Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos referatai

Lietuvos istorijos referatai (389 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reformacija (4)

  Reformacijos pradžia Lietuvoje. Reformacijos etapai Lietuvoje. Nauji reiškiniai Lietuvos kultūroje. Švietimo reformos kryptys. Reformacijos bangos.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-08
 • Reformacija Lietuvoje

  Įvadas. Reformacija Lietuvoje. Reformacijos Lietuvoje priežastys. Liuteroniškasis periodas. Kalvinistiškasis periodas. Arijonai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Reformacija Lietuvoje (3)

  Reformacija Lietuvoje. Rašto atsiradimas. Pirmoji lietuviška knyga. Spaudos platinimas.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-06-05
 • Reformacija Lietuvoje. Liuteroniškas ir kalvinistiškas periodai. Reformacijos susiskaldymas

  Reformacija Lietuvoje. Reformacijos Lietuvoje priežastys. Liuteroniškasis periodas. Kalvinistiškasis periodas. Arijonai. Reformacijos žlugimo priežastys. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2005-06-09
 • Renesanso asmenybės. Renesanso epocha Lietuvoje

  Renesanso epocha Lietuvoje. Renesanso ir humanizmo sąvokos. Susidomėjimas antikine kultūra. Renesanso plitimas Lietuvoje. Renesanso menas. Mokslo pažanga. Knygų rinkiniai. Religija ir liaudis. Renesanso miestas. Metraščiai. Renesansas ir humanizmas – Reformacijos pirmtakai. Renesanso asmenybės. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Danielius Kleinas. Simonas Daukantas. Konstantinas Sirvydas. Jonas Radvanas-Lietuvis. Mykolas Lietuvis. Pranciškus Skorina. Abraomas Kulvietis.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-03
 • Renesanso atsiradimo ir plitimo Lietuvoje ypatumai

  Renesansas Lietuvoje. Renesanso reiškimosi formos. Laikotarpiai. Martynas Mažvydas Vaitkūnas. Katekizmas. Pirmosios lietuviškos knygos turinys. "Giesmė Krikščioniškos" – pirmasis lietuviškas giesmynas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-03
 • Renesanso ir Reformacijos plitimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)

  Įvadas. Renesanso plitimas Lietuvoje. Renesanso menas. Mokslo pažanga. Knygų rinkiniai. Religija ir liaudis. Renesanso miestas. Metraščiai. Renesansas ir humanizmas – Reformacijos pirmtakai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-06
 • Riterijos apraiškos XIV – XVI amžiuje

  Įvadas. "Riteris" - sąvokos aiškinimas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) riteriai. Riterių įšventinimas ir turnyrai. Riterio atributika. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-13
 • Rytų Lietuvos slavėjimas XIX amžiuje

  Įvadas. Iki XIX amžiaus. Slavėjimo pradžia XIX amžiuje. Gudėjimas. Atgimimas beveik nepalietė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2011-04-05
 • Romo Kalantos susideginimas

  Įvadas. Romo Kalantos biografija. Prisiminimai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-11
 • Rusijos politika

  Įžanga. Rusijos politika. Rusijos politika 1812-1831 m. Rusijos politika 1863-1905m. Didysis Vilniaus Seimas 1905 m. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-12
 • Rusijos ultimatumas Lietuvai 1940 metų birželio 14-15 dienomis

  Įvadas. Geopolitinės padėties apžvalga, prasidėjus II–ajam pasauliniam karui. Savitarpio pagalbos sutartis (Vilniaus krašto atgavimas). Sovietų Sąjungos ultimatumo įteikimas, reikalavimai, prieštaravimai. Ultimatumo svarstymas Lietuvos prezidentūroje. Generolo V. Vitkausko pozicija dėl ginkluoto pasipriešinimo sovietų valdžiai. Liaudies seimo nutarimų reikšmė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-25
 • Rusų pradų atkūrimo programa

  Įžanga. "Rusų pradų atkūrimo" programa. Mokymo įstaigų pakeitimai vykdant "rusų pradų atkūrimo" programą. Lietuviškos spaudos uždraudimas. Bažnyčios ir religinio gyvenimo suvaržymas. Rusų kolonizacija Lietuvoje. Teisinės, administracinės ir kitos reformos. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-20
 • Sakralinis paveldas

  Lietuvos medinių kryžių kilmė ir plėtojimasis, funkcinė paskirtis, ornamentika ir tipizacija. Medinių kryžių kilmė bei plėtojimasis. Medinių kryžių funkcinis aspektas. Medinės bažnyčios įvaizdis. Medinių bažnyčių raida. XV amžiaus – XVII amžiaus pirmosios pusės medinės bažnyčios. XVII amžiaus antrosios pusės – 1795 metų medinių bažnyčių architektūra. Liaudiškos bažnyčios.
  Lietuvos istorija, referatas(15 puslapių)
  2006-10-04
 • Saliamonas Banaitis – spaustuvininkas, kultūros veikėjas

  Įvadas. Saliamonas Banaitis vaikystėje. Kultūrinė - patriotinė veikla jaunystėje. Saliamonas Banaitis – Kaune. Spaustuvės įkūrimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-20
 • Sapiegų giminės kultūrinis ir materialusis paveldas

  Įvadas. Giminės istorija. Prienų popieriaus dirbtuvės. Sapiegų Evangelija. Kultūrinis ir materialusis paveldas per žymiausius asmenis. Šv. Mykolo Bažnyčios ir Bernardinų vienuolynas. Sapiegų rūmai. Zapyškis. Rietavas. Aštrioji Kirsna. Skuodas. Materialiojo paveldo žemėlapis. Alšėnai. Ružanai. Slonimas. Dobrotyča. Siedliskų. Kretingos dvaras. Leipalingio dvaras. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2008-05-22
 • Senasis geležies amžius baltų žemėse

  Įvadas. Laikotarpio apibūdinimas. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Baltų arealas ir kultūros. Prekyba ir prekybiniai keliai. Amatai, juodosios ir spalvotosios metalurgijos raida. Žemdirbystės ir gyvulininkystės raida. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-26
 • Senieji Šv. Kazimiero bažnyčios varpai

  Įvadas. Varpai – vertinga materialinės kultūros dalis. Šv. Kazimiero senieji varpai menantys bažnyčios, meno, amatų, kalbos istoriją. Trumpa varpo istorija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-14
 • Senovės baltų gyvenimas

  Baltų kilmės teorija. Baltų paplitimas. Baltų materialinės kultūros kaita ir socialinė raida. Paleolitas. Mezolitas. Neolitas. Bronzos amžius. Geležies amžius. Vakarų ir rytų baltai. Senovės baltų religija ir mitologija. Senovės baltų įkapės. Baltų kalbos. Baltų kariai ir jų ginklai. Baltų prekyba. Baltų prekybiniai keliai (žemėlapis). Baltų pasaulėžiūra. Baltų gyvenamos sritys (žemėlapis). Ankstyviausi baltų rašytiniai paminėjimai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Senovės baltų sodininkystė

  Senovės baltų sodininkystė. Javai – archaiškoji baltų kultūra.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-21
Puslapyje rodyti po