Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kita>Mokslinė metodologija>Mokslinės metodologijos referatai

Mokslinės metodologijos referatai (34 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paradigma

  Įžanga. Kas yra paradigma? Kam reikalinga paradigma? Skirtingų mokslininkų paradigmos suvokimas. Ekonomikos mokslo paradigma. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-08-25
 • Patentiniai tyrimai

  Įvadas. Patentinių tyrimų sąvoka. Tyrimo atvejai. Patentiniai tyrimai. Tyrimo rūšys. Tyrimo vykdytojai. Tyrimo etapai. Užduotis. Reglamentas. Tyrimo būdai. Tyrimo mechanizavimas. Kompiuterinės sistemos. Nesurastos dokumentacijos sąrašas. Paieškos pažyma. Tyrimo ataskaita. Patentinio tyrimo grynumas. Patentinis grynumas. Tikrinimo atvejai. Tirianti organizacija. Pasirengimas. Tyrimas. Tyrimo palengvinimas.
  Mokslinė metodologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Plagijavimo problemos

  Įvadas. Citavimas. Perfrazavimas. Plagijavimo problemos. Nuorodos. Išnašos. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-23
 • Racionalaus individo samprata

  Įvadas. Individualizmo samprata. Racionalizmo ištakos. Kritinis ir platusis racionalizmas. Koks individas yra laikomas racionaliu? Santykiai tarp individų. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-08-26
 • Rašto darbų žanrai

  Rašto darbų žanrai (referatas, tezės, straipsnis, akademiniai rašto darbai, recenzijos ir kt.). Įvadas. Rašto darbų rūšys ir struktūra. Rašto darbų sudėtinės dalys. Bendrieji rašto darbų teksto reikalavimai. Rašto darbo dalių apiforminimo reikalavimai. Straipsnio rašymas. Recenzijos rašymas. Tezių rašymas.
  Mokslinė metodologija, referatas(14 puslapių)
  2007-02-19
 • Rinkodaros veiklos planavimas: UAB "Kolegija"

  Įvadas. Verslo įmonės rinkodaros planas. verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Verslo įmonės pardavimų prognozavimo metodai. UAB "Kolegija" rinkodaros veiklos planavimas. UAB "Kolegija" veikla, misija ir tikslai. UAB "Kolegija" rinkodaros aplinkos analizė. UAB "Kolegija" rinka, jos tendencijos. UAB "Kolegija" SWOT analizė (GGSS). UAB "Kolegija" tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB "Kolegija" vartotojų nuomonės tyrimas. UAB "Kolegija" rinkodaros komplekso analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. UAB "Kolegija" prekių pardavimo prognozė. Išvados. Pasiūlymai. Priedai. Anketa (2 psl.)
  Mokslinė metodologija, referatas(15 puslapių)
  2009-11-13
 • Sociometrinio tyrimo metodija

  Socialinis statusas. Sociometrinių tyrimų metodai. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodika. Išvados. Priedas.
  Mokslinė metodologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-30
 • Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Išnagrinėti standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumus. Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai teorinė analizė. Standartizuoto interviu metodo trūkumai. Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(14 puslapių)
  2010-12-15
 • Statybos įmonės verslo plano metodologija

  Statybos įmonės verslo planas. Statybos įmonės verslo plano struktūra. Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos darbų planavimas įmonėje. Statybos projekto įgyvendinimo etapai ir jų dalyviai. Statybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. Statybos medžiagos ir gaminiai. Statybos mašinos ir mechanizmai. Darbuotojai. Statybos proceso valdymas. Statybos darbų organizavimas, proceso valdymas. Teisinė apsauga. Statybos draudimas. Vadyba. Statybos įmonės organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Sąnaudų prognozė. Pelno – nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Nenuostolingumo taškas. Ekonominis efektas. Darbų sauga. Aplinkosauga. Priedai (finansiniai skaičiavimai 8 psl.).
  Mokslinė metodologija, referatas(93 puslapiai)
  2009-04-27
 • Šiuolaikinis mokslas

  Šiuolaikinis mokslas. Įvairūs laimėjimai. Nanotechnologijos. Skenuojančio zondo mikroskopai.
  Mokslinė metodologija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-29
 • Tezės ir argumentai

  Tezės ir argumentai. Tezė turi būti tiksliai ir aiškiai suformuluota. Įrodinėjama turi būti tik viena tezė. Įrodymo tezė turi išlikti viena ir ta pati visame įrodyme. Įrodymo argumentais gali būti tik teisingi teiginiai . Įrodymo argumentai turi būti nepriklausomi nuo įrodymo tezės. Argumentai turi būti pakankamai įrodymo tezei pagrįsti. Argumentai turi būti būtini įrodymo tezei pagrįsti. Kas yra argumentas. Prielaidos. Išvadų konstravimas. Išvados. Kaip atpažinti argumentą . Argumentacijos klaidos.
  Mokslinė metodologija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-17
 • Tyrimo metodai

  Dokumentų turinio (content) analizė. Metaanalizė. Laiko biudžeto analizė. Imitaciniai žaidimai. Istorinių duomenų analizė.
  Mokslinė metodologija, referatas(11 puslapių)
  2006-04-14
 • Tyrimo problema, tyrimo objektas

  Tyrimo problema. "Problemos" sąvoka. Tyrimo objektas.
  Mokslinė metodologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-09-13
 • Tyrimo tikslas ir uždaviniai, tyrimo tikslo organizavimas

  Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimų rezultatai.
  Mokslinė metodologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-10
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po