Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reikalaujamos pelno normos nustatymas ir rizikos įvertinimas

  Reikalaujamos pelno normos nustatymas ir rizikos įvertinimas. Reikalaujamos pelno normos (RRR) nustatymo metodai. Metodas. Rizikos apskaita nustatant RRR: vertybinės fondinės rinkos modelis. Rizikos išmatavimas. Alternatyvūs būdai įvertinant kapitalinių įdėjimų rizikos laipsnį. Modeliavimas.
  Finansai, konspektas(15 puslapių)
  2005-10-19
 • Reiškinių dinamikos tyrimas (dinamikos eilutės)

  Dinamikos eilutės, jų rūšys. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Dinamikos eilutės apibendrinamieji rodikliai. Dinamikos eilutės komponentai. Adityvusis ir multiplikatyvusis modeliai. Trendo nustatymo būdai. Sezoninių svyravimų tyrimas. Dinamikos eilutės ekstrapoliacija.
  Statistika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-10
 • Reitingavimas

  Reitingavimo esmė ir reikšmė. Reitingavimo procesas. Svarbiausios reitingavimo agentūros. Reitingavimo simboliai. Ilgalaikio kredito reitingavimo simboliai. Trumpalaikio kredito reitingavimo simboliai. Vilniui nustatytas aukštesnis tarptautinis kredito reitingas.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-21
 • Reklama

  Reklamos klasifikavimas. Reklamos verslo dalyviai. Svarbiausios reklamos verslo institucijos. Reklamos užsakovai (davėjai). Prekių ir paslaugų gamintojų reklama. Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių reklama. Paslaugų įmonių reklama. Atskirų asmenų reklama. Visuomeninių institucijų reklama. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos skleidėjai (žiniasklaida). Reklamos vartotojas.
  Rinkodara, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-09
 • Reklama (15)

  Pateikti 1 autoriaus nuomonę apie reklamos evoliuciją (raidą). Pateikti 2 autorių nuomonę apie reklamos specifiškumą rinkos ekonomikoje. Pateikti 3 autorių nuomonę apie reklamos proceso sudedamąsias dalis, kurias pateikite grafiškai ir trumpai apibūdinkite. Pateikti 2 autorių nuomonę apie reklamos tipologiją (klasifikaciją). Naudokite atskirų autorių kriterijus pagal kuriuos jie išskiria tam tikrus reklamos tipus. Pateikite pačią reklamos klasifikaciją, apibūdinate ir išskiriate tapatybes ir skirtybes. Pateikti 3-4 autorių nuomonę apie reklamos priemonių klasifikaciją: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama); pateikti autorių klasifikaciją bei savo kritinę-analitinę nuomonę. Pasirinktinai apibūdinti 6 reklamos priemones ir teikti pavyzdžius iš Lietuvos praktikos. Pateikti 2-3 autorių požiūrį į reklamos organizavimo prielaidas. Ir pateikti šių prielaidų klasifikaciją ir pasirinktinai apibūdinti 5 prielaidas, teikiant pavyzdžius iš pasaulinės ir Lietuvos praktikos. Reklamos prielaidų apibūdinimas. Pateikti 3 autorių nuomonę apie reklamos biudžeto formavimą: nurodyti kriterijus (pagal ką formuojama) ir pateikti autorių reklamos strategijų klasifikaciją. Pateikti savo kritinę – analitinę nuomonę.
  Rinkodara, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Reklama (18)

  Reklamos apibūdinimas, reikšmė. Ankstyvoji reklama. Reklamos socialinės funkcijos. Teigiamos reklamos savybės. Neigiamos reklamos savybės. Reklamos tipai. Karo meto reklama. Šiuolaikinė reklama. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklama spaudoje, reklaminiai skelbimai. Reklama laikraščiuose ir žurnaluose: pranašumai ir trukumai. Reklama televizijoje. Svarbiausi reklamos akcentai. Naudojami reklamos būdai. Reklamos televizijoje privalumai ir trūkumai. Reklama internete. Reklamos internete privalumai ir trūkumai. Radijo reklama, jos privalumai ir trūkumai. Lauko (išorės) reklama. Viktorinos iškabos ir jos privalumai ir trūkumai. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Demonstracinės reklamos formos. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos poreikis šeimai per televiziją. Socialinė (nekomercinė) reklama. Reklamos tikslų ir uždavinių palyginimas su komercine reklama. Komercinė reklama. Reklama ir mūsų pasąmonė. Sąmonė ir pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Kalbinės manipuliacijos reklamoje. (Paslaugos, naujumo įspūdžio sūkuriams, kokybės įasmeninimas). Reklamos įstatymas. Įstatymo paskirtis ir taikymas. Pagrindinės sąvokos. Klaidinanti reklama. Reklama ir vaikai. Išorinė reklama. Spalvų psichologija ir reklama. Teksto komponavimas: simetrinis, asimetrinis, laisvas.
  Rinkodara, konspektas(18 puslapių)
  2007-03-23
 • Reklama ir jos samprata

  Reklamos samprata ir esmė. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos poveikis (įtaka). Reklamos verslo dalyviai. Reklamos vykdytojai. Reklamos vartotojai. Propagandos samprata. Karinė propaganda. Reklamos suvokimo dėsningumai. Reklamos suvokimo problemos ir būdai jas įveikti. Reklaminės priemonės, skatinančios vartojimą.
  Rinkodara, konspektas(21 puslapis)
  2007-05-16
 • Reklama ir rėmimas

  Kino reklama. Reklamos skleidimo priemonės. Reklamos skleidimo priemones. Reklamos įstatymas. Reikalavimai reklamai. Klaidinanti reklama. Lyginamoji reklama. Reklama ir vaikai. Reklamos atpažįstamumas. Įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos ir prekių ar paslaugų reklama. Reklama televizijos programose. Reklama kino teatruose ir videosalėse. Išorinė reklama. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis. Maisto reklama. Sveikatos priežiūros paslaugų reklama. Ginklų ir šaudmenų reklama. Reklamos kontrolės institucijos ir įstaigos. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos įgaliotų valstybės įstaigų teisės. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos kontroliuojant reklamą. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus. Atsakomybės už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą ypatumai. Baudos ir kitos administracinės nuobaudos. Reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarka. Baudų išieškojimas. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos sprendimų apskundimas. Teisių gynimas. Įstatymo įsigaliojimas. Pasiūlymai Vyriausybei. Reklamos kodeksas. Lietuvos reklamos kodeksas. Pagrindinių sąvokų apibrėžimai. Privatumo apsauga ir asmenų panaudojimas reklamoje. Saugumas ir sveikata. Vaikai. Politika, ekonomika ir viešoji politika. Religija. Kainos ir kainų teiginiai. Žodžio "nemokamas" vartojimas reklamoje. Garantijos. Reklama, siūlanti darbą, kvalifikacijos įsigijimą. Konkursai. Loterijos. Vaistai, gydymas, sveikatos teiginiai, mityba. Vaizdo ir garso reklama. Įstatymais draudžiama ir ribojama reklama. Atsakomybė ir kodekso įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos (LR) prekybos įstatymas. Nesąžininga konkurencija per prekybos reklamą. Lietuvos Respublikos (LR) farmacijos įstatymas. Vaistinių preparatų reklamos bendrosios nuostatos. Vaistinių preparatų reklama gyventojams. Vaistinių preparatų reklama sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams. Tabako kontrolės įstatymas. Reklamos draudimas. Tabako gaminių pardavimo rėmimo ir reklamos ribojimas. Alkoholio kontrolės įstatymas. Visuomenės informavimas apie alkoholį, jo vartojimo daromą žalą sveikatai ir ūkiui. Alkoholio kontrolės programos. Alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo ribojimas. Alkoholio reklamos ribojimas. Visuomenės informavimo įstatymas. Reklama. Radijo ir televizijos programų ar laidų rėmimas. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas. Reklama LRT programose. LRT programų rėmimas. Vartotojų teisių gynimo įstatymas. Informacijos apie prekes ir paslaugas pateikimas. Prekių ir paslaugų saugos reikalavimai. Prekių kokybė. Paslaugų kokybė. Prekių pardavimas pasibaigus jų tinkamumo naudoti terminui. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Pagrindiniai nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio principai. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, susijusi su asmens duomenų paskelbimu. Draudimas ir ribojimas skelbti bei platinti neigiamą poveikį darančią informaciją. Reklama ir anonsai (savireklama). Rodikliai. Pardavimų skatinimas. Reklamos priemonės (privalumai, trūkumai). Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Laikraščio reklamos privalumai. Laikraščių trūkumai. Reklamos žurnale privalumai. Reklamos žurnale trūkumai. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Radijo reklamos privalumai. Radijo reklamos trūkumai. Televizijos reklama. Televizijos reklamos privalumai. Reklamos per televiziją trūkumai. Kino reklama. Pašto reklama. Pašto reklamos privalumai. Pašto reklamos trūkumai. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Transporto reklamos privalumai. Transporto reklamos trūkumai. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Asmeniniai pardavimai.
  Rinkodara, konspektas(63 puslapiai)
  2007-02-23
 • Reklamos priemonės ir priemonių efektyvumas

  Reklamos priemonių parinkimas ir platinimas. Reklamos priemonių naudojimo planas. Kriterijų parinkimas. Informacijos priemonių grupės. Klasikinės informacijos priemonės. Tiesioginio marketingo informacijos priemonės. Klasikinės informacijos priemonės. Tiesioginio marketingo informacijos priemonės. "Naujos informacijos priemonės". Reklamos priemonių pasirinkimas. Reklaminių priemonių pasirinkimas. Apsisprendimas dėl pranešimo apimties, pasirodymo dažnumo bei poveikio. Pagrindinių reklamos priemonių atrinkimas. Konkrečios reklaminės priemonės išrinkimas ir kainos apskaičiavimas. Reklamos kainos rodiklis 1000 žmonių. Reklamos efektyvumo vertinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2009-01-21
 • Reklamos vadyba

  Reklamos istorija. Antikinė reklamos užuomazga. Viduramžių reklama. Naujųjų laikų reklama vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Reklamos raida Lietuvoje. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos ekonominės funkcijos. Reklamos poveikio sritys. Reklamos klasifikavimas. Reklamos klasifikavimas pagal tikslines auditorijas. Reklamos klasifikavimas pagal teritoriją. Reklamos klasifikavimas pagal skleidimo priemones. Reklamos klasifikavimas pagal funkcijas ir tikslus.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Rekordai: apdovanojimai, pinigai, ryšiai ir kultūros įstaigos

  Ryšiai. Seniausia optinė informacijos perdavimo sistema. Pirmoji telegrama. Pirmoji pasaulyje oro pašto siunta per vandenyną. Seniausias Lietuvoje žinomas laiškas. Didžiausias laiškas. Ilgiausias laiškas. Daugiausia žodžių turintis laiškas. Seniausi pašto ženklai. Didžiausias pašto ženklas. Didžiausias pašto ženklo tiražas. Didžiausias pašto ženklų blokas. Mažiausias pašto ženklų blokas. Daugiausia telegramų tuo pačiu adresu. Ilgiausia tiesioginė radijo laida. Ilgiausia tiesioginė televizijos laida. Ilgiausia televizijos transliacija. Didžiausia palydovinio ryšio antena. Pinigai ir brangenybės. Seniausią pinigą. Seniausi lietuviški pinigai. Seniausias lietuviško pinigo falsifikatas. Seniausi lietuviški auksiniai pinigai. Sunkiausias ir didžiausias pinigas. Sunkiausios lietuviškos monetos. Seniausia datuota lietuviška moneta. Seniausia auksinė moneta. Seniausia auksinė lietuviška moneta. Mažiausia auksinė lietuviška moneta. Sunkiausios sidabrinės lietuviškos monetos. Aukščiausia taisyklinga monetų piramidė. Didžiausius lietuviškus popierinius pinigus. Mažiausius lietuviškus popierinius pinigus. Seniausių monetų lobis. Didžiausias monetų lobis. Didžiausią popierinių pinigų lobį. Didžiausią aukso lobį. Didžiausias auksinių monetų lobis. Seniausių auksinių monetų lobis. Didžiausias sidabro lobis. Seniausių sidabro papuošalų lobiai. Didžiausias gintaro lobis. Sunkiausias gintaro gabalas. Herbai, ženklai ir apdovanojimai. Seniausi kunigaikščių ženklai. Seniausieji kunigaikščių herbai. Seniausias Lietuvos herbas. Didžiausias drožtas herbas. Seniausias miesto herbas. Seniausias miesto antspaudas. Jauniausia medalininkė. Jauniausia pasaulyje medalininkė. Jauniausias medalininkas. Daugiausia apdovanojimų už vieną darbą. Masiškiausias valstybės apdovanojimų grąžinimas. Didžiausias valstybės ordinas. Didžiausias valstybės medalis. Mažiausias valstybės medalis. Didžiausias prisegamasis ženklelis. Mokslo ir kultūros įstaigos. Ilgiausia ir didžiausio ploto kultūros vertybė. Seniausia aukštoji mokykla. Didžiausia aukštoji mokykla. Mažiausia aukštoji mokykla. Seniausia biblioteka. Didžiausia biblioteka. Mažiausias ir seniausias muziejus. Seniausias ir gausiausias eksponatų viešas muziejus. Didžiausias muziejus. Didžiausias parodų centras.
  Kita, konspektas(10 puslapių)
  2008-04-28
 • Rekordai: apranga, kolekcijos, religija

  Apranga. Didžiausią beretę. Didžiausi marškinėliai. Didžiausią prijuostę. Didžiausiomis kelnėmis. Ilgiausios rankovės. Daugiausia suknelės papuošalų. Ilgiausią vytinę juostą. Ilgiausią vytinę juostą per 24 valandas. Didžiausias vyriškas demisezoninis batas. Storiausi batų padai. Didžiausios šlepetės. Rinkiniai ir kolekcijos. Daugiausia lietuvių liaudies dainų. Daugiausia spaudinių ir retų istorinių dokumentų. Ilgiausio laikotarpio dovanota spaudinių kolekcija. Gausiausias pergamentų rinkinys. Gausiausias margučių rinkinys. Gausiausia kolekcija arklių tema. Gausiausią kempinių rinkinį. Gausiausias aviamodelių rinkinys. Gausiausią velnių kolekciją. Gausiausią kolekciją pelėdų tema. Gausiausią varpų kolekciją. Gausiausią lėlių kolekciją. Gausiausią kortų kolekciją. Gausiausia dovanota filatelijos kolekcija. Gausiausią degtukų dėžučių etikečių seriją. Gausiausią kolekciją katinų tema. Gausiausią kolekciją krepšinio tema. Gausiausią parašų kolekciją. Gausiausią meninių fotoportretų kolekcija. Gausiausią kriauklių kolekciją. Gausiausią kolekciją alaus temą. Gausiausia alaus skardinių kolekcija. Gausiausia kamščių kolekcija. Gausiausias kamščių rinkinys. Gausiausią stalo teniso kamuoliukų kolekciją. Gausiausia ąsočių kolekcija. Gausiausią pieštukų kolekciją. Ilgiausiai po marių Europoje išsaugojo prigimtinį tikėjimą. Seniausias rašytinis šaltinis apie lietuvių šventyklas. Daugiausia maldininkų. Daugiausia pamaldose dvasininkų. Jauniausias kardinolas. Vyriausias kardinolas. Ilgiausiai buvo kardinolu. Seniausias krikščioniško kulto pastatas. Didžiausias kulto pastatas. Aukščiausias kulto pastatas. Mažiausias kulto pastatas. Didžiausias altorius. Aukščiausias kryžius. Aukščiausias medinis kryžius. Didžiausias kabantis kryžius. Daugiausia kryžių ant piliakalnio. Didžiausias Blukas. Didžiausia žvakidė. Didžiausia monstrancija. Daugiausia sukūrė mišių. Seniausia religinio turinio knyga. Seniausia religinio turinio lietuviška knyga.
  Kita, konspektas(6 puslapiai)
  2008-04-28
 • Rekordai: maistas ir gėrimai, išradimai

  Valgiai ir gėrimai. Sunkiausias tortas. Sunkiausias ledų tortas. Ilgiausia valgomųjų ledų grandinė. Daugiausia žvakių ant torto. Didžiausia sumuštinių piramidė/Didžiausia traškučių virtinė. Masiškiausias saldainių valgymas. Sunkiausias ir ilgiausias pyragas. Aukščiausias šakotis. Ilgiausia sviestainių eilė. Ilgiausia dešra. Didžiausia valgomųjų ledų porcija. Sunkiausią didžkukulį. Didžiausia kiaušinienė. Ilgiausias šašlykas. Sunkiausia pica. Ilgiausia duona. Sunkiausius vėdarus. Didžiausia įdaryta lydeka. Didžiausią įdarytą vištą. Sunkiausią žemaičių blyną. Daugiausia pokylyje šaltųjų užkandžių. Daugiausia kramtančiųjų gumą. Ilgiausia šokoladinių saldainių pakuočių juosta. Labiausiai mineralizuotas geriamasis vanduo. Giliausiai išgaunamas mineralizuotas geriamasis vanduo. Greičiausiai butelį vaisvandenių išgėrė. Masiškiausias kavos gėrimas. Daugiausia apdovanojimų pelnęs gėrimas. Stipriausias alkoholinis gėrimas. Stipriausias midus. Silpniausi midūs. Silpniausias alus. Klampiausias alus. Greičiausiai bokalą alaus išgėręs vyras. Greičiausiai 1 pintą. Greičiausiai 1 l alaus. Greičiausiai bokalą alaus išgėrusi moteris. Greičiausia bokalų alaus gėrimo vyrų estafetė. Greičiausia bokalų alaus gėrimo moterų estafetė. Greičiausia pora, išgėrusi 1 litrą alaus. Greičiausiai daugiausia butelių alaus išgėrė. Aukščiausia taisyklinga skardinių piramidė. Greičiausiai statinę alaus nunešė. Daugiausia viešai išpilta alkoholinių gėrimų. Jauniausia "Mis Lietuva". Vyriausia "Mis Lietuva". Aukščiausia "Mis Lietuva". Žemiausia "Mis Lietuva". Didžiausias ugnies krioklys. Ilgiausiai fejerverkas truko. Didžiausias fejerverko sviedinys. Aukščiausia dirbtinė iliuminuota Kalėdų eglutė. Daugiausia vienu metu degančių žiebtuvėlių. Trumpiausias pasaulyje šviesos blyksnis. Vyriausias lakūnas. Vyriausias lakūnas Lietuvoje. Ilgiausiai skraidė. Daugiausia lėktuvais išbarstyta gėlių. Daugiausia sraigtasparniais išbarstyta teniso kamuoliukų. Daugiausia vienu metu į orą pakilo pūslių. Seniausios veikiančios vaistinės. Daugiausia davė kraujo. Daugiausia kartų davė kraujo. Vyriausias samdomas darbininkas. Ilgiausiai dirbo vienoje darbovietėje. Jauniausias plėšrūnų dresuotojas. Daugiausia fotografų kūrusių fotoreportažą. Ilgiausiai transliuota teminė radijo laida. Ilgiausiai radijo laidoje dirbęs vedėja Ilgiausiai televizijos laidoje dirbęs žurnalistas. Ilgiausia vinilinių plokštelių virtinė. Daugiausia sunaikinta nelicenzijuotų vaizdajuosčių. Seniausias kalendorius. Trumpiausia jumoreska. Didžiausias labirintas. Didžiausią kryžiažodį. Daugiausia išsprendė apverstų kryžiažodžių. Seniausias žaidžiamasis kauliukas. Ilgiausią žaislinį statinį. Aukščiausią žaislinį statinį. Mažiausias išradimu pripažintas žaidimas. Aukščiausia kartoninių dėžių piramidė. Mažiausias lėktuvo drožinys. Didžiausias laivo modelis mažiausiame butelyje. Didžiausias popierinis laivo maketas. Didžiausias pieno produktų padėklas. Didžiausia kriauklė. Masiškiausia stovykla. Ilgiausia vienodai apsirengusių žmonių eilė. Masiškiausios žiemos maudynės. Vyriausias žiemos maudynių mėgėjas. Jauniausia žiemos maudynių mėgėja. Greičiausiai į televizijos bokštą užbėgęs vyras. Greičiausiai į televizijos bokštą užbėgusi mergina. Daugiausia traukiančiųjų virvę. Tolimiausia pasaulyje kelionė kajokais. Ilgiausiai šokusi pora. Ilgiausiai šoko. Ilgiausiai ant vienos kojos stovėjo. Greičiausias poros ridenimasis. Ilgiausiai sulaikytas kvėpavimas. Didžiausias svoris pakeltas barzda. Pasaulyje svoris, pakeltas barzda. Didžiausias barzda patemptas svoris. Didžiausia vėliava. Didžiausias plakatas. Ilgiausias spaudoje pamokų ciklas. Didžiausia rašomoji klasės lenta. Toliausiai degtuką numetė. Toliausiai cigaretę numetė.
  Kita, konspektas(12 puslapių)
  2008-04-28
 • Rekreacija (2)

  Rekreacijos esmė. Rekreacijos tikslai ir uždaviniai. Rekreacijos reikšmė. Rekreacijos organizavimo sistema. Valstybės vaidmuo rekreacijos procese. Rekreacija kaip socialinis reiškinys. Žmogaus rekreacijos aplinkos faktoriai. Rekreacijos sudėtinės dalys. Faktoriai, turintys įtakos rekreacijos procesui. Rekreacinė infrastruktūra. Rekreacinės teritorijos samprata. Pagrindiniai rekreaciniai kompleksai. Rekreaciniai gamtos ištekliai. Rekreacinių gamtinių išteklių įvertinimas ir naudojimas. Natūrali gamtinė žmogaus rekreacijos aplinka. Dirbtinė žmogaus rekreacijos aplinka. Rekreacinės grupės. Upių rekreacija. Ežerų rekreacija. Jūrų bei vandenynų rekreacija. Dykumų rekreacija. Oazių rekreacija. Aukštumų ir kalnų rekreacija. Miškų plotų rekreacija. Rekreaciniai miškai. Urbanizuotų teritorijų rekreacijos ypatumai. Įvairių žemynų rekreaciniai bruožai. Lietuvos gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Rekreaciniai kraštotvarkos principai. Saugomų teritorijų rekreacijos ypatumai. Saugomų teritorijų sistema. Žmogaus įtaka gamtos ekosistemoms. Lietuvos kurortai. Klimatoterapija. Balneoterapija. Peloidoterapija. Kurortų paslaugos. Lietuvos kurortai. Kurortų paslaugos. Druskininkai. Birštonas. Palanga. Kuršių nerija. Kaimo turizmo organizavimas. Rekreacinis kultūrinių vertybių kompleksas. Kraštovaizdis ir architektūra. Kultūros paveldas ir dabarties vertybės. Architektūros ir istorijos paveldas. Architektūros ir istorijos paveldas. Urbanistikos paveldas. Liaudies meno paveldas. Folkloras. Tradicijos. Liaudies verslai ir amatai. Kraštovaizdžio raida. Piliakalniai ir pilys. Miestai ir miesteliai. Nacionaliniai parkai. Miestų ir dvarų parkai. Kilnojamas kultūrinis paveldas. Dvasinis paveldas. Kultūros paveldo apsauga. Rekreacinės paslaugos Lietuvoje. Rekreacijos ir turizmo teisinė bazė.
  Turizmas, konspektas(13 puslapių)
  2007-05-16
 • Religija

  Religija. Doktrina. Islamo arkanai (pareigos). Budizmas. Induizmas. Kultas. Organizacija. Religijų tipai. Religijos kaitos tendencijos. Fundamentalizmas. Evangeliškasis fundamentalizmas. Islamiškasis fundamentalizmas. Ortodoksinis fundamentalizmas. Religinis modernizmas.
  Religija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-17
 • Religija (3)

  Pasaulio religijos. Kiek pasaulyje religijų? Religijų atsiradimas ir paplitimas. Religijų architektūra. Krikščionybės susiformavimas ir paplitimas Romos imperijoje. Katalikų bažnyčios įsigalėjimas. Kryžiaus žygiai. Reformacija Europoje. Reformacijos reikšmė. Krikščionybės ėjimas į Lietuvą. Pagonybė ir pirmosios krikščionių misijos. Pirmosios krikščionių misijos baltų tautose. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje yra kalbėjęs Dievas. Tikėjimo istorija šv. Rašte. Šv. Rašto religinė savimonė. Kaip atsirado šv. Raštas. Dievo apreiškimas ir šv. Rašto įkvėpimas.
  Religija, konspektas(14 puslapių)
  2008-11-04
 • Religija filosofiniu požiūriu

  Religijos filosofija. Religijos filosofijos svarstymas. Religija filosofiniu požiūriu. Mistinė patirtis. Antikos filosofas Kritijas. Lukrecijus. Nyčė. A. Kenterberietis. Tomas Akvinietis. B. Paskalis. Sokratas. Plotinas. Rudolf Otto.
  Filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-19
 • Religija ir politika: tolerancija ir fanatizmas

  Religija ir politika: tolerancija ir fanatizmas. Religijos laisvė. Demokratija.
  Religija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-18
 • Religijos fenomenologija

  Religijos fenomenologija. Ateizmas. Dievo realybė. Fridrikas Engelsas. Uljanovas Leninas. Z. Froid. F. Nyčė. M. Heidegeris. Skausmo ir kančios problema. M. de Unamunas. Dostojevskis. Kančios problema. A. Camus. J. Moltmann. Biblinė teologija. Teisus Dievas. Malonės Dievas. Sandora. Išėjimas. Žemės užkariavimas. Nuo monolatrijos iki monoteizmo. Religinė patirtis. Jėzaus sūnystės sąmonė. Dievo tėviškumas. Trejybės mistika Rusijoje. XX amžiaus teologija.
  Religija, konspektas(49 puslapiai)
  2005-06-02
 • Religijos filosofija

  Substancija, Akcidentas, Būtis, tapsmas, Potencija, Dievo buvimo įrodymai, Etika, Etikos suskirstymai, Kas yra filosofija?
  Filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-04-24
Puslapyje rodyti po