Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pardavimų valdymas

  Pardavimų valdymo samprata. Pardavimų planavimas. Pardavimo planavimo procesas. Pardavimo strategijos parinkimas. Pardavimo strategijos ir jų taikymas. Pardavimo programos biudžetas. Rėmimas. Prekių paskirstymas. Pardavimo organizavimas. Kontrolės procesas.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2007-01-22
 • Parlamento teisė

  Konstitucijos samprata (Konstitucinio Teismo jurisprudencijos pagrindu). Konstitucinių įstatymų samprata (Konstitucinio teismo jurisprudencijos pagrindu). Seimo statuto, kaip teisės akto, ypatumai. Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija. Seimo funkcijos, Seimo veiklos nepertraukiamumas. Seimo nario laisvo mandato konstitucinė samprata. Reikalavimai asmeniui, kuris gali būti renkamas seimo nariu. Konstitucinės nuostatos "nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei" turinys. Konstitucinės nuostatos "nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį" turinys. Seimo nario imunitetai. Seimo nario darbinės veiklos apribojimai. Seimo struktūros nustatymo konstituciniai pagrindai. Seimo frakcijos: formavimas, veiklos tvarka, teisės. Seimo komitetai: sudarymas, veiklos tvarka, teisės. Seimo laikinosios tyrimo komisijos: sudarymas, veiklos tvarka, įgaliojimai. Seimo įgaliojimai Vyriausybės formavimo procese. Nepasitikėjimas Vyriausybe, jo pareiškimo tvarka. Paklausimas ministrui Pirmininkui, ministrui. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos įgyvendinimo tvarka. Įstatymų projektų svarstymas Seimo komitetuose; "pagrindinio" komiteto funkcijos, teisės. Įstatymų pasirašymas, jų paskelbimas, įsigaliojimas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo konstituciniai pagrindai. Seimo nario mandato panaikinimas apkaltos proceso tvarka.
  Teisė, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-11
 • Parlamento teisė (2)

  Požymiai, rodantys, kad valstybė egzistavo. Parlamento teisė. Konstitucinė teisė. Konstitucijos pakeitimas. Valdžios įstaigos. Seimas. Seimo nariai. Seimo nario veiklos garantijos. Imunitetai. Seimo nario neliečiamybė. Kalbos seime. Seimo drausmė. Seimo nario pareigos. Seimo nario atlyginimo kriterijai. Seimo narių atostogos. Seimo struktūra. Seimo komitetai. Komisija. Seimo ir Vyriausybės teisiniai santykiai.
  Konstitucinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-02
 • Parlamento teisė (4)

  Konstitucijos teisė (Konstitucijos teismo jurisprudencijos pagrindu). Konstitucinių įstatymų samprata. Seimo statuto, kaip teisės akto, ypatumai. Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija. Seimo funkcijos, įgaliojimai. Seimo nario laisvo mandato konstitucinė samprata. Kuo turi vadovautis Seimo nariai, eidami savo pareigas (atskleiskite atitinkamų konstitucinių nuostatų turinį). Konstituciniai reikalavimai asmeniui, kuris gali būti renkamas Seimo nariu. Nuostatos "teisę būti išrinktam nustato Konstitucija ir rinkimų įstatymai" turinį. Atskleiskite nuostatos "nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei" turinį. Atskleiskite nuostatos "nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį" turinį. Seimo nario imunitetai. Atskleiskite kokia tvarka sprendžiama, ar leisti Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, kitaip apriboti jo laisvę. Atskleiskite nuostatos "Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas" turinį. Seimo nario darbo atlyginimas. Atskleiskite įtvirtintos nuostatos "Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą" turinį. Seimo nario darbinės veiklos apribojimai. Seimo struktūros nustatymo konstituciniai pagrindai. Seimo "daugumos", Seimo "mažumos" samprata. Seimo frakcijos: formavimas, veiklos tvarka, teisės. Opozicinės frakcijos, opozicijos lyderis. Seimo komitetai: sudarymas, veiklos tvarka, teisės. Seimo laikinosios tyrimo komisijos: sudarymas, veiklos tvarka, įgaliojimai. Seimo įgaliojimai Vyriausybės formavimo procese. Nurodykite, kokie teisės aktai yra išleidžiami formuojant Vyriausybę. Nurodykite Vyriausybės veiklos parlamentinės priežiūros būdus, numatytus Konstitucijoje, taip pat Seimo statute. Nepasitikėjimas Vyriausybe, jo pareiškimo tvarka. Paklausimas Ministrui Pirmininkui, ministrui (pateikimo ir svarstymo tvarka). Interpeliacija Ministrui Pirmininkui, ministrui (pateikimo ir svarstymo tvarka). Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos įgyvendinimo tvarka. Įstatymų projektų pateikimas, svarstymas Seimo posėdyje. "Pagrindinio" komiteto funkcijos, teisės. Įstatymų ir kitų seimo aktų projektų pateikimas seimo posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas pagrindiniame komitete. Įstatymo projekto svarstymas seimo posėdyje. Nurodykite Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo konstitucinius pagrindus (pakanka išvardinti). Atskleiskite, kokia tvarka Seimo narys gali atsistatydinti. Seimo nario mandato panaikinimas apkaltos proceso tvarka. Seimo ir Konstitucinio Teismo įgaliojimai šiame procese. Atskleiskite, kokia tvarka "rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas".
  Konstitucinė teisė, konspektas(24 puslapiai)
  2008-05-09
 • Partizaninis karas Lietuvoje (2)

  Pirmasis partizaninio karo etapas: 1944 07-1946 05. Antrasis etapas: 1946 05 – 1948 11. Trečiasis etapas: 1948 11-1953 05
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-06
 • Pasaulinio kapitalizmo krizė

  Pranešimas pagal Soros knygą. Pasaulinė kapitalizmo sistema. Asimetrija, nestabilumas ir vieningumas. Rinkos fundamentalizmas. Kapitalizmo triumfas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2010-05-28
 • Pasaulio istorija

  Pasaulio istorijos datos nuo 40 000 metų pr. Kr. iki XXI (21) amžiaus.
  Visuotinė istorija, konspektas(75 puslapiai)
  2005-09-23
 • Pasaulio istorija (2)

  Istorijos matmenys. Laiko skaičiavimas istorijoje. Hominidai (žmogiškosios būtybės). Civilizacijų tipai. Politinė senovės Egipto raida. Senovės Egipto civilizacijos subrendimo požymiai (III – II tūkstantmetis pr. Kr.). Echnatono religinė reforma Egipte (XV amžiaus pr. Kr. pabaiga – XVI amžiaus pr. Kr. pradžia). Šumerų – Akadų civilizacijos požymiai (III tūkstantmetis pr. Kr.). Egipto ir Šumerų – Akadų civilizacijų nuosmukio priežastys III tūkstantmečio pr. Kr. pabaigoje. Politinė Babilono raida. Babiloniečių laimėjimai (II – I tūkstantmetis pr. Kr.). Mesopotamijos suvienijimo etapai. Ankstyvosios Sirijos kultūros. Finikiečių ir hetitų įtaka pasauliui. Politinė hetitų raida. Žydų nelaisvės. Žymieji Izraelio valdovai XI – X amžiuje pr. Kr. Biblija (šventasis raštas) (XIII amžius pr. Kr. – II amžius). Senojo Testamento knygų grupės. Svarbiausieji Achemenidų (persų) valdovai. Senųjų kultūrų bruožai (III – II tūkstantmetis pr. Kr.). Vedos (išminties giesmių rinkiniai). Budizmas. Senovės Kinijos civilizacijos pasiekimai. Senovės Kinijos išminčiai. Svarbiausieji senovės Indijos ir Kinijos pasiekimai. Du senovės rytų laikotarpiai. Skirtumai tarp rytų ir vakarų civilizacijų senovėje. Egėjo civilizacijos pasiekimai. Didžioji graikų kolonizacija (nuo XVIII amžiaus pr. Kr.). Pertvarkymai Atėnuose VI – V amžiuje pr. Kr. Graikų ir Persų karai 500 – 449 metais pr. Kr. Sparta ir Atėnai V amžius pr. Kr. Peloponeso karai. Graikų mokslas. Graikų menas. Aleksandro Makedoniečio žygio į rytus etapai. Svarbiausi graikų ir romėnų dievai. Romos valstybės istorijos schema. Romos karaliai. Pirmieji romėnų užkariavimai. Pūnų karai. Romos respublikos aukščiausieji valdymo organai. Svarbiausi Romos respublikos pareigūnai (magistratai). Atėnų ir Romos respublikinio valdymo skirtumai. Žymieji romėnų poetai. Žydų sektos prieš krikščionybės atsiradimą. Romos mokslininkai (I – II amžius). Skirtumai tarp principato ir dominato senovės Romoje. Pirmųjų dominato valdovų veikla. Romos imperatorių darbai krikščionių bažnyčiai. Heleninės civilizacijos žūtis V amžiuje. Bizantijos imperija. Svarbiausi islamo bruožai. Arabų užkariavimų etapai. Arabų kultūros bruožai viduramžiais. Germanų užkariavimai V amžiuje. Frankų "Salijų teisynas" (VII – VIII amžius). Svarbiausi Frankų valdovai. Pokyčiai Europoje V – X amžiuje. Svarbiausi mongolų totorių valdovai. Rusų žemių jungimas prie Maskvos. Kryžiaus žygiai. Anglijos parlamentas ir Prancūzijos generaliniai luomai. Viduramžių miestai. Pirmieji Europos universitetai. Antisemitizmo pasireiškimas Europoje viduramžiais. Šimtametis karas (1337–1453 metai). Šimtamečio karo etapai. Didieji geografiniai atradimai. Renesanso laikotarpiai.
  Visuotinė istorija, konspektas(24 puslapiai)
  2006-01-26
 • Pasaulio mineraliniai ištekliai ir jų pasiskirstymas

  Konspektas - lentelė. Lentelė sudaryta iš tokių dalių: Rūda/Žaliava, Paplitimas/Telkiniai, gavyba, Savybės/Produkcijos panaudojimas, pastabos. Aliuminis. Varis. Cinkas. Alavas. Švinas. Nikelis. Chromas. Kobaltas. Molibdenas. Volframas. Auksas. Sidabras. Platina. Platinidai. Geležis. Manganas. Uranas. Siera. Deimantai.
  Geografija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-09-19
 • Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (3)

  Pasaulio prekybos organizacija. Japonija. Azija. Lotynų Amerika ir Meksika. Plėtros skatinimas ir kova su skurdu. Daugiau dėmesio pasaulio skurdiesiems.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-03
 • Pasaulio ūkis ir ekonomika

  Pasaulio maisto ūkio sistema. Ekosistemos, jų esmė ir reikšmė maisto ūkio plėtrai. Maisto ūkio sistema, jos struktūra ir funkcijos. Maisto ūkio sistemos ryšys su kitomis sistemomis. Maisto ūkio sektorinė sudėtis. Maisto ūkio teritorinis išdėstymas ir ryšys su šalies ekonomine plėtra. Maisto ūkio subjektai. Maisto ūkio aplinka. Maisto paklausa ir pasiūla. Gyventojų skaičiaus ir maitinimosi pokyčių tendencijos. Maisto ir jo žaliavos gamybos tendencijos ir geografinis pasiskirstymas. Maisto saugumo problema pasaulyje ir jos sprendimo būdai. Pasaulio maisto ūkio gamybos veiksniai ir ištekliai. Gamybos veiksnių ir išteklių esmė bei pokyčių tendencijos. Žemės fondas ir jo naudojimo problemos. Vanduo ir jo naudojimo problema. Bioištekliai ir bioįvairovė. Energija. Pasaulio natūralių išteklių degradacija. Darbas, darbo ištekliai ir užimtumas žemės bei maisto ūkyje. Klimatas, jo pokyčiai ir įtaka maisto ūkio plėtrai. Augimo ir plėtros ekonominės problemos. Ekonominio augimo ir plėtros skirtumai. Žemės ūkio ekonominis augimas ir jo ribos. Tvari plėtra žemės ūkyje. Priemonės tvariam žemės ūkiui įgyvendinti. Maisto ūkio funkcionavimo sąlygos ir jų gerinimas. "Žalioji revoliucija", jos metodai ir pasekmės. Biotechnologijos, jų pranašumai ir pavojai. Kooperacija žemės ir maisto ūkyje. Žemės ūkio modeliai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Kaimo vietovėje kuriamų vertybių sistematika. Europietiškasis žemės ūkio modelis ir jo ypatybės. Liberalistinis (Keirnso šalių grupės) žemės ūkio modelis. Žemės ūkio bei kaimo veiklos. daugiafunkciškumo idėjos esmė ir formavimasis. Kaimo bendruomenių vaidmuo įgyvendinant kaimo veiklos daugiafunkciškumo koncepciją. Transformacijos žemės ir maisto ūkyje. Transformacijų laikotarpio esmė, bendrybės ir savitumai. Agrarinės reformos, jų esmė, bendrybės ir skirtumai. Agrarinės reformos pokomunistiniuose kraštuose problemos. Žemės ir maisto ūkio transformacijų pokomunistiniuose kraštuose ekonominės bei socialinės pasekmės. Maisto ūkio politikos įgyvendinimo instrumentai. Instrumentų sistema. Kainos ir jų sistematika. Muitai. Gamintojų subsidijavimas. Eksporto subsidijavimas. Gamybos išteklių ribojimas. Paklausos didinimo ir vartotojų pajamų rėmimo priemonės. Netarifiniai apribojimai. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio indikatoriai. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio tendencijos ir skirtumai atskirose šalyse.
  Ekonomika, konspektas(122 puslapiai)
  2008-12-06
 • Pasaulio vandenynas

  Pasaulio vandenynas. Vandens sudėtis. Vandens temperatūra. Vandenyno "geometrija". Bangavimas. Srovės. Geologiniai procesai vykstantys vandenynuose. Ardymas. Pernešimas. Vandenyno nuogulų medžiagos šaltiniai. Šelfo arba sublitoralinės nuogulos. Kontinentinio šlaito bei pašlaitės (batialinės) nuogulos. Vandenynų guolio giliavandenės nuogulose (abisalinės arba pelaginės). Facijos sąvoka. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Gamtinė geografija, konspektas(12 puslapių)
  2008-01-30
 • Pasaulis ir Lietuva antrojo pasaulinio karo metais. Šaltojo karo epocha. Lietuvos visuomenė sovietų okupacijos metais. Dabartinis pasaulis

  Nurodyti Antrojo pasaulinio karo priežastis. Kodėl nebuvo sudaryta kolektyvinė saugumo sutartis Europoje? Kodėl SSRS nebuvo pasiruošusi karui su Vokietija? Kokias užsienio politikos problemas ir kaip 4-ajame dešimtmetyje sprendė Lietuva? Įrodyti, kad Antrojo pasaulinio karo pradžioje SSRS vykdė agresyvią užsienio politiką. Kada ir kodėl Lietuva neteko neutralios valstybės statuso? Kodėl 1938-1940 metais laikomi Lietuvos tarptautinės padėties komplikavimosi, atsitraukimų ir praradimų laikotarpiu? Ar buvo galima pasipriešinti 1940 metais įvykdytai sovietų okupacijai? Kokie mūšiai ir kada lėmė karo rytuose eigą? Nurodyti 1941 metų Birželio sukilimo tikslus ir reikšmę. Ko siekė V.M. Krėvė, E. Galvanauskas ir kiti Lietuvos patriotai, dirbdami "Liaudies vyriausybėje"? Kokių priemonių ėmėsi SSRS vyriausybė, vykdydama Lietuvos sovietizaciją 1940 - 1941 metais? Kaip buvo priešinamasi okupacijai 1940 metais? Apibūdinti hitlerinės okupacijos režimą Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais. Kaip vertiname Lietuvos prezidento A. Smetonos pasitraukimą į užsienį 1940 metais? Ar teisėtai buvo sudaryta "Liaudies vyriausybė"? Pakomentuoti. Kodėl vokiečių teroro aukomis Lietuvoje daugiausiai tapo žydai? Kada, kur ir kodėl buvo atidarytas antrasis frontas? Koks buvo Antrojo pasaulinio karo poveikis Pietryčių Azijai? Kas rodė, kad po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo šaltasis karas? Koks įvykis privertė supervalstybes suvokti, kad būtinas dialogas ir ginklavimosi varžybų apribojimas? Nurodyti šaltojo karo poveikį SSRS ekonomikai ir politikai. Kaip ir kodėl vadinamas N. Chruščiovo valdymo laikotarpis (1953-1964 metais)? Kokie yra svarbiausi XX amžiaus mokslo atradimai? Ar mokslo ir technikos atradimai pakeitė žmonių sampratą apie pasaulį, moralines vertybes? Atsakymą pagrįsti. Nurodyti L. Brežnevo valdymo laikotarpio rezultatus. Nurodyti šaltojo karo išraiškos formas ir pasekmes. Kada ir dėl kokių priežasčių buvo įkurtas NATO? Kodėl po Antrojo pasaulinio karo Vidurio ir Pietryčių Europoje buvo įmanoma sukurti socializmo bloką? Apibūdinti L. Brežnevo doktriną. Nurodyti kolonijinės sistemos krizės priežastis.Kaip suprantame sąvoką Trečiasis pasaulis? Išvardinti partizaninio judėjimo Lietuvoje priežastis. Apibūdinti demografinius Antrojo pasaulinio karo ir okupacijos padarinius Lietuvoje. Kada ir kaip vyko didžiausias Lietuvos istorijoje trėmimas? Kodėl pralaimėjo partizaninis karas? Dėl kokių priežasčių sovietų okupacijos laikotarpiu lietuvių tauta išsaugojo savo tautiškumą? Kokį vaidmenį Lietuvos disidentiniame judėjime suvaidino "Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika"? Kokį vaidmenį Antrajame Lietuvos sovietizacijos procese suvaidino LKP(b)? Kaip pasikeitė Lietuvos padėtis N. Chruščiovo valdymo laikotarpiu? Apibūdinti antrąją Lietuvos socializaciją. Kuo Lietuvai svarbūs 1988-1989 metai? Kokiu tikslu ir kada Lietuvoje apsilankė M. Gorbočiovas? Kaip reagavo SSRS ir Vakarų valstybės 1990 metų kovo 11d. Parlamentui priėmus Lietuvos valstybės tęstinumo juridinį aktą "Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo"? Kodėl nepavyko SSRS bandymas 1991m. sausio mėnesį atstatyti Lietuvoje tarybų valdžią? Ko siekė 1991 metų rugpjūčio 19-20d. antivalstybinis pučas SSRS? Kas jį organizavo? Kokie požymiai rodė, kad 6-9 dešimtmetyje brendo socializmo sistemos krize? Išvardinti svarbiausias Europos Sąjungos (ES) institucijas. Kodėl iširo SSRS? Kokios buvo SSRS iširimo pasekmės? Kokią politiką Trečiojo pasaulio šalių atžvilgiu vykdo Vakarų valstybės? Kodėl buvusiose socialistinėse šalyse daugelis rinkėjų balsuoja už buvusių komunistų partijas? Kokių pranašumų kovoje su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV)ir Europos Sąjunga (ES) turi Japonija? Nurodyti neigiamus mokslo ir technikos revoliucijos padarinius šiuolaikiniam pasauliui. Su kokiomis socialinėmis problemomis susiduria Lietuva? Kaip jas galima išspręsti?
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra

  Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika - rinkos pusiausvyra. Pasiūlos kitimo veiksniai. Pasiūlos ir paklausos kitimas.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-18
 • Paskalis. Sąlygos sakinys ir ciklai

  Sąlygos sakinys IF. Ciklo sakiniai FOR, REPEAT, WHILE. Veiksmų kartojimas. Ciklai WHILE ir REPEAT.
  Programavimas, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Paskolų suteikimo ir grąžinimo principai

  Pagrindinės sąvokos: Antrinė paskola, Akceptas, Banko akceptas, Debitorius, Depozitas, Diskontas, Faktoringas, Faktoringo sutartis, Fondai, Forfeitingas, Garantijos, Hipoteka, Komercinis kreditas, Kreditas, Kredito sistema, Lygiagrečios paskolos, Lizingo sutartis, Overdraftas, Paskolos sutartis, Vekselis. Bendra kreditavimo samprata. Svarbiausios kredito funkcijos. Paskolos klasifikavimo požymiai. Atlygintinos ir neatlygintinos paskolos. Trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos. Komercinis kreditas. Kreditas investicijoms. Paskolų grupavimas pagal grąžinimo būdus. Paskolų grupavimas pagal pinigų skolintojus. Paskolų grupavimas pagal paskolos gavėjus ir skolinimo tikslą. Grupavimas pagal paskolų apdraudimą. Banko mokamųjų priemonių emitento pagrindinės funkcijos. Verslo paskolos. Vartotojiškos paskolos. Paskolos valdžios organams. Paskolų grąžinimo procesas ir vykdymo kontrolė. Paskolos grąžinimo procesas. Palūkanų politika ir jos įgyvendinimas. Paskolos išdavimo, grąžinimo ir palūkanų mokėjimo kontrolė. Sąlyginiai paskolos amortizavimo pavyzdžiai. Darbas iliustruotas schemomis, grafikais, lentelėmis.
  Finansai, konspektas(38 puslapiai)
  2005-05-17
 • Paskolų suteikimo ir grąžinimo principai (2)

  Paskolų suteikimo ir grąžinimo principai. Pagrindinės sąvokos. Bendra kreditavimo samprata. Paskolos klasifikavimo požymiai. Paskolų grąžinimo procesas ir vykdymo kontrolė. Paskolos grąžinimo procesas. Palūkanų politika ir jos įgyvendinimas. Paskolos išdavimo, grąžinimo ir palūkanų mokėjimo kontrolė.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2005-11-23
 • Paslauga. Paslaugos samprata ir savybės

  Paslaugų savybės. Tradicinio ir paslaugų marketingo skirtumai pagal J. Shaw. Paslaugų ir prekių skirtumai pagal Christopher H. Lovelock. Paslaugų ir gaminių (prekių)marketingo paskirties palyginimas (iš Lietuvos ūkio žurnalo). Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių skirtumai.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2007-04-03
 • Paslaugos (2)

  Kuo paaiškinama paslaugų apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys? Suformuluoti paslaugos apibrėžimą. Išvardinti svarbiausias paslaugų savybes? Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui? Su kokia paslaugų savybe siejamas kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Kuo pasižymi I paslaugų grupė pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei?. Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III, IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Ką reiškia tiesos momentas paslaugų kokybės kontekste? Išvardinti kokybės valdymo sistemas. Nurodyti pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Kokios yra bendrosios ekonominės paslaugų paklausos augimo prielaidos? Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padariniai priskiriami tretiniai veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkių paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikti pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinti veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos terciarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos terciarizavimo išdavoje? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kas skatina tretinės veiklos eksternalizavimą? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialiųjų prekių komplimentarumas? Paaiškinkite, ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas? Pateikti komplimentarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų? Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo skiriasi valstybinės ir privačios nekomercinės organizacijos? Su kuo siejamas nekomercinių paslaugų buvimas rinkos ekonomikoje? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kaip visuomeninių prekių naudojimas susijęs su paslaugomis? Kaip įvertinama nekomercinių paslaugų apimtis? Kokios nekomercinių paslaugų kitimo tendencijos būdingos išsivysčiusių šalių ekonomikoms? Kokiomis savybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodyti paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informaciniu technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia IT taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo ypatybes? Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją? Kas sudaro paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojų segmentai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo ypatybes? Kuo ypatingas 7– tasis dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonomikos struktūrai? Apytikriai nurodykite trečiojo sektoriaus dalį išsivysčiusių šalių ekonomikoje. Kokiomis ypatybėmis pasižymi trečiojo sektoriaus raida besivystančiose šalyse? Kokie neigiami ypatumai būdingi besivystančių šalių trečiojo sektoriaus plėtrai? Kokią dalį sudaro paslaugų sektorius Lietuvos ūkio struktūroje? Kokios Lietuvos paslaugų sektoriaus plėtros perspektyvos?
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-07
 • Paslaugų ekonomika

  Paslaugų paklausos susidarymas, bendrosios paklausos augimo prielaidos pagrindiniai tiesioginiai paslaugų paklausos veiksniai, vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai, tarpinių paslaugų paklausos šiuolaikiniai pokyčiai Konkurencija, reguliavimo elementai ir kainodara paslaugų rinkoje, komplimentarumas, nekomercinės paslaugos, kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje, darbo jėga.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2005-03-01
Puslapyje rodyti po