Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Raidos ir pedagoginė psichologija (3)

  Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas, dalykas, tikslai ir uždaviniai. Raidos veiksniai, jų tarpusavio sąveika. Raidos samprata ir dėsningumai. Žmogaus raidos periodizavimas. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Palankios ir žalingos nėštumui ir gimimui sąlygos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Pirmoji vaikystė. Ikimokyklinis amžius 2-6 metai. Antroji vaikystė. Mokyklinis amžius 7 – 11 metai. Paauglystė. Paauglystės amžiaus ribos. Jaunystė. Brandos amžius. Pedagoginės psichologijos objektas. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Moksleivio mokymasis. Mokymosi tikslai (pažinimo, emocinės ir psichomotorinės srities taksonomijos). Metapažinimo raida ir mokymasis. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Metapažinimas ir mokymasis. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Mokytojo psichologinė charakteristika. Moksleivių mokymosi poreikių nustatymas, individualių moksleivių poreikių analizė; ugdymo tikslų (pažintinių, emocinių, psichomotorinių) formulavimas ir išmokimo rezultatų numatymas. Mokytojo savęs vertinimas. Mokymo metodai. Psichologiniai mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Moksleivio veiklos vertinimas. Vertinimo samprata, principai, vieta ugdymo procese; vertinimo prasmė moksleiviui. Vertinimo kriterijai. Moksleivių pasiekimų aplankas.
  Psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2007-03-15
 • Raidos ir pedagoginė psichologija (5)

  Raidos ir pedagoginės psichologijos mokslo objektas, raidos sąlygos, problemos. Vaikystė. Paauglystė. Branda ir senatvė. Mokymosi proceso esmė, koncepcijos, tikslai, uždaviniai. Mokymasis, išmokimas. Mokymosi motyvacija. Mokinių vertinimas. Mokytojo asmenybė ir pedagogų sąveika.
  Raidos psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-09-25
 • Raidos ir pedagoginė psichologija (6)

  Raidos ir pedagoginės psichologijos mokslo objektas,tikslas uždaviniai,ryšiai su kitais mokslais. Raidos ir pedagoginės psichologijos praktinė taikomoji reikšmė,istorinės išraiškos,raida ir tarpusavio sąsajos. Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimų metodai jų specifika. Psichinės raidos sąlygos,tyrinėjimo principai:prigimties ir ugdymo,brendimo ir mokymo santykis. Raidos tarpsnio samprata.psichikos raidos periodizacijos. Kūdikio pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumai. Ankstyvojo amžiaus (1-3m)vaikų kognityvinės ir psichosocialinės raidos ypatumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kognityvinė raida. Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichosocialinė raida. Priešmokyklinio amžiaus vaikų siekiamų kompetencijų samprata ir jų tarpusavio ryšiai. Pradinių klasių mokinių kognityvinė veikla. Raidos pokyčiai paauglystėje ir jaunystėje, identiškumo paieškos. Pradinių klasių mokinių psichosocialinė raida Kognityviniai ir psichosocialiniai pokyčiai brandžiame amžiuje ir senatvėje. Mokymo(si) proceso esmė, koncepcijos, tikslų taksonomijos, uždaviniai. Mokymo(si) ir išmokimo samprata. Kognityvinės ir bihevioristinės išmokimo teorijų lyginamoji analizė. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. Sąvokos. Jų formavimąsi veikiančios sąlygos. Mokslinių sąvokų formavimo dėsningumai. Mokslumo samprata ir jo kriterijai. Mokinių vertinimas: psichologinės problemos. Kūrybingumo samprata. Kūrybingų mokinių asmenybės ypatumai. Kūrybingumo mokymasis. Moralės raida: J. Piaže, L. Kohlbergo koncepcijų analizė. Mokytojo asmenybės ypatumai pedagoginėje sąveikoje: pedagoginiai gebėjimai, pedagoginis taktas, kompetencijos.
  Raidos psichologija, konspektas(27 puslapiai)
  2010-03-24
 • Raidos psichologija

  Trys raidos jėgos. Psichoanalitinė, psichosocialinė, biheivioristinė, kognityvinė ir humanistinė raidos teorija. Raida iki gimimo ir kūdikystėje. Raida vaikystėje. Raida paauglystėje. Psichinio brandumo kriterijai. Suaugusiojo raida. Raida senatvėje. Kalbos raidos teorijos ir periodai. Teorijos, aiškinančios moralės raidą, ir moralės raidos periodai. Biheivioristinė, kognityvistinė, informacinė ir humanistinė teorijos edukacijoje. Edukacijos tikslai ir jų aiškumo kriterijai. Bloom‘o taksonomija bei veiklos ir turinio lentelė (matrica). Mokymo modeliai. Pamokos planavimas. Išmokimo dėsningumai. Mokymosi motyvaciją aiškinančios teorijos, mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Išmokimo įvertinimas. Mokytojo asmeninės nuostatos ir edukacija. Ypatingų vaikų edukacijos ypatumai.
  Raidos psichologija, konspektas(21 puslapis)
  2005-06-10
 • Raidos psichologija (10)

  Prenatalinis periodas. Prenatalinis periodas, trys jo fazės. Palankios ir žalingos nėštumui ir gimimui sąlygos. Nėštumo fazės. Kūdikystė. Piaget pažintinės raidos stadijos. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Naujos reikšmės sukuriamos protiniais veiksmais. Ankstyvoji vaikystė. Kalbos raidos periodai. Žaidimų metai. Pirmoji vaikystė. Ikimokyklinis amžius 2-6 metai. Antroji vaikystė. Mokyklinis amžius 7 – 11 metai. Paauglystė. Jaunystė. Brandos amžius. Pedagoginės psichologijos objektas: (dalykas, tikslai, uždaviniai). Raidos ir pedagoginės psichologijos ryšys. Ugdymo/si ir psichinės raidos santykis. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Moksleivio mokymasis. Mokymosi tikslai (pažinimo, emocinės ir psichomotorinės srities taksonomijos). Metapažinimo raida ir mokymasis. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys (vidinės ir išorinės). Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Mokymosi sėkmės veiksniai. Sugebėjimai, jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų (t.y. gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių) vaikų ugdymas. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Kognityvinė kryptis. Informacinis požiūris į mokymą/si ir išmokimą. Piaget teorijos taikymas mokymo/si procese. Metapažinimas ir mokymasis. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Mokytojo psichologinė charakteristika. Moksleivių mokymosi poreikių nustatymas, individualių moksleivių poreikių analizė; ugdymo tikslų (pažintinių, emocinių, psichomotorinių) formulavimas ir išmokimo rezultatų numatymas. Mokytojo savęs vertinimas. Mokymo metodai. Psichologiniai mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Moksleivio veiklos vertinimas. Vertinimo samprata, principai, vieta ugdymo procese; vertinimo prasmė moksleiviui. Vertinimo tipai: kriterinis, norminis, ideografinis, ugdomasis, ipsatyvinis, baigiamasis, apibendrinamasis. Vertinimo kriterijai. Testų kūrimo pradmenys, užduočių (testų) rengimas, atranka, pritaikymas. Moksleivių pasiekimų aplankas.
  Raidos psichologija, konspektas(22 puslapiai)
  2007-12-15
 • Raidos psichologija (12)

  Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas. Raidos psichologijos klausimai. Raidos apibrėžimas. Raidos ypatumai. Raidos sritys. Biologiniai raidos procesai. Raidos akceleracija. Aplinkos įtaka žmogaus raidai. Raidos ekologija (Bronfenbrenneris). Ekologinės aplinkos samprata. Ekologija ir žmonių skirtumai. Kritiniai arba jautrieji (sensityvieji) periodai raidoje. Psichologinė deprivacija. Raidos periodizacija. Ontogenezė. Prenatalinė raida. Apvaisinimas. Gemalo periodas. Embriono periodas. Vaisiaus periodas. Skirstymas trimestrais. Aplinkos įtaka prenatalinei raidai. Teratogenai. Teratogenų poveikio principai. Vaisiaus alkoholinis sindromas. Psichologiniai faktoriai nėštumo metu. Kūdikystė. Pirmas mėnuo po gimimo. Gimimo momentu naujagimis susiduria su trimis problemomis. Prisitaikymas. Kūdikis pasižymi. Naujagimių elgesio būsenos. Naujagimių refleksai. Pirmieji 4 mėnesiai. 5-8 mėnesiai. 9-12 mėnesiai. Kūdikio staigios mirties sindromas. Patarimai besilaukiant. Patarimai gimus kūdikiui. Sensorikos ir suvokimo raida. Suaugystė. Gyvenimo uždaviniai. Suaugusiojo raidos sritys. Moterų ir vyrų savasties ypatumai. Senėjimas ir senatvė. Neigiami stereotipai. Teigiami. Biologiniai senėjimo aspektai. Fiziniai pokyčiai. Didžioji depresija. Alzheimerio liga. Senatvė ir pažinimo aspektai. Psichosocialiniai aspektai: senėjimas. Išėjimas į pensiją. Kaip išėjimas į pensiją paveikia asmeninę gerovę? Išėjimo į pensiją įtaka santuokai. Asmenybė ir savastis: pastovi, ar kintanti?
  Raidos psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2009-01-26
 • Raidos psichologija (4)

  Raidos psichologija. Kaip, laikui bėgant, mes tampame tuo, kuo esame, ir ko galime tikėtis ateityje? Prigimtis ar patirtis? Pastovumas ar pokyčiai? Raida. Kūdikystė ir vaikystė. Fizinė raida. Smegenų raida. Brendimas ir kūdikio atmintis. Patirtis ir smegenų raida. Judėjimo raida. Paauglystė. Fizinė raida. Suaugusieji. Fiziniai pokyčiai. Vidurinio amžiaus žmogaus fiziniai pokyčiai. Vyresnių žmonių fiziniai pokyčiai. Lytinių vaidmenų kitimas per žmogaus gyvenimą.
  Raidos psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2006-03-18
 • Raidos psichologija (5)

  Raidos psichologijos tikslas, objektas, tyrimo metodai. Psichologinės raidos teorijos ir jų paskirtis. Žmogaus raida psichoanalitinėje teorijoje ir šios teorijos vertinimas. E. Eriksono psichoanalitinė asmenybės vystymosi teorija. Kognityvinė teorija. Bihevioristinė teorija. Socialinio išmokimo teorija. Gyvenimo pradžia – prenatalinis vystymasis ir gimimas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Kūdikystė. Kūdikystė ir tėvų vaidmuo šiame amžiuje. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Ypatingi vaikai - gabūs ir talentingi vaikai. Ypatingi vaikai – vaikai turintys elgesio problemų. Asmenybės branda. Suaugusieji. Senatvė.
  Raidos psichologija, konspektas(30 puslapių)
  2006-09-21
 • Raidos psichologija (7)

  Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas. Uždaviniai, tikslai. Raidos psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo principai. Žmogaus raida gali būti skirstoma į 3 pagrindines sferas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Suaugęs ir senstantis žmogus. Psichologinės žmogaus raidos teorijos. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Psichosocialinė teorija (Ericsson). Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner). Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandura). Informacinė teorija (R. Atkinson). Humanistinė teorija (C. Rogers). Atologinė teorija (J. Bowlby). L. Vygotskij teorija. J. Piaget moralinės raidos teorija. L. Kohlberg moralinės raidos teorija.
  Raidos psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Raidos psichologija (9)

  Psichosocialinės raidos teorijos. Raidos stadijos psichoanalitinėje teorijoje. Pažintinės arba kognityvinės raidos teorijos. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Informacijos apdorojimo požiūris. Socialinė kognityvinė teorija. Fizinės raidos teorijos. Biologinės senėjimo teorijos. Kitos teorijos. Bihevioristinė teorija. Socialinio išmokimo teorija. Etologinė teorija. Prenatalinė raida. Kūdikystės periodas: pirmieji metai. Pirmieji 2 metai: kognityvinė raida. Pirmieji 2 metai: psichosocialinė raida. Žaidimų metai: kognityvinė raida. Žaidimų metai: psichosocialinė raida. Vidurinioji vaikystė. Vidurinioji vaikystė: kognityvinė raida. Vidurinioji vaikystė psichosocialinė raida. Paauglystė. Paauglystė kognityviniai pokyčiai. Paauglystė kognityviniai pokyčiai.
  Raidos psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-10-10
 • Raidos teorijos

  Raidos teorijos: Z. Froidas, J. Piaget, Eriksonas. S. Froidas ir jo teorija bei raidos etapai. Pirmoji-oralinė stadija. Antroji-analinė stadija. Trečioji-falinė stadija. Ketvirtasis-latentinis periodas. Penktoji-genitalinė stadija. Fiksacijos. Eriksonas, jo raidos teorija. Pirmoji stadija – sensorinė. Antroji stadija-muskulinė. Trečioji stadija-lokomotorinė. Ketvirtoji stadija-latentinė. Penktoji stadija-lytinio brendimo. Šeštoji stadija-jaunystė. Septintoji stadija-vidutinis amžius. Aštuntoji stadija-senatvė. J. Piaget teorija. J. Piaget idėja. 2 adaptacijos būdai. Būdingi požymiai. Pagrindiniai pasiekimai.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-10-17
 • Rangos sutartis (3)

  Sutarties požymiai, dalykas, sutarties sudarymas. Sutarties šalys. Šalių teisės ir pareigos. Rangovo pareigos. Rangovo teisės. Šalių atsakomybė. Atskiros rangos sutarčių rūšys. Vartojimo ranga. Statybos ranga. Specifinės rangovo teisės ir pareigos. Specifinės užsakovo teisės ir pareigos. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų ranga. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės ar savivaldybės biudžeto.
  Komercinė teisė, konspektas(14 puslapių)
  2009-02-20
 • Rankos kaulų lūžiai

  Peties lūžiai. Proksimalinio žastikaulio galo lūžiai. Žastikaulio diafizės lūžiai. Distalinio žastikaulio galo lūžiai. Suprakondiliariniai lūžiai. Transkondiliariniai lūžiai. Interkondiliariniai lūžiai. Alkūnkaulio ataugos lūžiai. Stipinkaulio galvos ir kaklo lūžiai. Stipinkaulio distalinio galo lūžiai. Riešakaulių lūžiai. Trikampio riešo kaulo lūžiai. Laivakaulio lūžiai. Vidurinio ir proksimalinio pirštakaulio lūžiai. Distalinio pirštakaulio lūžiai. Reabilitacija po viršutinių galūnių lūžių.
  Ligos ir traumos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-13
 • Rankų protezinė sistema: galimybės ir ypatumai

  Viršutinių galūnių anatomija. Viršutinės galūnės kaulai. Pečių lanko raumenys. Rankos raumenys. Viršutinės galūnės fascijos ir topografija. Viršutinių galūnių amputacijų priežastys. Viršutinių galūnių amputacijų priežastys. Protezinių sistemų apžvalga. Indikacijos ir rankos protezai. Rankos protezų galimybių ir ypatumų apžvalga. Kosmetiniai protezai. Darbiniai protezai. Kombinuoti protezai. Pirštų protezai. Dalies plaštakos protezas. Darbiniai dalies plaštakos protezas. Protezas su atviru galu ir atramine plokštele. Pasyvus ir aktyvūs dilbio darbinis protezas. Protezai esant alkūnės sąnario egzertikuliacijai. Darbiniai protezai. Trumpa peties bigė. Vidutinė bigė. Ilga peties bigė. Daugiaašis ir alkūninis šarnyras.
  Anatomija, konspektas(24 puslapiai)
  2009-10-21
 • Raštas antikinėje visuomenėje

  Fonetinio rašto raida Europoje. Antikinės knygos teminė struktūra. Rašomosios medžiagos rūšys. Knygos forma. Knygų platinimas. Periodinės spaudos užuomazgos.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-20
 • Raštas ir knyga Senovės Rytų valstybėse ir Kinijoje (2)

  Rašto kilmė ir jo raidos pakopos. I-oji rašto raidos pakopa. Pirmykščiai rašto tipai. II-oji rašto raidos pakopa. Vaizdaraštis. III-oji (paskutinioji) rašto raidos pakopa. Fonetinis raštas. Raštas ir knyga senovės Egipte. Raštas ir knyga Mesopotamijoje. Senosios Europos tautų rašto sistema. Senovės rašto sistemų iššifravimas. Fonetinis raštas. Raštas ir knyga Kinijoje. Popieriaus išradimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(10 puslapių)
  2007-12-18
 • Raštas ir rankraštinė knyga Antikinėje visuomenėje

  Graikų alfabetinis raštas. Rašto paminklai. Vaškinės lentelės. Papirusas. Pergamentas. Knygos išorinis apipavidalinimas. Knygynai ir leidyklos. Aleksandrijos biblioteka. Chronologija.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-21
 • Raštas ir rankraštinė knyga antikinėje visuomenėje (4)

  Fonetinio rašto raida Europoje. Antikinės knygos teminė struktūra. Rašomosios medžiagos rūšys. Knygos forma. Knygų platinimas. Periodinės spaudos užuomazgos.
  Visuotinė istorija, konspektas(10 puslapių)
  2007-12-18
 • Raštvedyba (13)

  Informaciniai dokumentai. Jų reikšmė. Informacinių dokumentų įforminimas. Informaciniai dokumentai. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų priedai. Suvestinių rodiklių lentelė. Verslo korespondencija. Verslo laiškų reikšmė. Apibūdinti Gyvenimo aprašymą (CV) ir rekomendacinius laiškus. Pagrindinės efektyvaus laiškų rašymo taisyklės. Pasiūlos laiškai. Reklaminiai laiškai, laiškai kuriuose siūloma ką nors pirkti. Užsakymų laiškai. Gyvenimo aprašymas (CV). Apibūdinti raštą , įstatus, nuostatus, protokolą.
  Raštvedyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-06-01
 • Raštvedyba (2)

  Raštų pavyzdžiai. Įsakymo dėl atleidimo iš darbo, prašymo priimti į darbą ir rašto dėl bendradarbiavimo pavyzdžiai.
  Raštvedyba, konspektas(3 puslapiai)
  2005-06-14
Puslapyje rodyti po