Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (77)

  Paklausos ir pasiūlos modelis. Paklausa. Paklausa Pasiūla. Paklausos funkcija. Pasiūlos funkcija. Paklausos dėsnis. Pasiūlos dėsnis. Paklausos kiekis. Pasiūlos kiekis. Paklausos kreivė. Pasiūlos kreivė. Paklausos kiekio pokytis. Pasiūlos kiekio pokytis. Paklausos pokytis. Pasiūlos pokytis Normalios kokybės prekė. Rinkos pasiūla. Blogesnės kokybės prekė. Individualioji pasiūla. Prekės pakaitai (substitutai). Rinkos pusiausvyra. Papildančios prekės. Pusiausvyros kaina. Individualioji paklausa. Minimalioji kaina. Rinkos paklausa. Maksimalioji kaina.
  Mikroekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2008-03-03
 • Mikroekonomika (78)

  Ekonomikos teorija. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonominis efektyvumas. Ekonominės sistemos. Rinka. Konkurencija. Rinkos tipai. Pasiūla, paklausa. Pusiausvyra rinkoje. Elastingumas. Vyriausybės dalyvavimas ekonomikoje. Gamybos veiksniai. Pajamos. Ekonominė renta. Neuždirbtas prieaugis. Kaštai. Verslo organizavimo formos. Vertybiniai popieriai. Kontrolinio darbo klausimai ir atsakymai (3). Bendras nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto (BNP) skaičiavimo būdai. Ūkio dalyviai: žmonės, įmonės, valstybė. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Fiskalinė politika, jos esmė. Verslo cikliškumas - 4 verslo ciklai. Infliacija. Koreguojančios hipotekos normos. Bendravimas.
  Mikroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2008-03-03
 • Mikroekonomika (9)

  Gamyba. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir izokvantė kartograma. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio priklausomybė. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Gamybos masto grąža. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninio keitimo norma. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Normalusis ir ekonominis pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Produkcijos kaštai ir šakos dydis ilguoju laikotarpiu. Masto pajamos keičiant gamybos apimtį.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-21
 • Mikroklimatologija ir mikroklimatas

  Mikroklimatologija ir mikroklimatas. Rekreacinių kraštovaizdžių mikroklimatiniai bruožai. Atskirų Lietuvos rekreacinių kraštovaizdžių fiziniai geografiniai ir klimatiniai ypatumai. Bendra teritorijos antropoklimato apžvalga rekreaciniu atžvilgiu. Orų klasifikacija. Rekreacijai ir turizmui palankūs orai. Klimatoterapijai palankūs ir nepalankūs orai.
  Turizmas, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-02
 • Mikroprocesoriai

  Įvadas. Kompiuterių architektūros. Van Neumano architektūra. Harvordo architektūra. Skaitmeninės technikos pagrindai. Kodavimo sistemos. Kaip dešimtainius versti į kitas sistemas. Dvejetainių skaičių sudėtis ir atimtis. Fiksuoto ir slankaus kablelio formos. Bulio algebra ir DeMorgano dėsniai. Mikroprocesorinės sistemos. Mikroprocesorinės sistemos struktūros. Centrinis mikroprocesorinis elementas. Mainų būdai mikroprocesorinėse sistemose. Centrinis procesorinis elementas 8085A. Komandų formatai. Adresacijos metodai. Komandų sąrašas. Asemblerio eilutės struktūra. Programavimo pavyzdžiai. Atmintys. Duomenų (operatyvios) atmintys. Dvimatė atminties adresacija. Statinis TTL tipo atminties elementas. Tipinės statinio darbo laiko diagramos. Statinės MDP struktūros duomenų atmintys. Dinaminis atminties elementas. Registrinės atmintys. Indikacijos sistemos ir jų valdymas. Duomenų atmintis ir jos projektavimas. Duomenų atminties bloko projektavimas. CMOP (CMOS). Programų atmintys. EPROM. EPROM programavimas. Duomenų atminčių prijungimo pavyzdys. Bendrų magistralių sudarymas (BML). Programuojamas periferinis adapteris. Programavimas valdymo žodžio pagalba. Strobuojamo išvedimo režimas. Programuojamas ryšio adapteris. Būsenos registras. Pertraukčių kontrolės. Programuojamas taimeris.
  Kompiuteriai, konspektas(20 puslapių)
  2006-03-08
 • Mikroprocesoriai (12)

  I/O organizacija. Magistralių užėmimo būsena. Pertraukties būsena. Stabdymo būsena. MP Intel 8086 registrinis modelis. Segmentinis atminties adresavimo principas. Tiesioginis adresavimas. Registrinis adresavimas. Tiesioginis operandas. Šalutinis registrinis adresavimas. Bazinis - indeksinis adresavimas. Santykinis adresavimas. Dėklinis adresavimas. Registrinis mikroprocesoriaus I 80386 modelis. Statinės atminties ląstelė. Operatyvioji dinaminė atmintis. Kaukiniai NAĮ. Elektriškai trinami NAĮ. SIMD (Single Instruction Multiple Data).
  Kompiuteriai, konspektas(21 puslapis)
  2008-11-11
 • Mikroprocesoriai (14)

  Egzamino teoriniai klausimai. Mikroprocesorinio įtaiso, mikroprocesorinės sistemos, mikroprocesoriaus ir mikrovaldiklio apibrėžimai. Mikroprocesorinių sistemų architektūrų tipai. Mikroprocesoriniuose įtaisuose naudojamos skaičiavimo sistemos. Skaičių vertimas iš vienos skaičiavimo sistemos į kitą. Dvejetainiai ir šešioliktainiai skaičiai ir veiksmai su jais (sudėtis, atimtis, loginės operacijos). Papildomas kodas. Dvejetainis - dešimtainis kodas (BCD - Binary Coded Decimai), jo vartojimas aritmetiniai veiksmai su BCD skaičiais. Mikroprocesorius, jo apibrėžimas ir pagrindiniai parametrai. Vidinė mikroprocesoriaus sandara, mikroprocesoriaus registrai. Adresavimo būdai. Tiesioginis ir segmentinis adresavimas. Mikroprocesorių komandų sistema, funkcinės grupės, komandų pavyzdžiai (pavyzdžiams naudokite mikrovaldiklių šeimos MSP430 komandas). Mikroprocesoriaus komandos sandara. Mikroprocesorinių įtaisų atmintinių tipai ir parametrai. Statinių atmintinių mikroschemos ir jų darbo laiko diagramos. Dinaminių atmintinių mikroschemos ir jų darbo laiko diagramos. Programuojamos atmintinės. Mikrovaldikliai - apibrėžimas ir savybės. Pagrindiniai kriterijai parenkant mikrovaldiklį mikroproocesorinei sistemai. Mikrovaldiklių taikymo sritys. Texas Instruments mikrovaldiklio MSP430F449 vidiniai funkciniai blokai ir jų paskirtis. Mikrovaldikio MSP430-programinis modelis. Vidiniai Aritmetinio Loginio įrenginio (CPU) registrai ir jų paskirtis. Mikrovaldiklių MSP430 adresavimo režimai ir adresavimo pavyzdžiai. Mikrovaldiklio MSP430F449 aparatinės daugybos blokas ir jo veikimo principai. Mikrovaldiklio MSP430F449 skaitmeniniai įvedimo išvedimo prievadai.
  Kompiuteriai, konspektas(9 puslapiai)
  2012-03-20
 • Mikroprocesoriai (3)

  Procesorius 80286. Procesorius atlieka šias funkcijas. 32 bitų procesoriai. Procesorius 80386. Procesorius 80486. 486 klasifikacija. Atminties organizavimas 32 bitų procesoriuose. SMM režimas. Spartinančioji atmintis 32 bitų procesoriuose. Procesorių konstrukcija. Pentium procesoriai. Pentium procesorių magistralės. Pentium darbas dviejų procesorių sistemoje. Struktūrinė Pentium schema. Pentium procesorių vystymosi etapai. Procesorius Pentium Pro. Struktūrinė Pentium Pro schema. Pentium MMX. Pentium II. Pentium II modifikacijos. Pentium III procesoriai. Mikroprocesoriai ADM. ADM K6 – 3. ADM Athlon. Cyrix. Firmos IDT procesoriai. Procesorius Rise mP6. 64 bitų mikroprocesoriai. Procesorius Alpha. Procesorių konstrukcija ir lizdai jiems. Lizdų konstrukcija.
  Kompiuteriai, konspektas(16 puslapių)
  2006-12-03
 • Mikroprocesorius

  Mikroprocesorius. Mikroprocesorinių sistemų architektūra. Programuojamas išvedimo sukvitavimas. Mikroprocesorinės sistemos I/O interfeisas. Įvedimas/išvedimas pagal pertraukimo reikalavimus privalumai ir problemos. Pertraukimų leidimas ir draudimas. Prioritetai. Ryšio su operatoriumi organizavimas mikroprocesorinėse sistemose. Informacijos išvedimas ir atvaizdavimas. Termoporos. Optiniai davikliai. Davikliai (jungikliai). Poslinkio davikliai. Informacijos apdorojimas. Tiesinis diferencialinis transformatorius. Duomenų įvedimo dažnis. Sekos ir fiksavimo schemos. Pjezo elektriniai davikliai. Tolydinės informacijos išvedimas. mikroprocesorinėje sistemoje. Tolydinės informacijos įvedimas. Rašomos/skaitomos atmintys (duomenų atmintys). Tik skaitomos (ROM) atmintys. Dinaminės atmintys.
  Kompiuteriai, konspektas(15 puslapių)
  2005-10-18
 • Mikrovaldiklis PIC16F84A

  AVR mikrovaldiklis. Mikrovaldiklis PIC16F84A. Pritaikymas. Mikroschemos kojų aprašymas. Centrinis procesorius. Portai. PORTB ir TRISB. PORTA ir TRISA. Atminties tvarkymas. Programos atmintis. Duomenų atmintis. SFR registrai. Mikrovaldiklio panaudojimas. LED diodes. Mygtukas. Relė. Septynių segmentų LED ekranas. LCD ekranas. Serial RS323 komunikacija. Investigation. Hardware. Software. Installation. What is needed to build custom joystick configuration. HID USB device Enumeration. Joystick Data Acquiry and Report Formatting. Programming the controller. Programmer Hardware. Darbas lietuvių ir anglų kalbomis.
  Elektronika, konspektas(22 puslapiai)
  2005-12-29
 • Mileto mokykla

  Mokyklos raida. Pirmtakas - Ksenofanas. Parmenido gyvenimas. Pažiūros: pradinė tezė; būties teorija; dedukcinis metodas; epistemologijos pamatai. Parmenido reikšmė. Parmenido mokykla: Melisas, Zenonas iš Elėjaus, Gorgijas iš Leontinų, Megaros mokykla. Tolesnė įtaka. Atomizmo kūrėjai. Demokritas iš Abderų. Demokrito pirmtakai. Pažiūros: atomistinė medžiagos teorija; subjektyvistinė suvokimo teorija; deterministinio mokslo programa; etika. Atomistų vaidmuo. Demokrito įtaka ir opozicija prieš jį. Pitagoras. Pitagorininkų sąjunga. Pitagorininkų tikėjimas. Pitagorininkų mokslininkai. Mokslinės pažiūros. Matematikos ir akustikos atradimai. Skaičius kaip būties pradas. Būties dvejopumas. Skaitinės spekuliacijos. Astronomijos atradimai ir naujas pasaulėvaizdis. Pasaulio harmonija. Reikšmė. Pitagorizmo raida. Pitagorizmo įtaka. Pirmojo laikotarpio filosofijos problematika. Iš kosmologijos problemų. Epistemologijos ir psichologijos problemos. Sąvokos ir terminai. Laikotarpio suvestinė. Chronologija. To meto įvykiai. Ginčijami klausimai. Platono gyvenimas. Platono raštai. Pirmtakai. Trys laikotarpiai Platono filosofijos raidoje. Platono pažiūros. Idėjų teorija. Sielos teorija. Gamtos mokslas. Pažinimo teorija. Etika. Estetika. Platonizmo esmė. Platono mokykla. Platono įtaka. Opozicija prieš Platoną. Aristotelio gyvenimas. Raštai. Jo paties išleisti raštai. Mokslinio pobūdžio medžiaga. Raštai, apimantys mokslo darbus. Mokslinė Aristotelio orientacija. Pirmtakai. Raida. Aristotelio pažiūros. Logika. Teorinė filosofija. Praktinė filosofija. Aristotelizmo esmė. Aristotelio siekėjai. Peripatetinė mokykla. Komentatoriai. Tolesnė aristotelizmo įtaka. Opozicija. Antrojo laikotarpio filosofijos problematika. Sąvokos ir terminai. Laikotarpio suvestinė. Chronologija. To meto įvykiai. Ginčijami klausimai.
  Senovės filosofija, konspektas(66 puslapiai)
  2005-11-22
 • Mindaugo, Gedimino, Algirdo, Kęstučio bei Jogailos valdymas

  Mindaugo valdymas 1219-1253 metais. Mindaugo valdymas 1253-1261 metais. Mindaugo valdymas 1261-1263 metais. Mindaugo valstybės reikšmė. Kovos. Lietuvos visuomenė XIV amžiuje. Vytenio valdymas (1295-1316 metais). Gedimino valdymas (1316-1341m.). Gedimino vidaus politika. Gedimino užsienio politika. Algirdo ir Kęstučio valdymas (1345-1377 metais). Jogailos (Vladislovo) valdymas.
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-07
 • Mineralai (2)

  Mineralas. Mineralinės medžiagos struktūra. Mineralų kilmė. Fizinės mineralų savybės. Mineralų klasifikacija. Uolienas sudarančių mineralų charakteristika. Silikatai. Oksidai. Karbonatai. Sulfatai. Sulfidai. Halogeninai. Fosfatai. Grynuoliai. Įdomūs faktai apie grafitą ir deimantą. Radimvietės. Panaudojimas. deimantas. Savybės. Radimvietės. Kita informacija. Uolienos. Uolienų pavyzdžiai. Uolienų ciklas. Uolėtasis pasaulis. Vidinės dalies istorija. Žemės pluta. Genetinė uolienų klasifikacija. Magminės uolienos. Intruzinės uolienos. Efuzinės uolienos. Nuosėdinės uolienos. Chemogeninės uolienos. Organogeninės uolienos. Mechaninės uolienos. Metamorfinės uolienos. Žemės plutos istorinė apžvalga. Uolienų amžiaus nustatymo metodai.
  Cheminiai junginiai, konspektas(20 puslapių)
  2006-03-02
 • Mineralai (4)

  Mineralai. Mineralinės medžiagos. Pagrindiniai mineralai: kalcis, fosforas, geležis, natris, kalis, magnis, jodas, fluoras, selenas, cinkas, varis. Mineralinių medžiagų kiekis įvairiose daržovėse.
  Biologija, konspektas(4 puslapiai)
  2007-04-27
 • Mineralinės rišančios medžiagos

  Mineralinės rišančios medžiagos. Orinės rišančiosios medžiagos. Statybinės orinės kalkės. Magnezinės rišančiosios medžiagos. Skystasis stiklas. Rūgštims atsparus cementas. Gipsinės ir anhidritinės rišančiosios medžiagos. Hidraulinės rišančiosios medžiagos. Statybinės hidraulinės kalkės. Romancementas. Portlandcementis. Specialių rūšių portlandcementai. Cementai su aktyviais mineraliniais priedais. Šlakiniai cementai. Aliuminatinis cementas. Plėtrieji cementai.
  Statyba, konspektas(17 puslapių)
  2006-11-09
 • Mineralogija (2)

  Mineralų cheminė sudėtis: kristalų cheminė sudėtis. Mineralų cheminiai elementai. Cheminių jungčių tipai ir jų struktūrinė charakteristika. Ryšys tarp mineralų cheminės sudėties ir kristalinės struktūros. Vanduo mineraluose. Vanduo kristaluose. Cheminės formulės. Dujiniai, skysti ir kieti intarpai mineraluose. Koloidų reikšmė mineralų susidarymo procesuose. Tankiausio sudėjimo struktūros. Koordinacinio skaičiaus, efektyvaus spindulio sąvoka. Svarbiausi kristalinių struktūrų tipai. Mineralų kristalinių struktūrų defektai. Amorfinės medžiagos. Metamiktinis mineralų struktūrų irimas. Izomorfizmas ir polimorfizmas mineraluose. Izomorfizmo rūšys, vidiniai ir išoriniai veiksniai, sąlygojantys izomorfinius pakitimus mineraluose. Epitaksijos reiškiniai. Nestabili mineralų būsena. Politipija. Gamtoje randamų mineralų kristalų išorė, forma, habitas, pavidalas. Sienelių skulptūra. Lygiagretūs suaugimai. Grūdėtų, slaptai kristalinių, kolomorfinių agregatų morfologija. Drūzos, dendritai, varvekliai, konkrecijos, žeodos, oolitai ir kt. mineralų agregatai. Mineralų individų ir agregatų morfologijos reikšmė. Mineralų tipomorfizmas. Pseudomorfozės. Fizinių savybių priklausomybė nuo sudėties ir struktūros. Mineralų masė, tūris, tankis. Mechaninės savybės: skalumas, lūžis, kietumas. Optinės savybės: šviesos lūžis, blizgesys, spalva, liuminescencija. Magnetinės, elektrinės ir terminės mineralų savybės. Mineralų radioaktyvumas. Šiuolaikiniai mineralų cheminės sudėties ir kristalinės struktūros tyrimo metodai. Kristalografinė, rentgenometrinė, kristalooptinė, terminė, spektrinė, cheminės analizės. Elektroninio mikroskopo, infraraudonosios spektroskopijos ir rentgeno analizatorių taikymo galimybės. Endogeniniai mineralų susidarymo procesai. Egzogeniniai mineralų susidarymo procesai. Metamorfinis mineralų susidarymo procesas. Mineralų sistematikos raida. Mineralų klasifikavimo principai. Šiuolaikinė mineralų sistematika. Grynuoliai metalai ir nemetalai. Paprasti sulfidai ir disulfidai. Paprasti ir sudėtingi oksidai. Hidroksidai. Fluoridai, chloridai, nitratai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai ir volframatai. Silikatai (bendra charakteristika). Mineralų asociacijos. Svarbiausi magminių uolienų mineralai. Pegmatitai ir jų mineralai. Svarbiausios mineralų asociacijos hidroterminėse gyslose. Sulfidinių rūdų telkinių oksidacijos ir cementacijos zonų mineralai. Geležies, mangano, švino vario ir cinko rūdų mineralai. Metamorfizmo metu susidarantys mineralai. Dūlėjimas ir jo poveikis mineralams. Silikatinių uolienų dūlėjimo plutos mineralai. Svarbiausi sąnašynų mineralai. Cheminis (chemogeninis) nuosėdinių mineralų susidarymas. Biogeninis (organogeninis) mineralų susidarymas. Druskėjančių baseinų mineralų asociacijos. Lietuvos mineralai. Lietuvos nuosėdinių uolienų svarbiausi ir akcesoriniai (šalutiniai) mineralai. Lietuvos kristalinio pamato uolienų pagrindiniai, akcesoriniai ir rūdiniai mineralai. Svarbiausieji meteoritų mineralai.
  Gamtinė geografija, konspektas(24 puslapiai)
  2008-01-19
 • Miokardo infarkto laboratorinė diagnostika. Kaulų apykaita, jos sutrikimai ir laboratorinė diagnostika

  Miokardo infarkto diagnostikos metodai. Kaulų apykaita, jos sutrikimai ir laboratorinė diagnostika. Kaulo sandara. Kaulo formavimasis. Kaulų apykaitos tyrimai. Žymenys.
  Ligos ir traumos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-25
 • Mirties sociologija: mirties kultūra ir jos kaita Vakarų visuomenėse

  Pagrindinės sąvokos. Mirties ir mirimo sociologija bei tanatologija. Biologinė mirtis. Socialinė mirtis. Mirties socialinės priežastys. Mirties suvokimas. Mirimo stadijos. Mirties socialinės funkcijos. Požiūrių į mirtį kaita yra susijusi su šiais veiksniais. Mirtingumas. Mirtingumo koeficientas. Naujagimių mirtingumo koeficientas. Mirtingumo veiksniai. Bendrasis mirimų koeficientas. Merdėti. Gedulas. Mirties tipai. Savižudybių tipai. Savižudybės socialinės rizikos. Klausimai ir užduotys.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Miškininkystė

  Miško ekologija ir saugomos teritorijos. Miško fitocenozės pagrindiniai komponentai, jų apibūdinimas. Medžių diferenciacija ir eliminacija. Medžių klasifikacijos: Kairiūkščio, Krafto. Šviesos pasiskirstymas miške ir jį sąlygojantys veiksniai ir reguliavimo veiksniai. Miško įtaka oro sudėčiai ir kokybei. Fitoncidai. Miško įtaka oro ir dirvos temperatūrai. Miško įtaka kritulių kiekiui , jo pasiskirstymas miške. Vėjo poveikis miškui. Miško įtaka vėjui. Miško įtaka dirvodarai. Miško nuokritos, paklotė. Ūkinės veiklos ir rekreacijos įtaka miškui. Miško ekosistemų kaitos samprata. Miško tipologija Lietuvoje. LT miško tipai. Lietuvos miškai, gamtiniai regionai, jų charakteristika. Nacionalinės saugomos teritorijos ir "Natūra 2000" (steigimas ir tvarkymas). Saugomų teritorijų klasifikacija Lietuvoje. Saugomų teritorijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkininkavimo ypatumai saugomose teritorijose. Miško atkūrimas ir įveisimas. Vaisių (kankorėžių) bei sėklų charakteristika. Sėklų ruoša ir laikymas. Sėklinė bazė ir jos kūrimas bei priežiūra. Sėklų kilmės autentiškumas, kokybės rodikliai ir jų kontrolė. Sėklų paruošimas sėjai. Miško sėjinukų auginimas atvirame grunte. Miško sodinukų su laisva šaknų sistema auginimas. Miško sodinukų auginimas apribotomis šaknimis. Sumedėjusių augalų vegetatyvinio dauginimo būdai. Miško atkūrimo ir įveisimo būdai ir jų parinkimas. Miško žėlimo skatinimas. Želdinių rūšys, tikslinė paskirtis. Želdinimo rūšys, metodai ir būdai. Medžių ir krūmų sąveika mišriuose želdiniuose ir jos reguliavimas įveisiant želdinius. Paprastųjų pušų želdinimas. Paprastųjų eglių želdinimas. Paprastųjų ąžuolų želdinimas. Juodalksnių ir beržų želdinimas. Medynų ir krūmynų pertvarkymas (rekonstrukcija). Medynų formavimas ir kirtimai. Pagrindinių kirtimų rūšys ir jų taikymas. Plyni kirtimai, jų taikymas ir klasifikacija. Pagrindiniai plynų ir biržinių kirtimų elementai. Atvejiniai ir atrankiniai kirtimai, būdai ir taikymas. Pagrindinių kirtimų ypatumai atskirų rūšių medynuose. Biologiniai ir ūkiniai ugdymo kirtimų tikslai. Ugdymo kirtimų rūšys. Ugdymo kirtimų metodai ir būdai. Optimalus medyno tankumas ir jo nustatymo būdai. Maksimaliai produktyvių grynų medynų modulių sudarymo principai. Ugdymo kirtimų įtaka medžių ir medynų prieaugiui. Šviesinio ir gryno papildomo prieaugio esmė. Ugdymo kirtimų pradžia, intensyvumas ir kartojimas. Ugdymo kirtimų eiliškumas. Ugdymo kirtimų savitumai pušynuose ir eglynuose. Ugdymo kirtimų savitumai ąžuolynuose ir uosynuose. Ugdymo kirtimų savitumai beržynuose ir drebulynuose ir eglės – minkštųjų lapuočių medynuose. Plynų ir neplynų kirtimų privalumai ir trūkumai. Miško apsauga. Svarbiausi eglės liemenų kenkėjai, jų židinių susidarymo priežastys ir kovos priemonės. Pagrindiniai pušų spyglių kenkėjai ir apsauginės priemonės. Sanitariniai kirtimai spygliuočių medynuose. Vabzdžiagaudžiai medžiai. Eglės ir pušies šaknų puviniai. Medienos puvinių tipai ir klasifikacija. Centriniai kamieno ir žaizdų puviniai. Miško gaisrų prognozavimo būdai ir gaisringumo klasės. Prevencinės (profilaktinės) priešgaisrinės priemonės. Pažeminiai gaisrų gesinimo būdai ir taktikos variantai. Dendrometrija. Medžio stiebo forma ir liemeningumas: formrodžiai, formos koeficientai ir formos rodikliai. Stačiojo miško apskaita pagal stiebų tūrio lenteles. Lentelių klasifikacija. Lietuvoje naudojamų medžių tūrio struktūros lentelių analizė. Medynų sortimentacija, naudojami metodai ir tikslumas. Biržių atribojimas, apmatavimas ir kirstinų medžių tūrio nustatymas. Kirstinų medžių kokybės nustatymo požymiai biržėje, jų ženklinimo tvarka. Sudaroma biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentacija. Medyno tūrio prieaugis, jo klasifikacija, dėsningumai ir nustatymo būdai. Apvalios medienos tūrio nustatymas vienetiniu metodu: matavimo tikslumas ir leistinos paklaidos. Apvalios medienos, matuojamos grupiniu metodu, matavimo tikslumas ir leistinos paklaidos. Apvalios medienos gaminių kokybės klasės nustatymo procedūra. Pagrindinių medžių rūšių fizikinės savybės Pagrindinės medienos ydos. Valstybinės miškų inventorizacija: metodai ir turinys. Valstybinės miškų fondo apskaitos tvarka, turinys ir periodiškumas. Pavienė (kadrinė), maršrutinė (plyšine), ištisine (panoramine) AFA. Miškų aerofotonuotrauka ir jos kontūrinis ir taksacinis dešifravimas. Aerofotonuotraukų geometrinės savybės: centrinė projekcija, koordinačių sistemos LKS-94, išorinio orientavimo elementai, mastelis, aerofotonuotraukų stereospora. Stereoskopinis regėjimas. Aerofotonuotraukos paveikslas-marginys. Tiesioginiai (fotometriniai, morfologiniai) ir netiesioginiai (landšaftiniai) požymiai. Aerovaizdo iškraipymo priežastys. Distancinės miško inventorizacijos rūšys. Aerofotonuotraukų panaudojimas LT miškų inventorizacijoje. Miško ūkio objektų AFA dešifravimo metodikos ypatumai. AFA matuojamasis ir analizinis dešifravimas. Miško eksploatacija. Medienos ruošos technologijų klasifikavimas. Paruošiamieji medynų kirtimų darbai. Medžio pjovimo motoriniu pjūklu pagrindiniai veiksmai. Vėjavartų, vėjalaužų tvarkymo technologija. Specialieji darbų saugos reikalavimai kertant medynus. Medynų kirtimo mašinomis technologinis procesas. Medienos ištraukimo procesas ir priemonės. Sortimentinės ir stiebinės medienos ruošos technologijų palyginimas. Medienos ruošos procesų poveikis miško aplinkai. Medienos transportavimo automobiliais technologiniai reikalavimai. Medienos sandėlių paskirtis, klasifikavimas ir pagrindinės technologinės funkcijos. Pagrindiniai lentpjūvybos technologijų tipai. Lentpjūvių produkcija. Išeigos. Medienos džiovinimo proceso dėsningumai. Konvekcinės medienos džiovyklos. Dirbtinis džiovinimas yra pagrindinis džiovinimo būdas. Atsižvelgiant į šilumos perdavimą gali būti. Miškotvarka. Miško tolydaus naudojimo principas. Normalaus miško teorija. Miškų grupės ir pogrupiai. Miško brandos. Lietuvoje miškotvarkos skaičiuojamos biržės. Poūkiai (ūkinės sekcijos) ir medynų kirtimų amžiai. Vidinės miškotvarkos projektas objektas, tikslas, uždaviniai, reikalavimai, turinys. Miško ekonomika ir gamybos organizavimas. Miško ūkio, kaip ūkio šakos, ypatumai. Gamybos kaštų apskaita pagal gaminamus objektus. Grynos diskontuotos pajamos miško ūkyje. Darbo organizavimas rangos būdu pagrindai. Miškų urėdija, jos veiklos ekonominiai – finansiniai pagrindai. Nenukirsto miško taksos kainos ir jų panaudojimas miško ūkyje. Kolektyvinė sutartis miškų urėdijose, jos turinys. Darbo užmokesčio organizavimo pagrindai ir darbo užmokesčio formos. Darbo laiko struktūra darbuotoju atžvilgiu. Darbo organizavimo pagrindai. Darbo laiko sąnaudų tyrimo būdai. LT miškų ekonominis vertinimas. Miško ūkio valdymas. Lietuvos miško ūkio valdymo sistema (urėdijų) valdymo sistema. Miško ūkio valdymo metodai. Valdymo funkcijos ir funkcinės sritys. Miško įmonės personalo organizavimas (sudėtis, planavimas, parinkimas, darbo vertinimas ). Valdymo procesas ir technologija. Miško teisinių aktų sistema. Miškų įstatymas.
  Žemės ūkis, konspektas(133 puslapiai)
  2008-11-13
 • Miško organizavimas

  Gamybos proceso organizavimas. Miškų urėdija jos veiklos turinys. Kolektyvinė sutartis. Miškų urėdijos struktūra. Kitos įmonės. Gamybos procesas miško ūkyje. Gamybos proceso struktūra. Gamybos organizavimo principai. Organizaciniai gamybos tipai. Gamybos ciklas ir jos struktūra. Darbo laiko sąnaudų tyrimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikacija darbuotojų atžvilgiu. Darbo laiko sąnaudų klasifikacija įrengimų atžvilgiu. Darbo proceso ir laiko sąnaudų tyrimas. Darbo dienos. Chronometravimas. Fotochromo metražas. Darbo normavimas. Laiko normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimas. Darbo organizavimas. Darbo paskirstymas ir kooperacija. Darbo metodai. Darbo disciplina darbo ir poilsio rėžimas. Kūrybinės veiklos organizacija. Išradimai. Atradimai. Darbo atlikimo sąlygos jų klasifikacija. Darbo sunkumas. Darbo intensyvumas. Darbingumas ir jo dinamika. Darbininkų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Algos. Premijavimas. Kai kurie darbo apmokėjimo ypatumai. Prastovos ir jų apmokėjimai. Darbo užmokestis miškų urėdijose. Darbo sutartis. Miško darbų organizavimas rangos būdu. Apskaita miško ūkyje. Apskaitos svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Buhalterinis balansas, sąskaitos ir tarpusavio buhalterinis ryšys. Miškų urėdijos veiklos planavimas. Girininkijos mėnesinės ataskaitos. Ataskaita apie miško produkcijos judėjimą. Medžiagų ir inventoriaus nurašymo aktas. Darbo laiko apskaitos tabelis. Medžiagų judėjimo žinialapis. Griežtos atskaitomybės dokumento naudojimo aktas.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-01-10
Puslapyje rodyti po