Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos referatai

Lietuvos istorijos referatai (389 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lageriai

  Tikslai. Įvadas. Tremtinių gyvenimas. Lageris. Lagerio ligos. Lagerio maistas. Kūryba. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-09-19
 • Lageris – žmogaus nužmoginimo sistema

  Įvadas. Tremtinių gyvenimas. "Lagerio savivalda". Lagerio maistas. Lagerio ligos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-30
 • Laikraštis "Varpas" - jo politinės nuostatos, struktūra, įkūrėjas

  Vietoje įvado. Modernios tautos formavimasis. Lietuviška spauda, jos draudimas. Trumpa "Aušros" apžvalga. Vincas Kudirka - "Varpo" įkūrėjas. "Varpo" gimimas. "Varpo" struktūra. Šešios pagrindinės politinės nuostatos atsispindėjusios "Varpe". "Varpo" ir "Aušros" skirtumai. Vietoje pabaigos.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-15
 • Laisvės alėja

  Laisvės alėja. Kauno dramos teatras. Kauno muzikinis teatras. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Kauno soboras.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-12
 • Laurynas Stuoka-Gucevičius ir jo kūrinys – Vilniaus katedra

  Laurynas Stuoka-Gucevičius. Mindaugo laikų katedra. Jogailos laikų katedra. Vytauto laikų katedra. Nauji kultūros vėjai Lietuvoje. L. Gucevičiaus katedra.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2009-03-17
 • Lenkija ir Lietuva

  Lietuvos ir Lenkijos santykiai. Kazimiero laikais. Jungtinė valstybė. Lietuvos ir Lenkijos santykiai šiandien.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-04
 • Lenkijos ir Lietuvos santykiai 1918 – 1939 metais

  Įvadas. Lenkijos ir Lietuvos santykių pradžia. Kariniai Lenkų organizacijos maištai prieš Lietuvą. Maskvos sutarties reikšmė Lenkijos ir Lietuvos santykiams. Lenkijos požiūris į Tautų Sąjungą. Lenkijos ir Lietuvos konflikto priežastys. Lenkijos – Lietuvos derybos 1921 metais. Lenkijos ir Lietuvos santykiai 1927 – 1931 ir 1932–1939 metais. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-20
 • Lenkijos—Lietuvos santykiai 1918–1939 metais

  Įvadas. Lenkijos ir Lietuvos Konflikto pradžia, demarkacinės linijos. Lietuva ir Lenkija Tautų sąjungos akiratyje. Lietuvos – Lenkijos derybos. Lietuvos pastangos atsiriboti nuo Lenkijos "globos". Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-09
 • Lenkų vaidmuo Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime

  Įvadas. Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo veiksniai. Dvaro įtaka polonizacijai Lietuvoje. Miestas – lenkų kalbos skleidėjas. Bažnyčios lenkinimo poveikis Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (LDK). Valstiečių lenkinimas. Tikrinių vardų lenkinimas. Polonizacija Lietuvoje pagal H. Turską. Apibendrinimas
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-20
 • Lietuva 1991-01-13

  Įžanga. Įvykių kronika. Žuvę už Lietuvos laisvę.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-04
 • Lietuva Antrajame pasauliniame kare

  Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Savitarpio pagalbos sutartys. Birželio ultimatumas ir Lietuvos okupacija. Lietuvos sovietizacija. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Nacių okupacinis režimas. Teroras ir holokaustas. Rezistencija. Lietuviai rusų ir vokiečių kariuomenėse.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-01-03
 • Lietuva Europos politikoje (1795 – 1815)

  Įvadas. Emigrantų legionai Prancūzijos respublikos globoje. Prancūzijos revoliucija sujudino Lietuvos patriotus. Brolių Ciecierskių suokalbis. Lenkų kariai – legionininkai įsikuria Italijoje. Legionai savo tikslo nepasiekė. Rusijos šalininkų politiniai planai. Rusijos vyriausybė Lietuvoje įsteigia gubernijas. Rusijos imperatorės Jekaterinos II reformos Lietuvoje. Pavlo I vykdomos pertvarkos Lietuvoje. Lietuvos gyvenimas, valdant Aleksandrui I. Socialiniai santykiai Lietuvoje, prijungus ją prie Rusijos. Napoleono armija Lenkijoje ir Lietuvos Užnemunėje. Tilžės taika. Napoleono politika Lietuvoje ir Lenkijoje dėl valstybės atkūrimo. Napoleonas įkuria atskirą Lietuvos vyriausybę. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-09
 • Lietuva Mindaugo laikais

  Mindaugo pastangomis pavyko apsaugoti lietuvių tautą nuo išnaikinimo. Po Mindaugo mirties valstybė nesubyrėjo. Giminaičių maištas. Lietuvos valstybė tapo sunkiai nugalima. Būsimasis valdovas nugalėjo priešininkus. Ar tikrai Mindaugas buvo puikus karvedys? Ne tik valdovas, bet ir geras politikas. Karalystė padėjo išsaugoti lietuvių tautą.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-05
 • Lietuva parlamentiniu laikotarpiu

  Lietuva parlamentiniu laikotarpiu. Valstybės konstitucija. Žemės reforma. Savosios valiutos – lito įvedimas. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Valstybinis perversmas Lietuvoje. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-08
 • Lietuva senovėje

  Įvadas. Istoriografija. Klimatas ir gamtos formavimasis. Baltijos teritorijos apgyvendinimas. Ūkis ir materialinė kultūra. Medžioklė. Rankiojimas. Žvejyba. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Visuomenės santykiai. Tikėjimas ir religija. Laidojimo papročiai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-07
 • Lietuva sovietinės okupacijos metais: prisitaikymas, bendradarbiavimas, pasipriešinimas

  Sovietinės okupacijos laikotarpio lietuvių veikla, logika, situacija šalyje. Kovų, kolaboravimosi priežastys.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • Lietuva Sovietų Sąjungos sudėtyje (1940-1990m)

  Įvadas. Lietuvos ryšiai su kitomis valstybėmis. Komunizmo atsiradimas Rusijoje ir I-oji Lietuvos pažintis su sovietine santvarka. Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą. Lietuvos nepriklausomybės atgavimas. Valstybės simbolika. Teisės aktai ir įstatymai. Slaptosios sutartys su Vokietija. Teisės aktai, susieję Lietuvą su SSRS. Sovietinės Lietuvos Konstitucijos. Lietuvos išsilaisvinimas iš SSRS. SSRS kariuomenė Lietuvoje. Valstybės valdymo aparatas ir vadovai. Ekonominė vidaus politika. Lietuvių ryšiai su užsieniu. Pilietinių teisių varžymai. Pasipriešinimo judėjimai ir jų slopinimas. Sovietinio laikotarpio palikimas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Lietuva tarpukario laikotarpiu

  Įvadas. Nepriklausomybės paskelbimas ir valstybės pripažinimas. Demokratinė (seiminė) Lietuva. Seiminio laikotarpio problemos. Valstybės raida po 1926m. perversmo ir autoritarizmo stiprėjimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Lietuva XII - XV amžiuje

  Šaltinių žinios apie lietuvių žemių vidaus gyvenimą. Lietuvių žemių suvienijimas. Mindaugas ir jo karūnavimas. Krėvos sutartis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdymo problema. Jogailos ir Vytauto konfrontacija. Žalgirio mūšis. Gediminaičių valdymo laikotarpis. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Lietuviai II Pasaulinio karo metais

  Įvadas. Dėstymas. Trėmimai Antrojo pasaulinio karo metais. Pabaiga.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2006-06-01
Puslapyje rodyti po