstualumas. Buitinio šnekamojo stiliaus bendroji charakteristika, stilizavimas. Meninio stiliaus ypatybės.
  Lietuvių kalba, konspektas(12 puslapių)
  2009-11-17
 • Stilistika (4)

  Stilistikos objektas, santykis su kitais mokslais. Lingvistinė stilistika ir jos kryptys. Stiliaus sąvoka. Individualusis stilius. Stiliaus originalumo problema. Konotacijos (stilistinės reikšmės) sąvoka stilistikos darbuose. Ekspresyvumo sąvoka. Automatizacija ir aktualizacija. Kalbos vienetų motyvacijos tipai stilistiniu požiūriu. Kalbos priemonių konkurencija. Variantai, jų stilistinė vertė. Sinonimų samprata leksikologijos ir stilistikos darbuose. Leksinių sinonimų sąvoka. Leksinių sinonimų stilistinė klasifikacija. Frazeologiniai sinonimai ir perifrazės, jų stilistinė vertė. Sinonimų funkcijos ir vartojimas. Darybiniai sinonimai. Morfologinių sinonimų samprata. Dabarties veiksmo reikšmė. Ateities veiksmo reikšmė. Morfologinių sinonimų sąvoka. Praeities veiksmo reikšmė. Nuosakų sinonimika. Realaus veiksmo ir skatinimo reikšmė. Asmenų sinonimika. Pirmojo ir antrojo asmens reikšmės. Asmenų sinonimika. Antrojo asmens reikšmė. Sintaksinių sinonimų sąvoką. Žodžių junginių sinonimika. Vientisinių sakinių sinonimika. Asmeniniai ir beasmeniai sakiniai. Tiesioginiai, klausiamieji ir skatinamieji sakiniai. Sudėtinių sakinių sinonimika. Jungtukiniai ir bejungtukiai. Sudėtinių ir vientisinių sakinių sinonimika. Stiliaus figūrų samprata ir analizės aspektai stilistikoje. Bendrinė kalba ir funkciniai stiliai. Mokslinis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Administracinis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Publicistinis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Meninis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Buitinis stilius. Lingvistiniai ir nelingvistiniai požymiai. Funkcinių stilių sąveika. Stilių normos.
  Literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2012-03-29
 • Stilių kultūra

  Stilių kultūra. Bendroji stiliaus kultūra. Stiliaus kultūra – minties kultūra.
  Lietuvių kalba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Stiprintuvai

  Operaciniai stiprintuvai (OS). Operacinių stiprintuvų taikymas. Invertuojantis stiprintuvas. Neinvertuojantis stiprintuvas. Diferencialinis stiprintuvas. Integratorius. Diferenciatorius. Komporatoriai. Srovės šaltiniai. Generatoriai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektromagnetizmas, konspektas(10 puslapių)
  2005-08-08
 • Strategija ir tikslai

  Strategija ir tikslai. Strateginis tikslingumas. Strategijos procesas kaip racionalaus sprendimo sudarymas. Analizė. Formulavimas. Įgyvendinimas. Iššūkis racionaliam modeliui.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-10
 • Strateginiai aljansai tarptautiniame versle. Strateginių aljansų tipai ir pagrindiniai bruožai

  Strateginiai aljansai tarptautiniame versle. Jų tipai ir pagrindiniai bruožai. Licencijavimas. Licencijavimo privalumai. Licencijavimo trūkumai. Frančizė. Frančizės trūkumai ir privalumai. Valdymo kontraktai. Gamybos kontraktai ar tarptautiniai subkontraktingai. Kontraktai "Po užraktu" (Turnkey operations). Komplementarus (papildomas) marketingas. Kiti kontraktiniai susitarimai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-12-01
 • Strateginis marketingas

  Aktyvumo rinkoje strategijos. Globalinės marketingo strategijos. Plėtros strategijos. Geografinės koncentracijos strategija. Bendrosios globalinio marketingo strategijos. Multivietinės strategijos. Regioninės strategijos. Globalinio marketingo strategijos.
  Rinkodara, konspektas(16 puslapių)
  2005-09-22
 • Strateginis marketingas (3)

  Įmonės veiklos planavimas. Firmos strategija. Marketingo strategijų nauda įmonei. Perspektyvų tyrimas. Marketingo tikslai. Marketingo veiklos planavimo struktūra. Pozicionavimo būdo pasirinkimas. Marketingo valdymo samprata. Pagrindiniai planavimo uždaviniai marketinge. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo plano tipinė struktūra. Marketingo planavimo kontrole ir jo efektyvumo įvertinimas. Marketingo informacinė sistema.
  Rinkodara, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-07
 • Strateginis planas: alaus darykla "Apynys"

  Įmonės privalumai. Įmonės trūkumai. Numatomi veiksmai. Išvados.
  Vadyba, konspektas(2 puslapiai)
  2005-11-29
 • Strateginis planavimas (15)

  Įvadas. Įmonės politika. Įmonės politikos ir strategijos ryšys. Strateginio planavimo sąvoka ir turinys. Strateginio — planavimo raida. Strateginio valdymo, planavimo ir strategijos koncepcijos. Strateginio planavimo turinys. Tiesioginis ir atvirkštinis planavimas. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo metodai. Analizės ir situacijos įvertinimo metodai. Gaminio gyvenimo ciklas. Rinkos tyrimo metodai. PIMS programos. Rodiklių prognozavimo metodai. Bendrieji prognozavimo reikalavimai. Mažiausių kvadratų metodas. Dinaminių eilučių regresija. Ekonominių parametrų įsisavinimo kreivės. Planavimo sprendimu priėmimo metodai. Daugiamačio naudingumo metodas. Hierarchinis metodas (HM). Integruotos ir dalinės strategijos. Integruota įmonės strategija. Dalinės strategijos. Pardavimų- marketingo strategijos sudarymas. Aplinkos veiksnių įtaka. Rinkos poreikių, produkcijos pasiūlos matavimas ir prognozavimas. Strateginio planavimo organizavimas.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2007-05-25
 • Strateginis planavimas (16)

  Strateginio planavimo apžvalga. Strateginio planavimo esmė, reikšmė, raida. Strateginio planavimo proceso etapai ir stadijos. Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo metodai. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinka ir PEST analizė. Ūkio šakos aplinkos analizė. Veiklos aplinkos analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizės procesas. Strateginių kaštų analizė. PTGG (SWOT) analizė. Vidinio profilio analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Veiklos stadija. Strategijos tikslinės orientacijos fonas: vizija, misija, tikslai. Įmonės (organizacijos) paskirties (misijos) formuluotė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės (organizacijos) strategija. Verslo strategija. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Strateginio plano sudarymas. Strateginio plano įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
  Vadyba, konspektas(60 puslapių)
  2007-12-04
 • Strateginis planavimas (3)

  Planavimas. Planų grupės. Misija. Strategija. Strategijos išrinkimas. Strategijų rūšys. Valdymo metodai. Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos vertinimas.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-02
 • Strateginis planavimas (8)

  Strateginio planavimo funkcijos. Strateginio planavimo prasmė. Strateginio planavimo tikslas. Svarbiausias strateginio planavimo uždavinys. Strategijos planavimo procesas. Strateginio plano kūrimas. Strateginio planavimo procedūros etapai. Strategijos planavimo eiga.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-07
 • Strateginis planavimas (9)

  Žmonių veiklos planavimo uždavinių evoliucija. Įmonės misija. Transakcinių išlaidų mažinimas misijos pagalba. Strateginio planavimo grupės narių informaciniai tipai ir jų suderinimas. Strateginė analizė. PEST analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Šakos gyvenimo ciklo modelis. Strateginių grupių analizė. Įmonės vidinių savybių strateginė analizė. Vertės grandinė ir vertės sistema. SSGG analizė. Strateginių tikslų formulavimo problemos. Strategijų hierarchija. Integracinė, bendroji (korporacinė), verslo vienetų, funkcinės ir operacinės (darbo) strategijos, pagrindiniai joms keliami uždaviniai. Strategijų alternatyvos ir jų formavimas. Išteklių valdymu pagrįstos alternatyvos. Rinka pagrįstos strategijos ir jų alternatyvos. Sinergetinį efektą duodančios strategijos ir jų alternatyvos (Ansofo sinergetinio efekto įvertinimo metodas. Strateginio valdymo metodologijos. Nustatytinė. Plėtotinė. Įmonės organizacinės struktūros ir strategijos ryšys.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-05
 • Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

  Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Strateginio planavimo esmė. Fiskalinis planas. Institucijos strateginis planavimas. Institucijos strateginio planavimo etapai. Planavimas. Aplinkos (išorės ir vidaus veiksnių) analizė. Institucijos misijos formulavimas. Institucijos strateginių tikslų nustatymas. Institucijos strateginio veiklos plano parengimas. Institucijos programų rengimas. Programų struktūra. Programų sudarymo principai. Programų rengimo etapai. Tikslai. Uždaviniai. Priemonė. Vertinimo kriterijai. Biudžeto paraiškų formavimas. Monitoringas ir atsiskaitymas už rezultatus. Tipiniai vadybos sistemos elementai yra šie. Atsiskaitymas už rezultatus. Programų rezultatų vertinimas. Ataskaitos. Vertinimo nuostatos. Vertinimo kriterijų pavyzdžiai. Bendrasis valstybės valdymas. Švietimas. Švietimo rezultatų kokybės kriterijai. Dalyvavimo švietime kriterijai. Investicijų į švietimą kriterijai.
  Viešasis administravimas, konspektas(14 puslapių)
  2008-12-29
 • Strateginis valdymas (12)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginis planavimas. Operatyvinis planavimas. Strateginio valdymo metodologija. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Strategijų hierarchija. Tipai ir jų esmė. Organizacijos strateginės būklės analizė ir analizės metodai. PEST analizė. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. Ištekliai ir strategijos. Finansinių išteklių analizė. Operacinių išteklių analizė. Strateginio sprendimo alternatyvos. Strategijos įgyvendinimas ir jo programa. Strateginių pokyčių valdymas.
  Vadyba, konspektas(17 puslapių)
  2007-04-14
 • Strateginis valdymas (16)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo savybės. Strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo privalumai, trūkumai. Strateginio valdymo teikiama nauda. Pagrindinių strateginio valdymo koncepcijų analizė. Strateginio valdymo mokyklos. Mintzberg išskirtos organizacijos strategijos rengimo mokyklos. Nustatytinė ir plėtotinė strateginio valdymo metodologijos. Situacinės analizės metodai. PEST analizė. 7-"S" modelis. Įgūdžiai. Struktūra. Sistemos. Bendros vertybės. Personalas. Stilius. Strategija. Prognozavimo metodai. Mokslinis prognozavimas. Trendo modeliai. Regresiniai modeliai. Struktūrinės analizės metodai. Scenarijų analizė. SWOT (SSGG) analizė. Aplinkos dinamiškumo analizė. Aplinkos dinamikos principinė įvertinimo schema. Strateginio valdymo modeliai, atitinkantys skirtingas metodologijas. Strateginis valdymas viešojo sektoriaus institucijose. Viešųjų ir verslo organizacijų strateginio valdymo skirtumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir strateginio valdymo proceso stadijos. Strateginio valdymo sistemos tikslai (paskirtis). Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo padaliniai. Strateginio valdymo paramos grupė. Strateginio operacinio aptarnavimo grupė. Strateginės grupės funkcijos Lietuvoje. Darbo programų vadovų įpareigojimai, funkcijos, veiklos vertinimo kriterijai. PV pagrindiniai įsipareigojimai ir būtinos sąlygos. Veiklos vertinimo kriterijai. Programų koordinatorių funkcijos Lietuvoje. Šiuolaikinis programinis valdymas. Valdymas pagal tikslus (mbo judėjimas). Strateginio valdymo sistemos funkcionavimo vertinimas. Strateginis planavimas ir biudžeto sudarymas. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Institucijos įgaliojimų ir misijos nustatymas. Interesų grupių analizė. Strateginis situacijos auditas: audito tikslas, turinys, procesas. Veiklos vertinimas. Aplinkos analizė. Strateginių problemų identifikavimas. Institucijos ateities vizijos kūrimas. Strateginių tikslų nustatymas. Strategijų tipai ir jų formavimo modeliai. Analitinio ir kūrybinio modelio lyginamoji analizė. Programos samprata ir struktūra. Programos rengimo matrica. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotys. Organizacinio vieneto biudžeto suvestinė. Strateginio planavimo metodika, naudojama Lietuvoje.
  Vadyba, konspektas(46 puslapiai)
  2007-10-16
 • Strateginis valdymas (2)

  Įvadas. Strateginio valdymo esmė. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Kodėl strateginis valdymas yra nenutrūkstantis procesas. Kas turi spręsti penkis strateginio valdymo uždavinius. Strateginio metodo valdyme privalumai. Trys strateginio plano parengimo uždaviniai. Strateginio matymo ir misijos tobulinimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Konkurencinės situacijos analizė šakoje. Kompanijos padėties analizė. Strategija ir konkurencingumas. Strateginių pokyčių valdymas. Efektyvus lyderis strategas. Lyderio veiklos planavimo tobulinimas. Vadovo ir konsultanto sinerginis bendradarbiavimas. Strateginio valdymo mokyklos.
  Vadyba, konspektas(75 puslapiai)
  2005-09-19
Puslapyje rodyti po