Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Polimerai (4)

  Polimerinės medžiagos. Monomerai. Katalizatoriai, iniciatoriai. Plastifikatoriai. Tirpikliai. Užpildai. Elektrolitui jautrūs polimerai. temperatūrai jautrūs polimerai. pH jautrūs polimerai. Fotojautrūs polimerai. Karščiui atsparūs polimerai. Birios terpės įtaka plėvelės puansoninio duobimo procesui. Polimerų panaudojimas. Mikroelektronika iš polimerų. Laidūs polimerai. Panaudojimas medicinoje. Nailonas. Fenoplastų charakteristika. Svarbiausiųjų polimerų apžvalga. Pagrindinės sintetinių kaučiukų savybės ir naudojimas.
  Cheminiai junginiai, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-07
 • Polimerai (5)

  Polimerų sandara. Susijungimas į grandinę tvarka. Makromolekulių geometrinė forma. Techninė polimerų klasifikacija. Fizikinės savybės. Polimerų pavyzdžiai. Krakmolas. Propanas. Butadieno kaučiukas. Izopreno kaučiukas. Polistirenas. Nailonas. Polifenilenbisoksazolis. Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Pavadinimai. Cheminė termodinamika. Termochemija.
  Cheminiai junginiai, konspektas(10 puslapių)
  2006-03-06
 • Polimerai, plastikai ir ūkinės paskirties plastikiniai gaminiai

  Įvadas. Polimerai, plastikai ir ūkinės paskirties plastikiniai gaminiai. Plastikų sudėtis. Plastikų savybės. Polimerizacinės dervos ir jų plastikai. Savikontrolės klausimai. Polikondensacinės dervos ir jų plastikai. Modifikuotų gamtinių polimerų plastikai. Buitinės paskirties plastikinės prekės. Tarptautinis plastikų ir jų gaminių ženklinimas. Gaminių ženklinimas. Polimeriniai kompozitai. Savikontrolės klausimai.
  Sauga, konspektas(18 puslapių)
  2007-08-06
 • Polinkio stresui tyrimas

  Perdegimo komplekso pasireiškimas. Savižudybės krizės. Socialinės, somatinės ir psichosomatinės krizės. Krizės, kylančios dėl mechanizmų, padedančių įveikti sunkias situacijas, nusilpimo. Religinės krizės. Pirminės ir antrinės krizės. Jaunystės laikotarpio krizės. Šeimos ir santuokos krizės. Pirmųjų santuokos metų krizė. Šeimos nario įgijimas. Šeimos nario praradimas. Demoralizacija. Šeimos statuso pasikeitimas. Lizdo tuštėjimo etapas. Santuoka – vedybų pradžia. Kūdikio gimimas. Mirtis. Polinkis stresui. Instrukcija. Motyvacija. Įsisąmoninimas. Praktikavimasis.
  Socialinė psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-15
 • Politika ir politikos mokslas

  Politika ir politikos mokslas. Ką tyrinėja politikos mokslas? Politikos mokslo struktūra. Liberalizmas: ištakos. Liberalizmas: esminės vertybės. Konservatizmas. Šiuolaikinio konservatizmo bruožai. Socialdemokratizmas. Valdžios samprata. Valdžios funkcijos ir formos. Autoritetas ir legitimumas. Trys legitimaus viešpatavimo tipai (pagal M. Weberį). Elitarinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis. Klasikinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis (K. Marksas, M. Weberis). Valstybė: sąvoka, bruožai ir funkcijos. Totalitarizmas ir jo bruožai. Autoritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Klasikiniai demokratijos modeliai. Pliuralistinė demokratijos samprata. Parlamentinis ir prezidentinis režimas: bendroji charakteristika. Pusiauprezidentinis režimas ir jo tipai (Lietuvos pavyzdžiu). Politinės partijos ir jų funkcijos. Partijų klasifikacija. Partinės sistemos, jų klasifikacija. G. Sartori partinių sistemų tipologija. Politinės kultūros samprata ir tipai.
  Politologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-26
 • Politika ir politologija (2)

  Politika ir politologija. Politika ir moralė. Politikos mokslo objektas ir kryptys. Politikos tyrinėjimo kryptys. Valdžia. Valdžios raiškos socialinės formos. Valdžios ištekliai (resursai). Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo atsiradimas. Šiuolaikinės legitimumo sampratos. Politinės santvarkos (19-20 amžiuje). Klasikinė liberalioji teorija. Empirinė demokratijos teorija. Poliarchinė teorija. Dalyvavimo demokratija – particitorinė. Informacijos amžius ir demokratija. XX amžiaus socialistinės sistemos.
  Politologija, konspektas(17 puslapių)
  2011-06-27
 • Politikos mokslas

  Mokslinio pažinimo instrumentai. Klasifikacija ir tipologija. Pagrindiniai politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo teorijos. Galia ir autoritetas. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Modernieji politiniai režimai ir jų transformacija. Konstituciniai valstybės sąrangos pagrindai. Biurokratijos vieta ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Politinė kultūra ir politinė socializacija. Politinės partijos ir partinės sistemos. Interesų grupės ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Politinis dalyvavimas ir rinkiminis elgesys.
  Politologija, konspektas(46 puslapiai)
  2008-05-09
 • Politikos objektas

  Politikos esmė ir funkcijos. Mokslinės politikos principai. Politika kaip menas, principai. Politika sėkminga, jeigu. Politikos funkcijos. Politika skirstoma. Politologijos esmė ir funkcijos.
  Politologija, konspektas(4 puslapiai)
  2010-02-11
 • Politikos teorija

  Senovės Graikijos politinės teorijos. Platonas (427 -347). Politinės minties raida nuo senovės graikų ir naujųjų amžių visuotinės bendruomenės teorija. Prigimtinės teisės doktrina. Nacionalinės valstybės teorijos. Makiavelis. Thomas Hobbes. Žanas Ruso. G. Hegelis. Locke. Konservatizmas. Anarchizmas. Revoliucinis anarchizmas. Šiuolaikinis anarchizmas. Liberaliosios demokratijos teorijos. Pliuralizmas. Rinkimai. Partijų konkurencija. Interesų grupių kova. Žiniasklaida. Politinė kultūra. Naujoji dešinė. Neopliuralizmas. Elito teorijos. Požiūris į rinkimus. Požiūris į politines partijas. Žiniasklaidos vaidmuo demokratijoje. Interesų grupių vaidmuo.
  Politologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-09-21
 • Politinė filosofija

  Politinė filosofija kaip praktinė filosofija (jos objektas ir prasmė) – kodėl jūsų nuomone yra svarbu studijuoti politinę filosofiją. Koks politinės filosofijos santykis su moralės filosofija: kuriam modeliui jūs labiau pritariate: Platono ir Aristotelio ar Locko ir Nozicko? Pagrįskite. Loginis pozityvizmas. Loginio pozityvizmo įtaka politinei filosofijai. Ar socialiniai mokslai gali būti nevertybiški? Pagrindinių praktinės filosofijos srovių (Deontologijos, utilitarizmo ir dorybių etikos) trūkumai ir privalumai. Kokie yra pagrindiniai deontologinės normatyvinės teorijos trūkumai ir privalumai? Kokie yra pagrindiniai utilitarizmo ir dorybių etikos skirtumai ir panašumai? Dvi moralios politikos versijos: Aristotelis ir Platonas vs modernus kolektyvizmas. Kokie jų pranašumai, skirtumai, privalumai ir pavojai. Moralės ir politikos derinimo problema: J. Locke, R. Nozick, J. Rawls. Privalumai ir trūkumai. Moralės ir politikos nesuderinamumas: Machiavelis, Nietzsche, A. Schweitzeris. Ką turėjo omeny Machevellis teigdamas, kad politikoje negalioje visiems bendri moraliniai principai, bei tai, jog sukurti ir išsaugoti laisvą santvarką pagedusių papročių visuomenėje beveik neįmanoma? Ar teiginys, jog politika turi būti morali yra teoriškai korektiškas? Jei taip, kaip jūs apibrėžtumėte moralią politiką? Locke politinės laisvės samprata: individo ir valdžios santykis. Ar jus įtikina Locke‘iškas problemos sprendimas? I.Kanto laisvės kaip moralinės autonomijos paskata. Ar jūs sutinkate, kad neįmanoma būti laisvam be moralės? Geros valios samprata. Koks yra J.S. Millio žalos principas ir kokia yra jo politinė reikšmė? Kuo skiriasi I. Berlino negatyvi nuo pozityvios laisvės sampratos? Kaip laisvę supranta F.Nyčė ir Foucault? Kuo ji skiriasi nuo modernios/tradiciškos laisvės sampratos? Šiuolaikinio liberalizmo samprata. Ar sutinkate, kad liberalizmas yra vyraujanti nūdienos politinė teorija ir praktika? Bendrais bruožais apibūdinkite šiuolaikinio liberalizmo sampratą. Ar sutinkate, kad liberalizmas yra vyraujanti nūdienos politinė teorija ir praktika? J. Rawlso teisingumo samprata: ar sutinkate, jog pirminėje pozicijoje žmonės būtinai pasirinktų du Rawso teisingumo principus? Kokia yra R. Nozicko teisingumo sampratos esmė ir kuo ji reikšminga. Kokie yra A. Macintyre‘o politikos sampratos bruožai? Hermeneutinės filosofijos principai: kokią reikšmę politiniame mąstyme turi hermeneutinis/supratimo ratas? Hermeneutinės tradicijos versus koncervatorių tradicijos sampratos: kokie jų skirtumai ir panašumai? Bendrais bruožais apibūdinkite bendrojo gėrio sampratą aristoteliškoje politinėje filosofijoje. Bendrais bruožais apibūdinkite "postmodernizmo" sąvoką politinės filosofijos kontekste. Ar jūs sutinkate su Nietzsche’s teiginiu, kad gyvename kultūrinio nuosmukio sąlygomis? Ar iš tikrųjų nūdienos kultūra persmelkta nihilistinėmis vertybėmis? Kiek Foucault‘s seksualumo genealogija yra politiškai reikšminga? Ar pritariate Foucault minčiai, jog mokslinis (ar pseudo-mokslinis) diskursas ne tiek atranda, kiek sukuria mūsų seksualumą? Ką Foucault turi omenyje sakydamas, jog politinėje filosofijoje karaliaus galva dar turi būti nukirsta? Ar jus tai įtikina? Bendrais bruožais apibūdinkite Z. Freudo ir jo šeimos idėjų įtaką XX (20) amžiaus vartotojiško kapitalizmo išsivystymui Amerikoje. Kokie yra vartotojiško kapitalizmo trūkumai ir privalumai?
  Filosofija, konspektas(48 puslapiai)
  2006-01-27
 • Politinė geografija

  Pasaulio politinio žemėlapio samprata. Politinės geografijos ir geopolitikos samprata. Geopolitikos ir politinės geografijos sąlytis ir sankirta. Geopolitika yra politologinė teorija. Kas sudaro pasaulio politinį žemėlapį. Svarbiausios politinio žemėlapio sudedamosios dalys – nepriklausomos valstybės. Politinio žemėlapio raida. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. Trečiasis etapas. Ketvirtasis etapas. Naujausi pokyčiai politiniame žemėlapyje. Pasaulio politinis žemėlapis. Politinis žemėlapis. Politinio žemėlapio raida. Nepriklausoma, demokratinė valstybė, arba dar kitaip vadinama suverini Valstybės tipologija pagal plotą; pagal gyventojų skaičių; pagal geografinę padėtį; pagal tautinę sudėtį; pagal valdymo formą; pagal administracinį teritorinį suskirstymą; pagal politinį režimą; pagal ekonominę galią. Valstybės ir jų ypatumai. Valstybių ekonominė galia. Lietuvos Geopolitinė padėtis. Karų ir konfliktų priežastys. Karų priežastys. Pavojingiausios sritys. Karų ir konfliktų geografija. Geografijos pažinimas. Geografijos mokslo samprata. Geografijos vieta mokslo raidos etapais svarbiausios šakos. Fizinės geografijos šakos. Pasaulio geografijos pažinimas. Geografiniai pasiekimai ir atradimai. Geografijos mokslo raida viduramžiais. Geografijos mokslo raida renesanse. Mikalojus Kopernikas. Aleksandras fon Humboltas. A.Vėgeneris. Naujausi geografiniai atradimai sausumoje ir vandenyne. Lietuvos geografijos pažinimas. Lietuva žemėlapiuose. Lietuvos geografijos pažinimas. Lietuvos Vardo kilmė. Kartografijos pagrindai. Mastelis. Planai ir žemėlapiai. Plano žemėlapio skirtumai. Žemėlapių Klasifikavimas. Plano žemėlapio skirtumai. Topografiniai ženklai. Gamtinė geografija. Saulės sistema. Žemės kilmės hipotezė. Žemės forma ir dydis. Dėsningumas. Žemės pluta. Amerikos platformos skydas. Geochronologinė bei geologinė žemės praeitis. Litosferos plokštė. Žemės pluta ir ją sudarančios uolienos bei mineralai. Kalnų ir lygumų vaizdavimas. Lygumos. Žemės paviršių keičiantys vidiniai procesai. Ugnikalniai. Ugnikalnio struktūra. Ugnikalnių klasifikavimas. Ugnikalnių formos. Žemės paviršių keičiantys išoriniai procesai.
  Geografija, konspektas(26 puslapiai)
  2007-05-02
 • Politinė kultūra

  Platono valstybės teorija. Aristotelis: politiniai idealai ir politinės realijos. Valstybė ir žmogus. Valstybės santvarkos formos. Viduramžių socialinės-politinės teorijos. Tomas Akvinietis: gamta ir visuomenė. N.Makiavelis: konstruktyvios politologijos ištakos. Naujųjų amžių socialinės-politinės teorijos. .Ž.Ž.Ruso visuomenės sutarties teorija. I.Kantas: moralės prigimtis. Psichoanalizė ir neofroidizmas: individo ir visuomenės santykis. Z.Froido psichoanalizė. E.Fromo žmogaus filosofija.
  Politologija, konspektas(35 puslapiai)
  2005-06-20
 • Politinė kultūra (3)

  Platono valstybės teorija. Aristotelis: politiniai idealai ir politinės realijos. Valstybės santvarkos formos. Viduramžių socialinės-politinės teorijos. Tomas Akvinietis: gamta ir visuomenė. N.Makiavelis: konstruktyvios politologijos ištakos. Naujųjų amžių socialinės-politinės teorijos. Ž.Ž.Ruso visuomenės sutarties teorija. I.Kantas: moralės prigimtis. Psichoanalizė ir neofroidizmas: individo ir visuomenės santykis. Z. Froido psichoanalizė. E. Fromo žmogaus filosofija.
  Politologija, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Politinė kultūra (6)

  Žmogus ir valstybė. Šiuolaikinės valstybė samprata. Valstybė ir tauta. Suverenitetas. Piliečiai ir vyriausybė. Vyriausybė ir piliečiai. Vyriausybės ir piliečių konfliktai. Demokratija ir diktatūra. Demokratija ir diktatūra. Rinkimai demokratinėje valstybėje. Partijos šiuolaikinėje valstybėje. Valdžios sąranga valstybėje. Valstybės konstitucija. Geografinis valdžios suskirstymas. Valstybės valdymo formos. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Socializmas. Konservatizmas. Komunizmas ir fašizmas. Nacionalizmas (tautiškumas). Feminizmas. Globalizacija.
  Politologija, konspektas(45 puslapiai)
  2007-02-23
 • Politinė kultūra ir politinė socializacija

  Politinė kultūra. Socialinės psichologijos ir antropologijos. Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sociologija. Socialiniai tyrimai. Politinės kultūros klasifikacija. Socializacija ir politinė socializacija. Politinės socializacijos funkcijos ir institutai.
  Politologija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-04-27
 • Politinė Rusios raida 1054-1132 metais

  Politinė Rusios raida nuo 1054 iki 1132 metų. Jaroslavo Išmintingojo sūnūs. Karai.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Politinės institucijos

  Politinės institucijos. Institucija. Valstybė. Konstitucija ir politinis procesas. Politinio proceso juridizacija. Konstitucija. Ištakos. Konstitucija – istorinio demokratizacijos vykdymo pasekmė. Pagrindiniai bruožai. Konstitucijos turinio apžvalga. Tipai ir formos. Konstitucijos aiškinimas. Pagrindinės valdžios institucijos ir jų sąveika. Parlamentas. Suvereniteto doktrina. Parlamento apibūdinimas, istorinė raida. Šiuolaikinis parlamentas. Parlamento struktūra. Komisijos. Parlamento personalinė sudėtis, skaitlingumas. Partijų pasiskirstymo formos. Opozicijos rūšys. Principų opozicija. Parlamento funkcijos. Darbo organizavimas. Parlamento veikla ir suvereniteto samprata. Pusiau prezidentinė sistema. Konstituciniai teismai, konstitucijos kontrolė. Konstitucijos kontrolė ir jos raidos etapai. Konstitucijos priežiūros sistema. Institucijos ir jų formavimo principai. Konstitucijos priežiūros formos. KT, jų funkcijos. Partijos. Kilmė. Istorinė raida. Samprata, tyrimo apžvalga. Genezės modeliai. Partijos raidos etapai. Vakarų Europos ir posovietinėse demokratijose partijos turi šiuos esminius skirtumus. Partijos vieta pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Partinė sistema. Apibūdinimas ir sistemos savybės. Raidos etapai (stadijos). Partinės sistemos raida. Rinkimai ir rinkimų sistemos. Apibūdinimas. Istorinė raida. Rinkimų sistemos, jų apžvalga. Biurokratija. Atrankos modeliai (Biurokratijos sudarymas). Teismai. Interesų grupės. Interesų grupių ir vyriausybės sąveika. Interesų grupės ir politinės partijos. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių Lietuvoj apžvalga. Bendrieji teisės principai. Teisinių sistemų tipai. Vakarų teisės tradicijos krizė. Teisinės sistemos vidaus struktūra. Teisėkūros principai. Teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos. Teisėsauga. Teisminės valdžios specifika. Teismų sistemos, jų struktūra ir formos. Lietuvos Respublikos (LR) teismai. Teisminės valdžios savivalda. Teisėtvarka. Ombudsmenas.
  Politologija, konspektas(27 puslapiai)
  2006-05-11
 • Politinės partijos (3)

  Politinės partijos ir jų klasifikacija. Partija. Partijai yra būdingi šie bruožai. M. Duvergeris. G. Sartori. Partijų tyrimo parametrai ir klasifikacija. Institucionalizacija. Politinė-idėjinė orientacija. Partijų klasifikavimo pamatas. Partinės sistemos ir jų tipologija. M. Duvergeris. Partinių sistemų klasifikacija. G. Sartori partijų tipologija.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-05-09
 • Politinės srovės

  Liberalizmas. Konservatizmas. Socialdemokratija. Komunizmas ir socializmas. Fašizmas ir nacionalsocializmas. Nacionalizmas.
  Politologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-09-20
 • Politinės teorijos (3)

  Politikos teorijos esmė ir funkcijos. Politikos ir politinės teorijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra- ideologija- politine teorija- politine programa). Politikos teorijų klasifikacija. Politikos teorijų funkcijos. Politines partijos vaidmuo kuriant ir įgyvendinant politinę teoriją. Klasikinės demokratijos teorija. Demokratijos idėjos raida. Klasikinės demokratijos teorijos susiformavimas. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos. Demokratijos privalumai ir trūkumai. Liberalizmas. Liberalizmo genezė (atsiradimas). Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinės formos liberalizmas. Neoliberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas: socialliberalizmas ir liberaldemokratizmas.
  Politologija, konspektas(18 puslapių)
  2006-04-22
Puslapyje rodyti po