Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos referatai

Lietuvos istorijos referatai (389 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baltų gentys: "Aukso amžius"

  Baltų gentys. Baltai. "Aukso amžius". Gintaro ir kitų dirbinių prekyba. Baltams būdingi papuošalai ir kiti metalo dirbiniai. Metalų apdorojimas. Žemdirbystė ir gyvulininkystė. Piliakalniai ir kaimai. Visuomenės struktūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-27
 • Baltų gentys: etniniai ir kultūriniai ypatumai

  Įvadas. Etninė Baltijos visuomenių sudėtis. Baltų gentys: aukštaičiai. Žiemgaliai. Žemaičiai. Latgaliai. Lietuviai. Prūsai. Jotvingiai. Kuršiai. Sėliai. Skalviai. Galindai. Baltų kultūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(20 puslapių)
  2006-05-09
 • Baltų ginklai

  Įžanga. Pirmųjų Lietuvos gyventojų ginklai. Mezolite naudoti ginklai. Žalvario amžiuje naudoti ginklai. Geležies amžiuje naudoti ginklai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-03-02
 • Baltų kultūra

  Įvadas. Baltų kultūros formavimosi pradžia. Šeimos pilkapiai. Gamybinio ūkio pradžia. Papuošalai. Vakarų ir rytų baltų skilimas. Baltų gentys. Jotvingiai. Prūsai. Kuršiai. Galindai. Skalviai. Latgaliai. Žiemgaliai. Sėliai. Žemaičiai. Aukštaičiai. Lietuviai. Baltų kalbos. Baltų kultūros bruožai. Baltų dvasinis pasaulis. Baltų kasdienybė. Apranga. Buitis, pastatas ir interjeras. Sodyba, kaimas, gyvenvietė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-02
 • Baltų, atskirų jų genčių ir Lietuvos vardas seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose (iki XIII amžiaus)

  Įvadas. Lietuvos priešistorė. Baltai. Baltų vardas. Baltų kilmė. Baltų protėvynė. Baltų paplitimas paskutiniais amžiais prieš Kristų. Baltų kultūra. Ankstyvieji istoriniai šaltiniai apie baltus. Rašytiniai šaltiniai I – IV amžius. Rašytiniai šaltiniai V - VIII amžius apie to meto baltus. Lietuvos vardas seniausiose rašytiniuose šaltiniuose. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(16 puslapių)
  2007-06-05
 • Barbora Radvilaitė

  Barbora Radvilaitė - gyvenimas, asmenybė, ryšiai su Žygimantu Augustu, liga.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-19
 • Barbora Radvilaitė (2)

  Barboros Radvilaitės asmenybė. Mirties priežastis.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Baudžiavos raida Lietuvoje XVI amžiaus antroji pusė – XVIII amžius

  Įvadas. Valstiečiai. Valstiečių priešinimasis feodalams. Valstiečių teisių į naudmenas naikinimas. Agrarinė reforma. Ginčai su dvaro urėdais. Atodirbių didinimas ir jų įvairinimas. Valakų skaldymas. Žemės skirstymas į sėdimąją ir priimtinę. Asmeninė valstiečio priklausomybė. Urėdų ir jų tarnų savivaliavimas. Valstiečių ūkis. 1654-1667 metų Karų pasekmės. Šiaurės karas. Badas. Maras. Baudžiavos irimo pradžia. Baudžiavos panaikinimo klausimas. Baudžiavos naikinimas atskiruose dvaruose. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-06
 • Bendra XIX amžiaus charakteristika

  Lietuvos lenkinimas, vokietinimas, rusinimas. Kaip mūsų tauta buvo pradėjusi nykti. Nutautėjimo priežastys ir padariniai. Kokie socialiniai progresai vyko Lietuvoje. Tauta ir valstybė. Tautos pasipriešinimas. Socialiniai procesai. Bajorai. Valstiečiai ir baudžiava. Baudžiavos panaikinimas ir jo padariniai.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-07
 • Bronzos arba žalvario amžius Lietuvoje

  Įvadas. Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Bronzos arba žalvario amžius Lietuvoje (2)

  Įvadas. Periodizacija. Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Brūkšniuotosios keramikos kultūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2008-03-20
 • Bronzos arba žalvario amžius Lietuvoje (3)

  Įvadas. Periodizacija. Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis pasaulis. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2008-11-11
 • Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą

  Tikslai ir uždaviniai. 1837 m. sukilimas Lietuvoje. 1863- 1864 m. sukilimas Lietuvoje. Išvados. Papildoma.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-19
 • Darius ir Girėnas

  Darius ir Girėnas - Stepono Jucevičiaus ir Stasio Girčiaus gyvenimas.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-19
 • Didysis Vilniaus Seimas

  Politinė Rusijos Imperijos padėtis prieš 1905 m. revoliuciją. Revoliuciniai įvykiai Lietuvoje. Vilniaus didysis Seimas ir jo nutarimai. Tautinės revoliucijos ir Vilniaus Didžiojo Seimo reikšmė. Vilniaus Konferencija ir Lietuvos Tarybos sudarymas. Politinė ir ekonominė padėtis Lietuvoje 1914 - 1917 metais. Vilniaus konferencija. Nepriklausomos Lietuvos susikūrimas ir pirmieji konstituciniai aktai. Lietuvos Tarybos veikla iki 1918 m. Vasario 16 d. akto. Nepriklausomybės paskelbimas. Lietuvos Tarybos veikla iki 1918 m liepos 11 d. Liepos 11 d. nutarimų priėmimas, jų priėmimo aplinkybės. Lietuvos Valstybės Tarybos veikla iki 1919 metų. Laikinosios konstitucijos priėmimas, pirmosios vyriausybės sudarymas. Lietuvos Valstybės Tarybos veikla iki Steigiamojo seimo sušaukimo.
  Lietuvos istorija, referatas(18 puslapių)
  2005-05-18
 • Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto vidaus ir užsienio politika

  Vytauto Didžiojo asmenybės bruožai. Valstybės centralizavimas. Vytauto kovos dėl valdžios. Karai su kryžiuočiais 1392-1394 m. Kovos dėl Žemaičių 1399-1409 m. Žalgirio mūšis - 1410 m. liepos 15 d. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-24
 • E. Aleksandravičius, S. Žukas "Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno pavasaris"

  E. Aleksandravičiaus, S. Žuko knygos "Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno pavasaris" aptarimas. 6 – 8 dešimtmečio Europos jaunimas laisvės ilgesys. Lietuvos "Gyvasis fakelas". Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-25
 • Eketės piliakalnis

  Įvadas. Tyrinėjimų apžvalga. Piliakalnio aprašymas ir lokacija. Papėdės gyvenvietė. Pastatai. Alkvietė. Radiniai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-09-21
 • Ekonominis ir kultūrinis žydų gyvenimas XIX amžiaus Lietuvoje

  Įvadas. Trumpi statistiniai duomenys apie žydų amatus. Ekonominis žydų gyvenimas XIX amžiaus Lietuvoje. Veiksniai paveikią žydų ekonominį gyvenimą. Ekonomikos raidai teigiamą poveikį darantys veiksniai. Bendra žydų ekonominė padėtis. Kultūrinis žydų gyvenimas XIX amžiaus Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-09-19
 • Erika Naujoks-Radmacher

  Įdomus žmogus šalia mūsų. Temos paaiškinimas. Tikslai ir uždaviniai. Darbas, kurį reikėjo atlikti ruošiant projektą; vykdymo būdai. Darbo etapai. Erika Naujoks-Radmacher. Kintų evangelikų liuteronų bažnyčia. Atminimo lentos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2008-06-16
Puslapyje rodyti po