Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Archyvavimas

  Lietuvos archyvo istoriniai bruožai. Pagrindiniai archyvistikos principai, terminai ir sąvokos. Dokumentų saugyklos. Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą. Įstaigos, įmonės dokumentų valdymo organizavimas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų tvarkymas. Dokumentacijos planas ir bylų sudarymas. Bylų tvarkymas. Dokumentų vertės ekspertizė. Bylų apskaita. Sąvokų žodynėlis.
  Raštvedyba, konspektas(38 puslapiai)
  2007-02-26
 • Archyvų ištakos ir raida

  Archyvų, kaip dokumentus saugančių įstaigų, ištakos ir raida. Archyvai Antikoje (nuo 510 metų pr. Kr. iki V amžiaus po Kr.). Graikiškasis laikotarpis. Romėnų laikotarpis (nuo Romos įkūrimo 753 metais pr. Kr. iki 476 po Kr.). Archyvai viduramžiais (VI–XV amžius). XIII–XIV amžiai (XV amžiaus pradžia). Archyvai viduramžių laikotarpiu Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Didžiojo Kunigaikščio (DK) kanceliarijos formavimasis.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2008-10-15
 • Aristotelis "Apie sielą" (3)

  Aristotelio knygos "Apie sielą" konspektas. I skyrius. Psichologijos reikšmė. Pagrindinės psichologijos problemos ir jų nagrinėjimo sunkumai. II skyrius. Istorinė apžvalga. Aristotelio pirmtakų pažiūros į sielą. III skyrius. Demokrito, Platono ir kt. Senovės filosofų pažiūrų kritika: siela nėra pats save judinąs pradas. IV skyrius. Pitagoriečių ir kai kurių platonizmo teorijų kritika: siela nėra nei harmonija, nei pats save judinąs skaičius. Aristotelis kritikuoja Empedoklio ir Demokrito teorijas. V skyrius. Juntančioji siela. VI skyrius. Juslių objektai: daiktų savybinės ypatybės, atsitiktinės ir bendrosios juntamosios savybės. VII skyrius. Regėjimas ir jo objektai. VIII skyrius. Klausa ir jos objektai. Balsas. IX skyrius. Uoslė ir jos objektai. X skyrius. Skonis ir jo objektai. XI skyrius. Lytėjimas ir jo objektai. XII skyrius. Jutiminio suvokimo esmė. Trečioji knyga. I skyrius. Kodėl yra tik penkios juslių rūšys? Bendrosios juslės sąryšis su kitomis juslėmis ir jos pirminė funkcija. Atskirų juslių skirtumai ir reikšmė daiktų pažinimui. II skyrius. Kitos bendrosios juslės funkcijos, aktualaus pojūčio ir juntamojo objekto formos sutapimas. Kuria prasme jutimams yra būdingas tam tikras proporcingumas? III skyrius. Kuo skiriasi mąstymas nuo jutiminio suvokimo? Vaizduotė, jos funkcijos ir skirtumas nuo jutiminio suvokimo ir nuo mąstymo. Tommi komentaras. VIII balsas. X skonis.
  Senovės filosofija, konspektas(13 puslapių)
  2010-07-09
 • Aristotelis ir jo mokykla

  Logika. Metafizika ir logika. Logika ir pažinimo psichologija. Teorinė filosofija. Substancija. Forma ir medžiaga. Daiktų esmė. Priežastis ir tikslas. Energija ir potencija. Siela (psichologija). Praktinė filosofija. Aukščiausiasis gėris. Dorybės. Aristotelizmo esmė.
  Senovės filosofija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-23
 • Art Nouveau Prahoje

  Art Nouveau stilius. Prha. Prahos architektūrai būdinga. Interjeras. Vienas įspūdingiausiu Art Nouveau pavyzdžių - "Europos viešbutis".
  Architektūra ir dizainas, konspektas(3 puslapiai)
  2010-06-30
 • Asmenybė (2)

  Asmenybės struktūra. Asmenybės raida. Bruožų tyrinėjimas. "Penketas svarbiausių" asmenybės veiksnių. Augimo teorija Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija.
  Asmenybės psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-22
 • Asmenybė (7)

  Samprata. Asmenybės struktūra. Asmenybės tapsmas. Pagrindinės asmenybės kryptingumo formos. Temperamentas. Temperamento pagrindai. Atskirų temperamentų tipų psichologinės charakteristikos. Temperamento įtaka veiklai ir jo kitimo galimybės. Charakteris. Bendrasis apibūdinimas. Charakterio struktūra. Charakterių klasifikacijos problema. Charakterio formavimasis. Patologiniai charakterio bruožai.
  Asmenybės psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-03
 • Asmenybė. Asmenybės savybės. Aš – vaizdas

  Asmenybės vystymasis ir ugdymas. Asmenybės branda. Asmenys tipologija. Asmenybės kryptingumas. Egzistencinės krypties asmenybės teorijos. Dispozicinės (bruožų) asmenybės teorijos. Asmenybių tipai pagal temperamentą Sugebėjimai. Aš – vaizdas. Aš – vaizdo pastovumas. "Aš" vaizdo formos. Savęs vertinimo turinys. Aplinkinių žmonių vertinimas. Kaip augant keičiasi savojo Aš vystymasis.
  Asmenybės psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-10-17
 • Asmenybės ir diferenciacinė psichologija

  Asmenybės ir diferenciacinė psichologija. Įvadas. Asmenybės teorijos sudėtinės dalys. Psichoanalizė: Z. Freud. Metodologiniai pagrindai. Psichologinis determinizmas. Lemiamas pasąmonės vaidmuo. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Elgesio motyvacija. Biologiniai skatuliai. Seksualumas ir agresyvumas. Asmenybės vystymasis. Vaikiškasis seksualumas. Psichoseksualinio vystymosi stadijos. Fiksacija ir regresija. Edipo kompleksas. Asmenybės struktūra. Sąmonė, priešsąmonė ir pasąmonė. Id, Ego ir Superego. Vidiniai asmenybės konfliktai. Asmenybės funkcionavimas. Asmenybės gynybos mechanizmai. Brandi asmenybė. Asmenybės tipologija. Asmenybės pažinimas. Analitinė Psichologija: K.G. Jungas. Metodologiniai pagrindai. Priešybių vienybė. Determinizmas, teleogizmas ir sinchroniškumas. Bendražmogiškasis individo patyrimas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės vystymasis. Dvi gyvenimo dalys. Progresija ir regresija. Individuacijos procesas. Asmenybės struktūra. Individualioji pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Archetipai. Asmenybės funkcionavimas. Asmenybės nuostatos. Psichologinės funkcijos. Transcendentinė funkcija. Sąveika tarp asmenybės sistemų. Brandi asmenybė. Asmenybės tipologija. Mąstantis tipas. Jaučiantis tipas. Juntantis tipas. Intuityvus tipas. Asmenybės pažinimas. Asociatyvinis eksperimentas. Sapnų analizė. Individuali psichologija: A. Adleris. Metodologiniai pagrindai. Visybiškumas. Tikslingumas. Visuomeniškumas. Asmenybės varomosios jėgos. Pranašumo siekimas ir menkavertiškumo jausmas. Socialinis jausmas. Asmenybės vystymasis. Lemiamas asmenybės vystymosi veiksnys. Menkavertiškumo sąlygos. Gimimo tvarkos charakteristikos. Pranašumo tikslai. Socialinio jausmo reikšmė. Asmenybės struktūra. Individualus gyvenimo stilius. Gyvenimo tikslai. Asmeninė gyvenimo filosofija. Kompleksai. Asmenybės funkcionavimas. Psichinių funkcijų tikslingumas. Jausmų ir emocijų tikslingumas. Konfliktų regimybė. Psichinių procesų homogeniškumas. Brandi asmenybė. Gyvenimiškieji uždaviniai. Asmenybės tipologija. Asmenybės pažinimas. E. Berne: transakcinė analizė. Filosofinė prielaidos. Tarpasmeninė sąveika. Gyvenimo žaidimai. Psichologinis likimas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės alkiai. Gyvenimo scenarijai. Asmenybės vystymasis. Scenarijaus programavimas. Asmenybės struktūra. Ego būsenos. Asmenybės funkcionavimas. Transakcijos ir jų tipai. Žaidimai. Elgesio motyvacija. Asmenybės tipologija. Egzistencinės pozicijos. Laimėtojai, nelaimėtojai ir pralaimėtojai. E. Fromm: humanistinė psichologija. Pozityvi laisvė. Egzistenciniai žmogaus poreikiai. Socialiniai charakterio tipai. A.H. Maslow: humanistinė psichologija. Filosofinės prielaidos. Holistinė – analitinė orientacijos. Žmogiškoji prigimtis. Geriausiųjų pažinimas. Asmens aktyvumo šaltiniai. Saviaktualizacijos tendencija. Stokos motyvacija ir metamotyvacija. Pagrindiniai elementai. Motyvacija: poreikių hierarchija. Asmenybės struktūra. Deficitinė motyvacija ir augimo motyvacija. Deficitinis ir metagyvenimo būdai. Asmenybės funkcionavimas. Metapatologijos. Save aktualizuojančių žmonių charakteristika. Asmenybės tipologija. C.R. Rogers: centruota į žmogų asmenybės teorija. Pagrindiniai principai. Asmenybės struktūra. elgesio motyvas – aktualizacijos tendencija. Fenomenologinė pozicija. Aš koncepcijos vystymasis. Pozityvaus dėmesio poreikis. Pozityvaus dėmesio gavimo aplinkybės. Grėsmė, gynybos procesas. Pilnavertiškai funkcionuojantis žmogus. B.F. Skinner: biheiviorizmas. Lemiamas aplinkos vaidmuo. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės vystymasis. Asmenybės struktūra. Asmenybės funkcionavimas. Paskatinimo schemos. Prietaringas elgesys. Sąlygoti paskatintojai. Asmenybės keitimas. Elgesio terapija. E. Erikson: ego psichologija. Epigenetinis principas. Vystymosi stadijos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Pradinis mokyklinis amžius. Paauglystė. Jaunystė. Branda. Senatvė. V. Frankl: logoterapija. Požiūris į asmenybę. Elgesio motyvacija. Prasmės ieškojimas. Atsakomybė ir laisvė. Savęs transcendencija. Prasmės radimas. Logoterapija. G.A. Kelly: asmenybinių konstruktų teorija. Konstruktyvinis alternatyvizmas. Asmenybės apibrėžimas. Konstruktų savybės. Konstruktų tipai. Elgesio motyvacija. Pagrindinis postulatas. Psichinė sąveika. Psichinis sutrikimas. Fiksuotos rolės terapija. H. Murray: metodologiniai pagrindai. Visuminis požiūris į asmenybę. Gyvenimo analizės būtinumas. Aplinkos reikšmė. Smegenų procesų reikšmė. Pasąmonės reikšmė. Klasifikavimo būtinybė. Asmenybės individualumas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Psichinės įtampos dinamika. Asmenybės poreikiai. Poreikių pasireiškimas. Poreikių tipai. Kitos su poreikiais susiję sąvokos. Asmenybės vystymasis. Pagrindiniai vystymosi veiksniai. Vystymosi stadijos. Reikšmingi asmenybės poveikiai. Individualus asmenybės vystymasis. Asmenybės funkcionavimas. Poveikio samprata. Elgesio analizė. Gyvenimo analizė. Aukštesniosios psichikos funkcijos. Vieningoji gyvenimo tema. Asmenybės struktūra. Asmenybės tipologija. K. Lewin: lauko teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės dinamika. Psichinė energija. Įtampa. Poreikis. Valentingumas. Jėga arba vektorius. Pusiausvyros atstatymas. Asmenybės vystymasis. Elgesio pokyčiai vystantis. Pagrindinės vystymosi sąvokos. G.W. Allport: dispozicinė teorija. Asmenybės apibrėžimas. Asmenybės struktūra. Bruožų savybės. Propriumas. Funkcinė autonomija. Funkcinės autonomijos tipai. Asmenybės vystymasis. Brandi asmenybė. R.B. Cattell: asmenybės bruožų teorija. Asmenybės bruožai. Bruožų klasifikacija. Karen Horney. H.S. Sullivan: interpersonalinė teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės dinamika. Asmenybės vystymasis. L. Binswanger ir M. Boss. A. Ellis. D. Snygg ir A. W. Combs.
  Asmenybės psichologija, konspektas(76 puslapiai)
  2006-04-25
 • Asmenybės psichologija (7)

  Motyvacija. Vertybinės orientacijos. Emocijos. Emocijos ir jausmai. Emocijų teorijos. Emocinės būsenos: nuotaika, nerimas, stresas. Jausmai, jų rūšys. Socialinis elgesys. Socialinis elgesys. Biologinis ir socialinis elgesys. Bendravimas. Socialiniai vaidmenys bendraujant. Grupės psichologija. Grupės psichologija. Asmenybė ir grupė. Grupių rūšys. Grupės norma. Statusas grupėje. Socialinis priėmimas ir atstūmimas.
  Asmenybės psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2006-04-13
 • Asmenybės psichologija (8)

  Bruožų ir faktorių teorijos. Kuo jos skiriasi ir kuo panašios? Penkių faktorių teorija. Eysench teorija. Holland‘o teorija. Freud’o gyvenimas ir darbai. Asmenybės struktūra pagal Freud‘ą. Sapnai ir jų interpretacija. Neurotiniai simptomai. Gynybiniai mechanizmai. Jung‘o gyvenimas ir darbai. Asmenybės struktūra pagal Jung‘ą. Anima, animus, persona, savastis, mangala. Horney teorija.
  Asmenybės psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-08
 • Asmenybės raidos vystymasis ir psichologija

  Raida. Raidos sritis. Biologinės raidos procesai. Aplinkos įtaka žmogaus raidai. Raidos proceso sąveika. Laiko faktorius. Istorinė, kultūrinė perspektyva. Žmogaus raidos tyrimai. Asmenybės raidos teorija. Išmokimo arba mokymosi teorija. Biheviorizmas. Išmokimas vyksta klasikinio ir operatyvinio sąlygojimo dėka. Socialinio mokymosi teorija. Kognityvinė teorija. Kognityvinės raidos stadijos pagal Pjažė. Kognityvinė raida socialiniame kontekste. Teorijos vertinimas. Psichoanalitinė teorija. "Aš" teorija (humanistinė). Prenitalinė raida.
  Raidos psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-09-19
 • Asmenybės teorijos (3)

  Kelly konstruktų teorija. Konstuktų sistemos. Teorijų charakteristika. Teorijų charakteristika. Karlas Gustavas Jungas (C.G. Jungas). Sąmonė. Pasąmonė. Individuacija. Asmenybės tipologija. Zigmundas Froidas (S. Freud). Psichikos struktūra. Instinktai. Nerimo rūšys. Ego gynybiniai mechanizmai. A. Adleris. Asmenybės teorijos principai. Gyvenimo problemos. Allport. Bruožai. Aizenkas (Eysenck). Aizenkas atrado bazinius asmenybės parametrus. Cattel. Bruožai. B. Rogers. A. Bandura , socialinė-kognityvinė teorija. B. Maslow. Baziniai poreikiai. Save aktualizuojančios asmenybės savybės. Biheviorizmas. Išmokimo teorijų požiūris į asmenybę. Operantinio sąlygojimo teorija B.F.Skineris. Klasikinio sąlygojimo teorija P. Pavlovas. Stimulo - reakcijos teorija Hull, Dollard, Miller. E. Erikson. Eriksono teorinių ieškojimų ypatumai. Asmenybės teorija. Asmenybės teorijos vertinimo kriterijai. Teorijų teiginiai apie žmogaus prigimtį. Egzistencinė asmenybės teorija.
  Asmenybės psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-09-12
 • Asmens duomenų apsauga tarptautinėje ir Europos bendrijos teisėje

  Asmens duomenų tvarkymas informacinėje visuomenėje. Privacy koncepcija šiuo metu. Informacijos privatumas. Kūno privatumas. Komunikacijų, susiekimo, susirašinėjimo privatumas. Teritorinis privatumas. Pavojai asmens duomenų saugumui. Asmens duomens sąvoka. ADA ir Žmogaus Teisės. ADA reguliavimo modeliai. Tarptautinės teisės aktai ADA srityje. Šaltinių apžvalga: 1980 m. EBPO Gairės, ET 1981 m. priimta Strasbūro konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu. Jungtinių tautų Ekonominių ir Socialinių reikalų Tarybos 1990 m. Kompiuterizuotų AD bylų gairės. Jautrūs duomenys. Asmens genetiniai duomenys. Pranešimas apie atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Tarpvalstybiniai AD srautai. Jurisdikcijos konfliktas ADA srityje. Direktyva dėl ADA telekomunikacijų sektoriuje. Nepageidaujami skambučiai. Teisėtas pasiklausymas. INT skirtumai nuo WWW. Priėjimo prie INT būdai, Automatinis duomenų rinkimas. Tarptautiniai Saugaus uosto principai (Safe Harbour Principles). AD invazijos technologijos. Viešieji registrai ir ADA.
  Civilinė teisė, konspektas(101 puslapis)
  2005-03-08
 • Asortimento politika

  Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politika. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Rinkos veiksniai. Asortimento ryšio (sąsajų) veiksniai. Asortimento politikos tikslai ir strateginės bei operatyvinės orientacijos. Asortimento sudarymo procesas apima dvi pakopas. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento apribojimas (kontrakcija). Asortimento plėtimas (ekspansija). Asortimento pertvarkymas (konsolidavimas). Asortimento analizė.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-23
 • Assembler

  Darbas su tekstu. Grafinio ekrano valdymas Assembleryje. Veiksmai su failais. Assemblerio programos pelės valdymui, laiko skaičiavimui. Darbas su prievadais.
  Programavimas, konspektas(29 puslapiai)
  2006-03-30
 • Astronomija (6)

  Astronomijos mokslo samprata. Svarbiausios astronomijos šakos. Saulės sistemos planetos. Žemė. Mėnulis. Asteroidai, kometos, meteorai, meteoritai. Žvaigždžių sandara. Kintamosios žvaigždės. Žvaigždžių evoliucija. Žvaigždynai. Galaktikos.
  Astronomija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-04-25
 • Astronomija (8)

  Keturių paskaitų konspektai. Šiuolaikinė samprata apie Visatos kilmę ir evoliuciją. Artimasis kosmosas, jo savybės ir poveikis Žemei. Santykiai jėgų, kuriomis stovintį ant Žemės žmogų veikia įvairūs dangaus kūnai. Saulės sistemos planetų savybės. Šiuolaikinė materijos struktūros samprata. Materija ir energija.
  Astronomija, konspektas(42 puslapiai)
  2007-11-30
 • Astronomijos ir visatos raida

  Astronomijos mokslo įvadas. Žvaigždėtasis dangus ir jo parinis sukimasis. Dangaus sfera. Ekliptika. Dangaus koordinačių sistemos. Žvaigždėtasis dangus įvairiose geografinėse platumose. Astronominis laiko matavimas. Laiko skaičiavimo sistemos. Kalendorius. Regimasis planetų judėjimas. Pasaulio sistemų samprata. Keplerio dėsniai. Atstumų iki saulės sistemos kūnų nustatymas. Žvaigždžių metinis paralaksas. Regimasis mėnulio judėjimas ir jo fazės. Užtemimai. Mėnulis. Merkurijus. Venera. Marsas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Jų palydovai. Plutonas. Mažosios planetos. Kometos. Meteorai. Meteoritai. Saulės sistemos kilmė ir raida. Bendros žinios apie žvaigždes. Žvaigždžių ryškiai ir spalvos rodikliai. Astrometrinės sistemos. Paukščių takas ir galaktika. Galaktikos modelis. Galaktikos centras ir centrinis telkinys. Saulė galaktikoje. Metagalaktikos ir visatos sąvokos. Didžiojo sprogimo hipotezė. Mūsų visatos raidos eros. Didžiojo sprogimo hipotezės problemos. Reliktinių fotonų vaidmuo visatoje. Antropinis principas. Visatos ateitis ir jos likimas.
  Astronomija, konspektas(20 puslapių)
  2008-01-02
 • Astronominių kūnų magnetiniai laukai

  Magnetinės žvaigždės. Baltoji nykštukė. Neutroninės žvaigždės. Juodosios bedugnės. Gravitacinis kolapsas. Prožvaigždė. HR diagrama. Žemės magnetizmas.
  Astronomija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-12-20
Puslapyje rodyti po