Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Miškų ūkio raida

  Raida. Lietuvos miškai nuo seniausių laikų iki XVI amžiaus. Teritorijos miškingumas. Miškų nuosavybė. Lietuvos miškai nuo XVI iki XVIII amžiaus. Miškų naudojimas, apsauga. Teisinis miškų naudojimo reguliavimas Lietuvos (LT) statutuose. 1559 girių surašymas. 1567 girininkų nuostatai. 1641 girių ordinacija. Reguliuojamo miškų ūkio užuomazgos XVIII amžiaus II-oje pusėje. Lietuvos miškų ūkis carinės Rusijos valdymo metais 1795-1915. Miškų administravimas. Miškų būklė ir eksploatacija. Miško ūkio darbų organizavimas. Miškotvarkos darbai. Miško apsauga. Miško želdinimas. Miško kirtimai. Miško sausinimas. Šalutinis miško naudojimas. Lietuvos miškų ūkis pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuvos miškų ūkis 1918-1940 metais. Miškų apsaugos ir administracijos organizavimas. Valstybinių miškų fondo susiformavimas (žemės reformos 1920, 1922 m). Vilniaus krašto miškų valdymas. Miškotvarkos darbų organizavimas. Eiga. Miško atkūrimo darbai ir jų organizavimas. Želdinimo fondas. Miško kirtimai ir medienos ruošos organizavimas. Pagrindinio naudojimo kirtimai. Miškų ūkis privačiuose miškuose. Lietuvos miškų ūkis 1941- 1944. Lietuvos miškų ūkis pokario metais (po 1944 m). Miškų ūkio administravimas. Miškų ūkio ekonominiai pagrindai. Miško atkūrimas. Ugdymo kirtimai. Miškotvarkos darbai. Miško darbininkai. Miško sausinimas. Miškų ūkio organizavimas privačiuose miškuose.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2007-01-10
 • Mityba ir savisauga

  Mitybos instinktas ir medžioklė. Savisaugos instinktai. Skausmas. Baimė ir fobijos. Nerimas. Išsiskyrimo nerimo. Nerimo nuokyrpiai. Asocialumas.
  Raidos psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2010-02-20
 • Mitinės būtybės lietuvių tautosakoje (2)

  Įvadas. Laimės. Laumės. Aitvarai. Kaukai. Išvados.
  Etninė kultūra, konspektas(7 puslapiai)
  2008-07-09
 • Mitinis pasaulėvaizdis

  Mitinis pasaulėvaizdis, Natūrfilosofai, Ką mąstė trys Mileto filosofai, Niekas nestovi vietoje, Atėnų filosofija, Helenizmas, Dvi kultūrinės sanklodos, Viduramžiai, Renesansas, Barokas, Švietimas, Trumpai apie Marksą, Darviną ir Froidą, Mūsų laikai.
  Filosofija, konspektas(20 puslapių)
  2005-03-07
 • Mito vaidmuo ir vieta antikiniame pasaulyje

  Mito vaidmuo ir vieta antikiniame pasaulyje. Mitinio mąstymo specifika. Mito genezė. Mito poreikis? Mitas kaip ideologija. Mitas kaip filosofija. Mitas ir filosofija. Mitas kaip kūryba. Metrodoras. Euhemeras. Mito dialektika ir struktūra. Mitinio mąstymo specifika.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-08-13
 • Mitozė

  Profazė. Prometafazė, arba vėlyvoji profazė. Metafazė. Anafazė. Telofazė. Mitozinė verpstė ir jos dinamika. Kinetochorai. Žvaigždės. Poliai. Motoriniai baltymai. Citokinezė.
  Biologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-07
 • Mobilios komunikacinės technologijos

  Kodėl analoginis mobilusis ryšys evoliucionavo į skaitmeninį? Kuo skaitmeninė mobiliojo ryšio infrastruktūra pranašesnė už analoginę? Kokios dalys sudaro GSM standartą (kas yra standartizuojama)? Kokia yra SIM kortelės paskirtis, kaip SIM panaudojama GSM tinkle? Paaiškinkite GSM standarto radijo dalies (oro interfeiso Um) veikimo principą. Įvardinkite bent 5 GSM standarto taikymus (paslaugas). Apibūdinkite ir įvertinkite priemones, kuriomis užtikrinamas GSM ryšio seanso saugumas. Apibūdinkite kuo skiriasi UMTS standartas nuo GSM (kokie nauji resursai atsirado ir kaip jie panaudojami). Apibūdinkite pagrindines m-komercijos veikimo schemas. Kokie numatomi perspektyviausi NFC taikymai? Kokie šiandien yra e-komercijos ir m-komercijos plitimo (didžiausi) trukdžiai pasaulyje, Lietuvoje? Paaiškinkite elektroninio parašo technologijų veikimo principus. Kokios yra techninės galimybės suklastoti elektroninį parašą? "Kvalifikuotas sertifikatas" - kokia jo prasmė ir atitikmuo realiame pasaulyje? Kodėl sertifikatais pasitikima? Pagrindiniai e-parašo technologijų taikymai, jų veikimo schema. Kokie esminiai skirtumai tarp autentifikacijos ir pasirašymo taikymų ir kokia tų skirtumų prigimtis (matematinė/techninė/juridinė/vartotojo sąsajos ar kt.)? Kodėl elektroninis parašas laikui bėgant praranda savo (autentiškumo) savybes ir kokia tokio "e-parašo erozijos" sparta (jūsų vertinimu)? Paaiškinkite radijo antenos kryptingumo diagramų sąvoką. Kaip ir kodėl naudojamos kryptinės antenos mobiliojo ryšio sistemose? Kokios antenos naudojamos GSM bazinėse stotyse? Paaiškinkite jų veikimą. Paaiškinkite, kokios yra simetrinio vibratoriaus spinduliavimo charakteristikos? Kaip priklauso radijo signalo galia priėmimo vietoje nuo spinduliuojamo signalo dažnio bei atstumo nuo radijo antenos (izotropinio šaltinio atveju)? Paaiškinkite šiuos UAD radijo bangų sklidimo reiškinius - atsispindėjimą, refrakciją ir daugiašakį sklidimą. Kokiuose ryšio įrenginiuose panaudojama amplitudinė manipuliacija? Kokie jos privalumai ir trūkumai? Kokiose ryšio sistemose panaudojama dažnio manipuliacija? Kokie jos ypatumai? Paaiškinkite binarinės, keturfazės ir aštuoniafazės moduliacijų principus. Kokiose mobilaus ryšio sistemose jos naudojamos? Keturfazė ir aštuoniafazė fazinė manipuliacija. Paaiškinkite dažninės (FDMA) kolektyviosios kreipties ypatumus. Kur ji naudojama? Paaiškinkite laikinės (TDMA) kolektyviosios kreipties ypatumus. Kur ji naudojama? Kokiais privalumais pasižymi kodinės vienalaikės kreipties (CDMA) sistemos? Kokios CDMA savybės? Kokiu principu išdėstomos radijo dažnių grupės korinio ryšio ląstelėse? Kokia korinio radijo ryšio sistemų funkcinių mazgų - mobiliojo ryšio komutatoriaus (MRK), valdymo ir kontrolės centro (VKC) bei bazinių stočių paskirtis? Kokie korinių ryšio sistemų privalumai? Palyginkite juos su radialinėmis radijo ryšio sistemomis. Kada susiformavo pirmos kartos mobiliojo ryšio sistemos, kokie jų ypatumai, vėliau išryškėję trūkumai? Kuo skiriasi antros kartos mobilių telefono sistemų diegimo strategijos Europoje ir JAV? Koks radijo dažnių spektro paskirstymas GSM–900 tinkle? Koks yra GSM standarto kadro paskirtis? Kokia TDMA kadro aštuonių laiko intervalų paskirtis? Kokios yra pagrindinės GSM tinklo sudedamosios dalys. Kokios jų funkcijos? Kokia SIM kortelės paskirtis ir veikimo principas? Kokios bazinių stočių kontrolerio funkcijos? Kokia savųjų abonentų registro (HLR) ir vizituojančių abonentų registro VLR paskirtis bei funkcijos? Kaip užtikrinamas GSM tinklu perduodamos informacijos slaptumas? Kuriam tikslui ir kaip nustatomos mobilių telefonų buvimo vietos? Kaip tinklo struktūroje formuojamos menamos buvimo zonos (Location Area)? Paaiškinkite, kodėl ir kaip vyksta korinio ryšio sistemose ryšio perkeltis (Handover). Paaiškinkite analoginio (garsinio) kalbos signalo pavertimo skaitmeniniu signalu ir radijo signalo formavimo principą mobiliuose telefonuose. Kokie pagrindiniai mazgai sudaro mobilaus GSM telefono aparato blokinę schemą, kokia jų paskirtis? Kokie pagrindiniai GSM ypatumai, privalumai bei trūkumai? Kokie paketinio duomenų perdavimo technologijos (GPRS) ypatumai ir teikiamos paslaugos? Kokia EDGE technologijos didesnio duomenų perdavimo greičio priežastis? Kokie bevielio interneto WAP technologijos ypatumai, privalumai ir trūkumai. Kokie WAP pritaikymo būdai? Kokie trečios kartos europinės sistemos UMTS ypatumai, privalumai ir paslaugos? Kokie didelės spartos informacijos perdavimo technologijos HSDPA numatomi raidos etapai bei šiuo metu teikiamos paslaugos? Kokios Bluetooth tinklo charakteristikos? Kokie šios technologijos ypatumai, privalumai bei panaudojimo sritys? Kokie palydovinio ryšio sistemų GEO, LEO ir MEO orbitų ypatumai, privalumai bei trūkumai? Kokias žinote palydovines mobilaus ryšio sistemas? Kaip jos veikia? Koks yra koordinačių nustatymo principas GPS sistemoje? Kokias žinote globalines palydovines navigacines sistemas, kokie jų ypatumai?
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(25 puslapiai)
  2009-12-31
 • Modal verbs

  Modal verbs. Obligation and necessity (must, have to), obligation and necessity (need, need to), Certainty and speculation (must, may, might, could, can’t), ability (can, could).
  Gramatika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-02-28
 • Modernas Anglijoje

  Modernas arba Art Nouveau Anglijoje. Meno kryptis. Moderno stiliaus ikonos. R.N. Swan. C.F.A. Voysey. Edwin Lutyens. Ch.R. Mackintosh. Taigi kas būdinga Art Nouveu stiliui?
  Architektūra ir dizainas, konspektas(3 puslapiai)
  2010-06-15
 • Modernioji architektūra

  Istorizmas, eklektika, neostiliai. Neogotika. Rusiškasis stilius. Plytų stilius. Konstrukcijos, technologijos. Secesija. Art deco. Funkcionalizmas arba internacionalinis stilius. Bauhauzas. Ekspresionizmas. Organiškoji architektūra. Regionalizmas. Postmodernizmas. Modernizmas Lietuvoje. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-09
 • Modernioji visuomenė

  Korporacinių veikėjų atsakomybė. Fizinių asmenų atsakingi veiksmai. Socialinė korporacijos atsakomybės kilmė. Vidiniai pokyčiai ir korporacijos atsakomybė. Kas yra socialinė atsakomybė. Kas sudaro korporacijos "vidų". Pokyčiai valdymo struktūroje: atstovavimas darbuotojams. Pokyčiai valdymo struktūroje: atstovavimas išoriniams interesams. Vidiniai korporacijos pokyčiai, apimantys atstovų paskatas. Socialiai atsakingos investicijos. Mokesčių įstatymai ir socialinės normos. Išsisukinėjimo problemos ir korporacijos atsakomybė. Korporacijos atsakomybė: apibendrinimas. Kokia korporacijos sąvoka geriausia fiziniams asmenims. Naujos kartos naujoje socialinėje struktūroje Šeimos ir korporacijos konfliktas. Pajamų paskirstymas vaikams naujoje socialinėje struktūroje. Naujosios socialinės struktūros pasekmės socialiniam kapitalui. Empirinės socialinio kapitalo, skirto jaunuoliams, stygiaus pasekmės. Tiesioginis dviejų socialinių struktūrų poveikis naujajai kartai. Visuminis asmuo prieš struktūrą, kurią sudaro vaidmenų segmentai. Pirmapradžių korporacinių veikėjų interesai dėl vaikų. Tikslingų korporacinių veikėjų interesai dėl vaikų. Interesų, su kuriais susiduria vaikai ir jaunuoliai, pusiausvyra. Interesų konfliktai dėl vaikų auginimo. Kultūrų konfliktas ir laisvės bei lygybės problemos. Šeimos interesai, kitų interesai ir išorinių poveikių problemos. Sociologijos santykis su socialiniais veiksmais naujojoje socialinėje struktūroje.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-11-21
 • Modernios reklamos technologijos

  Modernios reklamos technologijos. Įvadas. Įvadas į WWW. Įžanga. Pasaulinis voratinklis. Istorija. Interneto technologija. Tinklai. Tinklo protokolai. Klientai ir serveriai. Adresai. HTTP. Naršyklė (arba universalus klientas). Web- serveris. Hiperteksto koncepcija. Dokumento išdėstymas. Loginė dokumento struktūra. Procedūrinis teksto formatavimas: Postcript. Hipertekstas. HTML (Hypertext Markup Language). Dokumento konvertavimas. Tinklalapio struktūra. Įžanga. Dokumento turinys, struktūra ir pavaizdavimas (prezentacija). HTML elementai ir komandos. Komentarai. Dokumento struktūros ir pavaizdavimo atskyrimas. Struktūriniai elementai ir atributai. Prezentacijos elementai ir atributai. HTML pagrindai. Trumpas HTML žodynėlis. Antraštė. Dokumento struktūrizavimo elementai. Sąrašai. Teksto stiliai ir šriftai. Nuorodos. Dokumento prezentacija (pavaizdavimas). Paveiksliukai. Audio-video elementai. Grafinių nuorodų žemėlapis. Lentelės. Rėmeliai. Įvadas. Komentarai. Antraštės (HEAD) dalies žymės. Sąrašai ir apibrėžimai. Teksto stiliai ir šriftai. Nuorodų formavimas. Detaliau apie atributus. Dokumento pavaizdavimo elementai. Paveiksliukų įtraukimas. Permatomi("transparent") paveiksliukai. Animuoti paveiksliukai. Audio, video elementai. Spalvų naudojimas. BGCOLOR. Spalvų vardai ir RGB kodai. Grafinių nuorodų žemėlapis. Lentelės. Rėmeliai. Rėmelių panaudojimo pavyzdys. Svetainių kūrimas. Įvadas. Elektroniniai šaltiniai. Kaip informaciją pateikti vartotojams. Namų puslapis (Home Page). Hierarchinio meniu kūrimas. Svetainės hierarchinio meniu pavyzdys. WWW srities hierarchija, pavaizduota failais ir hipernuorodų vardais. Svetainės testavimas. Testavimas atliekamas prieš publikavimą. Stilių naudojimas. Įvadas. CSS pradžiamokslis. CSS struktūra ir taisyklės. Sintaksė. CSS1 savybės. Sintaksė naudojama savybėms apibrėžti. Šriftų savybės. Šrifto šeima(Font Family). Šrifto stilius (Font Style). Šrifto variantas (Font Variant). Šrifto storis (Font Weight). Šrifto dydis (Font Size). Šriftas (Font). Spalvų ir fono savybės. Spalva(Color). Fono spalva (Background Color). Fono paveikslėlis (Background Image). Fono pakartojimas (Background Repeat). Fono pririšimas (Background Attachment). Fono pozicija (Background Position). Fonas (Background). Teksto savybės. Tarpai tarp Žodžių (Word Spacing). Tarpai tarp Raidžių (Letter Spacing). Teksto Dekoracija (Text Decoration). Vertikalus Išlyginimas (Vertical Alignment). Teksto Pakeitimas (Text Transformation). Teksto Išlyginimas (Text Alignment). Teksto Atitraukimas (Text Indentation). Eilutės Aukštis (Line Height). Bloko (Box) Savybės. Paraštė Viršuje (Top Margin). Paraštė Dešinėje (Right Margin). Paraštė Apačioje (Bottom Margin). Paraštė Kairėje (Left Margin). Paraštė (Margin). Tuščia Vieta Viršuje (Top Padding). Tuščia Vieta Dešinėje (Right Padding). Tuščia Vieta Apačioje (Bottom Padding). Tuščia Vieta Kairėje (Left Padding). Tuščia Vieta (Padding). Kraštinės Viršuje Plotis (Top Border Width). Kraštinės Dešinėje Plotis (Right Border Width). Kraštinės Apačioje Plotis (Bottom Border Width). Kraštinės Kairėje Plotis (Left Border Width). Kraštinės Plotis (Border Width). Kraštinės Spalva(Border Color). Kraštinės Stilius(Border Style). Kraštinė Viršuje (Top Border). Kraštinė Dešinėje(Right Border). Kraštinė Apačioje (Bottom Border). Kraštinė Kairėje (Left Border). Kraštinė (Border). Plotis (Width). Aukštis (Height). Iškarpymas (Float). Išvalymas (Clear). Klasifikacijos Savybės. Parodymas (Display). Tarpai (Whitespace). Sąrašo Stilaus Tipas (List Style Type). Sąrašo Stilaus Paveikslėlis (List Style Image). Sąrašo Stiliaus Pozicija (List Style Position). Sąrašo Stilius (List Style). Mato Vienetai. Ilgio Mato Vienetai. Procentų Mato Vienetai. Spalvų Mato Vienetai. URL funkcija. Stilių lentelių prijungimas prie HTML dokumento. Išorinių stilių lentelių prijungimas. Dokumente aprašytos Stilių Lentelės. Stilių lentelių importavimas. Stiliai eilutėje. CLASS atributas. ID atributas. SPAN elementas. DIV elementas. Šriftai. Tekstas. Įvykiai. Dinaminiai šriftai. Pavyzdžio analizė su sprendimo nuorodomis. Kaip su Netscape Composer sukurti svetainę. Įvadas. Apie Netscape Composer. Tinklalapio kūrimas. Macromedia Dreamweaver vadovas naujokams. Paprasčiausias WWW dokumentas. Įvairių stilių tekstas. Stilių lentelės sukūrimas. Grafiniai elementai. Nuorodos. Sąrašai. Lentelės. Rėmeliai. Formos. Kiti naudingi dalykai. Kaip su FrontPage sukurti svetainę - iliustruotas vadovas naujokams. Įvadas. Susipažinkime su FrontPage aplinka. Naujos svetainės kūrimas. Temos parinkimas svetainei ir tinklalapiui. Svetainės puslapio savybių nustatymas. Teksto rašymas ir formatavimas. Nuotraukų ir video failų įterpimas į dokumentą. Nuorodos, lankytojų lankomumas. Lentelės. Pabaigai. Įžanga į hipertekstinių sistemų projektavimą. Įvadas. Hipertekstinių sistemų kūrimo proceso modelis. I fazė. Reikalavimų apibrėžimas. Informacijos turinio specifikavimas. Analizuojamos tokios technologinės problemos. Analizuojamos tokios valdymo problemos. Technologiniai produktai. Valdymo produktai. II fazė. Projektavimas. Informacijos architektūros specifikavimas. Informacijos struktūrizavimas. Susiejimas. Vartotojo įrankiai ir aptarnavimas. Analizuojamos tokios technologinės problemos. Technologiniai produktai. Valdymo produktai. Interfeiso projektavimas. Veikla. Technologiniai produktai. Valdymo produktai. III fazė. Įgyvendinimas. Veikla. Produktai. Turinio kūrimas. Programavimas, integravimas, susiejimas. Įvertinimas ir testavimas. IV fazė. Platinimas. Publikavimas (Nuo ko priklauso svetainės sėkmė). Reklamavimas. Svetainės registracija. Svetainės unikalumas. Elektroninio kūrinio paskelbimas. Įvadas. Adresų srities simbolinio pavadinimo sudarymo tvarka. Techniniai reikalavimai ir apribojimai adresų sričiai. Techniniai reikalavimai adresų sričiai. Adresų srities naudojimo apribojimai. Įkėlimas į serverį ir su tuo susijusios problemos. Įkėlimas į serverį. Dažniausiai pasitaikančios problemos įkeliant tinklalapį į serverį. Kai kurių paslaugų kainos. Vainagio kainos. Lietuvos Telekomo kainos. Mygtukų projektavimas. Garsinių efektų projektavimas. WWW puslapių kūrimo ypatumai. Literatūros citavimas studentų darbuose. Bibliografinio aprašo taisyklės. Bibliografinio aprašo pavyzdžiai. Knygos. Disertacijos santrauka. Konferencijų medžiaga. Žurnalas. Pranešimas konferencijos medžiagoje. Straipsnis iš žurnalo. Straipsnis iš tęstinio leidinio. Elektroniniai dokumentai. Duomenų bazė. Knyga. Kompaktinis diskas. Straipsnis iš kompaktinio disko. Straipsnis iš elektroninio žurnalo.
  Žiniasklaida, konspektas(128 puslapiai)
  2006-12-03
 • Modernizmas (2)

  Modernizmas. Klodas Mone. Ogiustas Renuaras. Postimpresionizmas. P.Sezanas. P. Gogenas. Vincentas van Gogas. Anri de Tuluz-Lotrekas. Kubizmas. Pablas Pikaso. Kubizmo esmė ir pagrindiniai bruožai. Fovizmas. Futurizmas. Ekspresionizmas. Salvadoras Dali. Siurealizmas. Abstrakcionizmas. Naujasis avangardas. Hiperrealizmas. Išvados.
  Dailė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-02-26
 • Modernizmo srovės dailėje

  Postimpresionizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Simbolizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Fovizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Ekspresionizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Kubizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Primityvizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Futurizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Siurrealizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Abstrakcionizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Dailė, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-10
 • Modernusis antisemitizmas

  Žydų egzistencijos problema. Žydų tragedijos istorija. Antisemitizmas. Antisemitizmo skleidėjai.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Modulis

  Teorija. 20 uždavinių su sprendimais.
  Algebra, konspektas(8 puslapiai)
  2005-09-25
 • Mokėjimo instrumentai

  Atsiskaitymai čekiais ir vekseliais. Atsiskaitymas bankiniu pervedimu. Atsiskaitymas akredityvu. Atsiskaitymai inkaso. Mokėjimai grynais. Atvira sąskaita. Kreditinės linijos. Atidėtas atsiskaitymas. Išankstinis mokėjimas. Avansinis apmokėjimas. Kiti mokėjimo būdai.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2005-09-30
 • Mokėjimo srautų analizė

  Mokėjimų srautai ir finansinės rentos. Sukaupta (sukaupta) paprastos rentos suma. Dabartinė paprastos rentos vertė. Finansinių rentų parametrų nustatymas.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2006-03-29
 • Mokesčiai (14)

  Mokesčiai kaip valstybės pajamų rūšis. Valstybės pajamų sąvoka ir sistema. Bendrieji mokesčių požymiai ir sąvoka. Mokesčių rūšys ir valstybinė mokesčių sistema. Mokesčių teisės esmė. Mokesčių teisės dalykas ir samprata. Apmokestinimo tvarkos teisinis reguliavimas. Mokesčio mokėjimo forma. Mokesčio sumokėjimo terminas. Mokesčių lengvatos. Mokesčio administravimas. Mokesčio administravimo samprata. Mokesčius administruojančios institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Mokesčio mokėtojų apskaita. Registro reikšmė. Mokesčio apskaičiavimas. Mokesčių mokėtojų tikrinimas. Mokesčio sumokėjimas ir išieškojimas. Mokesčio mokėtojo turto areštas. Mokestinės nepriemokos. Mokėjimo atidėjimas. Mokesčių įskaitymas ir grąžinimas. Mokestiniai ginčai. Mokestinių ginčų komisija. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Ekonominės sankcijos už mokesčių įstatymų pažeidimus. Delspinigiai. Baudos. Baudų skyrimo taisyklės. Atleidimas nuo ekonominių sankcijų. Paveldimo arba dovanojamo turto mokestis. Mokesčio objektas. Neapmokestinamas. Mokesčio dydis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Ekologiniai mokesčiai. Juridinio asmens pelno mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas. Autorinio atlyginimo apmokestinimas. Personalinės įmonės. Mokestis už aplinkos teršimą. Atleidimas nuo mokesčio. Tarifai. Lengvatos. Prekyviečių mokestis. Valstybės rinkliava. Konsulinis mokestis.
  Teisė, konspektas(19 puslapių)
  2008-01-17
 • Mokesčiai (18)

  Mokesčių esmė ir reikalingumas. Mokesčių funkcijos. Mokesčio loginė sistema. Apmokestinimo principai. Mokesčių sistemos vertinimas. Mokesčių istorinė raida. Mokesčių teorijos. Lietuvos mokesčių sistema. Pagrindiniai šalies mokesčiai. Muitai kaip užsienio prekybos reguliavimo priemonė. Mokesčių našta ir jos vertinimo būdai. Tarptautinė konkurencija mokesčių srityje. Nacionalinis biudžetas, jo sandara ir formavimo principai
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2010-02-08
Puslapyje rodyti po