Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos proistorė

  Lietuvos proistorės periodizacija ir chronologija. Akmens amžius. Žalvario amžius. Geležies amžius. Žmogaus vystymosi stadijos. Klimato periodai. Mezolitas. Neolitas. Žalvario amžius. Laidojimo papročiai. Dirbiniai, keramika, visuomenė. Geležies amžius. Etnokultūrinės sritys. Etnokultūrinių sričių kaita. Rašytiniai šaltiniai. Tautų kraustymosi laikotarpis. Genčių ir valstybės susiformavimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(11 puslapių)
  2006-01-08
 • Lietuvos proistorė (2)

  XI–X tūkstantmetis pr. Kr. iki XIII amžiaus. Proistorė. Daiktinių šaltinių klasifikacija. Periodizacija ir chronologija. Akmens amžius. Žalvario amžius. Geležies amžius. Akmens amžiaus tyrinėtojai. Žalvario amžius. Ankstyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Senojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Viduriniojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Vėlyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. 1990 metų tyrinėjimai ir iki šiol. Akmens amžius. Žmogaus vystymosi stadijos. Gamtinės sąlygos Š. Europoje. Istoriografija. Paleolitas. Vėlyvasis paleolitas. Hamburgo kultūra. Bromės kultūra. Arensburgo kultūra. Svidro kultūra. Mezolitas. Kundros kultūra. Janislavecų kultūra. Neolitas. Nemuno kultūra. Narvos kultūra. Palaidojimai. Žalvario amžius. Laidosena. Laidojimo objektai. Ankstyvasis geležies amžius. Senasis geležies amžius. Vidurinysis geležies amžius V–VIII amžius. Etnokultūrinės sritys. Vėlyvasis geležies amžius VIII amžiaus pabaiga – IX amžius.
  Lietuvos istorija, konspektas(18 puslapių)
  2009-01-14
 • Lietuvos Raudonoji knyga. Varliagyviai

  Lietuvos raudonosios knygos varliagyviu sandaros charakteristika. Bendra varliagyvių sandaros charakteristika. Dangalai. Griaučiai. Nervų sistema. Virškinimo organai. Kvėpavimo organai. Kraujotakos sistema. Šlapimo ir lytinių organų sistema. Lervos stadija. Metamorfozė. Europinė medvarlė. Statusas. Išvaizda. Vidinės sandaros išskirtinumai. Dauginimasis. Biologija ir ekologija. Populiacijų gausumas ir paplitimas. Grėsmės ir apsauga. Skiauterėtasis tritonas. Statusas. Išvaizda. Vidinės sandaros išskirtinumai. Dauginimasis. Biologija ir ekologija. Populiacijų gausumas ir paplitimas. Grėsmės ir apsauga. Raudonpilvė kūmutė. Statusas. Išvaizda. Vidinės sandaros išskirtinumai. Dauginimasis. Biologija ir ekologija. Populiacijų gausumas ir paplitimas. Grėsmės ir apsauga. Žalioji rupūžė. Statusas. Išvaizda. Vidinės sandaros išskirtinumai. Dauginimasis. Biologija ir ekologija. Populiacijų gausumas ir paplitimas. Grėsmės ir apsauga. Nendrinė rūpužė. Statusas. Išvaizda. Vidinės sandaros išskirtinumai. Dauginimasis. Biologija ir ekologija. Populiacijų gausumas ir paplitimas. Grėsmės ir apsauga.
  Biologija, konspektas(12 puslapių)
  2011-06-09
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje esančio valdžių padalijimo principo samprata

  Valdžių padalijimo ypatumai. Teisingumo vykdymo ypatumai ir esmė. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje esančio valdžių padalijimo principo samprata. Valdžių padalijimo samprata Lietuvos teisinėje sistemoje. Valstybinės valdžios sistema. Lietuvos Respublikos teismai. Valdžių padalijimas. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Valdžių atskyrimas ir savarankiškumas. Valdžių pusiausvyra. Valdžių sąveika. Gal ir šalies Prezidentas galėtų daryti didesnės įtakos šiems procesams? Įvadas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(20 puslapių)
  2006-02-09
 • Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas (2)

  Įvadas. Įstatymo paskirtis, pagrindinės sąvokos. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos.
  Sauga, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-30
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė

  Konstitucinės teisės reikšmė ir jos vieta Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistemoje, konstitucingumo raida Lietuvos valstybėje, 1992 metų Lietuvos respublikos (LR) konstitucijos pagrindiniai bruožai. Konstitucijos keitimo tvarka. Pilietybė. Konstitucinis Teismas. Rinkimų teisė. Referendumas. Seimas. Prezidentas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(13 puslapių)
  2005-05-19
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė (2)

  Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstituciniai teisės institutai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai. Klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės institutai. Lietuvos Respublikos konstitucinės teisė mokslas. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo metodologija. Konstitucinės teisės mokslo šaltinio sąvoka, mokslo šaltinių sistema. Konstitucinės teisės mokslo sistema. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka, klasifikavimo pagrindai ir sistema. Lietuvos respublikos įstatymai, jų rūšys (konstituciniai, paprastieji). Organiškieji įstatymai. Poįstatyminiai aktai, kaip konstitucinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Konstitucinio teismo nutarimai kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės aktai kaip Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Tarpvalstybinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinių pereinamumas. Lietuvos konstitucingumo raida. Nepriklausomos Lietuvos respublikos susikūrimas ir pirmieji jos konstituciniai aktai. 1918 02 16 nepriklausomybės akto ir 1920 05 16 steigiamojo seimo rezoliucijos. Lietuvos respublikos laikinosios konstitucijos: 1918 11 02 ir 1919 04 04. 1920 06 10 laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. Nuolatinės Lietuvos respublikos konstitucijos: 1922 08 07 Steigiamojo seimo priimta 1-oji nuolatinė Lietuvos valstybės konstitucija, 1928 m. 05 15 konstitucija, 1938 05 12 Lietuvos konstitucija. Okupaciniai režimai Lietuvoje - konstitucingumo raidos paskirtis. Molotovo-Ribentropo paktas ir Lietuvos okupacija. 1940 06 15 valstybinis perversmas, Lietuvos inkorporavimas į Tarybų Sąjungos sudėtį. 1941 m. Birželio sukilimas, laikinoji vyriausybė ir hitlerinė okupacija. Sovietinio režimo atkūrimas. Sovietinės konstitucijos Lietuvoje ir jų reforma 1988-1990 m. L. Valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti 1990 03 11. Lietuvos respublikos LPĮ-laikinoji pereinamojo laikotarpio konstitucija, jos bruožai. Lietuvos respublikos konstitucijos projektai. Lietuvos respublikos konstitucija 1992 m. Lietuvos respublikos Konstitucijos pagrindiniai principai ir funkcijos. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės Lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje. Lietuvos pilietybė. Pilietybės sąvoka ir principai Lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos pilietybės pripažinimas. Teisės į pilietybę išsaugojimas ir teisės į pilietybę įgyvendinimas. Pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Lengvatinės natūralizacijos sąlygos, taikomos atskiriems asmenims. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečio sąvoka Lietuvos kt. Nuosavybės teisė ir Lietuvos ūkio organizavimo konstituciniai principai. Valstybės biudžetas ir bankų sistema. Politinės sistemos samprata ir elementai. Savivaldos formos ir turinys. Daugiapartiškumas ir politinių partijų institucializacija. Lietuvos partinės sistemos ypatumai. Nevalstybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemoje. Individas Lietuvos politinėje sistemoje. Lietuvos valstybės forma. Valstybės formos samprata ir elementai. Lietuvos valstybės valdymo formos sąvoka ir ypatumai. Valstybės santvarkos sąvoka. Lietuvos respublika-suvereni unitarinė valstybė. Lietuvos valstybės administracinė-teritorinė struktūra. Lietuvos valstybės politinio režimo samprata ir ypatumai. Užsienio politikos principai. Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai. Lietuvos valstybės simboliai. Lietuvos respublikos valstybinės valdžios sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Lietuvos respublikos valdžios institucijų konstitucinis statusas ir jų klasifikacija. Valstybės kontrolės konstitucinis statusas. Seimo kontrolieriai. Lietuvos respublikos valdžios institucijų sistemos organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Lietuvos respublikos rinkimų teisė. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų komisijos, jų rūšys, sudarymo tvarka, kompetencija. Rinkėjų sąrašai. Rinkimų apygardos. Rinkimų apylinkės. Kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka. Kandidatų veiklos garantijos. Rinkiminė agitacija. Balsavimas. Balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatų nustatymas. Rinkimų galiojimo sąlygos. Pakartotinis balsavimas ir pakartotiniai rinkimai. Referendumas. Lietuvos Respublikos seimas. Parlamentarizmo istorija Lietuvoje. Lietuvos respublikos seimo konstitucinis statusas. Lietuvos respublikos seimo formavimo tvarka. Lietuvos respublikos seimo sudėtis ir struktūra. Seimo pirmininkas ir valdyba. Seniūnų sueiga, jos veiklos kryptys. Seimo frakcijos, komitetai, komisijos. Seimo pirmininkas. Seimo pirmininko pavaduotojai (ne daugiau kaip 5). Seimo kancleris. Komitetai. Komisijos. Frakcijos. Seimo valdyba. Seniūnų sueiga. Seimo įgaliojimai: kontrolės, finansų, užsienio politikos ir kitose srityse. Seimo aktų rūšys. Seimo įgaliojimų laikas ir darbo tvarka. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Apkaltos pagrindai. Lietuvos Respublikos seimo nario statutas. Seimo narys – tautos atstovas seime. Seimo nario priesaika. Seimo nario įgaliojimai. Seimo nario imunitetas ir indemnitetas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimas. Įstatymų leidyba Lietuvoje. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Lietuvos respublikos įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų projektų svarstymas. Įstatymų priėmimas. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Įstatymų provulgavimas ir veto teisė. Vetuotų įstatymų pakartotinis priėmimas. Įstatymų įsigaliojimas. Lietuvos respublikos prezidentas. Lietuvos respublikos prezidentas – valstybės vadovas. Prezidento rinkimai ir įgaliojimų laikas. Prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Prezidento kompetencija ir įgaliojimų rūšys. Prezidento aktai, jų rūšys, priėmimo ypatumai. Kontrasignacija. Prezidento aparatas. Lietuvos Respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Kompetencija. Įgaliojimų laikas. Įgaliojimų grąžinimas ir atstatydinimas. LRV narių garantijos. LRV santykiai su seimu ir prezidentu. LRV veiklos organizavimas, jų rūšys, priėmimo tvarka. Ministerijos, kitos LRV įstaigos. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinio teisėtumo sąvoka, jo užtikrinimo būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros sąvoka, sistema, būdai ir formos. Konstitucinio teismo uždaviniai, jo santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Konstitucinio teismo teisėjų skyrimo tvarka ir statusas. Konstitucinės priežiūros apimtis ir vykdymo būdai. Vietos savivalda ir valdymas. Vietos savivaldos samprata ir teisinis reguliavimas. Savivaldos principai: savivaldos institucijos, jų kompetencija. Savivaldybių tarybų rinkimai. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių ir valstybinės valdžios institucijų santykiai. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Valdymo organizavimas aukštesniuose administraciniuose vienetuose.
  Konstitucinė teisė, konspektas(45 puslapiai)
  2005-10-21
 • Lietuvos respublikos Konstitucinis Teismas

  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įkūrimas. Funkcijos ir įgaliojimai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo procesas. Pirmosios trys Konstitucinio Teismo sudėtys (1993-1996 metų Konstitucinio Teismo teisėjai, 1996-1999 metų Konstitucinio Teismo teisėjai, 1999-2003 metų Konstitucinio Teismo teisėjai.).
  Konstitucinė teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-07-27
 • Lietuvos Respublikos teismai (2)

  Teisėtumas. Teismų vieta kitų valstybinių institucijų sistemoje. Teismų veiklos principai. Teismų sistema. Apylinkės teismas. Apylinkės teismo kompetencija. Apygardos teismas. Apygardos teismo kompetencija. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas. Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Lietuvos apeliacinis teismas. Apeliacinio teismo kompetencija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Aukščiausiojo Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinio teismo kompetencija. Teismų taryba. Teismo raštinė. Teismo archyvas. Teisėjų atleidimas, pašalinimas, drausminė atsakomybė.
  Konstitucinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-01
 • Lietuvos respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymas ir vykdymas

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimas. Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos. Valstybės biudžeto specialiosios programos. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas. Biudžetų vykdymas ir vykdymo atskaitomybė. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų skoliniai santykiai. Valstybės vardu gaunama negrąžintina finansinė parama (piniginės lėšos). Biudžetinių įstaigų pavedimų lėšos ir depozitai. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinio biudžeto lėšų, naudojamų projektams arba programoms bendrai finansuoti, valdymas. Asignavimų valdytojų pareigų ir teisių, numatytų Lietuvos respublikos biudžeto sandaros įstatyme, įgyvendinimas.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2008-12-29
 • Lietuvos saugomų teritorijų plėtros ypatybės

  Lietuvos saugomų teritorijų plėtros ypatybės. Svarbiausi įvykiai nuo 1992 metų Saugoma teritorija. Bendrąją saugomų teritorijų sistemą sudaro. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos sudėtinės dalys (pagal Lietuvos Respublikos (LR) Saugomų teritorijų įstatymą). Tarptautinės svarbos saugomos teritorijos Lietuvoje. Lietuvos saugomų teritorijų privalumai. Kultūriniai rezervatai: Vilniaus pilių ir Kernavės valstybiniai kultūriniai rezervatai. Lietuvos rezervatai. Žuvinto biosferos rezervatas. Čepkelių rezervatas. Kamanų rezervatas. Viešvilės rezervatas.
  Lietuvos geografija, konspektas(11 puslapių)
  2006-05-21
 • Lietuvos socialinė raida

  Ūkio būklė lietuviškuose carinės Rusijos gubernijose XX amžiaus pradžioje. Lietuvos vystymosi sąlygos atkūrus nepriklausomybę 1918 metais. Lietuvos pramonė 1918-1940 metais. Lietuvos žemės ūkis 1918-1940 metais. Užsienio prekyba 1918-1940: politika ir struktūriniai – geografiniai pokyčiai. Mokesčių ir biudžeto politika 1918 – 1940 metais. Valstybės skolinimosi politika. Lietuvos bankai ir pinigai 1918-1940 metais. Lietuvos ekonomikos pokyčiai sovietinės okupacijos metais 1940-1941. Lietuvos ekonomika nacistinės okupacijos metu. Socialistinės ekonomikos dogmos ir jų realizavimas 1946-1950. Nuosavybės nacionalizavimo tikslai ir būdai prieš ir po Antrojo pasaulinio karo. Žemės ūkio kolektyvizavimas: priežastys, raida, pasekmės. Lietuvos ekonomikos pokyčiai 1946-1989 metais. Lietuvos Respublikos ekonomikos reformos kryptys: perėjimas iš centralizuotai planuojamos į rinkos ekonomiką. Privatizacija Lietuvoje. Kainų reforma. Užsienio prekybos politikos formavimas. Įmonių reforma. Įmonių rūšys, jų charakteristikos. Žemės ūkio reforma. Mokesčių sistemos formavimas ir jos pokyčiai. Pinigų politikos formavimas. Infliacija ir jos reguliavimas. Lietuvos bankų sistema ir jos reguliavimas. Lietuvos banko funkcijos. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-12
 • Lietuvos socialinė-ekonominė raida nuo 1918 iki 2005 metų

  Ūkio būklė lietuviškose carinės Rusijos gubernijose XX amžiaus pradžioje. Lietuvos ekonomikos vystymosi sąlygos atkūrus nepriklausomybę 1918 metais. Lietuvos pramonė 1918-1940 metais. Lietuvos žemės ūkis 1918-1940 metais. Užsienio prekyba 1918-1940 metais. Mokesčių ir biudžeto politika 1918-1940 metais. Lietuvos bankai ir pinigai. Žemės ūkio kolektyvizacija: priežastys, raida pasekmės. Lietuvos ekonomikos pokyčiai 1946-89 metais. Kuro-energetinės pramonės šakų kompleksas. Valstybinės nuosavybės privatizavimas. Valstybės privatizavimo tikslai ir metodai. Valstybės nuosavybės privatizavimas Lietuvoje. Kainų reforma. Lietuvos užsienio politika. Lietuvos užsienio prekyba po 2004 metų gegužės 1 dienos. Įmonių rūšys. Veiksniai, sukėlę stiprų Lietuvos žemės ūkio produkcijos nuosmukį. Mokesčių sistemos formavimas ir jos pokyčiai. Infliacijos apibūdinimas. Bankai ir jų rūšys. Lietuvos bankų sistema. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Lietuvos darbo rinka: pokyčiai ir jos reguliavimas. Socialinio draudimo sistema. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis 1991-2004 metais. Kas privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas? Socialinė politika. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės. Pokyčiai pereinant prie euro. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės Pokyčiai pereinant prie euro. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvai: tikslai, prioritetai, kryptys. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Sanglaudos fondas. Struktūrinių fondų atsiradimo priežastys. Narystės įtaka verslui ir socialinėms grupėms.
  Makroekonomika, konspektas(58 puslapiai)
  2006-10-26
 • Lietuvos socialinės minties raida

  Įvadinė paskaita. Socialinės minties samprata. Ryšys su kitais mokslais. Periodizavimo problemos. Šaltiniai ir istoriografija. Pagrindinės sąvokos. Socialinė mintis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) iki XVII amžiaus. Sociokultūrinė padėtis XVI amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): bendri bruožai. Socialinės minties raida XVI amžiaus pradžioje. Pirmųjų evangelikų, visuomenės modernizacijos šalininkų, siekiai LDK XVI amžiaus 2-3 dešimtmetį. Aktyviausios protestantizmo srovės – evangelikų reformatų arba kalvinistų ideologų Andriaus Volano ir Jono Abramavičiaus socialinės pažiūros ir visuomenės kritika. Radikaliųjų reformatų socialinės ekonominės pažiūros. Lietuvos reformatų pažiūrų reikšmė XVI a. visuomenėje. Katalikiškos kontrreformacijos pusės atstovų mintys apie valstybę ir visuomenę XVI amžiaus pabaigoje. Jėzuitų indėlio svarumas vystant socialinę mintį. Augustinas Rotundas ir jo publicistika. Amžininkų ydų išjuokimas Petro Roizijaus epigramose. Petro Skargos socialinė-ekonominė programa. XVI amžiaus visuomenės kritikų idėjų recepcija. Socialinė mintis XVII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Sociokultūrinė padėtis XVII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): bendri bruožai. Politinė arena. Lenkinimo socialinis aspektas. Atskirų socialinių grupių atstovų nuomonės apie tvarką valstybėje ir visuomenę. XVII amžiaus LDK mokslo ir kultūros centro – Vilniaus akademijos vieta ir reikšmė socialinės minties raidoje. Aleksandras Olizarovijus (1610-1659), universiteto profesorius, medikas ir teisininkas. Mykolas Maigys, Pranciškus Lukoševičius, Jonas Lemkė – Universiteto auklėtiniai, scholastai ir jų socialinės mintys. Jonas Chondzinskis. Veikla ir idėjos. XVI-XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) socialinės minties raida: bibliografija.
  Sociologija, konspektas(20 puslapių)
  2009-03-27
 • Lietuvos statutai (2)

  Pirmasis Lietuvos Statutas. Įstatymų leidyba. Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai. A. Rotundas.
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-13
 • Lietuvos švietimą reglamentuojančių dokumentų apžvalga

  Lietuvos švietimą reglamentuojantys valstybinio lygio dokumentai. Lietuvos respublikos. Švietimo įstatymas. Pirmasis skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antrasis skirsnis. Švietimo sistemos sandara. Trečiasis skirsnis. Švietimo prieinamumas ir kokybė. Ketvirtasis skirsnis. Mokyklų, pagalbos įstaigų steigimas, veikla, pabaiga ir pertvarkymas. Šeštasis skirsnis. Švietimo valdymas. Savivalda. Septintasis skirsnis. Švietimo finansavimas. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Vyriausybės patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys švietimą Lietuvoje.
  Teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2008-12-09
 • Lietuvos švietimo istorinė raida

  Švietimo kaitos samprata ir švietimo kaita Lietuvoje. Švietimo užuomazgos Lietuvoje. Krašto kolegijos. Pijorų veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Pirmoji aukštoji mokykla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Lietuvos švietimas carinės Rusijos valdžioje. Švietimas vidurinėse mokyklose. Švietimas aukštosiose mokyklose. Daraktorių mokyklos. Lietuvos švietimo sistema 1918 – 1940 metais. Lietuvos mokyklos organizavimas, paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. Bendrojo lavinimo švietimo turinys. Aukštasis mokslas. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Vilniaus universitetas. Švietimo sistema Lietuvoje 1940–1990 metais. Bendrasis lavinimas. Aukštasis mokslas.
  Pedagogika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-10-14
 • Lietuvos teisės istorija

  Teisės šaltinių rūšys. Pirmojo, antrojo, trečiojo Lietuvos Statuto rengimas. Pagrindinės valstybės institucijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iždas. Karo prievolė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) reformos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistema. Teisinė mintis ir teisės mokslas. Privatinė teisė. Sovietinės teisės Lietuvoje įvedimas 1940-1941 metais. Sovietinė teisė Lietuvoje 1944-1990 metais. Bendrieji sovietinės teisės sistemos bruožai Teisininkų rengimas ir teisės mokslas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas ir jos konstitucinės teisės raida. Teisė nacių okupuotoje Lietuvoje. Civilinės teisės raida. Baudžiamosios teisės plėtra.
  Teisė, konspektas(14 puslapių)
  2005-02-28
 • Lietuvos teisės istorija (2)

  Kurso dalykas ir jo studijavimo metodai. Lietuvos istorijos periodizacija. Valstybingumo raidos etapai. Lietuvos iškilimas, Mindaugo centralizuota valstybė, krikštas, karalystė ir tolesnė raida. Pamedės teisyno (1340 m.) baudžiamoji teisė ir procesas. Teisė iki XIV amžiaus pabaigos. Gedimino diplomatijos dokumentai kaip teisė šaltinis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) perėjimas į luominę monarchiją (XIV – XVI amžius). Visuomeninės santvarkos bruožai (XIV – XVI amžiaus vidurys). Miestiečių teisinė padėtis (XIV – XVI amžiaus vidurys). Valstybinės santvarkos bruožai XIV – XVI amžiuje. Ponų Taryba iki XVI amžiaus. Seimas iki XVI amžiaus vidurio. Teismai iki XVI amžiaus vidurio. Teisės šaltiniai ir jų bruožai (XIV amžius – XVI amžiaus pabaiga). Bendravalstybinės (žemės) privilegijos. Sritinės ir tautinių mažumų privilegijos. Kazimiero teisyno (1468 m.) baudžiamoji teisė ir procesas. I LS(1529) parengimas, išleidimas, bendroji charakteristika. Baudžiamoji teisė ir procesas pagal I Lietuvos statutą. Civilinė teisė ir procesas pagal I–ąjį Lietuvos Statutą. Santuokos teisė pagal I Lietuvos statutą. Visuomeninė santvarka luominėje monarchijoje XVI – XVIII amžiuje. Teismai, jų reforma XVI – XVIII amžiuje. Vyriausiojo Tribunolo įsteigimas ir kompetencija. Valstybiniai Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Liublino unijos. Konstitucinės monarchijos formavimasis XVIII amžiaus viduryje. 1791 m. 05 03 d. konstitucija. Teisės šaltiniai XVI amžiaus II pusė – XVIII amžiaus pabaiga. Napoleono administracinė tvarka Lietuvoje 1812. Lietuvos užnemunė 1795 – 1815 m. Kaizerinės Vokietijos okupacinis rėžimas Lietuvoje 1915 – 1918. Lietuvos tarybos sudarymas ir veikla 1918 – 1919m. Laikinosios konstitucijos ir jų charakteristika (1918, 1919, 1920). Steigiamojo Seimo sušaukimas ir veikla. 1922 m. Lietuvos Konstitucijos bruožai. 1926 m. Valstybinio perversmo pagrindinės priežastys. 1928 m. Lietuvos konstitucijos bruožai. Lietuvos savivaldybės 1918 – 1940 m. 1938m. Konstitucijos bruožai. Lietuvos Seimai ir jų veikos charakteristika. Teisės šaltiniai 1918 – 1940 m. Baudžiamoji teisė ir procesas (1918 – 1940). Civilinė teisė ir procesas (1918 – 1940). Lietuvos teisės mokslas (1918 – 1940). Lietuvos teisininkų rengimas 1918 – 1940. Bandymai atkurti Lietuvos valstybingumą 1941 06 22 – 1941 08 05. Okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimai 1941 – 1953 ir kitos genocido formos. Lietuvos valstybingumo atkūrimas 1990 m. ir konstitucinis jo įtvirtinimas. Lietuvos tarptautinis pripažinimas ir konstitucinė raida.
  Teisė, konspektas(34 puslapiai)
  2005-10-21
 • Lietuvos teisės istorija (5)

  Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie Lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo susidarymas ir jo valdžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) centrinės valdymo institucijos (dignitoriai). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vietinio valdymo institutai. Pavietų seimelių atsiradimas ir jų paskirtis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismas iki XVI (16) amžiaus vidurio reformos. XVI (16) amžiaus vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemos reforma. Lietuvos Vyriausiojo tribunolo įsteigimas ir jo kompetencija. etuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Kazimiero teisynas. Žemės privilegijų leidimo priežastys, jų reikšmė bajorams. Sričių privilegijų leidimo priežastys. Žemės nuosavybės formos pagal Lietuvos (LT) Statutus. Šeimos teisės bruožai pagal statutus. Nusikaltimai ir bausmės pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas pagal statutus. Baudžiamasis procesas pagal statutus. Magdeburgo civilinės ir šeimos teisės bruožai. Magdeburgo baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas pagal Magdeburgo teisę. Liublino unijos priežastys ir akto teisinis įvertinimas. Bendros Lenkijos – Lietuvos valstybinės institucijos. Karalius. Lietuvos atskiros valstybinės įstaigos. 1775 metų Kardinalinės teisės. Nuolatinė taryba. 1791 metų gegužės 3d. Konstitucija. Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės valdymas Prūsijos sudėtyje. Kaizerinės Vokietijos okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917-1920 metais, 1918 metais ir 1919 metais Laikinosios Konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 metais, jos struktūra ir žlugimas. Lietuvos valstybės aparato kūrimas 1918-1920 metais. Steigiamojo Seimo rinkimai. 1920 metų gegužės 15 d. deklaracijos įvertinimas.
  Teisė, konspektas(42 puslapiai)
  2006-03-31
Puslapyje rodyti po