Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos teisės istorija (6)

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės raida XVI - XIX amžiuje (16-19 amžiuje). Lietuvos valstybės raida XIX - XX amžiuje (19-20 amžiuje). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Lietuvos statutai. Naujųjų laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės raidos bruožai. Liublino unija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos tarpusavio santykiai. Lietuvos valdymas Rusijos sudėtyje. Užnemunė Prūsijos valdžioje. Kaizerinis okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 metais. Steigiamasis seimas. Nepriklausomybės paskelbimas. Laikinoji Lietuvos 1920m. Konstitucija. Lietuvos Respublikos 1922m. Konstitucija. Autoritarizmo bruožai ir jų įtvirtinimas 1928 metais. Konstitucijoje. 1938 metų Lietuvos Konstitucija.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Lietuvos teisės istorija (8)

  Konspektas remiantis Maksimaičio vadovėliu. Teisės šaltiniai. Gedimino diplomatiniai dokumentai kaip teisės šaltiniai. Pamedės teisynas. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) privilegijos. Kazimiero teisynas. Magdeburgo teisynas. Statutai. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) teismų sistema. Konstitucijos: 1791 gegužės 3 d. konstitucija. 1918-1919 m. Laikinųjų Lietuvos valstybės konstitucijų pamatiniai bruožai. 1920 m. Laikinoji Lietuvos Konstitucija. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928m. Konstitucija. 1938 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Teisinė mintis ir t mokslas. Teisės mokslas ir teisininkai. Lietuvos valdymas iki 1863 m. Lietuviškosios užnemunės valdymo teisė 1961m. Sovietinės baudžiavos kodekso galiojimas ir taisymas.
  Teisė, konspektas(15 puslapių)
  2009-05-05
 • Lietuvos teisės istorija (9)

  Feodalinė Lietuvos teisė. Pilietybės santykių atsiradimas. Vakarietiško teisės vaidmuo kuriant LDK. teisę. Kanonų teisė. Šaltiniai. Privilegijos. Žemės privilegijos. Sričių privilegijos. Privilegijos bažnyčiai. Valstiečiai. Apie statutus patiems! Valstybinės valdžios organizavimas ir jos teisiniai pagrindai. Lietuvos – Lenkijos valstybiniai santykiai. Krėvos sutartis. Liublino unija.
  Teisė, konspektas(10 puslapių)
  2010-09-20
 • Lietuvos teisės istorija iki 1940 metų

  Papročių teisė. Gedimino diplomatijos dokumentai. Pamedės teisynas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) privilegijos. Kazimiero teisynas 1468 metais. Magdeburgo teisė. Lietuvos statutų valstybinės teisės bruožai. Lietuvos statutų civilinės, baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas. Laikinosios Lietuvos valstybės Konstitucijos, jų bruožai. 1918 metų laikinoji Konstitucija. Laikinoji 1919 metų Konstitucija, Steigiamojo Seimo 1920 metų laikinoji Konstitucija, 1922 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. 1938 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. Administracinės teisės bruožai. Baudžiamoji teisė ir procesas.
  Teisė, konspektas(13 puslapių)
  2005-02-28
 • Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiuje (2)

  Feodalinės Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII a. Teisiniai papročiai. Privilegijos. Žemės privilegijos. Sričių privilegijos. Privilegijos Bažnyčiai. Magdeburgo teisė ir miestų privilegijos. Raštai, instrukcijos ir nuostatai didžiojo kunigaikščio valsčių ir dvarų urėdams ir gyventojams. Kazimiero teisynas. Lietuvos Statutai. Pirmasis Lietuvos Statutas. Antrasis Lietuvos Statutas. Trečiasis Lietuvos Statutas. LDK (Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) seimo ir Abiejų Tautų Respublikos seimo konstitucijos.
  Teisė, konspektas(10 puslapių)
  2009-10-12
 • Lietuvos tekstilė

  Lentelė: Dešimtmečiai. Autoriai. Kūriniai. Darbų tematika, technika, išraiškos priemonės. Septintasis dešimtmetis - XXI amžius. J. Balčikonis. J. Balčikonis. K. Zimbytė. E. Jasiūnaitė. M. Straigytė-Žuklienė. R. Jasudytė. B. Valantinaitė-Jokūbonienė. J. Balčikonis. B. Valantinaitė- Jokūbonienė. M. Švažienė. S. Giedrimienė. D. Kvietkevičiūtė. Z. Alinskaitė-Mickonienė. H.Razmienė. Z. Vasilenkaitė-Vainilaitienė. M. Levitan-Babenskienė. J. Urbienė. E. Jasiūnaitė. Z. Dargienė. K. Kunčinaitė. M. Lebednykaitė. A. Jurgelionytė. Grupė Baltos kandys. E.G. Bogdanienė. L. Oržekauskienė. I. Likšaitė. L. Švaikauskienė. E.P. Pukytė. L. Jonikienė. J. Kazakevičiūtė. A. Andziulytė. R. Antinis ir A. Alfonsas. K. K. Matiukienė. G. Makarevičius. F. Jakubauskas. L. Jonikienė. E.G. Bogdanienė. M. Levitan-Babenskienė. H. Razmienė. S. Inčirauskaitė. M. Žaltauskaitė-Grašienė. L. Oržekauskienė. Kęst. Vasiliūnas. Ž. Ridulytė. E.G. Bogdanienė, M. Lebednykaitė ir L. Pavilionytė.
  Dailė, konspektas(13 puslapių)
  2008-03-15
 • Lietuvos valstybės ir teisės istorija

  Ikistatutinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisė. Paprotinės teisės šaltiniai. Ikistatutinė baudžiamoji teisė (BT). Gedimino diplomatijos dokumentai. Žemės privilegijų leidimo priežastys ir feodalų žemėvaldos teisių plėtra. Bendravalstybinės privilegijos. Jogailos ir Vytauto privilegija. Sričių privilegijos. Tautinių mažumų privilegijos. Privilegijos žydams. Privilegijos totoriams. Privilegijos karaimams. Privilegijos čigonams. Kazimiero teisynas. Pamedės teisynas. LDK Magdeburgo miesto teisė. Miestiečių teisinės padėties ypatybės. Civilinės teisės bruožai. Prievolių teisė. Baudžiamoj teisė. Lietuvos statutų teisė. Statutų teismo procesas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Žemės teismas. Pilies teismas. Pakamario teismas. Trečiųjų teismas. Vyriausiasis Lietuvos tribunolas. Kaptūrinis teismas. Dvasinis tribunolas. Iždo tribunolas. Iždo komisijos teismas. Civilinė statutų teisė. Paveldėjimas. Statutų šeimos teisė. Kraitis, įkraitis. Globa. Statutų baudžiamoji teisė. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos aktas. Laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai. Steigiamojo seimo 1920 metų gegužės 15 dienos rezoliucija ir konstitucinė jos reikšmė. Laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. Lietuvos valstybės konstitucija. Privatinės teisės bruožai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Baudžiamosios teisės bendrosios kompetencijos teismai. Ypatingieji teismai. Proceso teisės šaltiniai. Bendrieji proceso teisės bruožai. Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Teisės mokslas Lietuvos universitete. Teisės mokslas už universiteto sienų.
  Lietuvos istorija, konspektas(24 puslapiai)
  2008-01-24
 • Lietuvos valstybės ir visuomenės raida

  Lietuvos vardo kilmės problema. Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo problema XIII amžiuje. Lietuvos tapsmas didvalstybe. Krėvos sutartis ir jos vertinimai. Lietuvos krikštas. Vytauto kova dėl valdžios. Pirmos reformos valstybėje. Dvi politinės Žalgirio mūšio koncepcijos. Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Žalgirio mūšio. Lietuvos suverenumo problema Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio laikais. Jono Goštauto politinė grupuotė. Bajorų luomo susidarymas ir raida Lietuvoje. Liublino unija. Lietuvos - Lenkijos santykiai poliublijiniame laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę Saksų valdymo laikais (1733-1763). Lietuva padalijimų laikotarpyje. Pirmasis padalijimas. Bandymas reformuoti valstybę XVIII amžiaus paskutiniame ketvirtyje. Valstybingumo praradimas. Bajoriškasis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905 - 1907 metais. Lietuvių teritorinė programa 1914 - 1918 metais. Mykolo Romerio Lietuvos valstybingumo vizija. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919 - 1920 metais. Lietuvos politinė raida 1920 - 1926 metais. Lietuva ir Baltijos Antantė. Tautiniai santykiai ir rezistencinė kova Lietuvoje 1940 - 1941 metais.
  Lietuvos istorija, konspektas(36 puslapiai)
  2005-09-26
 • Lietuvos valstybės ir visuomenės raida (2)

  Lietuvos vardo kilmės problema. Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo problema XIII amžiuje. Lietuvos tapsmas didvalstybe. Lietuvos (LT) didvalstybė - užsienio istorikų požiūris. Krėvos sutartis ir jos vertinimai. Lietuvos krikštas. Vytauto kova dėl valdžios. Pirmos reformos valstybėje. Dvi politinės Žalgirio mūšio koncepcijos. Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Žalgirio mūšio. Lietuvos suverenumo problema. Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio laikais. Jono Goštauto politinė grupuotė. Bajorų luomo susidarymas ir raida Lietuvoje. Liublino unija. Lietuvos - Lenkijos santykiai poliublijiniame laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę Saksų valdymo laikais (1733-1763). Lietuva padalijimų laikotarpyje. Pirmasis padalijimas. Lietuva padalijimų laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę XVIII amžiuje. Paskutiniame ketvirtyje. Valstybingumo praradimas. Bajoriškasis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905-1907 metais. Lietuvių teritorinė programa 1914-1918 metais. Mykolo Römerio Lietuvos valstybingumo vizija. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919-1920 metais. Lietuvos politinė raida 1920-1926 metais. Lietuva ir Baltijos antantė. Tautiniai santykiai ir rezistencinė kova Lietuvoje 1940-1941 metais.
  Lietuvos istorija, konspektas(40 puslapių)
  2006-09-18
 • Lietuvos valstybės raida

  Lietuvos vardo kilmės problema. Šią situaciją kas sukūrė? Kuo jie taip išskirti? Kaip už valstybės branduolio Leičiai suvokiami? Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema XIII a. Ordino magistro pasiekimas. Mindaugo laimėjimai. Mindaugo pasirinkimo pliusai ir minusai. Lietuvos tapsmas didvalstybė XIII a. pab.- XIV a. pirmoji pusė. Ordino vadovybė kaip reaguoja į kintantį gyvenimą? Kaip kinta Lietuvos geopolitinė padėtis? Kokie pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)? Funkcionuoja prievolių sistema. Didvalstybė kas tai? Ar turime įrodymų, kad Lietuva tampa didvalstybė? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės raidos, problemos Krėvos laikotarpyje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybingumo programoje. Etnologu nesipriešinimo problemos aiškinimas. Istorikų pozicija. Ar 1387 m. Lietuva buvo apkrikštyta ar apsikrikštijusi? Vytauto kova dėl valdžios, pirmos reformos valstybėje. Kova dėl valdžios 1392 m. Astravos sutartis bajorų luomas. 1392 m. valstybė. Kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė (LDK) atrodo, kokios kyla problemos? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su ordinu. Dvi politinės Žalgirio mūšio sampratos. Kodėl skyrėsi LDK ir Lenkijos pranešimai? Kodėl yra keletas pranešimų tipų? Sąjungininkų laikysena prieš Žalgirio karą. Lenkija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė (LDK) laikosi skirtingos politinės sampratos. Lenkijos politinė elgsena. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) politika kitokia. Rytų Europos imperija. 1381m. prasidėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vidaus karas. Santykiai su Ordinu iki 1440 m. Vytauto karūnavimasis. Vytautas pasižymėjo. Jono Goštauto politinė grupuotė. Funkcijos ponų tarybos. Lietuvos bajorų luomo susidarymas ir raida. Liublino unija ir jos vertinimai. Liublino unijos aktas. Netektys LDK. Lenkijos netektys. Lietuvos-Lenkijos santykiai po Liublijiniame laikotarpyje iki XVIIa. vid. Bandymas reformuoti valstybę saksų valdymo laikotarpyje, Augustas III, 1733-1763 m. Padalijimo konvencija. Kaip reagavo bajorija Lenkijoje, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Kodėl niekas nesielvartavo? Bajoriškasinis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX a. pab. – XX a. pradžia. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905-1907 m. Tautinių mažumų politika 1905-1907. Lenkų, žydų ir gudų pozicijos. Lietuvių teritorinė programa 1914-1918 m. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919-1920 m.
  Lietuvos istorija, konspektas(35 puslapiai)
  2009-01-16
 • Lietuvos valstybės valdymas

  Darbas anglų kalba. Pagrindinės Lietuvos valstybės valdymo institucijos ir jų apibūdinimai. The Self-Government. The State Budget. Control of the State. Foreign Policy. The President of the Republic. The Seimas. The Government of the Republic of Lithuania. The Courts.
  Politologija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-23
 • Lietuvos valstybinė santvarka XVIII amžiuje

  Mykolo Kaributo Višnioveckio valdymas (1669- 1673). Jono Sobieskio valdymas. Augusto II valdymas (1697-1706 ir 1709- 1733 m.). Stanislovas Leščinskis. Valdymo metai (1706- 1709 m.). Augusto III valdymas (1733- 1763 m.). Stanislovas Poniatovskis. Valdymo metai(1764- 1795 m.).
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-02
 • Lietuvos žydų katastrofa

  Lojaliausia Lietuvos tautinė mažuma. Tarp socializmo ir sionizmo. Holokausto pradžia. Lietuviškasis aspektas. Didvyriai.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-07
 • Lietuvos žuvies pramonė 1945-1978 metais

  Žuvies pramonė ikitarybiniu laikotarpiu. Lietuvos TSR žvejų sugautų žuvų kiekis 1945 – 1975 metais. Svarbiausių rūšių žuvų sugavimo apimtis 1945 – 1970 metais. Lietuvos TSR žuvies pramonės. Svarbiausių produkcijos rūšių gamybos dinamika 1945 – 1978 metais. Žuvies konservų gamyba Lietuvos TSR įmonėse 1946 – 1978 metais.
  Pramonė ir gamyba, konspektas(5 puslapiai)
  2010-05-21
 • Lietuvos-Lenkijos valstybės raida XVI - XVIII amžiuje

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorija ir sienos po Liublino unijos. Tarpuvaldžiai ir renkamas Respublikos valdovas. Henriko Valua artikulai. Steponas Batoras ir valstybės stabilizavimas. Steponas Batoras ir Livonijos karas. Stepono Batoro palikimas ir naujasis tarpuvaldis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su užsienio valstybėmis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Respublika Zigmanto Vazos laikais. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Respublika Vladislovo Vazos laikais. Kriziniai laikai: Jonas Kazimieras Vaza. Vazų dinastijos Respublikoje pabaiga. Bajorų seimeliai ir bajoriškoji "demokratija". "Liberum veto" ir valstybė. Lenkiškieji valdovai Respublikos soste – Mykolas Kaributas Višnioveckis ir Jonas Sobieskis. Respublika ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Saksų dinastijai. Respublikos valdovas Stanislovas Leščinskis. Užsienio politikos nesėkmės – Šiaurės karas. Bajoriškoji anarchija. Nebylusis seimas. Čartoryskiai ir valstybės reformos. Nuolatinė taryba. 1763–1764 metų tarpuvaldis ir Stanislovas Poniatovskis. Radomo ir Baro konfederacijos. Pirmasis Respublikos padalijimas. Ketverių metų seimas. 1791 metų gegužės 3-iosios konstitucija. Targovicos konfederacija ir Antrasis Respublikos padalijimas. 1794 metų sukilimas. 1795 metų trečiasis Respublikos padalijimas ir valstybės žlugimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(36 puslapiai)
  2006-03-14
 • Lyginamoji ekonomika

  Centrinė Europa - Lenkija, Čekija, Vengrija. Nuo 1985m. prasidėjusi pertvarka. 1997 metais Čekijoje prasidėjo rimta valiutinė – finansinė krizė. 1997 metais buvo priimtos ekonomikos stabilizavimo priemonės. Vengrijoje veikia nemažas kiekis laisvų nuo muitų teritorijų. Rytų Europa - Rusijos Federacija. Privačiame sektoriuje. Socialinė sfera. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Rusija yra viena iš stambiausių ginklų eksportuotojų pasaulyje. Azija - Kinija. Ekonominė reforma. Užsienio investuotojai gauna šias lengvatas. Reformų eigoje Kinijos Liaudies Respublikoje (KLR) buvo panaikintos žemės ūkio komunos. Socialinės ir ekonominės problemos. Užsienio ekonominė politika. Užsienio prekyba. Pagrindinės kryptys. Užsienio prekybos struktūra. Japonija. Japonijos industrializacija, reindustrializacija. Japonija aplenkė Ameriką puslaidininkių gamyboje. Žemės reforma. Gyvulininkystė. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Užsienio investicijos. Dauguma užsienio kompanijų Japonijoje veikia labai sėkmingai, ko negalima pasakyti apie kai kurias vietines kompanijas. Šiaurės Amerika - Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomikos ypatumai XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje ir XXI amžiaus pradžioje. Pramonės gamybos nuosmukis 1990–1992 metais. Išlieka užsienio prekybos balanso deficitas. Mokesčių sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) remiasi JAV federalizmo principais. Pajamų mokestis. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Stambiausios Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vertybinių popierių savininkės. Amerikos importas. Nacionalinė eksporto strategija. Koordinacinis komitetas ėmėsi priemonių, kad sumažintų ta neigiamą įtaką, kurią darė Azijos krizė Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) eksportui. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) prekybos ir plėtros agentūra. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) valstybinių žinybų pagalba. Amerikos prekinių kreditų korporacija. Transatlantinis ekonominis bendradarbiavimas. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) eksporto kontrolės sistema. Kanada. Kanados federacija. Kanada turi aukštai mechanizuotą žemės ūkį, kuriame užimta apie 4% ekonomiškai aktyvių žmonių. Bendradarbiavimas su užsieniu. Importo struktūra. Bedarbystės lygis 1996–2002 metais Lotynų Amerika. BVP mažėjimas vidutiniškai 10% kasmet. Tarptautinė praktika. Svarbiausios šios programos priemonės. Makroekonominė finansinė stabilizacija. Argentina. Brazilija. Jų pagrindinis komponentas – demokratizacija. Bedarbystė.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2007-08-13
 • Lyginamoji konstitucinė teisė

  Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė pasaulyje. Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė pasaulyje. Konstitucinės teisės šaltinio samprata: pažiūrų įvairovė. Konstitucinės teisės šaltiniai romanų-germanų teisės tradicijos šalyse. Įstatymo samprata. Įstatymų klasifikavimas. Konstitucinės teisės šaltiniai anglosaksų teisės tradicijos valstybėse. Statutinė teisė. Konstitucinis paprotys (Constitutional conventions): Jungtinės Amerikos valstijos (JAV), Jungtinė Karalystė.
  Konstitucinė teisė, konspektas(13 puslapių)
  2007-02-15
 • Lyginamoji konstitucinė teisė (2)

  Lyginamosios konstitucinės teisės šaltiniai. Teismo precedentas. Nestatutiniai sprendimai. Konstitucijų rūšys. Konstitucinės teisės mokyklos. Konstitucijos raidos tendencijos ir etapai. Konstitucijos esmė. Konstitucijos teisinis turinys. Konstitucijos rengimo, priėmimo ir keitimo tvarka. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Konstitucijos priėmimo istorinė raida. 1958 m. Prancūzijos Konstitucijos priėmimo tvarkos istoriniai aspektai. Konstitucinis procesas Vidurio ir Rytų Europoje. Konstitucinė justicija. Konstitucinės justicijos modelių panašumai ir skirtumai. Konstitucinės justicijos institucinė kompetencija. Konstitucijų priėmimo formos. Asmens teisinio statuso pagrindai. Asmens pilietybė. Pilietybės įgijimo ir nutraukimo būdai. Politinės partijos. Politinių partijų funkcijos. Dalyvavimo partinėje veikloje lygmenis. Partinės sistemos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) politinė sistema. Jungtinės Karalystės partinė sistema. Prancūzijos partinė sistema. Vokietijos partinė sistema. Partinės sistemos pagal pliuralizmą. Partijų finansavimas. Partijų finansavimas. Rinkimų rūšys. Pasaulio rinkimų sistemos. Referendumo rūšys.
  Konstitucinė teisė, konspektas(16 puslapių)
  2007-04-02
 • Lyginamoji konstitucinė teisė (3)

  Lyginamosios konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Romanų – germanų (kontinentinė) šaltinių sistema. Anglo–amerikiečių teisės sistema. Nagrinėjamų valstybių grupės. Konstitucijos teorijos pagrindai arba mokymas apie konstituciją. Konstitucijos požymiai ir sąvoka. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. Konstitucijų rūšys ar klasifikavimas. Konstitucijų gynimo ir apsaugos teisiniai būdai. Konstitucinės asmenybės statusas. Asmenybės teisinis statusas kaip teisės institutas. Pilietybė. Užsieniečių, apatridų ir pabėgėlių teisinės padėties ypatumai. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikavimas. Asmeninės teisės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės ir pilietinės teisės. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Visuomeninės santvarkos samprata. Ekonominiai santykiai. Socialinių santykių konstitucinis reguliavimas. Dvasiniai kultūriniai santykiai. Politiniai santykiai. Partijų klasifikavimas. Valstybė. Valstybės organizavimo konstituciniai pagrindai. Valstybės valdžios samprata ir jos organizavimo pagrindai. Valstybės valdžių klasifikavimo pagrindai. Valstybinis režimas. Valstybės valdymo forma. Valdymo formos samprata ir valdymo formų rūšys. Monarchijos samprata ir požymiai. Respublika. Mišri respublika. Valstybės teritorinės sandaros forma. Teritorinės sandaros sąvoka, pagrindinės formos. Unitarinė valstybė, jos ypatumai. Federacinė valstybė. Federacijos subjektų teisinė padėtis. Kompetencijos paskirstymas. Autonomija. Rinkimai ir referendumas. Rinkimų teisės samprata ir pagrindinės sąvokos. Rinkimų sistema. Rinkimų teisės principai ir cenzai. Rinkimų procesas. Rinkimų sistemos. Referendumas arba plebiscitas. Parlamento teisinis statusas. Parlamento paskirtis ir samprata. Parlamento išorinė struktūra. Parlamento formavimo tvarka. Parlamentaro statusas, teisinė padėtis. Parlamento vidinė struktūra. Įstatymų leidyba. Įgaliojimai finansų srityje. Įgaliojimai formuojant valdžios institucijas. Kontrolės įgaliojimai. Teisminiai įgaliojimai. Įgaliojimai užsienio politikos srityje. Valstybės vadovas. Samprata. Jo vieta valdžių sistemoje. Trys pagrindinės valstybės vadovo organizacinės formos. Įgaliojimai (bendra teisinė padėtis). Monarcho teisinės padėties ypatumai. Prezidento teisinis statusas. Prezidento pavadavimas. Prezidento kompetencija. Vyriausybės teisinis statusas. Vyriausybės sudarymo tvarka. Vyriausybės kompetencija. Teisminė valdžia. Teisingumo samprata ir teisminė valdžia. Teismų organizavimo ir veiklos konstituciniai principai. Teismų sistemos ir jų ypatumai. Vietos valdymas ir savivalda. Vietos valdymas. Savivalda. Savivaldybių organai ir jų sudarymo tvarka. Administracinė priežiūra.
  Konstitucinė teisė, konspektas(53 puslapiai)
  2008-03-16
 • Lyginamoji konstitucinė teisė (3)

  Terminija. Konstitucinė teisė kaip mokslas, mokymo dalykas ir teisės šaka. Lyginamoji konstitucinė teisė. Lyginamosios konstitucinės teisės metodologija Konstitucinė teisė kaip nacionalinės teisės šaka. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstitucinės teisės normų struktūra. Konstitucinės teisės institutai. Konstituciniai teisniai santykiai ir jų subjektai įvairiose pasaulio šalyse. Pasaulio valstybių konstitucinės teisės šaltiniai. Įstatymai. Vykdomosios valdžios aktai. Teismo precedentai. Konstitucinis paprotys. Nacionaliniai viešosios teisės susitarimai. Papildomi šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslas pasaulyje. Konstitucinės teisės mokslas Prancūzijoje. Prancūzų konstitucinės teisės ypatumai lyginant su kitomis Vakarų Europos šalimis. Šiuolaikinio Prancūzijos konstitucinės teisės mokslo (konstitucinė teisė ir politiniai institutai) dalykas. Kai kurios Prancūzijos konstitucinės teisės doktrinos problemos. Vokiškoji konstitucinės teisės mokykla. Vokietijos valstybės organizavimo principai. Konstitucijos ir konstitucinės tikrovės santykio problema. Didžiosios Britanijos konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslas Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV). Lyginamoji teisėtyra konstitucinės teisės moksle. Šiuolaikinių konstitucijų modeliai. Konstitucijos sąvoka ir reikšmė. Konstitucijos raidos tendencijos. Konstitucijos reikšmė. Konstitucijos esmė. Konstitucijos turinys. Konstitucijos rengimo, priėmimo ir keitimo įvairovė. Konstitucijos teksto rengimas. Konstitucijos priėmimas. Konstitucijos rengimo kelias. Konstitucijos keitimas ir pataisos. Konstitucijų klasifikacija. Konstitucinis procesas Vidurio ir Rytų Europoje XX amžiaus pabaigoje. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės justicijos modeliai pasaulyje. Konstitucinės justicijos ištakos. Konstitucinės justicijos subjektai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo teisėjo teisinis statusas. Konstitucinio teismo sudėtis. Konstitucinės justicijos subjektų kompetencija. Konstitucinės priežiūros formos. Konstitucinės justicijos institucijų sprendimai, jų privalomumas. Asmens teisinio statuso pagrindai. Pasaulio šalių teisinės sistemos ir asmens teisinis statusas. Istorinė pagrindinių teisių raida. Pilietybės įvairiose pasaulio valstybėse reguliavimas. Piliečiai ir pavaldiniai. Pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės netekimas. Asmens teisių ir laisvių turinys. Asmeninės teisės ir laisvės. Pilietinės teisės ir laisvės. Socialinės ekonominės teisės. Konstitucinės asmens pareigos. Konstitucinių teisių ir laisvių garantijos bei pareigų vykdymo užtikrinimo būdai. Asmens teisės ir pareigos ypatingos padėties metu. Politinės partijos ir visuomeninės organizacijos pasaulio valstybėse. Politinės partijos sąvoka ir esmė. Politinių partijų funkcijos - svarbiausios veiklos kryptis. Atskirų šalių partinės sistemos. Jungtinės Amerikos valstijos (JAV). Didžioji Britanija. Prancūzija. Kiti visuomeniniai susivienijimai. Visuomeninių susivienijimų klasifikacija. Verslininkų sąjungos. Konstituciniai tiesioginės demokratijos institutai. Rinkimų organizavimas ir tvarka įvairiose pasaulio šalyse. Rinkimų komisijos skiriasi, priklausomai nuo jų aprėpiamos teritorijos. Centrinė rinkimų komisija yra sudaroma. Rinkimų komisijos federacijų subjektų federacinėse valstybėse, teritorinių administracinių vienetų komisijų. Apylinkių komisijos. Rinkėjų sąrašai. Kandidatas gali būti iškeltas įvairiais būdais. Priešrinkiminė agitacija. Pasaulio šalių rinkimų sistemos.
  Konstitucinė teisė, konspektas(53 puslapiai)
  2008-10-23
Puslapyje rodyti po