Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politologija (4)

  Lentelių rinkinys. Temos: Politologijos šakos. Politologijos tyrimų ir analizės objektas. Politologijos sąveika su kitais mokslais. Politika ir valstybė. Politikos požymiai. Valdžios pobūdis. Ankstesnė ir dabartinė valstybės. Pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas ir praradimas. Tautos samprata. Autonomijų rūšys. Tautinės mažumos. Valstybinės valdžios savybės. Suvereniteto rūšys ir pobūdis. Legitimumo užtikrinimo būdai. Valdžios ir piliečių konfliktų rūšys. Demokratijos rūšys, principai. Pagrindinės nedemokratinio valdymo formos. Politinės doktrinos. Amžių politinė filosofija. Politinių doktrinų klasifikavimas. Lyginamoji politika: piliečių dalyvavimas. Rinkimų etapai, cenzai, sistemos, jų pranašumai ir trūkumai. Partijų tipai, pranašumai ir trūkumai. Interesų grupės. Interesų grupių ir vyriausybės sąveikos formos. Interesų grupių veikimo pliuralizmo sąlygomis būdai. Korporatyvizmas. Konstitucijų rūšys. Kompetencijos rūšys. Valstybinės valdžios rūšys. Valstybių valdymo sąrangos tipai. Aukščiausieji valstybės valdymo organai. Parlamentų struktūros. Parlamentinio valdymo ypatybės. Prezidentinio valdymo ypatybės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valdžios sąranga. Lietuvos Respublikos aukščiausieji valdymo organai. Aukščiausiųjų Lietuvos Respublikos (LR) pareigūnų įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo ir Prezidento prerogatyvos. Valstybės administracijos rūšys, organizavimo būdai. Vyriausybės politikos įgyvendinimo būdai. Valstybės teisinės sistemos pagrindai. Vyriausybės politikos turinys. Diplomatinės ir konsulinės tarnybos. Valstybių sambūvio pavidalai. NATO susiformavimas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) generaliniai sekretoriai, pagrindiniai organai, specializuotos tarpvalstybinės organizacijos. Svarbiausios tarptautinės organizacinės teisminės institucijos. Tarptautinės teisės šakos ir šaltiniai. Nevalstybiniai tarptautinės politikos veikėjai. Tarptautinės politikos esmės aiškinimas. Pasaulio valstybių skirstymas. Taikingi pusiausvyros ir karų laikotarpiai suverenių Europos valstybių istorijoje (nuo XVII amžiaus). Labiausiai išsivysčiusios pasaulio valstybės. Europos Sąjungos valstybės. Politologijos testai ir jų atsakymai.
  Politologija, konspektas(37 puslapiai)
  2005-05-14
 • Politologija (40)

  Politika ir politologija. Politologijos mokslo atsiradimas ir jo esmė. Politologijos mokslo metodai ir funkcijos. Politinės filosofinės minties atsiradimas ir vystymasis. Politinė filosofija Antikoje. Viduramžių politinė filosofija. Renesanso epochos politinė filosofija. Naujųjų laikų politinė filosofija. Politinė valdžia. Valdžios esmė. Pagrindiniai valdžios elementai. Valdžios tipai. Politinė sistema. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos tipai ir funkcijos. Valstybė. Valstybės samprata. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės tipai. Teisinė valstybė. Politiniai režimai. Politinių režimų samprata. Demokratinis režimas. Autoritarinis režimas. Totalitarinis režimas. Partijos, partinės sistemos ir visuomeniniai judėjimai. Politinių partijų esmė. Politinių partijų tipai ir funkcijos. Partinės sistemos esmė ir tipai. Visuomeniniai judėjimai ir interesų grupės. Rinkimai ir jų sistemos. Rinkimų etapai ir principai. Rinkimų sistemos. Politinis elitas. Politinio elito tipai ir funkcijos. Pagrindinės elitų teorijos. Politiniai lyderiai. Politinio lyderio fenomenas. Politinio lyderio tipai ir funkcijos. Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinė kultūra ir politinė sąmonė. Politinė kultūra. Politinė sąmonė. Tarptautinės organizacijos. Jungtinių tautų organizacija. Europos Taryba. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Europos Sąjunga. Vakarų Europos Sąjunga. Pasaulinė prekybos organizacija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija.
  Politologija, konspektas(98 puslapiai)
  2009-05-18
 • Politologija (41)

  Politika ir valdžia. Valstybė ir jos požymiai. Šiuolaikinė valstybė. Pilietybės samprata. Lietuvos respublikos pilietybė. Žmogaus teisės. Valdžios ir piliečių santykiai. Demokratijos esmė ir formos. Diktatūros ir jos formos. Rinkimai ir rinkimų sistemos. Rinkimai Lietuvos respublikoje. Politinės partijos ir partinės sistemos. Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime.
  Politologija, konspektas(14 puslapių)
  2010-12-20
 • Politologija (7)

  Politika ir politologija. Politinė sfera. Politikos kryptys (policies). Politikos mokslo funkcijos. Analizės metodai. Politinės minties raida. Antika. Viduramžiai ir renesanso epocha. Naujieji laikai. Amerikos politinė mintis. Utopinis socializmas. Galia ir valdžia. Valdžios formos. Valdžia kaip priemonė ir kaip tikslas. Politinė valdžia. Valdžios pagrindai ir resursai. Resursų tipai. Politinės valdžios legitimumas. Politinės valdžios funkcijos. Politinė vadovybė/lyderystė ir politinis elitas. Lyderio fenomenas. Politinis ir valdantysis elitas. Elitų teorijos. Politinė sistema. Valstybė. Valstybė. Valstybės elementai. Teisminė valdžia. Valstybės formos. Valstybės sąranga. Politinis režimas. Demokratinės sistemos. Demokratijos prielaidos. Demokratija ir elitai. Pavojai demokratijai. Autoritariniai (autokratiniai) režimai. Legitimumo tipai. Konservatyvūs režimai. Radikalūs režimai. Autoritarinis parlamentarizmas. Militariniai režimai. Kleptokratijos - "vagių valdymas". Totalitarinis režimas. Politinės partijos. Politinių partijų struktūra ir funkcijos. Partijų funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Partinės sistemos. Partinių sistemų funkcionavimo ypatybės. Visuomeniniai judėjimai ir organizacijos. Interesų grupės. Teroristinės organizacijos. Revoliucinės organizacijos. Nacionalistinės organizacijos. Kova prieš terorizmą. Interesų grupės. Rinkimai ir rinkiminės sistemos. Rinkiminės sistemos. Rinkiminė kampanija. Politikos teatralizacija. Politinė kultūra ir politinė socializacija. Politinės srovės. Liberalizmas. Konservatizmas. Socialdemokratija. Komunizmas ir socializmas. Fašizmas ir nacionalsocializmas. Nacionalizmas. Islamiškasis fundamentalizmas. Politinis vystymasis. Politinė dinamika. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją.
  Politologija, konspektas(88 puslapiai)
  2005-10-17
 • Politologija (9)

  Politikos mokslo samprata, jos tyrimas, raida. Galia. Legitimumas. Valstybės samprata, jos rūšys. Totalitarizmas. Autoritarizmas. Demokratija. Poliarchija. Politinės institucijos. Partijos. Interesų grupės. Rinkimų sistemos. Politinė kultūra. Politinės ideologijos.
  Politologija, konspektas(31 puslapis)
  2005-12-04
 • Politologija. Politinė sistema

  Politologijos objektas. Politika. Politine valdžia ir politiniai santykiai. Valdžios ir valdžios santykių teorijų koncepcijos. Demokratija - politinio gyvenimo forma. Politinė sistema. Politinis elitas. Konstitucija demokratinėje visuomenėje. Pagrindinės socialinės - politinės doktrinos. Valstybės fenomenas.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-04-25
 • Popierius

  Popierius. Popieriaus ir kartono asortimentas. Popieriaus ir kartono vartojamosios savybės. Rašymo, braižybos ir piešimo reikmenys. Mokyklinės ir raštinės prekės.
  Kita, konspektas(7 puslapiai)
  2007-09-25
 • Populiacijos. Atmosferos teršimas

  Populiacijų dinamika. Populiacijos individų gimstamumas. Populiacijos individų mirtingumas. Atmosferos teršimas ir energetikos plėtra Lietuvoje. Aplinkosauginė problema. Teršalų išmetimai ir energetika. Aplinkosaugos kryptys energetikoje.
  Ekologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-08
 • Postembrioninis gyvūnų vystymasis

  Postembrioninio vystymosi tipai. Lervos. Embriologija ir evoliucija. Biogenetinis dėsnis. Rekapituliacija. Palingenezės ir cenogenezės. Individualinio vystymosi valdymas.
  Zoologija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-21
 • Postmodernistinės dalės atsiradimas Lietuvoje: XX amžiaus dailės pokyčiai

  Naujoji dailė. Internacionalizacijos ir lokalizacijos procesai. Kas pasikeičia mene? Kaip reikėtų į jį žiūrėti ir kokiais kriterijais vertinti? Kriterijai, kuriuos naudojame vertindami šiuolaikinį meną. Šiuolaikinis meno kūrinys įdomus kontekstuose. Grupė Post Ars (Robertas Antinis, Česlovas Lukenskas, Aleksas Andriuškevičius) Kokiomis idėjomis, kokiu turiniu papildė Lietuvos meną grupė Post-Ars? Atskiri Post Ars narių kūriniai. Eglė Rakauskaitė.
  Dailė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-08-11
 • Povandeninio pasaulio draugai

  Povandeninis pasaulis. Povandeninio pasaulio gyventojų sugyvenimas. Oxyjulis californica. Aspidontus taeniatus sugyvenimas su lūpažuve. Amphiprion percula) sugyvenimas su aktinija. Aktinijos Adamsia palliata ir vėžio-vienuolio Pagurus prideauxi santykiai. Ryklys ir pirelipa (Remora). Žmogaus įsikišimas. Kriauklės - pinigai. Nykstančios ir išnykusios rūšys. Baltasis lokys. Besparnė Alka. Stelerio jūrų karvė. Mėlynasis banginis. Kašalotas.
  Gamtinė geografija, konspektas(9 puslapiai)
  2010-07-19
 • Pradinės Europos Sąjungos (ES) integracijos teorijos

  Įvadas. Bendroji integracijos samprata. Politologijoje politinė integracija reiškia politinės sistemos vientisumo laipsnio augimą. Europos integracijos teorijos. Regioninė integracija. Regioninės integracijos definicijos. Tarptautinių santykių teorijos ir Europos integracijos teorijos. Realizmas ir Europos integracija. Pliuralizmas ir Europos integracija. Europos integracijų teorijų (EIT) klasifikacijos bandymai.
  Viešasis administravimas, konspektas(5 puslapiai)
  2009-04-15
 • Pramonės perversmas (4)

  Pramonės perversmo temos santrauka 9 klasės istorijai. Istorijos konspektas. Mašinos keičia pasaulį. Datos. Sąvokos. Klausimai. Kurie XVIII amžiaus pabaigos – XIX amžiaus išradimai padarė didžiausią poveikį gamybai? Kodėl? Kokie svarbiausi pokyčiai visuomenėje įvyko per pramonės revoliuciją? Kurios politinės doktrinos XIX amžiuje buvo įtakingiausios ir kodėl? Dėl kokių priežasčių XIX amžiuje Europoje išaugo gyventojų skaičius? Kokių pokyčių įvyko XIX amžiaus žmonių pasaulėžiūroje? Kas juos lėmė? Apibūdink svarbiausias XIX amžiaus meno kryptis. Pramonės revoliucijos priežastys. Pramonės perversmo išradimai. Pramonės perversmo teigiami ir neigiami padariniai. Teigiami. Neigiami.
  Istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2011-02-25
 • Prancūzija (13)

  Faktai. Ar žinote, kad... Geografija. Istorija. Europos Sąjunga (ES). Prancūzai. Buitis. Ką gerti. Kur valgyti. Užkandžiai. Kavinės. Vyninės. Alaus barai ir alinės. Barai. Maistas išsinešimui. Istorija. Transportas. Bažnyčios. Parduotuvės. Parkai. Diskotekos. Sportas. Kinas. Muzika. Alizee. Disnėjus. Eifelis. Luvras. Pompidou. Triumfo arka. Sen Mišelis. Strazbūras. Šamboras. Ledynmečio palikimas. Pelkėta pakrantė. Sevenų parkas. Tarno tarpeklis.
  Turizmas, konspektas(30 puslapių)
  2006-03-21
 • Prancūzija (1852 - 1973 metais)

  Antroji Imperija. Trečioji respublika. Ketvirtoji respublika. Penktosios respublikos atsiradimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-06
 • Prancūzija (6)

  Prancūzijos respublika. Prancūzijos kraštovaizdis. Modernūs parkai ir sodai. Disnėjus. Fantasyland. Discoveryland. Eiffelio bokštas. Pompidou. Triumfo arka.
  Regioninė geografija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-25
 • Prancūzija XIX amžiuje

  XIX amžiaus Prancūzija. Šarlis Furjė. Klodas Anri Sen-Simonas de Ruvrua. Žanas Batistas Sėjus. Žanas Šarlis Leonaras de Sismondis. Liudvikas XVIII. Napoleonas Bonapartas.
  Visuotinė istorija, konspektas(20 puslapių)
  2009-04-21
 • Prancūzijos darbo teisė

  Darbas prancūzų kalba. Droit du travail. Intro. Le contrat de travail. Le droit commun du contrat de travail. CDD et CTT. Les pouvoirs de l’employeur. La représentation des salariés. Les délégués du personnel. Élection. Missions. Fonctions. La Comité d’entreprise. Composition. Mission. Fonctions. Les syndicats. Définition. L’action syndicale. Section syndicale. Délégués Syndicaux. La suspension et la rupture du contrat de travail. Suspension. Rupture. Conditions de fond. Conditions de forme. Indemnité de licenciement. Licenciement économie. Documents remis par l’employeur. Le salaire. Salaire, contrepartie de travail fourni. Le paiement des salaires. La protection du salaire. Les conflits du travail. Les CI. Les CC. Mode de règlement des conflits de w. La négotiation collective. Les CC et les accords collectifs. L’extension & l’élargissement des CC. La participation du salarié. La participation à la gestion. La participation aux résultats. La participation. L’intéressement. Plan d’épargne de l’ets (PEE). Les formations professionnelles. Plan de formation (PF). Congé individuel de formation (CIF). L’hygiene, la securite & les conditions de travail. L’hygiène & la sécu. La réglementation. Le CHSCT. Droit d’alerte & de retrait. Sancions. L’Inspecteur de W (IW). Organisation. Le rôle du l’Iw. La durée du w. La durée de w. Le repos hebdomadaire & les jours fériés. Le congé annuel. Droit européen. Les institutions européennes. La Commission. Le Conseil.
  Darbo teisė, konspektas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • Prancūzijos energetikos sektorius

  Įvadas. Prancūzijos energetika. Prancūzijos energijos produkcija, pagrindinis produktas, 2005m. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-11-16
 • Prancūzijos teisės istorija

  Prancūzijos teisės partikuliarizmas. Papročių ir rašytinės teisės sritys. Prancūzijos teisės aktai. Bovės kutiumai. Nusikaltimai. Apie suvereną. 1789 metų žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Karalių įtakos teisės aktų leidybai didėjimas XII – XIII amžiuje. Konstitucijų raida Prancūzijoje. Prancūzijos 1804 metų civilinio kodekso rengimas, šaltiniai, struktūra. Pagrindiniai civilinės teisės institutai kodekse. Išvados.
  Teisė, konspektas(10 puslapių)
  2007-10-02
Puslapyje rodyti po