Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Netarifiniai užsienio prekybos reguliavimo metodai, jų taikymas, priemonės

  Kam reikalingas licencijavimas? Kam skirta licencija? Licencijavimo taisyklių turinys. Licencijos objektas. Licencijavimo tvarkos labirintai. Licencijavimo tikslai. Tariama licencijų nauda. Neigiami licencijavimo padariniai. Licencijavimo reforma (apibendrinti pasiūlymai). Alternatyva licencijavimui. Teisės aktai, reglamentuojantys veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimą.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-03
 • Netradicinės kūno kultūros kontrolinės pamokos planas - konspektas

  Netradicinės kūno kultūros kontrolinės pamokos planas - konspektas. Pamokos tema: "Žaiskime su lankais ".
  Sportas, konspektas(3 puslapiai)
  2005-11-16
 • Netradicinės religijos

  Kokie tenkintini poreikiai atveda žmones į sektas? Svarbiausi sektų požymiai. Sektų identifikavimo kriterijai remiantis krikščioniška doktrina. 10 didžiųjų bruožų, kuriais pasižymi gnostikų bendrijos. Tikėjimo žodis. Naujoji apaštalų bažnyčia. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia -Mormonai. Suvienijimo judėjimas - Moon.
  Religija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-06-12
 • Netradicinės religijos (2)

  Sektos koncepcija. Sektantizmas. Religija postmodernioje visuomenėje. Naujojo religingumo samprata. Visuomeninių ir asmeninių krizių įtaka sektų atsiradimui ir asmens įstojimui į sektas. Kokie tenkintini poreikiai atveda žmones į sektas. Naujų religijų ir sektų atsiradimo fenomenas istoriniu aspektu. Vakarų katalikiškosios visuomenės evoliucija. Bažnyčia ir II Vatikano susirinkimas. Religinių judėjimų ir sektų klasifikacija bei jų asortimentas pagal žmonių poreikius. Rinktinių sąvokų apie sektų naudojamus terminus žodynėlis. Svarbiausi sektų požymiai. Kaip atsiranda sektos: jų pasireiškimas. Kaip įstojama į kokią nors sektą ir su kokia sąlyga: priklausomumo būdas. Kokiomis sąlygomis pasiliekama sektoje: trukmės ribos. Kaip tam tikros sektos nariai vertina save kitų krikščionių atžvilgiu: jų savimonė. Kas yra manoma apie laiką ir laikinuosius dalykus? Kas yra manoma apie Kristų krikščioniškos pakraipos sektose. Ar esama be jokios kaltės, vieną kartą gavus išganymą. Ar įstojant į sektą tikrai patiriamas atsivertimas. Kaip sektose skaitoma Šv. Raštas. Kokią dvasios būseną sukuria sektantiškas mentalitetas? Verbavimo ir prievartos metodai destruktyviuose kultuose. Sektų identifikavimo kriterijai remiantis katalikiška doktrina. Autentiškos krikščionybės egzistencija remiasi tikėjimu ir pažinimu. Kiekviena bendrija, kuri kalba apie išganymo pasiekimą išimtinai tik tikėjimu arba tik pažinimu, nėra krikščioniška. Krikščionių bendruomenė, nustatė Šv. Rašto knygų, kurias pripažįsta Dievo įkvėptomis, sąrašą (kanoną) pirmaisiais savo gyvavimo amžiais. Kiekviena bendruomenė, kuri pateikia kitokį raštų iš Dievo gautų knygų, iš panašios į Dievą būtybės ar iš nežemiškų civilizacijų gautų apreiškimų sąrašą, kas aiškiai skiriasi nuo biblinio kanono, eina keliu, kuris nėra krikščioniškas. Kiekviena bendrija, kuri pateikia, neasmeninio Dievo sampratą, Dievo, kuris būtų tik kosminės jėgos tinklas ar Didysis Visatos Viskas remiasi priešingais krikščionybei principais. Tai, kas buvo pasakyta apie dievišką sferą, yra taip pat teisinga ir Šventosios Dvasios atžvilgiu. Kiekvienas mokymas, kuris pateikia Dvasios įvaizdį, sutapatinant Ją su tam tikra neasmenine jėga, kosminės energijos apsireiškimo privilegijuotu kanalu, dvasia, turinčia išimtinę galią paneigti istorinio Kristaus vienumą bei išstumti Bažnyčią, yra priešiškas krikščioniškam tikėjimui. Jėzuje krikščionybė atpažįsta istorinį asmenį, tikrą žmogų ir tikrą Dievą. Kiekviena bendrija, kuri atmeta jo dievystę, net jei jį laiko aukštesnę esybe (angelu, avataru,didžiuoju pašvęstuoju, nežemiška būtybe), nukrypsta nuo tradicinio krikščioniško tikėjimo. Kiekviena bendrija, kurios nariai save laikytų tyraisiais, išrinktaisiais, tobulaisiais, priešpastatydami save likusioms žmonių masėms, žmonių kurie būtų laikomi žemesniais, nepašvęstais, nusidėjėliais,- yra kilusi ne iš Kristaus dvasios. Kiekviena bendrija, kuri teigia, jog žmogus iš savo giliausios esmės yra dieviškas, ar kad jis yra kosminės sąmonės dalelytė, kuriai yra lemta vieną dieną susilieti su Dievo Didžiuoju Viskuo, remiasi priešingais krikščioniškai mąstysenai principais. Kiekvienas mokymas, kuris diskredituoja (niekina) materiją ir žmogaus kūną, tarsi tai būtų niekingos prigimties dalykai, viso blogio šaltiniai ar paskutiniai Dvasios kondensacijos laipsniai, remiasi principais, kurie skiriasi nuo krikščionybės principų. Kiekviena bendrija, kuri teigia, jog Dievo karalystė buvo tobulai įkurta pasaulio pradžioje, kaip tam tikras žmonijos Aukso Amžius ar kad Dievas ją įgyvendins tik laikų pabaigoje, sunaikindamas šį pasaulį, pateikia svetimą krikščionybei perspektyvą. Kiekviena teorija grindžiama reinkarnacijos principu, prieštarauja krikščionybei kaip klaidinga. Dešimt didžiųjų bruožų, kuriais pasižymi gnostikų bendrijos. Gnostikai. Gnostinė kryptis yra pristatoma kaip dvasinė laikysena, pranašesnė už religiją ir tikėjimą. Tiktai pažinimu, o ne tikėjimu pasiekiamas išganymas. Dievas, prie kurio veda gnostikų kelias, nėra asmeninis Dievas. Apskritai kalbant, medžiaginis ir kūno pasauliai gnosės yra laikomi žemesniosiomis ir apgaulingomis tikrovėmis. Gnosė pretenduoja būti išsivadavimo patirtimi; išsivadavimo, kurį sudaro daugybės slenksčių (pakopų), įšventinimų ir pakopų, kuriuose pasekėjas visada gali pasitikrinti, kur jis esąs. Gnosė grindžiama "persikūnijimo" – reinkarnacijos principu. Ilgainiui gnostikas pradeda prarasti savo krikščioniškojo tikėjimo esmę, net jei jis ir lanko bažnyčią. Kosmologijos - visatos kilmės teorija. Didieji pašvęstinai ir įkūrėjai. Dažnai gnostikų sąjūdžiai gyvuoja kaip Bažnyčių parazitai. Krikščioniškos kilmės judėjimai. Visos Evangelijos judėjimas. Judėjimo ištakos. Klestėjimo mokymo bruožai. Istorinė judėjimo raida Lietuvoje. Struktūra ir veiklos metodai. Tikėjimo Žodis. Dvasia, siela ir kūnas. Šėtoniškoji prigimtis. Galia demonams. Žodis suteikia kūrybinės galios. Jūs esate dievai. Jėzus mirė dvasiškai ("Jesus died spiritually"). Dievas yra susaistytas. Dvasinis karas. Sielovada ir atskilėliai. Krikščionių Bažnyčia ar sekta? Naujoji Apaštalų Bažnyčia. Bažnyčios istorija ir struktūra. Naujosios Apaštalų Bažnyčios doktrina. Veiklos pobūdis. Naujoji Apaštalų Bažnyčia Lietuvoje. Kvazikrikščioniški judėjimai. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia – Mormonai. Mormonų Bažnyčios istorija. Mormonų doktrina. Mormonai XX amžiuje. Jehovos liudytojai. Jehovos liudytojų istorija. Jehovos liudytojų doktrinos ypatumai. Jehovos liudytojų veikla ir visuomenė. Rytietiškos kilmės grupės. Tikėjimas reinkarnacija. Cikliška pasaulio raidos samprata. Dvasios ir materijos dualizmas. Krišnos sąmonės judėjimas. Doktrina ir praktikos. Judėjimas Lietuvoje. Ošo (Osho) meditacijos centrai. Doktrinos ir praktikų bruožai. Ošo judėjimas Lietuvoje. Sathya Sai Babos judėjimas. Doktrina ir praktikos. Sai Babos bendruomenės Lietuvoje. Mesianistinės ir naujojo apreiškimo grupės. Suvienijimo judėjimas – Moon. Istorinė apžvalga. Doktrinos, struktūra, veikla. Moono judėjimas Lietuvoje. Japonijos Vyskupų konferencijos pareiškimas ryšium su Moon judėjimu. Psichokultai. Psichologistines ideologijos ir psichokultai. Psichorinka arba psichoscena. Psichotechnikos. Scientologijos Bažnyčia. Scientologijos Bažnyčios istorija. Doktrina ir praktikos. Psichokultai Lietuvoje. Okultizmas. Populiarios okultinės praktikos. Triukai ar piktosios jėgos? Žvilgsnis už uždangos. Trys šaltiniai. Spiritizmas. Satanizmas. Satanistinių kultų siekiančių valdyti šėtono pagalba atsiradimas bei išplitimas. Satanistinės bendrijos. Satanistinis mokymas. Juodosios mišios.
  Religija, konspektas(106 puslapiai)
  2006-11-29
 • Neurofiziologija

  Nervų sistemos fiziologijos konspektas. Nervų sistemos tyrimų istorija ir paradigmos. Kūno ir sielos santykio problema. Klasikiniai neurofiziologiniai metodai. Šiuolaikiniai neurofiziologiniai metodai. Gyvų smegenų tyrimo metodai. Centrinės nervų sistemos raida. CNS skysčiai ir jų apytaka. Galinės smegenys: žievė, limbinė sistema pamato mazgai. Tarpinės smegenys: gumburas ir pagumburis. Vidurinės smegenys. Užpakalinės smegenys. Stuburo smegenys. Nugariniai ir galviniai nervai. Autonominė (vegetacinė) nervų sistema. Somatinė ir periferinė nervų sistemos. Neurono bei nervo struktūra ir funkcijos. Glijaus ląstelių struktūra ir funkcijos. Membraninis nervinių elementų potencialas. Nervinių elementų veikimo potencialas. Nervinio impulso plitimas. Komunikacija nervų sistemoje. Sinapsės, jų tipai ir funkcijos. Pagrindiniai neuromediatoriai. Neuromediatorių poveikio dinamikos efektai. Įgimtas elgesys ir jo savybės. Selektyvių nervinių ryšių teorijos. Orientacinio reflekso savybes. Nervinis įgyto elgesio mechanizmas. Sensorinių sistemų rūšys ir organizacijos principai. Sensorinių sistemų tyrimo metodai. Sensorinių sistemų funkcionavimo kriterijai. Informacijos apdorojimo principai sensorinėse sistemose. Pirminiai procesai sensorinėse sistemose. Akies sandara ir optika. Fotorecepcija. Nerviniai regos centrai ir takai. Ausies sandara ir funkcijos. Fonorecepsija. Nerviniai klausos centrai ir takai. Vestibiulinės sistemos sandara ir funkcijos. Vestibiulinė recepcija ir dirginimo būdai. Chemorecepsija ir jos teorijos. Kvapas, jo kilmė ir matavimas. Uoslės recepsija ir nerviniai centrai. Skonio sandara ir funkcijos. Skonio recepcija ir nerviniai centrai. Nerviniai odos dariniai ir jų sandara. Neurologinės odos jautrumo teorijos. Lytos recepsija ir nerviniai centrai. Termorecepcija ir jos nerviniai centrai. Skausmas, jo kilmė ir savybės. Skausmo recepcija ir nerviniai centrai. Biocheminiai skausmo koreliatai. Nerviniai skausmo malšinimo būdai. Propriorecepcija ir jos nerviniai centrai.
  Biologija, konspektas(61 puslapis)
  2009-09-10
 • Neuronai ir nervų sistemos

  Neuronai. Nervinis audinys. Neuronų tipai. Nervinio impulso perdavimas. Nervinio signalo perdavimas sinapsėse. Nervų sandara ir rūšys. Nervų sistemos dalys. Periferinė nervų sistema. Somatinė nervų sistema. Refleksas. Vegetacinė nervų sistema. Galviniai ir nugariniai nervai. Centrinė nervų sistema: galvos ir nugaros smegenys. Galvos smegenys. Didieji pusrutuliai.
  Fiziologija, konspektas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Neuropsichologija

  Smegenų pažeidimų tyrimai. Smegenų pažeidimo įvertinimas. Kas yra smegenų pažeidimas? Smegenų pažeidimo priežastys. Smegenų pažeidimų rūšys. Neurologinių bei neuropsichologinių teorijų palyginimas. Neurologinis tyrimas. Neurologiniai simptomai. Neuropsichologinis įvertinimas. Kognityvinio, percepcinio ir motorinio aktyvumo lateralizacija. Aukštesnio lygio smegenų pusrutulio funkcijos. Lateralizacijos vystymasis. Lateralizacijos komentavimas. Vaikų afazija. Prognozė smegenų pažeidimų turintiems vaikams. Skirtumai tarp vaikų ir suaugusiųjų smegenų pažeidimų. Neuropsichologinio įvertinimo aspektai. Klinikinė ligos istorija. Klinikinio įvertinimo interviu su vaiku. Elgesio stebėjimai. Neuropsichologinių testų vaikams rinkiniai. Neuropsichologinio įvertinimo baterijos nauda. Vekslerio verbalinės - konstrukcinės skalės skirtumai. Vekslerio subtesto interpretacija. Testing-of-limits procedūros. Kitos naudingos procedūros vaikų su smegenų traumom tyrinėjimuose. Bender-Gestalt testas. Įžanginis žodis. Valingų judesių matavimo priemonės. Paveikslėlių įvardijimas. Psichologinio įvertinimo rezultatų vertinimas. Diagnozė. Intervencinių procedūrų smegenų pažeidimus turintiems vaikams kūrimas. Ataskaitos rašymas. Psichologinis įvertinimas.
  Psichologija, konspektas(58 puslapiai)
  2010-01-25
 • Neurotinė asmenybė

  Karen Horney. Asmenybės vystymasis. Neurotinė asmenybė. Neuroziniai poreikiai. Neurozės.
  Asmenybės psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-12-09
 • Nevartotinos svetimybės

  Nevartotinų svetimybių sąrašas. Nevartotinos svetimybės. Nevartotini vertiniai. Nevartotini iškreiptos reikšmės žodžiai. Hibridai. Kaip geriau. Žargonas.
  Kalbos kultūra, konspektas(41 puslapis)
  2006-02-22
 • Neverbalinis bendravimas (8)

  Neverbalinis bendravimas. Neverbalinės komunikacijos funkcijos. Verbalinės ir neverbalinės kalbų skirtumai. Neverbalinio bendravimo elementai.
  Socialinė psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-10-11
 • Nevyriausybinės organizacijos (2)

  Nevyriausybinių organizacijų (NVO) samprata, bruožai. Terminologijos problemos. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) reikšmė. Europos Sąjungos (ES) ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendradarbiavimas. Viršvalstybinės (viršnacionalinės) organizacijos. Europos Sąjungos (ES) teisė. Išnašos.
  Politologija, konspektas(11 puslapių)
  2008-05-13
 • New Zealand (2)

  Darbas anglų kalba. Naujoji Zelandija. Climate — land of the long white cloud. Temperature. Rainfall. Summer. Autumn. Winter. Spring. Natural Environment. Flora. Fauna. Culture. The people.
  Anglų kalba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-11-06
 • Nežodinis bendravimas

  Nežodinis bendravimas. Nežodinio bendravimo elementai. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Kūno sudėjimas. Prisilietimas.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-28
 • Nikolajus Hartmanas (Nicolai Hartmann)

  Nikolajus Hartmanas (Nicolai Hartmann). N. Hartmano etinių vertybių samprata. Subjektyvumas ir reliatyvumas. Gėrybių reliatyvumas subjektui ir reliacinė. Vertybės materijos struktūra. Dorovinių vertybių absoliutinimas ir pridėtinių gėrybių vertybių reliatyvumas. Materialus dorovinių vertybių reliatyvumas. Asmenų, kaip objektų atžvilgiu. Materialus dorovinių vertybių reliatyvumas. Asmens, kaip subjekto atžvilgiu. Reliatyvumų susiliejimas ir jį lemiantis dorovinis vertybių absoliutinimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2008-10-23
 • Niutono dėsniai. Kietųjų kūnų deformacijos

  Kūnų (dalelių) tarpusavio sąveikos. Niutono dėsniai. Pirmasis Niutono dėsnis (inercijos dėsnis). Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Kietųjų kūnų deformacijos.
  Klasikinė mechanika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-08-21
 • Niutono dėsniai. Niutono dėsnių pritaikymas

  Niutono dėsnių pritaikymas. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinės atskaitos sistemos. Jėgos sąvoka. Judesio kiekis. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Uždaroji sistema. Judesio kiekio momentas. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Harmoninis svyravimas. Harmoninio svyravimo lygtis ir jos sprendinys. Slopinamieji svyravimai. Slopinimo dekrementas. Priverstinių svyravimų diferencialinės lygties sprendinys. Rezonansas. Sferinės bangos lygtis. Termodinaminis tyrimo metodas ir pagrindinės termodinamikos sąvokos. Termodinaminis tyrimo metodas. Termodinaminė sistema. Termodinaminiai parametrai ir būsenos lygtis. Bangos ilgis. Sklindančios bangos lygtis. Pusiausviroji būsena. Pusiausvirasis procesas. Absoliutinė temperatūra.
  Klasikinė mechanika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-09-29
 • Notariatas (2)

  Notariatas. Valstybė vykdo notarų veiklos priežiūrą. Kiti notaro profesinės veiklos apribojimai. Notarų rūmų uždaviniai ir funkcijos. Notarų rūmų struktūra, valdymas ir veikla. Notarų rūmų susirinkimas. Notarų rūmų prezidiumas. Notarų rūmų prezidentas. Revizijos komisija. Garbės teismo kompetencija. Notarinių veiksmų atlikimas. Drausminė notarų atsakomybė. Garbės teismas nenagrinėja. Garbės teismas notarui gali skirti šias poveikio priemonės. Notaro įgaliojimų pasibaigimas.
  Civilinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-05-04
 • Nugaros smegenys (2)

  Nugaros smegenų embriogenezė. Nugaros smegenys. Nugaros smegenų segmentas. Nugaros smegenų sandara. Pilkoji medžiaga. Priekiniai ragai. Užpakaliniai ragai. Tarpinė medžiaga. Baltoji medžiaga. Segmentinis aparatas. Nugaros smegenų dangalai.
  Fiziologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-20
 • Nugaros smegenys (3)

  Įvadas. Stuburo slankstelių rūšys. Stuburo kaulai. Slankstelių bendrieji ypatumai. Slankstelių kūnų jungtys. Tarpslanksteliniai sąnariai. Slankstelių lankų jungtys. Stuburas. Nugaros raumenys. Nervų sistema. Nervų sistemos dalys. Nugaros smegenys. Nugaros smegenų sandara. Nervų sistemos laidai. Periferinė nervų sistema. Nugariniai nervai. Kaklinis rezginys. Petinis rezginys. Tarpšonkauliniai nervai. Vegetacine nervų sistema. Simpatine nervų sistema. Parasimpatine nervų sistema. Organų inervacijos bendrieji principai. Nugaros smegenų kraujotaka.
  Anatomija, konspektas(48 puslapiai)
  2007-09-25
 • Nukleotidai, DNR, RNR

  Nukleotidų biologinės funkcijos ir jų virškinimas. Purino ir pirimidino bazių struktūra. Nukleozidai. Minoriniai nukleozidai. Nukleotidai. Cikliniai nukeotidai. Nukleozidpolifosfatai. Pirminė, antrinė ir tretinė DNR struktūra. DNR denatūravimas. DNR hibridizacija. DNR funkcijos. Pirminė, antrinė ir tretinė RNR (mRNR, tRNR, rRNR) struktūra. RNR biologinės funkcijos. Nukleorūgščių ir baltymų kovalentiniai ir nekovalentiniai kompleksai. Ribosomos. Chromatinas. Nukleorūgščių ir baltymų specifinė sąveika (atpažinimas). Purino nukleotidų sintezės šaltiniai. IMP sintezė. AMP ir GMP sintezė iš IMP. Purino nukleotidų sintezės reguliacija. NDP ir NTP sintezė iš NMP. Purino nukleotidų sintezė iš purino bazių ("Tausojimo kelias"). Purino nukleotidų skilimas. Podagra, išsivystymo priežastys, gydymui naudojami vaistai. Pirimidino nukleotidų biosintezės šaltiniai. UMP sintezė. UTP ir CTP sintezė. Deoksiribonukleotidų sintezė. Ribonukleotidreduktazės regeneravimas. Deoksiribonukleotidų sintezės reguliavimas. TMP sintezė. 5-fluoruracilo, metotreksato ir sulfanilamidų veikimo mechanizmas. Pirimidino nukleotidų skilimas. Genetinės informacijos saugojimo, perdavimo ir ekspresijos bendra charakteristika. DNR sintezė (replikacija). DNR reparacija. DNR replikacijos inhibitoriai. Prokariotų RNR sintezė. Eukariotų RNR sintezė. Potranskripcinės RNR modifikacijos. Transkripcijos inhibitoriai. Genetinis kodas, jo savybės. Mutagenai. Genų mutacijos, jų pasekmės. Amino rūgščių aktyvinimas. Baltymų sintezė (transliacija). Potransliacinis polipeptidinės grandinės subrendimas. Transliacijos inhibitoriai. Supratimas apie molekulines ligas. Molekulinės ligos: fenilketonurija, pjautuvinė anemija. Vaistai-mutagenai. Genų inžinerija: bendras supratimas, metodų stadijos, pritaikymas. Genų terapija.
  Cheminiai junginiai, konspektas(20 puslapių)
  2005-05-21
Puslapyje rodyti po