Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Slauga

  Slaugos skirstymas. Sveikata. Sveikatos ir ligos ištisumas. Sveikata kaip apgalėjimas. Biologiniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Intelektualieji veiksniai. Emociniai veiksniai. Galvos smegenų insultas-ligonių slauga. Pirmoji pagalba ir skubios slaugos priemonės. Ligonio transportavimas. Ligonių slauga namuose. Pulmologinės ligos. Gairės slaugos planui sudaryti. Ligonių turinčių tuštinimosi problemų slauga. Šlapimo nelaikančių ligonių slauga.
  Medicina, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-03
 • Slaugos etika

  Istoriniai medicinos etikos aspektai. Budizmas. Kinų medicinos etikos bruožai. Japonų medicinos etikos bruožai. Islamo medicinos etikos bruožai. Hipokratiškoji tradicija. Slaugos istorijos bruožai. Slaugos etika. Slaugo praktikos įstatymas. Etikos kodeksas.
  Slauga, konspektas(10 puslapių)
  2008-06-16
 • Slaugos procesas

  Slaugos procesas: apibrėžimas, tikslas, pakopos. Duomenų rinkimas – šaltiniai ir sritys. Problemos. Slaugos diagnozė. Problemų išdėstymas prioritetine tvarka. Slaugos tikslų iškėlimas. Slaugos būdai. Įvertinimas- tikslas, metodai ir fazės. Pagrindiniai slaugos modeliai. Roper, Logan, Tierney gyvenimo ir slaugos modelio komponentai. Roper, Logan, Tierney modelis. Tikslai ir gyvybinės veiklos. Slaugos procesas pagal D. Orem. Poreikiai. D. Orem. Bendroji savirūpa ir terapinė savirūpa. Terapinė savirūpa – resursai ir reikalavimai, pajėgumas. Slaugos sistemos parinkimas pagal Orem. Savirūpos planavimas ir vykdymas pagal Orem. Slaugos plano sandara.
  Slauga, konspektas(7 puslapiai)
  2007-05-25
 • Slenkamojo kūno kinematika

  Erdvė ir laikas – objektyvios materijos egzistavimo formos. Atskaitos sistemos. Judėjimo ir rimties reliatyvumas. Mechaninių judėjimų rūšys. Tiesiaeigis materialiojo taško judėjimas. Kreivaeigis judėjimas.
  Klasikinė mechanika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-06
 • Smulkaus ir vidutinio verslo lengvatos

  Smulkaus ir vidutinio verslo lengvatos. Verslo, eksporto ir pramonės skatinimas. Užimtumo fondo remiami darbai. Vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimas. INVEGA (Investicijų ir verslo garantijos). LEID (Lietuvos eksporto ir importo draudimas). Verslo inkubatoriai. Verslo informacijos centrai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-22
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV)

  Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros valstybinis reguliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo nuostatų modeliavimas.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-23
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (2)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir rūšys. Pagrindinės SVV ekonominės veiklos rūšys. SVV rėmimo programa. Europos Sąjungos (ES) paramos programos SVV plėtoti. Kitos programos. Europos Sąjungos (ES) paramos SVV finansiniai instrumentai. Lengvatinės paskolos. Valstybės lėšų investicijos į ribotos atsakomybės SVV. Laisvo darbo jėgos judėjimo įtaka SVV. Vadovavimo SVV problemos. SVV finansinė veikla. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos kriterijų paliginimas. Finansinė parama Lietuvos SVĮ. SVV plėtros iki 2015 metų strategija. Ekonominės valstybinio reguliavimo teorijos. Valstybės vaidmuo neoklasinėje sistemoje. Valstybė ir rinka keinsistinėje sistemoje. Valstybinio reguliavimo raida. Verslo reguliavimas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Verslo inkubatoriai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas. Ekonomikos nuostatų tipai. Modeliavimo metodai. Ekonomikos nuostatų identifikavimas. Verslo informacijos centrai. Verslo liudijimai. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Lizingas. Lietuvos SVV plėtros agentūra. Konsultacinės įmonės. SVV Pasaulyje: įmonės Europos Sąjungos šalyse.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-01-04
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (3)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir rūšys. Pagrindinės SVV ekonominės veiklos rūšys. SVV rėmimo programa. Europos Sąjungos (ES) paramos programos SVV plėtoti. Europos Sąjungos (ES) paramos SVV finansiniai instrumentai. Lengvatinės paskolos. Valstybės lėšų investicijos į ribotos atsakomybės SVV. Laisvo darbo jėgos judėjimo įtaka SVV. Vadovavimo SVV problemos. SVV finansinė veikla. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos kriterijų paliginimas. Finansinė parama Lietuvos SVĮ. SVV plėtros iki 2015 m. strategija. Ekonominės valstybinio reguliavimo teorijos. Valstybės vaidmuo neoklasinėje sistemoje. Valstybė ir rinka keinsistinėje sistemoje. Valstybinio reguliavimo raida. Verslo reguliavimas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Verslo inkubatoriai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas. Ekonomikos nuostatų tipai. Modeliavimo metodai. Verslo informacijos centrai. Verslo liudijimai. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Lizingas. Lietuvos SVV plėtros agentūra. Konsultacinės įmonės. SVV Pasaulyje: įmonės Europos Sąjungos šalyse.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Smurto šeimoje ir visuomenėje prevencija

  Smurto visuomenėje ir šeimoje samprata. Smurto kilmė. Apibrėžimai. Smurto prigimtis/kategorijos. Smurto rūšys. Smurto atpažinimas, situacijos įvertinimas. Smurto priežastys. Ekologinis modelis. Keturi ekologinio modelio lygiai. Jaunimo smurtavimo priežastys. Individualus lygis. Biologinės priežastys. Psichologinės ir elgesio priežastys. Tarpasmeninis lygis. Šeimos įtaka. Bendraamžių įtaka. Bendruomenės lygis. Gaujos, ginklai ir narkotikai. Socialinė integracija. Visuomenės lygis. Demografinė ir socialinė situacija. Pajamų nelygybė. Politika. Kultūra. Vaikų apleidimo ir nepriežiūros priežastys. Individualus lygis. Amžius. Lytis. Kitos charakteristikos. Tarpasmeninis lygis. Lytis. Šeimos sudėtis ir pajamos. Šeimos dydis ir namų ūkis. Asmenybės ir elgesio charakteristika. Šeimos istorija. Smurtas tarp vyresniųjų/partnerių. Kitos charakteristikos. Bendruomenės lygis. Skurdas. Socialinis kapitalas. Visuomenės lygis. Smurto prieš intymius partnerius priežastys. Individualus lygis. Smurto šeimoje istorija. Alkoholio vartojimas. Asmeniniai sutrikimai. Tarpasmeninis lygis. Bendruomenės lygis. Visuomenės lygis. Smurto prieš vyresnius/pagyvenusius priežastys. Individualus lygis. Tarpasmeninis lygis. Bendruomenės ir visuomenės lygis. Seksualinės prievartos prieš vaikus priežastys. Seksualinės prievartos priežastys. Individualus lygis. Faktoriai skatinantys vyrus prievartauti. Alkoholis ir narkotikai. Psichologiniai faktoriai. Tarpasmeninis lygis. Grupinis išprievartavimas. Ankstyvose vaikystės aplinka. Šeimos garbė ir seksualinė skaistybė (nekaltybė). Bendruomenės lygis. Skurdas. Fizinė ir socialinė aplinka. Visuomenės lygis. Įstatymai ir politika. Socialinės normos. Globalinės tendencijos ir ekonominiai faktoriai. Jaunimas ir mitai apie seksualinę prievartą. Smurto tarp jaunimo prevencija. Individualus lygis. tarpasmeninis lygis. Bendruomenės lygis. Visuomenės lygis. Rekomendacijos. Vaikų apleidimo ir nepriežiūros prevencija. Pagalbos šeimai programos. Visuomenės sveikatos programos. Gydymo ir kt. pagalbos teikimo programos. Teisinės ir kitos panašios priemonės. Bendruomenės pastangos. Visuomeninis požiūris. Rekomendacijos. Išvados. Smurto prieš intymius partnerius prevencija. Individualus lygis. Bendruomenės lygis. Geros praktikos principai. Rekomendacijos. Smurto prieš vyresnius/pagyvenusius prevencija. Seksualinės prievartos prevencija. Individualus lygis. Sveikatos priežiūra. Bendruomenės lygis. Visuomenės/politinis lygis. Rekomendacijos. Kiti moksliniai tyrinėjimai. Veiksmingų reakcijų nustatymas. Didesnis dėmesys pirminei prevencijai. Lytinis priekabiavimas sveikatos apsaugos sektoriuje. Išvados. Įstatymai.
  Socialinė psichologija, konspektas(55 puslapiai)
  2006-11-24
 • Socialinė apsauga Lietuvoje (3)

  Socialinės apsaugos pagrindai. Valstybinė šalpos išmokos (pensijos). Slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos. Šalpos našlaičių pensijos. Šalpos kompensacijos. Šalpos išmokos skiriamos. Valstybės parama šeimai. Išmokų rūšys. Nedarbo socialinis draudimas. Nedarbo draudimo lėšos ir jų judėjimas. Nedarbo draudimu draudžiami asmenys. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo tvarka. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos. Nedarbo draudimo išmoka. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Bedarbių rėmimas. Valstybinės užimtumo garantijos. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo lėšos. Užimtumo fondo lėšų naudojimas. Viešieji darbai. Lietuvos darbo biržos valdymo organizavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos). Pajamos. Fondo biudžeto išlaidas. Valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys. Teisė gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, kai buvo dirbta pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, apskaičiavimas. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, kai buvo dirbta savarankiškai, apskaičiavimas. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimas. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos. Pašalpos mokėjimas mirus asmeniui, turėjusiam teisę ją gauti. Motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėjimo trukmė. Motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dydis. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas. Profesinės reabilitacijos pašalpos dydis. Įstatymo paskirtis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Nuostatos dėl pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei personalinių pensijų mokėjimo. Teisė gauti Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų dydis ir šių pensijų mokėjimas jų gavėjams mirus.
  Sociologija, konspektas(23 puslapiai)
  2009-08-26
 • Socialinė atsakomybė, kultūra ir vertybės

  Skirtingų autorių organizacijos kultūros apibrėžimai. Organizacijos kultūros išoriniai elementai. Organizacijų kultūros tipai ir modeliai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Argumentai už ir prieš socialinę atsakomybę.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-13
 • Socialinė filosofija

  Apie šimtas socialinės filosofijos sąvokų, terminų, apibrėžimų.
  Filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Socialinė filosofija (2)

  Socialinės filosofijos objektas. Žmogaus teorijos. Žmogaus problema egzistencinėje filosofijoje. Socialinės minties raida. Antika. Renesansas. Naujieji laikai XVII amžius. Šiuolaikinė socialinė filosofija ir jos nagrinėjamos problemos. Durkheimas. XX amžiaus socialinės utopijos. Visuomenės modeliai. Technografinis visuomenės modelis XX amžiuje. Ulitaristinė, socialinė teisingumo ir deontologinė teorijos.
  Filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-04
 • Socialinė integracija

  Socialinė reabilitacija. Socializacija. Adaptacija. Kas yra reabilitacija? Reabilitacijos tikslas. Socialinė reabilitacija. Negalia. Invalido psichologiniai ypatumai. Negalės priėmimas – esminė neįgalių žmonių psichologinės reabilitacijos grandis. Reali žmonių su negalia padėtis Lietuvoje. Reabilitacijos organizavimas, svarbieji elementai. Reabilitacijos uždaviniai. Socialinio darbuotojo vaidmuo žmonių su negalia socialinė reabilitacija. Reabilitacijos įstaigose teikiamos tokios paslaugos. Reabilitacijos įstaigos rizikos grupių asmenims. Gavėjai tų paslaugų. Įstaigos. Integracija. Integracijos problemos. Parama integracijai. Sėkmingos integracijos veiksniai. Normalizacija. Proto (psichikos) negalios žmonių reabilitacijos procesas. Žmonių su protine, psichine negalia reabilitacijos elementai. Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa -2003-2012m. Programos principai. Programos tikslai. Kompleksinė reabilitacija. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Socialinis dalyvumas.
  Socialinis darbas, konspektas(6 puslapiai)
  2007-06-11
 • Socialinė metodika ir metodologija

  Apklausa. Klausimai. Atviri ir uždari klausimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai. Anketa. Interviu. Tiriamojo interviu bruožai. Interviu panaudojimo problemos. Anketos klausimų skalės. Imties tūrio parinkimas. Imties tūrio parinkimo būdai.
  Sociologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-12-03
 • Socialinė pedagogika (10)

  Socializacijos samprata, etapai, specifinės charakteristikos. Socialinė pedagogika edukologijos mokslų sistemoje. Socializacijos mikroveiksniai. Socializacijos makroveiksniai. Socialinės problemos ir jų sprendimo modeliai. Pagrindinės socialinės problemos asocialioje šeimoje. Rizikos grupės vaikai ir jų auklėjimo ypatumai. Bruožai. Gatvės vaikai. Asocialūs vaikai. Bendraamžių atstumti, agresyvūs vaikai. Kaip bendrauti su rizikos grupės vaikais? Prevencijos kryptys ir programos Lietuvos mokyklose. Prevencinės pedagogikos samprata. Prevencinės pedagogikos programos. Prevencijos lygiai. Prevencijos programų rengimo principai. Prevencinės pedagogikos programų įgyvendinimas. Mokykloje taikomos prevencinės programos. Prevencinių programų efektyvumas. Prevencinės veiklos nauda. Prevencinė veiklos žala. Socialinis darbas. Sociologija, kaip mokslas. Šeima – svarbiausias vaiko socializacijos institutas. Šeimos ir socializacijos sąvokų apibrėžimai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimai teikiamos paramos rūšys ir formos. Šiuolaikinės šeimos problemos. Švietimo sistema ir mokykla asmens socializacijoje. Bendraamžių grupės kaip socializacijos veiksnys. Subgrupės ir subkultūros. Vaikų ir jaunimo socialinė apsauga. Mokykla – socialinės pagalbos koordinatorė. Kvalifikaciniai socialinio pedagogo reikalavimai ir veikla. Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos sritys.
  Socialinis darbas, konspektas(22 puslapiai)
  2008-12-22
 • Socialinė pedagogika (2)

  Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo uždaviniai. Socialinio pedagogo funkcijos. Klausimai - sritys, kuriuos sprendžia socialinė pedagogika. Socialinės pedagogikos paskirtis. Socialinės pedagogikos vieta ir ryšiai su kitom pedagogikos sritimis. Socialinio pedagogo pareigybė. Socialinių pedagogų profesinės specializacijos sritys.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-19
 • Socialinė pedagogika (6)

  Socialinės pedagogikos samprata. Socialinės pedagogikos funkcijos. Deviacija kaip socialinė, edukacinė problema. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Narkomanija kaip vaikų delinkventinio elgesio pasireiškimo forma. Alkoholizmas – vaikų deviantinio elgesio pasireiškimo forma. Deviacijos problemų sprendimo gairės. Socialinio pedagogo darbas ugdymo institucijoje. Socialinio pedagogo darbas su šeima. Vaiko teisių apsauga. Vaiko teisių konvencija. Socializacijos samprata, esmė, etapai. Socializacijos mechanizmai. Socialinio gyvenimo šaltiniai. Socializacija vaikystėje (pirminė socializacija). Suaugusiojo socializacija. Žmogus socialinių aplinkybių auka ir socialinė reabilitacija. Kultūra – socializacijos kontekstas. Asmenybė kaip sudėtinga socializacijos sistema. Šeima -svarbiausia socializacijos institucija. Mokyklos vaidmuo asmens socializacijos procese. Žmogaus socializacija ir grupės poveikis.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2007-07-02
 • Socialinė pedagogika (7)

  Socialinė pedagogika kaip mokslas, jos istorinė raida, ryšys su kitais mokslais. Socializacijos samprata, esmė, etapai. Žmogaus socializacijos etapai. Socializacijos veiksniai, veikėjai, priemonės. Socializacijos mechanizmai. Žmogus socializacijos objektas ir subjektas. Socialinio gyvenimo šaltiniai. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Žmogus socialinių, ekonominių, buitinių aplinkybių auka. Socialinė reabilitacija. Šeima – svarbiausia socializacijos institucija. Mokyklos vaidmuo asmens socializacijos procese. Žmogaus socializacija ir grupės poveikis. Vaiko teisių apsauga. Socialinių įgūdžių ugdymas. Socializacija ir kultūra.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-15
 • Socialinė pedagoginė pagalba šeimai

  Socialinio pedagogo darbas su mokinių tėvais. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos ir metodai.
  Socialinis darbas, konspektas(12 puslapių)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po