Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos referatai

Lietuvos istorijos referatai (389 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, veikę iki XVI amžiaus

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, veikę iki XVI amžiaus (16 amžiaus). Įvadas. Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-02-08
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politika XV - XVI amžiaus pradžioje. Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos užsienio politikos ir konfliktų dešimtmetis (1430-1440)

  Įvadas. Valdžios dalybos Lietuvoje po Vytauto mirties. Švitrigailos atėjimo į sostą versijos. Švitrigailos užsienio politika Lenkijos atžvilgiu. Karo su Lenkija priežastys. Paliaubos ir tolimesnė politinių santykių raida. Švitrigailos nuvertimo iš sosto aplinkybės. Politinių oponentų formavimasis. Žygimanto Kęstutaičio valdymas. Sutartis su Lenkija. Karinis konfliktas su Švitrigaila. Žygimanto užsienio politika po Pabaisko mūšio. Paskutiniai Žygimanto Kęstutaičio valdymo metai (1438-1440). Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politikos kryptys XV amžiuje – XVI amžiaus pradžioje

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su Vokiečių ordinu XV amžiaus pradžioje. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai XV amžiuje – XVI amžiaus pradžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bandymas tapti karalyste. Trylikmetis karas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pozicija šiame kare. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykių pablogėjimas su Krymo totoriais.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmosios monetos XIV amžiaus pabaigoje – XV amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) monetos iki Liublino unijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) numizmatika po Liublino unijos. Pabaiga.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-24
 • Lietuvos diplomatijos veikla 1940 metų vasarą

  Įvadas. Egzilinės vyriausybės suformavimas. Diplomatų reakcija į nepriklausomybės praradimą. Diplomatų veikla po 1940 m. nepriklausomybės netekimo. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-10
 • Lietuvos istorija (10)

  Įvadas. Lietuvos apgyvendinimas. Mezolitinės medžiotojų visuomenės susidarymas Lietuvoje. neolitas. Nemuno ir Narvos kultūros. Indoeuropiečiai. Baltai. Rytų ir vakarų baltai. Bronzos ir geležies amžiai. Akmens ir žalvario amžius. Ankstyvasis geležies amžius. Senasis geležies amžius. Vidurinysis geležies amžius. pagrindiniai didžiojo tautų kraustymosi laikmečio baltų stilistiniai bruožai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(33 puslapiai)
  2006-11-01
 • Lietuvos istorija: nuo priešistorės iki dabar

  Priešistorė. Lietuvos valstybės susidarymas ir ankstyvoji istorija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Abiejų Tautų Respublika. Valstybinių reformų bandymai ir Abiejų Tautų Respublikos padalijimai. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Pirmasis pasaulinis karas. Nepriklausoma Lietuvos valstybė 1918 - 1940 metais. Nepriklausomybės paskelbimas ir pripažinimas. Valstybės raida ir 1926 metais. perversmas. Valstybės raida po 1926 metais. ir autoritarizmo stiprėjimas. Ekonomikos raida. Antrojo pasaulinio karo pradžia ir nepriklausomybės praradimas. Nacių okupacinis režimas 1941 - 1944 metais. Lietuvos TSR. Nepriklausomybės atkūrimas. Privatizacijos planai. Privatizacijos eiga ir tolimesni įvykiai. Integracija į vakarietiškas karines bei ekonomines sąjungas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-26
 • Lietuvos karaimai

  Įžangos žodis. Istorija. Teisinė padėtis. Gyvenimo būdas ir veikla. Vytautas ir karaimai. Kalba. Folkloras. Tautinė savimonė. Religija. Liturgija. Kulto pastatai. Šventės. Papročiai. Vestuvės. Tautiniai drabužiai. Tautiniai patiekalai. Literatūra ir spauda. Lietuvos karaimų visuomeninės organizacijos.
  Lietuvos istorija, referatas(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Lietuvos karaimų buitis ir tradicijos

  Įvadas. Kuo užsiėmė karaimai praeityje? Kalendorius, kalendorinės šventės. Karaimų šventinės dienos ketveriems metams. Papročiai. Vestuvės. Gimimas. Mirtis, mirusiųjų pagerbimas. Maistas. Karaimų tradicijų ir buities santykis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-10
 • Lietuvos karalius Mindaugas

  Lietuvos karalius Mindaugas. Mindaugas sujungia visas Lietuvos žemes. Mindaugo Lietuva. Prieš Mindaugą sukyla lietuvių kunigaikščiai. Mindaugas susitaiko su priešais ir 1251 m. priima krikščionių tikėjimą. Mindaugas vainikuojasi Lietuvos karaliumi. Mindaugas atiduoda Livonijos ordinui kai kurias žemes. Kryžiuočiai senosios Klaipėdos vietoje pastato Memelburgą. Žemaičiai sukyla prieš vokiečius. Visi prūsai sukyla prieš vokiečius. Didvyris Herkus Mantas. Mindaugas nutraukia ryšius su vokiečiais ir padeda sukilėliams. Mindaugas padeda pagrindus Lietuvos galybei. Karalienė Morta Mindaugienė. Kunigaikščių kovos Mindaugui mirus. Mindaugo katedra Vilniuje. Lietuvos žemėlapis Mindaugo laikais.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-20
 • Lietuvos kariuomenė XIII – XV amžiuje

  Įvadas. Lietuvos kariuomenė XIII – XV amžiuje. Šaukimas į karą. Kariuomenės dalys. Ginkluotė. Apgulimo ir kovos priemonės. Žvalgyba ir pasienio sargyba. Kovos būdai ir taktika. Gynybiniai įrenginiai. Kariai, pilėnai ir riteriai. Išvados. Priedai (2). Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2008-01-14
 • Lietuvos karo aviacijos vadai

  Įvadas. Vilčių ir išbandymų dienos. Majorų kivirčai. Vadovų permainos. Juozas Kraucevičius – aviacijos renovatorius. Elito privilegijos.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-19
 • Lietuvos karvedžiai

  Lietuvos kariuomenei vadovavę karininkai: Silvestras Žukauskas, Pranas Liatukas, Juozas Stanaitis, pulkininkas Konstantinas Žukas.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-03
 • Lietuvos katalikų padėtis Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje

  Įvadas. Lietuvos gyventojų lenkinimas. Bažnyčios vaidmuo. Kovos su lenkinimu Vilniaus vyskupystėje. Kovos su lenkinimu Žemaičių (Kauno) vyskupystėje. Kovos su lenkinimu Seinų vyskupystėje. Slaptųjų draugijų veikla. Lietuvos gyventojų rusinimas. Lietuvos rusinimas. Pravoslavų bažnyčios. Katalikų ir pravoslavų padėtis. Bažnyčių bei vienuolynų uždarinėjimai. Katalikybės varžymai. Valančiaus epocha. Posūkis į lietuvybę. Blaivybės sąjūdis. Kova prieš rusinimą. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2007-03-27
 • Lietuvos kelias į kovo 11-ają

  PowerPoint pristatymas. Kovo 11-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Pradžia. Lietuvos nepriklausomybė.
  Lietuvos istorija, referatas(10 skaidrių)
  2007-03-19
 • Lietuvos knygnešiai

  Lietuvių spauda XIX amžiaus viduryje. Galutinis spaudos uždraudimas. Valstiečių prašymai legalizuoti spaudą. Lietuviškos spaudos leidimas. Spaudos gabenimo ir platinimo būdai. Įkliuvimai dėl spaudos (1865–1890). Pirmoji knygnešių organizacija. Pirmosios pasaulietinės spaudos platinimo organizacijos. Susektų lietuviškų mokyklų skaičius. Spaudos draudimo panaikinimas ir lietuvių visuomenė. Išvada.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-14
 • Lietuvos krikštas

  Įvadas. Lietuvos padėtis XIV amžiaus pabaigoje. Krikštytojo pasirinkimo problema. Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Lietuvos krikštas (3)

  Pirmieji misionieriai. Adalbertas. Krikščionių misijos Pabaltijyje. Lietuvos valdovai. Lietuvos krikštas. Jogailos privilegijos.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-11
 • Lietuvos krikštas (4)

  Įvadas. Lietuvos Krikštas. Krikšto problemos. Krikšto teisiniai aktai. Pirmosios valdovų privilegijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2010-03-08
 • Lietuvos krikštas ir Vilniaus vyskupystės įkūrimas

  Įvadas. Istorinės aplinkybės, skatinusios Lietuvą Lietuvą krikštytis. Krikšto pasirinkimo galimybės. Vokiečių ordinas. Lenkai. Rusai. Jogaila ir krikštas. Lietuvių krikštijimo etapai. Vilniaus vyskupystės įkūrimas. Krikšto įtaka tolimesnei Lietuvos raidai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(16 puslapių)
  2008-10-20
Puslapyje rodyti po