Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindinės įmonių rūšys

  Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė. Investicinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Kredito unijų tikslai
  Mikroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Pagrindinės Lietuvos istorijos datos

  Lietuvos istorijos datų chronologinė lentelė.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-03-11
 • Pagrindinės teisės sampratos

  Prigimtinės teisės samprata. Sociologinė teisės samprata. Pozityvistinė teisės samprata. Teisinis normatyvizmas. Psichologinė teisės samprata. Socialinių funkcijų (solidarumo) teisės samprata. Marksistinė teisės samprata.
  Teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-12
 • Pagrindinės vadybos mokyklos

  Vadybos mokslo vystymosi aplinka ir prielaidos; vadybos teorijos; Klasikinė vadybos mokykla; Mokslinio valdymo teorija ir jo ribotumas; Administracinė valdymo teorija; Žmogiškųjų santykių mokykla; Kiekybinių metodų mokykla; naujos valdymo kategorijos; Empirinė vadybos teorija; Socialinių sistemų vadybos teorija, sistemų klasifikavimas; procesinis požiūris; Šiuolaikinės vadybos teorijos; Visuotinė kokybės vadyba.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-02-24
 • Pagrindiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai

  Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Skubaus padengimo koeficientas. Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Bendrasis pelningumas. Vidutinio turto grąža. Vidutinės savininkų nuosavybės grąža. Finansų struktūros rodikliai. Skolos koeficientas. Skolos – nuosavybės koeficientas. Ilgalaikių skolų koeficientas. Finansinių įsipareigojimų rodiklis. Palūkanų koeficientas. 4. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Gautinų sumų apyvartumas. Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Turto apyvartumas. Rinkos vertės rodikliai. Kapitalizacija. Pelnas akcijai, Lt. Pagrindinis pelnas vienai akcijai, Lt. Išgrynintas pelnas vienai akcijai, Lt. Kainos ir pelno akcijai santykis. Akcijos buhalterinė vertė, Lt. Kainos ir buhalterinės vertės santykis. Dividendai akcijai. Dividendinis pajamingumas. Dividendų mokėjimo koeficientas.
  Apskaita, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-26
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai ir ekonominė politika

  Makroekonomika. Makroekonomikos tikslai. Ekonominė politika. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai ir ekonominė politika. Nacionalinė apskaita. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Išlaidų metodas. Pajamų metodas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Nacionalinis produktas, jo gamyba, pasiskirstymas ir vartojimas. Bendroji paklausa ir pasiūla. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Fiskalinė politika. Centrinis bankas.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-15
 • Pagrindiniai vertybinių popierių rinkų rodikliai

  Indeksų esmė ir jų sudarymo principai. Populiariausi vertybinių popierių indeksai. Akcijų indeksai. Globalūs akcijų indeksai. Obligacijų indeksai.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2008-02-25
 • Pajamų šaltiniai ir pajamų nelygybė

  Palūkanos, pelnas ir renta. Pajamų skirtumo priežastys. Vyriausybės politika, mažinanti pajamų skirtumus.
  Mikroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Paklausos ir pasiūlos analizė ir jos pritaikymas

  Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, konspektas(14 puslapių)
  2006-12-19
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija

  Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainai samprata. Elastingumo skaičiavimo metodika. Elastingumas ir nuožulnumas. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Paklausos kryžminis elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis taikymas.
  Mikroekonomika, konspektas(21 puslapis)
  2006-12-04
 • Palydovinė navigacija

  Globalūs laiko matavimo vienetai. Efemeridinis laikas. Neastronominis laikas. Palydovinėse navigacijos sistemos laikas ir sinchronizacija laike. Koordinačių sistemos, naudojamos palydovinės navigacijos sistemose. Navigacinės palydovų charakteristikos. Navigacinės palydovinės sistemos navigacinis uždavinys.
  Kita, konspektas(5 puslapiai)
  2010-06-30
 • Palūkanos

  Pinigai. Pinigų privertimas dirbti. Mūsų kreditais užpildyta ekonomika. Kredito kaina. Paprastosios palūkanos (simple interest). Paprastųjų palūkanų pritaikymas. Suma. Apvalinimas. Laiko diagramos. Tikslios ir įprastos palūkanos. Tikslus ir apytikslis laikas. Uždavinių sprendimų pavyzdžiai.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2005-10-05
 • Pamatai ir pagrindai

  Pagrindų ir pamatų tipai. Pagrindų ribiniai būviai (RB). Apkrovos, deriniai, apkrovimo schemos. Bendros deformacijos. Ribinės reikšmės. Priemonės nuosėdžiams sumažinti. Pamato gylio parinkimas pagal geologines sąlygas. Pamato gylio parinkimas šalia esamų pamatų. Sekliųjų pamatų konstrukcijos. Skaičiuojamasis pagrindo stiprumas. Pamato pado matmenų apskaičiavimas. Įtempimų diagrama trapecinė. Įtempimų diagrama dviženklė. Silpno GR sluoksnyje įtempimų tikrinimas. Pagrindo ir pastato bendrų deformacijų skaičiavimai. Pagrindo skaičiavimas pagal deformacijų ribinius būvius (RB). Pagrindo skaičiavimas pagal laikomosios galios ribinius būvius (RB). Liaunų pamatų pagrindo skaičiavimo principai. Pagrindo suirimo schemos. Giliojo slydimo schema. Plokščiojo slydimo schema. Polinių pamatų (PP) ir polių klasifikacija. Kalamieji poliai. G/b poliai. Plūkiamieji, injekciniai poliai. Polinių pamatų (PP) konstrukcijos. Rostverkų konstrukcijos. Polio sąveika su GR. Polio pagrindo laikomosios gebos formavimas. Polio pagrindo laikomosios gebos (PPLG) skaičiavimas pagal normų lenteles. Raunamo polio pagrindo skaičiavimas. Piramidinių, kevalinių, plūkiamųjų polių skaičiavimo ypatumai. Neigiamos trinties tarp polio šonų ir GR. Polio pagrindo laikomosios gebos (PPLG) skaičiavimas pagal statinio bandymo rezultatus. Polio pagrindo laikomosios gebos (PPLG) skaičiavimas pagal dinaminio bandymo rezultatus. Sumažintų matmenų plieninis polio modelis. Polio pagrindo laikomosios gebos (PPLG) skaičiavimas pagal bandymo etaloniniais poliais rezultatus. Pastatų ir pagrindų (PP) nuosėdžių skaičiavimas. Polio gylio ir ilgio parinkimas. Necentriškai apkrauto pastatų ir pagrindų (PP) jėgos skaičiavimas. Sąlyginio pamato matmenų apskaičiavimas. Vertikalia, horizontalia jėgomis skaičiavimas. Giliųjų pamatų konstrukcijos. Šulininiai pamatai. Tranšėjoje betonuojami pamatai. Kesoniniai pamatai. Giliųjų pamatų pagrindo skaičiavimo principai. Giliųjų pamatų pagrindo ribinis stiprumas. Giliųjų pamatų pagrindo deformacijų skaičiavimas.
  Statyba, konspektas(10 puslapių)
  2008-06-11
 • Pamoka — pagrindinė mokymo organizavimo forma

  Pamokų tipai ir struktūra. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokos planavimas. Mokinių savarankiško darbo organizavimas. pamokos ugdymo kokybės vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2010-10-20
 • Pamokos planas: Diskusija

  Pamokos planas. Tikslai: Supažindinti su diskusija. Ugdyti mokinių aktyvumą, gebėjimą diskutuoti ir apginti savo nuomonę. Lavinti kalbinius įgūdžius.
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2006-05-18
 • Paprasčiausios Unix operacinės sistemos komandos

  Dažniausiai naudojamos komandos. Teisės. Teksto redaktorius VI. VI redaktorius. Komandų sąrašas. Keletas tinklinių Unix komandų.
  Programos, konspektas(21 puslapis)
  2006-03-23
 • Paprastosios diferencialinės lygtys

  Individualios užduotys: trumpa teorijos apžvalga, pavyzdžiai, užduotys savarankiškam darbui. Pirmosios eilės diferencialinių lygčių sprendimas. Antrosios eilės paprasčiausiųjų diferencialinių lygčių sprendimas. Antrosios eilės tiesinių diferencialinių lygčių su pastoviaisiais koeficientais sprendimas. Tiesinių diferencialinių lygčių sistemų sprendimas. Fizikos uždaviniai, suvedami į pirmosios eilės diferencialines lygtis. Geometrijos uždaviniai, suvedami į pirmosios eilės diferencialines lygtis. Pirmosios eilės diferencialinių lygčių skaitinis sprendimas. Išspręstosios užduotys.
  Algebra, konspektas(30 puslapių)
  2006-10-12
 • Paprastosios diferencialinės lygtys (2)

  Paprastosios diferencialinės lygtys. Pagrindinės diferencialinių lygčių sąvokos. Praktikos uždaviniai, kurių sprendimas susijęs su diferencialinės lygties sprendimu. Diferencialinės lygties apibrėžimas ir pagrindinės sąvokos. Kai kurių pirmosios eilės diferencialinių lygčių sprendimas. Lygtys su atskiriančiais kintamaisiais. Lygtys su atskirtaisiais kintamaisiais. Homogeninės diferencialinės lygtys. Tiesinė diferencialinė lygtis. Nehomogeninė lygtis. Bernulio lygtis. Aukštesniųjų eilių diferencialinės lygtys. Įvadinės sąvokos. Koši uždavinys. Sprendinio vienaties ir egzistavimo teorema. Kai kurių aukštesniųjų diferencialinių lygčių sprendimas eilės pažeminimo metodu. Aukštesniųjų eilių tiesinės diferencialinės lygtys. Įvadinės sąvokos. Tiesinis diferencialinis operatorius. Sprendinių savybės. Vronskio determinantas. Homogeninės lygties bendrojo sprendinio struktūra. Nehomogeninės lygties bendrojo sprendinio struktūra. Tiesinės homogeninės n-tos eilės lygtys su pastoviais koeficientais. Aukštesniųjų eilių tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys su pastoviaisiais koeficientais. Kai kurie atskirųjų sprendinių radimo variantai. Atskirojo sprendinio radimas, taikant superpozicijos taisyklę. Bendrojo sprendinio radimas, taikant konstantų varijavimo metodą. Tiesinių diferencialinių lygčių sistemos. Homogeninės sistemos. Diferencialinių lygčių taikymai svyravimams nagrinėti. Priverstiniai svyravimai (nehomogeninė lygtis). Sukinio tūris. Kreivės ilgis.
  Algebra, konspektas(40 puslapių)
  2006-10-12
 • Pardavimų formos prekyboje

  Pardavimų formos prekyboje. Pardavimo tipų parametrai. Prekybos metodai. Tradicinė prekyba. Laisvas atrankos metodas. Savitarna. Biržos kaip pirkimo ir pardavimo vieta. Privačios biržos. Prekyba aukcionuose. Mažmeninės prekybos pardavimo formos. Tiesioginis pardavimas. Siunčiamoji prekyba. Elektroninė mažmeninė prekyba. Elektroninės parduotuvės. Didmeninės prekybos įmonių rūšys ir pardavimo formos.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2007-03-30
 • Pardavimų ir pirkimų apskaita

  Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Pirkimų diskontai. BRUTO būdas. Pirkimų diskontai. NETO būdas. Pardavimų diskontų įvertinimas. Pardavimų diskontai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM)apskaita. Prekių kainų kalkuliavimas. Atsargų inventorizavimas.
  Apskaita, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-20
Puslapyje rodyti po