Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Specialioji pedagogika ir psichologija

  Neįgaliųjų globos istorija. Neįgalumo samprata. Sutrikimų grupės. Socialinės problemos ir socialiniai vaizdiniai. Socialinis konstravimas. Socialinis diskursas. Socialinio negalios konstravimo ypatumai. Socialinės nuostatos į neįgalimuosius. Socialinė nuostata. Nespecialistų nuostatų į neįgaliuosius struktūrinis modelis (pagal Siller J. et al., 1967). Bendrieji vaikų vystymosi dėsningumai. Sutrikimai. Raidos sutrikimų priežastys. Dauno sindromas. Fenilketonurija. Turnerio sindromas. Kleinfelterio sindromas. Sensorinė ar socialinė deprivacija. Sutrikimai. Sutrikusios raidos vaikų pažinimo bendrieji ypatumai. Vaiko pažinimo metodai. Raidos sutrikimo įvertinimas. Įvertinimo principai. Brunerio pažinimo teorija. Vygotskio požiūris į pažinimo vystymąsi. Tėvų išgyvenimai gimus neįgaliam vaikui. Intelekto samprata. H. Garnerio intelekto teorija. R. Sternbergo apibrėžtas intelektas. Intelekto sutrikimas. Protinio atsilikimo laipsniai. Svarbus adaptyvinis elgesys. Nežymiai sutrikęs intelektas. Pažintinės veiklos ypatumai. Dėmesys. Atmintis. Mąstymas. Kalba. Valios, emocijų ypatumai. Veiklos strategijų nenaudojimas ar ribotas naudojimas. Fizinio vystymosi ypatumai. Asmenybės ypatumai. Ugdymo ypatumai. VPA ir ŽPA ugdymo ypatumai (Kauffman). Gyvenimas bendruomenėje. Įsidarbinimas. Apsaugotos darbo vietos trūkumai. Jo Coach. Klausos sutrikimai. Klasifikavimas. Klausos sutrikimų priežastys. Pagal klausos neišsivystymą kurtieji skirstomi. Ankstyvosios diagnostikos svarba. Diagnozuojant vaiko negalę svarbu. Usherio sindromas. Bendraujant su mažu vaiku. Klausymasis ir išgirdimas. Sutrikusios klausos asmenų ugdymo metodai. Specifinės kalbinio bendravimo priemonės. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų raidos ypatumai. Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai. Sutrikimams būdinga. Kalba. Klasifikacija. Kalbėjimo sutrikimai. Rinolalija. Dizartrija. Kalbėjimo tempo sutrikimas. Balso sutrikimai. Kalbos sutrikimai. Rašymo ir skaitymo sutrikimai. Sutrikusios regos asmenys. Regėjimo aštrumas. Regėjimo sutrikimas. Silpnaregystė. Aklumas. Regėjimo netekimo padariniai. Regos sutrikimai, regėjimo netekimo priežastys. Asmenų vaizdinių ypatumai. Aplinkos sutvarkymas. Emocinio faktoriaus įtaka. Atitraukiančios emocijos. Judesio ir padėties sutrikimai. Klasifikacija. Priežastys. Pagrindinės grupės. VCP. Galūnių netekimas. Neurodinaminio vystymosi terapija. Ankstyvas ugdymas. Individualios pagalbos šeimai organizavimo etapai. Aktyviam ugdymui svarbu. Elgesio emocijų ir raidos sutrikimai. Psichinės sveikatos požymiai. Sutrikimai gali būti konstatuoti kai. Šalia to būtini tokie požymiai. Klasifikacija. Hiperaktyvumo pirminiai simptomai. Antriniai simptomai. Priežastys. Paplitimas. Terapinis poveikis.
  Specialioji pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-27
 • Specialiojo ugdymo proceso kokybė

  Specialiojo ugdymo proceso kokybė. Mokykla. Pamoka. Mokinių aktyvumas. Tarpdalykinė integracija. Papildomoji medžiaga. Mokytojų ir mokinių pedagoginė sąveika. Bendradarbiavimas (kontaktas). Mokytojo individualus ryšys su mokiniu. Grupinis ar kolektyvinis mokymas.
  Specialioji pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Specialiųjų nuolatinės srovės mašinų valdymas

  Įvadas. Metalurgijos kranų ir traukos varikliai. Elektromašininis stiprintuvas. Nuolatinės srovės tachogeneratorius. Nuolatinės srovės varikliai su spausdintine inkaro apvija.
  Mechanika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-18
 • Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodologija

  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodologija: modeliai, metodai, kontekstai, pokyčiai, kryptingumas. Specialiojo ugdymo metodologijos apibrėžtis. Nuo metafizinių iki psichosocialinių negalės traktuočių. Nauji metodologiniai iššūkiai: ateities strategija ir taktika.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Spektroskopas ir spektrografas. Spektrai

  Spektroskopas ir spektrografas. Spektrai, jų rūšys. Kūnų spalvos. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-18
 • Sporiniai ir sėkliniai augalai

  Sporinių augalų sandara. Sėklinių augalų sandara. Medžiai ir krūmai žiemą. Lapų morfologinė sandara. Pagrindiniai prisegimo būdai. Lapkočio dantytumas. Gyslotumas. Lapų formos. Pagal lapalakščio sandara. Lapų metamorfozės.
  Botanika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • Sportininkų rengimo technologija (3)

  Sportininkų rengimo technologijos namų darbas. Greitumo pasireiškimo ypatumai dziudo sporto šakoje. Kokie greitumo komponentai labiausiai reikšmingi dziudo sporto šakoje ir kaip jie reiškiasi. Greitumo sąveikos su sportinių rezultatų charakteristika. Greitumo lavinimo pratybų planavimas dziudo sporto šakoje (nurodyti metinio ciklo laikotarpius, etapus, mezociklus). Dziudo sporto šakos sportininkų greitumą parodantys modeliniai rodikliai. Greitumo lavinimo 2 savaičių programa dziudo sporto šakos jaunių grupės sportininkams (amžius ir sportininkų meistriškumas pasirenkamas studento nuožiūra). Nurodykite dziudo sporto šakos varžybinės veiklos trukmę ir fizinio krūvio intensyvumą pagal širdies susitraukimų dažnį, pagal laktato koncentracijos kiekį ir kitus jums žinomus krūvio intensyvumo vertinimo parametrus. Kokia ištvermė labiausiai reikalinga dziudo sporto šakos varžybinėje veikloje. Nurodykite ištvermės rūšį pagal mechaninės energijos gamybą (fiziologinės ištvermės klasifikacija). Kokia ištvermė pagal judamuosius gebėjimus reikalingiausia dziudo sporto šakoje. Kokiais laboratoriniais testais galėtumėte nustatyti savo sporto šakos sportininkų treniruotumą ištvermei ir pateikite vertinimo rodiklių reikšmes. Kokiais pedagoginiais testais, kontroliniais pratimais nustatoma sportininkų ištvermė jūsų pasirinktoje sporto šakoje. Pateikite vertinimo modelinius rodiklius. Pateikite testus ar kontrolinius pratimus sportininkų specialiajai ištvermei jūsų pasirinktoje sporto šakoje ir nurodykite vertinimo kriterijus. (Pagal literatūrą arba sukurkite patys). Pateikite aerobinės ištvermės lavinimo 2 savaičių programą savo sporto šakos sportininkams. (Meistriškumas ir amžius pagal jūsų pasirinkimą). Parenkite: 3 pratybų programą sportininkų anaerobinio glikolitinio (laktatinio) darbo galingumui didinti 3 pratybų programą sportininkų anaerobinio glikolitinio (laktatinio) darbo talpumui (ištvermei) lavinti. Amžius ir meistriškumas pasirenkamas jūsų nuožiūra. Pateikite ištvermės lavinimo pratybų intervaliniu metodu tris skirtingus variantus. Pateikite specialiosios ištvermės lavinimo programą savo sporto šakoje.
  Sportas, konspektas(11 puslapių)
  2009-09-30
 • Sporto fiziologija (3)

  Nuovargis. Bendras nuovargio mechanizmas. Nuovargio diagnostika. Persitreniravimo fiziologinis mechanizmas. Persitempimas. Atsistatymo periodas ir jo ypatumai. Atstatomosios priemonės ir jų klasifikavimas. Medicininės ir biologinės darbingumą atstatančios priemonės.
  Sportas, konspektas(19 puslapių)
  2011-06-27
 • Sporto medicina

  Sporto medicinos egzamino medžiagos konspektas. Sporto medicina, jos turinys, uždaviniai ir ryšys su kitais mokslais. Sporto medicinos raida. Tarptautinės sporto medicinos organizacijos. Sporto medicina Lietuvoje, jos vystymosi etapai ir jų charakteristika. Pagrindinės sporto medicinos mokslo kryptys ir problemos. Sporto medicinos centrai, jų sprendžiami uždaviniai. Mokymas apie sveikatą, ligas ir patologinius procesus. 100 klausimų.
  Medicina, konspektas(70 puslapių)
  2005-11-23
 • Sporto medicina (5)

  Sporto medicina, jos turinys ir uždaviniai. Sporto medicinos ryšys su kitais mokslais. Sporto medicinos raida. Tarptautinės sporto medicinos organizacijos. Sporto medicina Lietuvoje, jos raidos etapai ir apibūdinimas. Pagrindinės sporto medicinos mokslo kryptys ir problema. Sporto medicinos centrai ir jų sprendžiami uždaviniai. Dispanserizacijos principai. Sportininkų medicininių tyrimų turinys, Išplėstinai, etapiniai, einamieji ir operatyvūs medicininiai tyrimai. Klinikiniai, instrumentiniai ir laboratoriniai sportininkų tyrimo metodai. Sportininkų tyrimas funkcinių mėginių metodais. Funkcinių mėginių klasifikacija. Mokymas apie sveikatą, ligas ir patologinius procesus. Etiologija. Išorinės ir vidinės ligų priežastys. Patogenezė. Ligos vystymosi ir eigos ypatumai. Ligų komplikacijos ir liekamieji reiškiniai. Organizmo kova su ligomis. Supratimas apie reaktyvumą, stresą, imunitetą ir alergiją. Vietiniai ir bendrieji kraujo apytakos sutrikimai. Limfos apytakos sutrikimai. Medžiagų apykaitos sutrikimai. Hipertrofija, atrofija, distrofija. Uždegiminė reakcija. Jos požymiai, rūšys, stadijos ir svarba. Termoreguliacijos sutrikimai. Karščiavimas, jo rūšys, stadijos ir svarba. Fizinis išsivystymas, jo dinamika ir jį veikiantys faktoriai. Akceleracija ir retardacija. Fizinis išsivystymas – gyventojų sveikatos rodiklis, kūno sudėjimas ir konstitucija. Fizinio išsivystymo tyrimas ir vertinimas antroskopijos metodu. Sportininko pėdos būklės tyrimas ir vertinimas. Antropometrija. Antropometrinių matavimų prietaisai ir taisyklės. Pagrindiniai antropometriniai ir fiziometriniai matavimai. Kūno masės komponentų, tankio ir paviršiaus ploto bei sąnarių lankstumo nustatymas ir vertinimas. Antropometrinių duomenų vertinimo metodai (indeksų, standartų ir koreliacijos). Antropometrinių duomenų įvertinimas standartų ir koreliacijos metodais. Pagrindinių centrinės nervų sistemos savybių vertinimas renkant anamnezę. Koordinacija, jos tyrimas ir vertinimas funkcinių mėginių bei stabilografijos ir tremorografijos metodais. Sportininkų centrinės nervų sistemos funkcinės būklės tyrimas ir vertinimas tiriant judesio latentinį periodą. Elektroencefalografija ir jos svarba sporto medicinai. Centrinės nervų sistemos funkcijos pažeidimai sportuojant. Sportininkų periferinė nervų sistema, jos funkcinės būklės vertinimas ir dažnesni pažeidimai. Regos sensorinės sistemos funkcinės būklės ir pažeidimų tyrimas ir vertinimas. Klausos ir pusiausvyros sensorinių sistemų bei somatosensorinės sistemos funkcinės būklės tyrimas ir vertinimas. Sportininkų autonominės nervų sistemos funkcinės būklės tyrimas ir vertinimas. Elektromiografija, chronaksimetrija, miotonometrija ir seismografija sporto medicinoje. Sportinė širdis. Širdies dilatacija ir jos nustatymas rentgenologiniu ir echokardiografiniu būdu. Sportininko širdies raumens funkcinė ir patologinė hipertrofija ir jų diagnostika. Elektrokardiografinis sportininko širdies pagrindinių funkcijų tyrimas. Sportininkų širdies automatikos, dirglumo ir laidumo sutrikimai. Sportininko kardiodinamikos tyrimas ir vertinimas, širdies kontraktilinės funkcijos faziniai sindromai. Sportininko hemodinamikos tyrimas, vertinimas, ypatumai ramybėje ir krūvių metu. Sportininkų arterinio kraujospūdžio tyrimas. Hipotenzija, ribinė hipertenzija ir hipertenzija. Fonokardiografija. Širdies tonai ir patologiniai širdies garsai. Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės tyrimas ir vertinimas kombinuotu mėginiu. Įsiręžimo mėginiai ir jų reikšmė sporto medicinoje. Sportininkų gyvybinės plaučių talpos, kvėpavimo raumenų ir bronchų praeinamumo tyrimas ir įvertinimas. Plaučių ventiliacijos tyrimas ir vertinimas sportuojant. Dujų difuzijos ir kraujo įsotinimas deguonimi tyrimas ir vertinimas. Sportininkų kvėpavimo sistemos dažnesni susirgimai. Kraujo transportinės ir apsauginės funkcijų pakitimai sportuojant. Miogeninė leukocitozė. Sportininko virškinimo sistemos ypatumai ir pažeidimai. Sportininko šalinimo sistemos ypatumai ir pažeidimai. Sportininkų endokrininės sistemos ypatumai ir pažeidimai. Fizinis darbingumas ir jo nustatymas Harvardo step- testo indeksu. PWC 170 mėginys ir jo duomenų vertinimas. Navaki mėginys. Maksimalaus deguonies sunaudojimo nustatymas ir vertinimas. Medicininė pedagoginė kontrolė, jos uždaviniai ir vykdymo formos.. Medicininės pedagoginės kontrolės formos. Treniruočių ir varžybų krūvio vertinimas tiriant išorinius nuovargio požymius, kūno masę, pulsą, kraujospūdį ir atliekant ortostatinį mėginį. Medicininės pedagoginės kontrolės instrumentiniai tiesioginio registravimo ir biotelemetriniai metodai. Medicininės pedagoginės kontrolės klinikiniai biocheminiai tyrimai: laktato, ureos, neorganinio fosforo ir šarmų- rūgščių pusiausvyros nustatymas ir vertinimas. Medicininė pedagoginė kontrolė papildomų standartinių ir specifinių krūvių metodais. Medicininė pedagoginė kontrolė kartotinių krūvių metu. Sportininkų savistaba kaip sudėtinė medicininės kontrolės dalis. Medicininės kontrolės uždaviniai varžybų metu. Varžybų medicininis aptarnavimas. Varžybų organizavimas pakitusiomis aplinkos sąlygomis. Aklimatizacijos procesai. Medicininės kontrolės ypatumai atvykus į šalto ir šilto klimato sąlygas. Laiko juostų pasikeitimo poveikis sportininko organizmui ir medicininės kontrolės uždaviniai. Kalnuotų vietovių poveikis sportininko organizmui ir medicininės kontrolės uždaviniai. Priešstartinės sportininkų būklės ir medicininės kontrolės uždaviniai. Dopingai ir antidopingo kontrolė. Pagrindinės farmakologinės preparatų grupės p, priskiriamos dopingui. Vaikų, paauglių ir jaunių medicininė kontrolė. Fizinio auklėjimo medicininės grupės. Suaugusių žmonių medicininė kontrolė, jos uždaviniai, medicininių tyrimų apimtis, skirstymas į medicinines grupes. Sportuojančių moterų medicininė kontrolė. Seks kontrolė. Jaunų sportininkų medicininės kontrolės sistema. Medicininiai tyrimai pradinės sportinės orientacijos ir atrankos procese. Sportininkų reabilitacija ir darbingumo atgavimo priemonės. Higieninės atkuriamosios priemonės sporte. Hidroprocedūrų taikymas organizmo funkcijų atkūrime. Masažo taikymas sportininko organizmo funkcijų atkūrimui. Fizioterapinės darbingumo atkuriamosios priemonės sporte. Farmakologinės priemonės sportininko organizmo funkcijų atkūrime, pagrindinės šių preparatų grupės, jų naudojimo taisyklės. Sportininkų ligos ir prepatologinės būklės. Lėtiniai infekcijos židiniai, jų profilaktika. Ūmus ir lėtinis sportininko organizmo pertempimas. Sportininkų pervargimas ir persitreniravimas. Sportininkų traumos, jų išorinės ir vidinės priežastys. Trauminis šokas, jo stadijos, simptomai, profilaktika. Pirminis žaizdos sutvarkymas ir kraujavimo stabdymas. Atramos judesių aparato traumos. Vidaus organų traumos, pirmoji medicininė pagalba. Nervų ir smegenų traumos. Ausų, nosies, gerklės ir akių traumos, pirmoji medicininė pagalba. Trumpalaikis sąmonės netekimas dėl širdies raumens veiklos sutrikimų ir pirmoji medicinos pagalba. Trumpalaikis sąmonės netekimas dėl širdies raumens veiklos sutrikimų ir pirmoji medicinos pagalba. Hipoglikemija sportuojant, jos požymiai, priežastys, pirmoji medicinos pagalba. Šilumos ir saulės smūgiai, jų požymiai, skirtumai ir pirmoji medicininė pagalba. Paskendimas, jo klasifikacija, simptomai, pirmoji medicininė pagalba.
  Medicina, konspektas(62 puslapiai)
  2006-09-19
 • Sprendimų priėmimo teorija

  Sprendimų priėmimo teorija. Sprendimo priėmimo būtinybė. Sprendimo priėmimas ir problemos sprendimas. Ankstyvieji (racionalieji) modeliai. Carnegie modelis. Požiūriai į sprendimo priėmimo procesą. Racionalaus ir Carnegie modelių skirtumai. Nestruktūrizuotas (unstructured) modelis. "Atliekų skardinės" (garbage can) modelis. Sprendimo priėmimo žingsniai elgsenos lygmenyje (J.L. Massie). Skiriami keli sprendimo priėmimo būdai. Grupinis sprendimo priėmimas. Sprendimo parengime naudojami grupinės veiklos būdai. Vieno veikėjo modelis. Organizacijos modelis. Politinis modelis. Sprendimo proceso modelių charakteristikos. Vieno veikėjo (monoracionalaus) modelio skiriamieji bruožai. Organizacinio modelio skiriamieji bruožai. Politinio modelio skiriamieji bruožai. Sprendimų priėmimo modelių privalumai ir ribotumai. Kolektyvinio valdymo principų sistemą sudaro 5 pagrindiniai principai. Kolektyvinio valdymo teorijoje akcentuojami efektyvaus delegavimo principai. Sprendimų priėmime kolektyvinio valdymo koncepcija akcentuoja du esminius momentus. Darbuotojų įtraukimo į valdymą priežastys. Sprendimo priėmimo "stiliai", kurie įtakoja alternatyvų įvertinimo ir pasirinkimo procesą. Connor, Becker išskiriami tokie keturi pagrindiniai sprendimo priėmimo stiliai. Darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus laipsnio ir formų įvairovė. Galimi kolektyvinio valdymo pritaikymo trūkumai. Darbuotojų dalyvavimo sprendimų priėmime privalumai ir trūkumai. Įgaliojimų priėmimo koncepcija. Pagrindinės priežastys, trukdančios efektyviam įgaliojimų delegavimui. Sprendimo priėmimo procesas. Tikimybė priimti netinkamą sprendimą. Sprendimo parengimo ir priėmimo algoritmas numato. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų klasifikavimo kriterijai. Sprendimų klasifikavimo kriterijai. Sprendimo priėmimo procesas (SPP) viešajame sektoriuje. Sprendimo priėmimo proceso žingsniai. Sprendimo priėmimo metodo parinkimas. Už ir prieš analizė. Kepner- Tregoe (K-T) sprendimo analizė. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Mokslinės vadybos požiūrio naudojimo pranašumai ir trūkumai. Sprendimo įgyvendinimas apima. Kiekybiniai metodai vadyboje. Kiekybinių metodų esmė. Teorinis pagrindas. Vadybos mokslas. Itin trumpa vadybos mokslo raida. Problemos sprendimas naudojant kiekybinius metodus. Problemos sprendimo procedūra. Tipiška matematinio modelio struktūra. Modeliavimo procesas. Aprašomieji ir normatyviniai modeliai. Vadybos mokslo modelių rūšys. Gerų metodų savybės. Pagrindiniai deterministiniai metodai. Pagrindiniai tikimybiniai metodai. Vadybos mokslo taikymo rūšys. Kiekybinių metodų nauda.
  Vadyba, konspektas(20 puslapių)
  2006-06-19
 • Sprendimų priėmimo teorija (2)

  Sprendimų priėmimo procesų esmė. Kiekybinių ir kokybinių sprendimų priėmimo panašumai ir skirtingumai. Sisteminio mąstymo pagrindiniai principai. Vientisumas. Daugialypiškumas. Aplinka. Analizė. Sintezė. Žmogus kaip euristinių sprendinių priėmėjas. Žmogaus veiksnys. Galimybė generuoti individualios veiklos tikslą. Psichologinės nuostatos (stereotipai). Nebegalinės žmogaus fizinės ir psichinės galimybės. Skirtingumai tikrovės suvokimo procese. Problemų ir galimybių nustatymas. Galimybių nustatymas. Prioritetų nustatymas. Sprendimų priėmimo tipai. Programuojami sprendimai. Neprogramuojami sprendimai. Tikrumas, rizika ir netikrumas. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Pirmas etapas: ištirkite situaciją. Antras etapas: suformuluokite alternatyvas. Trečias etapas: įvertinkite alternatyvas ir išrinkite geriausią iš tinkamų. Ketvirtas etapas: įgyvendinkite ir tikrinkite sprendimą. Racionalaus modelio alternatyvos. Prisitaikymo modelis. Chaoso teorija. Organizacijų struktūra. Organizacijų klasifikacija. Vadybos funkcijos. Vadybos ir pagrindinės veiklos funkcijos. Planavimas – svarbiausia vadybos funkcija sprendimų priėmimo požiūriu. Planavimo paplitimas. Planų sandara: tikslai ir priemonės jiems įgyvendinti. Vienkartinės ir besikartojančios veiklos planai. Planų klasifikavimas planinio horizonto požiūriu: operatyviniai, taktiniai, strateginiai. Strateginis planavimas ir strateginis valdymas. Strateginio valdymo etapai. Strategijos formatas ir turinys. Atsakingas už strateginio valdymo iniciatyvą ir palaikymą. Individualūs ir grupiniai sprendimų priėmimo tipai. Lyderystės stiliai. Lyderystės stilių klasifikacija pagal elgesio teoriją. Lyderystės stilių klasifikacija pagal pavaldinių dalyvavimo priimant sprendimus laipsnį. Sprendimas. Grupinių sprendimų teigiamos ir neigiamos pusės. Privalumai. Trūkumai. Šiuolaikiniai grupiniai sprendimai. Konfliktinės situacijos grupinių sprendimų procese. Konflikto eiga. Konflikto baigmės variantai. Konfliktų sprendimo būdai.
  Vadyba, konspektas(36 puslapiai)
  2007-08-28
 • SPSS duomenų lentelė

  Duomenų lentelės sudarymas. Duomenų lentelės tvarkymas. Meniu Transform. Meniu Analyze. Meniu Graphs. Meniu Utilities.
  Programavimas, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-14
 • Square. Game rules

  Žaidimo "Kvadratas" taisyklės anglų kalba. Square - game. Playground. Ball. Match time. Holding and passing the ball. Players. Course of game. Lead of the team. Judging.
  Anglų kalba, konspektas(3 puslapiai)
  2006-04-05
 • SSRS

  Trumpa SSRS istorijos apžvalga iki 1945-jųjų. "Supervalstybių laikai. "Šaltasis karas". Sovietinės ekonomikos žluginas SSRS ir Vidurio Rytų Europoje, jų ryšys su politinėmis reformomis. Pagrindinėmis sovietų sąjungos žlugimo priežastys.
  Istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-03
 • Stafilokokai, streptokokai, enterokokai

  Aerobiniai ir fakultatyviniai anaerobiniai gramteigiami kokai. Šeimos. Micrococcaceae šeima. Staphylococcus gentis. Normali mikroflora. Morfologija. Biologinės savybės. Jautrumas antibiotikams. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Ląstelės struktūriniai dariniai. Egzotoksinai (S. aureus). Sukeliamos ligos. Streptococcaceae šeima. Streptococcus gentis. Streptokokų klasifikacija pagal serologines grupes. Biologinės savybės. Morfologija. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Sukeliamos ligos. Epidemiologija. Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus). Skiriamosios savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Sukeliamos ligos. Enterococcus gentis. Patogeniškumo veiksniai. Sukeliamos ligos.
  Ligos ir traumos, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-12
 • Standartizacija (2)

  Standartizacijos atsiradimas, tarptautinės organizacijas raidos istorija. Standartizacijos tikslai ir uždaviniai. Standartizacijos principai. Standartizacijos terminai ir apibrėžimai. Standartų kategorijos. Standartų rūšys. Nacionalinė standartizacijos sistema. Standartizacijos tarnybos ir jų funkcijos. Lietuvos standartizacijos informacijos sistema. Standartizacijos darbų planavimas. Nacionalinės standartizacijos politika ir teisinis reguliavimas. Standartų klasifikacija. Standartų parengimas, tikrinimas, peržiūrėjimas, panaikinimas standartų nurodymo būdai. Užsienio valstybių standartų taikymas Lietuvoje. Metrologija. Svarbiausi metrologijos uždaviniai. Svarbesni metrologijos terminai ir apibrėžimai. Sertifikacija. Sertifikacijos sistemos organizacinė struktūra. Atitikties įvertinimo sistema. Prekių ir paslaugų ženklai. Kokybės vadyba ir ISO 9000 serijos standartai. Maisto produktų kokybės kontrolė. Kokybes vadybos ISO 9000 serijos standartai. Valstybinė kokybės inspekcija.
  Kita, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-15
 • Standartizacija ir techniniai matavimai (2)

  Standartizacijos pagrindai. Bendrosios standartizacijos nuostatos. Standartizacijos lygmenys. Tarptautinė ISO ir Europos standartizacija. Tarptautinių ir Europos standartų žymėjimas. Standartizacija Lietuvoje. Lietuvos standartas. Lietuvos standartų žymėjimas. Lietuvos standartų rūšys. Standartų taikymas. Standartai ir įvežamų prekių kokybės užtikrinimas. Standartai ISO 9001: 2000, ISO 9004 :2000. Mašinų elementų tikslumas. Matmenys, nuokrypiai, tolerancijos ir suleidimai: bendrosios sąvokos. Tarptautinė tolerancijų sistema ISO. Suleidimų sistemos. Suleidimų parinkimas. Paviršių formos ir tarpusavio padėties tikslumas. Šiurkštumas. Paviršių formos ir tarpusavio padėties tikslumas. Matavimo priemonės. Linijinių dydžių matavimas. Galiniai ilgio matai. Brūkšniniai ilgio matai. Universalieji matavimo įrankiai. Mikrometriniai matavimo įrankiai. Metrologija ir techniniai matavimai. Pagrindinės sąvokos. Matavimo metodai. Matavimo priemonių klasifikacija. Matavimo paklaidos. Galiniai ilgio matai (matavimo plytelės). Kampų ir kūgių tolerancijos ir suleidimai. Kampų matavimo vienetai. Kampinių matmenų tolerancijos. Kūginių suleidimų tolerancijos ir suleidimai. Kampų matavimo priemonės ir metodai. Gaminių kampai matuojami trimis pagrindiniais metodais. Kampų matavimas tiesioginiu metodu. Kampmačiai. Gulsčiukai ir optiniai kvadrantai. Kampų matavimas mikroskopu ir projektoriumi. Kiti kampų matavimo prietaisai. Kampų matavimas netiesioginiu metodu. Kampų matavimas trigonometriniu būdu mikroskopo pagalba. Kampų matavimas sinusine liniuote. Sriegių tikslumo tikrinimas kalibrais. Diferencinis sriegių tikrinimo metodas. Krumplinių pavarų tolerancijos ir suleidimai. Krumplinių pavarų tikslumo normos. Kinematinis tikslumas. Krumpliaračių darbo sklandumo normos. Krumplių kontakto normos. Krumpliaratinių pavarų krumplių sujungimai. Krumpliaračių ir krumplinių pavarų kontrolės metodai ir priemonės. Kompleksinis krumpliaračių tikslumo matavimas. Krumplių žingsnio matavimas. Krumplių vainiko radialinio mušimo matavimas. Bendros normalės ilgio ir svyravimo matavimas. Krumplio storio matavimas. Pleištinių ir išdrožinių sujungimų pakeičiamumas, kontrolės metodai ir priemonės. Išdrožinių sujungimai tolerancijos ir suleidimai. Sujungimai evolventinėmis išdrožomis. Sujungimai trikampio profilio išdrožomis. Išdrožinių detalių ir sujungimų kontrolė.
  Mechanika, konspektas(76 puslapiai)
  2006-06-26
 • Staphylococcus aureus paplitimas ir kontrolė maisto žaliavose ir produktuose

  Staphylococcus aureus istorija. Nuolatinės problemos. Staphylococcus aureus charakteristika. S.aureus - pagrindinis pūlingų infekcijų ir apsinuodijimų sukėlėjas. Sukeliamos infekcijos ir apsinuodijimai. Maistas, susijęs su Staphylococcus aureus augimu, ir jo kontrolė. Toksinai. Virulentiškumo veiksniai. Staphylococcus mitybinės terpės. Temperatūra. S. aureus nustatymo principai. Enterotoksinų nustatymo principai. Stafilokokų atsparumas antibiotikams.
  Kita, konspektas(14 puslapių)
  2008-09-24
 • Statybinė keramika

  Skylant molio komponentams ir degant organinėms priemaišoms išsiskiriančios dujos. Statybinė keramika. Keramikos gamyba. Žaliavos. Moliai. Cheminė molio sudėtis. Technologinės molio savybės. Fizikiniai ir cheminiai kaitinamo molio pokyčiai. Molių atsparumas ugniai. Priedai. Keraminių dirbinių gamybos technologija. Molio kasimas ir ruošimai. Gaminių formavimas. Gaminiai. Gaminių džiovinimas. Keramikiniai dirbiniai. Plytos ir blokai. Čerpės. Apdailos keramika. Keraminiai vidaus apdailos gaminiai. Santechninė keramika. Rūgštims atspari keramika. Lengvieji betonų užpildai.
  Statyba, konspektas(13 puslapių)
  2008-10-23
Puslapyje rodyti po