Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Logistika (25)

  Medžiagų valdymo sritis. Įvadas. Medžiagų valdymo požiūrio pokyčiai. Integruoto medžiagų valdymo tikslai. Pagrindiniai pirkimo ir įsigijimo skirtumai. Tiekimo ir paskirstymo transporto administravimas. Integruotas medžiagų valdymas. Prognozavimas medžiagų valdymo procese. Visuminės kokybės vadyba (TQM). Visuminės kokybės vadyba medžiagų valdymo procese. Medžiagų srautų administravimas ir kontrolė. Tiekėjų aptarnavimo kokybės palyginimas. Atsargų įvertinimo kriterijai. Rinkos ekonominės sąlygos ir kainų vaidmuo. Klausimai, į kuriuos turi atsakyti medžiagų vadybininkai. Šiuolaikinės medžiagų valdymo sistemos. Tradicinio ir JIT tiekimo palyginimas. "Kanban" kortelių sistema. Gamybos planavimas JIT atveju. Tiekėjų darbo planavimas JIT atveju. JIT įgyvendinimo kliūtys. MRP sistemos. DRP sistemos. Išteklių paskirstymo planavimas - Distribution resource planning (DRP).
  Transportas ir logistika, konspektas(14 puslapių)
  2006-12-31
 • Logistika (26)

  Atsargų paskirtis. Masto ekonomija. Pasiūlos ir paklausos subalansavimas. Apsauga nuo nestabilios paklausos. Atsargų tipai. Ciklo atsargos. Atsargos kelyje. Saugios atsargos. Atsargų valdymo tikslai. Klasikiniai atsargų modeliai. Ekonomiško užsakymo kiekio modelis (EOQ). Saugaus atsargų dydžio nustatymas. Atsargų valdymas: problemų požymiai ir valdymo tobulinimas. Atsargų valdymo strateginiai aspektai. Atsargų priežiūros išlaidų įvertinimas. Investicijų į atsargas išlaidos. Atsargų priežiūros išlaidų kalkuliacijos variantai. Atsargų aptarnavimo išlaidos. Sandėliavimo išlaidos. Sandėlių išlaidos. Atsargų rizikos išlaidos. Pasenimo išlaidos. Sugadinimo išlaidos. Dalinio praradimo išlaidos. Perdislokavimo išlaidos. Atsargų saugojimo išlaidų struktūra. Pasenusių atsargų ir atliekų tvarkymas. Tarptautinis aplinkosaugos reguliavimas. Monrealio susitarimas. Susidomėjimo utilizacija priežastys. Atliekų laidojimas. Utilizuojamų medžiagų rūšys. Žaliavų perteklius. Pasenusi įranga arba medžiagos. Nekokybiška produkcija. Laužas. Atliekos. Pavojingų medžiagų pakavimas ir transportavimas. Atsakomybė už pasenusių atsargų, atliekų ir laužo tvarkymą. Utilizacijos būdai. Utilizacijos variantų palyginimas. Nenaudojamas atsargas panaudoti kitiems tikslams. Atliekų perdirbimas su tikslu panaudoti jas įmonėje. Nepanaudotas medžiagas parduoti kitai bendrovei. Grąžinimas tiekėjui. Pardavimas per brokerį. Žaliavų naikinimas. Utilizavimo procedūros. Prekybos tarpininkų atranka. Atliekų tvarkymo įmonės parinkimas.
  Transportas ir logistika, konspektas(19 puslapių)
  2006-12-31
 • Logistika (27)

  Sandėliavimo esmė ir svarba. Atsargų sandėliavimo priežastys. Sandėlių paskirtis. Sandėlių tipai. Viešųjų (bendro naudojimo) sandėlių rūšys. Bendrojo naudojimo ir privačių sandėlių lyginimas. Bendrojo naudojimo sandėlių pranašumai ir trūkumai. Privačių sandėlių pranašumai ir trūkumai. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Sandėliavimo funkcijos. Sandėlyje atliekami darbai. Sandėliavimo įrangos pasirinkimas. Sandėlių skaičius ir dydis. Sandėliavimo sprendimų priėmimas. Reikalingo sandėlių skaičiaus nustatymas. Vietovės analizė. Sandėlių vietos parinkimas. Sprendimų priėmimo eiliškumas parenkant sandėlio statybos vietą. Sandėlio vidaus planas. Produktų grupavimas sandėlyje. Sandėlių veiklos organizavimas. Sandėlio informacinis aprūpinimas. Sandėlio produktyvumo ir efektyvumo nustatymas. Sandėlio produktyvumo gerinimo kryptys. Informacinių technologijų taikymas didinant sandėlio produktyvumą. Taikomųjų programų panaudojimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Sandėliavimo darbų apskaita. Paskirstymo ir logistikos centrai. Tarptautinių kanalų tarpininkai. Logistikos centruose realizuojamos užduotys. Logistikos tarpininkų sprendžiami uždaviniai.
  Transportas ir logistika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-12-31
 • Logistika (28)

  Transportas ir vežimų valdymas. Transporto ir logistikos sąsajos. Vadybininkų veiklos sritys. Vežėjų veikla. Derybos dėl kainų. Vežėjų kainos. Nustatant transportavimo kainas, būtina siekti, kad būtų galima... Maršrutų planavimas. Aptarnavimas. Rinkodara. Krovinio siuntėjo veiksmai priimant transportavimo sprendimus. Transportavimo išlaidų dalis. Transporto rūšies ir vežėjo pasirinkimas. Problemos identifikavimas. Vežėjų veiklos įvertinimas. Vežėjų palyginimas. Vežėjo posandorinis įvertinimas. Vežėjo veiklos posandorinis įvertinimas. Žinybinis transportas. Žinybinio kelių transporto pranašumai. Žinybinio kelių transporto trūkumai. Žinybinio kelių transporto darbo organizavimas. Automobilių parinkimas. Svarbiausi automobilių pasirinkimo kriterijai. Pagrindiniai transporto priemonių tipai. Transporto operacijų tipai. Veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkantis automobilį. Pagrindiniai automobilių kėbulų tipai. Apibendrinamieji parinkimo veiksniai. Automobilio įsigijimas. Vežimų savikainos nustatymas. Pagrindiniai išlaidų ir savikainos nustatymo būdai. Savikainos straipsnių analizė. Ekspeditorių vieta transporto procese. Pagrindinės ekspeditorių funkcijos. Ekspeditorius. Ekspedicinė firma. Transporto veiklos teisinis reguliavimas. Vairuotojų darbo ir poilsio režimo reglamentavimas. Tarptautinių vežimų automobilių transportu organizavimas ir sąlygos. CMR konvencija. Krovinio vežimo dokumentai. CMR važtaraštis. Specialių krovinių vežimo automobilių transportu sąlygos ir tvarka. Greitai gendančių krovinių vežimas. Pavojingų krovinių vežimas.
  Transportas ir logistika, konspektas(31 puslapis)
  2006-12-31
 • Logistika (29)

  Transportavimo, logistikos ir rinkodaros sąsajos. Sprendimai dėl produktų. Sprendimai dėl rinkos dalies. Sprendimai dėl įsigijimo. Sprendimai dėl vietos. Sprendimai dėl kainų. Laiko ir vietos sukuriama papildoma vertė. Veiksniai, turintys įtakos transportavimo sąnaudoms ir kainoms. Transportavimo paslaugų charakteristikos. Geležinkelio transportas. Kelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Vamzdinis transportas. Kombinuotojo transporto plėtojimo specifika. Transporto rūšių sąveikos ypatumai. Sąveikos dalyviai ir jų funkcijos. Išoriniai veiksniai, lemiantys transporto rūšių sąveikos efektyvumą. Kainodaros, tarifų politikos veiksniai. Vidiniai veiksniai, lemiantys transporto rūšių sąveikos efektyvumą. Intermodaliniai vežimų vienetai.
  Transportas ir logistika, konspektas(30 puslapių)
  2006-12-31
 • Logistika (30)

  Užsakymo ciklas. Tipiškas užsakymo ciklas. Užsakymo dydžio nustatymas. Logistikos informacija. Logistikos sistemos informacijos srautai. Šiuolaikinės informacijos technologijos. Informacinės sistemos. Užsakymų valdymas ir apdorojimas. Paskirstymo operacijos (sandėliavimas).
  Transportas ir logistika, konspektas(28 puslapiai)
  2006-12-31
 • Logistika (31)

  Bendrai apie aptarnavimą. Aptarnavimo apibrėžimai. Aptarnavimo elementai. Priešsandoris. Sandoris. Posandoris. Klientų išsaugojimas ir pritraukimas. Produkto aplinka. Klientų išlaikymas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimas. Aptarnavimo elementų pirmenybiškumas. Išorinis logistinio aptarnavimo patikrinimas. Vidinis logistinio aptarnavimo patikrinimas. Galimi sprendimai. Konkurencinės padėties matrica. Veiklos įvertinimo matrica. Klientų aptarnavimo išlaidų ir pelno analizė. Klientų aptarnavimo strategijos formavimas. Klientų aptarnavimo standartų tobulinimas. Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys. Logistinis bendradarbiavimas. Logistinio bendradarbiavimo paslaugos. Logistikos paslaugų teikėjo pasirinkimas. Strateginės logistinio bendradarbiavimo galimybės. Reikalavimai paslaugų teikėjams. Logistinių paslaugų plėtojimo galimybės. Logistikos paslaugų teikėjų tipai. Sandėliavimo paslaugos. Informacinės paslaugos.
  Transportas ir logistika, konspektas(29 puslapiai)
  2006-12-31
 • Logistika (32)

  Logistinė produkto prigimtis. Produktų skirstymas. Vartojimo prekės. Patogumo prekės. Sudėtingos prekės. Ypatingos prekės. Gamybinės prekės. Produkto gyvavimo ciklas. Gyvavimo ciklo kreivė. Rinkodaros bei rinkotyros ir logistinės veiklos strategijos. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Pasiūlos ir paklausos kreivė. 80/20 proc. Dėsnis. 80/20 proc. dėsnio matematinė išraiška. Produkto charakteristikų įtaka logistinėms išlaidoms. Svorio ir tūrio santykis. Vertės ir svorio santykis. Produkto pakeičiamumas. Produkto rizikos veiksniai. Produkto pakavimas. Transportinis pakavimas. Pakavimo medžiagos. Pakavimo tikslas. Reklaminė pakuotė. Informacinė pakuotė. Pakavimas kaip papildoma paslauga. Pakavimas kaip apsauga nuo vagysčių. Pakuotė kaip apsauga nuo aplinkos poveikio. Pakuotė, skirta apsaugoti nuo neigiamų veiksnių transportuojant, kraunant ir sandėliuojant. Pakuotė kaip logistikos racionalumo veiksnys. Veiksniai, lemiantys pakuotės pobūdžio pasirinkimą. Gaminių savybės. Taisyklės ir standartizavimas. Paskyrimo vieta. Žymenys, išvaizda ir forma. Transporto rūšis, Transportavimo sąlygos. Transportavimo rizika. Specialūs žymenys. Sukrovimo ypatumai. Sandėliavimo ir sandėlio operacijų metodai. Krovinio vieneto forma. Transporto priemonės. Produkto kainos nustatymas. INCOTERMS sąlygos. INCOTERMS grupės. INCOTERMS-2000. EXW. FCA. FAS. FOB. CFR. CIF. CPT. CIP. DAF. DES. DEQ. DDU. DDP. Zoninės kainos nustatymas. Kainų suvienodinimas. Bazinio taško kainos. Kainų kompensavimas. Skatinamieji kainų nustatymo susitarimai.
  Transportas ir logistika, konspektas(21 puslapis)
  2006-12-31
 • Logistika (35)

  Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Pagrindiniai automobilių transporto privalumai ir trūkumai. Geležinkelių transportas. Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Pagrindiniai jūrų transporto privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai oro transporto privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai vamzdynų transporto privalumai ir trūkumai. Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Marketingo arba logistikos paskirstymo kanalų valdymas. Logistikos integracijos svarba ir efektyvumo didinimo galimybės. Logistikos integracijos svarba ir efektyvumo didinimo galimybės. Logistikos integracijos svarba ir efektyvumo didinimo galimybės. Sandėliavimo ir medžiagų laikymas logistikos sistemoje. Sandėliavimo ir medžiagų laikymas logistikos sistemoje. Sandėliavimo ir medžiagų laikymas logistikos sistemoje. Sandėliavimo ir medžiagų laikymas logistikos sistemoje. Sandėliavimo ir medžiagų laikymas logistikos sistemoje. Sandėlių valdymas. Sandėlių valdymas.
  Transportas ir logistika, konspektas(17 puslapių)
  2007-02-20
 • Logistika (37)

  Produktas ir jo integraciniai ryšiai. Logistinė produkto prigimtis. Produkto gyvavimo ciklas. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Produkto charakteristikos. Svorio ir tūrio santykis. Vertės ir svorio santykis. Produkto pakeičiamumas. Produkto rizikos faktoriai. Produkto pakavimas. Produkto kainos nustatymas. Tarptautinės prekybos sąlygos (INCOTERMS). Zoninės kainos nustatymas. Kainų suvienodinimas. Bazinio taško kainos nustatymas. Kainų kompensacija. Skatinamieji kainų nustatymo susitarimai.
  Transportas ir logistika, konspektas(32 puslapiai)
  2007-04-06
 • Logistika (38)

  Naujausių informacinių technologijų taikymas. Krovinio, transporto priemonės ir vairuotojo identifikacija bei padėtis. Transporto priemonės vietos identifikavimas ir dvipusės komunikacijos. Realaus laiko maršrutai. Užsakymą tvarkymo ir įmonės logistikos valdymo informacinės sistemos integravimas. Pagrindinis informacijos poreikis. Informacinės sistemos planavimas. Sprendimų priėmimo duomenų bazė.
  Transportas ir logistika, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-06
 • Logistika (39)

  Logistikos samprata. Logistikos raida. Logistikos terminai. Logistinės veiklos rūšys pagal funkcijas. Logistikos pritaikymo sritys. Logistikos koncepcija (produktas). Logistikos tikslų santykiai. Logistikos planavimas. Logistikos paslaugos. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimas ir išsaugojimas. Logistikos kaštai. Išlaidų ir pelno analizė. Kainų nustatymas. Logistikos priemonės. Materialiosios logistikos priemonės. Transporto vaidmuo logistikoje. Transporto rūšys. Automobilių transporto privalumai. Automobilių transporto trūkumai. Geležinkelio transporto privalumai. Geležinkelio transporto trūkumai. Jūrų transporto privalumai. Jūrų transporto trūkumai. Vidaus vandenų transporto privalumai. Vidaus vandenų transporto trūkumai. Oro transporto privalumai. Oro transporto trūkumai. Vamzdynų transporto privalumai. Vamzdynų transporto trūkumai. Tinklų transportas – tiekiama elektra. Informacinis transportas. Kombinuotieji pervežimai. Aprūpinimo logistika. Aprūpinimo logistikos sritys. Medžiagų srautų valdymas. Medžiagų srautų prognozavimas. Sandėlių logistika. Sandėliavimo priežastys. Sandėlių funkcijos. Sandėlių rūšys. Sandėlių rūšių skirstymas. Sandėlių išdėstymas. Gamybos logistika. Gamybos logistikos įtaka. Produktų struktūros skirstymas ir įtaka logistikai. Produktų reikšmingumas logistikai. Gamybos principų įtaka logistikai. Rinkodaros logistika. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų nustatymas. Tiesioginis realizavimas. Netiesioginis realizavimas. Aptarnavimo logistika. Prekių tiekimui taikomos visos bendrosios logistikos sistemos taisyklės ir sąlygos. Prekių grąžinimai. Prekių grąžinimų situacijos analizė. Prekių grąžinimų įvertinimas ir procedūros. Prekių grąžinimų atsakomybė ir atskaitomybė. Serviso tarnybos. Logistinės įmonės. Krovinių vežėjų (transporto kompanijų) veikla. Vežėjų veiklos rodikliai. Ekspedicinės kompanijos. Žinybinis transportas. Žinybinio transporto privalumai. Žinybinio transporto trūkumai
  Transportas ir logistika, konspektas(17 puslapių)
  2007-04-06
 • Logistika (43)

  Transporto, logistikos ir marketingo sąsajos. Veiksniai, turintys įtakos transportavimo sąnaudoms ir kainoms. Transportas. Geležinkelis. Kelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Vamzdynų transportas. Transportavimo valdymas. Vežėjų veikla. Nuosavas ir bendro naudojimo transportas. Reguliavimo poveikis transporto sistemai. Reguliavimo poveikis transportavimo kokybei. Reguliavimo poveikis transportavimo patrauklumui. Reguliavimo poveikis transportavimo efektyvumui. Reguliavimo poveikis transportavimo kainai. Intermodalumas. Transportavimo principai, dalyvaujančios pusės. Visuomenės sveikatos centro medicininio karantino postai. ISO konteineris. Keičiamieji kėbulai. Puspriekabės. Krovos įranga. Krovinių transportavimas konteineriuose. Konteinerių tipai. Konteinerių krovos taisyklės. Bendros krovinių apsaugos taisyklės. Transporto ypatumai tarptautinėje sutartyje. Sutarties objektas. Prekių kiekis (masė). Kokybė. Pateikimo terminas, data. Prekės kaina. Pridavimas-priėmimas. Įpakavimas ir ženklinimas. Pirkėjo pareigos. Pagrindinės tiekimo sąlygos. EXW. FCA. FAS. FOB. CFR. CIF. CPT. CIP. DAF. DES. DEQ. DDU. DDP. Dokumentai lydintys prekes. Greitai gendančių maisto produktų vežimas. Užsienio prekybos kontraktų transportinės sąlygos. Transporto veiklos teisinis reguliavimas. Vairuotojų darbo ir poilsio režimo reglamentavimas. CMR konvencija. Ieškinių ir pretenzijų dėl krovinių vežimo teisinis reguliavimas. Pirma aplinkybių grupė. Antra aplinkybių grupė. Keturi pagrindiniai įrodymo principai.
  Transportas ir logistika, konspektas(19 puslapių)
  2007-09-28
 • Logistika (47)

  Medžiagų valdymo funkcijos. Produkcijos planavimas ir kontrolė. Pirkimas. Transportavimas. Sandėliavimas. Sandėlyje vykdomos operacijos. Pakavimas. Pakuotės paskirtis. Siuntų apjungimas. Ženklinimas. Klientų logistinio aptarnavimo planavimas. Klientų aptarnavimo elementų visuma. Priešsandoriniai elementai. Sandorio elementai. Posandoriniai elementai. Vidinis klientų aptarnavimo patikrinimas. Klientų aptarnavimo išlaidų ir pelno analizė. Sandėliavimo logistikos problemos. Įmonės logistinė sistema ir jos ypatumai. Logistinės sistemos funkcinės sritys. Aprūpinimo srities sandėliai. Tiekimo (paskirstymo) srities sandėliai. Pagrindinės sandėlio funkcijos ir uždaviniai. Sandėliai logistinėje sistemoje. Sandėliavimo sistema. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Transportavimo, logistikos ir rinkodaros sąsajos. Sprendimai dėl produktų. Sprendimai dėl rinkos dalies. Sprendimai dėl vietos. Sprendimai dėl kainų. Laiko ir vietos pridėtinė vertė. Transportavimo paslaugų charakteristikos. Kelių transportas. Geležinkelis. Tiekimo grandinės valdymas. Logistikos koncepcijos. Medžiagų srautų valdymas įmonėje. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Strateginiai logistikos tikslai. Logistikos veiklos raida įmonėse. Žaliavų gavimas. Ryšiai su tiekėjais. Partnerystė.
  Transportas ir logistika, konspektas(19 puslapių)
  2009-03-17
 • Logistika (49)

  Bendroji logistikos samprata. Vidinė logistika. Tarptautinė logistika. Muitinės procedūros. Vidinės bei tarptautinės logistikos palyginimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, konspektas(22 puslapiai)
  2010-04-28
 • Logistika (7)

  Logistika. Logistikos valdymo elementai. Logistikos grandinė. Kasdienės paklausos prekės logistinė grandinė. Logistiniai srautai ir operacijos. Integruotos logistikos aspektai ir valdymas. Tiekimo logistika (pirkimai). Tiekėjų pasirinkimas ir įvertinimas. Aprūpinimo trukmė ir būdas. Paskirstymo kanalai ir jų reikšmė logistikoje. Logistiniai tarpininkai. Prekių pristatymo vertinimas. Sandėliavimo sistema logistinėje grandinėje. Sandėlio vietos ir kiekio parinkimas. Sandėlio funkcija. Sandėlių tipai. Prekių išdėstymo sprendimai sandėliuose. Vidinės logistikos operacijos sandėliuose. Atsargų sudėtis ir valdymo rodikliai sandėliuose. Atsargų struktūros parinkimas. Sandėliavimo sistemos logistinėje grandinėje. Krovinių gabenimo logistika. Transportas ir jo reikšmė logistikoje. Transporto rūšies parinkimas. Išorinės logistikos transporto priemonių rūšys. Vidinės logistikos transporto priemonių rūšys. Krovinių transportinis įpakavimas. Krovinių identifikavimas. Transportinės etiketės ženklinimas ir kodavimas. Prekių pristatymo maršrutai paskirstymo grandinėje. Grįžtamoji logistika. Grįžtamosios logistikos sistemą veikiantieji veiksniai.
  Transportas ir logistika, konspektas(18 puslapių)
  2006-01-05
 • Logistika (8)

  Logistikos terminai. Veiklos sfera ir veiklos rūšys. Logistikos veiklos tinklas. Logistikos veiklos funkcija įtaka produkto kainoms. Logistinė produkto prigimtis. Produkto gyvavimo ciklas. Produkto ABC analizė. Charakteristikų poveikis logistikos išlaidoms. Produktų pakavimas. Produkto kainos nustatymas. Incoterms. Klientų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo patikrinimas. Aptarnavimo standartų nustatymas. Užsakymų tvarkymas. Logistikos informacinės sistemos. Transporto sprendimų priėmimas. Nuosavo ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas. Pagrindinių transporto rūšių specifika. Geležinkelis. Automobilių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Multimodalinių vežimų organizavimas. Produktų transportavimas konteineriais. Tarptautinių pervežimų organizavimas. Vairuotojo darbo organizavimas. TIR carnet. Atsargos logistikoje. Atsargų klasifikacija. Atsargų sandėliavimas. Atsargų kiekio planavimas ir atsargų kontrolės modeliai. Atsargų kontrolės modelio parinkimas. Sandėlių veiklos planavimas ir techninė įranga.
  Transportas ir logistika, konspektas(26 puslapiai)
  2006-01-26
 • Logistikos procedūros

  Logistikos procedūros. Politika ir bendri nuostatai. Bendrų nuostatų paruošimas. Nuostatų klausimai. Užsakymų įgyvendinime naudojamos technologijos. Našumo didinimas techninių priemonių pagalba. Kompiuterio panaudojimas, vykdant užpirkimus ir tiekimą. Užpirkimų ciklo etapai: kompiuterinės užpirkimų sistemos potencialaus indėlio pavyzdžiai. Kompiuterinių sistemų pagrindiniai privalumai. Automatizuotos užpirkimų sistemos supaprastinta schema. Elektroniniai tiekėjų katalogai. Elektroninis duomenų apsikeitimas (EDI) su tiekėjais. Elektroninio duomenų apsikeitimo intensyvumo augimas. Elektroninio duomenų apsikeitimo intensyvumo augimo priežastys (EDI). Brūkšninio kodo panaudojimas ir elektroninis duomenų apsikeitimas. Brūkšninio kodo naudojimo sritys, vykdant užpirkimus. Elektroninio duomenų apsikeitimo reikšmė kompanijos strategijoje. Elektroninio duomenų apsikeitimo (EDI) privalumai. Efektyvumo didinimas. Kompiuteriai. Programinis aprūpinimas. Sisteminis programinis aprūpinimas. Programos. Internetas. Kompanijos "General Electric" informacijos gavimo sistema realiame laike. Statuso lygiai.
  Transportas ir logistika, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-30
 • Logistinės sistemos. Logistikos organizavimas įmonėje

  Trumpa logistikos vadybos istorinės raidos samprata. Logistikos apibrėžimai. Logistinės sistemos. Logistikos samprata. Pagrindinis logistinių sistemų supratimas. Sisteminis traktavimas logistikoje. Logistinių sistemų analizė. Logistinės sistemos analizės etapai. Sisteminės analizės metodai. Pagrindiniai logistikos principai. Pagrindiniai reikalavimai logistinių sistemų formavimui.
  Transportas ir logistika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-10-30
 • Logistinis bendradarbiavimas

  Logistinio bendradarbiavimo paslaugos. Logistikos paslaugų teikėjo pasirinkimas. Logistikos paslaugų teikėjų vertinimo kriterijai. Strateginės logistinio bendradarbiavimo galimybės. Logistinių paslaugų plėtojimo galimybės. Logistinių paslaugų plėtojimo galimybės Lietuvoje.
  Transportas ir logistika, konspektas(18 puslapių)
  2006-01-16
Puslapyje rodyti po