Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė psichologija (10)

  Socialinė psichologija. Socialinis suvokimas. Įspūdžio formavimosi mechanizmai. Socialinio suvokimo iškraipymai. Kazualinė atribucija. Socialinio mąstymo klaidos. Atribucijų šaltiniai. Nuostatos. nuostatos neturi poveikio elgesiui? Kada elgesys turi poveikį nuostatoms? Socialiniai stereotipai. Prietarų ir stereotipų formavimosi kognityviniai pagrindai. Prietarų įtakos mažinimas. Grupės. Individo veikla grupėje. Konformiškumas.
  Socialinė psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2007-01-16
 • Socialinė psichologija (12)

  Socialinės psichologijos mokslo dalykas. Socialinės psichologijos tikslai ir uždaviniai. Aš – vaizdas (aš – koncepcija). Aš – vaizdo samprata. Aš – vaizdo turinys ir formos. Aš – realusis, idealusis, parodomasis. Veidrodinio atspindžio ir socialinio palyginimo teorijos. Socialiniai vaidmenys. Socialinio vaidmens samprata ir turinys. Socialinio vaidmens stadijos (su vaidmeniu susiję lūkesčiai, socialinio vaidmens supratimas, socialinio vaidmens priėmimas, socialinio vaidmens vykdymas). Socialinių vaidmenų konfliktai. L. Festingerio kognityvinio disonanso teorija apie nuostatų pasikeitimo mechanizmą. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų rūšys: stereotipai, vertybinės orientacijos. Socialinių nuostatų formavimo būdai (mėgdžiojimo, identifikavimo, patyrimo ir mokymosi vieta nuostatų formavime). Socialinio suvokimo (socialinės percepcijos) apibūdinimas. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija). Priežastingumo lokusas. Klausymosi funkcijos, barjerai. Aktyvaus klausymosi būdai. Nežodinio bendravimo apibrėžimas, funkcijos. Gestų interpretavimas. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupė ir asmenybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Mikrogrupės ir makrogrupės, sąlyginės ir realios grupės, formalios ir neformalios grupės, referentinės grupės. Grupių raida. Tarpasmeninių santykių samprata. Statutų hierarchija grupėje. Grupė ir asmenybė: konformiškumas, paklusnumas ir kt. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Konflikto samprata, klasifikacija. Tarpasmeninių konfliktų tipai, struktūra, dinamika. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos.
  Socialinė psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-03-15
 • Socialinė psichologija (16)

  Socialinės psichologijos objektas, reikšmė, tikslai ir uždaviniai, ryšiai su kitomis psichologijos šakomis ir kitais mokslais. Socialinė psichologija. Socialinės psichologijos objektas. Socialinės psichologijos tikslai ir uždaviniai. Socialinės psichologijos ryšiai su kitomis psichologijos šakomis. Socialinės psichologijos ryšiai su kitais mokslais. Socialinės psichologijos reikšmė. Socialiniai poreikiai. Socialiniai vaidmenys. Nuostata. Socialinė nuostata. Nuostatų savybės. Nuostatų rūšys. Nuostatų funkcijos. Nuostatų formavimas. Nuostatų formavimosi būdai. Socialinės psichologijos metodai. Sociometrija. Referentometrija. Stebėjimo metodas. Socialinė grupė. Bendravimo psichologija. Bendravimas. Bendravimo procesas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Verbalinė komunikacija. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Konfliktai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų sprendimo strategijos. Grupės samprata, jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupių tipologijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Paklusimo tyrimai socialinėje psichologijoje.
  Socialinė psichologija, konspektas(26 puslapiai)
  2008-05-26
 • Socialinė psichologija (2)

  Santykiai kaip socialinės psichologijos objektas. Komunikacinė emocijų funkcija.Socialinės psichologijos tyrimai. Motyvacija. Nukreipiančioji emocijų funkcija. Psichologiniai poreikiai. Sąmonė. Savimonė.Socialinis suvokimas. Kalba. Socialiniai poreikiai.
  Socialinė psichologija, konspektas(49 puslapiai)
  2005-11-12
 • Socialinė psichologija (3)

  Grupės samprata. Jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupių tipai. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Statusinė grupės struktūros plotmė. Vaidmeninė grupės struktūros plotmė. Komunikacinė grupės struktūros plotmė. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių funkcijos. Lyderių tipai. Bendri ir konkretūs savęs vertinimo aspektai.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-12-16
 • Socialinė psichologija (5)

  Socialinės psichologijos objektas. Socialinių poreikių specifika. Poreikių įsisąmoninimo problema. Poreikių redukcionizmo reiškinys. Siekių poreikis. Jo prieštaringumas. Sėkmės atributai. Spaudimas pasiekti ir nesėkmės baimė. Rizikos psichologija. Vertybinės orientacijos ir siekių poreikis Daugiaplanė motyvacija. Motyvų konfliktas. Vertybių konfliktų problema. Trukdymo sau psichologija. Trukdymas sau ir gynyba. Socialinio vaidmens samprata. Socialinio vaidmens etapai. Vaidmens apibrėžtumo problema. Socialinio vaidmens ir bendravimo ryšys. Vaidmenų konfliktas ir jo sprendimo strategijos. Socialinio suvokimo samprata. Socialinis kategorizavimas. Žmogaus socialinio dirgiklio ypatumai. Reagavimo įsisąmoninimas. Viešasis ir privatusis Aš. Prožektoriaus efektas. Įvaizdžio kūrimas ir valdymas. Socialinis pageidaujamumas. Prisistatymas ir jo strategijos. Gynybiškumas prisistatant. Demonstravimosi elgsena ir jos motyvacija. Grėsmė įvaizdžiui. Įvaizdžio nerimas, įvaizdžio gelbėjimas. Produktai ir įvaizdis. Išoriniai atributai ir išplėstasis Aš. Išorinių atributų ir vertybių santykis. Atgalinis ryšys, jo atribucija. Demagogijos efektas. Elgesio tikrinimas. Jo lygiai. Informacija ir socialinis suvokimas. Informaciniai požymiai, jų prioritetai. Konfliktinė informacija. Prieštaringos informacijos sprendimo būdai. Informacijos vertinimas. Stebėtojų įtaka informacijos vertinimui. Vertinimo laukimo nerimas. Teigiamos ir neigiamos informacijos įtaka. Vertinimo sąlygiškumas. Vertinimo kriterijai. Dodge socialinės informacijos apdorojimo modelis. Stereotipiniai vertinimai. Netiesioginio stereotipizavimo reikšmė prognozuojant asmens savybes. Suvokiančio asmens įtaka socialiniam suvokimui. Kognityvinio stiliaus samprata. Nuostatos įtaka socialiniam suvokimui: Pigmaliono efektas. Suvokiamojo savybės. Požymis – kategorija socialiniame suvokime. Metaforinis apibendrinimas. Bendravimo įtaka socialiniam suvokimui. Aureolės efektas. Konteksto įtaka socialiniam suvokimui. Kauzalinės atribucijos teorijos prielaidos. Pagrindiniai kauzalizmo principai. Priežastingumo lokusas. Atribucijos ir asmenybės laisvės problema. Priežasčių pastovumas, kintamumas, kontrolė. Atribucijos darymo būdai. Priežasties adekvatumas, svoris. Unikalumas, nuoseklumas, apibrėžimas darant atribucinius sprendimus. Neigimo ir padidinimo principas atribucijose. Neteisingo sutikimo efektas. Sėkmės atribucija. Užduoties sunkumas, sėkmė ir gabumų atribucija. Nesėkmės poveikis motyvacijai. Nesėkmės atribucija ir įvaizdžio gelbėjimas. Vidinis grupės favoritizmas. Atsakomybės atribucija. Ketinimų atribucija. Taikomieji atribucijos teorijos aspektai. Priskiriamų ir faktiškų elgesio motyvų santykis. Savęs vertinimas ir Aš vaizdas. Naiviojo realizmo ir savęs vertinimo ryšys. Socialinis palyginimas, jo kryptys. Aš vaizdo formos. Bazinis Aš. Aš vaizdo turinys. Savęs aukštinimo ir Aš nuoseklumo teorijos. Hierarchinis Aš vaizdo modelis. Aš vaizdo segmentacija ir integracija. Stigmos samprata. Stigmatizavimas. Vengimo grupės. Stigmatizuotųjų identiškumas. Destigmatizacija. Identiškumo samprata. Identiškumo paieška, užbaigtumas, užbaigtumo simboliai. Iššūkis ir grėsmė identiškumui. Totalitarinis ir Panteono Aš. Nuostatos samprata. Nuostata ir suvokimas. Nuostatos komponentai. Nuostatos centriškumas. Informacijos šaltinio prestižas ir nuostatos kitimas. Siuntėjo ketinimų, patikimumo suvokimas ir nuostatos kitimas. Informacinis libiškumas ir nuostatos kitimas. Informacijos vienpusiškumas – abipusiškumas ir nuostatos kitimas. Verbavimo psichologija. Bumerango efektas. Kalbos įtaka nuostatoms. Kojos duryse ir užtrenktų durų metodai. Pliuralistinis nežinojimas. Apeliacijos keičiant nuostatas. Emocinė, baimės apeliacijos. Vaidmenų atlikimas ir nuostatų kitimas. Elgesio komponento keitimas nuostatoje. Grupė ir nuostatų kitimas. Kognityvinio disonanso teorija, jos empirinis pagrindimas, privalumai ir trūkumai. Vertybinės orientacijos, jų reguliuojančioji funkcija. Vertybių konfliktas. E.Fromm vertybinių orientacijų samprata. Komunikacija, informacijos kodavimas. Verbalinis, akustinis informacijos kanalai. Verbalizavimas. Daugiaplaniai priėmėjai. Empatija, jausmo identifikavimas. Empatijos sužadinimas, ugdymas. Empatija slopinantys veiksniai. Prieraišumo samprata. Funkciniai prieraišumo modeliai. Ainsworth prieraišumo interpretacija. Bendravimas sąveikos aspektu. Socialinis tinklas. Konformizmas, jį nulemiantys veiksniai. Mažumos įtaka daugumai. Socialinė įtaka, jos priemonės. Manipuliavimas žmonėmis, makiavelizmas. Teisingumo psichologija. Paskirstymo, atstatymo, eigos teisingumas. Socialinių mainų teorija. Socialinė kaina. Panašumas ir bendravimas. Byrne metodas. Asimiliacijos efektas. F. Heider panašumo ir bendravimo teorija. Atsiribojimas, skirtumų pabrėžimas. Priklausomumas bendraujant. Priklausomumo požymiai. Priklausomumas ir įsipareigojimas. Mikelandželo efektas. Priklausomumas instinktų ir išmokimo teorijos požiūriu. Instrumentinė ir emocinė priklausomybė. Simbiozė. Asimetrinė priklausomybė. Savarankiškumas, jį skatinantys ir slopinantys veiksniai. Saitų samprata. Dominavimas-paklusimas. Dominavimas ir pranašumas, jo siekimo būdai. Atsiskleidimas, jo funkcijos. Kognityviniai slaptumo aspektai. Artumo samprata. Artumo baimė. Psichologinis atstumas, jo palaikymo būdai. Artumo dilema. Idealizavimas, idolo poreikis. Idealizavimo mažėjimo priežastys. Tarpasmeniniai konfliktai, juos skatinančios ir slopinančios priežastys. Prestižas ir tarpasmeniniai konfliktai. Rungtyniavimo konfliktas. Pavydo psichologija. Konflikto konstruktyvumo prielaidos. Emocinis priėmimas – atmetimas. Saugos poreikio vieta šiuose procesuose. Pritarimo mitas. Emocinis atmetimas ir agresija. Atmetimas ir atsiribojimas. Emocinio priėmimo į grupę ypatumai. Emocinio priėmimo sąlyginumas. Informacinis emocinio priėmimo – atmetimo aspektas. Jautrumo atmetimui samprata. Priėmimo-atmetimo maskavimas. Priėmimo-atmetimo atribucijos. Grupės samprata. Referentinė grupė. Grupės nario identiškumas. Socialinė kategorizacija. Kryžminė kategorizacija. Asmens ir/ar grupės identifikacija. Grupės norma. Grupės sutelktumas, jį nulemiantys veiksniai. Asmenybės statusas grupėje. Jį nulemiantys veiksniai. Įveikos samprata. Įveikos strategijos. Įveikos stilius. Aplinkos kontrolė. Išmoktas bejėgiškumas.
  Socialinė psichologija, konspektas(45 puslapiai)
  2006-01-18
 • Socialinė psichologija (6)

  Įspūdžio formavimasis. Vertė. Vidurkio principas. Nuoseklumas. Aureolės efektas. Nuoseklumo išlaikymas. Teigiamo vertinimo tendencija. Informacijos perdirbimo dėsniai. Suvokimo veiksniai. Kontekstas. Centriniai bruožai. Išskirtinumas. Gyvumas. Negatyvumo efektas. Kategorizacija. Schemos. Savęs suvokimas. Suvokimo tikslumas. Subjektyvi perspektyva. Emocijos. Neverbalinė komunikacija. Vizualinis kanalas. Asmeninė erdvė. Gestai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Paralingvistinis kanalas. Atribucija. Nuostatos ir nuostatų apibrėžimas. Kognityvinis disonansas. Reakcija. Baimė. agresija. Argumentų stiprumas. Afiliacija. Prisirišimas. Vienišumas. Artumas.
  Socialinė psichologija, konspektas(36 puslapiai)
  2006-02-17
 • Socialinė psichologija (7)

  Socialinės psichologijos objekto samprata. Socialinės psichologijos istorijos bruožai. Pagrindinės konceptualinės kryptys XX amžiaus socialinėje psichologijoje. Grupės samprata. Jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės samprata. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje.
  Socialinė psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-05-27
 • Socialinė psichologija (8)

  Afiliacija. Prisirišimas. Afiliacijos funkcijos. Vienišumas. Įspūdžio formavimasis. Neverbalinė komunikacija. Vizualinis kanalas. Asmeninė erdvė. Gestai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Emocijų atpažinimas. Universalios emocijų išraiškos. Paralingvistinis kanalas. Patrauklumas. Fizinis patrauklumas. Aureolės efektas (halo effect). Vertė. Vidurkio principas. Nuoseklumas. Nuoseklumo išlaikymas. Teigiamo vertinimo tendencija (positivity bias). Centriniai bruožai. Asmeninės savybės. Išskirtinumas. Išskirtinumo poveikis. Gyvumas (vividness). Negatyvumo efektas. Panašumas. Pažįstamumas. Artumas. Atribucija. Priežastingumo lokusas. Priežasčių stabilumas ir kintamumas. Kiek žmogus galėjo kontroliuoti savo elgesį. Kada daromos atribucijos. Kaip daromos atribucijos. Fundamentali atribucijos klaida. Motyvai ir atribucinės klaidos - savigarbos išsaugojimas. Netikro konsensuso klaida. Nuostatos ir nuostatų apibrėžimas. Kognityvinis sudėtingumas. Vertės paprastumas, Minčių ir jausmų sąryšis. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų išmokimas. Kognityvinis nuoseklumas. Kognityvinis- afektyvinis nuoseklumas. Kognityvinio disonanso teorija. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų stiprumas. Nuostatų stabilumas. Nuostatų specifiškumas. Nuostatų išryškinimas. Nuostatų keitimas. Neatitikimas tarp esamos nuostatos ir pateikiamos informacijos. Reakcija. Šaltinio nuvertinimas. Informacijos iškreipimas. Bukas atmetimas. Informacijos išmokimas. Afekto perkėlimas. Kontrargumentavimas. Įtikinėtojas. Informacijos šaltinio autoritetas. Baimė. Agresija. Argumentų stiprumas. Asmeninis suinteresuotumas. Informacijos kartojimas. Klausytojo savybės: Angažuotumas. Asmenybiniai faktoriai.
  Socialinė psichologija, konspektas(23 puslapiai)
  2006-10-31
 • Socialinė sauga

  Socialinės saugos teisės reguliavimo dalykas (metodas). Socialinės saugos teisės sąvoka. Socialinės saugos teisės subjektai. Socialinės saugos teisinių santykių samprata, atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas, santykių rūšys, jų turinys. Nepaisant socialines saugos teisinių santykių įvairovės, jie klasifikuojami. Atsižvelgiant į piniginės išmokos rūšį, santykiai skirstomi. Atsižvelgiant į socialinių paslaugų formą, santykiai skirstomi. Procedūrinio pobūdžio santykiai klasifikuojami atsižvelgiant į jų objektą, kurio gali būti. Santykiai, susiję su pensijų skyrimu ir mokėjimu klasifikuojami į grupes pagal pensijos rūšį. Socialinės saugos teisės šaltiniai: sąvoka, rūšys, ypatybės. Socialinės saugos istorijos apžvalga: ištakos, vystymasis. Nuo socialinio draudimo prasidėjo šiuolaikinės socialinės apsaugos raida. Socialinė sauga Lietuvoje: prieškarinės respublikos laikotarpis, sovietinės sistemos bruožai, socialinė sauga po Nepriklausomybės atkutimo. "Socialines apsaugos sistemos ir modeliai". Galima išskirti tokius socialinės apsaugos tradicinių sistemų skirtumus. Socialinės apsaugos modeliai pagal G. Esping Anderssen. Tradicinės socialinės apsaugos sistemos Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Dabartinė socialinės saugos padėtis Lietuvoje. Socialinės saugos sistemos reformų prielaidos. Socialinės rizikos samprata ir rūšys. Valstybinis socialinis draudimas ir socialinė parama, jų skirtumai. Socialinės saugos valdymo sistema: valstybinį socialinį draudimą ir socialinę paramą įgyvendinančios institucijos. Socialinę paramą įgyvendina savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimo teisinio reguliavimo pagrindai. Valstybinio socialinio draudimo sistemos dalyviai (f-jos, teisės, pareigos, atsakomybė). Teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Valstybinio socialinio draudimo paskirtis ir f-jos. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Bendrosios pensijų dydžio nustatymo taisyklės. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarka. Valstybinio socialinio draudimo ir kaupiamųjų pensijų išmokų santykis. Kaupiamųjų pensijų sistemos reforma Lietuvoje 2003m. Išankstinis valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimas. Pensijų sistemos pakopos. Pensijos sukakusiems senatvės pensijos amžių specialių kategorijų asmenims (valstybinės-I ir II laipsnių, pareigūnų ir karių, nukentėjusių asmenų, mokslininkų, teisėjų pensijos,signatarų rentos ir kt.). Ligos ir motinystės draudimo paskirtis, išmokų rūšys: struktūra, tikslai, uždaviniai. Nelaimingų atsitikimai darbe ir profesinių ligų paskirtis: struktūra, uždaviniai, tikslai. Lietuvos sveikatos draudimo sistema: struktūra, tikslai, uždaviniai. Socialinės paramos struktūra, tikslai, uždaviniai. Darbo ir užimtumo politika: struktūra, tikslai, uždaviniai. Užimtumo politiką įgyvendinančios institucijos. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas, socialinės garantijos. Socialinės įmonės. Migruojančių asmenų socialinės saugos teisiniai pagrindai. Tarptautiniai dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai socialinės apsaugos srityje. Europos Sąjungos (ES) socialinės apsaugos dokumentai, koordinuojantys socialinės apsaugos sistemas Europos Sąjungos (ES) ir Europos Ekonominės Erdvės šalyse narėse. Atviro koordinavimo metodas ES (Europos Sąjunga). Trišalis principas socialinės apsaugos institucijų valdyme.
  Sauga, konspektas(27 puslapiai)
  2009-05-14
 • Socialinė teisė

  Socialinė sauga, jos samprata, pagrindiniai principai. Socialinės saugos samprata. Lietuvos socialinės saugos struktūra. Socialinės saugos formos. Socialinės saugos teisės šaltiniai. Socialinė rizika ir socialinė sauga. Socialinės saugos teisės dalykas ir metodas. Socialinės saugos sistema. Socialinės saugos teisės metodas. Socialinės saugos teisės funkcijos atsižvelgiant į socialines rizikas. Juridiniai faktai socialinės saugos teisėje. Juridiniai faktai. Senatvės pensija. Našlaičių ir našlių pensija. Socialinės saugos finansavimo ir administravimo principai. Socialinės saugos finansavimas. Socialinės saugos administravimas. Teritorinė decentralizacija
  Teisė, konspektas(28 puslapiai)
  2006-10-30
 • Socialinės apsaugos teisė (3)

  Socialinės apsaugos ir socialinės apsaugos teisės samprata. Svarbiausi teisės aktai socialinės apsaugos teisės sričiai. Socialinės apsaugos teisės dalykas ir reguliavimo metodas. Socialinės apsaugos teisės (SAT) ištakos. Socialinės apsaugos formos ir rūšys. Socialinio draudimo įmokomis apmokestinamos tokios pajamos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas numato tris pensijų rūšis. Valstybinio draudimo stažas. Našlių pensija. Valstybinės pensijos. Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos. Mokslininkų pensijos. Respublikos prezidento ir nepriklausomybės akto signatarų pensijos (rentos). Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Motinystės pašalpa. Tėvystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Socialinio draudimo išmokos. Nedarbo išmoka. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų teisinis reguliavimas Lietuvoje. Pagrindinės socialinių išmokų rūšys pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įstatymą bei šių išmokų apskaičiavimo tvarka. Socialinės apsaugos priemonės šeimai remti. Socialinė pašalpa. Šalpos pensijos. Sveikatos draudimo teisės pagrindai. Sveikatos biudžeto pajamos ir išlaidos. Socialinis aptarnavimas.
  Teisė, konspektas(38 puslapiai)
  2010-09-27
 • Socialinės deviacijos

  Socialinės deviacijos, visuomeninės ir socialinės normos. Moterų homoksesualizmas. Vyrų homoksesualizmas. Heteroseksualinės deviacijos. Nudizmas. Svingerizmas. Pornografija. Prostitucija. Visuomenės problema: savižudybė. Socialiniai veiksniai ir savižudybė. Savižudybės procesas. Artimųjų reakcijos. Narkotikai: priežastys, pasekmės, vartotojai. Narkomanų subkultūra. Kodėl jauni žmonės pradeda vartoti narkotikus? Kaip tampama narkomanu? Tonizuojančios priemonės. Sociologines deviacijos teorijos.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-26
 • Socialinės grupės (2)

  Pirmoji grupė - šeima. Grupėje vyksta asmenybės socializacija. Pagal R.K. Mertoną, yra 3 pagrindiniai grupės bruožai. Skiriami šie socialinės grupės elementai. N. Smelseris nurodo tokius vidinius grupės procesus. Kaip grupės veikia mūsų elgesį. Konformizmas. Kolektyvistas. Deindividuacija. Grupės poliarizacija. Grupinis mąstymas. Mažumos įtaka daugumai. Nario statusas. Statuso svarbiausioji charakteristika. Grupių hierarchija. Oficialus lyderis. Lyderių skirstymas. Savijautą grupėje apibūdina trys parametrai. Norma. Grupių kontaktiškumo lygiai. Makro ir mikro grupės. Esminės mikrogrupės ypatybės. Formalios grupės. Neformalios grupės. Socializacija. Veiksmų koordinavimas.
  Socialinė psichologija, konspektas(19 puslapių)
  2007-10-05
 • Socialinės grupės ir organizacijos

  Socialinė (visuomeninė) grupė. Pirminės ir antrinės grupės. Grupių struktūra. Formalios organizacijos ir biurokratija. Socialinė stratifikacija. Modernių visuomenių stratifikacijos teorijos. Vakarų visuomenės klasinė struktūra. Socialinis mobilumas.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-29
 • Socialinės paslaugos

  Socialinių paslaugų apibrėžimas. Socialinių paslaugų kriterijai. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal teikėjo pavaldumą (steigėją). Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Socialinių paslaugų infrastruktūra. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal klientų grupes. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų pobūdį. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų teikėjų statusą (pavaldumą) analizė. Socialinių paslaugų vieta Lietuvos Respublikos (LR) socialinės apsaugos sistemoje. Valstybės socialinė politika ir socialinių paslaugų rinka. Visuotinės gerovės valstybė. Vakarų šalių socialinės apsaugos modeliai. Išplėstinis socialinės politikos modeliavimas: penki modeliai. Modeliavimo reikšmė socialiniame moksle. Rytų Europos socialinės politikos modelis. Lietuvos socialinės politikos modelio ypatumai. Dekomodifikacija socialinėje apsaugoje. Socialinė rinkos ekonomika ir socialumo reikšmė. Socialinės apsaugos dekomodifikacijos laipsnis. Socialinių paslaugų infrastruktūra ir administruojančios institucijos. Valstybinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa. Socialinių paslaugų tinklo plėtojimo kryptis Lietuvoje. Socialinių paslaugų tinklo išvystymo vertinimas. Socialinių paslaugų organizavimas: paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. NVO socialinių paslaugų sektorius: samprata ir reikšmė. NVO istorinės ištakos. Galimybės ir būdai įtraukti NVO į socialinių paslaugų rinką. Savanoriškas darbas NVO sektoriuje. Šalies konstitucinė santvarka: demokratijos institutai. Valdžių sistema. Tiesioginė demokratija. Demokratijos konsolidacijos problema. Teisinės sistemos reforma, jos sunkumai. Žmogaus ir šeimos socialinės raidos ir raiškos poreikiai ir paslaugos jiems tenkinti. Esamos situacijos vertinimas. Socialinės paramos šeimai politika. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Socialinių paslaugų deinstitucionalizacija. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinės paramos politikos tobulinimas. Paramos šeimai tobulinimas. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas. Socialinių programų nukentėjusiems asmenims bei socialinės rizikos grupėms rengimas ir įgyvendinimas. Pabėgėlių socialinė integracija. Socialinės paramos paslaugų administravimas. Socialinių paslaugų raidos apžvalga. Socialinių paslaugų teikimas. Nacionalinė narkotikų prevencijos programa. Pagalba namuose ir kitos bendrosios paslaugos. Paslaugos užimtumo problemoms spręsti. Darbo politika. Socialinis draudimas. Pajamų garantijos ir skurdo mažinimas. Socialinė parama. Žmonių su negalia integracija. Šeimos, vaikų ir jaunimo rėmimas. Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Paslaugų teikimas visuomenės sveikatingumui užtikrinti. Finansavimo sistemos pertvarkymai. Sveikatos priežiūros lygiai. Sveikatos apsaugos sistemos ištekliai. Sveikatos draudimas. Saugios socialinės ir natūralios aplinkos formavimas ir šio paslaugų segmento plėtojimas Teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Institucinė teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Nusikalstamumas: kontrolė ir prevencijos perspektyvos. Socialinių paslaugų rinkos tyrimai. Kitos koncepcijos bei požiūriai į žmogaus socialinė raidą. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Žmogaus socialinės raidos tendencijos Lietuvoje. Žmogaus socialinė raida transformacijų laikotarpiu. Teoriniai socialinio darbo modeliai. Humanistinės – egzistencinės socialinio darbo metodologinės nuostatos. Sisteminis socialinis darbo modelis. Apklausa. Problemos tyrimas. Sutarties sudarymas. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis. Socialinės teisės Europos sąjungoje. Europos Sąjungos (ES) teisė ir socialinės teisės. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija. Europos tarybos 1961 metų Socialinė chartija ir 1996 metų Socialinė chartija. Europos socialinių teisių komitetas. Europos socialinė chartija ir Tarptautinis socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių paktas. Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartija.
  Socialinis darbas, konspektas(37 puslapiai)
  2006-05-03
 • Socialinės paslaugos (3)

  Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų infrastruktūra (tinklas). Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo principai. Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimas. Socialinių paslaugų, teikiamų klientui gyvenant savo namuose, organizavimas. Globos pinigai socialinių paslaugų sistemoje. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas (vertinimas). Socialinių paslaugų finansavimas ir apmokėjimas. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas ir standartų rengimas. Socialinių paslaugų teikimo reglamentavimas. Socialinių darbuotojų, kaip paslaugų teikėjų, funkcijos ir veiklos organizavimas. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaidmuo teikiant socialines paslaugas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) šalių socialinių paslaugų tendencijos.
  Socialinis darbas, konspektas(6 puslapiai)
  2009-02-20
 • Socialinės pedagogikos raida

  Pratarmė. Socialinės pedagogikos raida. Socialinio pedagogo ir darbdavio santykiai. Socialinio pedagogo santykis su savo profesija. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis ir elgsena. Socialinio pedagogo etinės pareigos klientų atžvilgiu. Socialinio pedagogo atsakomybė kliento atžvilgiu. Socialinio pedagogo etinis elgesys kolegų atžvilgiu. Socialinio pedagogo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Socialinio pedagogo etinė pareiga bendruomenei.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2006-10-04
 • Socialiniai pokyčiai (2)

  Demografiniai procesai. Sociologiniai tyrimai. Sociologinių tyrimų rūšys.Sociologinių tyrimų etapai. Sociologinių tyrimų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Klausimai. Anketa. Reikalavimai ir rekomendacijos. Tyrimo dalyvių atranka. Tyrimų etika. Sociologiniai tyrimai. Sociologinių tyrimų etapai. Sociologinių tyrimų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Klausimai. Klausimų tipai. Anketa. Reikalavimai ir rekomendacijos. Anketų klausimų skalės. Tyrimo dalyvių atranka. Tyrimų etika.
  Sociologija, konspektas(17 puslapių)
  2010-02-04
 • Socialiniai projektai ir programos

  Projekto apibrėžimas. Projektas. Projekto ypatumai. Projektas kaip pokyčio procesas. Projektų valdymo trūkumai. Projekto ciklas. Bendrieji projekto ciklo aspektai. Programavimas. Atitikimas remiamoms veikloms. Pridėtinė vertė. Identifikavimas. Problemų analizė. Problemų medis. Uždavinių analizė. Tikslinės grupės ir jų poreikiai. Vidaus ir išorės veiksnių analizė. Projekto identifikavimas. Formulavimas. Finansavimo etapas. Projekto paraiškos rengimas. Grupės darbas. Tikslų ir uždavinių formulavimas. Poreikio pagrindimas. Partnerystė. Projekto įgyvendinimo planas. Veiklų planas. Tikslinės grupės. Projekto pirkimų planas. Rezultatai. Rezultatai ir pasiekimai. Pasiekimų rodikliai. Rezultatų rodikliai. Projekto įgyvendinimo prielaidos ir rizikos. Rizikos valdymo strategijos. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Aplinkos analizė. Loginė matrica. Projektų įgyvendinimas. Sutarties pasirašymas. Projektų administravimas. Dokumentacijos archyvas. Mokėjimų prašymų klaidos. Biuro prekės. Mokėjimų prašymų klaidos: Biuro išlaikymas. Mokėjimų prašymų klaidos: Darbo užmokesčio sąnaudos. Mokėjimų prašymų klaidos: kelionių išlaidos. Investicinis projektas. Investicinė stadija. Išlaidų tinkamumas. Išlaidų tinkamumo taisyklės. Projekto biudžetas. Darbas iliustruotas diagramomis bei grafikais.
  Kokybės vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2007-06-04
Puslapyje rodyti po