Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo vadyba

  Personalo valdymo koncepcija. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo sistema. Personalo valdymo metodai. Darbo su personalu atranka. Personalo valdymo organizacinė valdymo struktūra. Darbo su personalu aplinka. Personalo formavimas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
  Personalo vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2005-06-03
 • Personalo vadyba (12)

  Personalo valdymo koncepcija. Šiuolaikiniai personalo valdymo požiūriai. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo sistema. Personalo valdymo metodai. Personalo valdymo organizacinė valdymo struktūra (OVS). Darbo su personalu aplinka. Darbo su personalu veiksnių sistema. Žmonių išteklių valdymo procesas. Personalo planavimas. Planavimo procedūra. Verbavimas. Darbo ir pareigų aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Vadovų ir specialistų verbavimas už organizacijos ribų. Kaip surasti tinkamus žmones iš pirmo karto. Verbavimas organizacijos viduje. Teisinės problemos. Personalo atranka. Kaip vyksta atranka? Orientavimas arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu
  Personalo vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2006-05-12
 • Personalo vadyba (18)

  Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Darbo su personalu veiksniai. Įmonės kultūra. Personalo klasifikavimo sistema. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Personalo karjeros planavimas. Personalo valdymas. Teoriniai pagrindai. Vadovavimas personalui. Personalo motyvavimas. Personalo informavimas. Personalo valdymo priemonių sistema.
  Personalo vadyba, konspektas(74 puslapiai)
  2006-12-13
 • Personalo vadyba (21)

  Personalo vadybos esmė, turinys, vaidmuo organizacijoje. Personalo organizavimas: Personalo tarnybos funkcijos. Personalo poreikių planavimas. Personalo parinkimas. Personalo adaptacija. Darbų sauga, bei darbuotojų sveikatos apsauga. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo karjeros planavimas. Vadovavimas darbuotojams. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo priemonės.
  Personalo vadyba, konspektas(38 puslapiai)
  2007-02-05
 • Personalo vadyba (28)

  Kas yra personalo vertinimas ir kokios yra dvi pagrindinės personalo vertinimo rūšys? Kuo skiriasi formalus ir neformalus personalo vertinimas? Dėl kokių priežasčių vadovai vertina pavaldinių darbą? Kokie yra pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti vertinant personalą? Kokius aspektus apima vertinimo turinys? Kokie yra pagrindiniai darbuotojų vertinimo metodai ir kurie iš jų efektyviausi. Kokius etapus apima vertinimo procedūra? Kokie yra pagrindiniai vertinimo subjektai? Kur vyksta personalo vertinimas (vertinimo vieta)? Kaip dažnai vyksta personalo vertinimas? Kodėl svarbu supažindinti darbuotoją su vertinimo rezultatais? Kaip teisingai organizuoti vertinimo pokalbį su darbuotoju? Kokios dažniausios personalo vertinimo klaidos? Kaip išvengti personalo vertinimo klaidų? Personalo mokymas. Kaip apibūdinama kompetencija? Kaip apibūdinamas mokymas? Kokie pagrindiniai mokymo principai ir mokymo tikslai? Kokie etapai sudaro mokymosi procesą? Kas yra mokymo poreikis ir kodėl būtina jį nustatyti? Kokie pagrindiniai mokymo metodai ir kaip teisingai juos parinkti. Kas turėtų būti mokymo plane? Kaip galima įvertinti mokymo rezultatus? Personalo karjeros planavimas. Kaip suprantama karjeros sąvoka? Kuo skiriasi vertikalioji ir horizontalioji karjera? Kas yra "kintamoji" karjera? Kokie veiksniai lemia žmogaus reakciją į karjerą? Kokios yra pagrindinės karjeros koncepcijų grupės? Kuo skiriasi tradicinės ir modernios karjeros koncepcijos? Kodėl reikalingas karjeros planavimas organizacijoje? Kas yra rezervas? Kokios yra rezervo rūšys? Kas yra pavadavimo planas? Koks ryšys tarp rezervo ir karjeros planavimo? Koks ryšys tarp rezervo ir pavadavimo plano? Koks ryšys tarp rezervo, pavadavimo plano ir individualių karjeros planų? Kokie yra pagrindiniai karjeros planavimo etapai? Kompetencija. Kaip apibūdinama kompetencija ir kuo ji skiriasi nuo kvalifikacijos? Kokie yra kompetencijos sandarą apibūdinantys modeliai? Kokią vietą užima kompetencijų planavimas personalo vadyboje? Kaip turi būti modeliuojamos ir vertinamos darbuotojų kompetencijos? Kokios išskiriamos kompetencijų rūšys? Kodėl svarbu ne tik tobulinti kvalifikaciją, bet ir lavinti kompetencijas? Kokie metodai taikomi kompetencijų lavinimui? Kaip darbuotojai supažindinami su kompetencijų vertinimo reikalavimais? Personalo motyvavimas. Kas yra motyvacija ir kokios išskiriamos motyvacijos teorijos? Kuo skiriasi turinio ir proceso motyvacijos teorijos? Kokią reiškę turi organizacijai tinkamai motyvuotas personalas? Kokios yra pagrindinės motyvavimo priemonės? Kaip reikėtų kurti motyvavimo sistemą įmonėje? Motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. J.Atkinsono siekių motyvacijos teorija. Murray akivaizdžių poreikių teorija. Herzberg dviejų veiksnių motyvacijos teorija. McGregor teorija X ir teorija Y. Proceso teorijos. J. S. Adams teisingumo teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Konfliktai. Kas yra konfliktas? Kokią reikšmę turi organizacijai konfliktų atsiradimas? Kokie yra pagrindiniai konfliktų tipai? Kokios yra pagrindinės konfliktų priežastys? Kaip reikėtų spręsti iškilusius konfliktus?
  Personalo vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2008-10-07
 • Personalo vadyba (30)

  Personalo vadybos turinys ir darbo su personalu aplinka. Personalo vadybos samprata ir turinys. Personalo vadybos turinys. Darbo su personalu veiksnių sistema. Išorinės aplinkos veiksniai. Numatomi perspektyviniai aplinkos pokyčiai. Vidinės aplinkos veiksniai. Stambių ir smulkių bei vidutinių įmonių ypatumai. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimo darbų ryšys. Personalo klasifikavimas. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis ir jo nustatymo metodai. Skaičiuotiniai metodai. Poreikio nustatymas pagal valdomumo normas. Poreikio nustatymas pagal aptarnavimo normas. Analitiniai metodai. Darbo laiko nuotrauka. Individuali ištisinio stebėjimo darbo laiko nuotrauka. Ekspertiniai metodai. Statistiniai patirtiniai metodai. Duomenų palyginimo šalies, šakos, įmonių lygiu metodas. Papildomasis personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Personalo parinkimo organizavimas. Laisvų darbo vietų prognozavimas. Laisvų darbo vietų analizė. Reikalavimų darbuotojams formulavimas. Personalo paieškos šaltiniai. Išorinis personalo parinkimas. Informacijos apie laisvą darbo vietą reklama. Kandidato dokumentų vertinimas. Kandidatų atranka. Asmeninis pokalbis. Darbo sutarties sudarymas. Darbuotojo adaptacija kolektyve. Personalo valdymo turinys ir teoriniai pagrindai. Personalo valdymo samprata ir subjektai Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Ikimokslinis valdymas - beteisio žmogaus koncepcija. Klasikinė valdymo teorija - ekonominio žmogaus koncepcija. Žmogiškųjų santykių teorija - socialinio žmogaus koncepcija. Šiuolaikinės valdymo teorijos - harmonizuoto žmogaus koncepcija. Vadovavimas personalui. Vadovo veiklos ypatumai. Vadovavimo esmė. Asmeninės vadovo savybės. Vadovavimo stiliaus samprata ir klasifikacija. Tradicinių ir šiuolaikinių vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų orientaciją. Situaciniai vadovavimo modeliai. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Personalo motyvavimas. Motyvavimo esmė. Motyvavimo per poreikius modelis. Motyvacijos teorijų apžvalga. Maslovo poreikių teorija. Aukštesnio lygio poreikių patenkinimo metodai. Hercbergo 2-jų veiksnių teorija. Kitos poreikių teorijos. Motyvavimo samprata procesinėse motyvacijos teorijose. Personalo motyvavimo metodai. Personalo valdymo priemonių sistema. Personalo valdymo priemonių sistemos esmė ir turinys. Darbo apmokėjimo sudėtis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Reikalavimai šiuolaikinių darbo apmokėjimo sistemų organizavimui. Konfliktų esmė ir rūšys. Konfliktų funkcijos. Konfliktų priežastys, stadijos ir pasekmės. Konfliktų sprendimų būdai. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo taikymo būtinumas. Grupinio darbo organizavimo formos. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos.
  Personalo vadyba, konspektas(103 puslapiai)
  2009-02-04
 • Personalo vadyba (31)

  Personalo valdymo sistema. Personalo valdymo evoliucija. Personalo tarnybos paskirtis, uždaviniai, funkcijos. Strateginis personalo valdymas. Vadovo veiklos ypatumai. Vadovo darbo organizavimas. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Darbo aprašymų ir specifikacijų kūrimas. Darbo jėgos planavimas ir prognozavimas. Mokymo procesas ir metodai. Vadovo mokymas ir tobulinimas. Pasikeitimo informacija efektyvumo užtikrinimas. Motyvacijos teorijų apžvalga. Bendradarbių įtraukimas į valdymą. Pagrindiniai darbuotojų vertinimo metodai. Kolektyvinės sutarties sudarymo procesas. Darbuotojų skatinimo planai. Interviu paskirtis ir rūšys. Išorinės ir vidinės personalo valdymo aplinkos charakteristikos. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Žmogiškųjų išteklių plėtros SSGG analizė. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas. Atrankos metodai ir jų charakteristika. Pasipriešinimo pažinimas, pašalinimas. Efektyvaus pasikeitimo informacija ir barjerai. Teisingas atlygis, apmokėjimo lygių nustatymas. Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos. Darbuotojų naudos. Profsąjungų judėjimas. Tipiniai karjeros ir postų sistemos modelių požymiai.
  Personalo vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2009-11-27
 • Personalo vadyba (34)

  Kas yra personalo vertinimas ir kokios yra dvi pagrindinės personalo vertinimo rūšys? Kuo skiriasi formalus ir neformalus personalo vertinimas? Dėk kokių priežasčių vadovai vertina pavaldinių darbą? Kokie yra pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti vertinant personalą? Kokius aspektus apima vertinimo turinys? Kokie yra pagrindiniai darbuotojų vertinimo metodai ir kurie iš jų efektyviausi? Kokius etapus apima vertinimo procedūra? Kokie yra pagrindiniai vertinimo subjektai? Kur vyksta personalo vertinimas (vertinimo vieta)? Kaip dažnai vyksta personalo vertinimas? Kodėl svarbu supažindinti darbuotoją su vertinimo rezultatais? Kaip teisingai organizuoti vertinimo pokalbį su darbuotoju? Kokios dažniausios personalo vertinimo klaidos? Kaip išvengti personalo vertinimo klaidų? Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Kaip apibūdinama kvalifikacija? Kaip apibūdinamas mokymas? Kokie yra pagrindiniai mokymo principai ir mokymo tikslai? Kokie etapai sudaro mokymo procesą? Kas yra mokymo poreikis ir kodėl būtina jį nustatyti? Kokie yra pagrindiniai mokymo metodai ir kaip teisingai juos pasirinkti? Kokie yra mokymo planavimo etapai? Kas turėtų būti mokymo plane? Kaip galima įvertinti mokymo rezultatus?. Kaip suprantama karjeros sąvoka? Kuo skiriasi vertikali ir horizontali karjera? Kas yra "kintama" karjera? Kokie veiksniai įtakoja žmogaus reakciją į karjerą? Kokios yra pagrindinės karjeros koncepcijų grupės? Kuo skiriasi tradicinės ir modernios karjeros koncepcijos? Kodėl reikalingas karjeros planavimas organizacijoje? Kas yra rezervas? Kokios yra rezervo rūšys? Kas yra pavadavimo planas? Koks ryšys tarp rezervo ir karjeros planavimo? Koks ryšys tarp rezervo ir pavadavimo plano? Koks ryšys tarp rezervo, pavadavimo plano ir individualių karjeros planų? Kokie yra pagrindiniai karjeros planavimo etapai? Kas yra tipinis karjeros planas? Kompetencijų modeliavimas ir lavinimas. Kaip apibūdinama kompetencija ir kuo ji skiriasi nuo kvalifikacijos? Kokie yra kompetencijos sandarą apibūdinantys modeliai? Kokią vietą užima kompetencijų planavimas personalo vadyboje? Kaip turi būti modeliuojamos ir vertinamos darbuotojų kompetencijas? Kokios išskiriamos kompetencijų rūšys? Kodėl svarbu ne tik tobulinti kvalifikaciją, bet ir lavinti kompetencijas? Kokie metodai taikomi kompetencijų lavinimui? Kaip darbuotojai supažindinami su kompetencijų vertinimo reikalavimais? Personalo galimybių realizavimaS. Kodėl tinkamas vadovavimas padeda realizuoti personalo galimybes? Kokie yra sėkmingo vadovavimo metodai? Kokią vietą užima vadovavimo personalui funkcija personalo vadyboje? Kokie yra sėkmingo vadovavimo požiūriai ir kuo jie skiriasi? Kaip apibūdinamos sėkmingos organizacijos? Kokios strategijos sudaro prielaidas patrauklaus vadovavimo vizijai susikurti? Darbuotojų motyvavimo svarba organizacijoje. Kas yra motyvacija ir kokios išskiriamos motyvacijos teorijos? Kuo skiriasi turinio ir proceso motyvacijos teorijos? Kokią reikšmę turi organizacijai tinkamai motyvuotas personalas? Kokie yra motyvaciniai modeliai ir koks jų psichologinis pagrindimas? Kuo skiriasi tiesioginė ir netiesioginė motyvacija?
  Personalo vadyba, konspektas(20 puslapių)
  2012-01-10
 • Personalo vadyba (5)

  Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Darbo su personalu aplinka. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas (telkimas). Reikalavimų detalizavimas. Kompleksiniai metodai. Analitiniai metodai. Pareigybės / darbo vietos aprašymas. Idealaus darbuotojo modelis (profesiograma). Kandidatų telkimo šaltiniai. Personalo atranka. CV (Curriculum vitae). Atrankos pokalbių klasifikavimas pagal turinį. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Poveikio priemonės ir metodai. Administraciniai metodai. Ekonominiai metodai. Socialiniai- psichologiniai metodai. Darbo užmokesčio ir lengvatų (naudų) nustatymas. Personalo adaptacija. Pirmosios dienos darbotvarkės pavyzdys. Personalo mokymas ir ugdymas (tobulinimas). Darbo vertinimas. Kriterijų vertinimo aprašymas. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas. Individualus karjeros planas. Kandidatų pasirinkimo į vadovo pareigas būdai. Grupės( komandos) ir darbas grupėse. Grupės samprata. Grupinio darbo privalumai. Formalios komandos. Grupių darbo efektyvumas. Bendradarbių pažinimas. Žmogaus darbingumo komponentės. Grupių tyrimai. Grupių darbo organizavimas. Neformalios grupės ir jų valdymas. Neformalių grupių susidarymo priežastys.
  Personalo vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-06
 • Personalo vadyba (6)

  Personalo vadybos esmė, turinys ir vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų vadybos samprata. Organizacijos kultūros vaidmuo darbuotojų vadyboje. Kintanti personalo valdymo aplinka. Kintantis personalo valdymo vaidmuo. Personalo skyriaus organizavimas. Darbuotojų skyriaus vieta ir vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Darbuotojų valdymo organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Centralizuoto darbuotojų valdymo skirtumai nuo decentralizuoto valdymo. Darbų analizė. Darbo vietų aprašymų ir pareiginių nuostatų rengimas. Darbų analizės informacijos rinkimo metodai. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų poreikio planavimo svarba ir turinys. Personalo paieška, atranka ir samda. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Kandidatų telkimo šaltiniai. Kriterijų vertinimo aprašymas. Atestavimo organizavimas. Personalo mokymas ir ugdymas. Požiūrio į karjerą įvairovė. Karjeros planavimo ir jos realizavimo sistema organizacijoje. Individualus karjeros planas. Personalo atleidimas. Vadovavimo stiliaus parinkimo įvairovė. Personalo skatinimas. Darbo motyvacija. Konfliktai. Konfliktų valdymas.
  Personalo vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2006-01-06
 • Personalo vadyba (7)

  Personalo įdarbinimo anketos, klausimynai, cv (curculum vitae). Neformali personalo adaptacija (socializacija). Darbuotojų vertinimas, vertinimo svarba administracijai ir motyvacijai. Darbo grupės: padalinio veiklos gerinimo grupė, proceso tobulinimo grupė, kokybės rateliai, projekto komanda.
  Personalo vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-01-30
 • Personalo vadybos samprata, turinys ir uždaviniai

  Personalo vadybos samprata ir subjektai. Vadyba. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais mokslais. Skiriamos trys personalo vadybos fazės. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo sistema.
  Personalo vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2006-08-18
 • Personalo valdymas

  Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas Europoje. Personalo valdymo ypatumai Lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir vystymas. Personalo kompensavimas ir apsauga. Darbo santykių valdymas.
  Personalo vadyba, konspektas(24 puslapiai)
  2005-03-04
 • Personalo valdymas (17)

  Personalo vadybos samprata, turinys ir uždaviniai. Klausimas: Personalo vadybos samprata ir subjektai. Personalo valdymo turinys, uždaviniai ir sistema. Personalo valdymo evoliucija. Klasikinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Šiuolaikinės valdymo teorijos. Kintanti personalo valdymo aplinka ir vaidmuo. Darbo pobūdis ir aplinka. Vidinių veiksnių charakteristika. Personalo tarnybos paskirtis, uždaviniai ir funkcijos. Darbo pobūdis ir aplinka. Vidinių veiksnių charakteristika. Personalo tarnybos paskirtis, uždaviniai ir funkcijos. Strateginis planavimas ir jo reikšmė personalo valdyme. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. Vadovo veiklos ypatumai. Vadovo funkcijos. Vadovavimo esmė. Valdymo metodai. Asmenybės vadovo savybės. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Situacinis požiūris į vadovavimą. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas. Darbo jėgos įvairovės plėtojimas. Lygių įdarbinimo sąlygų galimybės ir įtvirtinantys veiksmai. Personalo planavimas ir kandidatų verbavimas. Verbavimo ir atrankos procesas. Darbo jėgos planavimas ir prognozavimas. Kandidatų verbavimas.
  Personalo vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2008-05-08
 • Personalo valdymas (4)

  Personalo valdymas. Kodėl personalo valdymas svarbus visiems vadovams? Bendroji personalo valdymo samprata. Valdymo teorijos - personalo valdymo bazė. Savybių teorija. Vaidmens teorija. Situacijos teorija. Motyvavimo teorija. Elgsenos teorija. Mainų teorija. Apibendrintas valdymo teorijų įvertinimas. Personalo valdymo turinys. Personalo valdymo formalizavimas. Įmonės personalo valdymo teisinis reguliavimas. Įmonės valdymo koncepcija. Pagrindinės valdymo koncepcijos. Dalinės valdymo koncepcijos. Naujos valdymo struktūros.
  Personalo vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2005-11-07
 • Personalo valdymas (9)

  Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Darbuotojų parinkimo būdų nustatymas ir parinkimas. Kandidatų atranka. Asmeninis pokalbis. Darbo sutarties sudarymas. Darbuotojo adaptacija kolektyve. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo sistema. Personalo vertinimo metodai. Karjeros valdymas. Vadovavimas. Vadovų poveikio formos. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Motyvai ir motyvavimas. Poreikiai - personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvavimo samprata pasitenkinimo darbu (poreikių) teorijose. A. Maslovo poreikių teorija. F. Hercbergo 2-jų veiksnių teorija. Kitos poreikių teorijos. Komunikacija. Komunikacijos proceso esmė. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso efektyvumas. Komunikacijos proceso barjerai. Organizacinės komunikacinių ryšių tobulinimo priemonės. Grupės ir sprendimų priėmimas. Grupinio darbo organizavimo formos. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos. Grupinio darbo trūkumai. Požiūris į valdymo sprendimus. Priimamų sprendimų racionalumo užtikrinimas. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų valdymas. Konflikto valdymo procesas. Konflikto identifikavimas. Konflikto analizė. Konflikto sprendimas
  Personalo vadyba, konspektas(38 puslapiai)
  2006-11-14
 • Personalo vertinimas (5)

  Personalo vertinimo esmė ir tikslai. Vertinimo turinys. Konkrečių darbo rezultatų vertinimas. Asmeninių ir dalykinių savybių vertinimas. Aprašomojo pobūdžio metodai (kokybiniai). Mišrūs kombinuoti metodai. Kiekybiniai metodai. Vertinimo procedūra. Vertinimo subjektas. Vertinimo vieta. Vertinimo laikas. Informacijos rinkimas. Vertinimo atlikimas. Atitinkamo sprendimo priėmimas. Vertinimo rezultatų paskelbimas. Dažniausiai pasitaikančios vertinimo klaidos. Asmenybės sąlygotos klaidos. Sąmoningas vertinimo falsifikavimas. Klaidos susijusios su stebėjimais. Socialinės aplinkos įtakos klaidos. Personalo mokymas. Pagrindiniai mokymo principai. Personalo mokymo poreikio analizė. Mokymo tikslų nustatymas bei mokymo metodų parinkimas.
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • PHP

  Įvadas. Kintamieji ir kintamųjų tipai. Veiksmai su kintamaisiais. Duomenų (kintamųjų) perdavimas iš formos skriptui. Duomenų (kintamųjų) atėjusių iš formos patikrinimas. Darbas su data ir laiku. Veiksmai su failais. REMOTE_HOST ir REMOTE_ADDR. "Cookiai".
  Programavimas, konspektas(13 puslapių)
  2005-05-21
 • PHP pagrindai

  PHP pagrindai: pati pradžia. PHP pagrindai: kintamieji ir konstantos. PHP pagrindai: operatoriai. Aritmetiniai operatoriai. Palyginimo operatoriai. Loginiai operatoriai. PHP pagrindai: sąlygos sakiniai. Sąlygos operatoriai. Operatorius if. Paneigtos sąlygos. Operatorius switch. PHP pagrindai: ciklai. Ciklai. Ciklai while. Ciklai do...while. Ciklai for.
  Programos, konspektas(12 puslapių)
  2005-10-03
 • Pienas. Cheminė sudėtis

  Riebalų virškinimas. Baltymų virškinimas. Pieno cukraus virškinimas (angliavandeniai). Druskos (mineralinės medžiagos). Vitaminai. Fermentai.
  Cheminiai junginiai, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-02
Puslapyje rodyti po