Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medžiagotyra (13)

  Uolienų klasifikacija ir jų panaudojimas. Statybinių medžiagų mechaninės ir fizikinės savybės. Keramikiniai dirbiniai ir gaminiai. Statybiniai skiediniai. Rišamosios medžiagos.
  Medžiagotyra, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-24
 • Medžiagotyra (4)

  Mechaninės metalų savybės. Deformacija. Plastiškumas. Kietumas. Tąsumas. Fliusai, kuras ir kaitriai atsparios medžiagos. Grūdinimas, užgrūdinimas ir įgrūdinimas. Korozija ir nerūdijantis plienas. Plokštuminio žymėjimo linijų ženklinimas ir įrankiai.
  Medžiagotyra, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-12
 • Medžiagotyra (8)

  Kristalinė metalų sandara. Metalų kristalinės gardelės. Realių kristalų sandaros netobulumai. Metalų kristalizacija. Luito struktūra. Pakitimai kaitinant sukietintą metalą. Metalų lydinių fazės. Lydinių būklės diagramos. Grafitizacijos procesas. Faziniai virsmai plienuose. Plienų terminis apdorojimas. Grūdinimas.
  Medžiagotyra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-11
 • Medžiagų apdorojimo technologijos

  Bendri apdorojimo koncentruotų energijos srautų principai. Apdirbimo elektronų spindulių fizikiniai principai. Pagrindiniai elektronų spindulio poveikio medžiagai būdai. Technologinių procesų, naudojant elektronų spindulius, sukūrimo principai. Įrangai keliami reikalavimai. Reiškiniai, kylantys medžiagą paveikus jonais. Kietų kūnų savybių pakeitimas bombarduojant jonais. Pagrindiniai technologinių procesų, naudojant jonų srautą, principai. Fizikiniai reiškiniai sąveikaujant lazerio spinduliui su medžiaga. Technologinių procesų, naudojant lazerio spindulį, sukūrimo principai. Tipinės operacijos, naudojant lazerio spindulius. Plazmos fizikinės charakteristikos ir jos technologinio taikymo savybės. Plazmos srauto poveikis medžiagai ir jo panaudojimas technologinių procesų sudarymui. Fizikiniai, fizikiniai-mechaniniai ir fizikiniai-cheminiai reiškiniai elektroerozinės technologijos procesuose. Elektroimpulsinis legiravimas. Fizikiniai-cheminiai mikrolankinio oksidavimo pagrindai. Technologiniai procesai pagrįsti mikrolankiniu oksidavimu. Ultragarsas ir jo šaltiniai. Elektroninis mikroskopas ir skenuojantis elektroninis mikroskopas. Praeinančių elektronų mikroskopai. Skenuojantys bandinių mikroskopai. Skenuojantis tunelinis mikroskopas. Naujos anglies formos. Nano vamzdelių tipai ir jų formavimas. Nano vamzdelių gamyba naudojant kobaltą. Nano vamzdelių savybės. Nano vamzdelių naudojimas.
  Inžinerija, konspektas(16 puslapių)
  2010-12-28
 • Medžiagų apykaita

  Angliavandeniai. Angliavandenių struktūrinis vienetas. Krakmolas. Amilozė. Glikogenas. Angliavandenių funkcijos. Angliavandenių virškinimas dvylikapirštėje žarnoje. Angliavandenių virškinimas plonosiose žarnose. Glikolizė. Glikolizės reakcijos. Triozių fosfatų izomerizacija. Anaerobinės glikolizės energetinė vertė. Piruvato suvartojimo keliai. Etanolio metabolizmas. Glikolizės reikšmė. Glikogeno skaidymas.
  Medicina, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-08
 • Medžiagų atsparumas (12)

  Medžiagų atsparumo mokslo uždaviniai ir skaičiavimo metodai. Medžiagų atsparumo kurso objektas. Skaičiuojamoji schema. Išorinės jėgos. Apkrovos. Pjūvio metodas. Įtempimai. Poslinkiai ir deformacijos. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės. Konstrukcijų elementų skaičiavimo metodai. Tempimas ir gniuždymas. Tempiami ir gniuždomi konstrukcijų elementai. Stiprumas. Deformacijos, strypo matmenų pokytis. Poslinkiai. Standumas. Savojo svorio įtaka vertikaliam strypui. Mechaninės medžiagų savybės. Savybių tyrimas. Tempimo bandymas. Tempimo diagrama. Pagrindiniai mechaninių savybių rodikliai. Paprastasis lenkimas. Paprastojo ir grynojo lenkimo sąvokos. Sijų deformacijos ir poslinkiai. Sukimas. Šlyties deformacija konstrukcijų elementuose. Kirpimas.
  Mechanika, konspektas(30 puslapių)
  2010-03-10
 • Medžiagų mokslas

  Medžiagų mokslo objektas. Fizikinė samprata. Medžiagų pažinimo reikšmė. Medžiagos būvio ir sandaros samprata. Medžiagų būsenos. Skystoji būsena. Kietojo kūno būsena. Cheminiai tarpatominiai ryšiai. Joninis ryšys. Kovalentinis ryšys. Molekulinis ryšys. Valentinis ryšys. Kristalinės ir amorfinės medžiagos. Medžiagų struktūra ir jos išraiškos formos. Polimerinių medžiagų sandara. Cementinio akmens struktūra, kietėjant cementui. Realiųjų metalų sandara. Stiklo sandara. Medžiagų sandaros ir savybių sąsajos. Heterogeninės reakcijos ir jų valdymas. Fizikiniai ir cheminiai procesai vykstant cheminiai korozijai. Fizikiniai ir cheminiai metalu korozijos procesai. Technologiniai procesai ir jų įtaka medžiagų sandarai ir savybėms. Smulkinimo įrenginiai. Medžiagų džiovinimo fizikiniai - cheminiai procesai gamybos technologijoje. Medžiagų transportavimo technologiniai procesai. Medžiagų maišymo technologiniai procesai. Rentgenostruktūrinė analizė. Infraraudonoji (IR) spektroskopija. Gamtinių medžiagų klasifikacija. Statybinių medžiagų gamybos optimizavimo principai. Medžiagų ilgaamžiškumo teorija ir prognozavimo praktika.
  Medžiagotyra, konspektas(10 puslapių)
  2006-02-03
 • Medžiagų mokslas (14)

  Dielektrikų savybės. Aprašykite tūrinį ir paviršinį dielektrikų elektrinį laidumą. Pateikite ir paaiškinkite dielektrikų lyginamosios varžos formules. Dielektrikų elektrinis laidumas, tūrinis ir paviršinis laidumas, varžos. Aprašykite dipolinės relaksacinės poliarizacijos mechanizmą. Kokiems dielektrikams tai būdinga, pateikite pavyzdžius? Dipolinė-relaksacinė poliarizacija. Nustatykite kokį reikia paimti plastmasės komponentų santykį norint gauti dielektrinę skvarbą 7,5, jeigu rišančioji medžiaga yra polistirolas, o užpildas - tikondas. Pagrindinės dielektrinių medžiagų rūšys. Aprašykite polistirolo sudėtį, pagrindines savybes ir panaudojimo sritis. Pateikite jo elektrinių charakteristikų reikšmes, atsparumą karščiui. Kokiai grupei dielektrikų pagal poliarizacijos rūšį priskiriamas polistirolas? Polistirolas. Parinkite elektroizoliacinio lako tipą, jeigu darbo temperatūra 1800 C. Aprašykite šio lako pagrindines savybes. Nurodykite radiokeraminių medžiagų su ypač aukšta dielektrine skvarba sudėtį ir panaudojimo sritis. Laidininkai. Paaiškinkite laidininkų elektrinio ir šiluminio laidumo charakterį. Apibūdinkite tantalo ir niobio savybes, jų ypatybes, gavimo metodus ir panaudojimą. Kokios medžiagos vadinamos magnetiškai minkštomis ir magnetiškai kietomis? Kokios šių medžiagų panaudojimo sritys ir kokie joms keliami reikalavimai? Nurodykite svarbiausius abiejų grupių medžiagų pavyzdžius ir pateikite jų parametrus.
  Medžiagotyra, konspektas(16 puslapių)
  2009-10-23
 • Medžiagų mokslas (15)

  Medžiagų mokslo pažinimo esmė. Vykstančių reiškinių tyrimo būdai. Tiriamų medžiagų struktūra. Smulkiausios dalelės ir jų savybės. Boro postulatai. Kvantiniai skaičiai. Cheminiai ryšiai. Joninis, kovalentinis, vandenilinis, metališkasis. Statybinių medžiagų struktūros ir savybių sąryšis. Medžiagų būsenos. Medžiagų klasifikacija. Dujinė, skystoji, kietoji, plazminė. Uolienų klasifikacija. Magminės, nuosėdinės, metamorfinės. Metalų klasifikacija. Polimerų sudėtis ir klasifikacija. Būsenos parametrai. Savitasis tankis, medžiagos tankis, piltinis tankis. Struktūrinės charakteristikos. Poringumas ir nustatymo būdai. Hidrofizikinės charakteristikos. Higroskopiškumas, įmirkis, kapiliariniai reiškiniai. Mechaninės savybės. Stiprumas, standumas, tamprumas, plastiškumas, trapumas, smūginis tąsumas, kietumas, atsparumas dilimui. Šiluminės savybės. Šilumos perdavimo būdai. Šilumos laidumas ir jo priklausomybė nuo įvairių faktorių. Šilumos laidumo nustatymo būdai. Savitoji arba specifinė šiluma. Temperatūrinės deformacijos. Atsparumas ugniai. Skysčių klampa ir jos nustatymo metodai. Niutoniniai ir neniutoniniai skysčiai. Pirmosios (bingaminiai, pseudoplastiškieji, delatantiniai), antrosios (tiksotropiniai, reopektantiniai) ir trečiosios (maksveliškieji) grupių. Rentgenostruktūrinė analizė. Rentgenofazinė analizė. Kokybinė analizė. Kiekybinė analizė. Rentgenogramų šifravimas. Elektroninė mikroskopija. Optinė mikroskopija. Terminė analizė. Endoterminiai ir egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Medžiagų senėjimas ir ilgaamžiškumas. Ilgaamžiškumo etapai. Atsparumas šalčiui. Pagrindinės suirimo priežastys.. Keraminių gaminių atsparumo šalčiui nustatymo metodai. Tiesioginiai ir spartieji prognozavimo metodai. Sukietėjusio cemento korozija. Fizikinė korozija. Cheminė korozija. Korozija, kai išplaunamos tirpios medžiagos, rūgštinė korozija, karbonatinė korozija, sulfatinė korozija, magnezinė korozija, šarminė korozija. Metalų korozija. Pagrindiniai korozijos tipai. Cheminė ir elektrocheminė korozija. Portlandcementis. Jo gamybos būdai. Cemento rūšys. Medžiagų bei jų gamybos technologijos kūrimo koncepcija. Du statybinių medžiagų ir struktūros lygiai (mikro ir makro). Medžiagų sijojimo – rūšiavimo procesai. Mechaninis klasifikavimas, separavimas. Medžiagų džiovinimo fizikiniai – cheminiai procesai gamybos technologijoje. Deformacinės savybės. Rišamųjų medžiagų klasifikacija. Orinių kalkių klasifikacija. Gipsinių rišamųjų medžiagų klasifikacija. Akmens medžiagų panaudojimas. Gipsinių rišamųjų medžiagų panaudojimas. Kalkių panaudojimo sritys. Keraminių gaminių panaudojimas. Šiuolaikinės standartizavimo sistemos bendrosios nuostatos.
  Statyba, konspektas(17 puslapių)
  2009-11-13
 • Medžiagų mokslas (17)

  Medžiagų klasifikavimas pagal būsenas, sandarą, kilmę ir praktinį naudojimą. Medžiagos būvio ir sandaros samprata. Medžiagų klasifikacija pagal būsenas ir sandarą. Dujinė būsena. Skystoji fazinė būsena. Kietojo kūno būsena. Plazminė būsena. Medžiagų klasifikacija pagal kilmę, panaudojimą. Natūralaus akmens (uolienų) panaudojimas. Metalai. Augalinės žaliavos. Plastmasės. Pramonės atliekos.
  Medžiagotyra, konspektas(7 puslapiai)
  2010-12-30
 • Medžiagų savybės

  Įvadas. Medžiagos sandara. Medžiagų klasifikacija. Kriolaidininkai ir jų panaudojimas elektronikoje. Medžiagų superlaidumo reiškinys ir superlaidžios medžiagos. Dielektrikų poliarizacija. Kaučiuko naudojimas elektronikoje. Elektros krūvininkų difuzija puslaidininkyje. Elektriniai ir magnetiniai laukai. Diaelektrikų savybių priklausomybė nuo drėgmės. Vario savybės. Medžiagos dalelių jonizacija. Kietamagnetės medžiagos. Plastiko naudojimas. Izoliaciniai lakai ir kampaundai. Keraminės izoliacinės medžiagos.
  Medžiagotyra, konspektas(16 puslapių)
  2009-05-21
 • Medžiai ir jų mediena

  Lapuočiai. Kieti. Paprastasis klevas. Paprastasis ąžuolas. Paprastasis skroblas. Graikinis riešutmedis. Minkšti. Gelsvažiedis tulpmedis. Trapusis gluosnis. Baltasis gluosnis. Spygliuočiai. Paprastasis kadagys. Sibirinė pušis. Europinis maumedis. Baltoji eglė. Vaismedžiai. Paprastoji kriaušė. Miškinė obelis. Šermukšnis. Medžiai egzotai. Baobabas. Ginkmedis. Sekvoja. Ne mūsų krašto medžiai. Bambukas. Cinamonas.
  Gamtinė geografija, konspektas(15 puslapių)
  2007-04-20
 • Meilės samprata

  Ar meilė yra menas? Meilė – atsakymas į žmogaus egzistencijos problemą. Meilės veikla. Tarpasmeninio sąryšio poreikis. Meilės objektai. E. Fromo ir Z. Froido samprotavimai. Meilės praktika. Meilės prigimtis.
  Filosofija, konspektas(12 puslapių)
  2005-10-11
 • Meksika

  Geografinė padėtis. Klimatas. Sostinė. Valstybinė santvarka. Politinė sistema. Valiuta. Sienos. Laikas. Transportas. Šventės. Sveikata. Faktai. Istorija. Meksikos vardo kilmė. Administracinis suskirstymas. Geografija. Ekonomika. Demografija. Peizažas. Šventos vietos.
  Regioninė geografija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-25
 • Menas (2)

  Priešistorės menas. Mesopotamija. Egiptas. Graikų menas, jo ištakos. Romos imperijos menas. Katakombų menas. Bizantijos menas. Bizantijos kultūra. Viduramžių menas. Bizantijos menas. Gotika. Lietuvos gotika. Renesansas. Rafaelis Santis. Mikelandželas Buonarotis. Renesansas Lietuvoje. XVII amžiaus Barokas. Barokas Lietuvoje. Rokoko stilius. Olandijos XVII amžiaus tapyba. Klasicizmas. Po klasicizmo sekė romantizmas. Romantizmas. Realizmas. Impresionizmas. Postimpresionizmas.
  Dailė, konspektas(22 puslapiai)
  2007-11-29
 • Meninis ugdymas (3)

  Meniniai stiliai. Meno stilistinių epochų chronologija. Viduramžių muzikos menas. Riterių menas. Šokis. Teatras. Renesansas. Barokas. Viduramžių dailė.
  Dailė, konspektas(10 puslapių)
  2007-06-01
 • Meno istorija (2)

  Priešistorės menas. Senovės Egipto meno palikimas. Architektūra. Tapyba. Skulptūra. Graikų meno paveldas. Dailės ir architektūros bruožai.
  Dailė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-19
 • Meno istorija (3)

  Meno istorija nuo priešistorės iki XX amžiaus. Priešistorės menas. Senovės Egipto meno palikimas. Tapyba. Skulptūra. Graikų meno paveldas. Archajinio laikotarpio menas. Klasikinio laikotarpio menas. Helenistinio laikotarpio menas. Senovės Romos menas. Rytų krikščioniškasis menas. Bizantijos civilizacija ir jos vektoriai. Vakarų Europos viduramžių menas: romanika ir gotika. Renesanso menas. Tradicijos, naujovės ir vizijos baroko mene. Nuo Rokoko iki neoklasicizmo. XIX amžiaus meno krypčių raida. XX amžiaus meno ir kultūros judėjimai. Klasikinio modernizmo kryptys. Vėlyvasis modernizmas. Modernizmo architektūros raida. Postmodernistinio meno apibrėžtys. Lietuvos meno istorija. Rytų Baltijos kraštų dailė. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės renesanso meno ir kultūros raiška. Baroko kelias Lietuvoje. Klasicizmas Lietuvos mene, Vilniaus meno mokykla. Romantizmo ir realizmo epochų Lietuvos menas. XX amžiaus profesionaliosios dailės susiformavimo kelias: M.K. Čiurlionio kūryba. XX amžiaus Lietuvos meno horizontai. Dabarties meno pasaulis.
  Dailė, konspektas(105 puslapiai)
  2006-11-25
 • Meno istorija (4)

  Konspektas-lentelė. Epocha, stilius. Istorinis vystymasis. Architektūra. Skulptūra. Tapyba. Menininkai. Senovės Egiptas. Senovės Graikija. Senovės Roma. Bizantija. Viduramžiai, romaninis stilius. Gotika. Renesansas. Venecijos renesansas. Lietuvos gotika. Lietuvos renesansas. Barokas. XVII amžiaus Olandų tapyba. Klasicizmas. Klasicizmas Lietuvoje. Romantizmas. Realizmas. Impresionizmas. Postimpresionizmas. Elektika. XIX amžius. Modernas XIX amžiuje. Fovizmas XX amžiuje. Ekspresionizmas XX amžiuje. Kubizmas XX amžiuje. Futurizmas XX amžiuje. Siurrealizmas. Asambliažas. Instaliacija. Žemės menas. Hepeningas. Fluxus. Opmenas (optinis menas). Konceptualus menas.
  Dailė, konspektas(20 puslapių)
  2007-07-02
 • Meno istorija (5)

  Meno šakos, rūšys. Architektūra. Architektūros rūšys. Dailė – plastinis menas. Dailė - seniausias meno palikimas. Ornamentų rūšys pagal vaizduojamą motyvą. Pasaulio medis. Būdingiausi ir seniausi lietuvių liaudės simboliai. Dailės rūšys, šakos. Tapyba. Spalva. Bendri spalvų požymiai. Spalvų poveikis ir simboliai. Perspektyva. Koloritas. Tapybos rūšys. Grafika. Grafikos rūšys. Grafikos spausdinimo būdai. Estampo rūšys. Knyga. Kaligrafija. Skulptūra. Skulptūros rūšys. Skulptūros formos. Dailės žanras. Pirmykštis menas. Pirmykštis žmogus ir religija. Kas versdavo pirmykštį žmogų piešti. Kaip buvo tapoma. Bronzos amžius. Akmenų žiedas. Tarp Mesopotamijos smėlynų. Sfinksų ir piramidžių šaly. Senovės Indijos menas. Senovės Kinijos menas. Taikomoji dailė. Japonijos kultūra. Peru indėnų kultūra. Egėjo menas. Antika. Architektūra ir skulptūra. Graikų tapyba. Etruskai. Senovės Romos menas. Cirkai ir amfiteatrai. Arkos ir akvedukai. Skulptūra ir tapyba.
  Dailė, konspektas(30 puslapių)
  2008-01-24
Puslapyje rodyti po