Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingas (8)

  Gamybos orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai.
  Rinkodara, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-26
 • Marketingas ir tyrimai

  Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Tyrimų sritis. Tyrimų turinys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus? Situacijos analizė. Vartojimo prekių gamintojų situacijos analizės struktūra. Strategijos parengimas . Marketingo programos parengimas. Marketingo įgyvendinimas. Sėkmingų marketingo tyrimų savybės. Tarptautinio marketingo tyrimų esmė ir turinys. Tarptautinio marketingo tyrimų ypatumai. Tarptautinių marketingo tyrimų klasifikavimas. Marketingo tyrimų raida. Marketingo teorijos ir praktikos genezė. Marketingo tyrimų raidos etapai. Marketingo taikymo problemos Lietuvoje. Marketingo tyrimų prielaidos. Marketingo tyrimas tarptautinėje aplinkoje. Strateginių sprendimų informacija. Taktinių sprendimų informacija. Marketingo tarptautinių taktinių sprendimų priėmimui reikalingos informacijos marketingo tyrimai.
  Rinkodara, konspektas(16 puslapių)
  2006-07-05
 • Marketingo orientacija

  Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija.
  Rinkodara, konspektas(6 puslapiai)
  2005-09-26
 • Marketingo planavimas ir strategijos

  Marketingo planavimo svarba. Bendrosios marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Rinkos geografijos strategijos. Aktyvumo rinkoje strategijos.
  Rinkodara, konspektas(7 puslapiai)
  2007-06-18
 • Marketingo plano rengimas

  Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pagrindiniai marketingo plano elementai. Naujos prekės (paslaugos) charakteristika. Kainų politika. Prekių paskirstymo politika. Reklama ir rėmimas. Subjektyvūs pardavimo apimčių prognozavimo metodai. Pardavimo padalinio darbuotojų nuomone pagrįsta prognozė. Įmonės vadovų nuomone pagrįsta prognozė. Objektyvūs pardavimo apimties prognozavimo metodai. Rizikos įvertinimas.
  Rinkodara, konspektas(10 puslapių)
  2008-09-26
 • Marketingo samprata, funkcijos ir subjektai

  Marketingo samprata. Marketingo apibrėžimas. Marketingo funkcijos ir subjektai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Konkurencija. Marketingo tyrimas. Vartotoju analizė. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Produkto analizė. prekės markė. Pakuotė. Produkto paruošimas rinkai. Prekės gyvavimo ciklas. Kainodara. Prekės paskirstymo sistema. Mažmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Rėmimas. Reklama. Reklamos priemonių parinkimas.
  Rinkodara, konspektas(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Marketingo tyrimai

  Marketingo tyrimų tikslai ir sritys, Tyrimų sritis ir turinys, Prekės tyrimas, Esamos rinkos tyrimas, Potencialios rinkos įvertinimas, Pardavimo tyrimas, Komunikacijos tyrimas, Ekonomikos ir verslo tyrimas, Įmonės vidaus ir išorės aplinkos tyrimas, Tyrimo rezultatų pateikimas, Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui, Marketingo tyrimai (apibrėžimas), Marketingo tyrimų reikšmė vadybai, Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus, Aplinkos pažinimas, Rinkos bruožai, Vartotojų elgsena, Strategijos parengimas, Marketingo programos parengimas, Marketingo įgyvendinimas, Sėkmingų marketingo tyrimų savybės, Tarptautinio marketingo tyrimų esmė ir turinys, Tarptautinio marketingo tyrimų ypatumai, Tarptautinių marketingo tyrimų klasifikavimas, Marketingo tyrimų raida, Marketingo teorijos ir praktikos genezė, Marketingo tyrimų raidos etapai, Marketingo taikymo problemos Lietuvoje, Marketingo tyrimų prielaidos, Marketingo tyrimas tarptautinėje aplinkoje, Taktinių sprendimų informacija.
  Rinkodara, konspektas(15 puslapių)
  2005-03-14
 • Masažas (2)

  Masažas. Klasikinis masažas. Švediškas (bendras) kūno masažas. Sportinis masažas. Relaksinis masažas. Masažas vaikams. Masažas nėštumo metu. Masažas kėdėje. Anticeliulitinis masažas. Limfodrenažinis masažas. Aromaterapinis masažas. Ką mums duoda masažas? Terapinis-gydomasis masažo poveikis stiprinant organizmą. Masažo poveikis šalinant problemas. Masažo poveikis palaikant sportinę formą. Masažo poveikis norint išvengti ankstyvos senatvės. Masažo poveikis mažinant stresą. Masažo poveikis ypatingais atvejais. Masažas neatliekamas šiais atvejais.
  Slauga, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-16
 • Mąstymas (2)

  Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymo turinys ir formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimas. Mąstymo rūšys. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Mąstymas (4)

  Mąstymas. Sąvokinis mąstymas. Vaizdinis mąstymas. Problemų sprendimas. Problemos interpretacija (pasiruošimas). Sprendimo kūrimas ir įgyvendinimas. Sprendimo įvertinimas. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelekto matavimas. Intelekto kitimas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-23
 • Mąstymas (6)

  Mąstymas. Mąstymo samprata. Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymo formos ir turinys. Pagrindinės mąstymo operacijos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Individualūs mąstymo skirtumai. Kalbėjimas. Kalbos apibrėžimas. Kalbėjimo rūšys. Kalbos funkcijos. Mąstymo ir kalbėjimo ryšys. Mąstymo ir kalbėjimo ryšys. Kalbos įtaka mąstymui. Mąstymas be kalbos.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-10-25
 • Mastymas. Kalba. Intelektas

  Mąstymas ir kalba – žmogaus sąmonės prigimties supratimo raktas. Mąstymo apibrėžimai (Jungas, Vygotskis, Piaže). Pagrindinės savybės (esminė žmogaus ypatybė; jutiminio pažinimo tąsa; aktyvus ir produktyvus procesas). Mąstymas ir kalba kaip kognityvinės psichologijos objektai. Būtinos ir pakankamos sąlygos mąstymui susiformuoti ontogenezės ir filogenezės požiūriu. Mąstymo vystymosi teorijos (asociatyvinė, Viurcburgo mokyklos, epigenetinė, išmokimo ir informacinė teorijos). Mąstymo kaip pažinimo formos dimensijos (diferenciacija-integracija pagal Vernerį, reprezentavimo būdai pagal Brunerį). Ž. Piaže kognityvinė teorija (stadijų apžvalga; teorijos įvertinimas šiuolaikinių autorių duomenimis). Mąstymo rūšys, operacijos, formos. Veiksminis, vaizdinis, sąvokinis mąstymas – rūšių ypatybės, samprata. Mąstymo operacijos. Operacijų sutrikimai (sumažėjęs/iškreiptas apibendrinimas, jų požymiai), mąstymo eigos sutrikimai (labilumas, klampumas ir jų požymiai), mąstymo kryptingumo stoka ir jo požymiai. Sąvokos, sprendimai, samprotavimas – pagrindinės mąstymo formos. Kritinio ir kūrybinio mąstymo problematika. Kritinio mąstymo samprata, ypatybės, mokymo kontekstas. Kūrybinio mąstymo esmė, sampratos raida nuo geštaltpsichologijos (Wertheimerio požiūris) iki modernios psichologijos (de Bono, Sternbergo koncepcijos). Problemų sprendimo strategijos, kliūtys (fiksacija, skubotumas, tipiškumo ir pasiekiamumo euristika.). Kalbos kilmė. Kalbos kaip sąmonės instrumento samprata, apibrėžimai. Filogenetinės prielaidos kalbai atsirasti; santykis su raštu ir piktogramomis; kalbų įvairovė civilizacijos eigoje; išnykusios ir nykstančios kalbos. Kalbos raida ontogenezėje kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu, vaiko kalbos etapai. Kalbos komponentai (fonologinis, semantinis, sintaksinis), funkcijos (kalba kaip bendravimo ir minčių raiškos priemonė). Kalbos išmokimo mechanizmai. Bihevioristinė ir natyvistinė teorijos kalbos įsisavinimo aspektu (Skinerio, Banduros, Chomsky pažiūrų argumentai, kritikuotini postulatai). Kalbos įsisavinimo mechanizmų apibūdinimas, santykis su išmokimu. Vygotskio ir Piaže koncepcijos apie vidinę ir egocentrinę vaiko kalbą. Intelekto apibrėžimas, samprata. Istorinė termino raida (Galtono darbai ir pozicija, Bine-Simono protinio ir chronologinio amžiaus skyrimas, Stern"o indėlis). Apibrėžimų įvairovė kaip skirtingų teorijų atspindys (monofaktorinė teorija Spearman’o modelio pavyzdžiu, dvi- ir daugiafaktorinės teorijos Cattell’o, Guilford’o, Sternberg’o, Gardner’io teorijų pavyzdžiais). Intelekto santykis su pasiekimu, akademiniais rezultatais. Dirbtinio intelekto problema. Intelekto matavimo būdų apžvalga. Faktorinės analizės reikšmė dabartiniuose intelekto tyrimuose.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2006-01-16
 • Mašinų detalės ir pavaros. Mašinos sandara

  Mašina. Variklis. Mašinas sudaro. Detalė. Sujungimai pagal ardomumo požymį būna: neišardomieji ir sujungiamieji. Kniedytieji sujungimai. Suvirintieji sujungimai. Išardomosios jungtys. Srieginės jungtys. Veržlė. Sraigtas. Smeigė. Pleištinė jungtis. Kaištinė jungtis. Pavaros hidraulinės, pneumatinės, mechaninės. Diržai pagal skerspjūvio formą. Žemes darbų mašinų klasifikavimas. Buldozeriai. Universalus buldozeris. Greideriai ir autogreideriai. Vienakaušiai ekskavatoriai. Mechaniškai valdomų vienakaušių ekskavatorių naudojimas, konstrukcijos schemos, elementai bei veikimas. Krovinių kėlimo mašinos. Krovinių kėlimo mašinų klasifikavimas. Paprastieji krovinių kėlimo mechanizmai. Domkratai. Hidraulinio domkrato schema. Suktuvai (gervės). Elektroreversinis suktuvas. Statybiniai kranai. Bokštinio krano konstrukcijos. Automobilinis kranas. ratinis kranas. Vikšriniai kranai. Traktoriniai kranai(vamzdžių klotuvas). Juostiniai transporteriai. Kaušiniai transporteriai.
  Mechanika, konspektas(28 puslapiai)
  2008-09-26
 • Mašinų gamybos technologija (3)

  Pagrindinės mašinų gamybos technologijos sąvokos. Gamybos tipų klasifikavimas. Konstrukcijos technologiškumas. Gamybinio proceso tikslumo tyrimas ir atsitiktinių veiksnių įtaka gaminio tikslumui. Bazavimo pagrindai. Atramų, užspaudimo jėgų darbinių paviršių formų sutartiniai. Bazės ir bazavimo principai. Bazavimo apibrėžtumas ir nustatymo tikslumas detalių apdirbimui staklėse. Bazavimo paklaidos. Paklaidos dėl užspaudimo jėgų poveikio. Deformacijos dėl liekamųjų įtempimų. Technologines sistemos, statinio derinimo paklaidos. Paklaidos dėl technologinės sistemos nepakankamo standumo. Paklaidos dėl įrankio dilimo. Paklaidos dėl šiluminių deformacijų. Deformacijos dėl liekamųjų įtempimų. Ruošiniai mechaniniam apdirbimui. Bendros sąvokos ir apibrėžimai. Visiško pakeičiamumo metodas. Dalinio pakeičiamumo metodas. Reguliavimo metodas, panaudojant kompensatorius. Pritaikymo – suleidimo metodas. Selektyvinio surinkimo metodas. Ruošinių pastatymo schemų sudarymas ir realizavimas perderinamiems įtaisams "SISTEMA 500". Staklių, skirtų detalių partijai frezuoti, derinimas. Bendrosios sąvokos ir apibrėžimai. Standartinių profilių ruošiniai. Kaltiniai ir štampuoti ruošiniai. Lieti ruošiniai. Ruošinių parinkimas tolimesniam apdirbimui. Užlaidos mechaniniam apdirbimui. Bendrosios sąvokos ir skaičiavimo metodika. Tarpinių užlaidų nustatymas. Techninio normavimo pagrindai. Analitinis ir statistinis normavimas. Darbo laiko ir sąnaudų klasifikacija. Mašininių detalių tipinių paviršių apdirbimo būdai. Išorinių cilindrinių paviršių tekinimas. Išorinių cilindrinių paviršių šlifavimas. Velenų gamybos technologija. Pradinių ruošinio matmenų skaičiavimas. Tikslumo reikalavimai velenams ir būdai jiems pasiekti. Išdrožinių paviršių apdirbimas. Plokščiųjų paviršių apdirbimas. Plokštumų drožimas. Plokštumų frezavimas. Plokštumų pratraukimas. Plokštumų šlifavimas. Skylių apdirbimas. Skylių ištekinimas. Skylių gręžimas. Skylių gilinimas. Skylių plėtimas. Kiaurymių pratraukimas. Skylių sriegimas. Skylių šlifavimas. Detalių paviršių išbaigimo metodai. Paviršių išbaigimas honingavimu. Paviršių išbaigimas skutimu. Paviršių išbaigimas superfinišavimu. Paviršių išbaigimas poliravimu. Paviršių išbaigimas pritrynimu. Suderintomis staklėmis pagamintų detalių matmenų tikslumo statistinė analizė. Staklių 2M112 standumo tyrimas. Staklių, skirtų detalių partijai frezuoti, derinimas. Peilio dilimo priklausomybė nuo pjovimo kelio. Peilio dilimo priklausomybė nuo pjovimo kelio. Pagrindinės mašinų gamybos technologijos sąvokos. Technologinio proceso koncentravimas ir diferencijavimas. Gamybos tipų klasifikavimas. Technologinio proceso organizacinės formos. Mašinų funkcinė paskirtis, kokybė. Gaminio techninės sąlygos ir tikslumo normos. Kokybės rodiklių nukrypimai, statistiniai jų tyrimo metodai. Atsitiktiniai dydžiai, jų pasiskirstymai. Konstrukcijos technologiškumas. Bazavimo pagrindai. Atramų, užspaudimo jėgų darbinių paviršių formų sutartiniai žymėjimai. Statistinės charakteristikos ir paklaidų rūšys. Kokybės rodiklių sklaidos kreivės ir pasiskirstymų dėsniai. Gamybinio proceso tikslumo tyrimas ir atsitiktinių veiksnių įtaka gaminio tikslumui. Bazavimo apibrėžtumas ir nustatymo tikslumas detalių apdirbimui staklėse. Bazės ir bazavimo principai. Bazavimo paklaidos. Technologinių bazių parinkimas. Detalių tikslumo užtikrinimas technologiniame procese. Paklaidos dėl užspaudimo jėgų poveikio Paklaidos dėl įrankio dilimo. Technologinės sistemos statinio derinimo paklaidos. (Įtaiso nustatymas, Įrankio nustatymas, Staklių derinimas). Paklaidos dėl šiluminių deformacijų. Paklaidos dėl technologinės sistemos nepakankamo standumo. Deformacijos dėl liekamųjų įtempimų.
  Mechanika, konspektas(48 puslapiai)
  2006-12-11
 • Matavimai makroekonomikoje

  Matavimai makroekonomikoje. BVP. Nacionalinės pajamos ir asmeninės pajamos. BNP ir išlaidos. Ką matuoja BNP? Palyginimai BNP pagrindu. Visuminės paklausos komponentės. Pusiausvyra. Multiplikatorius. Taupymas ir investicijos. Taupymo paradoksas. Investicijos ir gamybos apimtis.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Matavimų teorija ir praktika (11)

  Metrologinės sąvokos ir matavimų samprata. Metrologija. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo grandine. Matavimo vienetas. Matavimo priemonės. Matavimu paklaidos. Matavimo neapibrėžtis. Kalibravimas. Matavimo kokybė. Matavimo temperatūra. Vienetai ir etalonai. Metrinė konvencija (sutartis). Tarptautinė vienetų sistema (SI). Matavimo etalonai. Matavimo etalonų sieties pakopos. Teisinė metrologija. Tarptautinė teisinė metrologija. Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija (OIML). Matmenys, tolerancijos ir suleidimai. Matmenys. Sujungimai ir suleidimai. Tolerancijų ir suleidimų sistemos. ISO sistema. Nuokrypių klasifikavimas ir norminimas. Nuokrypių klasifikavimas. Nuokrypių norminimas. Formos nuokrypiai ir tolerancijos. Paviršių padėties nuokrypiai ir tolerancijos. Suminiai nuokrypiai ir tolerancijos. Priklausomosios ir nepriklausomosios. Tolerancijų skaitinės vertės. Tvirtinimo skylių ašių padėties tolerancijos. Paviršiaus banguotumas ir šiurkštumas. Statinių matavimo paklaidų statistika. Atsitiktinių paklaidų skirstinio parametrai. Atsitiktinių paklaidų skirstinio dėsniai. Pasikliovimo intervalai, kai nežinomi skirstinio parametrai. Sistemingosios paklaidos. Sistemingųjų paklaidų nustatymo būdai. Matavimo rezultatų tvarkymas. Statistinių parametrų nustatymas. Kolmogorovo kriterijus. Normaliojo skirstinio įvertinimas. Ypač didelių klaidų nustatymas. Paklaidų sumavimas. Tiesinė regresija ir koreliacija. Tiesinė regresija. Matavimo signalų norminimas. Matavimo informacijos išvedimas (atvaizdavimas). Pirminis matuojamojo dydžio keitimas. Fizikiniai efektai, naudojami pirminiam keitimui. Matuojant gaunamos informacijos. Matuojamojo dydžio keitimo procesas. Matavimo paklaidos, atsirandančios dėl detalių formos nuokrypių. Paklaidos dėl formos pokyčių. Paralakso paklaidos. Ergonominių veiksnių įtaka matavimams. Taisyklės, kurių reikia laikytis įrengiant matuotojo darbo vietą. Ilgių ir kampų matavimas Išorinių paviršių matavimas. Vidinių paviršių matavimas. Mikrometriniai vidmačiai. Indikatoriniai vidmačiai. Didelių detalių matavimas. Rankiniai matavimo įrankiai. Matavimas apridenimu. Kampų ir kūgių tolerancijos, suleidimai, matavimas. Kampų tolerancijų sistema. Kūginių sujungimų tolerancijų ir suleidimų sistema. Kampų ir kūgių matavimas. Kampų matavimas santykiniu metodu. Matavimas koordinatinėmis matavimo mašinomis. KMM struktūra ir veikimo principas. KMM panaudojimas. Korpusinių detalių matavimas. Paviršių kokybės matavimas Tiesumo matavimas. Plokštumo matavimas. Apskritųjų paviršių ir detalių matavimas. Paviršių padėties nuokrypių matavimas. Paviršių šiurkštumo matavimas. Specialiųjų paviršių matavimas ir kontrolė. Sriegių tikslumas, tolerancijos, matavimas ir kontrolė. Pagrindiniai sriegių parametrai, pakeičiamumo pagrindai. Krumplinių ir sliekinių pavarų tikslumas, tolerancijos, matavimas. Cilindrinių krumpliaračių tolerancijų sistema. Technologinė kontrolė. Aktyviosios kontrolės priemonės. Judesio parametrų matavimas. Kinematinės paklaidos. Tiesiaeigių judesių paklaidų matavimas. Sukimosi paklaidų matavimas. Procesų parametrų matavimas. Jėgų, momentų, įtempčių ir deformacijų matavimo metodai. Temperatūros matavimas. Skysčių slėgio, greičio ir klampos matavimas. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčių, dujų kiekio ir debito matavimas. Koncentracijos ir sudėties matavimas. Spinduliuotės matavimas. Spinduliuotės matuokliai.
  Mechanika, konspektas(54 puslapiai)
  2008-08-25
 • Matematika (11)

  Matricos, jų rūšys, matricų veiksmai. Determinantai, jų apskaičiavimas. Minoras ir adjunktas. Determinantų savybės. Matricos rangas. Atvirkštinė matrica. Tiesinių lygčių sprendimas atvirkštinės matricos metodu. Kramerio formulės. Gauso metodas. Kronekerio – Kapeli teorema. Teisinių homogeninių lygčių sistema. Atkarpos dalijimas duotu santykiu. Dviejų vektorių skaliarinė sandauga. Dviejų vektorių vektorinė sandauga. Trijų vektorių mišrioji sandauga. Bendroji tiesės lygtis erdvėj R2. Kampas tarp dviejų tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Bendroji plokštumos lygtis R3. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėj R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Kanoninės lygtys tiesės duotos 2 plokštumų susikirtimu. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus taškus. Polinė koordinačių sistema. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Skaičius e. Funkcijos riba taške. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neaprėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstančios funkcijos, jų savybės. Ribų dėsniai. Neapibrėžtumai. Nykstamų funkcijų palyginimas. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai.
  Matematika, konspektas(15 puslapių)
  2006-01-03
 • Matematika (19)

  Kėliniai. Gretiniai. Atsitiktiniai įvykiai. Deriniai su pasikartojimais. Empirinio skirstinio funkcija. Empirinis vidurkis ir dispersija. Aibės. Kombinatorika. Gretiniai. Įvykių algebra. Įvykio santykinis dažnis. Tikimybių Teorija. Įvadas. Empirinis skirsnis. Skirstinio poligonas, histograma. Veiksmai su aibėmis.
  Matematika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Matematika (24)

  Laipsnis. Laipsnis su naturaliuoju rodikliu. Laipsnių su vienodais pagrindais daugyba ir dalyba. Sandaugos, trupmenos ir laipsnio kėlimas natūraliuoju laipsniu. Laipsnis su sveikuoju neigiamuoju rodikliu. Laipsnių su sveikuoju rodikliu veiksmai. Standartinė skaičiaus išraiška. Kvadratinė šaknis. Kas yra kvadratinė šaknis? Kvadratinė šaknis iš sandaugos ir trupmenos. Kvadratinė šaknis iš a². Reiškinių su kvadratinėmis šaknimis pertvarkymas. Reiškinių pertvarkymas. Tapatūs reiškinių pertvarkymai. Tapatybė. Vienanariai ir daugianariai. Jų daugyba. Dviejų narių sumos kvadrato ir skirtumo kvadrato formulės. Dviejų narių skirtumo ir jų sumos sandaugos formulė. Bendro dauginamojo iškėlimas prieš skliaustus. Daugianarių skaidymas dauginamaisiais grupavimo būdu. Daugianarių skaidymas dauginamaisiais taikant greitosios daugybos formules. Pitagoro teorema. Atvirkštinė Pitagoro teorema. Atstumas nuo taško iki tiesės. Trikampio nelygybė. Erdviniai kūnai. Piramidė. Sukiniai. Ritiniai. Statistika. Statistinių duomenų pateikimo būdai. Imtis. Imties vidurkis, mediana. Didžiausi ir mažiausi imties duomenys. Imties plotis. Duomenų grupavimas. Bandymai ir jų baigtys. Kuris įvykis tikėtinesnis? Tiesinės nelygybės. Tiesinė lygtis. Skaičių ir reiškinių palyginimas. Skaitinių nelygybių savybės. Skaičių intervalai. Nelygybių sprendimas. Nelygybių sistemos. Simetrija. Simetrija tiesės atžvilgiu. Simetrija taško atžvilgiu. Simetriškos figūros. Atkarpos vidurio statmens ir kampo pusiaukampinės savybės. Tiesioginis ir atvirkštinis proporcingumas. Dviejų dydžių tarpusavio priklausomybė. Funkcija. Dviejų dydžių tiesioginis ir atvirkštinis proporcingumas. Figūrų didinimas ir mažinimas. Matavimas ir paklaidos. Apytikslės dydžių reikšmės. Absoliučioji paklaida. Santykinė paklaida. Matavimo tikslumas. Matavimo vienetų sąryšiai. Gamyba ir prekyba. Prekės kaina. Antkainis.Pajamos. Pelnas. Nuolaida.
  Matematika, konspektas(13 puslapių)
  2006-05-17
 • Matematika (27)

  Algebra. Dalumo požymiai. Apytiksliai skaičiavimai. Apytikslio skaičiavimo formulės. Trupmenos. Proporcijos. Vidurkiai. Teigiamojo sveikojo skaičiaus standartinė išraiška. Realiojo skaičiaus modulis ir jo savybės. Atstumo tarp koordinačių tiesės taškų radimo formulė. Laipsniai. Aritmetinė šaknis ir jos savybės. Logaritmai. Trumposios daugybos formulės. Kvadratinis trinaris. Kvadratinės lygtys. Bikvadratinės lygtys. Determinantas. Kramerio taisyklės. Aritmetinė progresija. Geometrinė progresija. Trigonometrija. Kai kurių trigonometrinių funkcijų reikšmės. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Formulės, siejančios to paties argumento trigonometrines funkcijas. Redukcijos formulės. Argumentų sudėties formulės. Vienų trigonometrinių funkcijų išreiškimas kitomis. Kartotinio argumento formulės. Trigonometrinių funkcijų išreiškimas pusės argumento tangentu. Trigonometrinių funkcijų sumos bei skirtumo keitimo sandauga formulės. Laipsnio žeminimo formulės. Trigonometrinių funkcijų sandaugos keitimo suma formulės. Pusės argumento trigonometrinės funkcijos. Kitos formulės. Trigonometrinės lygtys. Kombinatorika. Faktorialas. Gretiniai. Gretiniai su pasikartojimais. Kėliniai. Kėliniai su pasikartojimais. Deriniai. Deriniai su pasikartojimais. Niutono binomas. Įvykių tikimybė. Sąlyginė tikimybė. Atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktinio dydžio matematinė viltis (vidurkis). Funkcijos išvestinė, pirmykštė funkcija ir integralas. Funkcijos išvestinės apibrėžimas. Elementariųjų funkcijų išvestinių lentelė. Išvestinių skaičiavimo taisyklės. Pirmykštė funkcija. Kai kurių pirmykščių funkcijų radimo lentelė. Apibrėžtinis integralas. Geometrija. Apskritimo ilgis. Skritulio plotas. Apskritimo lanko, atitinkančio centrinį kampą, ilgis, stygos ilgis. Skritulio išpjovos plotas. Trikampių lygumo požymiai. Kosinusų teorema. Trikampio ploto skaičiavimo formulės. Statusis trikampis. Stačiakampis. Lygiagretainis. Rombas ir kvadratas. Trapecija. Prizmė. Stačiakampis gretasienis. Kubas. Piramidė. Ritinys. Kūgis. Sfera. Rutulys. Metrinė matų sistema. Ilgio matavimo vienetai.
  Matematika, konspektas(19 puslapių)
  2006-06-12
Puslapyje rodyti po