Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija

Visuotinė istorija (840 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Veimaro Respublika

  Vokietija 1919-1933 m. Veimaro Respublika Respublikos įsteigimas (1918–1919). Įvadas. 1918 m. Lapkričio revoliucija. Veimaro Respublikos įkūrimas 1919 m. Konstitucija. Ankstyvieji metai: vidaus konfliktas (1919–1923) ir Adolfo Hitlerio politinė veikla. Adolfo Hitlerio politinės veiklos pradžia. A. Hitleris – partijos vadovas. "Vokiečių kovinės lygos" įkūrimas. Vidaus konfliktai (1919 m.). Politiniai nesutarimai. Kappo Pučas. Rapalo sutartis. Ekonominė krizė. Alaus pučas (Miunchene). Adolfo Hitlerio nuteisimas kalėti. NSDAP atgaivinimas. Stresemano Aukso Era (1923 – 1929). Dawes‘o planas ir jo reikšmė. Jungo planas. Antroji ekonominė krizė (Wallstreet akcijų biržos krachas). Respublikos žlugimas (1930–1932). Patikimumo praradimas. Veimaro Respublikos žlugimo priežastys. Ekonominės problemos. Institucinės problemos. Individualios rolės (vaidmenys). Hitlerio paramos augimas (1930-1932 m.). Hitlerio kandidatavimas į prezidento postą. A. Hitleris – Vokietijos kancleris. Vokietijos išstojimas iš Tautų Sąjungos. Hitlerio valdžios augimas. Kelyje į totalitarinį rėžimą. A. Hitleris – Vokietijos prezidentas. A. Hitlerio nuopelnai.
  Visuotinė istorija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Veimaro užsienio politika

  Įvadas. Santykiai su Vakarų Europos valstybėmis. Santykiai su Sovietų Sąjunga. Santykiai su Lietuva. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-21
 • Vėlyvieji viduramžiai

  Skandinavija vėlyvaisiais viduramžiais (XIV - XV amžius). Vidurio rytų Europa: valstybių susikūrimas vidurio rytų Europoje. Čekijos valstybė IX -XII amžius. Lenkijos Karalystės susikūrimas ir susiskaldymas (X - XIII amžius). Vakarų Europa vėlyvaisiais viduramžiais (XII amžiaus II pusė - 15 amžius). Vokietija. Jos raida vėlyvaisiais viduramžiais (nuo XIII amžiaus II pusės iki XV amžiaus pabaigos). Prancūzija XIII amžiaus II pusė - XV amžius. Anglija vėlyvaisiais viduramžiais. Italija vėlyvaisiais viduramžiais. Ispanija ir Portugalija. Vidurio rytų Europa vėlyvaisiais viduramžiais.
  Visuotinė istorija, konspektas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Vėlyvoji Romos imperija

  Diokletianas ir imperijos reorganizavimas. Dominato politinės sistemos bruožai. Diokletiano reformos. Konstantino Didžiojo valdymas. Konstantino reformos. Teodosijaus valdymas. Imperijos visuomenė. Vėlyvosios Romos imperijos kultūra. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-30
 • Vėlyvųjų viduramžių estetika ir kasdienybė

  Įvadas. Vėlyvųjų viduramžių kasdienybė. Viduriniųjų amžių bruožai. Mąstymas vėlyvųjų viduramžių gyvenime. Riterystė. Mirties sureikšminimas. Miestiečiai. Valdymo sistema. Mokyklos. Universitetai. Vėlyvųjų viduramžių estetika. Tapyba. Architektūra. Skulptūra. Muzika. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(10 puslapių)
  2009-05-14
 • Vergų darbas Senovės Rytuose

  Įvadas. Senovės Egipto civilizacija. Mesopotamijos (tarpupio) civilizacija. Senovės Indijos civilizacija. Senovės Kinijos civilizacija. "Raudonųjų antakių" sukilimas. "Geltonųjų raiščių" sukilimas. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-10-23
 • Vergų padėtis Senovės Romoje

  Įvadas. Vergovinės santvarkos įsigalėjimas Romoje: Vergo teisės; Vergų sukilimai. Vergovinių santykių suklestėjimas: Vergų teisinė ir buitinė padėtis; Vergų pardavinėjimas; Vergų darbas žemės ūkyje ir jų išlaikymas; Vergų karai ir Spartako sukilimas. Verguomenės padėtis Romos imperijoje: Vergų buitis; Vergų teisinė padėtis. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-06-27
 • Viduramžiai

  30 klausimų istorijos testas su atsakymais.
  Visuotinė istorija, testas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Viduramžiai (10)

  30 klausimų istorijos testas. Viduramžiai. Teisingi atsakymai.
  Visuotinė istorija, testas(4 puslapiai)
  2007-05-02
 • Viduramžiai (12)

  Keturioliktas amžius. Feodalinė visuomenė. Tamsumas ir prietarai. Gyvensena. Bažnyčios valdžia. Vienuolės ir vienuoliai. Bažnyčia ir valstybė. Viduramžių miestas. Viduramžių gatvė. Universitetai. Mokyklų atsiradimas. Mokyklos. Ligonių gydymas. Mirties triumfas. Turtuolių prabanga. Varguolių kančios. Šventadienio procesija. Sužadėtuvės.
  Visuotinė istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-12-04
 • Viduramžiai (13)

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiai skirstomi į... Viduramžių bruožai. Viduramžių žmogus. Santykis su aplinka. Individas. Mokslas viduramžiais. Kultūra viduramžiais. Viduramžių literatūra. Viduramžių architektūra. Viduramžiai Lietuvoje.
  Visuotinė istorija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-02-10
 • Viduramžiai (4)

  Viduramžiai. Frankų imperija. Feodalizmas Vakarų Europoje. Popiežiaus ir imperatoriaus kova. Kryžiaus karai.
  Visuotinė istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-21
 • Viduramžiai (5)

  Viduramžių visuomenė. Žmonių mąstymas. Meldimasis. Bažnyčia. Pasilinksminimai. Menas. Kryžiaus žygiai. Mokyklos viduramžiais. Miestai. Universitetai viduramžiais.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-29
 • Viduramžiai (6)

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiai. Viduramžių svarbiausi bruožai. Viduramžiai skirstomi. Ankstyvieji viduramžiai. Brandieji viduramžiai. Permainos krikščionybėje. Kryžiaus žygiai. Rezultatai. Bažnyčios kova su erezijom. Universitetų kūrimasis. Krizė ir visuomenės pokyčiai. Bažnyčios krizė. Bažnyčia ir visuomenė. Šimtametis karas ir centralizacija. Viduramžiai Lietuvoje. Vytautas Didysis. Religija. Romaninė bažnyčia. Ūkis. Žemdirbystė ir badas. Miestai. Amatininkai ir pirkliai. Mokyklos. Maras. Miestas ir karas. Asmenybės. Viduramžių ginklai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-10-13
 • Viduramžiai (7)

  20 klausimų istorijos testas. Teisingi atsakymai.
  Visuotinė istorija, testas(5 puslapiai)
  2007-01-17
 • Viduramžiai (8)

  Viduramžiai. Mokyklos viduramžiais. Universitetai viduramžiais.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-15
 • Viduramžiai (9)

  Viduramžiai (nuo 476 metų po Kr. iki XVI amžiaus pr. Kr., didžiųjų geografinių atradimų). Pokyčiai Europoje V – X amžiuje. Antisemitizmo pasireiškimas Europoje viduramžiais. Antisemitizmo pasireiškimas Europoje viduramžiais. Gedimino vidaus politiko laimėjimai. Gedimino užsienio politika. Gedimino valdymo reikšmė. Didieji geografiniai atradimai. Svarbiausi reformacijos srovių bruožai. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Lietuvos statutai. Valkų reforma. Renesansas.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-23
 • Viduramžiai: ugdymo institucijos ir pedagogai

  Įvadas. Darbe apžvelgta viduramžių specifika, ugdymo institucijos ir pedagogai. Bendrieji epochos bruožai. Viduramžių švietimas ir ugdymo institucijos. Parapinės mokyklos. Vienuolinės mokyklos. Katedrinės ir koleginės mokyklos. Miestų mokyklos. Universitetai. Viduramžių pedagogai. Praktinės pedagogikos atstovai. Beda Venerabilis. Bonifacijus. Alcuinas. Teorinės pedagogikos atstovai. Hrabanas Mauras. Hugo a St. Victore. Aegidijus Romanas. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(18 puslapių)
  2011-02-21
 • Viduramžiai. Renesansas

  J. Le Goffo "Ilgųjų viduramžių" koncepcija. J. Le Goffo Viduramžių epochos samprata. Pavyzdžiai. Le Goffo motyvacija kuo ši koncepcija gali būti naudinga. Vidurinių amžių gamta ir demografinių procesų bruožai. Barbarų veiksnys viduramžių civilizacijos formavimosi procese V - VII amžiuje. Islamo atsiradimas ir ekspansija VI - VIII amžius. Kalifų "įpėdinių" 632-661 metų ir Omejadų 661-750 metų epochų, kariniai arabų žygiai. Islamo išplitimo priežastys. Islamo išplitimo reikšmė Europai. Materialinė kultūra viduramžiais XI - XIII amžius. Technika ir technologijos XI - XIII amžiuje. Žemės ūkio našumo ir produktyvumo problemos. Viduramžių žmonių požiūris į ekonomiką. Ūkio progreso požymiai. Viduramžių visuomenė XI - XIII amžiuje. Viduramžių visuomenės autoritetai – popiežius ir imperatorius. Viduramžių valstiečiai. Viduramžių žmogus. "Juodoji mirtis" Europoje 1347-1350 metai. Maro išplitimas Europoje 1347-1350 metais. Demografiniai nuostoliai. Ekonominės pasekmės. Religinės, psichologinės, kultūrinės maro pasekmės. Italų Renesansas. Renesanso problema. Renesanso sąvoka ir epocha, istoriografinės diskusijos. N. Davies "Europa. Istorija" apie Renesansą. Itališkojo Renesanso pasiekimai. P. Burke apie renesansą. Socialinė bazė. D. Charitonovičius apie Renesansą.
  Visuotinė istorija, konspektas(44 puslapiai)
  2006-01-30
 • Viduramžiai. Romaninis stilius

  Viduramžiai – Romaninis stilius. Įžanga. Romaninio stiliaus statybinės medžiagos ir konstrukcijos. Romaninio stiliaus architektūra Prancūzijoje. Romaninis stilius kitose šalyse. Pavyzdžiai (paveikslėliai). Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-29
Puslapyje rodyti po