Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija

Visuotinė istorija (840 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pirmasis pasaulinis karas (2)

  Dviejų karinių - politinių blokų susidarymas ir jų prieštaravimų didėjimas. Karo pradžia. Karo planai. Karo veiksmų eiga 1914 m. Karo veiksmai 1915-1916 m. 1917-1918 m. įvykiai. Karo pabaiga. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. I pasaulinio karo padariniai.
  Visuotinė istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-05
 • Pirmasis pasaulinis karas (3)

  Pirmas pasaulinis karas. Įžanga. Karas Vakaruose 1914-aisiais. Karas Rytuose 1914-1915 m. Jūrų karas. Karas ore. Sprendimas Vakaruose.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-06
 • Pirmasis pasaulinis karas (4)

  Pirmojo pasaulinio karo istorija. Vokietijos militarizmas. Sąjungos. Naujos karo dimensijos. Karas vakaruose 1914-aisiais. Marnos mūšis.
  Visuotinė istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-13
 • Pirmasis pasaulinis karas (5)

  Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvos valstybės atkūrimas. Pirmojo pasaulinio karo pradžia. Karo frontai 1914 – 1917 m. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Rusija 1917 m. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Nuo Bresto taikos iki Kompjeno paliaubų. Karo padariniai ir Versalio taikos sutartis.
  Visuotinė istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-12
 • Pirmasis pasaulinis karas (6)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Priežastys. Valstybių tikslai. Prieš karą. Karo pradžia. Karo eiga. Karo veiksmai 1915-1917m. Karo veiksmai 1918m. Karo pabaiga. Kompjeno paliaubos. Versalio taika. Versalio taikos sutartis. Vokietija. Austrija. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. Fotografijos: Patrankos-bokšte, Austrijos-Vengrijos linijinis kreiseris, BE2c-lėktuvas, Patranka "Didžioji Berta", Vokiečiai žvelgia į rusų pozicijas, Kalnas tuščių sviedinių, Prancūzų apkasas, Vikšrinis "Mother" tankas, Šarvuotas laivas, Britų patranka, Minos sprogimas, Vokiečių kariai, Nukentiejusieji.
  Visuotinė istorija, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-01-30
 • Pirmasis pasaulinis karas (7)

  Datos. sąvokos. Asmenybės. Įvykiai. Lietuvos okupacija. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Taikos sutartys su buvusiais Vokietijos sąjungininkais. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento V.Vilsono taikos programa. Brest Litovsko taikos derybos. Kompjeno paliaubos. Tautų sąjungos projektas.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-10
 • Pirmasis pasaulinis karas (8)

  Pirmojo pasaulinio karo priežastys, karo eiga, padariniai. 1905-1907 Rusijos revoliucija, priežastys, revoliucijos eiga. Vasario revoliucija Rusijoje. Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m. Rezultatai. Bolševizmo politika. NEPAS Rusijoje 1921- 1927 m. Komunistinės diktatūros raida. Stalininės teroro sistemos formavimasis. Totalitarizmas Vakarų Europoje. Fašistinė diktatūra Italijoje. 1922 m. perversmo būdu į valdžią ateina Musolinis. Totalitarizmas Vokietijoje. Demokratiniu būdu 1933 m. į valdžią ateina Hitleris. Sąvokos, pavardės. 1907 m. Rusijos revoliucija, priežastys, eiga.
  Visuotinė istorija, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-24
 • Pirmasis pasaulinis karas (9)

  PowerPoint pristatymas. Pirmasis Pasaulinis karas. Prieš karą... Karo pradžia. Tikslai. Karo eiga. Karo pabaiga (1918 m.). Karo konkretūs rezultatai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-05
 • Pirmojo pasaulinio karo brendimo priežastys

  Išvardintos priežastys dėl ko kilo I Pasaulinis karas. Europos viešpatavimas. XX amžius. Išvados.
  Visuotinė istorija, esė(5 puslapiai)
  2009-11-25
 • Pirmojo pasaulinio karo ginklai

  PowerPoint pristatymas. Kodėl kuriami ginklai karui? 1914-1918 metais kuriami ginklai. Tankas. Prieštankinis šautuvas. Laivai. Šarvuotasis automobilis. Minos. Mosino šautuvas. Šturmo lėktuvai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-03-01
 • Pirmojo Pasaulinio karo priežastys ir eiga

  PowerPoint pristatymas. Karo priežastys. Balkanų karai kelia įtampą Europoje. Karui rengėsi visos didžiosios valstybės. Nužudymas Sarajeve. Karo veiksmų teatras 1914 metais. Karo veiksmai 1915 metais. Karo veiksmai 1916 metais. Karinės situacijos kaita 1917 metais. Kompjeno paliaubos. Karo aukos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-04-04
 • Pirmosios civilizacijos

  Pagrindiniai civilizacijos požymiai. Civilizacijos raidos etapai. 4 pirmosios Rytų civilizacijos. Senovės Egiptas. Užkariauja Mėnas. Senoji karalystė. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Egiptiečių laimėjimai. Mesopotamija. Įvykiai. Religija. Senovės Indijos civilizacija. Žymiausi miestai. Įvykiai. Indijos laimėjimai. Senovės Kinijos civilizacija. Civilizacijos laimėjimai. Didieji filosofai. Finikiečiai (jūrininkai, pirkliai, išradėjai). Įvykai. Laimėjimai. Žydai. Samarija ir Judėja. Įvykiai. Religija.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-10-31
 • Pirmųjų izraeliečių karalių veiklos aprašymai Senajame Testamente

  Įvadas. Pirmieji Izraelio karaliai. Saulius. Dovydas. Saliamonas. Priedai (3).
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-05
 • Poligrafinė spauda Rusijoje

  Įvadas. Spaudos atsiradimas Rusijoje. Išvados.
  Visuotinė istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-07-08
 • Poligrafinės spaudos išradėjas J. Gutenbergas

  Įvadas. Poligrafinės spaudos išradėjas Johanas Gutenbergas ir jo leidinai. Analitinė dalis. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(7 puslapiai)
  2010-07-12
 • Poligrafinės spaudos išradimas (4)

  Popieriaus, ksilografinės spaudos ir spaudos atskirais spaudmenimis išradimas Kinijoje ir Korėjoje. Ksilografinė spauda Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas J. Gutenbergas. Jo leidiniai. Poligrafinės spaudos plitimas. Inkunabulai. Jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Chronologija.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-12-19
 • Poligrafinės spaudos išradimas (5)

  PowerPoint pristatymas. Popieriaus, ksilografinės spaudos ir spaudos atskirais rašmenimis Kinijoje ir Korėjoje. Ksilografinės spaudos atsiradimas Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas Johanas Gutenbergas. Poligrafinės spaudos plitimas. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Chronologija.
  Visuotinė istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-01-14
 • Poligrafinės spaudos išradimas (ksilografija Kinijoje)

  Įvadas. Ksilografinė spauda Kinijoje. Pirmosios Kinų knygos. Litografija Kinijoje. Ksilografija Kinijoje. Ksilografija Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas ir jo leidiniai. Poligrafinės spaudos plitimas (pirmieji V. Europos spaustuvininkai). Inkunabulai. Priedas (1). Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Politinė raida viduramžiais

  PowerPoint pristatymas. Visuomenės politinės raidos seka. Ankstyvieji viduramžiai. Frankų karalystė. Karolis Didysis. Frankų imperijos suirimo priežastys.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-03
 • Politinė Rusios raida 1054-1132 metais

  Politinė Rusios raida nuo 1054 iki 1132 metų. Jaroslavo Išmintingojo sūnūs. Karai.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-03-20
Puslapyje rodyti po