Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujoji viešoji vadyba (3)

  Naujosios viešosios vadybos atsiradimo priežastys. NVV pagrindiniai bruožai. Skirtumai tarp administravimo ir vadybos. Skirtumai tarp viešojo ir privataus sektorių valdymo. Vadybinė programa. NVV teorinių prielaidų kritika. Viešojo valdymo reformos samprata. Politinių nuostatų įtaka viešojo valdymo reformoms. Viešojo valdymo reformų tikslai ir būdai. Viešojo valdymo reformų rezultatai. Viešojo valdymo reformų problemos. Viešojo valdymo reforma Lietuvoje – pagrindiniai rezultatai ir trūkumai. Strategijos sąvoka. Strateginio planavimo samprata. Vizija ir misija. Viešųjų paslaugų vertės grandinė. Esminių įmonės kompetencijų samprata. Strateginių alternatyvų pasirinkimo kriterijai, SWOT ir PEST analizė. Bostono matricos taikymas viešųjų paslaugų atveju. Pagrindiniai skirtumai tarp privataus ir viešojo sektorių strateginio valdymo. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo trūkumai. Marketingo vaidmuo viešajame sektoriuje. Pozityvus, socialinis, anti-marketingas ir de-marketingas. Orientacija į produktą ir orientacija į klientą. Suinteresuotų pusių analizė. Keturių "P" koncepcija. Viešųjų paslaugų pirkimas pagal kontraktą. Išlaidų ir programiniai biudžetai. Veiklos paslaugų kokybės kriterijai. Veiklos rodikliai. Sąnaudų-rezultatų modelis. Sąnaudų, rezultatų, tarpinio poveikio ir galutinio poveikio rodikliai (veiklos rodiklių tipologija). Viešųjų paslaugų kokybės kriterijai. Elektroninės valdžios koncepcija. Elektroninės viešosios paslaugos. Žinių vadyba. Informacinė visuomenė. Piliečių įtraukimas į valdymą, pasitelkiant informacines technologijas.
  Viešasis administravimas, konspektas(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Naujųjų amžių istorija

  Nuo Didžiosios prancūzų revoliucijos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimas. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (1789 metai). Nuo konstitucinės monarchijos iki respublikos. Jakobinų diktatūra. Prancūzija Direktorijos metais. Švietimo kultūra Lietuvoje. Lietuvos-Lenkijos valstybės likvidavimas. Europa ir Lietuva Napoleono epochoje. Konsulatas ir Imperija Prancūzijoje. Napoleono karai. Prancūzija ir Europa Napoleono Bonaparto epochoje. Napoleono imperijos žlugimas. Vienos kongresas. Lietuva Rusijos imperijoje 1795-1814 metais. Pramonės perversmas. Pokyčiai Europoje. Pramonės Perversmas Anglijoje. Modernios politinės sistemos formavimasis XIX amžiuje. Politinės srovės ir Socialinės XIX amžiaus teorijos. Revoliuciniai sąjūdžiai. Partijų atsiradimas. Parlamentarizmas. Darbininkų judėjimas. Naujasis pasaulis: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Lotynų Amerika. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1815-1864 metais. Visuomeninis ir kultūrinis sąjūdis Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą XIX amžiaus vidurys. Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis. Vokietijos suvienijimas. Italijos kelias į suvienijimą. Austrija-Vengrija ir Balkanų tautos. Tautos Rusijos Imperijoje. Pirmasis pasaulinis karas.
  Visuotinė istorija, konspektas(30 puslapių)
  2006-03-21
 • Navikas ir organizmo imunitetas

  Navikas ir organizmo imunitetas. Navikų antigeninės savybės. Nespecifinis organizmo rezistentiškumas navikams.
  Ligos ir traumos, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-26
 • Navikas ir organizmo imunitetas. Antigeninės navikų savybės. Nesavitasis organizmo atsparumas navikams

  Navikas ir organizmo imunitetas. Navikas. Antigeninės navikų savybės. Nesavitasis organizmo atsparumas navikams.
  Ligos ir traumos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-07
 • Navikinio augimo patologinė fiziologija. Navikinio proceso patogenezė

  Navikinio augimo patologinė fiziologija. Navikinio proceso patogenezė. Sukelties (iniciacijos), palaikomoji (promocijos), progresijos stadijos. Iniciacijos stadija. Promocijos stadija. Progresijos stadija.
  Ligos ir traumos, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-09
 • Navikų klasifikacija

  CNS navikų klasifikacija. Navikų klasifikacija ir terminija.
  Ligos ir traumos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-06
 • Navikų klasifikacija ir nomenklatūra

  Navikų klasifikacija ir nomenklatūra. Epiteliniai organams nespecifiniai navikai. Melaniną gaminančio audinio navikai. Melanomos tipai, arba formos. Nervų sistemos ir smegenų dangalų navikai. Mezenchimos kilmės organams nespecifiniai navikai. Teratoma. Vaikų navikai. Navikų išplitimo stadijos ir TNM klasifikacija.
  Ligos ir traumos, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-03
 • Nebensätze

  Šalutiniai sakiniai. Taisyklės ir pavyzdžiai, linksniavimas ir daugelis kitų dalykų, viskas viename. Temporalsatz – šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai. Lokalsatz – šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai. Modalsatz – šalutiniai būdo aplinkybės sakiniai. Kausalsatz – šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai. Finalsatz – šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai. Konditionalsatz – šalutiniai sąlygos sakiniai. Konzessivsatz – šalutiniai nuolaidos aplinkybės sakiniai. Attributsatz – šalutiniai pažyminio sakiniai. Konzekutivsatz. Papildomai: Būdvardžių linksniavimas – Deklination der Adjektive. Daiktavardžių linksniavimas – Deklination der Substantive. Linksniuotės – schwache, starke, weibliche. Das Verb zeitformen. Asmeniniai įvardžiai. Skaitvardžiai.
  Vokiečių kalba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-13
 • Nedarbas (3)

  Pagrindinės sąvokos, apibūdinančios darbo rinką. Gyventojai. Ekonominiu atžvilgiu aktyvūs gyventojai. Aktyvumo lygis. Užimtumo lygis. Įtekėjimas. Nuotėkis. Tekamojo, struktūrinio ir ciklinio nedarbo tipų apibūdinimas. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominės ir makroekonominės nedarbo pasekmės. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Nedarbo lygio kaitos analizė Lietuvoje. Nedarbo lygis pagal išsilavinimą, amžių ir lytį (procentais).
  Mikroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Negyvoji gamta

  Saulės sistema. Saulė. Mėnulis. Žemė. Atmosfera. Vėjas. Atmosferos oro temperatūra ir slėgis. Metų laikai. Stebėjimai negyvojoje gamtoje. Aktualiausios ekologinės problemos. Vanduo.
  Geografija, konspektas(4 puslapiai)
  2010-05-11
 • Nei lyrika, nei epas, nei drama

  Mažoji forma. Šnekėjimo būdai. Žanrai. Skaičiavimo pamėgdžiojimai. Rinkimas ir skelbimas. Savitumas ir reikšmė. Patarlės ir priežodžiai. Esmė, kilmė, gyvavimas. Temos ir idėjos. Meninė raiška. Patarlės šiandien. Mįslės. Prigimtis, ištakos. Mįslių įminimu ir užminimų pasaulis. Kalbinė, stilistinė raiška. Poetinė maginė kūryba. Užkalbėjimai.
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-23
 • Nekilnojamo turto vertinimas (2)

  Turto vertintojas. Teisiniai nuosavybės pagrindai. Pagrindinės turto vertinimo sąvokos. Nekilnojamo turto vertinimo atvejai. Pagrindiniai turto vertinimo dokumentai. Turto vertinimo dokumentuose nurodoma. Turto vertinimo eiga. Vertindamas objektą turto vertintojas. Nustatymo metodai. Vertės teorija. Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys nekilnojamo turto vertę. Lyginamosios vertės metodas. Lyginamosios vertės metodo skaičiavimo būdai. Pagrindiniai palyginimo elementai. Lyginamosios vertės nustatymas porinio lyginimo būdu. Lyginamosios vertės skaičiavimas naudojant kokybinę analizę. Netiesioginis lyginamosios vertės metodas. Lyginamosios vertės metodo privalumai ir trūkumai. Turto vertinimo ataskaita.
  Kita, konspektas(7 puslapiai)
  2007-05-29
 • Nematerialusis turtas

  13-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialusis turtas" metodinės rekomendacijos. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto sukūrimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitų vėlesnių išlaidų apskaita. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Baigiamosios nuostatos.
  Apskaita, konspektas(28 puslapiai)
  2005-10-29
 • Nemetalai

  Nemetalai. Inertinės dujos. Vandenilis. VII A grupės elementai - halogenai. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Gavimas. Cheminės savybės. Panaudojimas. Svarbiausi junginiai. Vandeniliniai junginiai. Svarbiausi deguoniniai junginiai. Jonų atpažinimas. VIA grupės elementai. Deguonis. Siera. VA grupės elementai. Azotas.
  Cheminiai elementai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-31
 • Neofroidizmas. Humanistinė teorija. Egzistencializmas

  Neofroidizmas. Humanistinė teorija. Egzistencializmas. Erich Fromm. Karen Horney. Harry Stuck Sullivan. Abraham H. Maslow. Carl R. Rogers.
  Psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-09
 • Neomarksizmas: Frankfurto mokykla

  Frankfurto mokyklos ir neomarksizmo istorija bei pagrindiniai principai. Ideologija pagal Frankfurto mokyklos principus. Neaomarksizmas ir Farnkfurto mokykla pagal M. Horkheimerio ir T. W. Adorno knygą "Apšvietos dialektika".
  Naujausiųjų amžių filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2010-01-20
 • Nerimas ir baimė

  Baimė. Nerimo sutrikimai. Agorafobija. Klaustrofobija. Specifinės fobijos. Socialinės fobijos. Generalizuotas nerimo sutrikimas. Obsesinis - kompulsinis sutrikimas. Reakcijos į sunkų stresą ir adaptacijos sutrikimai. Adaptacijos sutrikimai. Panikos atakos ir panikos sutrikimas. Somatoforminai sutrikimai. Somatizacinis sutrikimas. Hipochondrinis sutrikimas. Somatoforminė vegetacinė disfunkcija.
  Ligos ir traumos, konspektas(16 puslapių)
  2005-09-25
 • Nervai

  Nervai. Trišakis nervas (n trigeminus). Iš dalies veidinis (n facialis) nervas. Liežuviais ryklės (n glossopharyngeus) galviniai nervai. Nervo sandara. Nervų išsišakojimo dėsningumai. Dantų kaulas. Darbas iliustruotas paveikslėliais
  Anatomija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-05-08
 • Nervų sistemos anatomja ir fiziologija

  Membraninis ramybės potencialas, jo susidarymo mechanizmas. Membranos joniniai kanalai. Veikimo potencialo susidarymas: depoliarizacija ir repoliarizacija. Veikimo potencialo plitimas neurone. Sinapsės sandara. Cheminės ir elektrinės sinapsės. Transmiterio išskyrimas cheminėse sinapsėse. Acetilcholinas. Acetilcholino receptorių tipai: nikotininiai ir muskarininiai receptoriai. Reflekso sąvoka. Nesąlyginiai sąlyginiai refleksai, jų skirstymas. Nugaros smegenų išorinė sandara ir topografija. Nugaros smegenų makroskopinė vidinė sandara (baltoji pilkoji medžiaga). Nugaros smegenų segmentinė sandara. Nugaros smegenų priekinės ir užpakalinės šaknelės. Nugariniai nervai. Nugarinio reflekso lanko schema. Apsauginiai lenkiamųjų raumenų refleksai. Spinalinis šokas (nugaros smegenų trauma). Paraplegija. Nugaros smegenyse prasidedantys įcentriniai (juntamieji) laidai: nugarinis gumburo, nugariniai smegenėlių, grakštusis ir pleištinis pluošteliai. Grakštusis ir pleištinis pluoštakai. Nugarinės smegenėlės. Galvos smegenų kamieno sandara. Pailgųjų smegenų pilkoji medžiaga: alyvos branduolys, grakštusis ir pleištinis branduoliai, IX- XII galvinių nervu branduoliai. Medialinės kilpos susidarymas pailgosiose smegenyse. Tilto sandara. V-VIII galvinių nervų branduoliai. Lateralinis kilpos (klausos laido) susidarymas. Smegenėlių išorinė ir vidinė sandara. Smegenėlių kojytės: jungtys su kitomis smegenų dalimis. Smegenėlių funkcijos. Smegenėlių pažeidimo simptomai. Vidurinių smegenų sandara: keturkalnis, smegenų kojytės, III–IV nervų branduoliai. Pagrindiniai smegenų kamieno motoriniai centrai, jų funkcijos: prieanginiai branduoliai, raudonasis branduolys. Vegetacinės sistemos sandara. Simpatinė ir parasimpatinė sistemos. Simpatinio kamieno sandara. Vegetaciniai refleksai. Adrenerginiai receptoriai ir jų tipai. Tarpinių smegenų skirstymas. Gumburo sandara ir funkcijos. Užgumburis: klausos ir regos požieviniai centrai. Pagumburio sandara. Hipofizės funkcijos. Galinių smegenų pusrutulių išorinė sandara. Smegenų žievės sandara. Projekcinė ir asociacinė žievė. Pagrindinės projekcinės zonos : motorinė, bendrojo jutimo, regos, klausos, uoslės. Kalbos funkcijų lokalizacija žievėje. Afazijos. Pusrutulių baltoji medžiaga: asociacinės, komisūrinės,projekcinės skaidulos. Piramidiniai laidai. Hemiplegija. Pusrutulių pamato branduoliai: uodeguotasis, lęšinis, užtvara, migdolinis kūnas. Ekstrapiramidinė sistema. Parkinsonizmo sindromas. Limbinė sistema: sandara ir funkcijos. Tinklinis darinys. Smegenų dangalai. Smegenų skilveliai (šoniniai, trečiasis ir ketvirtasis). Smegenų skysčio apytaka.
  Fiziologija, konspektas(13 puslapių)
  2009-06-11
 • Nėštumas ir gimdymas (2)

  Nėštumo eiga. Apvaisinimas. Apvaisinto kiaušinėlio raida. Apvaisinto kiaušinėlio raida. Vaisiaus raida. Placenta. Virkštelė. Vaisiaus vandenys. Nėštumo diagnostika. Nėščiosios organizmo kitimas. Nėščiųjų higiena. Nėščiųjų mityba. Galimi pavojai nėštumo metu. Moterų konsultacija: nėščiosios patikrinimas ir tyrimai. Ultragarsinė diagnostika (echoskopija). Vaisiaus būklės tyrimai. Mankšta ir pasirengimas gimdyti. Gimdymas. Gimdymo pavojai ir komplikacijos. Kūdikių maitinimas (maisto produktų įvedimas). Kūdikių maitinimas (natūralus). Naujagimis.
  Anatomija, konspektas(28 puslapiai)
  2007-04-19
Puslapyje rodyti po