Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos referatai

Lietuvos istorijos referatai (389 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos pokyčiai 1953-1989 metais

  Lietuvos pokyčiai 1953-1989 metais. Ekonominė politika. Kultūra. Centralizmo ir rusinimo stiprėjimas Lietuvoje. Disidentinis sąjūdis. Lietuvos valstybės atkūrimas ir raida. Išvados. Priedai (1). Disidentinės veiklos Lietuvoje svarbesnieji faktai.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-08
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija 1992 metų

  Įvadas. Lietuvos konstitucijos istorinė raida. Lietuvos konstitucijos pagrindinio šalies įstatymo bruožai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. LR Konstitucijos forma. Konstitucijos Struktūra ir sudedamosios dalys. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-09
 • Lietuvos rusai

  Įvadas. Nuo senovės iki Pirmojo pasaulinio karo. Lietuvos rusų kultūra. Tarpukario Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-23
 • Lietuvos spauda

  Įvadas. "Varpas". "Aušra". Knygnešių draugijos.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-02
 • Lietuvos švietimas 1918-1940 metais

  Lietuvos švietimas (1918–1940 metais). Vilniaus krašto švietimas (1918–1940 metais). Klaipėdos krašto švietimas (1918–1940metais). Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Lietuvos tarptautinis pripažinimas

  Pirmasis Lietuvos pripažinimo aktas. Siekiant kolektyvinio tarptautinio pripažinimo. Lietuva Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Antantės geopolitiniuose planuose. 1920 metų taikos sutartis su Rusija. Lietuvos tarptautinis pripažinimas. Naujų politinių realijų sąlygomis (po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo).
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-06-16
 • Lietuvos tautinė mažuma - lenkai

  Tautinė mažumos apibrėžimas. Lenkai, antroji pagal didumą Lietuvos tautinė mažuma. Lietuvos istoriniai santykiai su Lenkija: Liublino Unija, tarpukaris, atgimimas. Surašymo duomenys. Priedas.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2008-04-28
 • Lietuvos teisės raida XVIII amžiuje

  Įžanga. Lietuvos visuomeninė santvarka XIV – XVI amžiais. Kazimiero teisynas 1468 metais. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos XVI – XVIII amžiuje. Valdovo valdžia. Ponų taryba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iždas XVI amžiaus antrojoje pusėje – XVIII amžiuje. Karo prievolė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) reformos. 1557 metų Valakų reforma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos karalystės santykių raida Liublino unijos kontekste iki valstybių okupacijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-11-03
 • Lietuvos užsienio ministerija 1918-1940 metais

  Įvadas. Tyrimo objektas bus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1918 – 1940 metais. Tarpukario Lietuvos diplomatijos istorijos temą savo darbuose gvildeno nemažas būrys istorikų. Šaltiniai ir istoriografija. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kūrimas: |sunkūs laikai 1918 – 1919 metais". Spartus ministerijos augimas 1920 – 1921 metais. 1923-iųjų ir 1924-ųjų metų URM (užsienio reikalų ministerijos) statutai: "Ministerija įgauna savo veidą". Nuolatinių "kosmetinių" persitvarkymų metas ministerijoje. 1926 – 1939 metais. Žvilgsnis į Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso veiklą. SSRS okupacijos metu. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(24 puslapiai)
  2010-04-02
 • Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėty

  Įvadas. Lietuvos valdymas iki 1863 m. Valdymas po prancūzmečio. Katalikų bažnyčios teisių varžymai. Bandymai kodifikuoti "vietinę" teisę. Baudžiavos panaikinimas. Valdymo ypatumai po 1863 m. sukilimo. Lietuviškosios spaudos uždraudimas (1864-1904 m.). Valdymas 1900-1915 metais. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-04
 • Lietuvos valdovų rūmai

  Valdovų rūmų praeitis. Archeologiniai radiniai. Keramika. Oda. Metalas. Stiklas. Kaulas. Akmuo. Spalvotas tinkas. Medis. Tekstilė. Rūmų atstatymas. Valdovų rūmų planai. Rūsiai. Pirmas aukštas. Antras aukštas. Trečias aukštas. Pastogė.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-13
 • Lietuvos valstybė 1926 – 1939 metais

  Įvadas. Vidaus ir užsienio padėtis Lietuvoje. 1928 metų konstitucija. Žemės įstatymas. Ekonominė krizė. 1938 metų konstitucija. 1938m. Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Klaipėdos krašto netekimas. 1939 08 23 Ribentropo – Molotovo pakto slaptasis protokolas. J. Ribentropo – V. Molotovo pakto reikšmė. Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis. Kazimieras Grinius. Antanas Smetona. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-21
 • Lietuvos valstybė ir lietuvių kalba

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti Lietuvos valstybės ir lietuvių kalbos priklausomybę istoriniu bei geografiniu atžvilgiu. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalbos kilmė. Panašumai su kitomis kalbomis. Lietuva ir lietuvių kalba viduriniaisiais amžiais. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida viduramžiais. Lietuvių kalba viduriniaisiais amžiais. Lietuva ir lietuvių kalba naujaisiais amžiais. Abiejų tautų respublika. Pirmosios lietuviškos knygos. Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Pirmas pasaulinis karas. Kaizerinės Vokietijos okupacija. Lietuva ir lietuvių kalba naujausiais amžiais. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Antrasis pasaulinis karas. Pirmoji sovietinė okupacija. Hitlerinės Vokietijos okupacija. Antroji sovietinė okupacija. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas Lietuvių kalbos tarmės ir bendrinė lietuvių kalba. Tarmės. Bendrinė lietuvių kalba. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2009-11-02
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvas

  Įvadas. Archyvo atsiradimas ir raida. Fondai. Išvada.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Lietuvos valstybės konstitucija

  1938 m. Lietuvos Konstitucija. Prezidentinės Respublikos atkūrimas. Konstitucijos priėmimo prielaidos. Respublikos Prezidento konstitucinis statusas.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-18
 • Lietuvos valstybės kovos su bolševikais 1918 – 1919 metais

  Įvadas. Kas tai yra bolševikai, bolševizmas ir bolševikų karinės organizacijos? Kovos prieš rusų bolševikų invaziją. Rusų okupacija ir bolševikinė valdžia Pasvalio krašte. Lietuvos padėtis nepriklausomybės kovų pradžioje. Nepriklausomybės kovų metai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Lietuvos žalvario amžiaus ypatumai

  Įvadas. Periodizacija (istoriografinė apžvalga). Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-14
 • Lietuvos žydų genocidas

  Įvadas. Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Devyni iš dešimties – žydų holokaustas 1933 – 1945 metais. Pasmerktųjų gelbėjimas. Lietuvių ir žydų santykiai po karo. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-14
 • Lithuania: before and after independence

  Introduction. Part I: General information. Key data. National identity. Part II: Comparison between the past and present in the following areas. Politics. Ethnic groups. Religion. Values. Part III: Impact of the past on the business area nowadays: Hofstede’s value dimension. Dos and don’ts. Conclusion.
  Lietuvos istorija, referatas(20 puslapių)
  2006-03-18
 • Lito istorija

  Įvadas. Pinigai. Lietuvos Respublikos pinigų ištakos. Skaudus pinigų istorijos puslapis. Sunkūs reformų ir Lietuvos banko atkūrimo metai. Pakartotinis lito įvedimas. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Lito įvedimas.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-08
Puslapyje rodyti po