Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija>Visuotinės istorijos referatai

Visuotinės istorijos referatai (354 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kleopatra

  Kleopatra - Egipto karalienė. Kleopatros tėvo dieviškumas ir aferos. Kleopatra ir Cezaris. Meilė ir kova - paskutinis Egipto karalienės likimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-21
 • Knyga Senovės Egipte (Papirusas)

  Įvadas. Rašto atsiradimas. Senovės egiptiečių rašto tipai. Papiruso gamyba.. Papirusas. Papirusas – medicinos šaltinis. Seniausias papirusas. Pergamentas. Išvada. Priedas (1).
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-12
 • Knygos ir spaudos raida devynioliktame amžiuje

  Įvadas. Spaudos raidos savitumai Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Spaudos techninė pažanga: spaudos mašinų atsiradimas, stereotipija, litografija. Leidybos verslas. Oficialiosios ir privačios spaustuvės. Skaitančioji publika. Populiariosios serijos. Išvados. Temos chronologija.
  Visuotinė istorija, referatas(14 puslapių)
  2009-03-06
 • Knygos raida Europoje XVI - XVII amžiuje

  Knygų leidybos, gamybos ir platinimo savitumas Europoje XVI - XVIII amžiuje. Reformacijos įtaka knygų leidyboje. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Žymiausios Europos leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantėnai, Elzevyrai. Aldų leidykla. Stefanų (Etjenų) leidykla. Plantenų leidykla. Elzevyrų leidykla. Naujų leidinių tipų atsiradimas. Periodinė spauda. Poligrafinės spaudos atsiradimas ir raida Centrinės Europos ir Baltijos šalyse (Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavijos kraštai. Poligrafinė spauda Rusijoje. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai. I. Fiodorovas ir Mastislevecas.
  Visuotinė istorija, referatas(16 puslapių)
  2008-01-14
 • Konservatyvioji Vokietijos politika 1871 - 1919

  Įvadas. Otto von Bisarcko politika. Kulturkampf’as. Žingsniai politinėje arenoje. Konservatyviųjų jėgų pasitraukimas. Išvados. Priedai (2).
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-22
 • Konstantinas Černenka

  Trumpa K. Černenkos politinė biografija. K. Černenkos atėjimas į valdžią. K. Černenkos politinė veikla.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-23
 • Kontrreformacija

  Bažnyčios priemonės kovoje su reformacija, atsakas į reformaciją Europos šalyse.
  Visuotinė istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-02-19
 • Kristupas Kolumbas

  Kristupo Kolumbo gimimas, vaikystė, kilmė. Pirmosios kelionės ir renesanso įtaka K. Kolumbui. Kolumbo ryžtas ir užsispyrimas. Užsibrėžto tikslo siekimas. Svarbiausias įvykis K. Kolumbo gyvenime. Kolumbo mirtis. Išvados. Priedai (5).
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2010-11-15
 • Kryžiaus karų pasislinkimas į Pabaltį. Vokiečių ordinų ir lietuvių karinė organizacija. Kryžiaus karų pabaiga Pabaltyje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti bei apžvelgti kryžiaus karų istorinę raidą Pabaltijy. Kad sėkmingai būtų įvykdytas darbo tikslas, tam bus keliami trys uždaviniai. Kryžiaus žygių pasislinkimo į Pabaltį raida. Vokiečių ordinų karinė organizacija. Lietuvių karinės organizacijos raida. Kryžiaus karų eiga ir pabaiga Pabaltyje. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2010-05-18
 • Kryžiaus žygiai

  Įvadas. Kryžiaus žygių priežastys ir pasirengimas. Valstiečių ir smulkiųjų riterių padėtis prieš Kryžiaus žygius. Kryžiaus žygis į Jeruzalę. Jeruzalės miesto užgrobimas. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-12
 • Kryžiaus žygiai (3)

  Kryžiaus žygių tikslas. Kryžiaus žygių priežastys. Pirmasis kryžiaus žygis. Antrasis kryžiaus žygis. Trečiasis kryžiaus žygis. Riteriniai vienuolių ordinai. Ketvirtasis kryžiaus žygis. Penktasis kryžiaus žygis. Šeštasis kryžiaus žygis. Septintasis kryžiaus žygis. Aštuntasis kryžiaus žygis. Kryžiaus žygiai į pagonių kraštus. Kryžiaus žygių apibendrinimas. Kryžiaus žygių rezultatai.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-15
 • Kryžiaus žygiai (5)

  Įvadas. Kryžiaus žygių idėja. Pirmieji kryžiaus žygiai. Varguomenės žygis. Pirmasis kryžiaus žygis. Antrasis kryžiaus žygis. Trečiasis kryžiaus žygis. Ketvirtasis kryžiaus žygis. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2008-01-14
 • Kruvinoji gegužės savaitė

  Įvadas. 1871 m. kovo 18 d. revoliucijos Prancūzijoje aplinkybės. 1871 m. kovo 18d. revoliucijos Prancūzijoje apžvalga. "Kruvinoji gegužės savaitė". 21-oji gegužės diena (sekmadienis). 22-oji gegužės diena (pirmadienis). 23-oji gegužės diena (antradienis). 24-oji gegužės diena (trečiadienis). 25-oji gegužės diena (ketvirtadienis). 26-oji gegužės diena (penktadienis). 27-oji gegužės diena (šeštadienis). 28-oji gegužės diena (sekmadienis). Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-15
 • Kultura starożytnego Rzymu

  Referatas lenkų kalba. Wstęp. Początki Rzymu. Kultura Rzymu. Podbój świata śródziemnomorskiego. Juliusz Cezar. Pieniądz. Rzym i jego znaczenie – podsumowanie.
  Visuotinė istorija, referatas(16 puslapių)
  2006-03-28
 • Kūryba romantizmo epochoje

  Romantizmas, jo charakteristika. Kūryba, romantikų bruožai. Romantizmo literatūra: kas būdinga; romantizmo literatūra įvairiose šalyse, žymiausi atstovai. Dailė: romantizmo dailės formavimasis; ryškiausi dailininkai bei jų darbai. Muzika: labiausiai išryškėjusios muzikos formos; žymiausi kompozitoriai. Architektūra bei skulptūra: romantizmo architektūra bei skulptūra; architektūra bei skulptūra Lietuvoje. Svarbiausi romantizmo bruožai bei vertybės.
  Visuotinė istorija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-08
 • Lage der arbeitenden Klasse in England aus der geschichtlichen und aus Friedrich Engels Perspektive

  Darbininkų klasės padėtis Anglijoje 19 amžiuje. Darbas vokiečių kalba. Einleitung. Industrielle Revolution und ihre Folgen in England aus der geschichtlichen Perspektive. England vor der industriellen Revolution. Die ständische Gesellschaftsordnung und die mittelalterlichen Handwerksbetriebe. Der Frühkapitalismus – die vorindustrielle Epoche. England als Geburtsland der Industriellen Revolution. Technische Erfindungen. Veränderung im Berufsfeld. Gesellschaftliche Umwälzung. Die soziale Lage im 19. Jahrhundert. Die Arbeiterbewegung. Industrielle Revolution und ihre Folgen in England nach Friedrich Engels in seinem Werk "Die Lage der arbeitenden Klasse". England vor der industriellen Revolution. Prozess der industriellen Revolution. Folgen der industriellen Revolution. Fazit.
  Visuotinė istorija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-14
 • Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais aplinkybės

  Įvadas. Latvių tautinis atgimimas. 1905 metų revoliucija. Latvių šaulių pulkai. 1917 metų revoliucija. Latvija – nepriklausoma valstybė. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(14 puslapių)
  2006-11-08
 • Lėktuvai pirmajame pasauliniame kare: žvalgybiniai, bombonešiai ir kiti

  Įvadas. Pirmosios konstrukcijos. Karo aviacijos aušra. Pirmieji naikintuvai. Žudymo mašinos. Karo aviacija tobulėja. Bombonešiai. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-03-26
 • Lenkijos valstybės politinė sistema iki 1926 metų

  Įvadas. Piastų valdymo subtilybės. Lenkija asmeninių unijų metu. Košicės statutas. Krėvos aktas. Bažnyčios įtaka Jogailaičiams. Nešavos statutai. Bajorijos įsigalėjimas. Vykdomoji valdžia - seimas. Liublino unija. Jos pasekmės. Luomai. Konfederacijos – Rokošas. Naujieji amžiai. Abiejų Tautų Respublikos (A. T. R.). žlugimas. Datos. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(18 puslapių)
  2008-05-19
 • Levas Tolstojus

  Įvadas. Pažiūros į žmogų, visuomenę. Tikėjimas, stačiatikių bažnyčia, religija. Svarbiausia - gamta. Po idėjinio lūžio. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-04
Puslapyje rodyti po