Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija>Visuotinės istorijos pristatymai

Visuotinės istorijos pristatymai (197 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sovietų ir nacių politikos panašumai ir skirtumai. Antisovietinė ir antinacinė rezistencija

  Sovietų ir nacių politikos panašumai. Panašumai politiniame valdyme. Panašumai socialiniame gyvenime. Panašumai kultūriniame gyvenime. Panašumai krašto apsaugos atžvilgiu. Sovietų ir nacių politikos skirtumai. Skirtumai ūkinėje srityje. Padarinių skirtumai. Antisovietinė rezistencija. Antinacinė rezistencija.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-04-04
 • SSRS 1922-1939 m.m

  PowerPoint pristatymas. 1922 m. V. Lenino mirtis. 1925 m. J. Stalinas. L. Trockis. Bolševikų politika. Industrializacijos pradžia. Industrializacijos metu. Kolektyvizacijos priežastys. Išbuožinimas. Masinis badas. Teroras. Koncentracijos stovyklos. NKVD. GULAG. Kominternas. Komunistinė santvarka. Kominterno politika 4 dešimtmetyje. Kominterno galas. Propaganda.
  Visuotinė istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-06-04
 • SSRS ir pasaulinės komunistinės sistemos žlugimas

  PowerPoint pristatymas. Reforma. Reformos priežastys. Ekonomikos pertvarka ir rezultatai. Politikos pertvarka. Valdymo sistemos pertvarka. Tautiniai nesutarimai. Vakarų ir Rytų santykiai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-05-19
 • Stalinizmo laikotarpis Sovietų Sąjungoje

  PowerPoint pristatymas. Stalinas. Stalino valdymas. Kad įsitvirtintų valdžioje, Stalinas pasinaudojo šiomis prielaidomis. Pertvarkymai Sovietų Rusijoje. Industrializacija. Industrializacijos rezultatai. Kolektyvizacijai kurti iškilo šios priežastys. Kolektyvizacijos rezultatai. Kultūros pertvarka. Stalino vidaus politika ir stalinizmo bruožai. Masinės žudynės ir deportacijos. Aukų skaičius. Asmens kultas. Įdomu. Darbas iliustruotas paveikslėliais (29).
  Visuotinė istorija, pristatymas(34 skaidrės)
  2008-05-07
 • Stounhendžas

  PowerPoint pristatymas. Kur randasi Stounhendžas? Kaip atrodo Stounhendžas? Kaip šiuos akmenys ten nugabeno? Stounhendžo pradžia. Šių laikų žmogus taip pat bandė pastatyti kažką panašaus. Legendos. Tai galėjo padaryti milžinai. Kam buvo reikalingas Stounhendžas?
  Visuotinė istorija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-11-07
 • Suomija tarpukario metais

  PowerPoint pristatymas. Suomijos geografinė padėtis tarpukario metu. Suomijos nepriklausomybė. Suomių kultūra. Religija tarpukario metu. Kodėl Suomija netapo tarybine respublika. Nepriklausomybės kovų aukos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-05-23
 • Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Politinė raida. Politinė Estijos, Latvijos ir Suomijos raida. Suomijos kova už nepriklausomybę. Suomijos politinė sistema. Estijos kova už nepriklausomybę. Estijos politinė raida. Latvijos kova už nepriklausomybę. Latvijos politinė raida. Ekonominė raida. Suomija. Estija ir Latvija. Socialiniai santykiai. Šalių socialiniai santykiai. Išvados.
  Visuotinė istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-11-24
 • Svarbiausios XIX amžiaus politinės teorijos

  PowerPoint pristatymas. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Džono Loko. Adamas Smitas. Edmundas Berkas. Konservatizmas kaip politinė doktrina. Žymiausi socializmo teoretikai: Karlas Marksas ir Frydrichas Engelsas. Svarbiausių XIX amžiaus politinių teorijų panašumai ir skirtumai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-04-08
 • Šaltasis karas

  PowerPoint pristatymas. Šaltojo karo priežastys. Geležinė uždanga. Trumeno doktrina. Maršalo planas. Berlyno siena. Faktai apie Berlyno sieną. Dabarties suvenyrai iš praeities.
  Visuotinė istorija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-05-05
 • Šaltasis karas (4)

  PowerPoint pristatymas. Šaltasis karas (1946-1989m.). Šaltojo karo pradžia. "Geležinė uždanga". Kariniai blokai. Korėjos karas. Karibų krizė. Vietnamo karai. Karas Afganistane. Šaltojo karo pabaiga.
  Visuotinė istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-02-09
 • Šaltasis karas pasaulyje iki 1962 metų

  PowerPoint pateiktis. Šaltasis karas. Šaltojo karo pradžia. Šaltasis karas reiškėsi. Vakarų blokas. Komunistinis blokas. Trumeno doktrina. Maršalo planas. Korėjos karas ir padariniai. Sukilimai Rytų Europoje. Berlynas. Berlyno siena. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2 skaidrės).
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-04-14
 • Šaltojo karo laikotarpis

  PowerPoint pristatymas. Šaltojo karo laikotarpis 1946 – 1989 m. Šaltasis karas. Veiksniai, nulėmę Šaltąjį karą. Karo eiga. Atsiribojimo politika - Trumeno doktrina ir Maršalo planas. SSRS Šaltojo karo laikotarpiu. Komunistinės sistemos žlugimas. Lietuva antrosios sovietų okupacijos metais 1944 – 1990 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Šaltojo karo pabaiga. Šaltojo karo padariniai. Asmenybės. Svarbiausios datos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-10-03
 • Šumerai (3)

  PowerPoint pristatymas. Civilizacijos kūrimasis. Faktai apie Šumerus. Miestų išsidėstymas. Šumerų religija. Zikuratas. Pirmieji šumerų valdovai. Šumerų atradimai. Faktai apie dantiraštį. Klausimai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-10-25
 • Šumeras

  PowerPoint pristatymas. Šumero teritorija. Šumerų laimėjimai. Raštas-Dantiraštis. Šumero atsiradimo priežastis. Religija. Šumerų dievai. Šumero valdovai. Šumero žlugimas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-05-07
 • Švietimas viduramžiais

  PowerPoint pristatymas. Viduramžių mokyklos. Viduramžių universitetai. Bolonijos universitetas. Paryžiaus universitetas. Oksfordo universitetas. Knygos. Mokslas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-03-14
 • The Great Depression & The New Deal: 1929-1941

  Power point anglų kalba. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonominė krizė. The Great Depression in United States of America (USA). Causes. Speculation, Buying on Margin, and the Stock Market Crash. Black Tuesday. Economic indicator: Bank failures. Economic indicator: Business Failures. Economic indicator: Unemployment. Shantytowns and "Hoovervilles". Soup kitchens. Bread lines. Drought and Dust Bowl. Effects on American Family. Effects on Men. Effects on Women. Effects on Children. Social and Psychological Effects. President Herbert Hoover. The Bonus Army Incident. President Franklin Delano Roosevelt. Fireside Chats. Eleanor Roosevelt. The New Deal. New Deal Program (WPA). Culture and Entertainment of the 1930's: Radio. Overall Impact of New Deal. Summary.
  Visuotinė istorija, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-03-19
 • Trečiojo pasaulio šalys (3)

  PowerPoint pristatymas. Kolonijinė sistema tarpukariu. Išsivadavimo judėjimai. Antrasis pasaulinis karas. Kolonijinės sistemos suirimo po II pasaulinio karo priežastys. Dekolonizacija. Šalys tapusios nepriklausomomis po 1945m. Trečiasis pasaulis po II pasaulinio karo. Trečiojo pasaulio šalims yra būdingi šie bendri bruožai. Demografinė problema. Sąvokos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-25
 • Vakarų Europa po Antrojo pasaulinio karo. Integraciniai procesai

  PowerPoint pristatymas. Vakarų Europos istorinė raida po Antrojo pasaulinio karo. Vakarų Europos politiniai pokyčiai po Antrojo pasaulinio karo. Vakarų Europos šalių problemos po antrojo pasaulinio karo. Ekonominiai pokyčiai. Vakarų Europos ekonominiam ir politiniam bendradarbiavimui buvo įkurtos šios organizacijos. Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OEEC) . Europos Taryba . Europos anglių ir plieno susivienijimas (EAPS). Europos ekonominė bendrija (EEB) . Europos sąjunga (ES) . Ryškiausi Vakarų Europos šalių veikėjai. Vakarų Europos valstybių pasiekimai moksle po antrojo pasaulinio karo. Vakarų Europos šalys šiandien. Prancūzija. Italija. Vokietija. Didžioji Britanija.
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-01-27
 • Viduramžiai (13)

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiai skirstomi į... Viduramžių bruožai. Viduramžių žmogus. Santykis su aplinka. Individas. Mokslas viduramžiais. Kultūra viduramžiais. Viduramžių literatūra. Viduramžių architektūra. Viduramžiai Lietuvoje.
  Visuotinė istorija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-02-10
 • Viduramžiai (6)

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiai. Viduramžių svarbiausi bruožai. Viduramžiai skirstomi. Ankstyvieji viduramžiai. Brandieji viduramžiai. Permainos krikščionybėje. Kryžiaus žygiai. Rezultatai. Bažnyčios kova su erezijom. Universitetų kūrimasis. Krizė ir visuomenės pokyčiai. Bažnyčios krizė. Bažnyčia ir visuomenė. Šimtametis karas ir centralizacija. Viduramžiai Lietuvoje. Vytautas Didysis. Religija. Romaninė bažnyčia. Ūkis. Žemdirbystė ir badas. Miestai. Amatininkai ir pirkliai. Mokyklos. Maras. Miestas ir karas. Asmenybės. Viduramžių ginklai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-10-13
Puslapyje rodyti po