Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija>Visuotinės istorijos konspektai

Visuotinės istorijos konspektai (130 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Krikščionybės ekspansija

  Krikščioniško pasaulio sienų plėtimosi pradžia Europoje. Kryžiaus žygiai į Rytus. Sąlygos ir priežastys. Pagrindinės kryžiaus žygių priežastys. Pagrindiniai Kryžiaus žygių etapai. Antrasis ir trečiasis kryžiaus žygiai. Ketvirtasis Kryžiaus žygis 1202-1204 ir jo pasekmės. Lotynų imperija ir pokyčiai bizantinėje politinėje, socialinėje srityje. Riterystės ir piligrimystės pavyzdžiai. Piligrimystė. Karinių riterių ordinų įkūrimas, jų reikšmė. Kryžiaus žygių pasekmės. Istorikų vertinimai.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-28
 • Krikščioniškasis menas

  Šio referato tikslas trumpai apžvelgti Antikos ir Viduramžių ikonografiją –ankstyviausius jos formavimosi etapus. Įvadas. Pirmieji žingsniai krikščioniškajame mene. Portretas. Istorinės scenos krikščionių ikonografijoje. Dogmų užuomazgos krikščioniškajame mene. Viduramžiai. Bizantija. Išvados.
  Visuotinė istorija, konspektas(10 puslapių)
  2010-07-13
 • Lenkijos istorija

  Piastų dinastija. Mieško I. Boleslovas Narsusis. Miežko II Lambertas. Kazimieras I atnaujintojas. Boleslovas II Drąsusis. Vladislovas Hermanas. Vladislovas II Tremtinys. Boleslovas Garbanius IV. Mieško III Senasis. Kazimieras II Teisingasis. Lešekas baltasis. Henrikas I Barzdotasis. Konradas I Mazovietis. Boleslovas V Skaistusis. Lešekas Juodasis. Pšemislas II. Vaclovas II. Vladislovas I Lokietka. Kazimieras III Didysis. Liudvikas. Liudviko I valdymo reikšmė. Jogailaičių dinastija. Vidaus politika. Užsienio politika. Vladislovas III Varnietis. Vidaus politika. Vidaus ir užsienio politika. Užsienio politika. Kazimieras Jogailaitis. Vidaus politika. Užsienio politika. Valdymo reikšmė. Jonas Albrechtas. Vidaus politika. Užsienio politika. Aleksandras jogailaitis. Vidaus politika. Užsienio politika. Žygimantas I Senasis. Vidaus politika. Užsienio politika. Žygimantas Augustas. Vidaus politika. Užsienio politika. Žygimanto Augusto valdymo reikšmė. Lenkijos valdovai. Mykolas Kaributas Višnioveckis. Mykolo Kaributo Višnioveckio vidaus politika. Mykolo Kaributo Višnioveckio užsienio politika. Valdymo reikšmė. Jonas Sobieskis. Jono Sobieskio vidaus politika. Jono Sobieskio užsienio politika. Vienos mūšis. Valdymo reikšmė. Lenkijos valdovai (1573 – 1586 m.). Henrikas Valua. Vidaus politika. Ona Jogailaitė. Valdymo reikšmė. Steponas Batoras. Vidaus politika. Užsienio politika. Stanislovas Augustas Poniatovskis. Zigmantas III Vaza. Atėjimas į sostą. Kova dėl Švedijos sosto. Dinastinis Vazų konfliktas ir karas Livonijoje. Rokošas (1606 – 1609 m.). Santykiai su Rusija. Karas su Turkija. Religinė politika. Reformų idėjos. Valdymo reikšmė. Vladislovas IV Vaza. Santuokos. Atėjimas į valdžią. Užsienio politika. Vidaus politika. Šalies ūkis. Kultūra ir švietimas. Valdymo reikšmė. Jonas II Kazimieras Vaza. Kazokų problema. Karas su Maskva. Karas su švedais. Respublikos padalinimo idėja. Karas su Maskva II. Jono II Kazimiero reformų idėjos. Rokošas (1665 – 1666 m.). Valdymo reikšmė.
  Visuotinė istorija, konspektas(35 puslapiai)
  2008-02-26
 • Lenkijos istorija (2)

  Lenkija iki valstybės sukūrimo. Pirmosios rašytinės žinios. Lenkijos teritorijos apgyvendinimas. Lenkų etnogenezė. Feodalinės visuomenės formavimasis. Lenkija piastų dinastijos laikais. Lenkijos valstybės susidarymo išorinės bei vidinės priežastys. Lenkijos krikštas. Dinastinės valdžios susidarymas. Lenkijos feodalinė visuomenė. Lenkija asmeninių unijų sąjungomis. Anžu dinastijos įsigalėjimas. Košicės statutas. Krėvos sutartis. Jogailaičių dinastijos valdymas. Lenkijos – Lietuvos valstybės valdymo sistema: Struktūra ir funkcijos. Bajoriškosios demokratijos genezė. Konfederacijos juridinė bei politinė reikšmė. Rokošas, kaip politinis-teisinis reiškinys. Liberum veto teisė ir jos reikšmė. Lenkijos teismų sistema. Lenkijos valstybės žlugimas. Lenkija Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimų metu. Varšuvos kunigaikštystė. Lenkijos karalystė. Poznanės didžioji kunigaikštystė. Krokuvos respublika. Lenkija kovose už laisvę XVIII amžiaus pabaiga – XIX amžius. T. Kosciuškos sukilimas. Siekis atkurti Abiejų Tautų Respublika. Lapkričio sukilimas. Lenkijos karalystės suverenumo netektys. Sausio sukilimas. Lenkijos karalystės likvidavimas. Pavyslio kraštas. Kelias į nepriklausomybę. Lenkija Pirmojo pasaulinio karo metu. Tarptautinio nepriklausomybės pripažinimo galimybės. Lenkijos valstybingumo atstatymas. Lenkija tarpukariu. Lenkijos valstybės sąranga. Kovo konstitucija. Socialinė–ekonominė padėtis. 1926 metų valstybės perversmas. Autoritarinis režimas. Balandžio konstitucija. Lenkijos valstybingumo praradimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(58 puslapiai)
  2008-05-28
 • Makedonija (2)

  Aleksandras. Tolerancija Rytų kultūrai ir papročiams. Graikiškos kultūros skleidimas. Filosofija. Kinikai. Hedonistai. Epikūras. Stoicizmas. Etika. Skeptikai.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-08-13
 • Mito vaidmuo ir vieta antikiniame pasaulyje

  Mito vaidmuo ir vieta antikiniame pasaulyje. Mitinio mąstymo specifika. Mito genezė. Mito poreikis? Mitas kaip ideologija. Mitas kaip filosofija. Mitas ir filosofija. Mitas kaip kūryba. Metrodoras. Euhemeras. Mito dialektika ir struktūra. Mitinio mąstymo specifika.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-08-13
 • Moterys viduramžių kultūroje

  Viduramžiai. Svarbiausi bruožai. Moterys viduramžių kultūroje. Moters pagrindinis vaidmuo. Herarda iš Landsbergo. Hildegarda. Joana Arkietė. Šv.Kotryna Sienietė. Graikai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-09-11
 • Naujausiųjų laikų istorija

  Paryžiaus taikos konferencija. Taikos sutartys su Vokietija ir jos sąjungininkais. Vokietijos reparacijų problema. Tarptautinė politika 1933-1939 metais. Ispanija 1931-1945: Respublika. Pilietinis karas ir Franko autoritarizmas. II Pilietinio karo (PK) I periodas, 1939.09.01 – 1941.06.22. II Pilietinio karo (PK) II periodas 1941 06 22 – 1943 ruduo. Komunistinio judėjimo susikūrimas. Kominterno veikla 1919-1928 metais. Antrojo Pasaulinio karo baigiamasis etapas (1943 metų ruduo – 1945 metų gegužės pradžia). Karas Ramiajame vandenyne (1941 12 – 1945 09 02). Komunistinio judėjimo susikūrimas ir komiterno veikla. Komunistinis judėjimas ir kominterno veikla . Fašistinis judėjimas, kelias į valdžią ir įsitvirtinimas. 1925 – 1943 metų fašistinis judėjimas Italijoje. 1918 metų lapkričio revoliucija Vokietijoje. Veimaro respublikos susikūrimas ir raida iki 1928 metų. Nacistinio judėjimo formavimasis ir kelias į valdžią 1929-1933 metais III-sis Reichas. Vidaus politika. Antisemitizmas. Socialinė-ekonominė politika. Rėžimo patvarumo priežastys 1933-1939 metais. Diktatūros kūrimas. Nacių teroro aparatas. Rasinė politika – antisemitizmas. Rengimasis karui. Nacių socialinė politika. Priešinimasis diktatūrai. Didžioji Britanija 1918-1929 m. Vidaus politika. Socialinė-ekonominė raida. Vidaus politika. Santykiai su kolonijomis. Prancūzija 1919-1939 metais. Ekonominė-socialinė raida. Vidaus politika. Liaudies frontas. Vidaus politika. Santykiai su kolonijomis. JAV socialinė, ekonominė raida; vidaus ir užsienio politika 1919- 1929 metais. 1929 metų ekonominė krizė. Ruzveltas ir "Naujasis kursas". Šaltasis karas, jo prielaidos, raida 1946 – 1955. Karas Korėjoje. JAV ir SSRS santykiai 1956–1985 metais. Ginklavimosi varžybos. SSRS ir JAV santykiai 1985 – 1991 metais. Perestroika. Vokietijos problema 1945 –1973. Vokietijos susivienijimas 1989 – 1990 m. ir jo sukeltos problemos. Europos Ekonominės Bendrijos susikūrimas ir raida 1957- 2004 metais. Vakarų kolonijinės sistemos suirimas po II Pasaulinio karo iki 8 dešimtmečio vidurio. Svarbiausios trečiojo pasaulio šalių problemos dabartyje. Globalizacija šiuolaikiniam pasauly, problemos. Pasaulio banko metinis susirinkimas ir protesto akcijos Prahoje 2000 metais. Protesto akcijos – pigus masalas žiniasklaidai. Moralinė riaušių žala. Protestų atgarsiai Lietuvoje. Socialistinės sistemos susikūrimas Centrinėj ir PR Europoj 1944-1956 metais. Socialistinės sistemos Europoje žlugimo priežastys ir eiga 1989-1990. Karas Vietname ir Indokinijos problema. Palestinos problema ir arabų Izraelio karai. Arabų ir Izraelio konfliktas. Didžioji Britanija 1945– 1955 metais. Didžioji Britanija 8- 9 dešimtmetyje. Prancūzija 1944-1958 metais: Ketvirtosios respublikos susikūrimas ir jos žlugimas. Prancūzija 1958-1969 metais: Penktosios respublikos susikūrimas ir raida iki de Golio atsistatydinimo. Ispanijos perėjimas iš autoritarizmo į parlamentarizmą 1975–1982 metais. Kubos revoliucija ir socialistinė jos raida ( nuo 1953 metų). Lotynų Amerikos raida XX amžiaus pabaiga – XXI amžiaus pradžia (tarp autoritarizmo, neoliberalizmo ir n. revoliucijos). Brazilija. Argentina. Venesuela. Kolumbija. Peru. Bolivija. Ekvadoras. Meksika. Gvatemala. Salvadoras. Nikaragva. Centrinė Amerika. Japonija 1945–1960 m. Pokario reformos ir ekonominio pakilimo pradžia. Japonijos politinė santvarka ir socialinės–ekonominės reformos XX amžiaus pabaigoje - XXI amžiaus pradžioje. Kinijos revoliucijos pergalė. Kinijos Liaudies Respublikos susikūrimas. 1945–1949 metų Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) politinė –socialinė- ekonominė raida 1950-1976 metais. Kinijos raida 1976-2006. JAV socialinė - ekonominė ir vidaus politinė raida 1945-1960 m. JAV politinė raida ir visuomeniniai konfliktai 1960-1976 metais. JAV politinė raida ir visuomeniniai konfliktai 1977-2006 metais.
  Visuotinė istorija, konspektas(77 puslapiai)
  2010-11-12
 • Naujųjų amžių istorija

  Nuo Didžiosios prancūzų revoliucijos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimas. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (1789 metai). Nuo konstitucinės monarchijos iki respublikos. Jakobinų diktatūra. Prancūzija Direktorijos metais. Švietimo kultūra Lietuvoje. Lietuvos-Lenkijos valstybės likvidavimas. Europa ir Lietuva Napoleono epochoje. Konsulatas ir Imperija Prancūzijoje. Napoleono karai. Prancūzija ir Europa Napoleono Bonaparto epochoje. Napoleono imperijos žlugimas. Vienos kongresas. Lietuva Rusijos imperijoje 1795-1814 metais. Pramonės perversmas. Pokyčiai Europoje. Pramonės Perversmas Anglijoje. Modernios politinės sistemos formavimasis XIX amžiuje. Politinės srovės ir Socialinės XIX amžiaus teorijos. Revoliuciniai sąjūdžiai. Partijų atsiradimas. Parlamentarizmas. Darbininkų judėjimas. Naujasis pasaulis: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Lotynų Amerika. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1815-1864 metais. Visuomeninis ir kultūrinis sąjūdis Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą XIX amžiaus vidurys. Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis. Vokietijos suvienijimas. Italijos kelias į suvienijimą. Austrija-Vengrija ir Balkanų tautos. Tautos Rusijos Imperijoje. Pirmasis pasaulinis karas.
  Visuotinė istorija, konspektas(30 puslapių)
  2006-03-21
 • Pasaulio istorija

  Pasaulio istorijos datos nuo 40 000 metų pr. Kr. iki XXI (21) amžiaus.
  Visuotinė istorija, konspektas(75 puslapiai)
  2005-09-23
 • Pasaulio istorija (2)

  Istorijos matmenys. Laiko skaičiavimas istorijoje. Hominidai (žmogiškosios būtybės). Civilizacijų tipai. Politinė senovės Egipto raida. Senovės Egipto civilizacijos subrendimo požymiai (III – II tūkstantmetis pr. Kr.). Echnatono religinė reforma Egipte (XV amžiaus pr. Kr. pabaiga – XVI amžiaus pr. Kr. pradžia). Šumerų – Akadų civilizacijos požymiai (III tūkstantmetis pr. Kr.). Egipto ir Šumerų – Akadų civilizacijų nuosmukio priežastys III tūkstantmečio pr. Kr. pabaigoje. Politinė Babilono raida. Babiloniečių laimėjimai (II – I tūkstantmetis pr. Kr.). Mesopotamijos suvienijimo etapai. Ankstyvosios Sirijos kultūros. Finikiečių ir hetitų įtaka pasauliui. Politinė hetitų raida. Žydų nelaisvės. Žymieji Izraelio valdovai XI – X amžiuje pr. Kr. Biblija (šventasis raštas) (XIII amžius pr. Kr. – II amžius). Senojo Testamento knygų grupės. Svarbiausieji Achemenidų (persų) valdovai. Senųjų kultūrų bruožai (III – II tūkstantmetis pr. Kr.). Vedos (išminties giesmių rinkiniai). Budizmas. Senovės Kinijos civilizacijos pasiekimai. Senovės Kinijos išminčiai. Svarbiausieji senovės Indijos ir Kinijos pasiekimai. Du senovės rytų laikotarpiai. Skirtumai tarp rytų ir vakarų civilizacijų senovėje. Egėjo civilizacijos pasiekimai. Didžioji graikų kolonizacija (nuo XVIII amžiaus pr. Kr.). Pertvarkymai Atėnuose VI – V amžiuje pr. Kr. Graikų ir Persų karai 500 – 449 metais pr. Kr. Sparta ir Atėnai V amžius pr. Kr. Peloponeso karai. Graikų mokslas. Graikų menas. Aleksandro Makedoniečio žygio į rytus etapai. Svarbiausi graikų ir romėnų dievai. Romos valstybės istorijos schema. Romos karaliai. Pirmieji romėnų užkariavimai. Pūnų karai. Romos respublikos aukščiausieji valdymo organai. Svarbiausi Romos respublikos pareigūnai (magistratai). Atėnų ir Romos respublikinio valdymo skirtumai. Žymieji romėnų poetai. Žydų sektos prieš krikščionybės atsiradimą. Romos mokslininkai (I – II amžius). Skirtumai tarp principato ir dominato senovės Romoje. Pirmųjų dominato valdovų veikla. Romos imperatorių darbai krikščionių bažnyčiai. Heleninės civilizacijos žūtis V amžiuje. Bizantijos imperija. Svarbiausi islamo bruožai. Arabų užkariavimų etapai. Arabų kultūros bruožai viduramžiais. Germanų užkariavimai V amžiuje. Frankų "Salijų teisynas" (VII – VIII amžius). Svarbiausi Frankų valdovai. Pokyčiai Europoje V – X amžiuje. Svarbiausi mongolų totorių valdovai. Rusų žemių jungimas prie Maskvos. Kryžiaus žygiai. Anglijos parlamentas ir Prancūzijos generaliniai luomai. Viduramžių miestai. Pirmieji Europos universitetai. Antisemitizmo pasireiškimas Europoje viduramžiais. Šimtametis karas (1337–1453 metai). Šimtamečio karo etapai. Didieji geografiniai atradimai. Renesanso laikotarpiai.
  Visuotinė istorija, konspektas(24 puslapiai)
  2006-01-26
 • Peloponeso karai

  Karų pradžia. Archidamo karas 431-421 metais prieš Kristų. Antroji Peloponeso karų dalis 421-404 metai. Sicilijos ekspedicija. Dekelėjos karas. Oligarchija Atėnuose. Kintančių hegemonijų laikas. Spartos hegemonija.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-08-13
 • Pirmasis pasaulinis karas (16)

  Pirmasis pasaulinis karas. Pirmojo Pasaulinio karo priežastys. Pirmojo Pasaulinio karo pretekstas. Pirmojo Pasaulinio karo eiga. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Rusija 1917 metai: nuo vasario revoliucijos iki spalio perversmo. I pasaulinio karo padariniai. Sąvokos.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2010-12-13
 • Pirmasis pasaulinis karas (2)

  Dviejų karinių - politinių blokų susidarymas ir jų prieštaravimų didėjimas. Karo pradžia. Karo planai. Karo veiksmų eiga 1914 m. Karo veiksmai 1915-1916 m. 1917-1918 m. įvykiai. Karo pabaiga. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. I pasaulinio karo padariniai.
  Visuotinė istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-05
 • Pirmasis pasaulinis karas (7)

  Datos. sąvokos. Asmenybės. Įvykiai. Lietuvos okupacija. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Taikos sutartys su buvusiais Vokietijos sąjungininkais. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento V.Vilsono taikos programa. Brest Litovsko taikos derybos. Kompjeno paliaubos. Tautų sąjungos projektas.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-10
 • Pirmasis pasaulinis karas (8)

  Pirmojo pasaulinio karo priežastys, karo eiga, padariniai. 1905-1907 Rusijos revoliucija, priežastys, revoliucijos eiga. Vasario revoliucija Rusijoje. Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m. Rezultatai. Bolševizmo politika. NEPAS Rusijoje 1921- 1927 m. Komunistinės diktatūros raida. Stalininės teroro sistemos formavimasis. Totalitarizmas Vakarų Europoje. Fašistinė diktatūra Italijoje. 1922 m. perversmo būdu į valdžią ateina Musolinis. Totalitarizmas Vokietijoje. Demokratiniu būdu 1933 m. į valdžią ateina Hitleris. Sąvokos, pavardės. 1907 m. Rusijos revoliucija, priežastys, eiga.
  Visuotinė istorija, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-24
 • Pirmosios civilizacijos

  Pagrindiniai civilizacijos požymiai. Civilizacijos raidos etapai. 4 pirmosios Rytų civilizacijos. Senovės Egiptas. Užkariauja Mėnas. Senoji karalystė. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Egiptiečių laimėjimai. Mesopotamija. Įvykiai. Religija. Senovės Indijos civilizacija. Žymiausi miestai. Įvykiai. Indijos laimėjimai. Senovės Kinijos civilizacija. Civilizacijos laimėjimai. Didieji filosofai. Finikiečiai (jūrininkai, pirkliai, išradėjai). Įvykai. Laimėjimai. Žydai. Samarija ir Judėja. Įvykiai. Religija.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-10-31
 • Poligrafinės spaudos išradimas (4)

  Popieriaus, ksilografinės spaudos ir spaudos atskirais spaudmenimis išradimas Kinijoje ir Korėjoje. Ksilografinė spauda Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas J. Gutenbergas. Jo leidiniai. Poligrafinės spaudos plitimas. Inkunabulai. Jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Chronologija.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-12-19
 • Politinė Rusios raida 1054-1132 metais

  Politinė Rusios raida nuo 1054 iki 1132 metų. Jaroslavo Išmintingojo sūnūs. Karai.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Prancūzija (1852 - 1973 metais)

  Antroji Imperija. Trečioji respublika. Ketvirtoji respublika. Penktosios respublikos atsiradimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-06
Puslapyje rodyti po