Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sąskaitų plano papildymas valiutinėmis sąskaitomis (tiekėjo, pirkėjo, banko)

  Vartotojo instrukcija. Valiutos įvedimas. Valiutos aprašymo įvedimas. Valiutos kurso įvedimas. Pelno ir nuostolio sąskaitų įvedimas. Valiutos pelno sąskaitos įvedimas. Valiutos nuostolio sąskaitos įvedimas. Valiutų sąskaitų įvedimas. Tiekėjo valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, USD" įvedimas. Statistinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, EUR" įvedimas. Pirkėjo valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, USD" įvedimas. Statistinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, EUR" sąskaitos įvedimas. Banko valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Bankas, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Bankas, USD" įvedimas. Statistinės ir balansinės "Bankas, USD" sąskaitų surišimas. Statistinės sąskaitos "Bankas, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Bankas, EUR" įvedimas. Statistinės ir balansinės sąskaitų "Bankas, EUR" surišimas.
  Programos, konspektas(20 puslapių)
  2008-02-22
 • Saugaus ir sveiko darbo organizavimas

  Įstatyminiai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvos Respublikoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas ir administravimo įstaigų funkcijos. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos struktūra. Valstybinio darbo inspektoriaus pareigos ir teisės. Visuomeniniai darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros organai, jų teisės. Darbdavio pareigos, teisės ir atsakomybė užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Padalinio vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą padalinyje. Darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Bendroji darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija. Būtini darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Būtini darbuotojų saugos ir sveikatos žurnalai. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instruktavimai, jų rūšys ir įforminimas. Įvadinės instrukcijos turinys. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos struktūra ir turinys. Darbuotojų mokymas saugių darbo metodų ir jų atestavimas. Darbdaviai, atleidžiami nuo atestacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Potencialiai pavojingų įrenginių samprata ir kategorijos. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra. Pavojingi darbai ir jų atlikimo tvarka. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės ir jų planavimas. Pavojingos gamybos, kurioms reikalingas leidimas. Naujų darbo vietų, statinių priėmimas eksploatuoti. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo struktūra. Lietuvos Respublikos darbo kodekso struktūra. Kolektyviniai darbo santykiai. Įmonės kolektyvinė sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos. Darbo laikas. Poilsio laikas. Baudžiamojo kodekso straipsniai, susiję su darbų sauga. Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai, susiję su darbų sauga. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Degimo proceso ir sprogimų sąvokos. Degių ir sprogių medžiagų savybės. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai įmonėje. Gamybų kategorijos sprogimo ir gaisro atžvilgiu. Patalpų gaisringumo ir sprogimo pavojaus klasės. Pastatų ir patalpų atsparumo ugniai laipsniai. Organizacinės ir techninės apsaugos nuo gaisro priemonės. Gesintuvai, jų tipai ir naudojimo ypatumai. Gaisriniai hidrantai, vandens rezervuarai, gaisriniai čiaupai. Reikalavimai priešgaisriniam skydui. Evakuacijos keliai ir planai. Veiksmai gaisro atveju. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros reikalavimai. Elektros įrenginio samprata. Pagrindiniai terminai. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimo elektros srove pasekmės. Bendrieji apsaugos nuo elektros reikalavimai įmonėje. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Elektrotechninio personalo kompetencija. Elektros įrenginių klasifikacija pagal įtampą ir srovės rūšį. Elektros įrenginių patalpų klasifikacija. Elektrotechninių gaminių klasifikacija pagal apsaugą nuo elektros srovės. Apsaugos nuo elektros būdai. Organizacinės apsaugos nuo elektros priemonės. Techninės apsaugos nuo elektros priemonės. Įžeminimas ir įnulinimas. Apsauginės priemonės, jų bandymai. Kilnojamieji elektriniai įrankiai, šviestuvai, jų saugus eksploatavimas. Elektros tiekimo linijų apsaugos zonos ir darbai jose. Darbo higiena. Darbo aplinkos klasifikacija. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Darbo vietų higieninis įvertinimas. Bendrosios apsauginės priemonės. Asmeninės apsauginės priemonės. Apsauginiai darbo drabužiai. Gamybinės buities patalpos. Profesinių susirgimų priežastys ir klasifikacija. Profesinių ligų tyrimo tvarka. Darbuotojų medicininio patikrinimo tvarka. Pirmosios pagalbos vaistinėlės. Pirmosios pagalbos suteikimas. Dirbtinis kvėpavimas, jo atlikimas. Uždaras širdies masažas, jo atlikimas. Pirmoji pagalba nukentėjusiems nuo elektros srovės. Pirmoji pagalba apsinuodijus. Pirmoji pagalba nudegimų atvejais. Pirmoji pagalba susižeidus. Pirmoji pagalba lūžus kaulams. Pirmoji pagalba skenduoliams. Avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita. Avarijų klasifikacija. Avarijų tyrimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikacija. Pranešimų apie nelaimingą atsitikimą darbe tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Aktų N-I ir N-2 surašymo ir išsiuntimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas.
  Sauga, konspektas(77 puslapiai)
  2007-03-07
 • Saugus technologiniai procesai

  Elektros pavojingumas ir poveikis žmogaus organizmui. Pramoninių elektros traumų priežastys. Kaip klasifikuojamos patalpos pagal pavojingumą žmogui nuo elektros srovės poveikio žmogui? Kokius elektros įrenginius ir kada reikia įnulinti (įžeminti)? Apsaugos nuo elektros būdai (konspekte jų išvardyta 11). Apsaugos nuo elektros priemonės jų klasifikavimas. Elektros įrenginių įžeminimas. Prisilietimo ir žingsnio įtampos. Kuo skiriasi įnulinimas nuo įžeminimo? Elektrotechninių gaminių klasifikacija pagal apsaugojimą nuo elektros srovės. Saugus kilnojamųjų ir rankinių elektros mašinų ir įrankių eksploatavimas. Saugus kilnojamų elektros šviestuvų eksploatavimas. Pavojingos statybos zonos ir jų apsauga. Saugus žemė darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų priklausomybė nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Mechanizmų pastatymas priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Saugus balionų, cisternų eksploatavimas. Kompresoriai. Suvirinimo darbų saugumas.suvirinimas elektra ir dujomis. Asmeninės apsaugos priemonės.
  Sauga, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-07
 • Saulės elementai

  Kaip veikia saulės elementas. Charakteristikos. Skirtingi elementų tipai. Nuo cėlės iki modulio. Natūralus ribinis efektyvumas. Naujienos.
  Elektronika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-02-21
 • Savęs pažinimo būdų bei metodikų išbandymas su nuostata keistis, tobulėti

  Apetito sutrikimai. Baimė. Bendravimas. Depresija. Draugės. Klausymasis. Meditacija. Nuovargis. Pasitikėjimas savimi. Pavydas. Smurtas. Stresas. Sveikatos stiprinimas.
  Asmenybės psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-08-03
 • Savęs valdymas

  Protinio darbo darbuotojams susiduria su naujais aštriais reikalavimais. Kokios yra mano stipriosios pusės. Koks mano darbo stilius? Kas aš – skaitytojas ar klausytojas? Kaip aš mokausi? Kokios yra mano vertybės? Kam aš tinku? Koks yra mano įnašas? Atsakomybė už savitarpio santykius. Antroji mūsų gyvenimo pusė.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Savimotyvacijos būdai

  Savimotyvacijos būdai. 1 būdas. Kruopščiai susitvarkyk. 2 būdas. Savęs tobulinimas. 3 būdas. Įsivaizduokite, kaip jausitės, kai tai bus padaryta. 4 būdas. Ar iš tikrųjų darbas yra problema? 5 būdas. Elkis išradingai. 6 būdas. Nusikratyk nemėgstamo darbo. 7 būdas. Kopimas į kalną. 8 būdas. Tiksintis laikrodis. 9 būdas. Nepersistenk, bet tausok save. 10 būdas. Nusistatyk tikslą. 11 būdas. Minčių lietus. 12 būdas. Savimotyvacija – kvapų terapija. 13 būdas. Darboholizmas – nepasitvirtina. 14 būdas. Kur jūsų savimotyvacija? 15 būdas. Apšvietimas. 16 būdas. Keiskite aplinką. 17 būdas. Venkite rutinos. 18 būdas. Pavyzdžio modeliai. 19 būdas. Fizinio aktyvumo skatinimas. 20 būdas. Mankšta darbo vietoje. 21 būdas. Dėmesio sukoncentravimas. 22 būdas. Užmerktos akys. 23 būdas. Tinkamas planavimas. 24 būdas. Atlygis už darbą. 25 būdas. Nemėgstamo darbo planavimas. 26 būdas. Sėdėti ar stovėti? 27 būdas. Savianalizė. 28 būdas. Svarbu pradėti. 29 būdas. Kas gali mus motyvuoti? 30 būdas. Suplanuokite rytdieną. 31 būdas. Energijos teikiantis maistas. 32 būdas. Skambutis pertraukai. 33 būdas. Apsaugokite save nuo karščio ar šalčio. 34 būdas. Pasirinkite su kuo bendrauti. 35 būdas. Maistingasis kuras. 36 būdas. Susidomėjimo minutė. 37 būdas. Patogi laikysena. 38 būdas. Pakelta taurė - sumažėjęs ryžtas. 39 būdas. Savimotyvacija kasdien. 40 būdas. Prioritetų nustatymas. 41 būdas. Nebūkite diletantiškas. 42 būdas. Tu įniršęs! 43 būdas. Įveikti aplaidumą. 44 būdas. Siekite tobulėjimo. 45 būdas. Nebijokite klaidų. 46 būdas. Savaitgalių išvykos. 47 būdas. Laiko skaičiavimai. 48 būdas. Drožinėjimas. 49 būdas. Rezultatų apžvalgos. 50 būdas. Tinkamai apsirenkite darbui. 51 būdas. Kavos ir arbatos pertraukėlės. 52 būdas. Mąstyk pozityviai ir pagirk save. 53 būdas. Ar iš tiesų darote tai, ką sakote? 54 būdas. Patarėjai. 55 būdas. Teiginiai. 56 būdas. Perprogramuokite savo mintis. 57 būdas. Valios ugdymas. 58 būdas. Tikslų koregavimas. 59 būdas. Dirbkite išradingiau, o ne sunkiau. 60 būdas. Nieko neveikimo jėga. 61 būdas. Laukia malonumai. 62 būdas. Vizijos ir aplinka. 63 būdas. Motyvacija baime. 64 būdas. Šokoladas. 65 būdas. Dirbkime kartu. 66 būdas. Truputis pagalbos. 67 būdas. Įsiklausykite į savo ritmus. 68 būdas. Tinkami žmonės. 69 būdas. Veiklos autentiškumas. 70 būdas. Ateitis šiandien. 71 būdas. Prašau, šypsokitės. 72 būdas. Energijos išsaugojimas. 73 būdas. Ar gerai jaučiatės?. 74 būdas. Darbo vietos tinkamas įrengimas. 75 būdas. Apsupkite save žaluma. 76 būdas. Pralinksmėkite. 77 būdas. Lentynos. 78 būdas. Atlaisvinkite kelią. 79 būdas. Priedangos. 80 būdas. Paveiksliukai. 81 būdas. Smeigtukų lenta. 82 būdas. Gėlės. 83 būdas. Feng Shui. Epilogas.
  Vadyba, konspektas(43 puslapiai)
  2008-12-24
 • Savityra

  Savimonė. "Aš" vaizdas. Tapatumo jausmas. Savistabos padariniai. Savistabos aspektas. Socialinis palyginimas. Savęs pažinimas.
  Asmenybės psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-24
 • Savivaldybių įstaigų vadyba

  Teritorinio valdymo formos ir teritorinio valdymo subjektai. Teritoriniai valstybinio administravimo subjektai (4 požymiai). Teritorinio valdymo formos ir teritoriniai valdymo subjektai. Vietos savivaldos subjektai (4 požymiai). Valstybės teritorijos administracinis vienetas ir jo valdymas(samprata, jame veikiantys teritorinio valdymo subjektai ir t.t.). Savivaldybės samprata (4 požiūriai). Savivaldybė kaip ypatinga žmonių bendruomenė (socialinis junginys, teritorinis kolektyvas). Savivaldybės samprata (4 požiūriai). Savivaldybė kaip ypatinga teritorinio valdymo subjektų (institucijų ir įstaigų) sistema. Savivaldybės apibrėžimai ir jų kaita Lietuvoje nuo 1990 metų iki dabar. Vietos savivaldos samprata (3 požiūriai). Vietos savivaldos apibrėžimai ir jų kaita Lietuvoje nuo 2000 metų. Teritorinio valdymo subjektai Lietuvoje dabartiniu metu. Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą Lietuvoje, sistema. Europos vietos savivaldos chartija. Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą Lietuvoje, sistema. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą Lietuvoje, sistema. Vietos savivaldos įstatymas. Savivaldybių kompetencija. Funkcijų grupavimas. Savivaldybių funkcijos ir jų grupavimas Lietuvoje. Savivaldybių institucinė struktūra (6 modeliai). Lietuvos savivaldybių institucinė struktūra po 2003.01.28 vietos savivaldos pataisų. Renkamoji savivaldybių valdžios institucija: paskirtis, vaidmuo, sudarymo būdai, įgaliojimų grupės. Renkamosios savivaldybės valdžios institucijos sudėtis ir sudarymo tvarka Lietuvoje. Savivaldybės tarybos (ST) įgaliojimai ir jų įgyvendinimo būdai (veiklos formos) Lietuvoje. Savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos: sudėtis, sudarymo ir veiklos pranašumai ir skirtumai (Lietuvos pavyzdžiu). Savivaldybės vykdomoji institucija ar paskirtis, vieta bendrojoje sistemoje ir sudarymo būdai. Savivaldybės vykdomosios institucijos sudarymas ir įgaliojimai Lietuvoje. Savivaldybės kontrolės paskirtis, vieta bendroje sistemoje, sudarymas (sudėtis), įgaliojimai. Savivaldybės kontrolės komitetas ir kontrolierius (sudarymas, įgaliojimai ir kt.) Lietuvoje. Savivaldybės administracijos paskirtis, statusas, vieta bendroje sistemoje. Paskirtis. Savivaldybės administracijos statusas ir funkcijos Lietuvoje. Naujovės formuojant Administraciją ir jai vadovaujant pagal 2002m. Valstybės tarnybos įstatymą ir 2003m. vietos savivaldos įstatymą. Valstybinio valdymo subjektų ir savivaldybių santykiai (teoriniai aspektai). Valstybės valdymo institucijų ir savivaldybių santykiai Lietuvoje. Vietos savivaldos subjektų administracinė priežiūra Lietuvoje. Tiesioginio valdymo įvedimas savivaldybės teritorijoje (Lietuvos pvz.)
  Vadyba, konspektas(37 puslapiai)
  2007-05-02
 • Savivaldos teisė

  Vietos savivaldos esmė ir socialinė paskirtis visuomenėje. Valdymo ir savivaldos kategorijų skiriamieji bruožai. Teritorinės valdžios ir valstybinės valdžios. Teritorinės savivaldos valdžios panašumai lyginant ją su valstybine valdžia. Vietos savivaldos ir savivaldybių sampratos. Europos vietos savivaldos chartija. Vietos savivaldos organizavimo principai. Užsienio valstybių vietos savivaldos institucijų modeliai. Savivaldybių taryba. Tarybos veiklos formos. Savivaldybių tarybos posėdžiai. Savivaldybių tarybos įgaliojimai. Savivaldybių tarybos komitetai. Savivaldybės tarybos narių rinkimas. Visuotinė rinkimų teisė. Lygi rinkimų teisė. Slaptas balsavimas ir draudimas papirkti rinkėjus. Tiesioginiai rinkimai pagal proporcinę rinkimų sistemą. Savivaldybių tarybų rinkimų datos paskelbimas. Viešumas rengiant ir vykdant rinkimus. Vyriausioji rinkimų komisija. Apygardų rinkimų komisijos. Apylinkių rinkimų komisijos. Savivaldybės kontrolieriaus bei savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracijos direktorius (administracija). Savivaldybės seniūnas (seniūnija). Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas (seniūnaitis). Bendruomenės atstovų rinkimas susirinkime. Bendruomenės narių rinkimas apklausos būdu. Bendruomenės atstovas turi teisę. Bendruomenės atstovo pareigos. Seniūnijos tarybos. Atstovavimas savivaldybėms.
  Teisė, konspektas(41 puslapis)
  2009-04-20
 • Savižudybės (3)

  Savižudybės. Pagrindinės savižudybės vaikų priežastis. Kognityvinis susiaurėjimas. Kodėl žudosi vyresnio amžiaus žmonės? Profesinė pagalba į savižudybę linkusiems žmonėms. Autodestruktyvios elgsenos schema. Savižudybės prevencija: problemos mąstai. Pirminės sveikatos priežiūros personalo (PSPP) svarba. Savižudybė ir psichikos sutrikimai. Savižudybė ir psichikos sutrikimai. Alkoholizmas. Schizofrenija. Somatinės (kūno) ligos ir savižudybė. Lėtinės ligos, dėl kurių gali padidėti savižudybės pavojus. Sociodemografiniai ir aplinkos veiksniai. Savižudžių dvasinė būsena. Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti. Savižudybė: mitai ir faktai. Kaip atpažinti žmogų ketinantį nusižudyti? Kaip įvertinti savižudybės riziką? Kaip elgtis su asmeniu, mėginusiu nusižudyti.
  Psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-26
 • Savižudybės Lietuvoje

  Savižudybė. Kultūrinės nuostatos ir savižudybės. Privalomosios altruistinės savižudybės. "Fakultatyvinės" (nebūtinos, neprivalomos) altruistinės savižudybės. Grynai altruistinės savižudybės. Savižudybės senosiose tradicijose. Masinės savižudybės. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms. Egoistinės savižudybės. Altruistinės savižudybės. Anominės savižudybės. Maniakinė savižudybė. Melancholinė savižudybė. Įkyrumų nulemta savižudybė. Automatinė, arba impulsyvi, savižudybė. Kai kurie socialiniai faktoriai, susiję su savižudybėmis Lietuvoje. Visuomenės požiūris į savižudybes. Verterio efektas. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimas. Žiniasklaida ir savižudybė. Savižudybių prevencijos prasmė ir uždaviniai.
  Sociologija, konspektas(21 puslapis)
  2005-11-02
 • Secesija pietų Vokietijoje. Miuncheno secesionas

  Secesija. Secesijos laikotarpis. Dizaino istorijos raida. Miuncheno Secesiono grupė. Secesinio stiliaus bruožai.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-30
 • Sedimentologija

  Sedimentologijos mokslo raida ir mokslo istorija. Sedimentologija kitų mokslų tarpe. Nuosėdinės medžiagos genetiniai komponentai. Nuosėdų ir nuogulų mineralinė ir cheminė sudėtis. Medžiagos komponentų transformacija. Nuosėdinės medžiagos grūdelių forma ir jų charakteristika. Nuosėdų sedimentacijos procesai. Srovės poveikis į dugną (kietą paviršių). Grūdelio judėjimas priedugnio sluoksnyje. Vertikalus grūdelių judėjimas. Banginis judėjimas. Nuosėdinės medžiagos pernašos tipai. Gravitacinis transporto tipas. Eolinis transporto tipas. Fliuvialinis transporto tipas. Akvalinis transportas. Ledynų transportas. Biotransportas. Technogeninis transportas. Nuosėdinės medžiagos diferenciacija. Akumuliacija. Nuosėdų susidarymo sąlygos pagal 5 aspektus. Ciklinė sedimentacija. Tekstūros. Biogeninės tekstūros. Poringumas. Jūros pakrančių sedimentinė aplinka. Kontinentų ir vandenynų sandūros zona (seklioji jūra ir pakrantės aplinka). Hemipelaginė aplinka. Pelaginė aplinka. Ledynų aplinka. Dykumų aplinka. Ežerų aplinka. Pelkių aplinka. Upių aplinka Deltų aplinka. Estuarijų aplinka. Nuosėdinės uolienos. Nuosėdiniai baseinai. Okeaniniai baseinai. Sedimentogenezės tipai. Sedimentacijos procesų evoliucija.
  Geografija, konspektas(13 puslapių)
  2005-12-16
 • Semantika

  Semantika kaip mokslo šaka. Semantikos raida. Pagrindinės semantikos kryptys ir jų atstovai. Bendrieji semiotikos teiginiai. Ženklo bruožai. Žodžio kaip ženklo funkcijos. Reikšmė. Leksinė ir gramatinė žodžio reikšmės. Frazeologizmai, jų klasifikacija. Frazeologizmai gimtojoje ir studijuojamoje kalboje. Semema. Sema. Semų tipai: denotacinės ir konotacinės semos. Konotacinė reikšmė. Konotacijos tipai: emocinis, vaizdinis, stilistinis komponentai. Žodžio reikšmės vertės: sintagminė vertė. Žodžio valentingumas. Semantinės funkcijos (agento, percepiento, instrumento, lokatyvo ir kt.). Distribuciniai žodžių tarpusavio santykiai. Paradigminė vertė. Leksinės-semantinės opozijos tipai: privatyvinė, gradualinė, ekvipolentinė, dizjunkcinė, nolinė opozicija. Leksinė-semantinė paradigma. Semantinis laukas. Derivacinė vertė. Žodžio darybos elementai. Darybinės paradigmos. Semantinė derivacija. Reikšmės komponentinė struktūra ir jos tyrimo būdai. Reikšmės komponentinė analizė. Leksikografija. Žodynų tipai. Sintaksinis kalbos struktūros lygmuo. Žodžių junginiai, jų tipai. Sintaksinių ryšių tipai: prijungimas, sujungimas, predikatyvumas. Sakinys. Sakinio požymiai. Modalumas. Modalumo raiškos priemonės. Modaliniai sakinių tipai. Sakinių klasifikacija pagal struktūrą: vientisiniai ir sudėtiniai sakiniai. Vientisinių sakinių klasifikacija. Sakinio branduolys. Sakinio modelio tipai. Sudėtinių sakinių klasifikacija. Tekstas. Jo bruožai. Teksto struktūrinis, prasminis, komunikacinis vientisumas. Teksto rišlumo priemonės: referencija, substitucija, elipsė, konjukcija. Leksinės rišlumo priemonės: kolokacija, reiteracija. Teksto komunikacinė funkcija. Funkcinis stilius, registras, žanras.
  Kalbų studijos, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-07
 • Semantinio modelio elementai

  Semantinio modelio elementai: esybės, atributai ir domenai. Semantinio modelio elementai: ryšiai. Pagrindiniai duomenų bazių modeliai.
  Programos, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-10
 • Senasis ir vidurinis geležies amžiai

  Senasis geležies amžius. Sritiniai skirtumai I — IV amžiuje. Vidurinis ir vėlyvasis geležies amžius. Gentys V - XIII amžiuje. Lietuviai. Jotvingiai-sūduviai. Aukštaičiai. Sėliai. Žiemgaliai. Žemaičiai. Skalviai. Lamatiečiai. Kuršiai.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-06-12
 • Seneka "Apie laimingą gyvenimą". "Laiškai Lucilijui"

  Filosofijos antropologija. Seneka "Apie laimingą gyvenimą" ir "Laiškai Liucijui".
  Filosofija, konspektas(2 puslapiai)
  2006-05-15
 • Seniausieji Lietuvos gyventojai

  Seniausieji žmonių pėdsakai Lietuvos teritorijoje. Žvejyba. Medžioklė. Darbo įrankiai. Papuošalai. Religija.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-09-11
 • Senoji lietuvių raštija

  Antraplaniai autoriai: Petras Roizijus. Abraomas Kulvietis. Stanislovas Rapalionis. Jurgis Zablockis. Merkelis Petkevičius. Jokūbas Morkūnas. Saliamonas Mozerka Slavočinskis. Steponas Jaugelis Telega. Merkelis Švoba. Augustinas Rotundas. Motiejus Strijkovskis. Albertas Vijūkas – Kojalavičius. Mykolas Olševskis. Jonas Jakobas Kvantas. Mykolas Merlinas. Jonas Šulcas. Pilypas Ruigys. Povilas Fridrikas Ruigys. Gotfridas Ostermejeris. Kristijonas Gotlibas Milkus. Adomas Šrėteris. Andrius Volanas. Andrius Rimša. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Laurencijus Bojeris. J.A. Giedraitis. Ksaveras Bogušas. Joakimas Lelevelis.
  Lietuvių literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2008-06-13
Puslapyje rodyti po