Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pilietinės visuomenės elementai žmonijos istorijoje. Antika.

  Platono valstybės modelis. Valstybės prigimties problema. Valstybės tipologijų sistema. Teisingumas ir įstatymai valstybėje. Politinių teorijų istorija. Aristotelio idealios valstybės paieškos. Pilietybė ir santvarka. "Geriausias žmogus". Valstybės santvarkų tipologija. Vidurinioji klasė ir jos funkcijos. Idealios valstybės modelis. Teisingumas. Įstatymas ir jų ryšys su dorybe.
  Politologija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-01-31
 • Pilietinės visuomenės idėjos

  Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinės visuomenės sąvokos plėtojimo kryptys po XVIII amžiaus vidurio – XIX amžiaus vidurio. Pilietinės visuomenės samprata Vakarų ir Vidurio ir Rytų Europoje. Škotų moralistai (D. Hume, A. Ferguson) ir pietinės visuomenės idėjos raida. Individualumo/socialumo ir viešumo/ privatumo priešstatos. Fergosonas. Hume'as. G. Hegel ir K. Marx pilietinės visuomenės sampratos. Konflikto tarp socialinio ir privataus perkėlimas į pilietinės visuomenės sritį.
  Politologija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-24
 • Pinigai (9)

  Pinigai. Kas yra pinigai? Pinigų istorinė raida. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-28
 • Pinigai ir bankai (3)

  Pinigai ir bankų institucijos. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigų rinka. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla.
  Makroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-05-11
 • Pinigai ir šiuolaikiniai bankai

  Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigų rinka. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys.
  Finansai, konspektas(24 puslapiai)
  2006-10-23
 • Pinigai mūsų gyvenime

  Pinigų funkcijos. Lietuvos centrinio banko funkcijos, bankų funkcijos. Pinigų bruožai. Lietuvos gyventojų pinigų išleidimas skirtingoms sritims. Eilėraštis apie pinigus.
  Finansai, konspektas(4 puslapiai)
  2005-04-22
 • Pinigai, kapitalas

  Kas yra pinigai? Pinigų savybės ir funkcijos bei formos kaita. Pinigų gavimas. Kas yra aktyvai ir pasyvai. Turtas. Pelnas.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2006-12-21
 • Pinigų apskaita

  Pinigų apskaita banke. Pinigų apskaita kasoje. Valiutinių operacijų apskaita.
  Apskaita, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-21
 • Pinigų cirkuliacija Lietuvoje iki 1922 metų pinigų reformos

  Kaizerinės okupacijos ekonominės pasekmės ir pinigų cirkuliacijos bruožai. Pinigų cirkuliacija Lietuvos respublikoje iki 1922 metų. Lietuvos respublikos pinigų sistemos sukūrimas ir jos raida. 1922 metų pinigų reforma.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2007-11-30
 • Pinigų ir obligacijų rinkos

  Palūkanų norma. Rizika. Subrendimas (maturity). Lūkesčiai. Likvidumas. Pasiūla ir paklausa. Nauda (yield). Palūkanų nauda. Bendra išpirkimo nauda (gross redemption yield). Kreditų reitingai. Vidinės pinigų rinkos. Tarpbankinės rinkos. Pinigų rinkos vertybiniai popieriai. Trumpalaikės obligacijos. Vietinės valdžios/visuomeninių paslaugų obligacijos.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Pinigų laiko vertė ir jų politika

  Įžanga. Laiko veiksnio vertinimo terminologija. Pinigai kaip turtas. Pinigų vertės padidėjimas. Pinigų esamoji (dabartinė) vertė. Diskontas ir diskontavimas. Finansinė renta. Jos parametrai, klasifikavimas. Begalinių mokėjimų eilė (perpetuitetas). Infliacijos ir kitų veiksnių įtaka pinigų vertei. Pinigų politika ir jos įgyvendinimas.
  Finansai, konspektas(40 puslapių)
  2007-01-31
 • Pinigų sistema

  Pinigų sistema. Pinigų sistemos susiformavimo priežastys. Pinigų sistemos elementai ir jų pokyčiai. Pinigų sistemų tipai. Bimetalizmas ir monometalizmas. Paralelinės, dvigubos ir ,,šlubuojančios" valiutos sistemos. Bimetalizmo nepatvarumas. Aukso standartai: aukso monetų, aukso luitų, aukso devizų. Tarptautinis aukso luitų standartas. Kreditinių pinigų sistema. Infliacija: esmė ir rūšys. Infliacijos teorijos. Infliacijos priežastys ir pasekmės. Defliacija, jos esmė, priežastys, tikslai ir priemonės. Devalvacija ir revalvacija. Jų priežastys ir pasekmės. Pinigų reformos, jų rūšys, priežastys ir tikslai. Pinigų kūrimas ir pinigų emisija (leidimas į apyvartą).
  Finansai, konspektas(18 puslapių)
  2006-11-01
 • Pinigų teorija

  Pinigų esmė, turinys, forma ir prigimtis. Pagrindinis pinigų apibrėžimas. Pinigų funkcijos. Pinigai kaip mainų priemonė. Pinigai kaip kaupimo priemonė. Pinigai kaip apskaitos vienetas. Kiti pinigų apibrėžimai, pinigų junginiai ir priešiniai (pinigų apžvalga). Pinigų formos: prekiniai, metaliniai pinigai, metalinės monetos, popieriniai pinigai, skolos raštai, aukso standartas, aukso keitimo standartas, šiuolaikiniai elektroniniai pinigai; grynieji ir negrynieji, bankiniai arba kreditiniai pinigai. Šiuolaikiniai elektroniniai pinigai bei tolesnė pinigų raida. Pinigų likvidumas. Pinigų rinka. Jos samprata, dalyviai ir instrumentai. Pinigų pasiūla ir paklausa. Metalistinė ir nominalistinė pinigų teorijos. Pinigų kiekio teorijos, jų esmė, lygtys ir aiškinimai. Monetaristai ir neokeinsistai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2006-11-01
 • Pirkimo-pardavimo sutartis (5)

  Klausimai-atsakymai. Kaip apibrėžiama pirkimo-pardavimo sutartis? Koks yra pirkimo-pardavimo sutarties tikslas? Kas gali būti pirkimo-pardavimo sutarties dalyku? Kokias teises turi pardavėjas, jeigu pirkėjas nesumoka sutartos kainos? Kokias teises turi pardavėjas, jeigu pirkėjas nepriima pardavimo dalyko? Kokias teises turi pirkėjas, jeigu pardavėjas neperduoda sutarties dalyko? Ar galioja pirkimo pardavimo sutartis, jeigu šalys nesusitarė dėl kainos? Kokia forma sudaromos pirkimo-pardavimo sutartys? Kaip paskirstoma daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika? Kokias teises turi pirkėjas, jeigu sutarties dalykas yra nekokybiškas? Kokia forma sudaromos nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartys? Kokios yra nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties esminės sąlygos? Kokiais ypatumais pasižymi nekilnojamojo daikto, priskirto šeimos turtui teisinis režimas ir sutarties sudarymo tvarka?
  Komercinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-21
 • Pirkimo-pardavimo sutartis (8)

  Bendrosios nuostatos. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Sutarties šalių pareigos. Bendrosios pardavėjo pareigos. Pardavėjo pareiga perduoti daiktą (prekę). Pardavėjo pareiga patvirtinti daiktų nuosavybės teisę (įspėti apie trečiųjų asmenų pretenzijas į parduodamą daiktą). Pardavėjo pareiga saugoti parduotus daiktus. Bendrosios pirkėjo pareigos. Pirkėjo pareiga sumokėti kainą. Pirkėjo pareiga priimti daiktus. Teisių gynimas pardavėjui ar pirkėjui pažeidus savo pareigas pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Atskirų pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Vartojimo pirkimo- pardavimo sutarčių ypatumai. Daiktų keitimas ir grąžinimas. Pardavėjo atsakomybė, susijusi su netinkamos kokybės daikto pardavimu pirkėjui (vartotojui). Nekilnojamo daikto pirkimo –pardavimo sutartis. Būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartis.
  Civilinė teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2006-11-28
 • Pirmasis pasaulinis karas (16)

  Pirmasis pasaulinis karas. Pirmojo Pasaulinio karo priežastys. Pirmojo Pasaulinio karo pretekstas. Pirmojo Pasaulinio karo eiga. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Rusija 1917 metai: nuo vasario revoliucijos iki spalio perversmo. I pasaulinio karo padariniai. Sąvokos.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2010-12-13
 • Pirmasis pasaulinis karas (2)

  Dviejų karinių - politinių blokų susidarymas ir jų prieštaravimų didėjimas. Karo pradžia. Karo planai. Karo veiksmų eiga 1914 m. Karo veiksmai 1915-1916 m. 1917-1918 m. įvykiai. Karo pabaiga. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. I pasaulinio karo padariniai.
  Visuotinė istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-05
 • Pirmasis pasaulinis karas (7)

  Datos. sąvokos. Asmenybės. Įvykiai. Lietuvos okupacija. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Taikos sutartys su buvusiais Vokietijos sąjungininkais. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento V.Vilsono taikos programa. Brest Litovsko taikos derybos. Kompjeno paliaubos. Tautų sąjungos projektas.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-10
 • Pirmasis pasaulinis karas (8)

  Pirmojo pasaulinio karo priežastys, karo eiga, padariniai. 1905-1907 Rusijos revoliucija, priežastys, revoliucijos eiga. Vasario revoliucija Rusijoje. Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m. Rezultatai. Bolševizmo politika. NEPAS Rusijoje 1921- 1927 m. Komunistinės diktatūros raida. Stalininės teroro sistemos formavimasis. Totalitarizmas Vakarų Europoje. Fašistinė diktatūra Italijoje. 1922 m. perversmo būdu į valdžią ateina Musolinis. Totalitarizmas Vokietijoje. Demokratiniu būdu 1933 m. į valdžią ateina Hitleris. Sąvokos, pavardės. 1907 m. Rusijos revoliucija, priežastys, eiga.
  Visuotinė istorija, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-24
 • Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų

  Kada vyko Pirmasis pasaulinis karas? Kokios buvo jo priežastys? Kodėl Pirmąjį pasaulinį karą istorikai vadina pasauliniu, totaliniu, imperialistiniu? Apibūdinti Rusiją Pirmojo pasaulinio karo metais. Kodėl, daugelio istorikų nuomone, Versalio sistema negalėjo garantuoti taikos Europoje? Nurodyti Pirmojo pasaulinio karo padarinius. Kada ir kokiu tikslu įkurta Tautų Sąjunga? Kokie veiksniai lėmė lietuvių pastangas atkurti nepriklausomą valstybę? Kodėl Paryžiaus taikos konferencijoje Lietuvos atstovai nebuvo pripažinti kaip valstybės delegacija? Kodėl 1918 metais tapo įmanoma atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę? Kuo reikšminga valstybingumo atkūrimui 1917 metais Vilniuje įvykusi Lietuvių konferencija? Kuo reikšmingas Vasario 16-osios aktas? Ar galima teigti, kad šis aktas sukūrė Lietuvos valstybę? Kodėl galima teigti, kad 1918 – 1920m. paaiškėjo Lietuvos valstybės likimas? Su kokiomis problemomis susidūrė Lietuvos laikinoji vyriausybė? Kodėl Italija tapo pirmąja Europos valstybe, kurioje įsigalėjo fašizmas? Kodėl 1919 – 1939 metais daugelyje Europos valstybių įsigalėjo diktatūrinis režimas? Įrodyti, kad 1933 metais Vokietijoj buvo griaunama demokratinė ir kuriama fašistinė santvarka. Nurodyti administracinės komandinės sistemos susiformavimo Rusijoje prielaidas. Kokios reformos ir kokiu tikslu buvo įvykdytos Sovietų Rusijoje iki 1922 metų pabaigos? Koks yra esminis fašizmo Vokietijoje ir totalitarizmo SSRS skirtumas? Kokios 1926 metų gruodžio 17 dienos perversmo priežastys? 1922 – 1926 metai - demokratinės raidos laikotarpis. Ar tuo laikotarpiu Lietuvoje buvo įvesta tikrai demokratinė politika? Įrodyti, kad po 1926 metų perversmo Lietuvoje pradėjo formuotis autoritarinis režimas. Kokių laimėjimų buvo pasiekta kultūros srityje prezidentinės Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1927 - 1940 metais)? Kaip Lietuvos Taryba dalyvavo krašto valdyme? Kokią politiką Vilniaus krašte vykdė lenkų okupacinė valdžia? Kodėl Lietuva pasuko prezidentinės valstybės keliu? Palyginti tarybų valdžios paskelbimo 1918 metais scenarijų su 1991 metų sausio įvykiais Lietuvoje. Kokios buvo pagrindinės Lietuvos pramonės ir žemės ūkio sritys tarpukario laikotarpiu? Kas yra bendra tarp fašizmo ir bolševizmo? Išvardinti tarpukario Europos valstybes, kuriose įsigalėjo diktatūrinis režimas.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-10
Puslapyje rodyti po