Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagogikos istorija (2)

  Pedagogikos sąvoka. Pedagogikos istorija. Problemų istorija. Praktikų istorija. Ugdymo visumos istorija. Pedagogikos istorijos skirstymas: skirstymo pagrindas, keturi tipai. Europos ugdymo periodizacija. Pirmykščio ugdymo pobūdis. Ugdymas kaip asimiliacija. Ugdymo gyvenimiškumas, tradiciškumas, gamtiškumas.
  Pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-05-21
 • Pedagogikos mokslinio tyrimo metodai

  Kas yra metodas. Tyrimo temos (problemos) nustatymas. Tyrimo uždavinių nustatymas. Mokslinė hipotezė. Tyrimo programos sudarymas. Duomenų apdorojimas ir išvadų formulavimas. Konstatuojamieji (empiriniai)metodai. Pedagoginio eksperimento metodai. Duomenų apdorojimo metodai.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-06-15
 • Pedagoginė psichologija (3)

  Išskirtinis mokinys. Išskirtinių mokinių kategorijos. Komunikacijos sutrikimai. Specifinis nesugebėjimas mokytis. Protinis atsilikimas. Elgesio sutrikimai. Klausos sutrikimai. Judėjimo organų ir sveikatos sutrikimai. Regos sutrikimai. Gabumai ir talentingumas. Mokslumo ir mokymo metodų sąveika. Pedagoginė psichologija. Gero mokytojo charakteristikos. Mokytojo vaidmenys. Gero mokymo komponentai. Patarimai mokytojams. Septynios atminties nuodėmės. Išmokimo teorijos.
  Psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-07-16
 • Pedagoginės kryptys Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia

  Ugdymo sistemos. XIX amžiaus pabaiga- XX amžiaus pradžia pedagoginės kryptys Vakarų Europoje ir JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus prsdžia progresyvūs pokyčiai. Europos švietime: "Darbo mokykla". Pragmatinė pedagogika. Individualistinė pedagogika. Socialinė pedagogika. Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos kūrimas (1918-1940 metais). I etapas – 1918-1925 metai. Problemos, susijusios su švietimu Lietuvoje. II etape iškyla naujos problemos (1925-1936). III etapas – 1936-1940 metai. Švietimas Lietuvoje 1940-1945 m. Švietimas Lietuvoje 1940-1990 metais. Prigimties ir aplinkos poveikio teorija ir jos atstovų idėjos. Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos problemos ir naujovės. Kultūros pedagogikos kryptys ir jos atstovų idėjos - (S. Šalkauskio ir A. Maceinos mintys apie tautinį auklėjimą. Išsiaiškinti, kaip jie pateikia sąvokas "tauta", "tautinė civilizacija", "tautinis", "patriotinis", "tarptautinis", "nacionalinis" auklėjimas, kokios sąlygos reikalingos, kad galėtų gyvuoti tauta). Eksperimentinė pedagogika Lietuvoje ir jos atstovų veikla - (J. Vabalo-Gudaičio straipsniai "Konstrukcinės sąveikos pedagogika", "Pedagogiška tvarka klasėje ir jos palaikymas", "Gimtosios kalbos reikšmė"). Naujojo auklėjimo kryptis ir jos atstovų idėjos. (J. Laužiko mintys apie mokinių pažinimo svarbą ir metodus). Naujosios ugdymo sistemos. Mokymo individualizavimas. Valdorfo pedagogika. Montesori. "Geros sistemos".
  Mokslas ir švietimas, konspektas(13 puslapių)
  2010-02-02
 • Pedagoginio tyrimo samprata

  Tyrimo programa. Kiekybinis ir kokybinis tyrimas. Kiekybinio ir kokybinio požiūrio į pedagoginį tyrimą ypatumai. Kiekybinis požiūris. Kokybinis požiūris. Tyrimo kokybės klausimas. Pedagoginis tyrimas ir etikos klausimas. Savikontrolės užduotys.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2007-11-08
 • Pediatrija

  Pediatrijos mokslo raida. Vaikų sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje. Medicinos pagalbos naujagimiui organizavimo principai Lietuvoje. Palankios naujagimiui ligoninės iniciatyva. Vaiko amžiaus periodai. Vaiko fizinio išsivystymo įvertinimas procentilių metodu(metodo esmė, pagrindinės procentilės, intervalai, vienmatės, dvimatės diagramos). Perinatalinės hipoksijos priežastys, klinika, diagnostika, profilaktika. Antenatalinio vaisiaus pažeidimo diagnostika ir profilaktika. Embrio- ir fetopatijos. Naujagimio būklės įvertinimas gimdykloje. Naujagimio fizinės raidos ir brandumo įvertinimas. Naujagimio ir vaiko psichomotorinė raida. Naujagimio refleksai. Tranzityviosios (praeinančios) naujagimio būklės. Tranzityvioji termoreguliacija. Tranzityvieji kvėpavimo pakitimai. Tranzityvieji kraujotakos pakitimai. Tranzityvioji medžiagų apykaita. Tranzityvusis naujagimių kūno masės sumažėjimas. Tranzityvioji hiperbilirubinemija. Hormoninė krizė.Tranzityvioji inkstų funkcija. Tranzityvioji žarnyno disbiozė ir žarnyno kataras. Tranzityvieji kraujo sudėties pakitimai. Naujagimio slauga ligoninėje ir namuose. Odos, virkštelės ir bambutės slauga. Naujagimio hemolizinė liga: etiologija, klinika, diagnostika ir gydymo principai. Rh izosensibilizacija: diagnostika, klinika, gydymo principai, profilaktika. Naujagimio hemoraginė liga. Kūdikio priežiūra. Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaiko priežiūra. Elementarus vaikų gaivinimo algoritmas. Svetimkūnis kvėpavimo takuose. Pagalba užspringusiam kūdikiui ir vaikui. Kūdikio kvėpavimo takų obstrukcija svetimkūniu. Vaiko ir paauglio kvėpavimo takų obstrukcijos svetimkūniu. Klinikiniai vaiko karščiavimo požymiai. Karščiuojančio vaiko gydymo principai. Vaiko odos, kaulų ir raumenų sistemų anatominiai ir fiziologiniai ypatumai, tyrimo metodika, semiotika. Taisyklinga laikysena. Dantų dygimas ir kaita. Raumenų sistema. Vaiko kaulų sistemos ypatumai, tyrimo metodika, semiotika. Dantų dygimas ir kaita. Vaiko nervų sistemos anatominiai ir fiziologiniai ypatumai, tyrimo metodika, semiotika. Vaiko endokrininės sistemos anatominiai ir fiziologiniai ypatumai, tyrimo metodika, semiotika. Pogumburio ir pasmegeninės liaukos sistema.
  Medicina, konspektas(39 puslapiai)
  2006-10-20
 • Pediatrija (2)

  Vaiko kraujo ir kraujodaros organų anatominiai ir fiziologiniai ypatumai, tyrimo metodika, semiotika. Vaiko kvėpavimo organų ypatumai, tyrimo metodika, semiotika: anatominiai ypatumai, vaiko kvėpavimo fiziologija, apklausa, objektyvaus tyrimo metodai, semiotika. Vaiko širdies ypatumai, tyrimo metodika, semiotika: vaisiaus kraujotaka; apklausa; objektyvaus tyrimo metodika; širdies ūžesiai. Vaiko virškinimo organų ypatumai, tyrimo metodika, semiotika: apklausa; pilvo palpacijos metodai; papildomi (specialieji) tyrimo metodai. Vaiko šlapimo ir lyties organų ypatumai, tyrimo metodika, semiotika: anatominiai ypatumai; apklausa; papildomi (specialieji) tyrimo metodai. Natūralus naujagimių ir kūdikių maitinimas. Natūralaus maitinimo privalumai, hipogalaktijos profilaktika Papildomų maisto produktų įvedimo tvarka ir terminai. Dirbtinis ir mišrus kūdikių maitinimas. Adaptuoti pieno mišiniai. Alergiško vaiko maitinimas (sojos mišiniai, baltymų hidrolizatai, elementiniai mišiniai). Stomatitas. Stenozuojantis laringitas. Epiglotitas. Ūminis vidurinės ausies uždegimas. Ūminis ir lėtinis sinusitas. Ūminis faringitas. Ūminis tonzilitas. Ūminis bronchitas. Obstrukcinis bronchitas. Bronchiolitas. Bendruomenėje įgytos pneumonijos etiologija, diagnostika, sunkumo įvertinimas ir gydymas namuose. Bendruomenėje įgytos sunkios vaikų pneumonijos etiologija, diagnostika, indikacijos hospitalizavimui ir gydymas ligoninėje. Pleurito etiologija, diagnostika ir gydymas. Skirtingo amžiaus vaikų bronchų astmos diagnostika, sunkumo įvertinimas ir paūmėjimo gydymas. Vaikų bronchų astmos ilgalaikis pakopinis gydymas. Bronchų astmos pirminė ir antrinė profilaktika.
  Ligos ir traumos, konspektas(29 puslapiai)
  2006-10-29
 • Peloponeso karai

  Karų pradžia. Archidamo karas 431-421 metais prieš Kristų. Antroji Peloponeso karų dalis 421-404 metai. Sicilijos ekspedicija. Dekelėjos karas. Oligarchija Atėnuose. Kintančių hegemonijų laikas. Spartos hegemonija.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-08-13
 • Penitencinė teisė

  Bausmė. Bausmės sąvoka ir požymiai. Bausmės esmė, turinys ir elementai. Bausmės paskirtis. Bausmių sistema. Bausmių vykdymo politika. Bausmių vykdymo politikos sąvoka. Lietuvos respublikos baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos santykis. Bausmių vykdymo politikos elementai. Bausmių vykdymo teisė ir mokslas. Bausmių vykdymo teisės samprata, požymiai, dalykas, metodas. Bausmių vykdymo teisės principų sąvoka ir klasifikacija. Bausmių vykdymo principų reikšmė. Bausmes vykdančios institucijos, nuteistųjų teisinė padėtis. Bausmes vykdančių institucijų sistema ir jos elementai. Kalėjimų departamento teisinė padėtis pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos. Pataisos įstaigų rūšys ir šių įstaigų vidaus struktūra. Pataisos įstaigų teisinė padėtis. Pataisos inspekcijos. Antstolis. Nuteistųjų teisinė padėtis. Nuteistųjų teisinės padėties samprata. Bendrosios nuteistųjų teisės, laisvės ir pareigos. Nuteistųjų teisinės padėties švelninimas arba griežtinimas. Nuteistųjų užsieniečių teisinės padėties ypatybės. Bausmių nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymas. Nuteistųjų turtinių teisių apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Baudos vykdymo būdai. Priverstinis baudos išieškojimas. Turtas į kurį gali būti nukreiptas priverstinis baudos išieškojimas. Teismo antstolio veiksmai vykdant priverstinį baudos išieškojimą. Juridinio asmens veiklos apribojimo bausmės vykdymas. Juridinio asmens likvidavimo bausmės vykdymas. Nuteistųjų asmenų teisių apribojimo bausmių tvarka ir sąlygos. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo bausmės ir viešųjų teisių atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Darbdavių pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė, pareigos. Viešųjų darbų bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Bausmių, kuriomis apribojama nuteistųjų laisvė, vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo ir arešto bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygos. Laisvės apribojimo bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Laisvės apribojimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Arešto bausmės tvarka ir sąlygos. Nuteistųjų kuriems paskirtas areštas, pataisos priemonės. Areštą atliekančių nuteistųjų specialiosios teisės ir pareigos. Poilsio dienomis atliekamo arešto ypatumai. Arešto bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Laisvės atėmimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės atėmimo bausmės sąvoka turinys ir elementai. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka vietos. Nuteistųjų laikymo pataisos įstaigose sąlygos ir ypatumai. Moterų ir nepilnamečių laisvės atėmimo bausmės atlikimo ypatybės. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Asmenų nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos galvos, teisinė padėtis. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacija. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimo samprata, paskirtis ir kriterijai. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacijos ir šios bausmės vykdymo sąlygų skirtingoms nuteistųjų grupėms diferenciacijos santykis. Subjektai, vykdantys nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimą ir diferencijavimą. Pataisos įstaigų režimas. Laisvės atėmimo režimas kaip viena pataisymo priemonių. Pataisos įstaigų režimo samprata ir funkcijos. Pagrindiniai bausmės atlikimo režimo reikalavimai. Bausmės atlikimo režimą užtikrinančios priemonės. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų socialinė reabilitacija. Socialinė reabilitacija kaip viena iš nuteistųjų laisvės atėmimu priemonių. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos samprata tikslai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu socialinės reabilitacijos programos. Nuteistųjų laisvės atėmimu psichologinės terapijos samprata. Pataisos įstaigų psichologinių tarnybų veiklos pagrindinės kryptys. Paskatinimo priemonės ir nuobaudos bei jų skyrimo nuteistiesiems laisvės atėmimu tvarka. Nuteistųjų darbas. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų įtraukimo į darbą tikslai bei įtraukimo į darbą principai ir formos. Tikslai yra šie. Įtraukimo į darbą principai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo sąlygos ir darbo apmokėjimas. Išskaitos iš nuteistųjų bendrojo darbo užmokesčio. Atleidimas nuo išskaitų į pataisos įstaigos sudaromą socialinės paramos nuteistiesiems fondą. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis parengimas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų bendrojo lavinimo organizavimas pataisos įstaigose. Mokyklų ir konsultacinių punktų steigimas pataisos įstaigose. Pataisos įstaigos ir mokyklos santykiai. Nuteistųjų priėmimas į mokyklą ir mokymosi organizavimas. Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimas pataisos įstaigose. Profesinių mokyklų, skyrių, moksleivių pareigos ir teisės.Profesinės mokyklos skyriaus vadovai pedagogai, jų pareigos ir teisės, atsakomybė. Pataisos įstaigos administracijos veikla pareigos ir teisės. Atleidimas nuo bausmės atlikimo. Nuteistųjų atleidimo nuo bausmės atlikimo sąvoka reikšmė ir pagrindai. Atleidimas neatlikus teismo paskirtos bausmės rūšis ir taikymo proceso reglamentacija. Nuteistųjų atleidimas nuo bausmės dėl reabilitacijos. Nuteistųjų paleidimas dėl naujojo baudžiamojo įstatymo, kuris panaikina veikos nusikalstamumą, švelnina bausmę arba kitokiu būdu palengvina nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(44 puslapiai)
  2007-10-10
 • Penitencinė teisė (2)

  Bausmių vykdymo politika. Bausmių vykdymo teisė. Bausmių vykdymo teisės dalykas. Bausmių vykdymo teisės sistema. Bausmių vykdymo (BV) teisės principai. Nuteistųjų lygybės prieš įstatymą (nediskriminavimo). Teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principas. Visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisyme. Nuteistųjų iniciatyvų ugdymo principas. Bausmių vykdymo (BV) teisės šaltiniai. Poįstatyminiai aktai. Europos tarybos teisės aktai. Laisvės atėmimas. Laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos. Pataisos namai. Gydymo pataisos namai. Atviroji kolonija. Nuteistųjų laisvės atėmimo klasifikacija ir diferenciacija. Nuteistųjų laisvės atėmimu teisinė padėtis. Nuteistųjų darbas. Socialinė reabilitacija. Bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. Nuteistųjų teisė išvykti už įkalinimo vietos ribų be sargybos ir be palydos. Bausmių vykdančių institucijų ar jų pareigūnų veiksmų ar sprendimų apskundimo tvarka.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(20 puslapių)
  2010-05-25
 • Penki didieji asmenybės bruožai

  5 didieji asmenybės bruožai (Big five). Ekstraversija. Sutarimas su kitais. Sąžiningumas. Neurotiškumas. Atvirumas naujam patyrimui. Lytiniai skirtumai. Gimimo tvarka. Kritika. Ribota sritis.
  Asmenybės psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2009-04-28
 • Penkios gyvosios gamtos karalystės

  Bakterijos. Virusai. Grybai. Kerpės. Dumbliai. Pirmuonys. Samanos. Augalai. Augimas ir vystymasis. Augalų dauginimasis. Primityvūs daugialąsčiai gyvūnai – pintys ir duobagyviai. Kirmėlių pasaulis. Moliuskai. Nariuotakojai. Žuvys. Varliagyviai. Ropliai. Paukščiai. Žinduoliai.
  Biologija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-04-01
 • Periferiniai įrenginiai

  Video sistema. Video sistemos sudėtis ir jungimas prie kompiuterio. Monitoriaus struktūrinių dalių paskirtis. Indikatorinių elementų klasifikacija (tipai). Elektroninis vamzdis. Vienspalviai ir spalviniai monitoriai. Vaizdo formavimo metodai. Monitoriaus veikimas. Grafiniai adapteriai. Grafinio adapterio tipai. Grafinio adapterio struktūra. Adapterio kontroleriai. Kokios kontrolerių paskirtys? Išorinės atmintys. Magnetinio disko kaupiklio konstrukcija. Magnetinio įrašo įrašymo/skaitymo principai. Technologinių parametrų įtaka magnetinio įrašo tankiui. Tankio didinimas (panaudoti kuo mažiau sandūrų).
  Kompiuteriai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-09-07
 • Periodonto histologija ir biomechaninė funkcija

  Periodonto sandara. Periodontas. Dantenos. Cementas. Pirminis cementas. Antrinio cemento. Apydančio ertmė. Periodonto raištį. Alveolinis kaulas. Periodonto funkcijos. Periodonto įnervacija. Kramtymo funkcijos reguliavimas. Kramtymo efektyvumo įvertinimas. Kramtymo efektyvumas.
  Medicina, konspektas(13 puslapių)
  2010-10-08
 • Permainų ir pokyčių valdymas: langų ir aliuminio–stiklo fasadų gamintoja UAB "FuDžista"

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti darbuotojų požiūrį į vykstančius pokyčius UAB "Fudžista". Teorinė dalis. Organizaciniai pokyčiai. Permainų organizacijoje prigimtis. Permainų valdymas. Susidorojimas su pasipriešinimu permainoms. Pasipriešinimo formos. Pokyčių procesas. Pokyčių proceso modelis. Planuotas pokytis. Planuoto pokyčio tipai. Pokyčių įgyvendinimo problemos. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimo būdai. Praktinė dalis. Uab "Fudžista" veikla. Tyrimo apibūdinimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (Anketa).
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2011-01-24
 • Permainų lyderis

  Permainų lyderis. Permainų politikos. Permainų kūrimas. Išbandymas. Permainos ir tęstinumas. Ateities kūrimas. Informacijos iššūkiai. Naujoji informacijos revoliucija. Nuo "T" prie "I" "IT" srityje. Naujoji spausdinimo revoliucija. Įmonėms reikalinga informacija. Informacija, kurios reikia vadovų darbui.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Personalas

  Klausimai ir atsakymai. Kokie veiksniai įtakoja darbui su personalų? Apibūdinkite personalo skyriaus organizavimo ypatumus? Pagriskite darbuotojų poreikio planavimo svarbą? Kaip nustatomas darbuotojų poreikis gamybos ir aptarnavimo sferos įmonėse? Nurodykite, kaip vykdoma darbuotojų paieška ir telkimas? Apibūdinkite vidinio ir išorinio darbuotojų telkimo privalumus ir trūkumus? Apibudinkite laisvų darbo vietų reklamavimą? Apibudinkite darbo vietai bei darbuotojams keliamus reikalavimus? Apibudinkite kaip atrenkami darbuotojai. Kaip organizuojami atrankos pokalbiai? Apibudinkite, kaip priimami darbuotojai į darbą. Apibudinkite darbuotojų ugdymo sistemą. Kaip planuojamas jų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas? Apibūdinkite laikinę apmokėjimo sistemą? Apibūdinkite vienetinę apmokėjimo sistemą? Apibūdinkite mišrias apmokėjimo sistemas?
  Personalo vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-22
 • Personalas (3)

  Apsirūpinimo personalų rūšys. Personalo telkimo (samdos) metodai. Personalo paieška ir telkimas. Vidinio potencialo privalumai ir trūkumai. Išorinio potencialo privalumai ir trūkumai. Darbuotojų priėmimas ir atleidimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas ir priėmimas į darbą. Naujo darbuotojo įvedimas į darbą. Naujos darbo organizavimo formos. Darbo laiko organizavimo formos. Darbuotojo įtraukimas į darbą. Personalo įvertinimas. Darbų įvertinimo metodai. Personalo valdymas. Vadovo darbo ypatybės. Vadybos teorijų raida. Vadyba. Personalo vadyba. Veiksniai turintys įtakos darbui su personalu. Personalo organizavimas. Atsiskaitomybė personalo srityje. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Reikalavimų detalizavimas. Darbo sutartis. Darbo sutarties esmė. Darbo sutarties turinys ir darbo sutarties sudarymo tvarka. Išeitinės pašalpos. Kolektyvinės sutarties esmė. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties vykdymas ir kontrolė. Žmogaus saugos darbe esmė, tikslai ir uždaviniai. Darbdavio teisės ir pareigos saugos darbe klausimu. Darbo trukmė. Darbas naktį, ne visas darbo laikas, viršvalandinis darbas. Poilsio laikas. Jaunimo ir moterų darbas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės lygos. Saugos darbe instrukcijos. Personalo organizavimas.
  Personalo vadyba, konspektas(29 puslapiai)
  2006-10-09
 • Personalas įmonėje

  Personalas įmonėje. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Darbuotojų parinkimo būdų nustatymas ir parinkimas. Kandidatų atranka. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo vertinimas. Karjeros valdymas. Vadovavimas.
  Personalo vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2006-03-24
 • Personalo organizavimas (4)

  Apibūdinkite personalo organizavimo turinį. Kokia organizacinės valdymo struktūros reikšmė personalo organizavime? Paaiškinkite pagrindinių personalo vadybos principų esmę. Iš kokių elementų susideda personalo vadybos sistema? Kaip skirstomi organizacijoje dirbantys asmenys, kokia jų tarpusavio sąveika? Kokius lūkesčius puoselėja darbuotojas, įsijungdamas į organizaciją? Kaip darbuotojai gali daryti įtaką organizacijos rezultatyvumui? Į kokias grupes skirstomi darbuotojai dirbantys organizacijoje? Nurodykite teigiamus ir neigiamus stiprios kultūros poveikius. Kokius darbus reikia atlikti keičiant organizacijos kultūrą? Kas lemia personalo skyriaus vietą ir vaidmenį organizacijoje? Apibūdinkite darbuotojų valdymo organizavimą mažoje, vidutinėje ir didelėje organizacijoje. Kokia darbuotojų motyvavimo esmė ir būdai? Ką vadiname darbų analize? Kokia jos reikšmė? Kokia seka ji atliekama? Ką vadiname darbuotojų poreikio planavimu? Ką jis apima? Ką vadiname bendruoju darbuotojų poreikiu? Kuo remiantis jis nustatomas? Kokios priežastys sąlygoja darbuotojų judėjimą organizacijoje? Kas sąlygoja darbuotojų kaitą? Ką vadiname potencialiu ir faktišku darbuotojų rezervu? Nurodykite vidinio papildomo darbuotojų poreikio patenkinimo šaltinio privalumus ir trūkumus. Ką vadiname darbuotojų paieška?Koks jos tikslas? Kaip ji atliekama? Kokios aplinkybės organizacijoje sąlygoja darbuotojų paiešką? Kokių taisyklių reikia laikytis reklamuojant darbo vietas? Kas gali būti darbuotojų paieškos organizatorius? Ką vadiname darbuotojų atranka? Kokiu nuoseklumu ji vykdoma?Kokie taikomi atrankos metodai? Ką vadiname darbuotojų atrankos pokalbiu? Nurodykite ir apibūdinkite atrankos pokalbių grupes. Kas nulemia atrankos pokalbio veiksmingumą? Ką vadiname personalo adaptavimu? Ką jis apima? Kas padeda sutrumpinti adaptavimosi procesą organizacijoje? Kokia trumpinimo reikšmė? Ką vadiname darbuotojų įvertinimu? Kokie yra darbuotojų vertinimo tikslai ir uždaviniai? Ką vadiname darbuotojų atestavimu? Kokiais etapais jis organizuojamas? Kokia atestavimo reikšmė? Kokie darbuotojų vertinimo kriterijai? Dažniausiai naudojami darbuotojų vertinimo metodai. Ką vadiname kvalifikacijos tobulinimu? Kokias žinote kvalifikacijos tobulinimo strategijas? Kaip nustatomas kvalifikacijos trūkumas organizacijoje? Ką vadiname bendrąja kompetencija? Nurodykite populiariausias kompetencijas šiuo metu. Ką vadiname karjera? Kuo vertingi karjeros siekiantys darbuotojai? Nurodykite ir apibūdinkite organizacijos požiūrius į darbuotojų karjerą. Kokie yra pagrindiniai karjeros planavimo ir realizavimo etapai? Ką vadiname tipiniu karjeros planu? Kas jame nurodoma? Kokia jo reikšmė? Kaip sudaromi individualūs karjeros planai ir kaip ir realizuojami? Koks pokalbio su atleidžiamuoju darbuotoju tikslas ir turinys?
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-19
Puslapyje rodyti po