Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialiniai tyrimai

  Socialinių tyrimų rūšys: teoriniai, taikomieji tyrimai, vienkartiniai, ilgalaikiai ir lyginamieji. Socialinio tyrimo programa: jos dalys, tikslų ir uždavinių formulavimas, objekto ir dalyko nustatymas. hipotezės, jų rūšys. Pagrindinių sąvokų interpretavimas ir operacionalizacija. Tikimybinės atrankos ir jų sudarymo procedūros. Netikimybinės atrankos ir jų sudarymo procedūros. Generalinė aibė ir imties sudarymas. Reprezentatyvumas ir reprezentatyvumo paklaida. Kintamieji ir jų rūšys. Matavimo skalės ir jų konstravimo būdai. Apklausa telefonu. Apklausa paštu. Interviu tipai. Klausimų tipai ir reikalavimai klausimyno parengimui. Stebėjimo tipai ir ypatumai. Stebėjimo patikimumas. Stebėjimo duomenų patikimumas, tikroviškumas, pastovumas efektyvesnis, jeigu laikomasi taisyklių. Socialinis eksperimentas ir jo tipai. Dokumentiniai šaltiniai ir jų analizės metodai. Duomenų grupavimas ir tipologizavimas. Duomenų padėties charakteristikos: vidurkis, moda, mediana. Duomenų sklaidos charakteristikos: dispersija, standartinis nuokrypis. Statistiniai ryšiai: koreliacijos ir jų koeficientai. Reikšmingumo testas. Trečioji melo rūšis sociologiniuose tyrimuose. Sociologinio tyrimo ataskaitos pateikimo principai. Duomenų pateikimas ataskaitoje: tekstas, lentelės, diagramos. Sociologinio tyrimo etika.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-11-25
 • Socialinio darbo metodika (3)

  Socialinio darbo metodika. Metodai. Socialinio darbo vertybės. Socialinio darbo principai. Socialinio darbo tikslai. Socialinio darbo uždaviniai. Darbas su individu ir šeima. Interviu tipai. Darbuotojo ir kliento santykiai. Interviu etapai – konsultacija! Darbuotojo įgūdžiai vesti interviu. Konsultavimas. Empatija. Darbo su šeima metodai. Šeimų tipai. Šeimos funkcijos. Auklėjimo stiliai. Problemos šeimoje ir jų sprendimas. Šeimos terapija. Krizės intervencija. Aspire.
  Socialinis darbas, konspektas(12 puslapių)
  2009-01-26
 • Socialinio darbo sociologija

  Socialinio darbo sociologija: perspektyvos ir tikslai. Kas yra socialinis darbas? Empirinis suartėjimas su daiktais. Socialinio darbo kompetencijos apibendrinimas gyvenimo būdui. Socialinio darbo teorijos ir aprašymas. Sociologijos reikšmės aiškinimo būdai.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-03-31
 • Socialinio darbo teorija

  Psichoanalizė. Asmens struktūros arba psichikos struktūros teorija. Gydymo teorija. Psichosocialinis atvejo metodas. Pagalbos metodai, tikslai ir socialinio darbuotojo veiksmai. Krizių intervencija ir į užduotį orientuotas pagalbos modelis. Į užduotį orientuotas atvejo metodas. Biheiviorizmas. Klasikinė reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinis sąlygojimas. Socialinis išmokimas ir modeliavimas (kognityvinė). Sistemų teorija. Ekologinė sistemų teorija (Ekologinis sisteminis požiūris). Rizikos ir apsaugos veiksniai. Socialinės psichologijos teorijos. Psichologinės socialinės teorijos. Vaidmenų teorija. Hofmano vaidmenų teorija. Etikečių klijavimo teorija. Komunikacijos teorija. Egzistencinės humanistinės socialinio darbo teorijos. Radikalioji Marksistinė perspektyva.
  Socialinis darbas, konspektas(21 puslapis)
  2009-04-08
 • Socialinio darbo teorijos

  Sistemų teorija. Holizmo principas. Sistema. Bendruomenės. Homeostazė. Entropija. Sinergija. Sisteminis požiūris. Problemos sprendimo modelis pagal sistemų teoriją. Johnson problemos sprendimo modelis. Humanistinė teorija. Humanistinė psichologija. Terapija, orientuota į klientą. Nuoširdus terapeutas. Asmenybės vystymosi teorijos. Teorija taikoma, kai. Kaip padedama įvykdyti terapiją. Interviu vedimo technikos. Biheviorizmas. Išmokimo teorija. Biheviorizmo taikymas socialiniame darbe. Žingsniai keisti elgesį. Veiksmingos technikos. Atkaklumo mokymas. Elgesio repetavimas. Atlygio ekonomika. Kontraktai su savimi. Nujautrinimas. Impulso terapija. Pasibjaurėjimą sukelianti technika. Biheviorizmo pliusai. Biheiviorizmo minusai. Feminizmas. Feminizmo požiūris socialiniame darbe. Feminizmo šakos. Absurdiškos feminizmo rūšys. Eko feminizmas. Pop feminizmas. Separatizmas. Maskulinizmas. Išprievartavimai. Prievartautojai, smurtas ir socialinis darbas. Prievartautojai (N. Grof). Auka patiria. Feministinis požiūris socialiniame darbe. Smurtas. Smurto rūšys. Smurto ciklas. Kognityvinis požiūris. Asmenybės vystymosi teorija. Tapatybės teorija. Teorijos taikymas praktikoje. Racionalusis požiūris. A. Elis 5 raidos fazės.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2009-01-21
 • Socialinio darbo teorijos ir metodai

  Kliento samprata socialiniame darbe. Termino klientas samprata. Tapsmas klientu. Atskiro kliento supratimas. Daugiaklientės sistemos samprata: šeima. Tarpasmeninė sąveika. Socialinio darbuotojo ir kliento veiksmų sistemos tipas. Santykiai. Bendravimas. Socialinis darbas kaip atsakas į rūpestį ir poreikį. Socialinis darbas: žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas. Vertybės. Yra keli apibrėžimai. Įgūdžiai. Įgūdžio apibrėžimas sociologijoje. Socialinis darbas kaip intervencija į žmonių sąveikas. Visi šie barjerai yra tarpusavio santykių dalis. Socialinis darbas kaip problemos sprendimo procesas. Sąvokų apibrėžimai. Problema. Problemos sprendimo proceso etapai. Preliminarus problemos formulavimas. Socialinio darbo/pedagogo praktika ir problemos sprendimo procesas. Problemos sprendimo procesas ir rėmimosi asmens stiprybėmis kryptis.
  Socialinis darbas, konspektas(4 puslapiai)
  2009-02-20
 • Socialinio darbo teorijos ir praktikos konstrukcija

  Socialinio darbo teorijos socialinė konstrukcija. Socialinio darbo (SD) praktikos teorijos aiškinimai. Socialiniame darbe (SD) egzistuojančių praktikos teorijų pagrindiniai tikslai. Darbas su klientu. Darbas su klientų grupe. Krizės intervencijos modelis. D. Kapkanas, E. Lindemanas, Z. Plužek. Biheivioristinis Socialinio darbo (SD) modelis. Socialinio darbo (SD) vystymasis Lietuvoje.
  Socialinis darbas, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-13
 • Socialinio pedagogo darbas su šeima (2)

  Šeimos samprata. Pagrindinės šeimos funkcijos. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos. Socialinio pedagogo edukacinė pagalba nepilnai šeimai. Nepilna šeima dėl skyrybų. Skyrybos ir jų pasekmės vaikui. Vaikai po skyrybų. Tėvų elgesio klaidos po skyrybų. Išvados.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2007-05-29
 • Socialinio sektoriaus ekonomika

  Ekonomikos teorija. Poreikiai. Ištekliai. Darbo jėga. Darbo ištekliai. Ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Technologija. Socialinė apsauga. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Skurdas. Skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Rinkos ribotumo priežastys. Gyvenimo lygio diferenciacija. Visuomeninės prekės. Zuikiavimo problema. Alternatyvūs kaštai. Gamyba. Darbas. Vartotojo perviršis. Gamintojo perviršis. Rinka. Rinkos efektyvumas. Socialinis mobilumas. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Darbo santykiai. Darbo ribinių pajamų produktas. Pusiausvyros darbo užmokestis. Monopsonija. Monopolija. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija yra naudinga. Infliacija. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Natūralaus nedarbo lygis. Infliacija. Stagfliacija. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Ekonominis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. SADM uždaviniai. SADM struktūra. SADM įgyvendinamos programos. Žmogaus socialinės raidos apibrėžimas. ŽSR samprata. ŽSR vertinimas. Paslaugų klasifikacija pagal teikėjo statusą. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauresniu požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų išskyrimo kriterijai. Draudimo problemos Lietuvoje. Ilgalaikės. Trumpalaikės išmokos. Socialinio draudimo institucijos. Senatvės pensija. VSD (Valstybinio socialinio draudimo) įmokų pasiskirstymas. Socialinių paslaugų vertinimo kriterijai. Teisė į socialines paslaugas. Paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindinės SP klientų grupės. Bendruomenės paslaugos. Stacionarios paslaugos ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Globos pinigai. SP poreikis. Socialinių paslaugų poreikio vertinimas. SP nustatymo būdai. Draudimo sąvokos. Draudimų rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo priežiūros komisija. Draudimo tankis. Socialinio draudimo rūšys. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. SD institucijos. Invalidumo pensija. Tripakopė pensijų sistema. VSD įmokų pasiskirstymas. VSD įmokų paskirstymo tarifas. Dešimt ekonomikos principų.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Socialinio sektoriaus organizavimas (3)

  Valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys. Valstybinės pensijos ir jų rūšys. Šalpos išmokų rūšys. Institucijos, skiriančios ir mokančios pensijas. Sovietinė pensijų sistema. 1995 metų reforma. 2003 metų pensijų reforma. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Fondo tarybos kompetencija. Fondo valdybos funkcijos. Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijos. Ginčų sprendimas. Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimas. Įgyvendinami ES (Europos Sąjungos) teisės aktai. Fondo valdybos 2007–2009 metų Strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimas. Fondo valdybos 2007–2009 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo apžvalga. Vidaus auditas. Vidaus audito samprata. Vidaus audito teisinis reglamentavimas. Vidaus audito vykdymo specifika. Vidaus audito etapai. Vidaus audito tarnybos funkcijos. Vidaus audito tarnybos uždaviniai. Personalo valdymas. Darbuotojų priėmimas. Pareigybių vertinimas ir tvirtinimas. Ryšių su visuomene padalinio funkcijos. Skyriaus tikslai. Skyriaus uždaviniai. Skyriaus funkcijos. Skyriaus teisės. Skyriaus darbo organizavimas ir atsakomybė. Komunikacijos strategija. Strateginiai tikslai. Ryšių su visuomene tikslai. Tikslinė auditorija. Išorinė komunikacija. Išorinės komunikacijos tikslai. Ryšiai su žiniasklaida. Komunikavimo kanalai. Pagrindinės taikomosios sistemos Sodroje. Lietuvos respublikos elektroninio parašo įstatymas. Elektroninės valdžios koncepcija. Viešosios paslaugos, numatytos pagal Europos sąjungos programinius dokumentus. Socialinės apsaugos tipologija Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Socialinės apsaugos sistemos. Trys socialinės apsaugos modeliai ir jų pagrindinės charakteristikos pagal G. Esping-Anderssen. Modernios socialinės apsaugos sistemos Europoje. Socialinės apsaugos samprata. Socialinis draudimas. Socialinio draudimo rizikos. Socialinė parama. Socialinės paramos rūšys. Socialinės paslaugos. Socialinis draudimas ir socialinė parama: skirtumai. Pensijų sistemos. Pensijų sistemos pakopos (Pasaulio bankas, 1994 m.). K. Salminen modeliai. Šiuolaikinės pensijų sistemos Europos Sąjungoje (ES). Pagrindiniai senatvės pensijų organizavimo būdai. Pensijų sistemų skirtumai. Apibrėžtų įmokų ir apibrėžtų išmokų pensijų sistemos. Naujoji viešoji vadyba. Viešoji politika ir viešasis administravimas (VA). Plėtros kryptys. Modernizavimas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) atsiradimas. Reformų tikslai. Reformų priežastys. NVV ypatumai valstybėse. NVV plėtros apibendrinimas. NVV Lietuvoje. NVV socialinių institucijų vadyboje. Neįgaliųjų socialinė integracija. Pagrindiniai neįgaliųjų socialinės integracijos principai. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema. Neįgaliųjų socialinės integracijos valdymas. Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Neįgalumo lygį ir darbingumo lygį nustatanti įstaiga. Ginčų dėl Tarnybos priimtų sprendimų nagrinėjimas. Neįgalumo lygio nustatymas. Bedarbių rėmimas ir nedarbo draudimas. Tikslas. Lietuvos Respublikos piliečių užimtumas. Valstybinės užimtumo garantijos. Lietuvos darbo biržos valdymo organizavimas. Trišalės komisijos. Trišalių komisijų teisės. Įstaigų, mokančių nedarbo draudimo išmokas, atsakomybė. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo lėšos. Sveikatos draudimas. Įstatymo paskirtis. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomojo sveikatos draudimo finansų pagrindas. Draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaita. Privalomojo sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai. Institucijos, vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Privalomojo sveikatos draudimo taryba. Valstybinė ligonių kasa atlieka šias funkcijas. Teritorinės ligonių kasos atlieka šias funkcijas. Teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba. Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija. Ginčų tarp draudžiamųjų ir teritorinių ligonių kasų dėl privalomojo sveikatos draudimo vykdymo sprendimo tvarka. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Socialinio draudimo savarankiškumas. VSDF biudžetas kitų šalies biudžetų atžvilgiu. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas. Valstybinio socialinio draudimo mokamų pensijų skaičiaus pasiskirstymas pagal pensijų rūšis. Praktiniai reformų sprendimai. Pensinio amžiaus ir būsimo gyvenimo trukmės pokyčiai. Socialinės apsaugos išmokų skyrimo pokyčiai. Privačių kaupiamųjų pensijų įvedimas. Socialinio draudimo įmokos (mokesčiai). Pensijų rezervo fondo įsteigimas. Pagrindiniai principai. Pašalpos ir išmokos iš valstybinio socialinio draudimo lėšų. Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas. Ligos pašalpa. Ligos pašalpos mokėjimo trukmė. Pašalpos mokėjimo trukmė sergančio šeimos nario slaugymui. Ligos pašalpa nemokama apdraustiesiems asmenims. Motinystės pašalpa. Profesinės reabilitacijos pašalpa. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų rūšys. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus mokama. Prancūzijos socialinio draudimo bendrasis rėžimas. Prancūzijos pavyzdys.
  Viešasis administravimas, konspektas(57 puslapiai)
  2008-02-18
 • Socialinio sektoriaus organizavimas (5)

  Ekonomikos teorija. Poreikiai. Ištekliai. Darbo jėga, darbo ištekliai. Ekonomiškai aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai. Technologija. Socialinė apsauga. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Skurdas, skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Socialinė programa.Rinkos ribotumo priežastys. Gyvenimo lygio diferenciacija. Visuomeninės prekės. Zuikiavimo problema. Alternatyvūs kaštai. Gamyba. Darbas. Vartotojo perviršis. Gamintojo perviršis. Rinka. Rinkos efektyvumas. Socialinis mobilumas. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Laisvalaikio naudingumo kreivė. Darbo rinka. Darbo santykiai. Profesinių sąjungų įtaka pasiūlai ir paklausai darbo rinkai. Darbo ribinių pajamų produktas. Pusiausvyros darbo užmokestis. Monopsonija. Monopolija. Darbo ribinių pajamų produktas. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Natūralus nedarbo lygis. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija yra naudinga. Infliacija. Stagfliacija. Natūralus nedarbo lygis. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Ekonomikos nuosmukis infliacijos sąlygomis. Ekonominis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. SADM uždaviniai. SADM struktūra. Lietuvos darbo biržos (LDB) tikslai. LDB vykdomos programos. Remiamų darbų programos. Profesinio mokymo programa. Viešųjų darbų programa. Darbo klubų programa. Paslaugų klasifikacija pagal tiekėjo statusą. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauresniu požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų išskyrimo kriterijai. Teisė į socialines paslaugas. Paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindinės SP klientų grupės. Bendruomenės paslaugos. Stacionarios paslaugos ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Globos pinigai. SP poreikis. Socialinių paslaugų poreikio vertinimas. SP nustatymo būdai. Draudimo sąvokos. Draudimų rūšys. LR draudimo priežiūros komisija. Draudimo tankis. Draudimo problemos Lietuvoje. Socialinio draudimo rūšys. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. SD institucijos. Senatvės pensija. Invalidumo pensija. Tripakopė pensijų sistema. VSD įmokų pasiskirstymas.
  Viešasis administravimas, konspektas(15 puslapių)
  2010-02-11
 • Socialinis aprūpinimas

  Socialinio aprūpinimo (SA) samprata. Socialinio aprūpinimo, socialinės saugos ir socialinės rūpybos sąvokų panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės (SAT) reguliavimo dalykas. Socialinio aprūpinimo teisės ir gretutinių teisės šakų (CT, DT, fint, ŠT ir medicininės) sąveika, reguliavimo santykių panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės metodų ypatybės. Socialinio aprūpinimo teisės ištakos. Socialinio aprūpinimo dviejų būdų istorinės ištakos ir jų atspindėjimas Lietuvos Respublikos Socialinio aprūpinimo teisėje. Socialinio aprūpinimo formos. Socialinio aprūpinimo rūšys. Socialinio draudimo samprata. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Sveikatos draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Invalidumo draudimas. Senatvės draudimas. Aprūpinimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Socialinio aprūpinimo išmokų ir Socialinio aprūpinimo paslaugų klasifikacija. SAT funkcijos, jų reikšmė ir klasifikacija. SAT šaltinių teisinė prigimtis. SA teisiniai santykiai. Juridiniai faktai socialinio aprūpinimo teisėje. Pensijos sąvoka ir rūšys. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos sąvoka ir išmokėjimo sąlygos. Socialinio draudimo senatvės pensijos pagrindinė ir papildoma dalys. Senatvės pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimas pensininkams, turintiems draudžiamųjų pajamų. Invalidumo pensijos. Invalidumo grupės. Valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos apskaičiavimas ir dydis. Našlių ir našlaičių pensijos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti našlių pensiją. Našlaičių teisinės garantijos aprūpinant juos pensijomis. Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo terminai ir kilusių ginčų sprendimo ypatybės. Valstybinių pensijų sąvoka ir rūšys. Pareigūnų aprūpinimo valstybinėm pensijom ypatumai. Šalpos (socialinės) pensijos. Mokslininkų pensijos. Nukentėjusiųjų asmenų pensijos. Prezidento valstybinė pensija. I ir II laipsnio valstybinės pensijos. Pensijinio aprūpinimo 1991-2001 metų reformavimo ypatybės. Socialinio aprūpinimo sąvoka. Socialinio aprūpinimo pašalpų klasifikacija. Pašalpos, mokamos iš socialinio draudimo lėšų. Pašalpos, mokamos iš valstybės biudžeto. Ligos pašalpa. Ligos pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas. Motinystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas. Socialinio draudimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Socialinės pašalpos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas. Valstybės pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, sąvoka ir rūšys. Vienkartinė pašalpa kūdikiui gimus. Šeimos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti. Pašalpų skyrimo ir mokėjimo ypatybės. Socialinio aprūpinimo paslaugų sąvoka ir rūšys. Vaikų išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Nusenusių piliečių išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Invalidų išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Socialinio aprūpinimo lengvatų samprata. Socialinio aprūpinimo kompensacijų samprata.
  Teisė, konspektas(49 puslapiai)
  2007-05-24
 • Socialinis darbas (3)

  Socialinio darbo teoriniai aspektai. Žmonių socialinių sistemų sąveika. Socialinio darbo procesas. Intervencija į žmonių sąveikas. Tarpasmeninės veiklos sistema. Pagalbos žmogui sistema ir jos funkcionavimo būdai. Pagalbos santykiai ir jų formavimas. Daugiaasmenės sąveikos sistema. Socialinio darbo deontologija. Socialinio darbuotojo kompetencija ir jos raida. Socialinio darbuotojo profesiniai-kvalifikaciniai reikalavimai.
  Socialinis darbas, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-19
 • Socialinis darbas (4)

  Socialinis darbas. Individas ir jo problema. Psichosocialiniai klientų poreikiai ir problemos. Individualaus darbo proceso užduotys (V.Švarcas). Sprendimo būdai. Problemos sprendimas. Darbo proceso struktūra. Problemos įvertinimas. Problemų sprendimų procesų etapai. Socialinio darbo praktikos etapai. Interviu. Pradinis interviu. Sutartis apie paslaugas. Socialinės tarnybos darbo nutraukimas su klientu. Kontakto apibūdinimas. Kliūtys, trukdančios tarpusavio supratimo formavimui. Resursai. Pogrupis. Agresijos įveikimas. Normatyvinė krizė.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-23
 • Socialinis darbas (6)

  Pagrindinės socialinio darbo savybės. Socialinio darbuotojo veiklos tikslai. Socialinio darbuotojo funkcijos. Funkcijos (II versija). Žinios, kurios būtinos norint sėkmingai dirbti su klientais. Darbuotojas paprastai naudoja penkias grupes įgūdžių. Intervencija socialiniame darbe. Kas būdinga kompleksinių sistemų elgsenai? Socialinis darbuotojas, dirbdamas su klientu turėtų užduoti sau šiuos klausimus. Socialinio darbo metodai. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Case work šalininkai atsižvelgė į tokius pagrindinius principus. Group-work (darbas su grupe arba grupinis socialinis darbas). Grupė – tai individualių asmenų susibūrimas. Grupių vystymosi fazės. Grupės sudarymas. Bendruomeninis socialinis darbas. Bendruomenės darbas grindžiamas daugeliu vertybių. Pagrindiniai bendruomeninio socialinio darbo elementai. Bendruomenės socialinio darbo pobūdis gali būti trejopas. Armstrong išskiria tris bendruomenės darbo formas. Socialinis darbas ir ekonomika. Laisvos rinkos klientai vs socialinių paslaugų gavėjus. Kas dar lėmė šių dviejų labai skirtingų sistemų suartėjimą? Pierson, kuris nagrinėjo gerovės valstybių patiriamus iššūkius, įvardija tris pagrindinius. Autoriai išskiria šias neigiamas globos paslaugų privatizavimo pasekmes Didžiojoje Britanijoje. Pokyčiai globos sistemoje dalyvaujant privatiems teikėjams. Didelė respondentų dalis, neturinti šiuo klausimu nuomonės. Apibendrinimas. Ekonomizavimas ir rinkos kūrimas- sociopolitinis atsakas į spaudimą. Poreikiai socialiniame darbe. Kokie poreikiai susitinka socialiniame darbe? Maslow poreikių hierarchija. Istoriškai socialinio darbo funkcija buvo tik tenkinti bazinius poreikius. Kas pasikeitė nuo to laiko? Poreikių teorijoms kas būdinga? Kuo skiriasi poreikiai ir norai? Juos pagal socialinio darbo enciklopediją galima skirstyti. Subsidiarumo principas. Poreikio sampratos. Kam reikalingi standartai tenkinant poreikius? Kokiu būdu socialiniai darbuotojai nustato, kokie yra kliento poreikiai? Lietuvos socialinės apsaugos sistema. Socialinės gerovės valstybė. Lietuvoje socialinių paslaugų sistema formuojasi veikiama keleto faktorių. Socialinės paramos sistemos Lietuvoje susikūrimas. Socialinės paramos sistemos Lietuvoje susikūrimas. Socialinės apsaugos sistemos bruožai. Socialinis draudimas. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. Piniginė socialinė parama. Socialinės paslaugos.
  Socialinis darbas, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-31
 • Socialinis darbas bendruomenėje

  Bendruomenė. Bendruomenės ribos. Bendruomenės funkcijos. Bendruomenės bruožai. Natūrali pagalbos sistema bendruomenėje. Natūralūs padėjėjai. Pagalbos sau grupės. Savanoriai. Bendruomenės centro ugdymo veiklos samprata. Bendruomenės ugdymo pagrindiniai metodai. Įgalinimas. Ryšio palaikymas. Bendravimas veikiant.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2008-08-20
 • Socialinis darbas su grupe

  Statusas grupėje. Grupės norma. Socialinio darbo su grupe supratimas. Bendri procesai būdingi mažoms grupėms. Išankstinis grupės planavimas. Kas turi būti grupėse? Grupės sudėtis. Nukreipimas į grupes ir naujų narių ieškojimas. Grupės narių paruošimas. Vadovavimo pasiruošimas. Grupių tipai. Socialinio darbuotojo vaidmuo grupėje. Grupės darbo stadijos. Pradinė grupės darbo stadija. Pradinės darbo stadijos ypatumai. Svarbiausi grupės vadovo uždaviniai pradinėje darbo stadijoje. Pereinamoji grupės darbo stadija. Svarbiausi vadovo uždaviniai. Konfliktai tarp grupės dalyvių. Grupės dalyvių konfliktai su vadovu. Pogrupių formavimasis. Produktyvioji grupės darbo stadija. Baigiamoji grupės darbo stadija. Individualūs grupės nariai. Grupės narių funkcionavimo įvertinimo metodai. Grupės kaip visumos įvertinimas. Grupės aplinkos įvertinimas. darbo su grupe įgūdžiai. Grupės darbo vieta ir sąlygos. Grupės darbo struktūravimas. Priešinimasis grupės darbui ir jo formos.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-08
 • Socialinis darbas su šeima (2)

  Pradedančiojo vadovas pirmam šeimos interviu, orientuotame į problemą. Pokalbis telefonu. Hipotezės kūrimas. Pasisveikinimas. Socialinė fazė. Problemos nustatymas. Šeimos elgesio modelių stebėjimas. Tikslų nustatymas. Kontrakto sudarymas. Kontrolinis lapas. Hipotezių tikrinimas. Susisiekimas su pacientą nukreipusiu žmogumi. Dokumentų rinkimas. Namų lankymas. Namų lankymo abc. Darbas su šeima auginančią neįgalų vaiką. Parama neįgalaus vaiko tėvams. Pirmieji metai, kuo jie yra ypatingi. Profesionalams reikia apgalvoti tam tikrus klausimus. Patarimai. Ankstyvosios intervencijos išskirtiniai bruožai. Profesionalai ir tėvai. Parama šeimai. Darbas su šeima. Paslaugos, kurios gali pasiūlyti daugiadisciplinarinė komanda.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-29
 • Socialinių mokslų didaktika

  Didaktika. Socialinių mokslų didaktikos turinys. Socialinių mokslų didaktikos turinys. Mokymo ir mokymosi organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose. Mokymo organizavimo principai ir jų įgyvendinimas bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Mokymo organizavimą sąlygojantys veiksniai. Mokymo metodai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokos organizavimo metodika. Pamokų struktūros esmės supratimas. Pamokų skirstymo į tipus kriterijai. Mokymo elementai ir jų vieta įvairių tipų pamokose. Aktyvus mokymasis pamokoje. Mokymo tikslai ir jų įgyvendinimas pamokoje. Nepamokinės mokymo organizavimo formos. Mokymasis bendradarbiaujant. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo esmė ir funkcijos. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo principai bei rūšys. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai socialinių mokslų pamokose. Mokymo ir mokymosi rezultatų vertinimo reikšmė ir vertinimo sistema. Vertinimo metodika. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo įtaka mokinių ir mokytojų santykiams.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Socialinių paslaugų administravimas

  Socialinių paslaugų administravimo (SPA) kurso reikšmė ir paskirtis. Socialinių paslaugų apibrėžimas. Socialinių paslaugų kriterijai. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal teikėjo pavaldumą (steigėją). Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas. Socialinių paslaugų infrastruktūra. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal klientų grupes analizė. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų pobūdį analizė. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų teikėjų statusą (pavaldumą) analizė.
  Administracinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-18
Puslapyje rodyti po