Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija

Visuotinė istorija (840 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ispanijos įpėdinystės karas

  Ispanijos įpėdinystės karas. Ispanija. Karo priežastys. I karo etapas (1701 – 1705m.). II karo etapas (1706-1714). Karo pabaiga. Karo reikšmė. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Ispanijos istorija

  Kelyje į Ispanijos valstybę... Šventoji Ispanijos Inkvizicija. Ispanijos integracija ir Europos Bendriją.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-25
 • Ispanijos XVI - XIX amžiaus istorijos reikšmė vadovėliuose

  Ispanijos karalystės raida iki aptariamojo laikotarpio. Pilypo II-ojo epocha. Nyderlandų sukilimas. Lietuviški tarybiniai vadovėliai. Lietuviški vadovėliai. Rusiški vadovėliai. Trisdešimtmetis karas. Rusiški vadovėliai. Lietuviški vadovėliai. Ispanijos įpėdinystės karas. Angliški. Ispanija ir jos kolonijos. Lietuviški. Lietuviški tarybiniai. Angliški. Ispanijos partizanų karas 1808-1814m. Lietuviški vadovėliai. Lietuviški tarybiniai vadovėliai. Angliški vadovėliai. Žemėlapiai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-08
 • Istorija

  Pagrindinės datos: Senosios Artimųjų Rytų civilizacijos, Antika, Baltai, Krikščionybė, Pasaulio istorija, Bažnyčia viduramžiais, Lietuvos valstybė, Mindaugas, Kovos su kryžiuočiais, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos, Naujųjų amžių pradžia, Mokslo išradimai, Didieji geografiniai atradimai, Reformacija ir kontrreformacija.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-03-07
 • Istorija (10)

  Bolševikai. Antantės sąjunga. Datos ir veikėjai. Žydai, carizmo politika. Komunistų judėjimas ir Kominternas. Fašizmas. Fašistinė Italija. Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais.
  Visuotinė istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-01
 • Istorija (13)

  Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų atėjimas į valdžią. Sovietų Rusijos vidaus ir užsienio politika 1918-1920 metais. Industrializacija. Kolektyvizacija. Fašizmas XIX (19) amžiaus pabaigoje - XX (20) amžiaus pradžioje. Tarptautiniai santykiai prieš antrąjį pasaulinį karą. II pasaulinis karas 1939 metų rugsėjo 1 d.- 1945 metų rugsėjo 2 d.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-22
 • Istorija (16)

  Civilizacijų susidarymas. Heleninė civilizacija. Nilo civilizacija. Pasaulio religijos. Krikščionybės plėtra. Naujausiųjų laikų istorija Europa po Pirmojo pasaulinio karo. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje. Lietuvos nepriklausomybės kovos. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918 – 1922 m. Steigiamasis seimas. Stalininė diktatūra. Bolševikų judėjimas ir komiternas. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašizmas. Fašistinė Italija. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) klestėjimas, krizė ir "naujasis kursas". Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Vokietija 1919-1932 m. Veimaro respublika. Nacionalsocialistai ir jų atėjimas į valdžią. Trečiasis Reichas. Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje. Vidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūros. Skandinavijos šalys tarpukario metais. Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais. Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu. 1926 m. gruodžio perversmas. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Tarptautiniai santykiai karo išvakarėse. Pasaulis ant karo slenksčio. Karas. 1939 m. rugsėjis – 1941 m birželis. Sovietų sąjunga okupuoja Lietuvą. Karo eiga 1941-1943 m. Vokietijos ir jos sąjungininkių pralaimėjimas Europoje. Karas tolimuosiuose rytuose. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Lietuvos istorija. Lietuvių etnogenezė. Lietuvos priešistorė. Liublino unija – lūžis Lietuvos istorijoje. Bažnyčios istorija Lietuvoje. Viduramžiai. Bizantija. Arabai ir islamas. Europa. Dvasininkija ir krikščionių bažnyčia. Feodalizmas Vakarų Europoje. Viduramžiai. Renesanso kultūra. Lietuvos laisvės armijos puoselėti valstybės atkūrimo planai.
  Visuotinė istorija, konspektas(57 puslapiai)
  2006-03-28
 • Istorija (17)

  Civilizacija. Civilizacijų raidos ypatybės. Civilizacijos požymiai. Egipto civilizacija. Civilizacijos pradžia. Politinė Egipto raida. Žmonių piramidė. Egipto civilizacijos yrimo pradžia. Šumero Akado civilizacija. Babilono civilizacija. Ankstyvosios Sirijos kultūros. Finikijos civilizacija. Senovės žydai. Hetitai. Iranas. Indo civilizacija. Arijai. Budizmas. Kinija. Legizmas. Egėjo civilizacija. Kretos kultūra. Mikėnų kultūra. Heziodas. Graikų dievai. Olimpinės žaidynės. Didžioji graikų kolonizacija. VII amžiaus pr. Kr. revoliucija. Kraikų-persų karai. Ką žmonijai davė heleninė civilizacija. Romėniškasis heleninės civilizacijos laikotarpis. Punų karai. Cezaris.
  Visuotinė istorija, konspektas(27 puslapiai)
  2006-03-28
 • Istorija (19)

  Renesansas. Renesansas Lietuvoje. Centralizuotų valstybių susikūrimas. Anglija, Prancūzija. Mongolų užkariavimai. Maskvos valstybės iškilimas. Rusija XVI amžiuje. Didieji geografiniai atradimai (XV amžiaus pabaiga - XVI amžiaus pradžia). Religiniai karai. Religinės kovos Vokietijoje. Kovos tarp protestantų ir katalikų Prancūzijoje. Reformacija ir kontrreformacija.
  Visuotinė istorija, špera(4 puslapiai)
  2006-03-30
 • Istorija (2)

  Mesopotamijos civilizacija. Egipto civilizacija. Indų civilizacija. Senoji Kinijos civilizacija. Hetitų civilizacija. Finikiečiai. Senovės žydai. Persai. Graikijos civilizacija. Romėnai.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-06-13
 • Istorija (22)

  19 klausimų istorijos testas. Teisingi atsakymai.
  Visuotinė istorija, testas(3 puslapiai)
  2006-04-19
 • Istorija (23)

  Visuotinės istorijos periodizacija. Rytų civilizacijos. Egiptas. Mesopotamija. Šumerai – akadai. Babilonas. Asirija. Hetitai. Persija (Irano civilizacija). Sirijos civilizacijos. Hebrajai. Finikija. Indija. Protoindiškas laikotarpis. Arijų laikotarpis. Kinija. Antika. Egėjo civilizacija – Kretos ir Mikėnų kultūra. Senovės Graikija (Helada). Didžioji graikų kolonizacija. Helenizacija. Olimpinės žaidynės. Sinoikizmas. Atėnų demokratija. Sparta. Religija ir vergovė Graikijoje. Graikų persų karai. Peloponeso karai. Aleksandro Makedoniečio imperija. Senovės Roma. Karalių epocha. Respublikos epocha. Romos respublikos valdymo sistema. Romos užsienio politika. Romėnų – punų karai. Gajus Julijus Cezaris. Romos imperija. Oktavianas Augustas. Krikščionybė. Antikos paveldas.
  Visuotinė istorija, konspektas(22 puslapiai)
  2006-05-07
 • Istorija (24)

  Senosios civilizacijos. Bronzos amžius. Senovės Graikija. Spartos polis. Senovės Roma. Krikščionybė Romos imperijoje. Viduramžiai. Kryžiaus žygiai 1096 – 1270 metais. Naujieji amžiai XVI amžiuje. Didieji Geografiniai atradimai. Katalikų bažnyčia viduramžiais. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje. Renesansas ir humanizmas. Naujojo pasaulėvaizdžio formavimas. Kontrreformacija. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Švietimo amžius – Abšviestasis aboliutizmas. Šiaurės Amerikos nepriklausomybės karas. Nepriklausomybės karas 1775 – 1783.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-19
 • Istorija (26)

  Senovės Rytų ir Vakarų visuomenių pagrindiniai skirtumai. Antikinės demokratijos raida ir jos vertinimai. Krikščionybė ir barbarai senovės pasaulio pabaigoje: istoriografinės problemos. Viduramžių visuomenės trilypio padalijimo teorija. Popiežius Grigalius VII ir imperatorius Henrikas IV: katalikų Bažnyčios ir šv. Romos imperijos konflikto priežastys, esmė ir pasekmės. Evoliucinė ir revoliucinė feodalizmo sampratos medievistikoje. Didieji geografiniai atradimai ir Vakarų Europos vystymosi raida. Reformacija Vakarų Europoje: konfesinės kryptys, įtaka socialiniams, politiniams, teritoriniams pokyčiams. Absoliutizmas (XV – XVIII amžius): tautos ir valstybės konsolidacija. Administravimo novatoriškumas, reikšmė. Prancūzijos buržuazinė revoliucija. Revoliucijos reikšmė pasaulinei demokratizacijos raidai. Vakarų Europos politinės – ekonominės raidos problemos po 1815m. Vienos kongreso. Modernios politinės sistemos formavimasis XIX amžiuje. Politinių ideologijų bei partijų raidos ypatumai. Imperializmo epochos ypatumai kapitalizmo sistemoje. Versalio – Vašingtono sistemos sukūrimo problemos ir reikšmė. Vakarų Europos šalių politinio gyvenimo 1933-1939 metais ypatumai, lyginant su 1924-1929 metų laikotarpiu. Antrojo pasaulinio karo eigos Europoje problemos. Tarptautinių santykių problemos 1925–1939 metais. Svarbiausios tarptautinių santykių problemos po Antrojo pasaulinio karo. Vidurio ir Pietryčių Europos šalių sovietizacijos raida ir ypatumai. Vakarų šalių vidaus politinės padėties problemos 1945 metų 7 dešimtmečio viduryje. Vakarų šalių ekonominės raidos problemos 8-9 dešimtmetyje. Šiuolaikinis kolonializmas Azijoje ir Afrikoje: istorinė prigimtis ir istorinis vaidmuo. Dekolonizacijos procesas Azijoje ir Afrikoje. "Trečiojo pasaulio" šalių raida po dekolonizacijos. Rusų valstybės susidarymas XV – XVI amžiuje: prielaidos, priežastys ir problemos. Rusija 1900-1917 metais. Ekonominė raida ir visuomeninė-politinė mintis. Bolševikų kultūrinės politikos raidos pokyčiai. Bolševikinės valdžios santykiai su Rusijos pavergtomis tautomis ir ortodoksų Bažnyčia. Pramonės kūrimo pirmųjų bolševikų penkmečių metais tikslai, tempai ir priemonės.
  Visuotinė istorija, konspektas(25 puslapiai)
  2006-05-29
 • Istorija (29)

  Priešistorė. Senovė. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Naujausieji amžiai.
  Visuotinė istorija, konspektas(15 puslapių)
  2006-06-09
 • Istorija (30)

  Istorijos datos: Senovės istorija. Priešistorė. Mesopotamijos civilizacija. Egipto civilizacija. Indijos civilizacija. Kinijos civilizacija. Hetitai, žydai, persai senovės pasaulyje. Graikijos civilizacija. Romos civilizacija. Lietuvos priešistorė. Pasaulio istorija. Bizantija. Islamas. Europa viduramžiais. Krikščionių bažnyčia viduramžiais. Geografiniai atradimai. Pasaulis absoliutizmo ir švietimo epochoje. Reformacija ir kontrreformacija. Rytų šalys 12-17a. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė. Naujausių laikų istorija. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Napoleono epocha Europoje. Pramonės perversmas. Politinių doktrinų formavimasis 19a. Darbininkų judėjimas. Revoliuciniai sąjūdžiai ir kt. Lietuva 18a.pab.-19a.pr.
  Visuotinė istorija, konspektas(11 puslapių)
  2006-06-16
 • Istorija (38)

  Istorijos testai. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918 – 1922m. Steigiamasis seimas. Komunistų judėjimas ir Kominternas. Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje. Atsakymai.
  Visuotinė istorija, testas(8 puslapiai)
  2007-03-07
 • Istorija (39)

  23 klausimų istorijos testas 9-ai klasei. Teisingi atsakymai.
  Visuotinė istorija, testas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Istorija (4)

  20 klausimų su pateiktais atsakymais.
  Visuotinė istorija, testas(3 puslapiai)
  2005-09-26
 • Istorija (40)

  Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija). Pagrindiniai senųjų civilizacijų požymiai ir svarbiausi laimėjimai. Senovės Graikijos ir Romos civilizacijos. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Europos vidurinių amžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino. Lenkijos-Lietuvos valstybės raida XVI – XVIII amžiuje. Švietimo epocha ir jos nulemti politiniai – visuomeniniai ryšiai. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos XIX amžiaus bruožai. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų. Antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva XX amžiaus II–joje pusėje. Pasaulis ir Lietuva XX amžiaus 10–jame dešimtmetyje. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas.
  Visuotinė istorija, špera(17 puslapių)
  2007-10-01
Puslapyje rodyti po